15. navadna nedelja

Slivniški župnijski list
Leto 12, št. 29
14. julij 2013
15. NAVADNA NEDELJA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA
Do njega je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na
potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil.
Stopil je k njemu, obvezal njegove rane. Peljal do
gostišče in poskrbel zanj.
(Lk 10,30-31)
EVANGELIJ V PRAKSI
Bog je naredil svet, da bi vse bivalo v
harmoniji. Po vsem, kar se je zgodilo zaradi
svobode angelov in ljudi, je svet zabredel v
zlo in nesoglasja. Kljub temu pa Bog hoče
popoln svet.
Človek, ki hoče biti z
Bogom, si mora prizadevati za
izpopolnitev sveta. To pa zajema
tudi skrb za sočloveka, ne glede na
pripadnost sloju ali ljudstvu. Judje
so to vedeli, pa so vendar s prezirom
gledali na Samarijane. Usmiljeni
Samarijan je versko slabše poučen
kot judovski duhovnik, v odnosu do
stiskanega človeka pa pokaže
.
.
.
.
.
vrhunsko uresničevanje zapovedi
ljubezni do bližnjega.
Za
judovstvom
nastopi
krščanstvo. Kristjan je bolj kot
kdo drug poučen o tem, da je vsak
človek podoba Kristusa, zato je
kristjanova naloga živeti bratski
odnos da vseh, ne glede na pripadnost skupini ali rodu. Kristjan
mora na tak način dopolnjevati
božje stvariteljsko delo.
Človek rad najde izgovore:
''nimam časa, ne poznam ga, pred
neznancem bodi previden.'' S takim
gledanjem tvegamo, da zamudimo
srečanje z Gospodom. Pomislimo na
Jezusovo napoved poslednje sodbe:
''bil sem lačen, nag, bolan, bil sem
popotnik,.. in ste mi postregli.''
Jezusov nauk o krščanski ljubezni
poznamo, Jezus pa nam pošilja te
ljudi, da bi pristnost našega
krščanstva pokazali v praksi.
župnik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
14. julij
15. NAVADNA NEDELJA
NEDELJA SV. KRIŠTOFA -
ANIMATORJI IN ŽUPNIK bodo od
ponedeljka do petka na obali; župnik pa
BLAGOSLOV VOZIL IN DAR ZA MISIJONE
Telefona župnijske pisarne in
Maranate sta dežurna tudi čez noč.
bo prihodnjo nedeljo je. Z
blagoslovom vozil se na
priprošnjo Sv. KRIŠTOFA
obračamo na Boga, da nas
varuje na vseh vožnjah in
poteh našega življenja. Ob blagoslovu
vozil smo vabljeni, da darujemo za nakup
vozil misijonarjem.
nova kristjanka je postala
LIA GOJČIČ iz Dravskega dvora.
Srečnim staršem čestitamo!
FRANC ŠKRABEL iz Slivnice.
Molimo zanj!
je dosegljiv na tel: 031 590 556 .
Te dni bo dežurstvo v župnijski pisarni:
- vsak dan od 8.00 do 10.00 ure in
- pol ure pred večerno sv. mašo.
Župnika nadomešča g. BERNARD GERŠAK,
dosegljiv na: 031 397 704.
ZAKREMENT SV. ZAKONA sta prejela
SARA HORVAT IN MATEJ LEVAR.
Iskrene čestitke in obilo blagoslova!
DAROVANJE za fasado. Prejeli smo račun
za fasado, ki znaša
45.371€ k temu se
prišteje še 22%, davek.
Posebej je bil račun za
peskanje
kamnitih
delov v višini 3.495 €,
kar mo že plačali.
Podjetje Fibmarkt
nam je pomagalo s
3000€, minulo nedeljo
pa se je zbralo pri prvi sv. maši 644,07€ in
pri drugi 312,56€. Nekateri posamezniki so
prinesli dar v župnijsko pisarno in sicer:
štiri osebe po 200€, ena oseba 500€, ena
oseba 20 € in dve osebi po 100 €. Pri
pogrebni maši minuli teden je bilo
darovanje v višini 51,60€.
Minuli teden smo tudi poravnali mesečne
položnice v skupnem znesku 335,64€.
Vsem darovalcem iskrena hvala.
Hvala tudi izvajalcu obnovitvenih del, g. Marjanu
Kolarju, ki je sprejel obročno odplačevanje.
.
.
.
.
.
V VEČNOST JE ODŠEL
ORATORIJ 2013 – BOG JE Z NAMI
Ponedeljek je bil prvi oratorijski dan,
tisti dan, ki so ga
otroci z veseljem
pričakovali in so
naši
animatorji
vanj vložili kar
precej truda.
Letos smo oratorij
celo razdelili na
dva dela. Oratorij za otroke do 5.
razreda in oratorij za starejše. Vsak je
izvajal drugačen in starosti prilagojen
program.
Letošnji oratorij je bil osnovan na knjigi
C.S.Lewisa- Potovanje jutranje zarje, ki
spada v zbirko njegovih del o čudežni
deželi Narniji.
Animatorji so čez ves teden po delcih
odigrali to zgodbo in nato prepustili
voditeljem katehez, da so se z otroci
pogovarjali o njihovem pomenu in
povezavi z Bogom.
Prvi dan smo se naučili letošnjo
oratorijsko himno in tiste, ki so bili
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
14. julij
15. NAVADNA NEDELJA
prvič z nami seznanili s potekom dneva.
