Boljši Pogledi

Boljši
Pogledi
Interni časopis podjetja AJM okna-vrata-senčila d.o.o. | www.ajm.si
Številka 7 | december 2012
»Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor!« | 3
Naselje Habakuk dobilo prve stanovalce | 5
»Pozitivno razmišljanje je osnova za motivacijo in uspeh.« | 8
Delati z veseljem in ljubeznijo | 14
Boljši Pogledi
Pregled vsebine
»Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor!«
3
Leseno okno AJM pasiv 90
4
Stanovanjsko naselje Habakuk dobilo prve stanovalce 5
Boljši Pogledi
Interni časopis podjetja AJM d.o.o.
Telefon: 02 655 04 70
Fax: 02 656 16 11
Elektronska pošta:
[email protected]
Splet:
www.ajm.si
Zadovoljstvo kupcev raste
6
AJM krepi prodajo z novimi poslovnimi partnerji
7
»Pozitivno razmišljanje
je osnova za motivacijo in uspeh.«
8
Delati z veseljem in ljubeznijo
14
Naši novorojenčki
16
Zbral in uredil
Jernej Lasbaher
Uredniški odbor
Igor Miholic, Jožef Babič, Julija Ajlec Težak, Jernej Lasbaher, Damijan Švajncer
Butinar, Darko Murkovič, Bojan Marko,
Damjan Semenič
Lektura
Jasmina Vajda Vrhunec
Oblikovanje
Jernej Lasbaher
Fotografije
Arhiv AJM d.o.o.
Tisk
S-tisk d.o.o.
Naklada
1000
brezplačni izvod | december 2012
Fotografija na naslovnici:
Stanovanjski objekt Habakuk
(foto: Jernej Lasbaher)
2
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
Predogled
nn
Miklavž: 5. 12. 2012 ob 17. uri, OŠ Franc
Rozman Stane (telovadnica)
nn
Novoletna zabava: 21. 12. 2012 ob 18.
uri, Hotel Habakuk
nn
Kolektivni dopust: 22. 12. 2012–6. 1.
2013
nn
nn
Inventura: 27.–28. 12. 2012 (na inventuri
sodelujejo s strani vodij določeni zaposleni)
nn
Sejem BAU: 14.–19. 1. 2013
nn
Sejem DOM: 12.–17. 3. 2013
nn
Prvi delovni dan v letu 2013: 7. 1. 2013
Delo komerciale: v času novoletnih praznikov komerciala dela v omejenem obsegu (po dogovoru z vodjo)
PROIZVODNJA IN
TRGOVINA
AJM okna-vrata-senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a,
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
t: +386 (0)2 655 04 10
f: +386 (0)2 656 16 11
e: [email protected]
i: www.ajm.si
AJM – predstavništvo Ljubljana
Šmartinska cesta 105,
SI-1000 Ljubljana
t:+386 (0)1 524 28 01
e:[email protected]
AJM – predstavništvo Celje
Aškerčeva ulica 14,
SI-3000 Celje
t: +386 (0)3 492 11 00
e: [email protected]
AJM – predstavništvo Dravograd
Meža 24,
SI-2370 Dravograd
t: +386 (0)5 922 70 11
e: [email protected]
AJM – predstavništvo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 53,
SI-4000 Kranj
t: +386 (0)4 234 28 08
e: [email protected]
AJM – predstavništvo
Murska Sobota
Markišavska ulica 10
SI-9000 Murska Sobota
t: +386 (0)2 522 11 00
e: [email protected]
Zastopništva v Sloveniji
Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Koper, Kozina, Litija, Ljubljana
Šiška, Petrovče, Ptuj, Solkan, Velenje
uvodnik
Boljši Pogledi
»Gora ni nora, nor
je tisti, ki gre gor!«
Česar ne poznaš, ne moreš upoštevati. Česar nisi vprašan, ne poveš. Česar
se ne zavedaš, ne upoštevaš. Kar se ti zdi samo po sebi umevno, predvidevaš, da vedo tudi drugi.
Zveni znano?
Še kako, sploh če uvajaš nov informacijski sistem – Cantor. Seveda pa to ni edini projekt,
ki se v zadnjem času odvija v našem podjetju, zato bom omenil le nekatere: intenziven razvoj novih produktov, implementacija e-dokumentnega sistema, posodobitev informacijske
infrastrukture, posodobitev telefonije, delo na daljavo, proizvodnja lesenih oken, vpeljevanje
e-poslovanja, prenova spletne strani, reorganizacija proizvodnje, projekt Habakuk, posodobitev kurilnice itd.
Seveda je prehod na nov informacijski sistem največji in najobsežnejši projekt v našem
podjetju in se bo dotaknil prav vsakogar. Prehod ne bo lahek in ne bo prostora za uvodno
naštevanje. Trenutno informacijski sistem CANTOR že uporabljamo za izdelavo ponudb za
lesena okna, delovne naloge za lesena okna in tehnološko obdelavo le-teh ter za krmiljenje
CNC-stroja. S 1. januarjem pa ga bomo razširili še na PVC-del.
Vsi ti projekti pa se nekako ne skladajo s splošnim stanjem v Sloveniji, Evropi, svetu. Vsi
namreč govorijo o krizi in se sprašujejo, kako naprej.
Zdi se mi, da je planet Zemlja na prehodu v novo obliko življenja. Stari načini ne ustrezajo
več, novih še nismo razvili v dovolj veliki meri. Miselnost, da je pomembna le rast (vedno več
in več), ne vodi naprej. Pokopava sisteme, državne ureditve, pa tudi posameznike. Vse, kar ni
etično, usmerjeno v razvoj in skupno dobro, v strpnejše in bolj sočutno sobivanje, propada.
Danijel Keuc,
direktor informatike in razvoja
Pot, ki jo je ubral AJM, nikakor ni lahka; nasprotno, običajno je prav strma in zahtevna.
Vendar je pomembno spoznanje, da pritoževanje in obupavanje ne pomagata. Treba je pač
zavihati rokave in pogumno stopiti naprej. To pot bi lahko primerjali z vzponom na goro. Med
hojo se potimo, včasih si utrujeni povemo: »Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor!«, a gremo
dalje in se veselimo prihoda na vrh.
Prav zato lahko le pozdravim odločitev lastnikov, ki so v teh časih pripravljeni v tolikšni meri
vlagati v razvoj in v nove izdelke – vse to za AJM!
Pot, ki jo je ubral AJM, nikakor ni lahka; nasprotno,
običajno je prav strma in
zahtevna. Vendar je pomembno spoznanje, da
pritoževanje in obupavanje ne pomagata.
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
3
AKTUALNI POGLED
Boljši Pogledi
""
Jernej Lasbaher
OOIztok Štaus
Novost leta 2012
Leseno okno
AJM pasiv 90
Naša tretja zvezda oken – upamo si trditi, da
tudi svetla zvezda na nebu lesenih oken – s
svojimi karakteristikami piše novo poglavje v
svoji kategoriji.
S širino profila 90 mm okno AJM pasiv 90 zagotavlja odlično razmerje
med ceno, toplotno izolativnostjo in
mehansko stabilnostjo okna. To dokazuje tudi podatek, da smo z ustrezno izbiro stekla dosegli parameter
toplotne izolativnosti 0,72 W/m2K,
kar predstavlja energijsko vrednost,
s katero je okno primerno tudi za nizkoenergijske in pasivne hiše.
Tretja zvezda prve
kakovosti – leseno
okno AJM pasiv 90
Tako kot smo pred dvajsetimi leti kot prvi v
Sloveniji vstopili na trg oken iz umetne mase,
želimo tudi tokrat svetu ponuditi nekaj prvenstvenega. Do zdaj smo pod blagovno znamko AJM proizvajali in prodajali samo okna in
vrata iz umetne mase in aluminija, sedaj pa
ponujamo vrhunsko kakovost še iz lesa. V
oglas smo zapisali, da je to naša tretja zvezda prve kakovosti – naš tretji material v prepoznavni kakovosti stavbnega pohištva AJM.
Prerez lesenega profila AJM pasiv 90
Premišljene podrobnosti
za doseganje popolnosti
Vse podrobnosti v zasnovi smo dobro premislili, zato je okno dosežek samo po sebi.
