Lenine zgodbe - WordPress.com

LENINE
ZGODBE
Zgodbice za sladke sanje
Indira Dizdarevič
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.163.6-93-32(0.034.2)
DIZDAREVIČ, Indira
Lenine zgodbe [Elektronski vir] : zgodbice za sladke sanje / Indira Dizdarevič. - El.
knjiga. - Krško : 1A internet, 2013
ISBN 978-961-6905-97-8 (pdf)
ISBN 978-961-6905-98-5 (ePub)
ISBN 978-961-6905-99-2 (mobi)
268141568
LENA JE BILA MAJHNA DEVETLETNA DEKLICA S KODRASTIMI
LASMI IN VELIKIMI OČMI, KI SO OČARALE VSAKOGAR. BILA JE
NAVIHAN DEKLIČ Z USTVARJALNO DOMIŠLJIJO; ZELO RADA SI JE
NAMREČ IZMIŠLJEVALA SVOJE ZGODBICE. NEKEGA DNE, KO JE
PRIŠLA DOMOV, JE SEDLA ZA PISALNO MIZO IN ZAPISALA NA LIST
PAPIRJA ZGODBICE O PUNČKI IZ CUNJ, O KOLESU IN MEDVEDKU
SLADKOSNEDKU.
PUNČKA IZ CUNJ
MIA JE BILA RAZIGRANA PRIJAZNA DEKLICA, KI JE VELIKOKRAT
KAJ UŠPIČILA. PO GLAVI SO JI ROJILE RAZLIČNE VRAGOLIJE, KI JIH
JE KDAJ PA KDAJ TUDI URESNIČILA, VENDAR PA JE BILO VSE
SKUPAJ BOLJ NEHOTE KOT HOTE.
NEKEGA DNE SI JE MIA ZAŽELELA, DA BI IMELA PUNČKO, KI BI SI
JO SEŠILA SAMA. VZELA JE BABIČIN ŠIVALNI STROJ IN PRIČELA
ŠIVATI, A ŽE KAJ KMALU SO SE POJAVILE TEŽAVE. MIA NAMREČ NI
ZNALA UPORABLJATI STROJA, ZATO SE JE ODPRAVILA K BABICI IN
JO PROSILA, NAJ JI POMAGA SEŠITI PUNČKO, KI SI JO JE TAKO
MOČNO ŽELELA. BABICA JE SKUPAJ Z VNUKINJO SEDLA ZA ŠIVALNI
STROJ IN PRIČELI STA Z DELOM.
MIA JE Z VELIKIM ZANIMANJEM OPAZOVALA BABICO, KAKO JE
OBLIKOVALA IN ŠIVALA PUNČKO TER ZVESTO SLEDILA NJENIM
NAVODILOM. KO JE BILA PUNČKA ŽE SKORAJ NAREJENA, SO SE
POJAVILE TEŽAVE. MIA IN BABICA NAMREČ NISTA VEDELI, KAKO BI
PUNČKI NAREDILI OČI, NOS IN USTA. TAKRAT PA SE JE MIA
DOMISLILA IN VZELA V ROKE PISALO TER NARISALA PUNČKI OČI,
NOS IN USTA. PUNČKA JE TAKO DOBILA KONČNO PODOBO. S
PUNČKO V NAROČJU JE MIA, PONOSNA NA BABIČINO IN SVOJE
DELO, ODŠLA DOMOV, KJER JO JE ŽE NESTRPNO ČAKALA MAMA.
KER SE JE BLIŽAL VEČER, JE MIA, ŠE POLNA VTISOV MINULEGA
DNE, SMUKNILA V PIŽAMO IN LEGLA K POČITKU. A TO NOČ NE BO
SAMA. ČUVALA JO BO PUNČKA IZ CUNJ.
KOLO
NEKEGA LEPEGA SONČNEGA DNE SI JE MIA ZAŽELELA KOLO. KER
DRUŽINA NI BILA PREMOŽNA, SO SE DOGOVORILI, DA GA BO
DOBILA KASNEJE, ZARADI ČESAR JE MIA VSA ŽALOSTNA IN POTRTA
ODŠLA K BABICI.
BABICA JO JE SKUŠALA POMIRITI IN RAZVEDRITI NA RAZLIČNE
NAČINE, A NJENA TRMASTA VNUKINJA NI BILA Z NIČEMER
ZADOVOLJNA.
