RÖFIX Hidravlično apno-

RÖFIX Hidravlično apnoOmet za podzidke
Področja uporabe:
Ročni obrizg, osnovni in zaključni omet kot tudi malta za zapolnjevanje pri zidovih iz polne opeke
in naravnega kamna. Pri sanaciji zgodovinsko zaščitenih objektov uporaben na področju podzidka.
Posebna popravila spomeniško zaščitenih površin izvajamo le pod RÖFIX svetovalnim nadzorom.
Na zunanjih površinah izključno na polne opeke ali zidove iz naravnega kamna ( ni za lahke gradbene
materiale).
Ni uporaben za podzidek fasad.
Ni primerno za naknadno oblozitev ploščic.
Osnova materiala:
●
●
●
●
●
Naravno apno z vsebnostjo hidravličnega veziva
Brez cementa
Grobi gramozni pesek (čist: opran, prebran)
Oblikovalec zračnih in makro por
Brez organskih dodatkov
Lastnosti:
●
●
●
●
●
Zelo odporen na vremenske razmere
Odporna na zmrzovanje
Visoka paroprepustnost
Visoka odpornost na škodljive soli
Ne vsebuje hidrofobnih sredstev
Izvedba:
Pogoji pri izvedbi:
Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod
+5 °C.
Med nanašanjem in strjevanjem materiala ščitimo pred mrazom (najmanj sedem dni).
podlaga:
Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Schmutz sowie mattfeucht sein.
Celoten osnovni omet dobro predhodno namočimo. To lahko izvršimo z vodno cevjo ali s pleskarsko
ščetko. Pri nanašanju ometa mora biti podlaga motno vlažna (ne mokra). Nevpijajoče podlage (stari
apneni ometi) predhodno obdelamo s kislo glineno raztopino RÖFIX (jedkanje površinskih filmov,
izboljšana zaščita pred vlago).
Močno vpijajoče podlage moramo pred nanašanjem navlažiti.
Podlaga mora biti nosilna in čista. Odstranimo poškodovane dele ometa. Votla mesta in nepravilnosti
pri spomeniško zaščitenih objektih lahko popravimo šele po posvetovanju s strokovnjaki. V primeru, da
moramo take nepravilnosti pustiti na površini, jih moramo primerno utrditi.
obdelava podlage:
Napake in večje udrtine zazidamo s pomožnosti enakimi opečnimi zidaki in malto za zidanje iz apna in
vulkanskega tufa RÖFIX 951 oziroma univerzalno malto iz hidravličnega apna RÖFIX 954 ali zamašimo
z malto za zapolnjevanje RÖFIX 665. Podlago pred izboljševalnimi deli namočimo.
Votline ali razpoke v ometu lahko zapolnimo s apneno malto za injektiranje RÖFIX, ki vsebuje hidravlično
vezivo.
Močne ali različno vpojne osnovne omete treba nanesti po celotni površini odgovarjajoči RÖFIX obrizg.
Obrizg na osnovi apna z vsebnostjo hidravličnega veziva RÖFIX 675 nanesemo 100% prekrivajoče po
celotni površini. Prav tako lahko kot obrizg nanesemo na zidove iz lomljenca ali na mešane zidove, omet
za obnovo objektov RÖFIX, ki ga sicer uporabljamo kot osnovni omet. Nanešena plast se mora pred
nadaljnjim nanašanjem posušiti (ščitimo pred hitro izsušitvijo).
Priprava:
Pri "ročni izdelavi" zmešamo eno vrečo s potrebno količino čiste vode in mešamo v pretočnem mešalniku,
da dobimo homogeno maso
Čas mešanja pri ročnem mešanju naj bo med 2 in 3 minutami.
Materiala, ki se strdi ne mešamo ponovno.
Materiala, ki se strdi ne mešamo ponovno.
Izvedba:
Debelina posameznega sloja apnenega ometa ne sme biti večja od 3-kratne velikosti največjega zrna.
Omete za obnovo objektov RÖFIX nanašamo v plasteh od 15 do max. 20 mm. Spodnje plasti ometa
obdelamo z zidarsko žlico, pod nobenim pogojem jih ne gladimo.
Posamezne plasti apnenega ometa pustimo stati toliko časa, da postanejo ponovno absorptivni. Presuhe
sloje ometa moramo navlažiti. Če ne želimo nanesti fininega ometa, zadnji sloj ometa razvlečemo z
leseno letvijo ali ga obdelamo z zidarsko žlico.
Apnene omete vedno nanašamo večplastno. Pred vsakim delovnim postopkom podlago navlažimo za
toliko, kolikor se je že izsušila. Preprečiti moramo prehitro izsušitev apnenih ometov, saj na posušeni
podlagi obstaja večja možnost nastajanja razpok zaradi krčenja.