Sledile so delavnice, ki so se (razen
nekaterih izjem) menjale vsak dan, tako
da so otroci imeli čas poskusiti različne
stvari. Imeli smo namreč kuharsko,
slikarsko, novinarsko in fotografsko,
športno, kung-fu, plesno, glasbeno in še
kup takih delavnic.
Sledilo je kosilo in nato prosti čas.
Otroci so igrali nogomet, košarko, peli,
risali s kredami in se igrali z animatorji.
Starejši otroci so imeli program cel dan
in so tudi prespali na oratoriju. Oni so
imel kateheze dlje časa in so predvsem
popoldne imeli drugačen program in se
z mlajšimi niso dosti videvali.
spoznali življenje tamkajšnjih klaris in
frančiškanov.
Nuša (6 let)- udeleženka oratorija pravi:
1. Si letos prvič na oratoriju?
Ne. Na oratoriju sem drugič.
2. Kako se tukaj počutiš?
Zelo mi je fajn, ker se veliko igramo
in imamo razne igre. Zelo uživam, ker
imam tukaj zelo veliko prijateljev.
Imamo dobre animatorje in animatorke,
pa se radi včasih pohecamo. Včasih oni
naredijo kakšne hece, da se nasmejimo.
3. Torej so ti všeč igre na oratoriju?
To je zelo zabavno, ker tudi izbiramo
igre, ali pa si jih izmislijo animatorji.
Všeč so mi tudi velike igre, med njimi
pa najbolj vodne igre.
Ali boš naslednje leto spet na oratoriju?
Ja, zagotovo bom, ker mi je zelo fajn.
Vita Lipnik!
MISEL TEDNA
zbralo se je blizu 150 otrok
Sledila je velika igra za mlajše in delovno
popoldne za starejše. Petek in četrtek sta
bila glede tega za mlajše posebna, saj so
opravili pot preživetja in vodne igre.
V teku dneva so otroci imeli tudi
pavze, da so se veselili ob pecivu in sadju,
ki so ga starši vsak dan prinašali. S tem
se je zaključil manjši oratorij, starejši pa
so s progra-mom nadaljevali do enajstih
zvečer, ko so se počasi(!) odpravili spat.
Tako so dnevi potekali ves teden,
razen v sredo, ko smo se s tremi polnimi
avtobusi odpeljali na izlet v Nazarje. Tja
sta se odpravila oba oratorija in ponudila
otrokom priložnost, da so podrobneje
.
.
.
.
.
Otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih
nezadovoljne za vse žive dni.
Kdor želi srečno starost dočakati, se
ne sme v mladih letih razvaditi.
(bl. Anton Martin Slomšek)
Utrinki
za dobro
dobro voljo ☺
NAPAKA – Policaj: ''Ali veste, kakšno
napako ste naredili?'' – Voznik: ''Vem.
Vas sem prepozno zagledal.''
PRIDEN – Očka pride domov in pokaže
otrokom čokolado: ''Dobi jo tisti, ki vedno
uboga mamo.'' - Eden od otrok: ''Oči, to ni
fer. Ker boš potem ti čokolado obdržal.''
OPERACIJA – ''Gospod doktor, ali bo ta
operacija zelo draga? ''
Zdravnik: ''Te skrbi prepustite dedičem.''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
14. julij
15. NAVADNA NEDELJA
OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
SLIVNICA
NEDELJA, 14. 7.
7.30
15. NAVADNA
10.30
PONEDELJEK, 15. 7.
7.00
Bonaventura, šk, cer.uč.
18.30
TOREK, 16. 7.
za žive in rajne farane+
za + Franca Fingušta, brata in sestri
za + Štefana Šömen in starše
za + dek Slavka Krofa, Marijo Pavokovič in Jožico
Dobaj
molitev za animatorje
18.30
za + Jakoba in Jožico Auguštin
SREDA, 17. 7.
17.30
Aleš, spokornik
18.30
za + Franca Škrabel (osmina)
za +Ivana Edšida
18.30
za + Matildo Hren
18.30
za + družino Korošec, Lazar, Globarevič Marico in
poseben namen
po maši češčenje Najsvetejšega
18.30
za + Ano Krajnc
Karmelska Mati božja
ČETRTEK, 18. 7.
Elij iz Koštabone, muč
PETEK, 19. 7.
Arsenij Veliki, pušč.
SOBOTA, 20. 7.
Apolinarij, šk, muč
NEDELJA, 21. 7.
16. navadna
Krištofova nedelja
molitev za družine
7.30
- za žive in rajne farane
10.30
za + Stanislava Cehtela
DOBROVCE
15. NAV. NEDELJA; 15. 7.
PETEK, 19. 7.
9.00
17.30
NEDELJA, 21. 7.
16. navadna
Krištofova nedelja
9.00
za + Vilibalda Horvata, družine Koselj, Spolenak,
Rajh in svaka Rudija
za + Amalijo Marinič-Skrbiš in sorodnike
za + Vinka Hercoga in starše
KAPLJICA ROSE
Izdal Župnijski urad Slivnica;
Ne morete si misliti, kako dobro
bi se počutili na tem svetu
z malo .potrpežljivosti,
z malo razumevanja,
z malo veselja in malo ponižnosti
K cerkvi 11, 2312 Orehova vas
031 590 556 / ℡ 02/60 54 021 ;
Maranata : ℡059 171 830
splet: www.mc-maranata.com ;
e-pošta: [email protected]
(Gilbert Keith Chesterton)
.
.
.
.
.
.
.
Odgovarja: Jože Šömen, župnik
.
.
.
.
.
.
.
4