Koversada 2014 - Camping in Croatia in Rovinj and Vrsar

Naturist Park Koversada - Hišni red
RECEPCIJA: Svoje storitve ponuja od 7. do 22. ure. Pri vstopu v kamp se mora vsak gost obvezno
prijaviti na recepciji - zapornici in predati svoje osebne dokumente. Ob tej priložnosti gost prejme
prepustnico, ki jo je dolžan pokazati ob vsakem izhodu in vhodu v kamp. Gost, ki ni prijavljen, mora
plačati kazen, ki jo je povzročil kampu in zaradi varnosti ostalih gostov, in sicer v znesku 1.000 kn.
Izkaznice, s katerimi se uveljavlja pravico do popusta (Camping Carnet International, Camping Key
Europe, INF, ipd.) mora gost predati takoj ob prijavi, ker se drugače popusta ne bo upoštevalo.
Invalidne osebe so opravičene plačila turistične takse, morajo pa ustrezne izkaznice predati
pri prihodu/prijavi v kamp. Naknadne predaje izkaznic se ne bodo upoštevale. Recepcija naselja
Koversada Villas in apartmajev Koversada je gostom na voljo 24 ur dnevno.
5
N
1
WC
Nº13
LOUNGE BAR
PUNTA TROLE
78
2
3
4
KOVERSADA: Naturistični kamp Koversada je namenjen izključno naturistom. Nošenje kopalk na
plaži ni dovoljeno.
6
HIŠNI LJUBLJENČKI: Hišne ljubljenčke morajo gosti prijaviti ob prihodu. Hišni ljubljenčki ne smejo biti
brez lastnikovega nadzora. Hišne ljubljenčke morate obvezno imeti na vrvici. Lastniki hišnih ljubljenčkov
morajo pospravljati njihove iztrebke in jih odložiti v za to predvidene zabojnike. Tuširanje psov na
plaži ni dovoljeno. Mesto za njihovo tuširanje je označeno na načrtu kampa. Kopanje psov v morju
je dovoljeno samo na posebej označenih mestih na plaži. Nespoštovanje pravilnika bo kaznovano z
plačilom škode v skladu z veljavnim cenikom.
9
10
11
12
15
DRAGOCENOSTI IN DENAR: priporočamo,da jih shranite v sefu na recepciji. Samo tako lahko jamčimo
za njihovo varnost.
POŠTA: Prihaja vsak dan, razen ob nedeljah, in sicer okoli 13. ure in se jo prevzame na recepciji.
Telegrame in fax sporočila dostavljamo samo v nujnih primerih. Pozabljene - izgubljene predmete je
gost dolžan predati na recepciji.
OBISKI: Obiski v kampu so dovoljeni samo peš. Osebno vozilo je potrebno parkirati na parkirišču kampa ob zapornici. Za bivanje, daljše od ene ure, vam zaračunamo dnevni vstop v kamp. Določila tega hišnega
reda se nanašajo na vse obiskovalce.
ČOLN IN AKTIVNOSTI NA MORJU: Lastnik čolna je dolžan čoln prijaviti v Pristaniški kapitaniji. Za
potapljanje z opremo je potrebno imeti veljavno dovoljenje za potapljanje. Vožnja čolna je dovoljena
na oddaljenosti 200 m od obale. Smučanje na vodi in vožnja s čolnom nista dovoljena v coni za kopalce.
ODHOD: Na dan odhoda mora gost namestitveno enoto zapustiti najkasneje do 12. ure. V kolikor boste
kampirno mesto/parcelo zapustili po 12. Uri, vam bomo zaračunali dodatni dan bivanja. Obračun storitve
lahko opravite na dan odhoda, vendar vam priporočamo, da to storite dan prej in se tako izognete
morebitni gneči. Blagajna dela med 7. in 13 uro in od 14. in 21. uro. Pri odhodu iz kampa mora gost
pokazati račun.
V KAMPU NI DOVOLJENO: Kuriti ognja, vnašati lahko vnetljive in eksplozivne snovi, parkiranje
osebnega vozila izven označenih parkirnih mest, prati perila v prostoru za pranje posode, sidranje
plovila na plaži, prati vozila in čolne izven označenih mesta, motiti mir in fotografirati ali snemati
(razen vaših znancev). Na enotah ni dovoljeno betoniranje, zidanje, postavljanje kuhinjskih
elementov, dvigovanje konstrukcij - tend nad karavani ali sajenje kakršnih koli sadnih dreves.
