Poročilo projekta Turizem in vrtec - enota Vevče

TURIZEM IN VRTEC
NA ZABAVO V NARAVO
Poročilo enote VEVČE
Naslov podprojekta SAPRAMIŠKE IN SOVICE OKE V NARAVI

Namen projekta:
-
otroci spoznavajo kako kvalitetno preživeti prosti čas v družbi
vrstnikov in staršev,

-
spoznavanje svojega kraja in njegove okolice,
-
spoznavanje narave v vseh letnih časih.
Cilji projekta:
-
spoznavanje kraja in njegovih posebnosti,
-
spoznavanje načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas,
-
pridobivanje čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem
bivamo.

Izvedba projekta:
Vse leto smo raziskovali okolico vrtca, bližnja igrišča v vrtcih in šolah,
sprehajalne površine, izletniške točke, v družbi vrstnikov in staršev.
Aktivnosti:

izlet v Zajčjo Dobravo (večkrat v jesenskem času),

spoznavno srečanje s starši v Zadvoru pri brunarici,

spoznavno srečanje v Slapah pri Lari,

igrišče pri OŠ Polje,

orientacijski pohod po Polju,

igrišče vrtca Miškolin, enota Rjava cesta in Zajčja dobrava 2,

izlet na Fužinski grad,

vrtec v naravi – kmetija Pečovnik

pot ob žici

Pedenjpedovi dnevi: športno dopoldne, obisk enote Zalog, športne igre s
starši, piknik


Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu:
-
aktivno preživljanje prostega časa v naravi, na svežem zraku,
-
druženje s prijatelji,
-
aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi posameznih aktivnosti,
-
skrb za čisto in urejeno okolje,
-
spoznavanje ožje in širše okolice vrtca,
-
občutek za pripadnost in delovanje v skupnosti.
Sodelovanje: starši, stari starši, vrtec Miškolin, enote vrtca Pedenjped,
zaposleni v vrtcu Pedenjped, kmetija Pečovnik, Timing Ljubljana.

Zaključne misli:
Aktivno preživljanje prostega časa v naravi, je tako za otroke kot tudi odrasle zelo
pomembno. V današnjem času, nam ob hitrem tempu življenja, tega dostikrat
primanjkuje. Zato se v vrtcu skupaj z otroki in starši trudimo, da uresničujemo cilje
in veliko časa preživimo na prostem ob različnih aktivnostih.
Zapisala Natalija Gabrovšek
Enota
Skupina/oddelek
Starost
otrok
Število
otrok
Naslov podprojekta
Vevče
Sapramiške
3 -4
19
Na zabavo v naravo /
Sapramiške v naravi
Vevče
Sovice Oke
4 -5
22
Na zabavo v naravo /
Sovice Oke v naravi
Sodelujoči v projektu: Natalija Gabrovšek, Špela Jakhel, Mojca Rus, Vanja Kalan.