Razpis - ZDRAVO DRUŠTVO

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV VADITELJ ŠPORTNE REKREACIJE, Strokovni delavec 1
NAZIV USPOSABLJANJA
Vaditelj športne rekreacije, 1. stopnja
PRIREDITELJ:
Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in vzgojo
Strokovni delavci z nazivom Vaditelj športne rekreacije 1. stopnje lahko
na področju športne rekreacije sodelujejo kot pomočniki oz. pod
nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in
izobraženosti.
NAMEN IN CILJ
PROGRAMA
USPOSABLJANJA:
Namen (cilj) programa usposabljanja je pridobiti osnovna znanja s
področja:






metodike učenja in treniranja v programih športne rekreacije;
priprave, organizacije in izvedbe vadbe, ki ohranja, krepi in
spodbuja zdravje;
osnov športne medicine;
osnov psihologije v športni rekreaciji;
vodenja in upravljanja športno rekreativnih programov, projektov
in društev;
vadbenih oblik in priprave vadbenih programov za zdravje.
TERMIN TEČAJA:
10.9. – 28.9.2014
KRAJ:
Športna hiša Ilirija, Vodnikova c. 155, 1000 Ljubljana
VODJA USPOSABLJANJA: Maja Pori
VODJA TEČAJA:
Mojca Koligar
IZBIRA KANDIDATOV:
Na tečaj bo sprejetih 60 kandidatov.
Tečaj bo izveden, v kolikor bo prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Pogoji vpisa:
POGOJI PRIJAVE:
1. polnoletnost
2. zaključena najmanj 3-letna poklicna šola
3. potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti
POTREBNA DOKAZILA:
Kopija osebnega dokumenta.
Kopija spričevala.
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, tel.: 031 397 378
e-pošta: [email protected]
Potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti s podpisom in
žigom odgovorne osebe.
Pogoji za uspešno dokončanje programa:
POGOJI DOKONČANJA:
1.
2.
3.
4.
Vsaj 85 % udeležba na tečaju,
10 ur praktičnega vodenja športne vadbe v društvu
Praktični izpit in
Teoretični preizkus znanja s področja:


metodike učenja in treniranja v programih športne rekreacije;
priprave, organizacije in izvedbe vadbe, ki ohranja, krepi in
spodbuja zdravje;
osnov športne medicine;
osnov psihologije v športni rekreaciji;
vodenja in upravljanja športno-rekreativnih programov, projektov
in društev;
vadbenih oblik in priprave vadbenih programov za zdravje.




PRIJAVE:
Prijave potekajo preko ankete telovadi.si do 29.7.2014.
ROK PRIJAV:
Rok za posredovanje vseh zahtevanih dokazil je 5.8.2014
PRIJAVNINA:
Usposabljanje sofinancira Fundacija za šport v okviru projekta Zdravo
društvo in je zato brezplačno.
DOPLAČILA:
PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:
Obvezna literatura: Osnove športne rekreacije, 21 EUR
Zavarovanje odgovornosti za vaditelje pri Zavarovalnici Triglav, 29,50 EUR
Udeleženci si bodo po vseh opravljenih obveznostih pridobili strokovno
usposobljenost 1. stopnje, z nazivom Vaditelj športne rekreacije 1.
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, tel.: 031 397 378
e-pošta: [email protected]