Programski list

PROGRAM
AMBROŽ ČOPI (1973)
akademski glasbenik – komponist, specialist
Jurius Calcas (1956)
LAUDATE DOMINUM III. – 2011
(Psalm 117 (116))
Heinrich Schütz (1585–1672)
UNSER KEINER LEBET SICH SELBER, SWV 374
iz Geistliche Chormusik op. 11, Dresden – 1648
Anton Bruckner (1824–1896)
OS JUSTI – 1879
(Psalm 37: 30–31)
György Orbán (1947)
DAEMON IRREPIT CALLIDUS – 1990
Edward Grieg (1843–1907)
HVAD EST DU DOG SKJØN (Hans Adolf Brorson) – 1906
iz Fire psalmer, op. 74/1
Marko Gregorc, bariton
Max Reger (1873–1916)
DER MENSCH LEBT UND BESTEHET NUR EINE KLEINE ZEIT – 1914
iz Acht geistliche Gesänge, op. 138/1 (Matthias Claudius)
Sergey Khvoshchinsky (1957)
BOGORODICE DEVO, RADUJSJA
Andreja Hrvatin in Erika Praček – sopran
Vytautas Miškinis (1954)
O SALUTARIS HOSTIA – 1991
Erick Whitacre (1970)
LUX AURUMQUE – 2001
(Edward Esch, prev. Charles Anthony Silvestri)
Ambrož Čopi (1973)
AVE MARIA
Iz Quatuor Antifonae Marianae selectae, št. 1
TRI FANTOVSKE PESMI – 2012
(Feri Lainšček)
- Ljubim
- Sanje so večne
- Bil sem srečen danes
LJUB'CA POVEJ! – 2008
(goriška ljudska)
Andrej Makor (1987), prir.
TRE SORELE – 2009
(istrska ljudska)
STA MATINA – 2010
(istrska ljudska)
KANTALI SMO VESELO – 2012
(istrska ljudska)
je dejaven na različnih področjih in povsod s svojo strokovnostjo,
zagnanostjo in energijo prepriča in dosega vrhunske rezultate. Njegova
strast in predanost glasbi navdušuje in navdihuje številne mlade
glasbenike doma in po Sloveniji, da mu sledijo in poslušalce, ki jih
njegova glasba ali srčna interpretacija prepriča in prevzame, da
prisluhnejo. Težko bi našli glasbenega ustvarjalca, ki se s tako vnemo
predaja umetnosti in hkrati razdaja svoje znanje in ljubezen do nje
ljudem.
Skladatelj
Ambrož Čopi se je po končani srednji glasbeni šoli v Ljubljani vpisal na
študij kompozicije in klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta
1996 je diplomiral iz kompozicije v razredu prof. Daneta Škerla,
podiplomski študij pa zaključil v razredu prof. Uroša Rojka. Udeležil se
je tudi mojstrskega tečaja v Avstriji pri prof. Janosu Vajdi. Njegove
skladbe so bile že v času njegovega študija nagrajene na različnih
skladateljskih natečajih in naročene za izvedbe na festivalih. Za svoje
dosežke je prejel nagrado Mladi glasbenik leta 1995, leta 1997 pa
Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani in priznanje Občine Bovec.
Zgodaj se je uveljavil kot skladatelj vokalne glasbe. Njegove skladbe so
doživele izvedbe na številnih koncertih, festivalih ter tekmovanjih v
Sloveniji in drugih državah Evropske unije ter v Ameriki, na Japonskem
… v izvedbi najboljših slovenskih (Slovenski komorni zbor, Komorni zbor
RTV Slovenija, APZ Tone Tomšič, Vokalna akademija Ljubljana, Komorni
zbor AVE, Carmina Slovenica, Ljubljanski madrigalisti, Ipavska, MPZ
Obala, Vox Carniolus, Komorni zbor Krog …) in tujih zborov, njegova
instrumentalna dela pa so doživela izvedbe na abonmajskih koncertih z
orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom RTV Slovenije, Camerata
Labacensis, Obalni komorni orkester, Orkester solistov DSS ter v izvedbi
različnih solistov (Mirjam Kalin, Jože Kotar …). Leta 1994 je pripravil prvi
predstavitveni avtorski večer v Cankarjevem domu v Ljubljani v
organizaciji Glasbene mladine Slovenije, leta 1996 pa avtorski večer v
okviru festivala Ljubljana. Njegove vokalne skladbe so predstavljene na
dveh avtorskih zgoščenkah Lirični akvareli (APZ Tone Tomšič, dir.
Stojan Kuret) in So ptičice še snivale (ČarniCe, dir. Stojan Kuret) ter
različnih zgoščenkah domačih in tujih zborov. Izdane so pri založbah
Sulasol – Finska, Astrum in DSS Ed.
