KM0408250A NAVODILA SLO.pdf

SL
O
O
MOTORNA KOSA
KM 0408250A
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA
UPORABO IN VZDRŽEVANJE MOTORNE KOSE
OPOZORILO:
TA SIMBOL PRIKAZUJE POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
VARNOSTNA OPOZORILA:
Pred pričetkom sledite navodilom:
To motorno koso uporabljajte le za košnjo trave, plevela, ter
grmičevja. Uporaba kose za drugačen namen kot je napisano v
teh navodilih lahko ogrozi vašo varnost in botruje morebitnim
poškodbam.
• Pred uporabo naprave, natančno preberite varnostna navodila v
tem priročniku. Navodila hranite za morebitno kasnješo uporabo.
•
Motorno koso lahko uporabljate le za dela, za katera je bila
proizvedena.
•
Napravo naj uporablja le oseba katera je seznanjena z varnim
rokovanjem, pred uporabo se seznanite z kjučnimi elementi
motorne kose. Za lažje delo pa se lahko s pravilnim delovanjem
seznanite pri vašem trgovcu.
• Med uporabo naprave je uporabnik odgovoren za varnost ljudi ali
objektov v delovnem območju.
•
opazovalci, živali predmeti, ki se lahko poškodujejo naj bodo le ti
odmaknjeni od delovnega območja vsaj 15m.
•
NIKOLI ne uporabljajte naprave kadar ste pod vplivom drog,
alkohola, zdravil ki lahko vplivajo na vašo presodnost in reakcijski
čas.
•
Napravo lahko uporabljate le ob dobri vidljivosti pri dnevni
svetlobi.
• Vedno nosite ustrezna varnostna oblačila: zaščitno obutev, ki naj
ima nedrsljiv podplat in jekleno zaščito prstov, zaščitno čelado in
rokavice. Vedno uporabljajte zaščito oči, varnostna očala ali
zaščito obraza. Priporočena je uporaba zaščite sluha, da se izognete
nepotrebnemu hrupu
 Lase imejte vedno spete v čop, da preprečite kontakt z vrtljivimi
deli.
•
Nikoli ne uporabljajte priključkov, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec, pravtako uporabljajte le originalne rezervne dele.
Spoštujte varnostna navodila saj v nasprotnem primeru lahko pride
do resne poškodbe.
•
Rezilno opremo ohranjajte v dobri kondiciji. Ne uporabljajte rezil,
ki so poškodovana, obrabljena, počena ali deformirana.
•
Za preprečitev zastrupitve z ogljikovim monoksidom, nikoli ne
prižigajte naprave v zaprtem prostoru. Gorivo pripravljajte in
hranite v dobro zračnem prostoru, kjer v bližini ni odprtega ognja,
grelcev in iskrenja. Pred dolivanjem vedno izklopite stikalo
vklopa.Med pripravo in dolivanjem goriva je prepovedano kajenje.
•
Preverite, da so vsi varnostni deli ustrezno nameščeni in
nepoškodovani. Vsa popravila in nastvaitve na kosi opravljajte le
ko je stikla vklopa izklopljeno in se rezilo popolnoma zaustavi.
•
Med delom z napravo se izogibajte predolgemu izpostavljanju
vibracijam, zato večkrat naredite premor, da ne pride do
nepotrebnih poškodb.
•
Pomembno je vedeti, da organski delci rastlin ki jih kosimo lahko
povzročajo težave ljudem z alergijami.
VARNOSTNI SIMBOLI
1. Opozorilo, nevarno, pozor
2. Preberite navodila za
uporabo in varnostna
navodila, ki so v priročniku.
6. Pazite na izmet predmetov na
delovnem območju.
7. Opozorilo: Ljudje , živali, ter
predmeti, ki se lahko poškodujejo
naj bodo vsaj 15m oddaljeni od
delovnega območja.
3. Med uporabo naprave
vedno uporabljajte zaščitno
opremo, kot so očala,
čelada, glušniki.
360°
0f t
15m 5
8. Direktiva 2000-14/CE. Zagotavlja
zajamčeno hrupnost naprave.
9. Nevarno: Nevarnost zastrupitve
4. Uporabljajte varnostno
obutev in rokavice.
10. Nevarno: Nevarnost vžiga in
ekspolozije.
5. Pozor: Roke in noge držite
stran od vrtljivih delov
naprave. Vedno ohranjajte
varnostno razdaljo pred
rezilom.
11. Vroče področje, nevarnost opeklin.
Varnostna oprema:
A) Zaščitna čelada
B) Glušniki
C) Zaščita obraza
D) Naramnica
E) Rokavice
F) Ščit rezila
G) Zaščitna obutev
H) Delovna obleka
I) Točka blaženja vibracij
L) Ročka plina s stikalom izklopa
M) Motor z zaščito pred pregrevanjem.
TEHNIČNI PODATKI
MODEL
Glavna enota
Glavna
enota
Maksimalna hitrost gredi / hitrost motorja
(obr. v min.)
Hitrost prostega teka(obr. v min.)
Vibracije na posamezni ročki(m/s2)
Sound pressure values[dB(A)]
Sound power values[dB(A)]
Reduction ratio
Tip ročke
Neto teža(kg)
Šifra motorja
Tip
Motor
Prostornina(ccm)
Maksimalna moč (kW/obr. v min.)
Uplinjač
Vžig
Tip zagona
Gorivo
Prostornina rezervoarja(L)
Neto teža motorja(kg)
SESTAVA
Pred uporabo preverite, da je naprava ustrezno sestavljena.
