Bistroumnice Bistroumnice - NG

Bistroumnice
KVIZ
R
NG JUNIO
BISTROUM
februar
2011
Dragi mali in tudi malo večji bistroumi in bistroumke, pa smo tu! Skupaj smo prišli do zadnjih bistroumnic v letošnjem
šolskem letu. Upamo, da vam je bilo naše skupno popotovanje po deželah znanja v veselje in zabavo, kakor je bilo tudi
nam pripravljanje bistroumnih izzivov za vas. Vidimo se dobre volje na šolskem tekmovanju v mesecu aprilu! Do takrat ne
pozabite na smeh in pozitivno energijo! Lepo vas pozdravljamo, vaše bistroumne (m)učiteljice :) !
1. Križanka
3. Poveži smiselne besedne zveze!
bejzbolske •
izpušni •
javni •
svetlobno •
divji •
Rimska •
materni •
invalidski •
Razišči, katere živali še spijo zimsko spanje, nekatere so
predstavljene v letošnjem Juniorjevem koledarju. Ali jih prepoznaš?
1.
2.
3.
4.
• voziček
• promet
• petelin
• rokavice
• jezik
• plini
• cesta
• onesnaženje
5.
4. Drži ali ne drži?
6.
a) Vikingi so bili neustrašni bojevniki.
b)Nosili so težke lesene čelade.
c) Nekateri Vikingi niso nikoli odšli na morje.
č) Viking Erik Rdeči je odkril Grenlandijo.
7.
8.
1. Koala je zaspanec v pravem pomenu besede. Poleg prespanih osemnajst ur, tri ure porabi za prehranjevanje, preostali čas pa za ____________na drugo drevo, kjer zopet
zadrema.
2. Ime prijazne slonice v ljubljanskem živalskem vrtu, ki mora
večinoma spati kar stoje.
3. Prehranjuje se z rastlinsko hrano. Spi v grmovju.
4. Rekorder v spanju. Lahko mu izdelate netopirnico.
5. Spi približno toliko kot ljudje. Je zelo pametna žival.
6. Zaspi visoko v drevesni krošnji.
7. Uleže se na bok, glavo položi na sprednje noge in zazeha ...
8. Na dan je dejaven le nekaj ur. Ogrožena žival. Največja žival
iz družine mačk.
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
5. Mreža
Pred nami je veseli pustni čas. Upam, da se ga tudi ti že veseliš in razmišljaš o svojem pustnem kostumu.
Tokrat je mreža namenjena kurentu. To je pustni lik s Ptujskega polja. Nekoč je predstavljal nekaj nadnaravnega, demonskega. Njegovo poslanstvo je odgnati zimo in privabiti v
deželo pomlad.
V mreži je skritih 11 besed, ki opisujejo kurentovo opremo.
Ostalo ti bo 8 neporabljenih črk. Preberi jih po vrsti. Izvedel
boš, od katerega dne naprej smejo kurenti začeti svoj ples.
Ali veš tudi, do kdaj traja pust?
Če te zanimajo tudi tradicionalni pustni liki, reši še križanko
za 5. razred.
Geslo: ____________________________
2. Poišči vsiljivca – prečrtaj besedo, ki ne sodi med druge!
a) Svetovna prestolnica knjige: Peter Klepec, Kralj Matjaž,
Pika Nogavička, Ajdovska deklica
b)Pustovanje: pustne šeme, odganjanje zime, velikonočni
ponedeljek, Cerknica
c) Mednarodni dan mokrišč: morje, šotišča, podzemna mokrišča, poplavni gozdovi
č) Leto gozdov: tla, podrast, krošnje, oblaki
E
C
I
V
A
G
O
N
Besede: J
E
Ž
E
V
K
A
S
1. _______________
E
I
C
B
O
R
S
V
2._______________
Z
V
O
N
C
I
E
B
3. _______________
I
I
V
O
G
O
R
R
4._______________
K
K
A
P
A
E
E
K
5._______________
»
N
»
Š
A
L
P
I
6._______________
I
Z
O
B
J
E
C
A
7._______________
8. _______________
10. _______________
9._______________
11._______________
Rešitev:___________________________________
4. RAZRED
Bistroumnicefebruar
KVIZ
R
NG JUNIO
BISTROUM
2011
6. Naloga te vabi k raziskovanju slovenskih mokrišč — tega prelepega bogatega dela naravne dediščine, ki jo moramo ohraniti zaradi njene pomembne vloge v naravnem ravnovesju.