Apnene omete vedno nanašamo večplastno. Pred vsakim delovnim postopkom podlago navlažimo za
toliko, kolikor se je že izsušila. Preprečiti moramo prehitro izsušitev apnenih ometov, saj na posušeni
podlagi obstaja večja možnost nastajanja razpok zaradi krčenja.
www.roefix.com
tehnični list 08.04.2012
www.roefix.com
stran 1/3
RÖFIX Hidravlično apnoOmet za podzidke
Napotki za
odstranjevanje:
Pri premazih na apnenih ometih moramo upoštevati visoko paroprepustnost kot tudi visoko odprtost
premazov za ogljikov dioksid. Glede na to določimo čas sušenja pred premazom.
Na fasadah preprečimo prehitro sušenje apnenih ometov na zunanji strani odrov tako, da postavimo
zaščitno zaveso od jute. Vroče in suho vreme lako zahteva dodatno navlaževanje nanešenega ometa.
Apneni ometi postanejo odporni proti mrazu šele po procesu karbonatizacije. Če ometavamo omete v
pozni jeseni ali pozimi, to lahko poveča občutljivost ometov na mraz.
Varnostna opozorila:
Vsebuje apneni hidrat. Dražilno. Ščitite oči in kožo.
Napotki za embaliranje:
V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.
skladiščenje:
Hraniti na suhem, na lesenih paletah
Najmanj 6 mesecev od datuma pirozvodnje.
Tehnični podatki:
Številka artikla‍
Info‍
Način pakiranja‍
Količina po enoti‍
137454‍
118027‍
samo ITA‍
‍
‍
‍
30 k‍g‍/‍E‍N‍
35 k‍g‍/‍E‍N‍
Zrnavost‍
0-4 m‍m‍
Izkoristek/liter‍
ca. 24 l‍/‍E‍N‍
Poraba‍
ca. 14,5 k‍g‍/‍m‍²‍/‍c‍m‍
Izkoristek‍
ca. 2,7 m‍²‍/‍c‍m‍/‍E‍N‍
Navodilo za uporabo‍
Potrebna količina vode‍
Vrednosti uporabe so le orientacijske vrednosti in so močno odvisne od podlage in
obdelovalne tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine. ‍
ca. 7 l‍/‍E‍N‍
8 l‍/‍E‍N‍
NDN‍
20 m‍m‍
Suha gostota (EN
1015-10)‍
ca. 1.700 k‍g‍/‍m‍³‍
Specifična gostota sveže
malte (EN1015-6)‍
ca. 1.800 k‍g‍/‍m‍³‍
gostota‍
ca. 1.370 k‍g‍/‍m‍³‍
Paroprepustnost µ (EN
1015-19)‍
12 - 15‍
koeficient toplotne
prevodnosti (EN
1745:2002): λ 10,dry (EN
1745:2002)‍
0,83 W‍/‍m‍K‍(‍T‍a‍b‍e‍l‍l‍e‍n‍w‍e‍r‍t‍)‍
koeficient toplotne
prevodnosti (EN
1745:2002): λ 10,dry‍
0,93 W‍/‍m‍K‍(‍T‍a‍b‍e‍l‍l‍e‍n‍w‍e‍r‍t‍)‍
pH-vrednost‍
ca. 13‍
Spec. toplotna kapaciteta‍
ca. 1 k‍J‍/‍k‍g‍K‍
Tlačna trdnost (28 dni)
(EN 1015-11)‍
≥ 2 N‍/‍m‍m‍²‍
Tlačna trdnost 90 dni
(nihajni udarec)‍
ca. 3,5 N‍/‍m‍m‍²‍
Upogibna trdnost (28 dni)
(EN 1015-10)‍
ca. 0,8 N‍/‍m‍m‍²‍
www.roefix.com
tehnični list 08.04.2012
www.roefix.com
stran 2/3
RÖFIX Hidravlično apnoOmet za podzidke
Tehnični podatki:
Številka artikla‍
137454‍
118027‍
Natezna trdnost (EN
13279-2)‍
≥ 0,08 N‍/‍m‍m‍²‍
E-Modul‍
ca. 3.000 N‍/‍m‍m‍²‍
vodovpojnost (EN
1015-18)‍
≥ 2 k‍g‍/‍m‍²‍x‍m‍i‍n‍0‍,‍5‍
Požarna dpornost (EN
13501-1)‍
A1‍
MG (EN 998-1)‍
GP CSII W0‍
Poroznost (B3345)‍
ca. 45 %‍
‍
splošna navodila:
≥ 20 %‍
S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Napotki in podatki v tem katalogu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in izkušnjam.
Navedbe v tem katalogu nas pravno ne obvezujejo.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja
nespremenjena kvaliteta.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni
servis.
Aktualizirana tehnična navodila najdete na internetni strani www.roefix.com oziroma jih lahko zahtevate
pri nacionalni enoti.
Podrobne varnoste informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.
www.roefix.com
tehnični list 08.04.2012
www.roefix.com
stran 3/3