Prenesi datoteko

MIKLAVŽEV
ZVON
župnik
Vinko Štrucelj
Glasilo župnije Sevnica
Telefon
07/ 81.61.680
2. POSTNA NEDELJA
Mobilni telefon
041/71.69.39 – Vinko
031 35.19.55 - Jože
Spletna stran
www.donbosko.si/sevnica
Elektronska pošta
[email protected]
1. marec 2015
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega
poslušajte!«
(Mr 9, 2-10)
Bog se je pred izbranimi apostoli
spremenil in se jim prikazal v
svojem veličastvu. Mi bi radi videli
svoje poveličanje, a pot do
večnosti ni kratka in tudi ni
posuta z rožicami. Treba je skozi
trpljenje in stiske, da se
prečistimo, da spremenimo svoje
mišljenje, da se znebimo
navezanosti na ta svet, da se
oklenemo vere in zaupamo Bogu.
KAKŠEN JE POKLIC KRISTJANA?
Evangelij ni kakšna koli novica, ampak vesela novica o odrešenju.
Za to novico je treba tudi kaj pretrpeti, sprejeti kakšne žrtve in
odpovedi. Samo na tak način bomo pokazali, da smo resni pri
širjenju Božjega kraljestva in nas lahko Bog sprejme za svoje
sodelavce. Pri vsem pa se ne smemo zanašati le na svoja dela,
ampak moramo poglabljati vero, upanje in ljubezen do Jezusa
Kristusa, kajti le on nas rešuje.
Koga ne zanima, kaj nas čaka po smrti? Vsakdo bi rad pokukal v
prihodnost in tako je Jezus izbranim učencem vsaj za kratek
trenutek dal priložnost, da so se zazrli v večnost. To je storil z
enim samim namenom: da ne bi obupali, ko bo prišel veliki petek
in čas preganjanja. Na gori Tabor se je Jezus pred učenci
spremenil in videli so ga v vsem sijaju. Še več: čutili so ugodje, ki
si ga človek lahko samo želi. Zato bi najraje kar ostali v tem
veličastnem trenutku, ko so zrli drug svet, drugačno lepoto in
milino, ki je ta svet ne pozna. Vidijo pa tudi Mojzesa in Elija, kar
še jasneje pokaže, da se življenje ne uniči, ampak spremeni v
mnogo boljšo obliko. Peter izrazi željo, da bi se utaborili, da bi
ostali v tem čudovitem gledanju Božjega veličastva. V to
dogajanje vstopi nebeški Oče, ki enako kot pri Jezusovem krstu
izreče besede: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam
veselje; njega poslušajte!« S tem je želel povedati pričujočim
učencem, da jih vse to čaka, samo poslušati morajo Jezusa in se
ravnati po njegovem nauku. Iste besede polaga tudi nam na srce.
Čeprav mi ne vidimo skrivnosti onostranstva, nas čaka zrenje
Boga in njegove lepote, a hoditi moramo za Jezusom, ki je Pot,
Resnica in Življenje ter se ravnati po njegovih besedah in
dejanjih. Naša večnost je odvisna od sedanjega trenutka. Sedaj
moramo pokazati, da kljub težavam in različnim nevarnostim
ostajamo močni, ker vemo, kdo je naš odrešenik in kam nas vodi.
Vodi nas k popolni sreči v onostranstvu. Toda za to srečo je
potrebno naše sodelovanje, predvsem dejavna vera opremljena z
deli ljubezni do bližnjega.
VABILO K MOLITVENI DEVETDNEVNICI V ČAST SVETEMU
DUHU ZA OHRANITEV VREDNOTE DRUŽINE
v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015
V programu Radia Ognjišče bo v času devetdnevnice prenos
molitve iz radijske kapele:
- ob 5.00 molitev rožnega venca,
- ob 12.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.
Kdor le more, naj se pridruži molitvi ob napovedanih urah ali pa si
izbere svojo uro dneva in moli z istim namenom.