Ta hišni red je v veljavi zavoljo varnosti in prijetnega bivanja vsakega gosta. Gost mora upoštevati hišni red.
V primeru kršenja pravil, lahko uprava kampa gostu odpove gostoljubje, zaračuna strošek bivanja oziroma
škodo in onemogoči vstop v kamp in uporabo storitev kampa.
Uprava
69
70
63
76
71
64
77
72
65
73
66
74
67
671-688
68
62
61
60
59
50
54
49
48
42
41
662 661
666 665 664 663
652 651
656 655 654 653
642 641
643
644
646 645
650 649 648 647
632 631
636 635 634 633
640 639 638 637
670 669 668 667
660 659 658 657
56
55
14
13
406 407 408 409 410
411 412
405
413 414
415 416
404
471
417418
470 459
403
419
402
444-458
469 460
420
435
401
468 461
421
436-443 434 431
467 462
422
433
430
466 463
423
432 429
464
424
428
425
465
624
625
623
426
427
605-622
53
47
509-532
RENT
127
1493 - 1503
16A
1482 - 1492
1480 - 1481
134 135
132 133
130 131
141 140 138
139
136 137
142-153
154-157
158-177
194-201
192 193
826
827
822
821
838
837
832
839
840
833
834
835
828
823
829
824
830
825
234-253
820
817 818 819
814 815 816
811 812 813
808 809 810
807
804 805 806
801 802 803
226 227
228 229
230 231
218 219
232 233
220 221
222 223
224 225
201-216
WC
Nº7
1076
1101
1054
1010
1266-1283
1077
1033
1250-1265
1001
Nº10 11021078 10551034 1011 1002
81 80 79
1103
1012
1056
82
83
84
1125
87 86 85
1238-1249
1079
1035
1003
89 88
1013
1104
1057
Nº11 96 95 94 93 92 91 90
1126
1080
1036
1004
1237 1236 1235 1234 1233
97
98
1014
99
1105
1058
100
1232 1231
101
105 104 103 102
1081
1037
1005
1148 1127
1230 1229 1228 1227 1226
1015
1225 1224
1106
1059
109 108 107 106
1128
114 113112 111110
1006
1082
1038
1149
1016
1107
1060
118 117 116 115
119
120
121
1129
1206-1223
123 122
1007
1083
1039
1150
1017
125 124
1108
126
1061
127
128
1130
1008
132 131 130 129
1084
1040
1151
1018
1109
1062
1131
1009
1188-1205
1085
1041
1152
133-150
1019
1110
1063
1132
1187 1186 1185 1184 1183
1086
1042
1153
1020
1182 1181
1111
1064
1180 1179 1178 1177 1176
1133
1087
1043
1154
1021
151-168
1112
1065
1134
1088
1022
1044
1155
1113
1066
1135
1023
1089
1045
1156
1114
1067
169-186
1136
1024
1090
1157
1046
1115
1068
1137
1025
1091
1158
1047
1116
1069
187-200
1138
1169-1175
1026
1092
1159
1048
1117
1070
1027
1139
1093
1160
1049
1118
1071
1028
1140
1094
1161
1050
1119
1072
1029
1141
Nº12
1095
1162
1051
1120
1073
1030
1096
1163 1142
1052
1121
1074
1031
1097
1164 1143
1053
1122
1075
1032
1098
1165 1144
1123
1099
1166 1145
1124
1167 1146
1100
1147
1168
11C
WC
11A
RECEPTION
2108 2102 2097
2107 2101 2096
2095
2106
2094
2105 2100 2093
2104 2099 2092
2091
2103
2090 2087
2098 2089
2086
903 904
2085
2088
901 902
905
2084
927 926 925 924
906
2083
923
907
2066 2082
922
2065 2081
930 931 932
908
2080
921
933
2064
2079
920 909
934
2063 2078
947 946 945
935
919
944
936
2062 2077
2076
937
943
2061
918
2075
953
952
954 955
942
2074
938
2060