Hoteli smo narediti okno, ki ne sklepa kompromisov in ponuja nekaj, česar do sedaj v
takšni obliki ni bilo mogoče najti. Ustvarili
smo okno, ki odgovarja potrebam energetsko varčne in pasivne gradnje, obenem pa
ga odlikujejo številne lastnosti, ki ustvarjajo
estetsko in funkcionalno popolnost:
Prerez lesenega profila z aluminijastami
prekrivnimi oblogami, AJM pasiv 90ALU
4
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
nn
za odlično toplotno in zvočno izolativnost je v okno standardno vgrajeno troslojno steklo;
nn
za izdelavo lesenih oken AJM pasiv 90
uporabljamo les najboljše kakovosti;
nn
okno AJM pasiv 90 je površinsko impregnirano in dodatno troslojno zaščiteno z
barvno ali prozorno lazuro;
nn
nizka višina profilov, ki je po vseh straneh enako visoka, daje do deset odstotkov več prostora steklu in s tem omogoča večji vpad svetlobe v prostor;
nn
okno AJM pasiv 90 je standardno opremljeno s skritim okovjem priznanega
svetovnega proizvajalca Siegenia. Skrito okovje pomeni, da pri zaprtem oknu
ne vidimo tečajev, na katerih se odpira
okno;
nn
steklo je s posebno tehniko zalepljeno
v krilo, kar izdatno poveča toplotno in
zvočno izolativnost, še posebej pa mehansko stabilnost krila;
nn
notranje strani stekel ne tesnimo s silikoni, ampak s suhimi tesnili vrhunskega
proizvajalca Deventer;
nn
na vsako okno AJM pasiv 90 vgradimo
posebno visokoizolativno letev za namestitev polic, ki rešuje problem toplotnih
mostov med notranjo in zunanjo polico
in je plod našega razvojnega oddelka;
nn
za sodobnejši arhitekturni tip stavb in
za robustnejšo zaščito lesenega okna
okno AJM pasiv 90ALU opremimo z
zunanjimi prekrivnimi maskami iz aluminija, ki se lahko barvajo v poljuben odtenek iz lestvice RAL.
Pomemben dosežek
za vse nas
Proizvodnja lesenega okna AJM pasiv 90 je
pomembna pridobitev tako za podjetje kot
tudi za gospodarstvo in kupce. Podjetju prinaša nove poslovne priložnosti in izboljšano
ponudbo za večjo konkurenčnost na trgu,
obenem pa zagotavlja več delovnih mest.
Leseno okno AJM pasiv 90 je kot sodoben
energetski izdelek primerno tudi za izvoz v
tuje države, kar pozitivno vpliva na gospodarstvo z izvoznimi možnostmi, dodatnimi zaposlitvami in izboljšano ponudbo tehnoloških
izdelkov slovenskega porekla. Kupci pa so
tisti, ki imajo večjo izbiro in boljšo ponudbo
stavbnega pohištva za specifične potrebe in
okuse.
AKTUALNI POGLED
Boljši Pogledi
""
Sabina Boltauzer
OOJernej Lasbaher
Gradbeni projekt
Stanovanjsko naselje Habakuk
dobilo prve stanovalce
Zaključili smo projekt gradnje nadstandardnega energetsko varčnega
objekta Habakuk in prva stanovanja so že dobila svoje lastnike. Tudi v
prihodnje ne izključujemo možnosti izvedbe še več podobnih projektov.
To poletje smo uspešno zaključili
svoj prvi gradbeni projekt »Stanovanjsko naselje Habakuk«. Nadstandardna energetsko varčna nadgradnja na idilični lokaciji pod vznožjem
Mariborskega Pohorja obsega dva
stanovanjska objekta z devetintridesetimi stanovanji, od katerih jih je
petnajst že dobilo svoje lastnike. Investicija je vredna 5,8 milijona evrov.
V mesecu oktobru smo sklicali novinarsko
konferenco, na kateri so bili prisotni predstavniki vseh sodelujočih pri projektu »Stanovanjsko naselje Habakuk«, in sicer lastnik
podjetja AJM Janez Ajlec, direktor podjetja
AJM Trivo Krempl, arhitekt David Mišič iz arhitekturnega ateljeja Styria in Marko Sovrovič, direktor podjetja Dodoma, ki so predstavili zaključek projekta.
Naselje, katerega investitor je AJM, obsega
dva stanovanjska objekta, locirana na Lackovi cesti pod Mariborskim Pohorjem. Izvedba projekta, ki smo se ga lotili, da bi zaprli
terjatve, ki jih je imelo podjetje AJM do več
lokalnih gradbenih podjetij, je trajala več
kot dve leti. Projektu ni bilo prizaneseno s
številnimi težavami, ki so jih povzročili kriza
v gradbeništvu in birokratski zapleti. Kmalu
po začetku gradnje so nas doleteli zapleti z
gradbenim dovoljenjem, kar je gradnjo zaustavilo za več kot eno leto. Hkrati je prišlo do
krize in posledično do propada gradbenih
podjetij, ki so objekt gradile. Nastala situacija je povzročila nemalo težav, ki pa smo
jih premagali tako, da smo angažirali lastne
strokovnjake in zaposlili usposobljen kader
gradbene stroke ter tako projekt uspešno
pripeljali do konca.
Arhitekturno zasnovo naselja Habakuk je
izdelal lokalni arhitekturni atelje Styria pod
vodstvom arhitekta Davida Mišiča. Ta je kot
osrednje arhitekturne prednosti naselja izpostavil stanovanja z veliko steklenimi površinami, tlorisno zasnovo s kakovostno razporeditvijo prostorov, stanovanja brez zaprtih
hodnikov in nadstandardno velike terase s
pogledom na Pohorje. Stanovanjsko naselje
Habakuk je sicer energetsko varčna gradnja
Južna fasada zahodnega objekta
z vsemi izračuni oziroma energetsko izkaznico podjetja. Pri gradnji in končni opremi so
uporabljeni materiali višjega kakovostnega
razreda, kar zagotavlja ugodne bivalne pogoje in dobro počutje stanovalcev. Med drugim
so v projekt vgrajena okna podjetja AJM, in
sicer AJM 8000 energeto®, ki dosegajo najnižji koeficient toplotne prehodnosti, to je do
0,60 W/m2K. Stanovanja, naselje in njegova
okolica so zasnovani tako, da odgovarjajo
potrebam sodobnih družin in posameznikov.
V Mariboru in njegovi okolici bi težko našli
primerljivo novogradnjo, kar se je pokazalo,
ko smo stanovanja umestili na nepremičninski trg, saj je interes kupcev že od vsega
začetka izredno velik. Trenutno je prodanih
petnajst stanovanj. Pet stanovanj je rezerviranih, zato pričakujemo, da bodo kmalu
dobila svoje lastnike. Za prodajo stanovanj je
zadolženo podjetje Dodoma. Prodaja poteka
že od sredine letošnjega leta in prvi lastniki
stanovanj so se že vselili. Na razpolago je še
kar nekaj atraktivnih stanovanj, ki so velika
od 52 do 128 kvadratnih metrov. Cena za
kvadratni meter je od 1600 evrov dalje.
Stanovanjsko naselje Habakuk je naš prvi
gradbeni projekt, na katerega smo zelo ponosni. Še posebej na dejstvo, da smo ga
kljub številnim preprekam uspešno izpeljali
Vzorčno stanovanje
do konca. Vodstvo podjetja med načrti za
prihodnost ne izključuje nadaljnjih gradbenih
poslov, saj vidi dopolnitev ponudbe stavbnega pohištva z gradbeno dejavnostjo kot novo
poslovno priložnost podjetja AJM.
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
POGLED V SREDIŠČE
Boljši Pogledi
""
Igor Miholic
Poprodajni servis
Zadovoljstvo kupcev raste
Tudi letos smo opravili anketo o zadovoljstvu kupcev, ki se izvaja od
leta 2003 dalje in je tako rekoč že tradicionalna.
Meseca avgusta smo poslali sedem
tisoč petsto anket strankam, ki so od
septembra 2011 do avgusta 2012
opravile nakup v podjetju AJM. Vrnjenih smo dobili 15,11 odstotka anket.
Vprašalnik je bil enak predhodnim,
saj lahko le na tak način rezultate iz
prejšnjih let primerjamo z najnovejšimi.
Vprašanj je bilo več kot dvajset. Anketiranci
so vprašanja ocenjevali z ocenami od 1 do
5, pri čemer je 1 pomenilo nezadovoljivo, 5
pa odlično. Osredotočimo se samo na najbolj pomembne:
Leto
2012
Leto
2011
leto
2010
leto
2009
leto
2008
leto
2007
leto
2006
leto
2005
leto
2004
Neodgovorjeni
163
185
163
94
116
219
176
196
141
Ocena 1 – nezadovoljivo
2
1
1
0
0
0
1
6
0
Ocena 2 – zadovoljivo
1
6
2
4
6
5
5
1
1
Ocena 3 – dobro
15
23
54
20
42
70
45
19
22
Ocena 4 – zelo dobro
202
290
396
214
190
296
181
252
193
Ocena 5 – odlično
750
945
1045
787
519
784
354
1132
1173
Izračunana je bila povprečna
ocena:
4,75
4,72
4,66
4,74
4,61
4,61
4,6
4,78
4,45
Kakovost kupljenih izdelkov – povprečna ocena 4,75
“Če bi imela Slovenija vsa podjetja takšna,
kot je vaše, ne bi bilo krize in bi se zelo hitro približevali Avstriji, Švedski in Švici.”
Urejenost prodajnega salona
povpr. ocena 4,50
“Najboljši ste, ITAK!”
Delo komercialistov
povpr. ocena 4,56
Odzivnosti servisne službe
povpr. ocena 4,41
“Ja, AJM ne zamenjam več nikdar. Pravi
ste! Hvala!”
