Prosimo, da zaradi lažje organizacije potrdite svojo

Trg 25.maja 3, 1317 Sodražica
VABILO NA OBČNI ZBOR
Vabimo vas na Občni zbor Športnega društva Sodražica, ki bo
v petek, 1.3.2013 ob 19. uri v telovadnici OŠ Dr. Ivan PRIJATELJ Sodražica.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
Otvoritev občnega zbora ;
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske
komisije in dveh overovateljev zapisnika;
Poročila o delu predsednika in blagajnika
Poročila o delu posameznih sekcij
Razprava o poročilih;
Poročilo nadzornega odbora ŠD Sodražica;
Obravnava in potrditev zaključnega računa ŠD Sodražica za leto
2012;
Obravnava in potrditev letnega programa in finančnega načrta
za leto 2012;
Razno;
Prosimo, da zaradi lažje organizacije potrdite svojo udeležbo na elektronski
naslov [email protected] ali na tel. št. 040-737-919.
Športni pozdrav!
Sodražica, 04.02.2013
ŠD Sodražica
Miran ŠTUPICA
predsednik