956
2073
941
917 910
2059
957
2072
940 939
2058
958
2071
916 911
959
2070
2057
960 961
915 912
2069
2056
2068
913
914
2055
2067
2054
2053
2052
2033
2051
2015 2032
2050
2014 2031
Nº6
2049
2013 2030
2048
2029
2012 2028
2047
2046
2011 2027
2045
2010 2026
2044
2025
2009
2043
2024
2008
2042
2023
2041
2007
2040
2001 2006 2022
2021
2039
2005 2020
2038
2000 2004 2019
2037
2036
2003 2018
2017
2035
2002 2016 2034
4
7
ZONE
ZONE
A
24 h
06 h
WC
Nº4
WC
Nº5
WC
Nº7
WC
Nº10
WC
Nº8
Nº6
WC
Nº11
RENT
RESTAURANT
AMFORA
RESTORAN
MENDULA
ZONE
B
169-184
FRESH
CORNER
RESTAURANT
BATANA
WC
Nº2
137-144
185-200
200 m
129-136
153-168
RECEPTIONWC
121-128
81-88
Nº1
113-120
97-104
RESTAURANT
MENDULA
17-32
33-48
73-80
Change
49-56
1-16
57-64
WC
Nº9
RECEPTION
KAMPING PROSTOR
Legenda
KAMPING PROSTOR„MORJE“
WC =
Nº12
WC
200 m
WC
Nº14
WC
Nº15
WC =
Nº16
ATM
Sidrenje čolnov
ni dovoljeno
Restavracija
Stroj za
pranje perila
Tuš na
plaži
Cocktail
bar
Grill
Plaža
Otroško
igrišče
Ni dovoljeno
za čolne
Mini
Club
Splavljanje
čolnov
Prodajalna
WC
Chem
WC
Chem
Kavarna
zzz
Depo
Change
WC =
WC
145-152
201-216
105-112
Nº17
Nº13
WC
Nº4
89-96
WC =
Nº3
WC
RENT
65-72
PARCELA DEFINIRANA
16 h
Koversada
Nº3
205 207
204 206
203
202
PARCELA SUPERIIOR
14 h
VRSAR
2014
3
183
178-181 182
Superior
Camping
Info & Cenik
Nº5
WC
208-219
184-191
BLUE BAR
WC
WC
10
Change
950 951
962 963
964 985
965 984
966 983
967 982
990
968 981 991
969 980 988
970 979
989
971 978 986
972 977 987
973 976
974 975
WC
16B
128
129
836
831
284 285
286 287
288 289
275 276
290 291
277 278
292
279 280
281 282
283
254-274
844 845
843
842
929
949 948
293-313
11B
WC
126
701-720
841
314-336
WC
16C
WC
9
721-744
505 506 507 508
501 502
503 504
17
WC
18 Nº17
Nº9
764-771
745-763
WC
847 848 849
846
WC
PIZZERIA BALUN
533-554
WC
40
8
850-858
12
555-581
337-359
BLUE BAR
602 603 604
598 599 600 601
594 595 596 597
591 592 593
587 588 589 590
586
585
584
582 583
628 627 626
630 629
1662
57
52
46
1663 1661 1660
39
Nº14
1659
45
1664
1658 1657
51
38
1656 1655
1687
1665
44
37
1654 1653
1686 1685
1688
1666
1684 1683
1652
Nº15 43 36
1682 1681
34
1689
1667
1680
1651 1650
1710
33
26
1649
35
1690
1716 1709 1708 1707
1668
18
1715 1714
32
1706 1705
25
1691
1648 1647
17
1669
1713 1712
31
1646
24
9
1692
16
1670
1645 1644
1711
30
23
8
1643
1693
15
1671
29
22
7
1642
1694
14
1641 1640
1672
28
21
6
1639
13
1695
1638 1637
27
20
1673
5
1636 1635
12
1696
19
4
1674
11
1634 1633
1697
1632 1631
1717
3
1675
10
1698
1630 1629
2
1628 1627
1676
1699
1626
1
1718
1677
1700
1614
1678
1615-1625
1701
1613
1611
1719
1702
1679
1610 1612
1608
1703
1609
1605 1607
1504 - 1511
1720
1704
1604 1606
1601
1597 1600 1603
1602
1593
1596 1599
Nº8
1588 1592
1595 1598
1583
1587 1591
1577 1582
1594
1586 1590
1576 1581
1571
1564 1570
1575 1580 1585 1589
1563 1569
1584
1574 1579
1557
1550 1556 1562 1568