Ocena glede na konkurenco
povpr. ocena 4,50
Ocena odnosa monterjev do strank
– povprečna ocena 4,69
“Vaša blagovna znamka je zelo prepoznavna na osnovi vaših rezultatov kakovosti. Le
tako naprej, saj le najboljši ostanejo!”
“Monterji so kulturni, zelo hitri, so pravi tim
in zato vse pohvale.”
“Vaša okna so polepšala našo hišo in nam
pomagajo ustvariti prijetno klimo v teh
vročih dneh. Veliko uspehov v tudi v prihodnje.”
Ocena kakovosti montaže oken
– povprečna ocena 4,63
Povprečje zadovoljstva strank po letih
Ocena kakovosti montaže vrat
– povprečna ocena 4,64
Vsi kupci so imeli tudi možnost podati pripombe, pritožbe in pohvale. Bilo je nekaj
pripomb, vezanih predvsem na željo po servisu, ki smo jih nemudoma posredovali servisni službi. Ta je takoj stopila v stik s stranko
in opravila servis. Med opisnim delom anket
je bilo največ pohval. Navajamo le nekatere:
“Želimo vam čim več delovnih uspehov v
tej krizi – bodite pridni, skromni in ekspeditivni, pa vam dela tudi v tej lepi Sloveniji ne
bo zmanjkalo.”
“Ponosna sem, da imam vaša okna. Super
ste!”
Ocena kakovosti montaže senčil
– povprečna ocena 4,62
6
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
“Že dvanajst let sem vaš zvesti kupec.
Kljub močni konkurenci na tržišču sem
ostal vaš kupec, saj zaupam samo vam –
ste najboljši!”
“Lep pozdrav vsem skupaj in hvala za prijaznost. Odlični ste!”
Konkurenca v naši panogi je zelo velika, zato
je treba veliko pozornosti posvetiti vsakemu detajlu pri svetovanju, izmerah, izdelavi,
vgradnji, servisu, reklami, poprodajnih aktivnostih itd.
Na splošno opažamo, da povprečna ocena
ne pada oziroma da raste. Kljub temu smo s
pomočjo te ankete odkrili nekaj pomanjkljivosti, ki jih želimo čim prej odpraviti. V celoti
smo zelo zadovoljni s povprečno oceno v večini ocenjevanih segmentov, saj je ta med 4
in 5. To nas zelo veseli, saj so bili v preteklih
letih posodobitve in izboljšave v pristopih k
šolanju zaposlenih ter tudi drugačni pristopi
k strankam ključni, da se je stanje na številnih področjih močno izboljšalo.
POGLED V SREDIŠČE
Boljši Pogledi
""
Igor Miholic
Prodajna mreža
AJM krepi prodajo z novimi
poslovnimi partnerji
Podjetje AJM je v zadnjih šestih mesecih okrepilo svetovanje in prodajo
z novimi prodajnimi saloni in zastopniki v Sloveniji in tujini.
Ljudje, ki se v času gospodarske krize odločajo za investicije, se vsekakor želijo prepričati, da bodo svoje
prihranke kar se da najbolje unovčili in zanje dobili pošteno storitev.
Še posebej zahtevne so odločitve o
nakupu ali zamenjavi stavbnega pohištva, ki naj bi ga v življenju opravili
le enkrat. Ko se investitor odloča o
nakupu stavbnega pohištva, običajno izbere najbližji salon, da zbere
informacije, ki ga zanimajo. S pomočjo naših predstavništev in zastopnikov se trudimo biti na dosegu roke v
vseh večjih krajih po Sloveniji in tudi
zunaj naše države.
PE Murska Sobota
Poslovno enoto Murska Sobota smo prevzeli
od najemnika, ki nas je zastopal na področju
Pomurja, zato je salon ostal na isti lokaciji,
to je na Markišavski ulici 10. Ob prevzemu
smo salon temeljito prenovili, ga pobarvali v
»AJM barvo«, opremili z novimi eksponati in
pohištvom. Komercialistka Renata Nemec,
ki smo jo s prevzemom salona zaposlili v
podjetju, ima bogate izkušnje v prodaji stavbnega pohištva, zato stranke zelo hitro prepriča v nakup. Pogodbenik Zlatko Levačič pa
poskrbi, da so okna strokovno pomerjena in
kakovostno vgrajena.
Ponovno sodelovanje
z družino Košir
Salon Levec je ponovno prešel v roke družine Košir. Razstavni salon s skladiščem je
pred več kot desetimi leti blizu svoje hiše
zgradil takratni zastopnik Ladislav Košir.
Njegova otroka, ki sta tako rekoč rastla ob
»oknih«, sta se odločila, da gresta po očetovih stopinjah. Tako sta meseca maja od
dotedanjega najemnika Dejana Raka, ki vodi
tudi salon v Velenju, prevzela salon Levec.
Teja Košir vodi salon in prodajo, brat Hajni
pa ji pomaga na terenu. Z nasveti jima pomaga oče Ladislav, sama pa izkazujeta veliko energije in volje za delo. S kakovostnimi
izdelki in kakovostno opravljenimi deli si že
širita dobro ime in krog kupcev.
Posodobljen salon v Velenju
AJM v tujini
Dejan Rak je po dobrem letu vodenja dveh
salonov spoznal, da je težko uskladiti delo v
dveh salonih, delo na terenu in še najti čas
za družino. Odločil se je za salon v Velenju,
ki je v trgovskem centru Jager, ki ga je vodil že prej, saj pravi, da ga na tem področju
stranke bolje poznajo. Iz statusa samostojnega podjetnika je prešel v družbo z omejeno
odgovornostjo. Družba se imenuje Monterko, d. o. o. Salon v Velenju je posodobljen z
novimi eksponati, sam pa se še bolj aktivno
vključuje v prodajo, izmere in montažo.
Podjetje AJM se s prodajo vrhunskih izdelkov širi tudi v tujini. Zadnji dve leti smo opažali porast prodaje na italijanskem področju,
zato smo se s tujim partnerjem odločili za
ustanovitev podjetja AJM Italia Srl, pri čemer je večinski (60%) lastnik podjetje AJM.
Odprli smo nov razstavno-prodajni salon
v Trstu, Via Flavia 9, ki je v središču mesta
in ima majhno parkirišče. Razstavni prostor
in prodajo vodi poslovni partner Roberto
Vascotto, ki nas je že dlje časa zastopal na
področju Italije in ima še lasten manjši salon
na drugem koncu mesta. Njegovi in naši cilji
so povečati prodajo slovenskih oken in vrat
na italijanskem tržišču, se približati individualnim kupcem in pogodbenim partnerjem
ter okrepiti prepoznavnost blagovne znamke
AJM v Italiji.
Nov salon v Ljubljani
Zastopnik Marko Zibelnik je z mesecem oktobrom odprl nov razstavni prostor na Celovški cesti 23 v Ljubljani. Že vrsto let je zastopnik podjetja AJM, a je vsa leta deloval brez
salona, kupce pa je pridobival s priporočili
zadovoljnih strank.
Lokacija novega salona v Šiški je zelo ugodna, saj je razstavni prostor umeščen v pritličje poslovnega objekta, ki poseduje lastno
parkirišče. Salon je z zunanje strani opremljen s tablami, da ga stranke hitro najdejo.
Želja po lastnem razstavno-prodajnem salonu, kjer lahko svojim strankam svetuje pri izbiri modernega stavbnega pohištva iz materialov, kot so PVC, aluminij ali les, se je tako
Marko Zibelniku končno uresničila.
Kakovost AJM tudi
v Baumaxu
Da so okna AJM resnično kakovostna, podjetje pa vredno zaupanja, nam je potrdila
podpisana pogodba med podjetjem Baumax
in AJM, ki je v Sloveniji odprlo nov trgovski
objekt v Kranju, na Hrvaškem pa v Zagrebu.
Poleg standardne ponudbe stavbnega pohištva, ki je že stalnica v njihovi ponudbi, so
se odločili, da bodo kupcem ponudili tudi
najkakovostnejše stavbno pohištvo podjetja
AJM, in sicer okna iz PVC-ja, imenovana
AJM 8000 energeto. V obeh trgovskih središčih je ekskluzivno razstavljeno stavbno
pohištvo našega podjetja, čemur so namenili velik razstavni prostor. V ta namen smo
usposabljali njihove prodajalce, ki so si pridobili znanje za strokovno svetovanje v trgovini in izmere na objektu.
Tudi Švica je zelo zanimiv trg za stavbno
pohištvo, ki ga izdeluje podjetje AJM. V preteklih letih smo že sklenili nekaj pogodb o
poslovnem sodelovanju. Zadnja med njimi je
bila sklenjena v oktobru z družbo Decolores
AG, ki jo vodi Slovenec Milan Herzog, ki že
vrsto let živi in dela v Švici. Decolores AG je
v Švici znana družba, ki se ukvarja z gradbenimi posli in se velikokrat srečuje s stavbnim
pohištvom. Milan Herzog se je odločil za
zastopanje našega podjetja na švicarskem
področju zaradi potreb po kakovostnem
stavbnem pohištvu in ker je prepričan v profesionalni pristop podjetja AJM. Sodelovanje
z našim podjetjem mu predstavlja le še dodaten izziv v njegovi že uspešni poslovni in
zasebni karieri. Pogodba je bila sklenjena
na gradu Agata v Gornji Radgoni, katerega
lastnik je Milan Herzog.
