bz4.pdf

ŠOLSKO LETO 2014/15
BRALNA ZNAČKA – priporočilni seznam knjig za 4. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Babica pripoveduje, slovenske ljudske pripovedi (L)
Dahl, Roald: Charlie in veliko stekleno dvigalo
Dekleva, Milan: Pesmi za lačne sanjavce (pesmi)
Golob, Berta: Skrinja iz babičine bale
Goscinny: Nikec
Grafenauer, Niko: Sonce nad vodometi (pesmi)
Košuta, Na krasu je krasno (pesmi)
Kovač, Polonca: Pet kužkov išče pravega
Makarovič, Svetlana: Veveriček posebne sorte
Mate, Miha: Hopla, oprostite
Maurer, Neža: Kadar Vanči riše (pesmi)
Noestlinger, Christine: Franceve božične zgodbe ali Franceve šolske zgodbe
Noestlinger, Christine: Mini gre v šolo ali Mini mora na smučanje ali Mini razreši
kriminalni primer ali Mini sreča Božička ali Zgodbe o Francu
Pavček, Tone: Čenčarija ali Vrtiljak (pesmi)
Peroci, Ela: Za lahko noč
Pestum, Jo: Mestni lisjaki ali Mestni lisjaki in klovn ali Mestni lisjaki in morski
pes
Pregl, Slavko: Bojni zapiski mestnega mulca
Silverstein, Shel: Drevo ima srce
Štampe – Žmavc, Bina: Popravljalnica sanj
Suhodolčan, Leopold: Peter Nos je vsemu kos
Umek, Evelina: Klatimaček grof
Waas, Uli: Kje je Malka
Williams, Margery: Žametni zajček
Učenec/učenka prebere 3 knjige in se nauči 3 pesmice iz ene od pesniških zbirk.
BRANJE ZA BRALNO ZNAČKO SE PRIČNE 17. SEPTEMBRA
IN SE ZAKLJUČI 2. APRILA!