1573 1578
1549 1555 1561 1567
1572
1543
1535 1542
1548 1554 1560 1566
1534 1541
1547 1553 1559 1565
1533 1540
1546 1552 1558
Nº16
1532 1539
118 117
1545 1551
119
120
121
1531
1538
122
1544
123
109-116
125 124
1512-1527 1530 1537
101-108
1529 1536
1528
58
JAVNI RED IN MIR: Dnevni mir traja od 14. do 16. ure, nočni mir pa od 24. do 7. ure. Gost ne sme motiti
miru in počitka ostalih, posebej v času dnevnega in nočnega miru, ko je poleg tega prepovedan vstop in
izhod motornih vozil, uporaba televizije, radia ali drugih naprav, ki povzročajo hrup. Odrasli so odgovorni
za obnašanje svojih otrok v smislu vzdrževanja miru in ohranjanja nedotaknjenosti inventarja v kampu,
nujno jih morajo nadzirati, še posebej pri uporabi sanitarnega vozla. Rezanje grmovja in sekanje stebel
ni dovoljeno. Vsako povzročeno škodo bo potrebno poravnati v skladu z veljavnim cenikom. V kampu je
obvezno spoštovanje prometnih predpisov. Najvišja dovoljena hitrost vozil je 20 km/h.
5
8
75
IZBOR MJESTA: Oštevilčene parcele se dodeljujejo na recepciji, izbira kamp mesta na neparceliranem
delu kampa je prosta. Po opravljeni izbiri mesta mora gost na recepciji prevzeti oznako kampirnega
mesta ali številko parcele in jo postaviti na vidno mesto šotora/karavana. Za šotor/karavan brez oznake
(najmanj 2 uri po vstopu v kamp) je potrebno plačati škodo v višini 24 ur bivanja v kampu v Superior
coni. Gost je dolžan spoštovati meje oštevilčenih enot - parcel in svoje šotore/karavane priključiti
samo na en priključek za elektriko. V neparceliranem delu kampa je dovoljena velikost kamp enote
maksimalno 100 m², upoštevajoč razdaljo najmanj 2,3m med šotoroma/karavanoma.
ČISTOČA: Odpadke/smeti je potrebno odlagati v ustrezne zabojnike. Pred odhodom mora gost zapustiti
kamp enoto v takšnem stanju, kot jo prejel v uporabo (brez smeti, kamenja in ostalega materiala). V
nasprotnem primeru vam bomo zaračunali škodo v skladu z veljavnim cenikom.
7
CampingKoversada
200 m
Change
Menjalnica
ATM
zzz
Načrt kampa je samo za orijentacijo, velikost parcele, ki je vrisana na načrtu,
ne označuje njeno velikost, pač pa le položaj.
Depo
Karavan
depo
Internet
point
Vstop v morje
za invalide
Ambulanta
Rukometno
igrišče
Igrišče za
mali nogomet
Najem kajakov
in pedalin
Frizerski
salon
Parkirišče
Tenis
Namizni tenis
Modra
zastava
Mini
golf
Glasbeni
večeri
Telefon
Ribolov
ni dovoljen
Bancomat
Psi niso
dovoljeni
Tuširanje
psov
Masažni
salon
Zabojniki za
praznjenje
kemičnih WC-jev
Plaža
za pse
Prodajalna
časopisov
Wi-Fi
Internet
Prodaja
izletov
Sadje in zelenjava
Camper Stop
RENT
Nº1
WC
Najem
koles
WC
WC začasno
izven uporabe
Igrišče za
odbojko
WC
Nº1
RENT
Camping
Rovinj
Vrsar
ISTRA, HRVAŠKA
Camping
Cene 2014. / ¤
Posebna ponudba
18.4.-30.5. 31.5.-13.6. 14.6.-27.6. 28.6.-4.7.
7.9.-27.9. 31.8.-6.9. 24.8.-30.8. 17.8.-23.8.
5.7.-16.8.