Prodajo stavbnega pohištva krepimo tako
doma kot v tujini še z novimi partnerji Boplast,
Zimmerei Salbrechter, Tischlerei Salzmann,
Traar, Reichmann in mnogimi drugimi, ki so
do nedavnega kupovali pri konkurenčnem
podjetju.
V podjetju smo se zmeraj ozirali po novih izzivih v iskanju novih kupcev, zato v kratkem
načrtujemo obisk še nekaterih drugih prodajalcev in monterjev v Nemčiji, in sicer z
namenom, da okrepimo prodajo tudi na tem
področju.
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
7
Boljši Pogledi
MOJ POGLED
""
Damijan Švajncer Butinar
OOTrivo Krempl, foto Blenda
Intervju z direktorjem
»Pozitivno razmišljanje je
osnova za motivacijo in uspeh.«
Trivo Krempl, direktor podjetja AJM
Vodenje podjetja AJM je letos prevzel Trivo Krempl. Želi predvsem nadaljevati proces razvoja družinskega podjetja v smeri, kot sta jo začrtala Janez in
Marija Ajlec. Meni, da je kot vodja demokrat in pripravljen sprejemati različna
mnenja in poglede. Takoj doda, da je vsekakor treba s pomočjo teh mnenj
sprejeti odločitev, za katero stojiš in si zanjo odgovoren. Rad združuje šport
in aktivno življenje, ki sta ves čas njegova življenjska sopotnika. Ljubezen do
športa je prenesel tudi na svojo družino, saj meni, da je športna aktivnost
zelo pomembna za zdravje in lažje premagovanje vsakdanjika.
Trivo Krempl s svojo družino
Začnimo z najbolj aktualnim vprašanjem.
V svetu in Sloveniji že nekaj časa pustoši gospodarska in finančna kriza, ki ne
pojenja. Svoj odtis je pustila na različnih
delih naše družbe. Kako se to zrcali v
podjetju AJM?
ker imamo razpršen krog kupcev, ki cenijo
naše energetsko varčne izdelke in se zavedajo, da jim vgradnja naših izdelkov prinaša
velike prihranke. Prav zato se moramo dobesedno držati reka, da je kupec kralj, kajti
kupec je naš edini delodajalec.
Gospodarska kriza zmeraj prizadene zelo širok krog družbe in lahko bi rekel, da nihče ni
imun na posledice, ki jih takšna kriza prinaša. Nekatere gospodarske dejavnosti jo čutijo bolj, druge manj. Investicije v gradbeništvo
so se izredno zmanjšale, kar smo posredno
občutili tudi mi. Kot lahko vsak dan beremo
v medijih, se bo kriza prihodnje leto še bolj
čutila, zato bomo morali še bolj zategovati
pasove. Zadovoljen sem, da zadnja leta, ko
krizo najbolj čutimo, uspevamo vzdrževati
obseg naše proizvodnje in prodaje na nivoju
prejšnjih let. To nam uspeva predvsem zato,
Kako gospodarska kriza vpliva na poslovne odločitve? Kako bi jo bilo mogoče
premagovati?
8
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
AJM se je na krizo odzval tako, da smo se
lotili razvoja novih izdelkov. S tem mislim
predvsem na naš novi izdelek, leseno okno,
za katero smo prejeli veliko pohval. Prav tako
načrtujemo, da bomo na sejmu BAU v Münchnu predstavili popolnoma nov izdelek, ki
bo označil nove trende v okenski industriji in
na katerega bomo lahko ponosni. Kot veste,
v podjetju že nekaj časa poteka prenova in-
formacijskega sistema, ki bo v polnem obsegu zaživel januarja 2013. Seveda to niso
ukrepi, ki bodo prinesli takojšnje učinke,
vendar verjamem, da bomo ob izhodu iz krize v dobri kondiciji in s široko paleto kakovostnih in energetsko varčnih izdelkov pripravljeni še povečati naš tržni delež.
Za kakšno obliko vodenja se zavzemate?
Katere metode so po vašem mnenju najbolj ustrezne?
Vodenje podjetja, kot je AJM, zahteva predvsem veliko odgovornost do zaposlenih in
okolja, v katerem živimo. Menim, da sem kot
vodja demokrat in sem pripravljen sprejemati
različna mnenja in poglede. Vsekakor pa je
treba s pomočjo teh mnenj sprejeti odločitev, za katero stojiš in si zanjo odgovoren.
Uspešen rezultat v podjetju je odvisen od
vseh zaposlenih, zato mora vsak svoj del
naloge opraviti tako, kot najbolje zna, prav
tako pa mora za svoje delo sprejeti vso odgovornost. Zgodba uspešnega podjetja je kot
zgradba, pri kateri so najpomembnejši temelji, na katerih gradimo. Če so temelji zdravi
in močni, je možno to zgradbo vedno znova
nadgrajevati. Če tega ni, vemo, kaj se zgodi.
Pri vodenju podjetja bom zato posvečal veliko pozornosti temu, da bodo vsi zaposleni
čutili, da so del ekipe, ki ustvarja to zgodbo,
in da bodo za svoje delo sprejeli tudi odgovornost. Vsi se moramo zavedati predvsem
obveznosti, šele nato pa pravic. Zavedati se
moramo, da je najprej treba ustvariti dobre
podlage in šele nato razmišljati o privilegijih.
Ne maram večnih nergačev, ki ne naredijo
popolnoma nič, da bi bilo bolje. Vsak od nas
se mora vprašati, kaj lahko dobrega naredi
za podjetje, saj nam bo le dodana vrednost
prinašala varno prihodnost.
Kakšna osebnost mora biti vodja (direktor)?
Vodja mora biti predvsem odločen in predan
svojemu delu. S svojim zgledom in delom
mora sodelavcem vlivati zaupanje, da zmorejo in si upajo.
Kakšni so vaši načrti? Katera perspektiva je za AJM najbolj primerna?
AJM bo tudi v prihodnje ostal družinsko
podjetje, ki bo stremelo k proizvodnji kakovostnih in inovativnih, energetsko varčnih
izdelkov. Radi bi okrepili svoj tržni delež na
tujih trgih, zato želimo v prihodnjih letih dose-
MOJ POGLED
Boljši Pogledi
či cilj, da bomo približno petdeset odstotkov
izdelkov izvozili. Veliko pozornost bomo namenili razvoju novih izdelkov in racionalizaciji
procesov. V okviru tega bomo morali posebno pozornost nameniti predvsem odpravi
majhnih napak, ki na koncu lahko postanejo
velike.
Kakšno je vaše mnenje o družinskih podjetjih?
Veliko mednarodnih korporacij se je razvilo
prav iz družinskih podjetij. To je proces, ki
traja več generacij. V Sloveniji tradicija nastanka družinskih podjetij sega v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so se iz obrtnih
delavnic začela razvijati družinska podjetja.
Nekatera izmed njih so uspešno zrasla v velika podjetja, kot na primer AJM, in počasi
prehajajo v roke druge generacije. Družinska podjetja imajo mnogo prednosti, pred-
Veliko pozornost bomo
namenili razvoju novih
izdelkov in racionalizaciji
procesov. V okviru tega
bomo morali posebno
pozornost nameniti predvsem odpravi majhnih
napak, ki na koncu lahko
postanejo velike.
vsem v smislu pripadnosti in neposredne
udeleženosti članov družine v podjetju. Seveda pa je v takem podjetju tudi veliko pasti,
saj se lahko kaj kmalu zgodi, da se družinsko
življenje prepleta s poslovnim. V družinskih
podjetjih se mi zdi pomembno predvsem to,
da se vsi člani družine, ki delujejo v podjetju, zavedajo, da morajo svoje delo opraviti
vestno in odgovorno. V družinskem podjetju
naj bo na prvem mestu podjetje, šele nato
vse drugo. Menim, da smo v podjetju AJM
uspešno opravili prehod vodenja v drugo generacijo in da se vsi člani družine zavedamo
odgovornosti ter jo kot takšno tudi sprejemamo.
S preostalimi člani družine vodite oziroma nadaljujete zgodbo o uspehu, ki sta
jo ustvarila Marija in Janez Ajlec. Katere
njune lastnosti oziroma načine vodenja
najbolj cenite in želite z njimi nadaljevati?
Želim predvsem nadaljevati proces razvoja
družinskega podjetja v smeri, kot sta jo začrtala Janez in Marija Ajlec. Menim, da je bila
njuna odločitev, da zaupata vodenje podjetja
“Menim, da sem kot vodja demokrat in sem pripravljen
sprejemati različna mnenja in poglede.”
svojim družinskim članom, pravilna, saj smo
v preteklih letih delovanja v podjetju tudi mi
pridobili potrebne izkušnje in modrost, kako
voditi podjetje v smeri, ki zagotavlja nadaljnji
razvoj in rast.