MONTAŽA ROČA (okrogli roč)
KM 0408250A
Avtomatska
centrifugalna sklopka ;
gibljiva gred
7000/9000
2500±150
≤15
≤102
≤120
17:22
okrogla
5.4
1E34F
Zračno hlajen; 2-takt;
vertikalni
valj;bencinski motor.
25.4
≥0.75/7500
Membranski tip
Elektronski vžig
Ročni zagon
Mešanica bencina in
ustreznega 2-takt olja v
razmerju 30 :1
0.7
≤3.1
Nastavite roč na pozicijo, ki vam pri delu odgovarja in ga private.
Okrogli roč montirajte z priloženo gumo. Namestite sin a mesto, ki vam pri delu ustreza in
privijte s priloženimi vijaki M5 x 25.
MONTAŽA ŠČITA REZILA
(Vsi modeli)
Šćit rezila se montira v bližino kotnega prenosa z priloženimi vijaki in montažnima
ploščicama.
NARAMNICA :
Priložena naramnica ima penasto zaščito na boku. Naramnico uporabljajte s pasom na levi
rami nin zaščito boka na desni strani.
RAVNOTEŽJE NAPRAVE
Pred uporabo je pomembno, da nastavite baramnico tako, da je kosa dobro uravnotežena.
Naredite sledeče:
Namestite si pas na levo ramo in jo priključite na napravo.
-Prestavite zatič na kosi tako, da ustvarite ravnotežje med težo sprednjega in zadnjega dela
naprave
-Če uporabljate najlon glavo, je potreno namestiti naramnico tako, da je rezilo od 0 do
300mm nad tlemi.
-če uporabljate 3-krako rezilo nastavite naramnico tako, da je razdalja med rezilom in tlemi
od 100 do 300mm.
REZILA
Za varno in efektivno delo je potrebno izbrati ustrezno rezilo za predvideno delo.
3-krako rezilo in najlon glava, ki sta priložena k napravi, sta ustrezna za vrsto del, ki jih
lahko opravljate. Uporabljajte le originalne nadomestne in rezervne dele. Nupoštevanje the
navdil lahko privede do resnih poškodb.
Nikoli ne uporabljajte jaklenih žic ali podobnih nadomestkov za najlon nit.
Uporabljajte le dodatke, ki ji priporoča proizvajalec.
MONTAŽA NAJLON GLAVE
Privijte najlon glavo v nasprotni smeri urinega kazalca ( obrnite v levo) nag red na koncu
kotnega prenosa. Da obdržite rezilo na mestu vstravite izvijač ali podoben ključ v luknjo na
zgornjem nosilcu rezila in trdno privijte. Preverite, da je najlon glava ustrezno in varno
pritrjena.
MONTAŽA 3-KRAKEGA REZILA
Namestite nosilec A, 3-krako rezilo, nosilec B, zobato podložko v tem zaporedju, ter
pričvrstite z matico z levim navojem.
Pozavnajte luknjo na ohišju z luknjo na nosilcu A in vstavite 4mm kjuč.
Vrtite matico z ohišjem v nasprotni smeri urinega kazalca dokler ni dobro pritrjen.
Namestite zatič 2x16 iz ga razcepite.
OPOZORILO
PREVIDNO
PRI POVEČANIH VIBRACIJAH NEMUDOMA ZAUSTAVITE MOTOR.
Povečane vibracije na rezilu pomeni, da rezilo ni ustrezno nameščeno, zato nemudoma
zaustavite motor in preverite rezilo. Neustrezno nameščeno rezilo lahko povzroči
resne poškodbe.
Za servis naprave uporabljajte le originalne rezervne dele.
GLAVNI DELI NAPRAVE :
1. Rezilo
2. Ščit rezila
3. Pogonska gred
4. Ohišje priklopa
5. Okrogli roč
6. Stikalo vklopa
7. Varnostni gumb
8. Ročka plina
9. Primer
10. Pokrov rezervoarja
11. Filter goriva
12. Filter uraka
13. Čok
14. Ročka zagona
15. Ščit rezila
16. Rezilo najlon nitke
17. Najlon glava
Nikoli ne uporabljajte najlon glave ali rezila, ki ni priporočen s strani
proizvajalca. Preverite, da je rezalno orodje vedno v dobrem stanju, brez poškodb,
razpok, ki bi lahko povzročili poškodbo naprave ali uporabnika.
Rezalno orodje se vrti z veliko hitrostjo, zaradi česar lahko pride do izmeta predmetov
proti opazovalcem, živalim ali lastnini zato bodite med delom ves čas zelo previdni.
Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ki so povzročene zaradi nepravilne uporabe
naprave ali malomarnosti.
PRED PRIČETKOM DELA
Pred pričetkom dela najprek koso položite na čista ravna tla. Naprava mora biti varno
horizontalno položena na tla, tako, da rezilo ne more priti v kontakt z tlemi ali
kakršnimikoli predmeti.
Preverite, da so vsi vijaki dobro pritrjeni. Preverite, da sta ščit rezila in rezilo ustrezno
nameščena in dobro privita.
Vedno pred pričetkom košnje očistite delovno področje, odstranite kamenje, žice, žičnike
steklo in podobne predmete, saj lahko pride do izmeta le teh, kar pa lahko povzroči resne
poškodbe.
NIKOLI ne prižigajte naprave v zaprtih prostorih. Pri delovanju
naprave se proizvaja ogljikov monoksid, ki je lahko ob vdihavanju usoden.