Po osebi
5,50
7,00
8,00
9,50
10,00
Otrok 0-4,99 let
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Otrok 5-11,99 let
Gratis
Gratis
4,00
4,50
5,00
Mladi 12-17,99 let
4,50
5,00
5,50
6,40
7,00
Parcela Superior
11,00
16,00
21,50
23,00
25,00
Parcela
8,50
13,00
16,50
18,00
19,50
8,00
11,00
15,00
17,00
18,50
Kamping prostor
7,50
10,00
14,00
15,50
17,00
Dodatni avtomobil
1,70
2,70
3,40
3,60
4,10
Dodatni šotor za nočitev
1,70
2,70
3,40
3,60
4,10
Camping
Kamping prostor Morje
Prikolica za čoln
1,70
2,70
3,40
3,60
4,10
Hišni ljubljenček
3,20
3,90
5,60
6,40
6,60
Zasedena parcela brez oseb
16,00
22,00
30,00
35,00
40,00
Družinski paket
18.4.-30.5.
7.9.-27.9.
31.5.-13.6.
31.8.-6.9.
14.6.-27.6.
24.8.-30.8.
19,00
31,00
37,00
Cena na dan | ¤
PONUDBA VKLJUČUJE:
•bivanje za 4 osebe
•parcela (kamp prikolica ali šotor, avto, prikljucek za elektriko)
•športne storitve (na bivanje: 2 igri mini golfa, 2 x uporaba igrišča za mali nogomet in košarko, 2 uri
namiznega tenisa, 2 uri tenisa)
•uporaba Wi-Fi interneta (1 bon za 24 ur)
•10 % popusta na konzumacijo hrane in pijače (ribja restavracija Batana, grill Mendula, pizzeria Balun)
Gastro Koversada
Koversada Villas in apartmaji - Hišni red
FRESH CORNER: Fresh corner je prava rešitev za poletno osvežitev. V ponudbi ima lahke jutranje
in popoldanske prigrizke in bogato ponudbo napitkov.
RIBJA RESTAVRACIJA BATANA: V restavraciji Batana poskusite ribje specialitete in morske plodove
iz globin Jadranskega morja.
PIZZERIA BALUN: V pizzeriji Balun poskusite najboljše tradicije italijanske kuhinje, pripravljene
za Vas. Uživajte ob domišljijskih pizzah in okusnih testeninah.
GRILL MENDULA: Grill Mendula ponuja velik izbor jedi z žara, je odlično mesto za zabavo in
druženje s prijatelji in družino.
BLUE BAR PLAŽA & BLUE BAR OTOK: Blue bar se nahaja na sami plaži, ponuja bogato ponudbo
osvežilnih pijač in je popolno mesto za kratki oddih in osvežitev.
LOUNGE BAR PUNTA TROLE: Uživajte v koktajlih,glasbenih večerih in akustičnih kitarah ob
veličastnem pogledu na Limski zaliv.
•Recepcija naselja Koversada Villas in apartmajev Koversada je gostom na voljo 24 ur dnevno.
•Namestitvena enota je gostu na voljo od 15.ure. V kolikor je namestitvena enota pripravljena že
prej, je lahko gostu dodeljena pred 15.uro.
•Gost mora ob prijavi predložiti osebni dokument za prijavo in avtorizirati kreditno kartico za
zavarovanje plačila.
•V namestitveni enoti lahko bivajo samo osebe, ki so prijavljene na recepciji.
•Obiski so dovoljeni samo v avli in skupinskih prostorih objekta.
•Na dan odhoda mora gost je n namestitveno enoto zapustiti do 10.ure,
poravnati stroške
uporabljenih storitev in vrniti ključ/kartico na recepcijo.
•Suhe obroke je potrebno prijaviti na recepciji najkasneje 12. ur prej.
•Sobe se pospravljajo vsak dan. Apartmaje se čisti enkrat na teden.
•Vnos lahko vnetljivih in eksplozivnih snovi, kot tudi snovi z močnim ali neprijetnim vonjem, v
namestitveno enoto ni dovoljen.
•Gost mora namestitveno enoto in skupinske prostore objekta uporabljati tako, da ne ovira drugih gostov.
