Število nalog TOČK SKUPAJ 5 3 2 1 0

Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
Ime in priimek: _________________________
Razred: ________
Število nalog TOČK SKUPAJ
5
3
2
1
0
Doseženih točk: ________
Mesto: __________
1
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
1. Kdo je na fotografiji?
a.) Ana Boleyn.
b.) Elizabeta I.
c.) Elizabeta II.
d.) Marija Terezija.
2
2. V katerem stoletju je umrla?
a.) 14.
b.) 15.
c.) 16.
d.) 17.
5
3. Leta 1588 je angleška vojska premagala vojsko druge velike evropske države.
Katere?
a.) Nemčije.
b.) Francije.
c.) Švedske.
d.) Španije.
3
2
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
4.) Sir Walter Raleigh je opravil več potovanj čez Atlantik, ustanovil angleško
kolonijo v Virginiji ter pripeljal iz Amerike v Evropo dve pomembni rastlini.
Kateri?
a.) Tobak in krompir.
b.) Tobak in kakav.
c.) Koruzo in krompir.
d.) Koruzo in paradižnik.
5
5.) Kdo so hugenoti?
a.) Angleški vitezi.
b.) Podložniki španskega kralja Huga IV.
c.) Francoski protestanti.
d.) Nemški obrtniki.
5
6.) Kaj so to imigranti?
a.) Politiki.
b.) Volivci.
c.) Priseljenci.
d.) Izseljenci.
2
3
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
7.) Kako je leta 1905 neki angleški častnik imenoval ženske, ki so se zavzemale
za volilno pravico na miren način?
a.) Enrolerke.
b.) Emancipiranke.
c.) Sufražetke.
d.) Feministke.
3
8.) Kako pravimo gibalni energiji?
a.) Potencialna energija.
b.) Kumulirana energija.
c.) Kinetična energija.
d.) Jedrska energija.
3
9.) V katerih elektrarnah pretvarjajo kemijsko energijo premoga ali nafte v
toplotno energijo, ki greje vodo, iz katere nastaja vroča vodna para?
a.) V hidroelektrarnah.
b.) V solarnih elektrarnah.
c.) V jedrskih elektrarnah.
d.) V termoelektrarnah.
5
4
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
10.) Kateri naravoslovec je pred približno 150 leti napisal knjigo, v kateri je
predstavil mnenje, da smo ljudje sorodniki opic?
a.) Jurij Vega.
b.) Charles Dickens.
c.) Charles Darwin.
d.) Walter Raleigh.
3
11. Ko se okolje spreminja, se živa bitja razvijajo. Pred 200 leti je imela večina
brezovih pedicev v Veliki Britaniji svetla krila, ki so se
ujemala s svetlim lubjem na drevesnih deblih, kjer so
počivali.
Tako jih ptiči niso zlahka opazili.
Zakaj so sčasoma začeli prevladovati temni brezovi
pedici?
a.) Ker je dim iz tovarn potemnil mnoga drevesa.
b.) Ker so v Angliji posekali večino brez.
c.) Ker so temni brezovi pedici veliko bolj odporni na spremembo podnebja.
d.) Ker se je razvila nova vrsta ptic, ki so se prehranjevale izključno s svetlimi
brezovimi pedici.
5
5
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
12. Na Havajih živi 28 vrst ptic, med katere spada tudi papagajevec na sliki. Te vrste
naj bi se razvile iz ene same vrste. Med katere ptice (kako jih imenujemo) spada teh
28 vrst ptic?
a.) Apapane.
b.) Papige.
c.) Suknarji.
d.) Papagajevci.
5
13. Koliko prebivalcev ima Evropa?
a.) 680 milijonov.
b.) 725 milijonov.
c.) 945 milijonov.
2
d.) 1 milijardo.
14.) Katerih devet držav na svoji poti prepotuje Donava?
a.) Francijo, Švico, Avstrijo, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Romunijo in
Bolgarijo.
b.) Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Romunijo, Bolgarijo in
Makedonijo.
c.) Švico, Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Romunijo, Bolgarijo in
Ukrajino.
d.) Nemčijo, Avstrijo, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Romunijo, Bolgarijo in
Ukrajino.
5
6
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
15.) Koliko odstotkov ljudi živi v Belgiji in na Nizozemskem v mestih?
a.) Skoraj 50 %.
b.) Skoraj 65%.
c.) Skoraj 75 %.
d.) Skoraj 90 %.
5
16.) Ko naštevamo celine po velikosti od najmanjše do največje, je Evropa:
a.) Prva.
b.) Druga.
c.) Tretja.
d.) Četrta.
1
17. Kako se je imenoval tip ladje na sliki?
a.) Karavela.
b.) Fregata.
c.) Jadrnica.
d.) Petjambornica.
3
7
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
18. Katera vojna je bila daljša?
a.) Prva svetovna vojna.
b.) Druga svetovna vojna.
c.) Obe sta bili enako dolgi – 4 leta.
d.) Obe vojni sta trajali približno 6 let.
2
19. Koliko različnih pasem konj poznamo danes?
a.) 3.
b.) 63.
c.) 80.
c.) 100.
2
20. Simbol česa je v legendah enorog?
a.) Lepote.
b.) Čarobnosti.
c.) Moškosti.
d.) Čistosti.
5
8
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
21. V kolikšnem času bi lahko zebra ob svoji največji hitrosti pretekla 6,5 km?
a.) V pol ure.
b.) V eni minuti.
c.) V šestih minutah.
d.) V eni uri.
5
22. Pri katerem gibanju imajo konji vsaj za trenutek vse 4 noge v zraku?
a.) Pri plazenju.
b.) Pri hoji.
c.) Pri kasu.
d.) Pri galopu.
2
23. Kaj pomeni besedica konkvistadorji?
a.) Vladarji.
b.) Kralji.
c.) Osvajalci.
d.) Misijonarji.
1
9
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
24.) Katero državo je uničil Hernando Cortés?
a.) Maje.
b.) Inke.
c.) Azteke.
d.) Tolteke.
5
25.) Prvi konkvistadorji so slišali legende o zlatem kraljestvu, v katerem vlada zlati
mož po imenu:
a.) Atahualpa.
b.) Montezuma.
c.) Francisco Pizarro.
d.) El Dorado.
3
26.) Razdaljo pri krogu od središča do krožnice imenujemo
a.) Krožni izsek.
b.) Lok.
c.) Premer.
d.) Polmer.
3
10
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
27. Koliko so ljudje živeli povprečno pred 250 leti?
a.) 25 let.
b.) 35 let.
c.) 50 let.
d.) 70 let.
1
28. S čim se ukvarja oftalmologija?
a.) Z motnjami v delovanju možganov in živčevja.
b.) S proučevanjem duševnih težav.
c.) Z zdravljenjem očesnih bolezni.
d.) S kožo in kožnimi obolenji.
5
29.) Koliko vrst medvedov poznamo?
a.) 2.
b.) 3.
c.) 5.
d.) 7.
3
11
Šolsko tekmovanje Osnovne šole ____________
za izbor ekipe za Prvake znanja
30.) Na kateri celini so doma rakuni?
a.) V Ameriki.
b.) V Aziji.
c.) V Evropi.
d.) v Avstraliji.
1
12