Mokrišča lahko imenujemo tudi zibelka biotske raznovrstnosti. Obsegajo okoli 2 odstotka zemeljskega površja in okoli 6
odstotkov kopnega. Poplave, suše, izginevanje ledenikov in
zelo spremenjeni padavinski vzorci od nas zahtevajo, da pri
gospodarjenju z mokrišči začnemo upoštevati njihovo neprecenljivo vlogo. Mokrišča vodo prečistijo in s tem dajejo ljudem
pitno vodo in hrano. Oglej si slike slovenskih mokrišč, ali še
bolje – obišči kakšnega. V nalogi poveži besedo z njeno razlago.
Mokrišča
je močvirnat travnik ob vodi.
Najbolj znana
slovenska
mokrišča
so območja, na katerih narava zbira vodo. To so
področja močvirij, nizkih barij, šotišč sladke ali
slane vode. Imajo pomembno vlogo pri kroženju
vode in zadrževanju vode v pokrajini.
Log
in tudi drugi posegi ljudi ( npr. izsuševanje)
povzročajo, da se rastlinski in živalski svet v
mokriščih spreminjata. Za zavarovanimi območji
poskušamo ohraniti in zaščititi naravne površine.
Onesnaževanje
voda
so Ljubljansko barje, Sečoveljske soline,
Škocjanske jame, Cerkniško jezero, Bohinjsko
jezero, šotno barje na Pokljuki in Pohorju ter
Krakovski gozd.
8. Resnična zgodba Ane Frank je pretresljiva in ganljiva. V literarni zgodovini je izjemna. Izloči napačne podatke.
a) Družina Ane Frank je živela v Nemčiji.
b)Junija leta 1942 je Ana praznovala trinajsti rojstni dan.
c) Obe družini sta se več mesecev stiskali v majhnem skrivališču. Večkrat so bili na smrt prestrašeni zaradi velike
nevarnosti, da bi jih odkrila policija.
č) Po vojni se je Anina družina preselila v Španijo.
9. Zadnji dve nalogi namenjamo srečanju z življenjem v gozdovih in ohranjanju narave v naši deželi. Generalna skupščina
združenih narodov je leto 2011 razglasila za mednarodno leto
gozdov. Skrb za gozdove, ki jih lahko imenujemo tudi praprebivalci našega planeta, se smiselno prepleta in nadaljuje s
skrbjo za svetovno biotsko raznovrstnost, ki so ji ZN namenili
posebno pozornost že v letu 2010. Ti dve pomembni prvini
našega planeta se močno prepletata tudi na ozemlju naše države. Geslo »Gozd za ljudi« nas spominja, kako nezamenljivo
vlogo ima gozd pri vzdrževanju stabilnosti podnebja in okolja
celotnega planeta. Pozornost je namenjena gozdovom vsega
sveta, a Slovenci lahko pri tem največ prispevamo s pravilnim
odnosom (in ponosom!) do našega gozda.
Zdaj pa na sprehod po tople sončne žarke in po sprostitev,
mir ter svež zrak v gozd!
a)
7. Ankete so pokazale, da so tigri najljubša žival ljudi po vsem
svetu. Znanstveniki pravijo, da glavna težava vedno manjšega
števila živečih tigrov ni v izginjanju gozdov, ampak da so gozdovi ______.
Kakšni so torej gozdovi boš izvedel, ko iz vsake besede, ki
opisuje tigre, izpišeš odvečno črko.
PORANŽEN KOŽUH
ČRNER PROGE
SAMOATAR
PLZENILEC
MANČKA
ZIVER
­­­­_____
_____
_____
_____
_____
_____
_________________________
b)
Rešitev: Gozdovi so ___________.
Ali znaš razložiti, kaj to pomeni?
_________________________
4. RAZRED
Bistroumnicefebruar
KVIZ
R
NG JUNIO
BISTROUM
2011
c)
e)
_________________________
č)
_________________________
_________________________
WIKIPEDIA (a); WIKIPEDIA (b); WIKIPEDIA (c); WIKIPEDIA (Ë); WIKIPEDIA (d), WIKIPEDIA (e)
d)
10. Ne za domačo naDlogo,
ampak za prijetno bistroumno nalogo
beri, raziskuj,
išči in sprašuj …
Prebrskaj objave, razmisli in razloži pomen gesla ter grafičnega znaka »Mednarodno leto gozdov 2011«.
_________________________
4. RAZRED