Lamelni diski Skorpio ANGLED

Lamelni brusni diski
V I S OK KAKOVOS TNI NIVO
Z A Z AHTEVNEJŠE UPORABNIKE V INDUS T R I J I
SKORPIO
ANGLED
D o l g a ž i v l j e n s ka d o b a :
- d o b ra ve z a va z r n n a
p o l i e s t e rs ko p o d l a g o ;
- aktivni dodatki;
- ve l i ka a g re s i v n o s t z r n .
NOVI IZDELKI V
PROIZVODNJI
SPE Flex SC
L
E
K
S
I
B
I
L
N
I
B
R
U
S
I
SKORPIO
ANGLED
Lamelni brusni diski
Lamelni brusni diski SKORPIO ANGLED so diski z lamelami brusnega platna, zavihnjenega
ob robu nosilca za kot 90° navzgor. Takšna oblika brusnega platna na robu diska
omogoča optimalno prilagajanje geometriji obdelovancev. Tako dosežemo ugodnejše
brusne efekte na težje dostopnih mestih. Pri običajnih brusnih diskih lamele ne segajo čez rob
v navpični smeri, ampak se zaključijo v vodoravni smeri, kar pomeni tudi slabše brušenje v
kotih.
Keramična brusna zrna omogočajo hitro in kakovostno brušenje že pri nižjih pritiskih,
dimenzijsko stabilnost in podaljšano življenjsko dobo. Lamelni brusni disk
SKORPIO ANGLED omogoča optimalno brušenje kotnih varov. Prilagaja se geometriji vara!
Čas brušenja (min)
Odbrus (g)
350
11
300
10,5
250
35
30
25
20
15
10
5
0
10
200
9,5
100
9
50
0
Agresivnost (g/min)
8,5
SKORPIO Konkurenčni
ANGLED
izdelek
SKORPIO
ANGLED
SKORPIO
ANGLED
Granulacija 60 omogoča optimalno razmerje med agresivnim odvzemanjem materiala in končno finostjo obrušene površine.
Namenjen je za obdelavo vseh vrst kovin in jekel, zlitin, ...
SPECIAL
w
w
Barvne kovine
Kakovostni nivo
Abrazivno zrno
SA
Naziv
LBD Nerjaveča jekla
SKORPIO ANGLED
Litine
Legirana jekla
Konstrukcijska jekla
Izdelujemo jih v dimenzijah 115 mm, 125 mm, ...
w
w
q
w - Namenjeno predvsem za uporabo na materialu
q - Mogoča uporaba tudi na materialu
Oblika
Dimenziji
DxT
mm
Obodna
hitrost m/s
F 27
115 x 22,23
80
F 27
125 x 22,23
Število
obratov
1/min
Enota
pakiranja
kos
Granulacije/
Naročniške številke
60
80
13300
10
01.750
01.751
01.770
01.771
12200
S WAT YC O M E T, u m e t n i b r u s i i n n e kov i n e , d . o . o .
Titova cesta 60, 2000 Maribor, Slovenija
t : + 3 8 6 ( 0 ) 2 3 3 31 6 0 0 , ( 0 ) 3 7 5 7 5 0 0 0
f : + 3 8 6 ( 0 ) 2 3 3 31 7 9 0 , ( 0 ) 3 7 5 7 5 10 0
w w w. s wa t yc o m e t . s i , e : i n f o @ s wa t yc o m e t . s i
Oblikovanje: CARRERA Srečko Fratnik
F