CV-Stritar - Tomaž Stritar

Curriculum vitae
OSEBNI PODATKI
STRITAR Tomaž
Ilirska ulica 6, 1000 Ljubljana (Slovenija)
031 50 03 55
[email protected]
Datum rojstva 25.4 1983
DELOVNE IZKUŠNJE
september 2013–v teku
Vodja socialno podjetniškega projekta Mladi za mesto
Zavod LokalPatriot
Trdinova ulica 8 SI-8000 Novo mesto (Slovenija)
www.mladizamesto.si
V okviru projekta razvijamo poslovno idejo katere rdeča nit je izdelava okusnih sendvičev iz lokalno
pridelanih sestavin ter njihova dostava po centru Novega mesta. Zaposlujemo mlade do 25. leta
starosti brez izobrazbe.
Vrsta dejavnosti ali sektor Gostinstvo
junij 2013–v teku
Direktor zavoda Uspešen podjetnik
Uspešen podjetnik, zavod za razvoj socialnega podjetništva
Ilirska ulica 6 SI-1000 Ljubjana (Slovenija)
www.uspesen-podjetnik.si
Organizacija, promocija in izvajanje socialno podjetniških delavnic. Poslovno svetovanje socialnim
podjetnikom. Pomoč pri pisanju poslovnih načrtov socialnih podjetji. Pisanje člankov na temo
socialnega podjetništva.
Vrsta dejavnosti ali sektor Izobraževanje
april 2011–april 2013
Direktor zavoda Socialni inkubator
Socialni inkubator, zavod za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij
Kersnikova ulica 4 SI-1000 Ljubljana (Slovenija)
www.socialni-inkubator.si
Vodenje zavoda s štirimi zaposlenimi, izvajanje podjetniških projektov, organizacija in izvajanje
podjetniških seminarjev in delavnic, izvajanje podjetniških svetovanj, pisanje člankov na temo
socialnega podjetništva.
Vrsta dejavnosti ali sektor Izobraževanje
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
Univerzitetni diplomirani socialni delavec
Fakulteta za socialno delo
Gimnazijski maturant
Šolski center Lava
Zdravstveni tehnik
Srednja Zdravstvena šola Celje
21.12 2013
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 1 / 2
Curriculum vitae
STRITAR Tomaž
KOMPETENCE
Materni jezik
Drugi jeziki
RAZUMEVANJE
GOVORJENJE
PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje
Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
Govorno sporočanje
C1
C1
C1
C1
angleščina
A2
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir
Komunikacijske kompetence
- Komunikacijske veščine. Priučil sem se jih že pri delu z bolniki v srednji šoli, nadgradil sem jih na
fakulteti ter jih popolnoma osvojil kot direktor pri komunikacij s sodelavci.
- Veščine javnega sem osvojil z izvajanjem podjetniških delavnic, različnih predavanj ter z
moderiranjem prireditev. Nastopal sem tudi v resničnostnem šovu. Prav tako pa sem obiskal več
tečajev retorike.
- Sposobnost timskega dela. Pridobil sem si jo predvsem pri organizaciji različnih študentskih
projektov in kot direktor zavoda s štirimi zaposlenimi.
Organizacijske/vodstvene
kompetence
- Vodstvene sposobnosti. Pridobil sem jih kot predsednik več študentski društev ter kot direktor
zavoda.
- Smisel za organizacijo. Pridobil sem si ga z vodenjem sodelavcev ter organizacijo različnih delavnic,
seminarjev ter prireditev.
Strokovne kompetence
Računalniške kompetence
Druge kompetence
Sem specialist za podporno socialno podjetniško okolje, ki vključuje načrtovanje ustanavljanje in
vodenje start-up socialnih podjetji. Še posebej se ukvarjam s področjem iskanja ustreznih poslovnih
modelov in financiranja. Inoviram tudi različna metodološka orodja, ki se uporabljajo pri vključevanju
ranljivih skupin prebivalstva nazaj na trg delovne sile. Pišem priročnik na temo ustanovitve socialnega
podjetja.
Dobro poznavanje programov Microsoft Office, Google orodja, Dropbox, Prezi.
- V osnovni šoli sem končal vseh osem let izobraževanja z odličnim uspehom. Leta 1997 imenovan za
najboljšega učenca šole.
- V srednji šoli sem prav tako vse štiri letnike končal z odličnim uspehom in bil vseskozi med
najboljšimi dijaki na šoli. Leta 2001 sem postal državni prvak v zdravstveni negi na tekmovanju vseh
slovenskih zdravstvenih šol.
- Na fakulteti sem bil med leti 2004 in 2006 študentski svetnik v študentskem svetu in senator v senatu
fakultete.
- Od leta 2006 do 2008 sem opravljal funkcijo predsednika Študentske organizacije na fakulteti in
študentskega poslanca v študentskem zboru.
- Bil sem član Sveta zavoda Študentski domovi Univerze v Ljubljani v letih 2006 in 2007.
- Dobil sem posebno nagrado za prostovoljno delo na področju brezdomstva, ki mi jo je podelil
Mladinski svet Slovenije.
- Leta 2007 sem bil izvoljen za predsednika Društva Samostojna akademska skupina, ki združuje
študente vseh ljubljanskih fakultet.
- Hobiji: pohodništvo, tek, potovanja, motorizem, kolesarjenje;
Vozniško dovoljenje
21.12 2013
A, B
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 2 / 2