•Gost mora z namestitveno enoto, skupinskimi prostori in ostalimi deli objekta ravnati pazljivo in
Turistična taksa ni vključena in bo dodatno zaračunana. Minimalni čas bivanja: sedem nočitev.
Obvezna je predhodna rezervacija (najmanj pet dni pred prihodom).
kot dober gospodar.
•Inventarja ni dovoljeno nositi iz namestitvene enote.
•Hrane ni dovoljeno nositi ven iz restavracije.
•Penzionske storitve v restavraciji lahko uporabljajo samo tisti gosti, ki storitev prijavijo na recepciji.
Vsak drug način uporabe hrane v restavraciji se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.
•Ko gost zapusti namestitveno enoto, jo mora zapustiti v takem stanju, kot jo je prejel v uporabo.
•Gost mora poravnati kakršno koli škodo, v objektu in na opremi, ki je nastala po njegovi lastni
SPLOŠNI POGOJI - CAMPING
krivdi. Povračilo škode je določeno v skladu s cenikom, ki se nahaja na recepciji.
TURISTIČNA TAKSA znaša 7,00 kun (cca. 1,00 ¤) dnevno na osebo v času od 01.06. do
30.09.2014, oziroma 5,50 kun (cca. 0,80 ¤) v ostalih terminih. Za otroke do 11,99 let se
taksa ne plačuje. Za otroke od 12 do 17,99 let je treba plačati 50% takse.
PRIJAVA znaša 1,20 ¤ po osebi enkratno.
Največja dovoljena velikost kamping prostora je 100 m2. Na enem kamping prostoru
ali parceli se sme postaviti ena prikolca ali eden šotor ter eden osebni avtomobil.
Priključek za elektriko je vključen u ceno kamping prostora ali parcele. Cone so
označene na planu kampa.
2014
Dobrodošli v Koversadu!
Kamp Koversada je kamp z najdaljšo naturistično tradicijo v Evropi. V neposredni
bližini Vrsarja, na milijon kvadratnih metrov mirnega parka s prečudovito naravo, ki
zajema tudi sosednji otok, so naturisti iz celega sveta našli odličen kraj za sprostitev,
na katerem se diha s polnimi pljuči, svobodno in brez okovov vsakdana. V okrilju blage
klime in čistega morja je ustvarjena popolna podlaga za počitnice v naravnem okolju,
kjer čas teče v bolj umirjenem ritmu. Pozitivne izkušnje številnih zvestih gostov so
garancija za uživanje v čudovitih dnevih, ki so izpolnjeni z druženjem z najdražjimi.
REZERVACIJE se sprejemajo za vse vrste kamping enot. Pristojbina za rezervacijo parcele
določene številke (zagotovljen položaj/število) znaša 45,00 ¤, obvezna rezervacija
po e-pošti ali prek klicnega centra. Za rezervacijo tipa parcele (številka parcele se
dodeli na dan prihoda) pristojbina znaša 20,00 ¤. Po prejetem potrdilu rezervacije
je potrebno vplačati predujem v znesku 100,00 ¤ (povečan za znesek pristojbine za
rezervacijo) po rezervirani namestitveni enoti. V primeru kasnejšega prihoda in/ali
predčasnega odhoda iz kampa namestitve se obračuna za polni čas za katerega je
izvršena rezervacija.
POPUSTI: člani - imetniki Camping Carnet International (CCI) ali Camping Key Europe
iskaznic imajo 5% popusta na storitve kampiranja; člani INF-FNI imajo 15% popusta na
cene po osebi (člani različnih klubov lahko uveljavijo samo 1 članski popust). Iskaznice
s katerimi se uveljavlja pravica do popusta se predajo takoj ob prihodu, v nasprotnem
primeru se popust ne odobri.
POSEBNA PONUDBA: za neprekinjeno bivanje najmanj 30 dni odobravamo dodatni
popust 10% na cene po osebi.
KREDITNE KARTICE: American Express, Diners Club, Eurocard - Master Card in Visa.
V ceniku navedene cene so samo okvirne.
Plačilo v kunah po veljavnem kunskem ceniku na recepciji.
•Gost mora biti pozoren, da je namestitvena enota vedno zaklenjena.
