File - Društvo Prijateljev Mladine Šmartno ob Savi

Seja
16.2.2012
Prisotni: Mitja Petje, Darija Marinko Petje, Mojca Triler in Maja Novak.
Dnevni red:
1. Pust 2012
2. Poročilo s kulturnega večera in gledališke igre
3. Delavnici »izdelaj izdelek za prostovoljni prispevek« in izdelaj butarico
4. Razno
1. Predsednik je pozdravil navzoče in jih seznanil dogodkom Pust 2012. Prebral je zadolžitve
članov na prireditvi in sicer: Maja Novak-blagajna, Tina V.A.- poslikave, Tina P.Š.- poslikave.
Igor Zabukovec- DJ, Petje Mitja-vhod in kuhano vino, Zaviršek Gašper-foto. Krofi-pekarna
Lovrek, sokovi Market Prušnikova in Mercator d.d.. Zbor sodelujočih je ob 9 uri. Ker nam ZPM
Moste Polje ni priskrbel animatorjev je Tina V.A. naročila gledališče Ku-kuc kateri nas bo stal
320 evrov. Pač šola za naprej, da se moraš vse dogovorit na papirju. Najem dvorane pa 50
evrov.
2. Predsednik nas je seznanil z obiskom ljudi na predstavi-kralj Matjaž se zbudi in kulturnem
večeru-O Šmartno draga vas domača. Prvi dogodek si je ogledalo 41 ljudi ( p.p. 102 Eur ). Po
predstavi je predsednik pozdravil vse navzoče in jih povabil na prihajajoče dogodke društva,
igralce ZPM-ja pa povabil v župnišče in skupaj z ženo Urško postregel z ocvrtim piščancem (
pri Tinčku 40 Eur). Kulturni večer 7. Februarja se je skupaj z nastopajočimi ogledalo 74 starih
in mladih (p.p. 156 Eur. Predsednikovo mnenje je, da se člani premalo zavedajo članstva saj
jih na prireditve za pomagat pride izjemno malo. Vendar dodaja, da verjetno preveč pričakuje
od drugih saj sam jemlje te reči mogoče preveč zares ali preveč s srcem.
3. Predsednik predlaga delavnico »izdelaj izdelek za prostovoljni prispevek 200kom«, čim prej,
zato da bi prostovoljne prispevke začeli zbirati že aprila. Maja je predlagala 3. marec in
prisotni so se strinjali. Delavnico bo izvajala skupaj z Mojco Triler od 16-19ure. Darija
predlaga, da če ima kdo željo se lahko pridruži ekipi Karitasa pri izdelavi butaric. Prisotni
sklenejo, da bo društvo objavilo dogodek na svojih običajnih reklamnih mestih in tako
pomagalo Karitasu pri novačenju »rokodelcev«.
4. Za prireditev Pust 2012, katero je po več urnem vpisovanju na razpis poslala naša tajnica
Maruša je društvo od Mola prejelo 105 evrov. Za prireditvi predstava 14. januar in Miklavž
2012 je društvo prejelo premalo točk. ZPM nam je podarila 9 vstopnic za v dramo-prijavite se
lahko Urški Petje.
Naslednji sestanek bo 8. Marca ob 20ih.
Za društvo spisal: Petje Mitja