Organski prah in delci trav in ostalih rastlin lahko ljudem, ki imajo astmo
in podobne bolezni povzroči neprijetno počutje. Uporabite zaščitno masko proti prahu
ali katero drugo vrsto zaščite dihal.
ZAGON NAPRAVE
MEŠALNO RAZMERJE GORIVA IN 2-t OLJA: 25 : 1
Uporabite sveže neosvinčeno gorivo (95 RON) in 100% sintetično olje za dvotaktne
motorje (2-t). Mešajte v razmerju 25 enot goriva na eno enoto olja.
Uporaba sintetičnega olja za dvotaktne motorje zmanjša proizvodnjo saj in ogljikovih
elementov na vžigalni svečki, batu, izpušnem sistemu in valju, prav tako pa zmanjša emisije
izpušnih plinov. Ustrezno olje omogoča daljšo življensko dobo motorja.
Pomembno je da uporabljate sveže olje in bencin dobre kakovosti. Mešanico porabite
v roku treh tednov od priprave.
Bencin in olje je potrebno pred vlivanjem v rezervoar zmešati v posodi za
gorivo. Najprej naljite gorivo in nato olje. Nikoli ne pripravljajte goriva v prostorih
kje ni dobre ventilacije, ne sme pa biti v bližini virov ognja, isker in podobno z
izklopljenim stikalom vklopa. Med dolivanjem foriva ne kadite in ne uporabljajte
mobilnih naprav. Pred uporabo dobro pretresite posodo z gorivom.
Za dolivanje goriva najprej odvijte pokrov rezervoarja, preverite, da je v rezervoarju filter
goriva in nalijte gorivo (mešanico bencina in olja). Bodite previdni, da gorivo ne polijete
okrog rezervoarja ali po oblačilih. Če pride do politja, nemudoma polito gorivo obrišite z
krpo. Da pa preprečite morebitni vžig pa se op zagonu od področja nalivanja goriva
odmaknite vsaj tri metre.
Nikoli ne dolivajte goriva dokler je motor še vroč.
ZAGON MOTORJA
Za zagon sledite sledečim navodilom:
1. Stikalo vklopa postavite v pozicijo START in stisnite rdeč gumb. Pri motornih kosah z
dvoročnim držalom .
2. Nekajkrat pritisnite na primer, dokler v uplinjač ne priteče gorivo.
3. Zaprite čok ( ročko hladnega zagona).
4. Z levo rook primate gred kose trdno na tleh. Z desno rook počasi povlecite vrvico
zagona, dokler ne začutite odpora.
5. Trdno primate vrvico zagona in jo povlecite 4-5 krat dokler se motor ne zažene. Ko
pritisnete plin se rdeč gumb postavi nazaj v začetno pozicijo.
6. Po zagonu čok postavite nazaj na odprto pozicijo:
.
7. V izogib poškodb vrvice zagona je nikoli ne izvlecite do konca.
Če pride do zalitja svečke z gorivom, izklopite stikalo vklopa ter odvijte vžigalno svečko in
jo obrišite ali po potrebi zamenjajte, ter nekajkrat povlecite vrvico zagona z čokom na
odprti poziciji. To bo pripomoglo k očiščenju vžigalnega sistema.
POMEMBNO :
Ko je motor ogret the postopkov ni potrebno ponoviti, le nekajkrat povlecite vžigalno
vrvico dokler se motor ne zažene.
Ko motor deloje v prostem teku se rezalno orodje ne sme vrteti. Če se v prostem teku
rezilo vrti kontaktirajte pooblaščen servis glede odprave nepravilnosti.
OGREVANJE MOTORJA
Prvih deset ur dela z napravo je ne uporabljajte s polnim plinom. Ne uporabljajte naprave s
polno hitrostjo daljši čas, dokler se deli ne uležejo kar največjim izkoristkom. Ko se motor
uteče bo deloval z z maksimalnim izkoristkom.
Po prvih dveh urah delovanja preverite, da so vsi vijaki dobro priviti, ter jih po potrebi
privijte.
UPORABA MOTORNE KOSE
Katere nastavitve uporabljati, s katerim rezilom?
Ščit rezila je dvobarven in sicer večji deli je rdeč, mali nosilec rezila pa je črn.
1. Pri uporabi najlon glave:
V tem primeru morate uporabiti rdeč ščit rezila in črn nosilec.
2. Pri uporabi 3-krakega rezila:
Odstranite črn nosilec (z izvijačem) in uporabite le rdeč ščit rezila.
Uporabljajte le originalne rezervne dele in pribor. Uporaba rezila circular in
podobno je PREPOVEDANA.
Ta motorna kosa je proizvedena za košnjo trave, plevela in manjšega grmičevja.
* Preverite da je kosa uravnotežena . Rezilo naj bo paralelno nad tlemi, tako, da vam je
nipotrebno držati v tem položaju.
* Preverite, da naprava ustrezno deluje in jo pustite po zagonu nekaj minut delovati, da se
ogreje.
* Pred pričetkom košnje preverite, da je rezilo dobro privito. Napravo vedno nosite z
rezilom pod pasom in čim bol stran od telesa. Na delovnem območju ne sme biti
opazovalcev, živali ali ostalih predmeto, ki se lahko poškodujejo.
50f t
360°
15m
Med košnjo vedno imejte trdna tla pod nogami in da imate dobo ravnotežje skozi celotno
delo.