KOALICIJA "ZA OTROKE GRE" VABI NA SHOD "DAN
LJUBEZNI",
ki bo v torek, 3.3.2015, ob 16.30, v Ljubljani pred Državnim
zborom. V prijetnem, sproščenem vzdušju z glasbeno-kulturnim
programom bomo pričevali o lepoti in pomenu materinske in
očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter se zavzeli za
srečno otroštvo naših otrok. Po shodu bo v Uršulinski cerkvi ob
18.30 sveta maša. Več informacij na: 24kul.si.
OZNANILA
 Danes je 2. postna nedelja. Hkrati je prva nedelja v mesecu.
Ob 7.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred najsvetejšim, ob
15.00 pa k molitvi za nove duhovne poklice. Pri vseh mašah bo ofer
za cerkvene potrebe.
 Prihodnja nedelja je 3. postna. V soboto popoldan bodo z nami
salezijanski bogoslovci. Ob 17.00 bo srečanje z ministranti, ob
18.00 bodo sodelovali pri sv. maši. Po maši sledi srečanje z
animatorji.
 V sredo ob 19.00 bo srečanje starejše zakonske skupine.
 Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše
farane. Ob 16.00 bo maša v Domu starejših občanov.
 V soboto, 7. marca, od 9. do 13.00. ure, bo v SMCju
oratorijski in birmanski dan. Udeležba na birmanskem dnevu je
za letošnje birmance obvezna. Ostali veroukarji vabljeni!
 V postnem času vabljeni tudi k molitvi križevega pota, ki ga
bomo molili ob petkih po večerni sveti maši in ob nedeljah pred
večerno sveto mašo. Ob petkih bo na razpolago tudi tuj spovednik.
Ta petek bo med nami gospod Mitja Markovič, župnik iz Vidma.
 Prišla je nova številka Družine in Ognjišče.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Prvomajske, Kidričeve, Kajuhove in
Taborniške, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnjo
soboto je na vrsti skupina iz Šmarja in Planinske.
SVETE MAŠE
od 1. do 8. marca 2015
NEDELJA,
1. 3.
Sevnica
Šmarje
ob 8.00
ob 9.00
2. POSTNA
sv. Albin
Sevnica
ob 10.00
† Karel Zupan, obl. in starši
Sevnica
Sevnica
ob 18.00
ob 8.00
† Jože Jazbec
† Matej Kurnik
Sevnica
ob 18.00
Sevnica
ob 8.00
Sevnica
ob 18.00
Sevnica
ob 8.00
Ponedeljek,
2. 3.
sv. Neža
Torek,
3. 3.
sv. Marin
Sreda,
4. 3.
Sevnica
sv. Lucij
Četrtek,
5. 3.
sv. Hadrijan
Petek,
6. 3.
sv. Fridolin
Sobota,
7. 3.
ob 18.00
3. POSTNA
sv. Janez
† Fanika in Alojz Mešiček
† Jože Puh
† Stanislav Vidic, 30.d.p.p.
Mariji v zahvalo
† Rudolf Sluga
Sevnica
ob 8.00
Sevnica
ob 18.00
Sevnica
ob 8.00
dom
Sevnica
Sevnica
ob 16.00
ob 18.00
ob 8.00
† Alfonz Rugelj
† Jožefa in Marjan Cirer
† Nada Senica
Sevnica
ob 18.00
Sevnica
Šmarje
ob 8.00
ob 9.00
Sevnica
ob 10.00
Sevnica
ob 18.00
† Anton, obl. in Jožefa
Popelar
za farane
† Ana in Franc Božič ter
sorodniki
† Amalija in Franc Gole ter
sorodniki
† Frančiška Ocvirk, ob. ter
družini Ocvirk in Kolman
sv. Felicita
NEDELJA,
8. 3.
za farane
† Albin Ocepek, obl.
† Zofija Senica
po namenu
† Anton Jazbec, 30.d.p.p.
† Jožefa Požun, 7.d.p.p.