SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOL - Gimnazija in srednja šola Rudolfa

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA
RUDOLFA MAISTRA
KAMNIK, Novi trg 41a
SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOL. LETO 2014/2015
GIMNAZIJA
PREDMET
SLOVENŠČINA
1.
LETNIK
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA
2, posodobljena izdaja, učbenik, ROKUS
D. Ambrož et al.:
NA PRAGU BESEDILA 1, delovni
zvezek, ROKUS
M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA
2, posodobljena izdaja, delovni zvezek,
ROKUS
3.
LETNIK
M. Bešter et al.: NA PRAGU
BESEDILA 3, učbenik, posodobljena
izdaja, ROKUS
M. Bešter et al.: NA PRAGU
BESEDILA 3, delovni zvezek,
posodobljena izdaja, ROKUS
4.
LETNIK
***M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 4,
učbenik, ROKUS
M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 4,
delovni zvezek, ROKUS
***D. Ambrož et al.:
BRANJA 4, DZS, 2011
**** B. Krakar V. et al.:BRANJA 2,
DZS, 2009
***D. Ambrož et.al.: BRANJA 3,
prenovljena izdaja, DZS, 2010
***G. Pavlič et al.:
LINEA NOVA, matematika za 1. letnik
gimnazij, Modrijan, 2011
***G. Pavlič et al.:
PLANUM NOVUM, matematika za 2.
letnik gimnazij, Modrijan, 2011
(***D. Kavka et al: LINEA)
***M.Rugelj et al.: SPATIUM
NOVUM, matematika za 3.letnik
gimnazij, Modrijan, 2013
(***G.Pavlič et al.: PLANUM)
***G. Pavlič et al.: TEMPUS, matematika za 4.
letnik gimnazij, Modrijan, 2004
***D. Kavka: MATEMATIKA V GIMNAZIJI,
zbirka nalog, Modrijan, 2013
V. Evans, J. Dooley:
ON SCREEN B2, učbenik in delovni
zvezek, EXPRESS PUBLISHING,
DZS, 2013
V. Evans, J. Dooley:
ON SCREEN B2, učbenik in delovni
zvezek, EXPRESS PUBLISHING,
DZS, 2013
V. Evans, J. Dooley:
ON SCREEN B2 +, učbenik in
delovni zvezek, EXPRESS
PUBLISHING, DZS, 2013
V. Evans, J. Dooley:
ON SCREEN B2 +, učbenik in delovni
zvezek, EXPRESS PUBLISHING, DZS,
W. Krenn et al.: IDEEN 2, učbenik in
delovni zvezek, HUEBER, MK
W. Krenn et al.: IDEEN 2, učbenik in
delovni zvezek, HUEBER, MK
W. Krenn et al.: IDEEN 3, učbenik in
delovni zvezek, HUEBER, MK
W. Krenn et al.: IDEEN 3, učbenik in delovni
zvezek, HUEBER, MK
(MATURA)
UMETNOSTNA ZGODOVINA,
slikovna zbirka za splošno maturo,
Drž.izpitni center, 2008
MATURA)
UMETNOSTNA ZGODOVINA, slikovna
zbirka za splošno maturo,DIC, 2008
UMETNOSTNA ZGODOVINA, Izbrani
temeljni spomeniki za SM, RIC, 2012
H. Puchta et al.: IDEEN 1, učbenik in
delovni zvezek, HUEBER, MK
Za »nadaljevalno« nemščino pa:
W. Krenn et al.: IDEEN 2, učbenik in
delovni zvezek, HUEBER, MK
LIKOVNA
UMETNOST
LETNIK
D. Ambrož et al.: NA PRAGU
BESEDILA 1, učbenik, ROKUS
***B. Krakar V. et al.:BRANJA1,
DZS, 2009
MATEMATIKA
2.
***N. Golob: UMETNOSTNA
ZGODOVINA, učbenik,DZS
2013
ZGODOVINA
***Mlacovič: Zgodovina 2, učbenik,
DZS, 2010
***J. Cvirn, A.Studen:ZGODOVINA
3, učbenik, DZS, 2010
***J.Senegačnik:
OBČA GEOGRAFIJA,
učbenik, Modrijan
***J. Senegačnik: SVET, učbenik,
Modrijan
***J. Senegačnik et al.: EVROPA,
učbenik, Modrijan
J. Senegačnik:
OBČA GEOGRAFIJA,
delovni zvezek, Modrijan
J. Senegačnik: SVET, delovni zvezek,
Modrijan
***V. Brodnik et al.: ZGODOVINA
1,učbenik, DZS, 2009
***A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4,
učbenik, DZS, 2011
Z. Pastar et al.: ZGODOVINA 1, delovni
zvezek, DZS(po dogovoru s profesorji)
GEOGRAFIJA
***A. Kompare et al:
UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik, DZS,
2010
(MATURA)
***A. Kompare et al:
PSIHOLOGIJA, spoznanja in dileme,
učbenik, DZS, 2011
***A. Kompare et al:
UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik,
DZS, 2010
***A. Smrdu: KEMIJA, SNOV IN
SPREMEMBE 1, Jutro
***A. Smrdu: KEMIJA, SNOV IN
SPREMEMBE 2, Jutro
***Š. Tršek et al.: VERIGE IN
OBROČI, Modrijan, 2011
A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM,
KEMIJO ZNAM 1, delovni zvezek, Jutro
A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM,
KEMIJO ZNAM 2, delovni zvezek, Jutro
A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM,
KEMIJO ZNAM 3, delovni zvezek, 1.