KOŠNJA
Kosite v premeru 1,5 metra, ter pri tem čvrto držite koso in imejte dobro ravnotežje. Če
uporabljate 3-krako rezilo za košnjo plevela ačli grmičevja, vedno kosite z leve proti desni,
tako, da pokošeno ostane na levi, za kasnejšo odstranitev.
Izogibajte se kontakta rezila s kamenjem, zemljo, leso ali podobnim predmetom, ki so skriti
v travi ali pa so slabo vidni. Če zadanete z rezilom v trd predmet, se v rezilo zaplete kakšen
material, ali predolga najlon nit, takoj zmanjšajte hitrost v prosti tek, dokler se rezilo ne
zaustavi, nato pa izklopite stikalo vklopa.
Koso položite na trdna tla in preverite, da niste poškodovali rezila. Če je rezilo
poškodovano ga zamenjate., v primeru, da se je trava navila okoli najlon glave pa odvijte
travo in odstranite travo.
Ob takšnem delu uporabljajte rokavice, ter ugasnjenem motorju z izklopljenim
stikalom vkolpa.
Ko sta nailon niti prekratki , pritisnite na plin in rahlo udarite ob tla, da se niti podaljšata in
odrežeta na ustrezno dolžino. Po potrebi postopek ponoviteh.
PRAVILNA UPORABA 3-KRAKEGA REZILA
Vsi varnostni deli morajo biti pred pričetkom košnje ustrezno in dobro
nameščeni.
Pri uporabi 3-krakega rezila bodite pozorni na varnostno razdaljo okončin pred
rezilo. Glej sliko spodaj.
Pri košnji bolj lesenih trav vedno uporabite 3-karakio rezilo v smer A kot je
prikazano spodaj.
Smer košnje B pa je dovoljena le če pride do zapleta rezila v materijale, ta smer
košnje ni priporočljiva.
Košnja v smero NO pa je prepovedana, saj lahko pride do izmeta predmetov kar
pa lahko poškoduje opazovalce in podobno. NIKOLI NE UPORABLJAJT TE SMERI
KOŠNJE.
A
NO!
B
stanju.
Vsi varnostni deli morajo biti vedno nepoškodovani in v dobrem
Med vzdrževanjem in čiščenjem naj bosta motor in najlon glava trdno na tleh.
Stikalo vklopa izklopite.
Motorna kosa med delovanjem vibrira , čeprav je opremljena z protivibracijskimi deli.
Vibracije lahko povzročijo mravljince v prstih in na dlani, zato vam priporočamo med
daljšim delom nekaj krajšega premora.
Ipravtako je priporočljivo, da po nekaj urah dela pustite napravo, delovati v prostem teku,
da se ohladi, pred nadaljevanjem dela.
VZDRŽEVANJE
Uplinjač
-
Nastavitev prostega teka.
-
Privijte ali odvijte vijak za nastavitev uplinjača dokler motor ne proizvaja 2500 obratov
v minuti.
Ta nastavitev zahteva uporabo specialnega izvijača za namestitev uplinjača.
-
Redno vzdrževanje motorja
- Umijte filter zraka v topli milnici, ga osušite in pred uporabo naoljite, po potrebi ga
zamenjajte.
- Odstranite in zamenjajte filter goriva.
- Odvijte in po potrebi zamenjajte vžigalno svečko.
KOTNI PRENOS
Po vsakih 25 urah dela je potrebno vstaviti mast v kotni prenos. Odvijte vijak na kotnem
prenosu, ter z ustreznim orodjem vstavite mast. Uporabljajte posebno mast za kotne prenose,
ki je odporna na visoke temperature. Privijte vijak na kotnem prenosu..
VZDRŽEVANJE IN HRAMBA PO UPORABI
Po vsaki uporabi očistite napravo. Odstranite morebitno travo in umazanijo, preverite, da
okrog najlon glave ni navite trave. Če je možno hranite in transportirajte napravo v
kartonasti embalaži.
Preprečite udarce v rezervoar in morebitno pretrganje dovoda goriva., ko napravo odlagate
na tla. Ne dovolite, da vam naprava pade na tla, saj se lahko poškoduje.
Če je naprava v hrambi dlje kot mesec dni sledite sledečem postopku:
- Popolnoma izpraznite rezervoar goriva.
- Zaščitite vse kovinske dele pred korozijo, tako, da jih naoljite.
- S stikalom vklopa na poziciji stop, odvijte vžigalno svečko in vlijte nekj olja v valj, ter
nekajkrat povlecite vrvico zagona. Privijte vžigalno svečko.
- med hrambo je priporočljivo, da vsake tri mesece za nekaj minut prižgete napravo.
-
Da ohranite mešanico olja in goriva v dobrem stanju, posodo pred dolivanjem
goriva dobro pretresite..
Mešanica goriva in olja naj bo pred dolivanjem sveža.
ODPRAVA TEŽAV
Izguba moči oziroma zaustavitev motorja.
-
Preverite, da rezervoar goriva ni prazen.
Gorivo ne priteče do uplinjača. Očistite dovod goriva oziroma gap o potrebi zamenjajte.
Voda v gorivu. Izpraznite in očistite coloten dovod goriva.
Umazan filter zraka. Očistite filter. Operite filter z milnico, ga osušite, naoljite in
ponovno vstavite.
Saje v izpušnem delu. Očistite ali zamenjajte izpuh.
Naprava slabo kosi.
-
Področje je preveč zaraščeno oziroma predeblo podrastje za dotično napravo. Med
košnjo kosite manjše dele in bolj počasi.
