Intervju: Simona Kogovšek, direktorica družbe Mikrocop

INTERVJU: Simona Kogovšek, direktorica družbe Mikrocop
Le spremembe vodijo k napredku
Teče četrto leto, odkar je Simona Kogovšek prevzela vodenje družbe Mikrocop, ki je eden večjih
ponudnikov celostnih rešitev za brezpapirno
poslovanje. Izkušnje z vodenjem področja informatike v tretji največji slovenski banki so bile
odlična odskočna deska za spopadanje z izzivi
vodenja podjetja, ki se uveljavlja v dinamičnem
svetu IT-tehnologij.
Promocijsko besedilo
S kakšnimi izzivi ste se srečali, ko ste prevzeli vodenje Mikrocopa, in kakšni so vaši izzivi danes?
Prvi izziv je bil že to, da področje informatike
zamenjam za nekaj širšega. Verjamem namreč,
da le spremembe vodijo k napredku. Zato je bila
odločitev, da sprejmem izziv vodenja družbe
Mikrocop ter pripomorem k uspešnemu poslovanju in rasti družbe z dolgoletno tradicijo, zasebnim lastnikom in obetavnimi storitvami, povsem
naravna. Dodaten izziv je bil tudi čas »vseobsegajoče krize«, ki sama po sebi ponuja priročen
izgovor, da rast podjetja in števila zaposlenih ni
mogoča, da je prej več ovir kot priložnosti. Sama
sem v Mikrocopu videla priložnost velike rasti,
tako osebne kot rasti družbe. Najprej je bilo
treba prepoznati področja, potrebna izboljšav. S
sodelavci smo veliko pozornosti namenili poslovnim procesom, njihovi učinkovitosti, merjenju in
nadzoru. Nekatera področja smo optimizirali,
druga temeljito reorganizirali, tretja pa zastavili
povsem na novo. Največji izziv je bil pridobivanje
odobravanja sodelavcev in njihovo spodbujanje k
spremembam, ki so nujno potrebne. Uspelo nam
je vpeljati kulturo vodenja, ki temelji na dajanju
predlogov in rešitev, ter postaviti trdne temelje
za nadaljnjo rast in razvoj. Danes je moje delovno
področje precej širše, prevzela sem vodenje skupine Mikrocop, svoje poslovanje poskušamo širiti
na nove trge, ukvarjam se s poslovnim razvojem
družbe in razmišljanjem o tem, katere rešitve
bomo prodajali v prihodnjih dveh, treh letih.
Kljub težjim gospodarskim razmeram vam
je uspelo gibanje poslovanja obrniti navzgor.
Nam zaupate ključ do vašega uspeha?
Ključ do uspeha so predvsem zaposleni, zato smo
se veliko pogovarjali tako z vodilnimi kadri kot z
MIKROCOP_230x275.indd 1
in srednja velika podjetja, pri katerih so prodajni
cikli razmeroma dolgi, saj vsebina naših rešitev
praviloma zahteva projektni pristop. Kljub temu
nam je uspelo prodajni pristop precej optimizirati
in iščemo priložnosti za prodajo ponovljivih projektov. Vsekakor nam je uspelo dokazati, da je
mogoče tudi v težkih časih z rešitvami, ki dokazano povečujejo stroškovno učinkovitost, pridobiti
nove kupce.
»Organizacije z vpeljavo brezpapirnega
poslovanja lahko dosežejo do 50 odstotkov
večjo produktivnost in do 80 odstotkov nižje
stroške hrambe dokumentov,« pravi Simona
Kogovšek, direktorica Mikrocopa
operativnimi strokovnimi sodelavci. Ambiciozno
postavljene cilje namreč lahko dosežemo le s prizadevanjem vseh zaposlenih. V prvem letu smo
si kot osrednji cilj določili dvig produktivnosti. Za
dosego cilja so bile potrebne tako spremembe v
procesih kot tudi povečanje kompetenc in usposobljenosti kadrov. Poleg številnih izobraževanj
smo v izvedbenih procesih na področju storitev
vpeljali normiranje po metodi REFA. Naslednji
glavni cilj je bil dvig kakovosti. Zadovoljstvo strank
je temeljno vodilo pri našem delu in vsaki ugotovljeni nekakovosti v procesih posvetimo vso potrebno pozornost. Ob vsem tem smo vlagali veliko
virov v trženje naših storitev in povečali učinkovitost prodaje. Večji delež naših kupcev so velika
Kakšno dodano vrednost podjetjem prinaša
uporaba rešitev za brezpapirno poslovanje?
Podjetja iščejo poti, kako izboljšati procese,
znižati stroške operacij in pospešiti dostop do
informacij. V Mikrocopu na te izzive učinkovito
odgovarjamo z rešitvami za podporo brezpapirnemu poslovanju ter s poslovnim modelom zunanjega izvajanja in storitev v oblaku.
Okoli 85 odstotkov vseh poslovnih procesov
se začne z dokumentno formo, naj bo to papir
ali e-obrazec. Ustrezen vložek v informatizacijo tega področja se zato lahko hitro povrne.
Naše izkušnje iz prakse potrjujejo, da organizacije z vpeljavo brezpapirnega poslovanja lahko
dosežejo do 50 odstotkov večjo produktivnost
in do 80 odstotkov nižje stroške hrambe dokumentov. Prednosti brezpapirnega poslovanja
so poleg velikih poslovnih sistemov prepoznala
tudi številna manjša in srednja podjetja, dodano
vrednost pa rešitve prinašajo v tako rekoč vseh
dejavnostih, bodisi finančni, trgovski, proizvodni, storitveni bodisi v javni upravi.
Kakšni so razvojni načrti Mikrocopa, na čem
boste gradili prihodnost poslovanja?
Zahtevne gospodarske razmere in visoka dinamika trga IT-rešitev zahtevata hiter odziv in
pogum pri snovanju načrtov. Trenutno smo navzoči na slovenskem, hrvaškem in bosanskem
trgu, načrtujemo širitev v Srbijo in Makedonijo,
naredili smo prve korake za vstop na avstrijski
trg. Letos smo začeli razvoj nove programske
platforme, ki nam bo tudi v prihodnje omogočala gradnjo prilagodljivih in tehnološko naprednih rešitev. Sledimo postavljeni strategiji, pri
čemer v ospredje postavljamo potrebe naših
strank.
27. 03. 14 13:30