in 2. del, Jutro
***R.Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV,
Fizika za srednješolce1,
učbenik, DZS
***A. Mohorič, V. Babič: Fizika 1,
učbenik z DVD-jem, MKZ, 2012
***R.Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV.
Fizika za srednješolce1, učbenik, DZS
***R.Kladnik: ENERGIJA. Fizika za
srednješolce2, učbenik, DZS
***A. Mohorič, V. Babič: Fizika 2,
učbenik z DVD-jem, MKZ, 2013
***R. Kladnik: ENERGIJA. Fizika za
srednješolce 2, učbenik, DZS
***R.Kladnik:
SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV.
Fizika za srednješolce 3, učbenik, DZS
***A. Mohorič, V. Babič: Fizika 3,
učbenik z DVD-jem, MKZ, 2014
PSIHOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
(MATURA) Po dogovoru s profesorji!!!
Možen izbor:
M. M. Klemenčič, I. Lipovšek:
J. Senegačnik et al.: EVROPA, delovni GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1 in 2, učbenik in
zvezek, Modrijan
delovni zvezek, DZS
I. Gams: GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
SLOVENIJE, delovni zvezek, MK
***J. Senegačnik: SLOVENIJA 1, učbenik,
Modrijan
J. Senegačnik: SLOVENIJA 1 in 2, delovni
zvezek, Modrijan
***J. Senegačnik: SLOVENIJA 2, učbenik,
Modrijan,2010
(MATURA)
***A. Kompare et al:
PSIHOLOGIJA, spoznanja in dileme,
učbenik, DZS, 2011
***A. Kompare et al:
UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik, DZS, 2010
(MATURA)
***R. Kladnik:Pot k maturi iz fizike. Fizika za
srednješolce + 1, učbenik, DZS
***M. Hribar et al.: MEHANIKA IN
TOPLOTA, učbenik, Modrijan
***M. Hribar et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA
IN SNOV, učbenik, Modrijan
BIOLOGIJA
***M. Dermastia et al.: KJER SE
ŽIVLJENJE ZAČNE, Rokus Klett, 2011
***B. Sket: ISKANJE IZVORA, Rokus
Klett, 2013
***A. Gaberšek: SPOZNAJMO SVOJE
DOMOVANJE, Rokus Klett, 2013
ITALIJANŠČINA
***P.Stušek, N.Gogala, A. Podobnik:
BIOLOGIJA1: CELICA,
učbenik, DZS
***P. Stušek, N. Gogala,:
BIOLOGIJA2 in 3:
FUNKCIONALNA ANATOMIJA S
FIZIOLOGIJO, učbenik, DZS
(MATURA)
***M. Dermastia et al.: KJER SE ŽIVLJENJE
ZAČNE, Rokus Klett, 2011
***B. Vilhar et al.: EVOLUCIJA, DZS, 2010
***D. Tome et al.: EKOLOGIJA, DZS, 2010
***N. Campbell: BIOLOGIJA 2, Mohorjeva
založba 2012
***P. Stušek et al.: BIOLOGIJA CELICE IN
GENETIKA, DZS, 2010
ESPRESSO 2, Alma
M. Diaco: SPAZIO Italia 1, Loescher ,
2013
ESPRESSO 1, Alma
ESPRESSO 2, Alma
ESPRESSO 2, Alma
M. Denyer: VERSION ORIGINALE 1,
učbenik
M. Magne: VERSION ORIGINALE 1,
delovni zvezek
M. Denyer: VERSION ORIGINALE 1,
učbenik
M. Magne: VERSION ORIGINALE 1,
delovni zvezek
M. Denyer:VERSION ORIGINALE 2,
učbenik
M. Magne: VERSION ORIGINALE 2,
delovni zvezek
(MATURA)
(MATURA)
***R. Wechtersbach,:
***R. Wechtersbach,:
INFORMATIKA, učbenik, Saji
INFORMATIKA, učbenik, Saji
ali
FRANCOŠČINA
INFORMATIKA
***R. Wechtersbach, M. Lokar:
INFORMATIKA, učbenik, DZS
SOCIOLOGIJA
***A. Barle et al: UVOD V
SOCIOLOGIJO, učbenik, DZS, 2010
(MATURA)
***A. Barle et al.: SOCIOLOGIJA,
učbenik, DZS, 2011
FILOZOFIJA
(MATURA)
Palmer: ALI SREDIŠČE DRŽI?, DZS
(MATURA)
***A. Barle et al.: SOCIOLOGIJA, učbenik,
DZS, 2011
***A. Barle et al: UVOD V SOCIOLOGIJO,
učbenik, DZS, 2010
(MATURA)
Palmer: ALI SREDIŠČE DRŽI?, DZS
UČBENIKE, OZNAČENE Z ***, BOSTE DOBILI V ŠOLSKEM UČBENIŠKEM SKLADU, ČE STE JIH NAROČILI! DRUGE
UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE MORATE KUPITI SAMI oz. po dogovoru s profesorji.
Kamnik, junij 2014
Erna Gregorc, skrbnica učb.sklada