Zavita umazanija okrog rezila. Zaustavite napravo in očistite umazanijo, kot je opisano
v navodilih za uporabo.
Če je rezlo uporabljeno: Obrabljeno rezilo oziroma ni dovolj ostro. Zamenjajte rezilo.
OPOZORILO
Uporaba neustrezne mešanice goriva in olja botruje poškodbam motorja in
izgubi garancije.
Uporabljajte le originalne rezervne dele.
Uporaba naprave z cirkularji je prepovedana.
POGOJI GARANCIJE
Proizvajalec krije popravila v garancijskem roku za napake pri materialih
ali proizvodnjih napakah za obdobje enega leta od dneva nakupa.
Garancija velja za naprave, ki so uporabljane v domači uporabi. Če je
naprava uporabljana za profesionalne namene, je garancija veljavna 3
mesece od dneva nakupa. Garncija ne pokriva zlomov ter poškod, ki so
predmet napačne uporabe.
Proizvajalec krije vse stroške popravila pooblaščenemu serviserju, za
odpravo napake, di ugotovi, da je napaka krita s strani garancije.
Proizvajalec ne krije zamenjave motorja ali delnih popravil, ki niso
predmet garancije.
Garancija ne krije sledečih delov :
Neustrezno vzdrževanje
Neustrezna uporaba ali poškodba naprave
Neustrezna sestava, nastavitev ali uporaba
Deli, ki so predmet obrabe : varnostni elementi, rezila , najlon
glava, vžigalna svečka, žice, ščiti, zračni filter...
Pravtako garancija ne pokriva :
Stroškov pakiranja in pošiljanja
Uporabo neoriginalnih in neustreznih delov
Uporaba naprave, za druga dela, ki niso opisana v navodilih za
uporabo.
Poškodbe, ki nastanejo pri neustrezni uporabi ali vzdrževanju, ki ni
opravljeno, kot je opisano v navodilih za uporabo.
PRED UPORABO PODROBNO PREBERITE NAVODILA ZA
UPORABO.
Ko naročate rezervne dele, preverite, da pooblaščenemu serviserju
zagotovite prave podatke o modelu in serijski številki naprave.
Izogobajte se uporabi, s katero pride do izgube garancije.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
ES IZJAVA O SKLADNOSTI
Manufacturer:
Proizvajalec:
Address:
Naslov:
KNK CHINA MFG. CO., LTD.
No. 69 KaiYuan Road 311# nong, Jiangbei Investment &
Pioneering Pack C, Ningbo, China
Herewith declares that: Brush Cutter and Grass Trimmer,gasoline; Factory Model No.:
S tem potrjuje, da sta sledeči: Motorni kosi; Šifra modela:
KM0408250, KM0408251
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s), including the latest amendments:
v skladu s specifikacijami direktive o strojih in kasnejšimi spremembami:
2006/42/EC
89/336/EEC
2004/108//EC
And the following ( parts / clauses of ) harmonized standards have been applied:
Skladni s sledečimi standardi:
06/42/EC - Annex I /05.06
EN ISO 11806:2008
Ningbo, China
Feb, 23, 2011
KM0408 250A / LISTA REZERVNIH DELOV
1
2
3
29
7
6
5
33
32
31
34
8
9
27
30
26
4
28
35
10
37
36
11
21
5
38
12
13
22
39
23
14
43
40 41 42
44
15
46 45
48 4 7
16
17
25
18
19
24
50
49
20
51
61
63
60
67
57
59 58
66
52
89
84
55
62
64
56
87
53
54 65
81
68
69
70
71
80
72
73
91
99
100
102
94
95
96
97
82
86
90
93
83
85
88
92
86
101
79
74
75
76
78
77
110
98
104
105
106
107
108
109
111
113
103
112
114
KM0408250A LISTA REZERVNIH DELOV
Št.
Šifra artikla
Pozicija
Naziv artikla
KOM Št.
Šifra artikla
Pozicija
Naziv artikla
1
2
CG415.3
GB/T893.2
KM04082520A.2-1 KOTNI PRENOS SET.
