Knjižica receptov (SI) (pdf, 2.49 MB)

ˇ
E
C
U
B
A
ˇ
Z
S
CA
A!
NA JLE Psˇ A HVAL
iska v
ga naslednjega ob
Veselimo se vaše
ših Marché®
na
v
in
® re st av racijah
é
ch
ar
M
ših
na
ah.
naravnih pekarn
nts.com
: marche-restaura
kacije najdete na
Postanite oboževalec Marché®!
facebook.com/MarcheRestaurantsSlovenija
© www.artmax-agentur.ch
Vse lo
di vi!
lahko pripravite tu
jih
ki
,
ice
st
sla
po
Vegetarijanske
marche-restaurants.com
e
mi t
Vze boj &
s s e aj te
uzˇiv
Bu cˇni cˇat ni
Sestavine za pribl.
10 majhnih
porcij za prilogo (5
00 g):
Jesensko pisana ponudba raznolikih bucˇ!
V preteklosti so bile buče le redko na naših jedilnikih. Vendar pa imajo
buče že več kot 8.000 let zgodovine in obsegajo več kot 800 različnih vrst.
Buče so idealne za pridobivanje vitkosti in so posebej bogate s številnimi
vitamini, minerali, sekundarnimi rastlinskimi snovmi in vlakninami!
Iz mesa buč lahko pripravimo najokusnejše jedi. Z našimi slastnimi in
izboljšanimi recepti vam bomo pokazali kako.
vam
o
m
!
Zˇe l i e r te k
dob
Priprava:
Buče, šalotko, pa
priko in ananas na
režite
na pribl. 5 mm ve
like kocke, ingver
ol
upite
in drobno seseklj
ajte.
150 g buč (prip
oročamo:
aromatično muš
katno bučo, primerne so tudi
buče
baby bear ali ho
kaido)
Na kocke narezano
1 majhna šalotka
bučo in šalotko du
šite
v
loncu skupaj s ka
1 majhna rdeča ko
rij
em v prahu in
ničasta
repičnim oljem.
paprika
10 g svežega
ingverja
Zdaj do dajte preo
50 g svežega
stale sestavine –
ananasa
razen
že
lirnega sladkorja
2 jedilni žlici mot
– in zalijte z vo do
nega in
kisom. Na majhne
jabolčnega soka
m ognju kuhajte
še
pr
ibl.
10
minut in dodajte
2 jedilni žlici zeliš
želirni sladkor.
čnega kisa
1 lovorov list
kari v prahu
koriandrova sem
ena
sol in poper
150 ml vode
100 g želirnega
sladkorja
2 jedilni žlici repi
čnega olja
Nasvet Marché®
: Kari v prahu
in koriandrova se
mena dajejo
čatniju posebno
noto.
Bucˇna kremna ju
ha
Sestavine za 4 po
rcije:
oročamo:
500 g buč (prip
tna buča)
hokaido, muška
1 čebula
sna
1 – 2 strokov če
li
bu
če
2 mladi
400 ml vode
320 ml smetane
2 jedilni žlici
olivnega olja
ilna
1 poravnana jed
li
žlica so
e
po 1 ščepec svež
in
a
mletega popr
a
čk
eš
muškatnega or
Prip rava:
čje
, razr ežite na ve
Bu čo razp ol ov ite
lo
bu
Če
ni te lupino.
ko ščke in odstra
nv i
po
e na ko cke. V
olupite in narežit
ažite
je in na njem popr
segrejte olivno ol
ke
leni. Dodajte košč
čebulo, da postek
aj
up
sk
e
Vs
e.
popecit
buče in na kratko
om
pr
po
,
ite s so ljo
zalijte z vodo, začin
te
čkom ter skuhaj
eš
in muška tnim or
do m ehke ga .
lačite
in vse skupaj pret
Dodajte smetano
e
žit
re
niko m . Na
s paličnim m eš al
jo do dajte .
in
mlado čebulo
ncu začinite.
Pokuhajte in na ko
®:.
N asve t M arché
ido.
ka
ho
če
Lupina bu
.
em
nj
se med kuha
o.
hk
zmehča in jo la
zaužijemo..
Nasvet dobavitelja:
Bučno olje je rastlinsko olje, ki je izdelano
iz praženih semen
štajerskih oljnih buč.
Visoka vsebnost
večkrat nenasičenih
maščobnih kislin
širi žile in podpira
imunski sistem. Bučno olje je primerno kot solatno olje, poleg tega
pa je uporabno tudi pri hladnih
in toplih predjedeh, glavnih
jedeh in desertih.
Juhe lahko izboljšamo s
praženimi bučnimi semeni
in bučnim oljem.
bucˇami
z
v
e
n
o
p
a
k
s
ij
z
A
Sestavine za 4 po
rcije:
amo:
00 g buč (priporoč
5
hokaido)
50 g kalčkov
i paprika
1 zelena čil
ga mleka
ve
30 ml kokoso
ca
1 jedilna žli
ja
sončničnega ol
e
eč čebule
1 polovica rd
rkume
1 ščepec ku
r,
pe
po
sol,
nje
med za začinja
® :.V klo pi te .
N asve t M arché
na najvišjo.
kuhinjsko napo
te čebulo.
stopnjo in sekljaj
se boste.
pod napo. Tako
..
izognili solzam
in kalcˇki
Prip rava:
kocke
režite na majhne
Polovico čebule na
Čili
i.
en
olju, da porum
in jo popražite na
ena
m
ite, odstranite se
papriko razp olov
an
sekljajte. Naseklj
in jo na drobno na
site
tre
po
e
Vs
li.
jte čebu
čili in kalčke doda
zki
e in dušite pri ni
s ščep cem kurkum
tempera turi.
režite na ko cke
Bu čo olupite in na
e buče
ici dodajte še kock
(2 x 2 cm). Mešan
dodajte
dušite. Za konec
in prav tako rahlo
al o
m
še
, vs e skup aj
ko ko sovo mleko
in
pr
ite s so ljo, po om
po kuhajte in začin
mal o m edu.
