E LJUDI

Mednarodni sejem Kampiranje
in prosti èas SIPAC
Prejšnji teden je v Padovi pod
okriljem italijanske organizacije za
kampiranje FAITA potekal mednarodni sejem kampiranja Sipac. Zdaj že
tradicionalni sejem je letos privabil
veè kot sto razstavljavcev in na tisoèe
obiskovalcev iz bližnje okolice in
Evrope.
Dogodek je prav tako pritegnil zanimanje številnih medijev, vkljuèno z
novinarji iz Hrvaške in sosednje Slovenije. Najveèjo pozornost je na sejmu
pritegnilo slovensko podjetje HOSEKRA s premierno predstavitvijo svoje
linije mobilnih hišic BIG BERRY
Homes, ki so iz množice montažnih
domov izstopale z revolucionarno
arhitekturo, udobjem in videzom.
Poudarjene so možnosti oblikovanja
notranje postavitve po meri, glede na
potrebe in število uporabnikov.
Domovi so namenjeni za uporabo v
kampih, naseljih in modernih hotelih.
Linijo BIG BERRY Homes sestavljata
domova Blue BERRY in Brown BERRY v
velikosti 35 kvadratnih metrov. Pri
proizvodnji montažnih domov poudarjajo ekologijo, trajnostni razvoj in
ohranjanje okolja. Ob tej priložnosti je
direktor podjetja HOSEKRA Boštjan
Hostej izjavil: ''Zelo smo ponosni, da
nam je v BIG BERRY Homes uspelo
vkljuèiti sodobno oblikovanje, individualnost, praktiènost in, kar je najpomembnejše, prijaznost do okolja.
Konènemu uporabniku želimo ponuditi maksimalen užitek za minimalne
stroške.
Konèni cilj BIG BERRY Homes je omogoèiti ljudem, da svoj prosti èas
uèinkovito preživljajo, kjerkoli želijo.'’
www.hosekra.si