Kakšno življenjsko popotnico in poslovno vodilo sta vam dala Marija in Janez
Ajlec?
S svojim odnosom in delom sta v preteklih
letih nedvomno v veliki meri vplivala na moj
življenjski nazor. Lahko rečem, da je name
največji vtis naredila predvsem njuna pripadnost podjetju in družini, ki je neverjetna.
S svojim načinom življenja in odnosom do
soljudi sta lahko vzor mnogo širše kot samo
nam. V podjetju sta zdaj dejavna kot člana
nadzornega sveta, tako da sta tekoče seznanjena z dogajanjem v podjetju in odločitvami,
ki jih sprejemamo. Menim, da bosta s svojo
modrostjo in izkušnjami še veliko prispevala
k razvoju podjetja.
Katere težave so se vam v vaši karieri
zdele najtežje premagljive?
nem gibanju, saj mi to na neki način daje
novo energijo. Prav zato mi veliko pomeni,
da lahko prosti čas, ki ga imam, namenim
aktivnemu življenju in športu.
Ste športnik in vodja Kolesarske sekcije
pri Športno-kulturnem društvu AJM. Kakšno vlogo igra v vašem življenju šport?
Šport in aktivno življenje sta ves čas moja
življenjska sopotnika. Kolesarstvo je sicer
moja prva izbira. Če le utegnem, pobegnem
s kolesom na Pohorje ali Kozjak in okoliške
griče. Pa tudi sicer imam rad hribe, saj sem
že več kot trideset let član Gorske reševalne službe Maribor. Ljubezen do športa sem
prenesel tudi na svojo družino, saj menim,
da je športna aktivnost zelo pomembna za
zdravje in lažje premagovanje vsakdanjika.
Skratka, na življenje gledam pozitivno in se
lahko na neki način poistovetim z reklamnim
sloganom našega podjetja »Boljši pogled na
svet«. To pa pričakujem tudi od vas, dragi
sodelavci.
Mislim, da je vsako težavo moč premagati.
Pred leti, ko sem doživel hudo preizkušnjo,
povezano z zdravjem svojega otroka, mi je
prijatelj dejal: »Nikoli si vnaprej ne delaj črnih scenarijev. Zamisli si, da se bo vse dobro izteklo, in odmisli vse druge možnosti.«
Tako je dejansko tudi bilo in tako še danes
razmišljam. Pozitivno razmišljanje je osnova
za motivacijo in uspeh.
Ali poslovne odločitve vplivajo tudi na
vaše počutje in zdravje?
Tisti, ki me poznajo, pravijo, da znam odlično obvladovati stres. Zavedam se, da se
moramo s tem v današnjem tempu življenja
nenehno spopadati. Zase lahko trdim, da
mnogo bolje funkcioniram, ko sem v neneh-
Kolesarstvo je prva izbira
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
9
POGLED PO DOGODKIH
Boljši Pogledi
Zlato priznanje Celjskega sejma
za leseno okno AJM pasiv 90
Mednarodni obrtni sejem (MOS), ki je potekal od 12. do 18. septembra v
Celju, nam je letos na področju priznanj ponovno prinesel veliko zadovoljstvo. Na 45. MOS-u smo namreč pristali med najboljšimi razstavljavci in za
naše prvo leseno okno AJM pasiv 90 oziroma njegovo različico z aluminijasto prekrivno masko AJM pasiv 90ALU prejeli zlato priznanje Celjskega
sejma.
Sejemska priznanja podeljuje strokovna komisija Celjskega sejma v sodelovanju
z Mestno občino Celje in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Med dobitniki
priznanj je bilo torej tudi letos naše podjetje. To nam je v velik ponos in potrditev,
da je naša pot pravilna. Hkrati pa nam daje nov zagon in motivacijo, da bomo v
prihodnje še drznejši in še boljši!
""
Sabina Boltauzer
Certificiranje lesenih oken
Po zaključku razvoja lesenih oken smo začeli z njihovim testiranjem. Prva
testiranja smo izvedli v JUB-ovem razvojnem laboratoriju. Z velikim angažiranjem JUB-ovih strokovnjakov nam je v zelo kratkem času uspelo izpiliti
kakovost lesenih oken »v nulo«, kot radi rečemo.
Nadaljevali smo v ZAG-u v Ljubljani. Tam so zagnali najnovejšo napravo za merjenje toplotnih karakteristik in nas kmalu zasuli z rezultati. Po manjših težavah s
stekli smo prišli do odličnega rezultata. Vrednosti toplotne prehodnosti okvirja in
krila sta: Uf = 0,95 W/m2K – za leseno okno, Uf = 0,89 W/m2K – za leseno okno
z aluminijasto prekrivno masko.
MERITVE
Vzorec 1 (leseni ovir 103 mm), troslojno
steklo – ksenon
Vzorec 2 (leseni ovir 103 mm, ALU zunanji
pokrivni profil), troslojno steklo – ksenon
Datum meritve
Meritev stekla
T_merilna (°C) T_hladna (°C)
(W/m2K)
(Uw korig)
(W/m2K)
3.10.2012
0,418
20
0,149
0,725
8.10.2012
0,43
20,02
0,171
0,719
S takšnimi rezultati smo lahko več kot zadovoljni. Rečemo lahko, da sta zasijali dve
močni zvezdi na nebu kakovostnega stavbnega pohištva podjetja AJM.
""
Jožef Babič
Zamenjava sistema pri profilaciji WICONA
Zgodil se je eden od pomembnejših dogodkov glede izboljšanja profilacije
WICONA na alu oddelku podjetja AJM. Izdelovalec, ki nam dobavlja aluminijaste profile za okna in vrata, podjetje WICONA, se je odločil, da razvije,
izboljša in poenoti nov sistem EVO, ki bo v veljavi po vsem svetu.
Pri novi seriji EVO profilacija pri vseh karakteristikah dosega boljše rezultate kot
pri E-seriji. Najbolj vidna sprememba je v širini profilacije, ki je pri E-seriji znašala
60 in 70 mm. Pri novi EVO-profilaciji pa znaša 65 in 75 mm. Največ se je s tem
pridobilo na zmanjšanju toplotne prevodnosti okvirja. Ta se je zmanjšala iz dosedanjih Uokvirja = 1,7 W/m2K – 3,2 W/m2K na Uokvirja = 1,4 W/m2K – 1,8 W/m2K.
Pri zvočni izolativnosti sedaj z EVO-serijo dosegamo skupaj s steklom do 47 dB,
medtem ko smo pri E-seriji dosegli do 44 dB. Tudi pri okovju je WICONA napravila
evolucijo, saj se lahko sedaj hitreje in enostavneje montirajo sestavni deli okovja.
Zamenjavo smo na podjetju AJM izvedli hitro, kakovostno in, kar je najpomembneje, brez kakršnih koli zapletov s strankami.
""
Damijan Švajncer Butinar
10
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
POGLED PO DOGODKIH
Boljši Pogledi
Montažna miza za posebne elemente
V zaključni fazi je prototip montažne mize za posebne elemente voden pod
razvojnim projektom z delovno številko: RD-0033-001 MONTAŽNA MIZA ZA
DVIŽNO-DRSNA IN HARMONIKA VRATA – prototip.
Gre za skupen razvojni projekt, v katerem zraven nas sodelujejo še Višja strokovna
šola Ptuj (smer Mehatronika), podjetje INOTEH (donacija alu- konstrukcije) in podjetje SMC (donacija pnevmatike). Naprava je namenjena sestavljanju in kontroli
kakovosti izdelave dvižno-drsnih vrat različnih dimenzij (do 6 m x 2,6 m). Ker gre
za povsem novo napravo, smo v prvi fazi izdelali pomanjšan model naprave, v nadaljevanju pa sledi še izdelava konkretne naprave v velikosti približno 8 m x 2,6 m.
Prototip bo najprej služil kot model, na katerem bomo prišli do pomembnih spoznanj za izdelavo velike naprave, kasneje pa bo služil kot učilo za poučevanje
servosistemov in avtomatizacije proizvodnje na VŠC Ptuj. Obenem bo model na
razpolago podjetju AJM kot demonstracijski model za prikaz njegovih tehnologij
na sejmih doma in v tujini.
""
Jožef Babič
Donacija Ustanovi za pomoč otrokom
z rakom in krvnimi boleznimi
Kot družinsko podjetje in nosilec certifikata Družini prijazno podjetje smo
se z veseljem odzvali na prošnjo Ustanove za pomoč otrokom z rakom in
krvnimi boleznimi za pomoč pri obnovi stanovanja, ki je namenjeno staršem otrok, ki se zdravijo za rakom in krvnimi boleznimi na hematoonkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.
