TECH-MASTERS: Safety Clean [web]

ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
VARNO IN HITRO
VEČNAMENSKO TOPILO IN
ČISTILO
D
TEE
RAN
R
GUA ITY FO S
L
L
QUA SSIONA
E
F
O
PR
• Ne pušča mastnih madežev.
• Razmasti in očisti hitro, temeljito ter
varno.
• Varna uporaba na steklu, plastiki,
lakiranih površinah, aluminiju, gumi in
sintetičnih materialih.
• Izredno hitro izhlapi.
• Ekonomična uporaba.
• Odstrani hitro in zanesljivo ostanke lepila,
kita, silikonske premaze, smole, oljne
madeže, antikorozijske zaščite in voske.
• Priporočamo uporabo z Novatio lepili in
tesnili.
Safety Clean
SSO
SPLOŠNE INFORMACIJE
SAFETY CLEAN je zanesljivo in hitro večnamensko
topilo za maščobe, ne pušča mastnih madežev.
SAFETY CLEAN je 100 % alifatsko ogljikovodikovo
topilo. SAFETY CLEAN je varen za uporabo
na skoraj vseh materialih iz plastike in umetnih
mas, kakor tudi pri lakiranih površinah, vinilu in
steklu. Uporaba SAFETY CLEAN-a se priporoča v
dobro prezračenih prostorih.
TEHNIČNI PODATKI IN PAKIRANJE
Pločevinka:
Vrelišče °C: 130 - 166.
Parni tlak / 20°C hPa: 4,6.
Relativna gostota / 20°C: 0,75.
Izgled / 20°C: tekočina.
Plamenišče: 24°C.
Samovžig: 200°C.
Topnost v vodi: netopen.
Vonj: značilen.
Dinamična viskoznost mPa.s / 20°C: 1.
Kinematična viskoznost mm2/s/20°C: 1.
VOC vsebnost: 100%
VOC vsebnost g/l: 710.
Specifični tehnični podatki za posamezno pakiranje:
glej varnostni list izdelka.
Vedno splaknite očiščeno površino z vodo.
Aerosol:
Izgled / 20°C): tekočina.
Vonj: značilen.
Barva: brezbarvna.
Vrelišče: 141-162°C
Plamenišče: 27°C
Meja eksplozivnosti: 0.6-8 vol%
Relativna gostota / 20°C: 0.75
Topnost v vodi: netopen
Relativna gostota par: > 1
Porazdelitveni koeficient n-octanol/voda: 4-5.7
Samovžig: 287 °C
VOC vsebnost: 100 %
VOC vsebnost (g/l): 695.
NAVODILA IN UPORABA
• Odstranjevanje maščobe in čiščenje
mehanskih delov, motorjev, zavor, obes.
• Čiščenje orodja in ostale opreme v delavnici Safety clean ne nažira sintetičnih materialov.
• Odstranjevanje ostankov lepila nalepk in
lepilnih trakov.
• Odstranjevanje starejših slojev maščobe pred
novim nanašanjem maziv, npr.: vratni tečaji.
Safety clean ne nažira laka.
• Odstranjevanje okrasnih letev in letev proti
udarcem, brez poškodb.
• Safety clean odstrani ostanke dvostranskega
lepilnega traku.
• Odstranjevanje slojev katrana, voska in smole,
tako s karoserije, kakor tudi z delov iz
umetnih mas.
• Odstranjevanje mastnih in oljnih madežev z
avtoprevlek (vedno se mora najprej testirati
barvna obstojnost blaga).
• Dokončevanje spojev na karoseriji, ki so
zatesnjeni z Novatio Seal & bond tesnilno
maso.
• Čiščenje površine, na katero je nanešen
temeljni premaz ali barva pred nadaljnjim
lakiranjem (Safety clean odstranjuje vosek in
silikon, vedno se uporabljata dve krpi).
• Čiščenje gumijastih valjev v tiskarnah. Safety
clean odstrani tiskarsko barvo in ne nažira
gume.
• Odstranjevanje ostankov kontaktnih lepil s
pohištvenih in kuhinjskih elementov.
• Odstranjevanje starejših plasti maščob in olja
pred novim nanosom.
• Odstranjevanje in čiščenje vseh površin pred
uporabo Novatio lepilnih in tesnilnih izdelkov.
PODATKI IZDELKA
Šifra
683001
683002
683005
683025
Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti
primernost posameznega izdelka za predvideno
uporabo. Novatio ne zagotavlja, da so informacije
točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v
zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Novatio
odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v
standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek.
Novatio ne odgovarja za posredno škodo, ki
nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in
napačno uporabo izdelka.
Naziv
Safety Clean
Safety Clean
Safety Clean
Safety Clean
Vsebina
500 ml
2l
5l
25 l
Skupina
čiščenje, razmaščevanje
čiščenje, razmaščevanje
čiščenje, razmaščevanje
čiščenje, razmaščevanje