OGLJIKOV MONOKSID (OKSID) Nevidni morilec

OGLJIKOV MONOKSID (OKSID)
Nevidni morilec - Tihi ubijalec

Kaj je ogljikov monoksid oz. oksid (CO)?
Pravilnejše je poimenovanje ogljikov oksid, vendar pa je v splošni rabi še vedno bolj pogosto
poimenovanje ogljikov monoksid. Kemijski simbol za ogljikov monoksid je CO. Ogljikov
monoksid je zelo strupen plin. Izjemno nevaren je zaradi svojih lastnosti: je neviden, brez
vonja in okusa!
 Kako nastane?
Sprošča se pri izgorevanju v gorilnih napravah, ki uporabljajo fosilna goriva: premog, kurilno
olje, utekočinjen plin, naravni plin, parafin, les, bencin, nafto, oglje, itd. Za človeka in živali
je ogljikov monoksid strupen, saj preprečuje organizmu sposobnost absorbiranja kisika, kar
vodi v resne in tudi usodne poškodbe tkiv. Do uhajanja strupenega plina največkrat pride
zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje gorilnih naprav za ogrevanje vode in
prostorov.
V nadaljevanju smo vam pripravili najbolj osnovne ukrepe, s katerimi se lahko zaščitite pred
nevarnim plinom in kako zaščitite svoje najbližje pred ogljikovim monoksidom, ki ga nekateri
poimenujejo tudi tihi ubijalec oz. nevidni morilec.

Kje največkrat nastaja ogljikov monoksid?
V veliki večini stanovanjskih objektov imamo vsaj enega izmed spodnjih potencialnih izvorov
nastajanja ogljikovega monoksida:
Plinske kuhalne plošče; Poškodovani dimniki; Prenosni plinski ali oljni grelniki;
Kamini na trda goriva, plin ali olje; Plinske ali oljne peči in bojlerji; Krušne peči na trda
goriva ali olje;
Žar v zaprtih prostorih; Avtomobili, motorji in kosilnice na motorni pogon v garažah;

Ali prepoznate prve znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom?
Izpostavljenost veliki koncentraciji ogljikovega monoksida je izjemno škodljiva. Zelo
pomembno je, koliko časa smo izpostavljeni strupenemu plinu. O naslednjih simptomih, ki so
povezani z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, se pogovorite z vsemi člani vaše družine:

Manjša izpostavljenost CO:
Rahel glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, oslabelost, omotičnost, bolečine enake
simptomom gripe, možnost je tudi poslabšanja osnovne bolezni, kot npr. kroničnega
bronhitisa, angine pektoris itd;

Srednja izpostavljenost CO:
Možni ščipajoči glavoboli, zaspanost, zmedenost, motnje vida, visok srčni utrip;

Visoka izpostavljenost CO:
Nezavest, krči, odpoved srca in prenehanje dihanja, smrt.

Kaj moramo narediti, če zaznamo prve znake uhajanja ogljikovega monoksida?
Izklopite vse gorilne naprave;

Odprite vrata in okna da se prostor prezrači;

Zapustite prostor;

Pokličite vzdrževalca vaših gorilnih naprav;

Če ste v dvomih glede zastrupitve pokličite na št.

Če imate nameščen detektor ne vstopajte v prostor toliko časa, dokler zvočni alarm na
detektorju ne preneha delovati;

Ne uporabljajte gorilnih naprav, dokler jih ne pregleda pooblaščeni vzdrževalec;

Kako se lahko zaščitite pred "Nevidnim morilcem"?
Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim monoksidom svetujemo redno pregledovanje in
vzdrževanje kurilnih naprav (predvsem plinskih peči) in dimnikov, redno prezračevanje
bivalnih prostorov ter namestitev detektorjev ogljikovega monoksida.
Detektor Ei207
Detektor Ei208DW


Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom in preventiva
V spodnji tabeli boste lahko zasledili poleg vrednosti koncentracije ogljikovega
monoksida tudi opozorila, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju Pravilnika o oskrbi
malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Dimnikarske službe se morajo držati
tega pravilnika, ki določa stopnjo še dovoljene koncentracije ogljikovega monoksida v
ceveh za odvod dimnih plinov (dimnikih).
Priporočena osnovna zaščita z detektorji ogljikovega monoksida
Ne kupujte cenenih javljalnikov. Kupite izdelek, ki je izdelan v Evropi in je v skladu z EN standardi.
( ISO 9001, SIST EN 50291:2002, BS EN 50291-2:2010, BS OHSAS 18001:2007 )
CO v
zraku
Približni čas vdihovanja in simptomi zastrupitve
(▲ppm)
Največja dovoljena koncentracija neprekinjene izpostavljenosti v obdobju
35
8ih ur po EN standardih
150
Rahel glavobol po 90 minutah
Po Pravilniku MZPOE** pri rednem pregledu kurišča z atmosferskimi
gorilniki vrednost CO ne sme presegati 162ppm (200mg/m3) v ceveh za
162
odvod dimnih plinov. Potrebna je odprava nepravilnosti izgorevanja.
200
Rahel glavobol, utrujenost, vrtoglavica in slabost po 2-3 urah
Glavobol v sprednjem delu glave po 1-2 uri, nevarno za življenje po 3 urah.
400
To je tudi najvišja dovoljena koncentracija v ceveh za odvod dimnih
plinov.
Če dimnikar pri pregledu kurišča z atmosferskimi gorilniki ugotovi večjo
koncentracijo CO kot 486ppm (600 mg/m3) v ceveh za odvod dimnih
486
plinov, mora po Pravilniku MZPOE ** obvestiti inšpekcijo, pristojno za
okolje.
Vrtoglavica, slabost, krči v 45 minutah, nezavest v roku 2 ur, smrt nastopi
800
po 2-3 urah.
1,600
Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 1 ure.
3,200
Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 25-30 minut.
6,400
Glavobol, vrtoglavica in krči v 1-2 minutah, smrt v roku 10-15 minut.
12,800 Smrt nastopi v roku 1-3 minut.
▲ppm: parts per milion / delcev na milion (1ppm = 1,23mg/m3)
** Pravilnik MZOPE (Ministrstva za okolje, prostor in energijo): Pravilnik o oskrbi
malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov izdan na podlagi petega odstavka
148. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter popravek
pravilnika (Uradni list RS, št. 18/2005).
Koliko je žrtev zastrupitve z ogljikovim monoksidom v Sloveniji?
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je od leta 1997 do leta 2011 v Sloveniji zaradi
nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrlo 197 oseb! Vsako leto je smrtnih
žrtev sicer manj, vendar pa je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da se povečuje število bolnišničnih
obravnav zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Od leta 2000 do leta 2011
je bilo tako v bolnišnicah oskrbljenih kar 485 oseb!

Najbolj so ogroženi nerojeni otroci in dojenčki, starejše osebe, kadilci in osebe s kroničnimi
obolenji srca ter dihal, ne smemo pa zanemariti tudi hišnih ljubljenčkov.