KM04082520A.2-2 VAROVALKA
1
58 GB/T6170
59 CG260BF.1.2-1
KM04082520A.2-58 GUMB
KM04082520A.2-59 PODLOŽKA
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GB/T894.1
GB/T276
GB/T276
CG415D.6-4
GB70+GB93
GB/T9074.4
GB/T9074.11
BG305.12.4-4
BG330H.7.3-1
KM04082520A.2-3
KM04082520A.2-4
KM04082520A.2-5
KM04082520A.2-6
KM04082520A.2-7
KM04082520A.2-8
KM04082520A.2-9
KM04082520A.2-10
KM04082520A.2-11
VAROVALKA 10
LEŽAJ 6000-2RS/P6
LEŽAJ 6000/P6
ZOBATO KOLESCE
VIJAK M6 X 20
VIJAK M5 X 12
VIJAK M6 X 12
KOTNI PRENOS
ŠČIT
1
1
2
1
1
4
1
1
1
60
61
62
63
64
65
66
67
68
GB/T96
BG305.2.1-1
BG305.2.1-2
BG305.2.1-3
BG305.2.1-4
GB/T70.1
1E46FP-15
SESTAVA ROČA PLINA
1
1
1
1
1
1
1
1
CG305F.13.2
KM04082520A.2-60
KM04082520A.2-61
KM04082520A.2-62
KM04082520A.2-63
KM04082520A.2-64
KM04082520A.2-65
KM04082520A.2-66
KM04082520A.2-67
KM04082520A.2-68
12
13
14
15
BG-328.9.5-2
CG305F.1-1
GB/T276
GB/T893.2
KM04082520A.2-12
KM04082520A.2-13
KM04082520A.2-14
KM04082520A.2-15
ZOBNIK
OSOVINA ZOBNIKA
LEŽAJ 6002-2RS/P6
VAROVALKA 32
1
1
1
1
69
70
71
72
GB/T9074.4
CG305F.13-10
CG305F.13-11
CG305F.13-9
KM04082520A.2-69
KM04082520A.2-70
KM04082520A.2-71
KM04082520A.2-72
OBJEMKA
VIJAK MT X 16
ZOBATI VZVOD
VZMET
VZMET
1
1
1
1
1
16
17
18
BC34.3-1
CG305F1-3
GB/T862.1
KM04082520A.2-16 NOSILEC A
KM04082520A.2-17 NOSILEC B
KM04082520A.2-18 PODLOŽKA 10
1
1
1
73
74
75
CG305F.13-1
CG305F.13-8
CG305F.13-2
KM04082520A.2-73 VZMET
KM04082520A.2-74 VARNOSTNA ROČKA
KM04082520A.2-75 ROČKA PLINA
1
1
1
19
20
21
CG305F.1-4
GB/T91
CG245Q.11
KM04082520A.2-19 MATICA LEVA
KM04082520A.2-20 RAZCEPKA 2 X 16
KM04082520A.2-21 ROČ
1
1
76
77
78
CG260.2.2C
GB/T9074.4
GB/T9074.4
KM04082520A.2-76 ŽICA KOMPLET
KM04082520A.2-77 VIJAK M5 X 25
KM04082520A.2-78 VIJAK M5 X 35
1
2
1
22
23
24
25
26
27
1E40F-5A-CE-4
CG245Q.11-1
BG330-CE.1-2
CG245Q.11.1
CG260A.1A
CG260A.1A.1
KM04082520A.2-22
KM04082520A.2-23
KM04082520A.2-24
KM04082520A.2-25
KM04082520A.2-26
KM04082520A.2-27
VIJAK M5 X 30
ROČ
GUMIJASTA OBLOGA
SPODNJI DEL ROČA
SKLOPKA KOMPLET
4
1
1
1
BOBEN SKLOPKE komp.
1
79 CG305F.13-3
80 CG260.2.1
81 BG-328A-2
82 GB/T9074.4
83 CG305F.13-5
84 CG305F.13-6
KM04082520A.2-79
KM04082520A.2-80
KM04082520A.2-81
KM04082520A.2-82
KM04082520A.2-83
KM04082520A.2-84
OHIŠJE ROČA LEVO
STOP STIKALO
CEV
VIJAK MT X 25
OBJEMKA
GUMIJASTA OBLOGA
1
1
1
1
1
1
28
29
30
31
32
33
34
GB/T893.1
GB/T276
GB/T894.1
CG261.1-1
CG305F.14-2
KM04082520A.2-28
KM04082520A.2-29
KM04082520A.2-30
KM04082520A.2-31
KM04082520A.2-32
GB/70+GB93+GB97 KM04082520A.2-33
GB/70+GB93+GB97 KM04082520A.2-34
VAROVALKA 35
LEŽAJ 6202-2RZ/P6
VAROVALKA 15
OHIŠJE SKLOPKE
GUMIJASTI VMESNIK
VIJAK M5 X 12
VIJAK M5 X 25
1
1
1
1
1
1
2
85
86
87
88
89
90
91
KM04082520A.2-85
KM04082520A.2-86
KM04082520A.2-87
KM04082520A.2-88
KM04082520A.2-89
KM04082520A.2-90
KM04082520A.2-91
OHIŠJE ROČA DESNO
MATICA M5
ŠČIT KOMPLET
NOSILEC ŠČITA
VIJAK M5 X 30
VIJAK M5 X 12
1
3
35
36
37
CG305F.14-4
CG305F.14-3
1
1
4
92
93
94
38
39
40
41
42
43
KM04082520A.2-35 OBJEMKA A
KM04082520A.2-36 OBJEMKA B
GB/70+GB93+GB97 KM04082520A.2-37 VIJAK M6 X 20
CG260BF.1.3.1
KM04082520A.2-38 PREDNJA CEV komp.
KM04082520A.2-39 REBRAST SPOJ (10mm)
Ø10 x Ø6 x 2
BG-328.9.4-5
KM04082520A.2-40 GUMIJAST POKROV
BG-328.9.4-4
KM04082520A.2-41 PUŠA
CG260BF.1.3.1-1 KM04082520A.2-42 POGONSKA OS
CG260BF.1.3.1-2 KM04082520A.2-43 CEV
1
1
3
3
1
1
44
45
46
47
48
49
50
CG260BF.1.1
Ø10 x Ø6 x 2
BG-328.9.4-5
BG-328.9.4-4
CG260BF.1.1-2
CG260BF.1.1-1
CG260BF.1.1-3
KM04082520A.2-44
KM04082520A.2-45
KM04082520A.2-46
KM04082520A.2-47
KM04082520A.2-48
KM04082520A.2-49
KM04082520A.2-50
1
1
3
3
1
1
1
51
52
53
CG260BF.1.2
GB/T5781
GB/T6170
KM04082520A.2-51 SPOJNI DEL komp.