•DRAGOCENOSTI IN DENAR: v apartmajih Koversada imajo gosti možnost hranjenja dragocenosti
v sobnem sefu brez dodatnega plačila, medtem ko lahko gosti v Koversada Villas hranijo
dragocenosti v sefu na recepciji ob doplačilu. Naselje ne odgovarja za vrednosti, ki jih pustite
v sefu ali v sobi/ apartmaju.
Pavšal
Cona
Cena | ¤
Parcela
2.560,00
Kamping prostor
2.310,00
samo v conah 10,11 in 16
•V primeru izginotja kakršne koli osebne stvari iz namestitvene enote mora gost o tem takoj
CENA VELJA ZA DRUŽINSKI PAVŠAL
IN VKLJUČUJE:
• Bivanje do 4 oseb
• Prostor za kamp prikolico in osebni avtomobil
• Električni priključek
• Uporaba plaže in sanitarij
SPLOŠNI POGOJI - PAVŠAL
• Pri sklepanju pogodbe se osebe ugotavlja poimensko člane družine, ki uporabljajo kamping
storitve po pavšalni ceni. Vkolikor se pogodba sklepa za več kot 4 osebe, znaša doplačilo po
osebi 125,00 ¤.
• Osebam s katerimi ni sklenjena pogodba, a vseeno bivajo v prikolici na pavšal, se obračuna
dnevna cena za osebe in cena za osebni avtomobil (dodatni avto) po rednih cenah kampiranja.
• Na cene pavšala in cene bivanja oseb - gostom se na pavšal ne odobrijo popusti.
• Maksimalna površina prostora za kamping je 100 m². Dodatna površina se zaračuna po
15,00 ¤ / m².
• Pavšal za psa: 125,00 ¤.
• Pavšalno nadomestilo za prikolico za čoln: 105,00 ¤.
• Parkirišče za vozilo izven parcele: 100,00 ¤.
• Pavšalno nadomestilo za avtodom s prikolico na namestitveni enoti: 155,00 ¤.
• Nadomestilo za rezervacijo mesta v pavšalu: 70,00 ¤.
• Cena pavšala ne vključuje: turistične takse in prijave.
obvestiti recepcijo. Naknadne reklamacije se ne upoštevajo.
Ta hišni red je v veljavi zavoljo varnosti in prijetnega bivanja vsakega gosta. Gost mora upoštevati hišni red.
V primeru kršenja pravil, lahko uprava kampa gostu odpove gostoljubje, zaračuna strošek bivanja oziroma
škodo in onemogoči vstop v kamp in uporabo storitev kampa.
Uprava
Izleti
Nacionalni park Plitviška jezera • Family Adventure: Baredine in Višnjan • Nacionalni park
Brijuni • Istrski mozaik • Vino in umetnost: Agrolaguna in Grožnjan • Benetke • Postojnska
jama in Predjamski grad • Zagreb shopping • Lokalni izleti z ladjo...
Več informacij o izletih na recepciji kampa.
Sport
Najem Najem • Najem kajakov • Najem pedalina • Tenis • Igrišče za mali nogomet • Igrišče
za košarko • odbojka na mivki • namizni tenis • Mini golf...
Animacija
Mini klub (za otroke od 4 do 11 let) • Latino Workout • Aerobika • Mini disco • Šola plesa
Namizni tenis • Mini golf • Nordic Walking • Jutranja gimnastika • Kolesarske ture
Nogomet • Aquaerobic • Odbojka na mivki • Bogat večerni animacijski program ob
živi glasbi...
CAMPING KOVERSADA
INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Koversada, HR-52450 Vrsar
Tel. +385 52 441 378
Fax: +385 52 441 761
E-mail: [email protected]
MAISTRA d.d.
Obala V. Nazora 6, HR-52210 Rovinj
Tel. +385 52 800 200
Fax: +385 52 800 215
E-mail: [email protected]
www.CampingRovinjVrsar.com
www.maistra.com
GPS: N 45º8’ 31,13“, Eº13 36’ 20,67“
VILLAS KOVERSADA
Tel. +385 52 441 114
Fax: +385 52 441 310
E-mail: [email protected]
APARTMAJI KOVERSADA
Tel. +385 52 444 100
Fax: +385 52 444 255
E-mail: [email protected]
Poiščite nas na Facebooku