Marché® nasvet glede priloge:.
Basmati riž ali dišeči riž je za azijs
ke jedi.
obvezen. Prozorni stekleni rezanci
teknejo v.
juhah in solatah..
Potovalni namig Marché®:
dežela Gondwana v živalskem vrtu v Leipzigu
Dežela tropskih doživetij Gondwana je odprla svoja vrata v juliju 2011 v živalskem
vrtu Leipzig. Obiskovalci lahko v dvorani, ki meri 16.500 kvadratnih metrov, od
blizu doživijo več kot 17.000 rastlin in 300 živali na raznoliko urejenih poteh.
Marché® vas na koncu vabi še na eksotične delikatese v navdušujočem
azijskem ambientu – v novi restavraciji Marché Patakan.
Bucˇni rösti
Sestavine za 4 po
rc ije:
(ki se ne razkuha)
00 g krompirja
7
očamo:
300 g buč (prip or
)
muškatno bučo
la za peko
as
m
ce
žli
e
3 jediln
e so li
X čajne žličk
4 rezine sira
Prip rava:
ncu
pir skuhaj te v lo
Ne olup ljen krom
i še
in
ed
pir naj bo v sr
na pritisk , krom
ite,
vroč krompir olup
neko liko trd . Še
te s
ladi in ga naribaj
pustite, da se oh
bučo,
pir. Nato olupite
strgalom za krom
ajte
večje kose in narib
jo razkosajte na
.
rju
pi
anemu krom
ter do dajte k narib
Mešanico začinite
s soljo.
opite
asla za peko razt
1 je dilno žlico m
rja
mešanico krompi
v ponv i, do dajte
čite.
ite in rahlo po tla
in buč, porazdel
Na nizki te
10 minut .
pribl.
mperaturi pe cite
ite v kompaktno
Po tem maso stisn
bu
povr šina). Ob ro
palačinko (ravna
la
as
m
co
je dilno žli
ponve do dajte 1
za peko.
pe cite
e s krožnikom in
M ešanico ob težit
tako
ri,
zki temperatu
še 10 minut na ni
bi zlato skorjico.
da rösti sp odaj do
o pre, da ga enostavn
Rösti obrnite tako
ovko.
kr
po
za
ki je služil
vrnite na krožnik,
e natit
us
ponovno sp
Nato ga s krožnika
asla
m
jte 1 jedilno žlico
zaj v ponev. Doda
u
nc
še 10 minut. Na ko
za peko in pecite
ite, da
rezine sira in pust
na rösti položite
se sir stopi.
pustite, dokler.
te s štedilnika in
ni
ak
um
sk
iti
pr
®: Lo ne c na
er bo.
d mrzlo vo do, sic
N asve t M arché
r ne postavite po
ko
ka
Ni
i.
et
pr
od
ga ni mogoče
..
krompir razp okal
Sa
pomarancˇ
in
ˇ
c
u
b
iz
z
a
m
a
n
dni
Sestavine:
hokaido
500 g mesa buč
k
sveže iztisnjen so
4 – 5 pomaranč
sladkorja (2: 1)
250 g želirnega
V vseh naravnih.
Ste že poskusili?
é® vam bo na.
pekarnah March
nca ok tobra naš.
razpolago do ko
cijski ceni!.
bučni kruh po ak
Priprava:
na
hokaido narežite
Sadno meso buč
m
ni
je
isn
st
s
skupaj
majhne koščke in
c.
ne
lo
v
e
kom stresit
pomarančnim so
to
na
,
ut
pribl. 15 min
Mešanico kuhajte
jte
s štedilnika, doda
lonec odmaknite
vrite.
upaj še enkrat za
sladkor in vse sk
ico
neje vr e. M eš an
4 minute naj m oč
dn o
ho
ed
pr
,
ite v čis te
še vroč o napo ln
o.
ab
or
up
enkr atno
ogre te kozarce za
Maf ini iz bucˇ in
Sestavine za 8 ko
sov:
200 g kuhanega
mesa buč
330 g svetle pi
rine moke
1 zvrhana čajna
žlička
pecilnega praška
170 g mletega
surovega sladkor
ja
100 ml kakovostn
ega
repičnega olja
2 jajci iz proste
reje
300 g bio jogu
rta
pire
Priprava:
Vse suhe sestavin
e (pirino moko, pe
cilni
prašek in surovi
sladkor) stehtajte
in
zmešajte v skledi
. Vse tekoče sest
avine
(repi čn o olje, 2 ja
jci in bio jo gurt)
steh tajte, do dajte v
skle do in zm eš aj
te
v
te sto skup aj s su
himi se st av inam
i.
M es o bu č kuhajte
v lo ncu, ga do br
o
pr etlačite ter (h
ladn ega) vm eš aj
te
v
mas o.
Modelčke za maf
ine obložite s pa
pirjem
za peko (10 x 10
cm) in testo pora
zd
elite
po modelčkih. Pe
cite pri 20 0°C v pr
ed
hodno ogreti pečic
i 15 do 20 minut
.
Nasvet Marché®
: Ohlajene maf in
e.
shranite v neprod
ušni posodi ali jih
.
zavijte v folijo za
ohranjanje.
svežine..