Če nam to omogočajo okoliščine, zelo radi priskočimo na pomoč, ko gre za reševanje stisk otrok in družin. Družine, ki imajo otroka z diagnozo rak, so na težki
preizkušnji, ki si jih starši zdravih otrok težko predstavljamo. Nevladne organizacije, kot je Ustanova za pomoč otrokom z rakom in krvnimi boleznimi, pomagajo tem
družinam v času težke bolezni in zdravljenja.
Želimo si, da bi bilo v prihodnosti čim manj takih družin, hkrati pa nas veseli, da
je stanovanje, za katerega smo prispevali okna v vrednosti 6000 evrov, v pomoč
družinam, ki se spopadajo s to težko boleznijo.
""
Sabina Boltauzer
V JUB-ovem razvojnem laboratoriju smo
z okni AJM opremili JUB-ovo vzorčno hišo
Podjetji JUB in AJM uspešno in ustvarjalno gradita partnerstvo v skupnih
projektih.
V JUB-ovem razvojnem laboratoriju preizkušamo na različne sisteme vgrajena
okna, in to pri ekstremnih pogojih. S spreminjajočimi se parametri mraza, vetra,
vročine in vlage “mučimo” okna in izolacijske fasade ter spremljamo njihove karakteristike.
S skupnimi močmi odkrivamo najkakovostnejše sistemske rešitve pri zunanjem
ovoju stavbe.
""
Jožef Babič
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
11
Boljši Pogledi
POGLED PO DOGODKIH
Usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja
V podjetju AJM smo organizirali usposabljanje »Izobraževanje vodilnih na
področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja«, katerega izhodišče je uvajanje družini prijazne politike z vidika direktiv EU in slovenske
zakonodaje. Pojasnjenih je bilo nekaj osnovnih pojmov, spodbud in ovir za
uvajanje organizacijskih politik usklajevanja.
Obravnavali smo teme, kot na primer: zakaj je smiselno uvajati družini prijazne politike v organizacije, v katere miselne okvire lahko vključimo družini prijazne politike,
v čem je pomen intelektualnega kapitala za organizacijo, kakšen pomen ima usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja na osebnem in organizacijskem nivoju,
kaj spodbuja in kaj ovira uvajanje družini prijaznih politik v organizacije, motivacijo
zaposlenih in identifikacijo problemov, ki se pojavljajo v posameznih organizacijah,
na koncu pa je sledil še razmislek o možnih načinih reševanja obravnavanih tem.
""
Jožef Babič
Arhitekturni natečaj za prenovo salona
Razpisali smo nagradni natečaj za študente arhitekture 2012 za notranjo
ureditev salona podjetja AJM.
Med vsemi prispelimi projekti, ki so jih pripravili mladi nadobudni arhitekti, je strokovna komisija izbrala tri, ki so se uvrstili v ožji izbor. Te projekte so avtorji meseca
septembra osebno predstavili na sedežu podjetja v Pesnici pri Mariboru. Ponovno
se je sestala strokovna komisija, ki je določila, kateri projekt je zasedel 1., kateri 2.
in kateri 3. mesto. Za najboljše rešitve smo tako podelili tri nagrade:
1. mesto: nagrado v vrednosti petsto evrov je prejel Tadej Juranovič;
2. mesto: nagrado v vrednosti tristo evrov je prejela Tjaša Petrovič;
3. mesto: nagrado v vrednosti dvesto evrov sta prejela Tjaša Plavec in Julijan Varljen.
Prvo nagrajeno idejo bo podjetje skupaj za avtorjem projekta realiziralo v letu
2013, česar se že zelo veselimo.
""
Sabina Boltauzer
II. AJM turnir odbojke na mivki v trojkah
Odbojkarska sekcija Športno-kulturnega društva AJM je 18. avgusta 2012
organizirala turnir odbojke na mivki, ki se je tudi v tem letu odigral na igriščih Odbojkarske šole Pero Možič v Selnici ob Dravi.
Sončno vreme, borbeni odbojkarji, nekaj gledalcev in prijetni gostitelji so ustvarili
še eno posrečeno tekmovanje in druženje vseh, ki radi igrajo odbojko na mivki.
Tekmovalo je pet ekip. Z veseljem lahko povemo, da so na igriščih potekale enakovredne borbe. Vsi tekmovalci so pokazali, da so zagreti športniki, ki si želijo
zmagati. Na koncu so se podelili kompleti medalj in priznanj. Zmagala je ekipa, ki
so jo zastopali Bogdan Sirk, Alenka Grubišić Čabo in Andrej Lašič. Verjamemo, da
se bomo v naslednjem letu – že na III. turnirju – ponovno srečali in pomerili med
sabo. Veseli smo, da se nam vsako leto pridružijo novi sodelavci, zato ob tej priložnosti vabimo vse, ki imajo radi odbojko, da se udeležijo naših »zimskih« terminov
v telovadnici OŠ Franca Rozmana Staneta, ki so v sredo od 18.00 do 19.30.
""
Alenka Grubišić Čabo
12
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
POGLED PO DOGODKIH
Boljši Pogledi
6. velika nagrada AJM v kartingu 2012
10. julij 2012 je bil dan, izbran za izvedbo 6. velike nagrade AJM v kartingu. Ozračje je bilo naelektreno in vroče, bližala se je nevihta. Prav takšno vzdušje je bilo
med najboljšimi vozniki v podjetju AJM, ki so ves dan nervozno čakali na start karting dirke. Zbralo se je trinajst volana veščih voznikov, ki so bili odlično razpoloženi.
Vladali sta pozitivna energija in kolegialnost. Ko z vso potrebno opremo sedeš v
karting in preneha značilna začetna trema, se začne nova adrenalinska zgodba.
Srčni utrip postane hitrejši, dirkača obliva pot. Vse, kar je še potrebno, je veliko
znanja, dobro obvladanje volana in ogromno dirkaške sreče, da se lahko “šov”
začne. Ko je starter zamahnil s startno zastavo, sta bila utrip in adrenalin na vrhuncu. Vsi dirkači so se željni zmage zapodili v prvi ovinek. Dirka je bila zelo napeta,
z veliko prehitevanji in drsenji skozi ovinke. Najboljši vozniki so prvi prevozili ciljno
črto. Kmalu sta se začela razpravljanje in komentiranje, zatem pa je bilo na vrsti
tisto najpomembnejše – podelitev medalj. Prvo zmago je tokrat dosegel Slobodan
Mirkovič, novinec Denis Vudler pa je osvojil tretje mesto. Od vodstva podjetja sta
se dirke udeležila Dani Keuc in Robert Težak.
""
Damijan Švajncer Butinar
Zaposleni v podjetju AJM ponovno v akciji
Društvo Paintball Domoljub iz Šentilja je za zaposlene v podjetju AJM priredilo druženje s popestritvijo na paintball poligonu. Na poligonu se lahko
sprosti prav vsak obiskovalec (tudi ženske) in tako porabi svojo odvečno
energijo v igri. Poligon je v naravi in je kombiniran z utrdbami in gozdom.
Teren je zelo razgiban, tako da lahko pri tem izgubimo tudi kakšen odvečen kilogram. Za varnost in akcijo kot tudi za dobro počutje je stoodstotno
poskrbljeno.
Že četrto leto zapored so se na tem poligonu preizkusili tudi zaposleni v podjetju
AJM. Seveda ne vsi – tisti, ki so dovolj pogumni in željni adrenalina! Večinoma so
to bili zaposleni v proizvodnji s partizanskimi imeni, kot so Buco, Ridži, Lubadar,
Šmarnica, Totengrober, Beno, Boško, Harc, Ula, Miki, Uroš boksar in Tomi. Druženje in razprave so trajali še dolgo po končani igri. Oskrbnik Tone Kramberger
nam je povedal, da je možno tekmovati v vseh letnih časih, kar pomeni, da se morda prav kmalu ponovno preizkusimo na poligonu. Več o paintballu lahko izveste na
spletnem naslovu www.Paint-ball-sentilj.com.
""
Damijan Švajncer Butinar
Odbojkarski turnir na Zg. Velki – 17. 11. 2012
Prijazni in za šport zagreti organizatorji (ŠD Zg. Velka) turnirja v odbojki, ki
se že več let odvija v telovadnici OŠ Zg. Velka, so tudi letos na turnir povabili
odbojkarsko ekipo ŠD AJM.
Ekipe Turbine, Policije, ekipi iz Zg. Velke in ekipa iz Selnice ob Muri so kot vedno
pokazale veliko veselje do odbojke in so z borbenimi igrami dokazale, da v igri
dejansko uživajo. V veliko veselje nam je, da smo po treh letih skupnega igranja
dosegli, da smo že večkrat postali kar enakovreden nasprotnik ekipam, ki so nas
v preteklih letih gladko premagovale. Z dvema zmagama smo zasedli četrto mesto
in Zg. Velko zapustili z dobrim občutkom, da smo bili boljši kot leto poprej. V vitrini
je tako nov pokal zaposlenih v podjetju AJM. Za nami je še eno prijetno druženje,
pred nami pa novi treningi in želja po sodelovanju na novih tekmah.