KM04082520A.2-52 VIJAK M6 X 55
KM04082520A.2-53 MATICA M5
1
1
1
95
96
97
98
99
100 CG260.3-1
101 GB/T70.1
102 GB/T889.1
103 CG520-HL.17
104 CG520-HL.17.1
105 CG520-HL.17-3
106
107 CG520-HL.17-2
108 CG520-HL.17-4
109 CG520-HL.17-1
110
54
55
56
57
CG260BF.1.2-2
GB/T5789
GB/T923
GB/T6170
KM04082520A.2-54
KM04082520A.2-55
KM04082520A.2-56
KM04082520A.2-57
1
1
1
1
111
112
113
114
ZADNJA CEV komp.
REBRAST SPOJ (10mm)
GUMIJAST POKROV
PUŠA
CEV
POGONSKA OS
PRIKLJUČEK POG. OSI
SPOJNI DEL
VIJAK M5 X 12
MATICA M6
VIJAK M6
CG305F.13-4
GB/T889.1
BG430.2.6
BG430-JCB.1
GB/T9074.13
GB/T9074.4
GB/T845
CG420.7.1-1
1E40F-5A-CE-4
CG420.7.1.1
CG420.7.1.1-1
GB/T845
CG420.7.1.1-2A
CG260.3
CG260.3.1
CG260.3-1
GB/T70.1
GB/T889.1
CG260A-CE.1
ZATIČ
VZMET
ČEP
OBROČEK
ZATIČ KOMPLET
VIJAK M5 X 25
PODLOŽKA
VIJAK ST4.2 X 16
KM04082520A.2-92 ŠČIT
KM04082520A.2-93 VIJAK M5 X 16
KM04082520A.2-94 SESTAVA ŠČITA
KM04082520A.2-95 SPODNJI ŠČIT
KM04082520A.2-96 VIJKA ST4.2 X 16
KM04082520A.2-97 REZILO
KM04082520A.2-98 SESTAVA NOSILCA
KM04082520A.2-99 OBJEMKA
KM04082520A.2-100 OBJEMKA
KM04082520A.2-101 VIJAK M5 X 20
KM04082520A.2-102 MATICA M5
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
KM04082520A.2-103 NAJLON GLAVA
KM04082520A.2-104 OHIŠJE GLAVE
KM04082520A.2-105 VZMET
KM04082520A.2-106 NAJLON NIT Ø2.5 X 2100
KM04082520A.2-107 KOLUT ZA NITKO
KM04082520A.2-108 POKROV
KM04082520A.2-109 POKROV
KM04082520A.2-110 SESTAVA OBJEMKE
KM04082520A.2-111 OBJEMKA
KM04082520A.2-112 VIJAK M5 X 20
KM04082520A.2-113 MATICA M5
KM04082520A.2-114 SESTAVA NARAMNIC
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
LISTA REZERVNIH DELOV ZA MOTOR KM0408250A, KM0408251
KM0408250A/ KM0405251 /26CC LISTA REZERVNIH DELOV ZA MOTOR
Št. Šifra artikla
Pozicija
1
1E34F.1.2
KM0408250A.1-1
2
1E34F.1-4
KM0408250A.1-2
3
1E34F.1-1
KM0408250A.1-3
4
GB/T9074.4
KM0408250A.1-4
5
1E34F.1.1
6
Naziv
kom Št. Šifra artikla
VIJAK
Pozicija
Naziv
kom
1
45
1E36F.1-1
KM0408250A.1-45 ROČKA ZAGANJAČA
1
1
46
1E36F.1-5
KM0408250A.1-46
OBROČEK
1
1
47
GB/T9074.4
KM0408250A.1-47
VIJAK M5 X 14
1
2
48
1E34F-6
KM0408250A.1-48
KM0408250A.1-5 POKROV FILT. NOTRANJI
1
49
1E34F.3
KM0408250A.1-49 POKROV MOTORJA
1
G8/T845
KM0408250A.1-6
1
50
GB/T9074.4
KM0408250A.1-50
VIJAK M4 X 12
1
7
1E34F.1-3
KM0408250A.1-7
1
51
1E34F.5-2
KM0408250A.1-51
KAPICA SVEČKE
1
8
1E34F.1-2
KM0408250A.1-8
1
52 1E40F-3A.8-2 KM0408250A.1-52
9
1E34F.13B
KM0408250A.1-9
UPLINJAČ
1
53
10
1E34F-1
KM0408250A.1-10
TESNILO
11
GB/59074.4
KM0408250A.1-11
VIJAK M5 X 20
6
55
GB/T70.1
12
1E34F.4
KM0408250A.1-12
MODUL
1
56
13
1E34F-2
KM0408250A.1-13
TESNILO UPLINJAČA
1
14
GB/T119
KM0408250A.1-14
LEŽAJ B3 X 10
15
GB/T9074.4
KM0408250A.1-15
16
1E34F-5
KM0408250A.1-16
17
1E34F-12
KM0408250A.1-17
18
1E34F-13
KM0408250A.1-18
19
1E34F.10.1
KM0408250A.1-19
20
1E34F-11
KM0408250A.1-20
21
1E34F.10-1
KM0408250A.1-21
22
GB/6171
23
GB/T97.1
POKROV FILTRA ZRAKA
FILTER ZRAKA
VIJAK M5 X 55
VIJAK ST4.2 X 12-F-11
ČOK
ROČKA ČOKA
