Program . . . TUKAJ!

RAZREDNI NASTOP UČENCEV IZ RAZREDA LIDIJE KRUPLJAN, MITJE
DROZGA IN OLGICE ZBIČAJNIK
ponedeljek, 9. 2. 2015, ob 18:00 uri - DVORANA GŠSK
UČENKA / UČENEC INSTR. / RAZRED
SKLADATELJ / SKLADBA
MENTOR
1.
Lara Obrovnik
klavir, 1. razred
NEWTON: AMAZING GRACE
PUCIHAR: MY BONNIE
M. Drozg
2.
Anej Pevec
klavir, 2. razred
KRISS: GOIN, TO GILROY
NARODNA: JAGER PA JAGA
M. Drozg
3.
Gaber Capl
klavir, 2. razred
MITJA DROZG -PRIREDBA: KAJ TI JE
DEKLICA
LJUDSKA: DEKLE POVEJ, POVEJ
M. Drozg
4.
Aneli Vodovnik
klavir, 2. razred
EDVINSSON: THE FIRST NOLE
CAJKOVSKI: CVETLICNI VALCEK
CAPUA: O SOLE MIO
HORNER: TITANIC
M. Drozg
5.
Živa Burja
klavir, 1. razred
C. DUHOVNA: AMAZING GRACE
PRIREDBA- MITJA DROZG: KAJ TI JE
DEKLICA
PUCIHAR: ALELUJA
M. Drozg
6.
Mila Kotnik
klavir, 1. razred
SEPE: ZEMLJA PLESE
PUCIHAR: VALCEK
CHOPIN: NOCTURNE OP. 9-2
M. Drozg
7.
Klar Daniel Opraus
klarinet, 2. razred
S.GORIČAR: TIKA TAKA
O. Zbičajnik
8.
Špela Rošer
klarinet, 2. razred
J.PRIVŠEK: ORION
O. Zbičajnik
9.
Eva Jelenko
klarinet, 2. razred
R.EVANS: QUE SERA,SERA
O. Zbičajnik
10.
Ana Rošer
klarinet, 2. razred
J.PRIVŠEK: NAD MESTOM SE DANI
O. Zbičajnik
11.
Saša Jurač
klarinet, 3. razred
J.PRIVŠEK: PEGASTO DEKLE
O. Zbičajnik
12.
Alex Hren
klavir, 1. razred
J. BASTIEN: POLNIČNI VLAK
CAJKOVSKI: CAPRICCIO ITALIEN
L. Krupljan
13.
Nela Jelenko
klavir, 1. razred
DEKLEVA: KACA
L. Krupljan
14.
Julija Dovečar Bremšak
klavir, 1. razred
ŠTUHEC: NA TRAVNIKU
PUCIHAR: VRTILJAK
MUZAFAROV: DEZEK
L. Krupljan
15.
Lenart Iršič
klavir, 1. razred
PUCIHAR: PRINCEZIN VALCEK
PUCIHAR: ZAJCEK
L. Krupljan
16.
Alex Hren
klavir, 1. razred
KRISS: HAYFEVER BLUES
ELMENREICH: SPINNENG SONG
L. Krupljan
17.
Matevž Wravor
klavir, 2. razred
DEKLEVA: BELOKRANJSKO KOLO
L. Krupljan
18.
Ana Sadek
klavir, 2. razred
DEKLEVA: NA DRSALKAH
L. Krupljan
19.
Rebeka Hrovat
klavir, 3. razred
SKYTTE: PRELUDIJ
L. Krupljan
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
20.
Neli Herauer
klavir, 3. razred
ROWLEY: KITAJCEK
L. Krupljan
21.
Neli Hren
klavir, 3. razred
HUMBERT: ZELEZNICA
L. Krupljan
22.
Tiana Rep
klavir, 3. razred
BASTIEN: SPANSKA KITARA
L. Krupljan
23.
Eva Sadek
klavir, 3. razred
NARODNE PESMI: VENCEK NARODNIH
L. Krupljan
24.
Marisa Marguč
klavir, 4. razred
DUNCOMBE: SONATINA V C - DURU
L. Krupljan
25.
Karin Fijavž
klavir, 4. razred
THOMPSON: DAN NA ARKTIKI
L. Krupljan
26.
Evelin Wravor
klavir, 6. razred
BACH: PRELUDIJ V C - DURU
L. Krupljan
27.
Lenart Iršič
klavir, 1. razred
STIRIROCNO- THOMPSON: KENGURU
L. Krupljan
28.
Teodor Regoršek
klavir, 3. razred
STIRIROCNO- KRENTZLIN: PRVI NASTOP
L. Krupljan
29.
Julija Dovečar Bremšak
klavir, 1. razred
STIRIROCNO- NARODNA: KOVANEC
L. Krupljan
30.
Maruša Marguč
klavir, 6. razred
STIRIROCNO ---NARODNA: KOVANEC
L. Krupljan
31.
Evelin Wravor
klavir, 6. razred
STIRIROCNO -KRENTZLIN: NEDELJSKO
JUTRO
L. Krupljan
32.
Karin Fijavž
klavir, 4. razred
STIRIROCNO --KRENTZLIN: MADZARSKI
PLES
L. Krupljan
33.
Alex Hren
klavir, 1. razred
STIRIROCNO --KRENTZLIN: MENUET
L. Krupljan
Spremljava:
D. Cvetko (7, 8, 9, 10, 11)
Točke so pripravili:
M. Drozg (1, 2, 3, 4, 5, 6)
O. Zbičajnik (7, 8, 9, 10, 11)
L. Krupljan (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
Organizacija nastopa:
L. Krupljan
M. Drozg
O. Zbičajnik