ČAS JE MINEVAL IN BLIŽAL SE JE MIIN DESETI ROJSTNI DAN.
OČE IN MAMA STA ŽELELA, DA BI MIA PRAZNOVALA ČIM LEPŠE,
ZATO STA JI PRIPRAVILA PRESENEČENJE IN ZABAVO, NA KATERO
STA POVABILA MIINE PRIJATELJE, SOŠOLCE IN SORODNIKE.
MIA SLAVLJENKA JE DOBILA VELIKO DARIL, A VSA DARILA SO JI
BILA NEKAKO ODVEČ; TUDI TORTA, KI JO JE PONAVADI IMELA
NAJRAJE. V NJEJ JE NAMREČ ŠE VEDNO TLELA NEIZPOLNJENA
ŽELJA – IMETI KOLO. KLJUB ŽALOSTI, KI JO JE ČUTILA, SE JE OD
SVOJIH GOSTOV PRIJAZNO POSLOVILA. OB VRNITVI V HIŠO PA JE
MIO ČAKALO PRESENEČENJE – OGROMEN PAKET, NA KATEREM JE
PISALO: »ZA NAŠO SLAVLJENKO MIO.«
MIA JE ODPRLA DARILO IN OBSTALA ODPRTIH UST. NA NJENEM
OBRAZU SE JE ČEZ HIP NARISAL NASMEH, IZ NJENIH UST PA SE JE
ZASLIŠAL VRISK. BILO JE KOLO. IN TO TOČNO TAKŠNO KOLO,
KAKRŠNO SI GA JE ŽELELA. NEMUDOMA JE SEDLA NANJ,
POMAHALA DRUŽINI V SLOVO IN SE ODPELJALA.
KO JE ZVEČER LEGLA V POSTELJO, SO BILE NJENE MISLI PRI
KOLESU IN DRUŽINI, KI JI JE PRIPRAVILA TAKO LEPO
PRESENEČENJE. MISLILA SI JE: »RES SEM SREČNA, DA IMAM TAKO
LEPO DRUŽINO.«
MEDVEDEK SLADKOSNED
BIL JE VROČ POLETNI DAN IN MIA SI JE ZAŽELELA, DA BI DAN
PREŽIVELA S SVOJIMI PRIJATELJI. POKLICALA JE VSE PRIJATELJICE,
A, ŽAL, NOBENA NI IMELA ČASA, DA BI Z NJO ODŠLA NA SLADOLED.
NEKOLIKO ŽALOSTNA JE ODŠLA DO BABICE, A TUDI TE NI BILO
DOMA, ZATO SE JE VRNILA DOMOV, KJER PA TUDI MAMA NI IMELA
ČASA ZANJO.
OSAMLJENA IN RAZOČARANA SE JE ODPRAVILA V SOBO, KJER JE
NA TLEH LEŽAL MEDVEDEK. ŽALOSTNO GA JE POGLEDALA IN GA
VPRAŠALA: »ALI IMAŠ TI ČAS, DA GREŠ Z MANO NA SLADOLED?«
KER JE BIL MEDVEDEK SAMO IGRAČA, JI NI ODVRNIL NIČESAR, A
MIA JE BILA PRESREČNA, DA JE NAŠLA NEKOGA, KI JI BO DELAL
DRUŽBO.
Z NAHRBTNIKOM NA RAMENIH IN MEDVEDKOM V NAROČJU SE JE
MIA ODPRAVILA DO BLIŽNJE SLAŠČIČARNE, KJER SO IMELI
SLADOLED.
ZA MEDVEDKA JE IZBRALA ČOKOLADNI IN VANILIJEV SLADOLED,
ZASE PA ČOKOLADNEGA. MEDVEDEK SE JE IZKAZAL ZA PRAVEGA
SLADOKUSCA, SAJ JE POJEDEL SLADOLED KOT BI MIGNIL, ZATO MU
JE MIA DEJALA: »OD SEDAJ NAPREJ BOŠ MOJ MEDVEDEK
SLADKOSNED«, IN SE MU NASMEHNILA.
BILO JE ŽE POZNO, KO STA SE MIA IN MEDVEDEK SLADKOSNED
VRNILA DOMOV. Z NASMEHOM NA USTNICAH JE MIA LEGLA V
POSTELJO, ZADOVOLJNA IN VESELA, DA JE PREŽIVELA Z
MEDVEDKOM SLADKOSNEDOM TAKO LEP DAN KOT BI GA S
PRIJATELJI.
268141568