Odbojkarjem vse čestitke, vsem drugim pa lep športni pozdrav!
""
Alenka Grubišić Čabo
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
13
Boljši Pogledi
zastopnikov pogled
Igor Miholic
""
OOHelena Lebeničnik
Intervju z zastopnico
Delati z veseljem in ljubeznijo
Helena Lebeničnik, zastopnica podjetja AJM v Kopru
Helena Lebeničnik je naša zastopnica za področje Primorske. Vodi
prodajna salona v Kopru in Kozini. V
Kopru ji pomagata dva zaposlena komercialista, poleg prodaje pa skrbi
tudi za delavce na montaži. V prodajo oken je zašla po spletu okoliščin
in ker v tem delu vidi izziv, vztraja še
danes. Njen največji navdih so zadovoljne stranke, zato ima rada svoje
delo. Predvsem jo osreči strankino
zadovoljstvo po dobro opravljenem
svetovanju in zaključeni montaži.
Katero območje pokrivate? Koliko je zaposlenih?
Pokrivamo obalno-kraško regijo, pa tudi Ilirsko Bistrico in Postojno. Imam devet fantov,
od katerih je eden samozaposlen, torej nas
je skupaj z mano deset.
Kako ste začeli sodelovati z AJM? Se
spominjate svojih začetkov?
Začetki mojega dela z AJM segajo v leto
1997, ko je moj nekdanji partner vzpostavil
poslovanje kot zastopnik in sem bila sprva
zaposlena pri njem, kasneje, leta 2006, pa
sva skupaj ustanovila d. o. o. Lahko rečem,
da sem iz ozadja sledila dogajanju tako rekoč vse od prvega izvedenega naročila, saj
me je to delo zanimalo. Od partnerja sem se
marsikaj naučila in pridobila dragocene izkušnje. V tistem času PVC-okno med ljudmi na
tem območju ni bilo tako znano. Bil je prisoten predvsem dvom glede samega materiala
in njegove obstojnosti v različnih vremenskih
oziroma klimatskih razmerah. Zaradi vpliva
Italije je bilo razširjeno stavbno pohištvo iz
aluminija, tako da se je, če primerjam, mišljenje strank od takrat popolnoma spremenilo.
Je pa res, da so podjetje AJM kot blagovno
znamko ljudje poznali, če ne drugače, vsaj iz
medijev in sejmov, tako da s tem ni bilo težav.
Po navadi je kupce zanimalo, kdo so lastniki podjetja in kako so začeli tlakovati pot do
uspeha. Ko si malo razložil, da so tudi lastniki
trdo delali, so pri sebi zaključili, da ni lahko
priti do takega dosežka, da gre za izjemne
osebnosti in da je takemu podjetju vredno
zaupati. Prva leta smo opremljali samo novogradnje, saj je bilo zelo malo adaptacij – za
razliko od danes, ko je njihov delež približno
tričetrt vse realizacije. Prav tako so bila naročila zelo preprosta: večinoma beli profili,
bela senčila, vse najceneje in najbolj osnovne izvedbe. Dandanes pa se kupec zaveda,
14
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
Ker dela z veseljem, je Helena na delovnem mestu nasmejana in polna energije
da se njegov osebni izbor, okus, potrebe in
zahteve glede na ponudbo in dobavljivost
materialov na trgu lahko realizirajo v celoti ter
da lahko za svoj denar dobi tisto, kar želi, in
ne, da mora vzeti le tisto, kar je na razpolago.
Ste mlada podjetnica. Ali vas vaši zaposleni jemljejo resno? Kaj pa stranke?
Osebno mislim, da starost tukaj ni tako pomembna, kot sta profesionalen odnos in seveda izkušenost, ki ni nujno pogojena z leti.
Moji zaposleni so sicer podobnih let kot jaz,
se pa sprašujem, ali bi me, če bi bila precej
starejša in neresna, jemali resno. Najbrž ne.
Če si na nekem vodilnem mestu, moraš biti
najprej sam discipliniran in vzor, da lahko to
pričakuješ tudi od drugih.
Kar se tiče strank, imam do sedaj samo
dobre izkušnje. Prej bi rekla, da je mladost
lahko prednost, saj se pričakujejo drugačna,
sveža energija, izvirnost v idejah, večja prilagodljivost.
Lani ste začeli poslovati v novem salonu.
Kakšni so vtisi, prednosti?
Vsekakor menim, da se je treba kupcu približati na način, kakršnega ponuja razstavni
salon, saj tako kupec na lastne oči vidi, kaj
bo kupil. Novi salon je dobra poteza, sploh
ker je velik, lepo opremljen, dobro lociran.
Ko stranka vstopi vanj, dobi vtis, da je AJM
resno podjetje, saj to izkazuje investicija v
poslovni prostor, ki je praktično namenjen
njej. Če jaz kupujem pohištvo in pridem v
neko trgovino, kjer ne vem, ali je to skladišče
ali zgolj neka neurejena trgovina, nimam prav
dobrega občutka o tem, kaj bo s pohištvom,
ki ga nameravam kupiti.
Imate kakšen poseben način, kako stranko prepričati v nakup?
Psihologija prodaje je zelo kompleksna stvar.
Tako kot imaš več različnih tipov kupcev,
moraš po drugi strani v prodaji imeti ljudi z
lastnostjo, da jih prav prepoznajo in uporabijo njim primerne pristope. Pri uspehu prodaje so seveda pomembni še drugi posredni
dejavniki, kot so cena, kakovost izdelka,
dobavni rok, ugled podjetja, garancije, odpravljanje reklamacij, profesionalno svetovanje, izgled, oglaševanje, najbolj pa sama izvedba storitve, konkretno montaža in odnos
monterjev do stranke. Če vse to obvladuješ,
povežeš v celoto in stremiš k temu kot cilju,
mora biti na dolgi rok uspeh nekje viden. Iz
svojih izkušenj s strankami lahko izpostavim
svoj pristop do posamezne stranke. Stranki moraš predstaviti nakup oken z zornega
kota, ki ga sama ne pozna prav dobro, tako
da takoj vidi neko prednost v tem, kar si ji
rekel – kaj je dobro zanjo, kaj se ji splača in
kako bo na boljšem. Ko izrazi dvome, vprašanja, pomisleke, jo je treba pomiriti in ji dati
občutek, da je lahko brez skrbi in da se lahko zanese na našo strokovnost, se prepusti
in nam zaupa. Skratka, začutiti mora, da nisi
zgolj prodajalec, ki hoče nekaj prodati samo
zaradi zaslužka, temveč svetovalec, ki deluje v njeno korist, in da ti je kot prodajalcu
pomembno, ali bo v končni fazi zadovoljna z
zastopnikov pogled
izdelkom in storitvijo – ali drugače, da ti je cilj
zadovoljstvo stranke. Če to znaš, je stranka
tvoja.
Kakšno je trenutno stanje na trgu, kjer
se tržite? S kakšnimi konkurenti se srečujete?
Posel, s katerim se ukvarjamo, je zahteven,
če ga jemlješ kot celoto oziroma neki proces
in skrbiš, da ga izpelješ odlično od prve do
zadnje točke. V njem sodeluje veliko različnih ljudi, pri čemer vsak odigra svojo vlogo,
lahko bolje ali slabše. Nanj lahko vpliva tudi
veliko dejavnikov, ki jih moraš znati predvideti. Biti moraš pripravljen na vse možne
scenarije, da je vse manj situacij, ki te lahko
presenetijo nepripravljenega. Od klica stranke, da želi kompletno adaptacijo vseh oken
Ne želim posebej izpostavljati, česa ne maram,
ker menim, da se je treba
ukvarjati s tistim, kar je
pozitivno.
in vrat na neki hiši, v kateri živi med izvedbo,
pa do zaključka del, da je zadovoljna z vsem,
je veliko več dela, skrbi in organizacije kot
morda nekomu izgleda na prvi pogled. Naša
specifika je, da smo dvesto petdeset kilometrov oddaljeni od podjetja AJM, kar pomeni,
da moramo dobro obvladati organizacijo, da
lahko stranki zagotovimo, da bomo določen
dan ob določeni uri pri njej z vsem, kar je
naročila. Tako da glede stanja na trgu in konkurence jaz pravim tako: vsaka jim čast. Če
res obvladajo to, kar delajo, si zaslužijo, da
imajo delo, sicer pa tako in tako slej ko prej
potonejo.
Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?
Česa ne marate?
Ne želim posebej izpostavljati, česa ne maram, ker menim, da se je treba ukvarjati s
tistim, kar je pozitivno.
Kakšne obete imate za svoje podjetje v
prihodnje?
Glede prihodnosti mojega podjetja bi izpostavila cilj zagotavljanja večje finančne trdnosti, v smislu, da ne bi tako jaz kot moji
zaposleni čutili izpostavljenosti nihanju glede
na variabilne razmere. Govorim o tem, da
smo podvrženi sezonskemu nihanju prometa, vremenu, ki nas včasih onesposobi za
kak teden ali dva, pa tudi o drugih težavah,
ki se pojavijo in povzročajo finančno nekontinuirano situacijo. Takrat smo vsi pod velikimi
pritiski, prisoten je stres, napetost. Za prihodnost bi si želela, da bi radi prihajali delat, da
bi se vsi dobro počutili in imeli neko kakovostno življenje. Seveda se tega ne da doseči v
tako kratkem času, kot bi si želela.
