PRIDRUŽI SE, IGRAJMO SKUPAJ!

VPIS
ŠOLA KOŠARKE
KK GRIŽE
PRIDRUŽI SE, IGRAJMO SKUPAJ!
NOVO ŠOLSKO LETO,
NOVA KOŠARKARSKA SEZONA
KK GRIŽE VABI
dečke in deklice rojene leta 2001 in mlajše k vpisu v košarkarsko
šolo za sezono 2014/2015!
Na treningih se bomo družili, zabavali, igrali.
Udeležili se bomo košarkarskih turnirjev ter spoznali veliko novih
prijateljev.
TRENINGI BODO POTEKALI V ŠPORTNI
DVORANI OŠ GRIŽE IN OŠ PREBOLD!
Vse ostale informacije o vpisu na:
www.kkgrize.si
[email protected]
070 875 733
Aljoša Cvar
KK Griže, Bevkova ulica 12, 3310 Žalec
R
R
OMCO FENIKS
SLOVENIJA d.o.o.
ŠOLA KOŠARKE
KK GRIŽE
PRIJAVNICA ZA VPIS V
ŠOLO KOŠARKE KK GRIŽE
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Spodaj podpisani _______________________________________________,
prijavljam v šolo košarke KK GRIŽE:
ime in priimek: _________________________________________________
Datum rojstva: _________________________________________________
naslov: _______________________________________________________
poštna številka: ________________________________________________
Telefon doma: __________________________________________________
Gsm: _________________________________________________________
Gsm oče: ______________________________________________________
Gsm mama: ___________________________________________________
Elektronski naslov (E-mail): _______________________________________
šola: _____________________________________, razred _____________
S podpisom potrjujem in se obvezujem, da sem bil seznanjen s pogoji vpisa in da
bom poravnal mesečno članarino/vadnino v višini 35 € najkasneje do petnajstega v
mesecu za tekoči mesec. Pri vadbi bom upošteval navodila trenerja in ga obvestil o
boleznih oz. poškodbah, ki bi lahko moteče vplivali na vadbo oz. slabšali zdravstveno
stanje. Za primer poškodb bom poskrbel za nezgodno zavarovanje. Vadil bom na
lastno odgovornost.
V _____________________________, dne _________________________
podpis _____________________________
Košarkarski klub Griže, Bevkova ulica 12, 3310 Žalec
T 070 875 733 E [email protected] WEB www.kkgrize.si