POKROV
1
VZMET
1
KM0408250A.1-53
GUMA ZAŠČITNA
1
54 BPMR7A(NGK) KM0408250A.1-54
SVEČKA (LDT(LD))
1
KM0408250A.1-55
VIJAK M5 X 20
4
GB/T93
KM0408250A.1-56
PODLOŽKA 5
4
57
GB/T848
KM0408250A.1-57
PODLOŽKA 5
4
4
58
1E34F-3
KM0408250A.1-58
TESNILO
1
VIJAK M4 X 16
9
59
1E34F.2
KM0408250A.1-59
IZPUH komplet
1
POKROV MAGNETA
1
60
1E34F-14
KM0408250A.1-60
VIJAK
2
2
61
GB/T96
KM0408250A.1-61
PODLOŽKA 5
3
2
62
GB/T6187.1
KM0408250A.1-62
MATICA M5
2
2
63
1E34F-8
KM0408250A.1-63
VALJ
1
2
64
1E34F-9
KM0408250A.1-64
TESNILO VALJA
1
VZMET SKLOPKE
1
65
1E34F.6-5
KM0408250A.1-65
BATNI OBROČEK
2
KM0408250A.1-22
MATICA M8 X 1
1
66
1E34F.6-6
KM0408250A.1-66
BAT
1
KM0408250A.1-23
PODLOŽKA 8
1
67
1E34F.6-1
KM0408250A.1-67
VAROVALKA
2
1
VIJAK SKLOPKE
PODLOŽKA
OBLOGA SKLOPKE
PODLOŽKA
1E34F.5-3
24 CG260A-EMC.2B KM0408250A.1-24
ŽICE ELEKTRONIKE
1
68
1E34F.6-3
KM0408250A.1-68
SORNIK
1
25
1E34F.5-1
KM0408250A.1-25
ŽICE ELEKTRONIKE
1
69
1E34F.6-4
KM0408250A.1-69
IGLIČNI LEŽAJ
1
26
1E34F.5.2
KM0408250A.1-26
VŽIGALNA TULJAVA
1
70
1E34F.6-2
KM0408250A.1-70
VAROVALKA
2
26A
1E34F.5.2
KM0408250A.1-26A
MAGNET
1
71 1E32FL.6.2-1 KM0408250A.1-71
POKROV GORIVA
1
27
GB/T9074.4
KM0408250A.1-27
VIJAK M5 X 25
4
72 CG420.1.3.1-2 KM0408250A.1-72
TESNILO
1
28
1E34F.7-1
KM0408250A.1-28
OHIŠJE MOTORJA polovica
1
73 EB-415.4.1.1-1 KM0408250A.1-73
ODDUŠEK
1
29
1E34F-4
KM0408250A.1-29
GUIDE PLATE
1
74 1E32FL.6.2-2 KM0408250A.1-74
NOTRANJI POKROV
1
30
1E34F.7-2
KM0408250A.1-30
TESNILO MOTORJA
1
75
1E34F.9.2-2
KM0408250A.1-75 IZHODNA CEV GORIVA
1
31
1E36F.2
KM0408250A.1-31
OSNO TESNILO
2
76
1E34F.9.2-1
KM0408250A.1-76 VHODNA CEV GORIVA
1
32
GB/T276
KM0408250A.1-32
KROGLJIČNI LEŽAJ
6001/P5
ZAGOZDA
2
77 1E36FF.8.1-1 KM0408250A.1-77 UVODNICA CEVI GORIVA
1
1
78
1E34F.9.2-3
KM0408250A.1-78 FILTER GORIVA
1
MOTORNA GRED
1
79
1E34F.9.1
KM0408250A.1-79 REZERVOAR GORIVA
1
33 1E40FP-3Z.3-1 KM0408250A.1-33
34
1E34F.6.1
KM0408250A.1-34
35
1E34F.7-3
KM0408250A.1-35
OHIŠJE MOTORJA polovica 1
80
GB/T9074.3
KM0408250A.1-80
VIJAK M5 X 16
1
36
1E34F.8.1
KM0408250A.1-36
NOSILEC ZASKOČKE
1
81
GB/T9074.4
KM0408250A.1-81
VIJAK M5 X 16
2
37
1E34F.8-2
KM0408250A.1-37
VZMET ZASKOČKE
1
82
1E34F.8
KM0408250A.1-82 SET ZASKOČKE Z NOSIL.
1
38
1E34F.8-1
KM0408250A.1-38
ZASKOČKA
1
83
1E34F.11
KM0408250A.1-83 ZAGANJAČ KOMPLET
1
39
GB/T9074.6
KM0408250A.1-39
VIJAK M5 X 10
1
84 1E32FL.6.2-3 KM0408250A.1-84
40
1E34F.11-1
KM0408250A.1-40
VZMET ZAGANJAČA
1
85 1E32FL.6.2-4 KM0408250A.1-85
41
1E34F.11-2
KM0408250A.1-41
1
86
42
1E34F.11.1
KM0408250A.1-42
OHIŠJE ZAGANJAČA
1
43
1E34F.11.1-1
KM0408250A.1-43
VODILO VRVICE
1
KM0408250A.1-44
ZAGONSKA VRVICA
44 1E34F.11-3
VRVENICA
1
1E32FL.6.2
ZAPORA
DRŽALO
1
1
KM0408250A.1-86 VAROVALO ČEPA
1
87
KM0408250A.1-87 POKROV GORIVA KOM.
1
88
KM0408250A.1-88
1
FILTER ZRAKA
BELEŽKE
BELEŽKE
BELEŽKE
DISTRIBUTER za SLO:
ROTAR d.o.o.
Podsmreka 7b
1356 Dobrova
Tel: 01/ 24 25 108
Fax: 01/ 24 25 125
e-mail: [email protected]
www.rotar.si