Boljši Pogledi
nje in ideje, kako kakšno stvar narediti bolje.
V vsakem zaposlenem cenim in vidim tisto, v
čemer je posebej dober, najboljši in kje bo
najbolje deloval. Zaupaš mu, to zaupanje pa
ga dela odgovornega. Zaposleni sami ugotovijo, da je najlepše delati v okolju, kjer sta prisotna razumevanje in medsebojna pomoč,
pa tudi spoštovanje. Mislim, da je v majhnih
kolektivih lažje delati, saj se vzpostavi lepši,
bolj oseben odnos kot pa v večjih. Sama
sem imela izkušnjo z vodenjem petnajstih ljudi, ampak ni bilo razumevanja, zato smo kot
kolektiv težje funkcionirali.
Kakšen je vaš tipični delovni dan?
Vsak delovni dan je po svoje zanimiv. Biti zastopnik podjetja AJM mi v vsakem trenutku
predstavlja veliko odgovornost, saj s svojim
delovanjem in rezultati v javnosti in na trgu
predstavljam neko podobo tega podjetja, kar
želim narediti najbolje.
Kako preživljate prosti čas?
Prosti čas poskušam čim bolj kakovostno
preživeti s svojo hčerko. Sicer pa se posvečam aktivnostim, namenjenim svoji sprostitvi in regeneraciji; predvsem se ukvarjam z
jogo, ki mi je postala že način življenja.
Izpostavite kakšno zanimivo izkušnjo.
Kaj bi počeli v življenju, če se ne bi ukvarjali s tem poslom?
Moj delovni dan se mi včasih zdi kot od nekoga, ki pride delat za svojo napravo in pogleda, če vse kontrolne lučke ustrezno svetijo.
Delujem iz ozadja, operativno namreč delajo
moji fantje, in mislim, da vsak to, kar dela,
dela zelo dobro in se lahko zanesem nanje.
Boljše kot neprestano kritiziranje se mi zdi
to, da spodbudiš samoiniciativno razmišlja-
Kaj bi počela v življenju, težko rečem, saj to,
kar človek po navadi v življenju počne, pride
samo po nekem spletu okoliščin in priložnosti, čeprav so lahko izobrazba, mladostne
želje in cilji povsem drugačni. Najpomembneje se mi zdi, da tisto, v čemer se najdeš,
delaš z veseljem in ljubeznijo, saj ti potem
tudi uspeh ne uide.
“V vsakem zaposlenem cenim in vidim tisto, v čemer je posebej dober, najboljši in kje bo najbolje deloval.”
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
15
pogled v AJM
Boljši Pogledi
Bolj za
šalo kot
zares
Naši novorojenčki
Srečni starši v obdobju od aprila do konca novembra 2012 so
postali:
– junij
Jasmina Černela je dobila hčerko Izo;
– avgust
VOJNA
Srečata se sosedi.
Sebastian Vohar je dobil hčerko Evelino;
Prva: “Gospa, pa menda niste kaj bolni?
Že štirinajst dni vsako opoldne vidim
zdravnika, ko odhaja iz vaše hiše.”
– september
Druga: “Veste kaj, ko je k vam ves mesec hodil oficir, jaz tudi nisem spraševala, ali je vojna!”
– oktober
ŽUPNIKA IN CELIBAT
Župnika sosednjih far pri kozarčku pametujeta:
“Kaj misliš, bo sedaj, ko je naš Rode
postal kardinal, zrihtal, da nam bodo
ukinili celibat?”
“Hja, midva tega zagotovo ne bova dočakala, najini otroci pa morda le.”
POLICIJSKI AVTO
Psihiater vpraša policaja: »Imate vi mogoče kakšno fobijo?«
Policaj: »Ne, imamo same oktavije.«
ZVOČNI ZID
Chuck Norris je edini, ki se lahko podpiše na zvočni zid.
Marko Šketa je dobil sina Nika;
Andrej Irgolič je dobil sina Alena.
Vsem novorojenčkom želimo vse najboljše, srečnim staršem pa
iskreno čestitamo!
Nove moči
V obdobju od marca do decembra smo v podjetju AJM dobili nekaj
novih, svežih delovnih moči. S svojimi spretnimi in marljivimi rokami
naše izdelke pomagajo sestavljati Marko Brečko, Alojz Diemat,
Tomo Kolar, Uroš Kop, Silvester Levačič, Tomaž Lilek, Jožef
Perko in Denis Rojko v proizvodnji ter Luka Krajnc na aluminiju.
Davorin Rus, Tomaž Sternad in Nicki Sternad so okrepili našo
montažno službo. V odpremi pomagajo še Gregor Ber, Niko
Grgić in Samo Klobučar. V drugih službah so na novo zaposleni
tudi Monika Krempl, Renata Nemec, Sabina Boltauzer in
Mojca Gradišnik Hrustel.
Ali ste vedeli ...
... da je projekt prenove doma Danice Vogrinec eden
od naših večjih projektov kompletne zamenjave stavbnega pohištva v letu 2012?
Zanimivi so podatki o obsegu, ki je po projektu štel
663 pozicij, natančneje 1021 elementov skupaj z nadokenskimi roloji, zunanjimi in notranjimi policami.
Poleg zamenjave so bila izvedena še zidarska in slikopleskarska dela. Poleg PVC-oken smo vgradili tudi
476 m2 ALU-steklenih sten. Montaža je potekala od
11. 6. do 21. 7. 2012 (petintrideset delovnih dni). V
povprečju smo zamenjali trideset oken dnevno.
16
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
Boljši Pogledi

naši najmlajši
Otroška zimska ustvarjalnost
Praznični december je najlepši del leta vseh otrok. Dobri možje
nosijo darila, vsepovsod žari polno barvnih lučk, hiša je polna
okraskov in pravljičnih figuric, še najbolj pravljična pa je zasnežena pokrajina v prelepi naravi. To je čas otroške domišljije in
zato čas izvirne ustvarjalnosti.
Vaše najmlajše vabimo, da svojo domišljijo izrazijo v barvah na
risbi Božička, ki na pravljičnem vlakcu prevaža božična darila.
Pobarvanko z izpolnjenimi podatki oddajte v oddelku za marketing do 17. decembra 2012. Sodelujoče čaka lepa nagrada!
Ime in priimek otroka:
Starost:
Ime in priimek starša:


Telefon:
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
17
Boljši Pogledi
NAGRADNA KRIŽANKA

Sodelujte v nagradni križanki in
osvojite vstopnice za Medicinsko
termalni center Fontana!
Rešite križanko, izpolnite kuponček s pravilnim geslom
in ga do 17. decembra prinesite v oddelek za marketing.
Izžrebali bomo 7 posameznikov, ki bodo prejeli dve vstopnici za Fontano.
Kuponček nagradne križanke:
Geslo:
Ime in priimek:
Telefon:

Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012

18
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO AJM
Boljši Pogledi
""
Damjan Semenič
OOJernej Lasbaher
Spomin na maj
Zmaga tisti,
ki hiti počasi!
Na sončno majevsko nedeljo se je odvijal že tretji AJM
Team time ride. Kolesarska prireditev je bila množično
obiskana. Prijavilo se je kar sto petinosemdeset ekip iz
vse Slovenije. Skoraj sedemsto kolesarjev se je v svojih
ekipah potilo po enaindvajset kilometrov dolgi trasi po
bližnjih hribih in gričih – od Kamnice, prek Kobanskih gričev, do Žavcarjevega vrha.
Tiši, dečko, tiši!
Namen prireditve je predvsem druženje v krogu prijateljev in znancev
ter sprostitev v objemu okoliških gričev, gozdov in vinogradov. To dokazuje tudi sam koncept tekmovanja, saj zmagovalna ekipa ni tista, ki
je najhitrejša, ampak tista z najboljšim povprečnim časom vseh ekip.
Podjetje AJM je zastopalo sedem ekip. Med njimi je bila tudi ekipa
»AJM X«, ki je kolesarila najhitreje izmed vseh ekip.
Po končanem kolesarjenju sta sledili razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad v različnih kategorijah. Druženje se je nadaljevalo ob
dobri hrani in pijači. Prireditev je bila zelo dobro organizirana, zato ni
strahu, da se prihodnje leto ne bi prijavilo še večje število ekip.
Galerija
fotosekcije
Večer v Londonu
Foto: Aleš Štuhec
Bodeči prstki
Foto: Matej Lah
Igra jeseni
Foto: Mojca Gradišnik Hrustel
Highway to hell
Foto: Jernej Lasbaher
Interni časopis podjetja AJM | št. 7 | december 2012
19
MOS 2012
12. - 18. september, Celje