Verzija Najem za tisk (PDF)

Najem
Z najemom kopirnega stroja, ali večopravilne naprave se boste izognili strošku nakupa in
vzdrževanja tehnologije, ki se po vrednosti in stopnji staranja lahko primerja z računalniško
opremo. Z naprednimi rešitvami proizvajalca Canon, vam zagotovimo znižanje stroškov in
celoten pregled nad uporabniki.
PREDNOSTI NAJEMA
S pojavom interneta se je povečalo tudi barvno tiskanje. Uporaba velikega števila
tiskalnikov je že skoraj v vsaki pisarni, katerih nizka nabavna cena kar sili v dodatne
nakupe, povzroča, da se vam skupni stroški za nabavo dragih potrošnih materialov kaj
hitro zavrtijo prek pričakovanj. Pri izračunu stroškov tiskanja v vašem podjetju, vas
bodo veliki izdatki kmalu prisilili k razmišljanju o varčevanju. V ta namen se bolj
uveljavljajo centralni večnamenski sistemi, ki omogočajo veliko boljše izkoristke
tehnike, potenciala zaposlenih, časa in seveda predvsem denarja.
IZVEDBA
∞ Dostava aparata na lokaciji ∞ Strokoven priklop na računalniško omrežje ∞
Namestitev in nastavitev gonilnika pri uporabniku ∞ Šolanje uporabnikov
NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA
Na lastne stroške zagotavljamo servisiranje, vse rezervne dele in potrošni material,
razen papirja in ostalih medijev. Obračun storitve se izvaja po dogovorjeni opciji
najemne pogodbe: ∞ Najem z fiksnim in variabilnim delom ∞ Najem samo z
variabilnim delom ∞ Najem s fiksnim delom, ki že vključuje določeno število izpisov ∞
Najem samo s fiksnim delom brez stroškov vzdrževanja!
Račune izdajamo na podlagi mesečnih popisov. ∞ Čas najema: Najemno pogodbo
lahko sklenete za obdobje od 1 do 60 mesecev! ∞ Garancija: Garancija velja za čas
trajanja najema. To je od 1 do 60 mesecev!
ODKUP
Najeto opremo lahko kadarkoli odkupite, pri čemer se vam del plačane najemnine
odšteje od prodajne cene.