Dirigent
Svoja prva znanja na področju vokalne glasbe je kot asistent dirigenta
Stojana Kureta pridobival pri APZ Tone Tomšič v Ljubljani in kot pevec
Komornega zbora AVE, petje je izpopolnjeval pri prof. Marjanu Trčku na
nižji glasbeni šoli v Ljubljani. Že v času študija je leta 1992 ustanovil
Komorni zbor Iskra Bovec in ga uspešno vodil deset let. Leta 1998 je
prevzel dirigentsko mesto novoustanovljenega Komornega zbora Nova
Gorica (do 2004) in Mešanega pevskega zbora Obala Koper (do 2007),
od leta 2004 pa je dirigent Akademskega pevskega zbora Univerze na
Primorskem. Trenutno poleg APZ UP z velikimi uspehi vodi še MeMPZ
Gimnazije Koper in Zbor KGBL. S svojimi zasedbami je prejel enajst
zlatih plaket na državnem tekmovanju ter štirinajst prvih mest in več
zlatih priznanj v tujini: Gdansk (Poljska, 2012), Ohrid (Makedonija,
2011), Cantonigròs (Španija, 2000 in 2011), Grand Prix mesta Varna
(Bolgarija, 2008), Tonen 2000 (Nizozemska, 2006), Prèveza (Grčija,
2003 in 2006), ''Franz Schubert'' Dunaj (Avstrija, 2001), Fortlauredale
(ZDA, 1999). Z APZ Univerze na Primorskem je kot finalist nastopil na
tekmovanju za Veliko nagrado Evrope (Tours, Francija, 2009), kar je do
sedaj uspelo le petim slovenskim zborom. Za svoje interpretacije je
prejel številne posebne nagrade, večkrat pa je bil nagrajen za izjemne
dosežke z zborom in kot najboljši dirigent tekmovanja. Leta 2009 je bil
za dosežke z APZ UP nagrajen z zlato plaketo Univerze na Primorskem.
Izpeljal je uspešne koncertne turneje po Islandiji, Franciji, Italiji, Avstriji,
Madžarski, Angliji, Srbiji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini … Kot
strokovnjaka ga vabijo v žirije in komisije na različne zborovske
manifestacije in zborovska
ovska tekmovanja, kot predavatelj in vodja
delavnic pa sodeluje na zborovskih seminarjih doma in v tujini.
Pedagog
Njegova želja predajati znanje mladim ga je zelo zgodaj vodila v
pedagoški poklic, saj je s šestnajstimi leti obudi oddelek glasbene šole v
Bovcu in postal honorarni sodelavec, kjer je deset let poučeval klavir in
teorijo glasbe. Z že bogatimi izkušnjami so ga še pred zaključkom
študija leta 1995 povabili na Srednjo glasbeno in baletno šolo v
Ljubljano, kjer je štiri leta poučeval strokovno-teoretične
teoretične predmete. Na
šoli je ustanovil tudi krožek Osnove kompozicije, v katerem sta prva
znanja in navdušenje pridobivali zdaj že uveljavljena skladateljica Nana
Forte in Mojca Prus.. Ob ustanovitvi umetniške smeri na Gimnaziji
Koper se je leta 1999 odzval
val povabilu in od takrat poučuje solfeggio,
glasbeni stavek, komorno igro, klavir, zbor, vodil pa je tudi orkester UG
in GŠ Koper ''Vladimir Lovec'', s katerim je izvedel kar nekaj zanimivih
projektov. Med najbolj prepoznavnimi je vsekakor ''Skok čez rob sveta''
z glasbo domačina Alda Kumarja, ki je doživel kar šest ponovitev in
televizijsko snemanje v Slovenski filharmoniji.
V Kopru vse od začetka mlade navdušuje nad sodobno glasbo in širi
njihova obzorja ter znanja. Iz njegovega razreda izhaja Matej Bonin,
eden najzanimivejših mladih ustvarjalcev mlade generacije na področju
instrumentalne glasbe, ter Andrej Makor iz Škofij, ki je prejel že tri prve
nagrade na natečaju za nove zborovske skladbe Ignacij Otta v Italiji in
doživel vrsto izvedb slovenskih zborov. Pod njegovim mentorstvom sta
začela tudi sedaj že uveljavljeni skladatelj Patrick Quaggiato,
Quaggiato Goričan
Danijel Brecelj in mlada skladateljica in dirigentka Andreja Hrvatin.
Hrvatin
Kot mentor mlade usmerja tudi v projektno zasnovane koncerte pri
komorni igri. Tako sta Vida Matičič in Ajda Kljun posneli repertoar
slovenskega samospeva Od Kogoja do danes in izvedli več koncertov v
ciklu Glasbene mladine Slovenije, zasedba Tarsia Consort
Consor pa kot
društvo z bogatimi izkušnjami nadaljuje svojo koncertno in
organizacijsko dejavnost na področju baročne glasbe.
KONCERT
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR
UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
Organizator in glasbeni motivator
Z zavedanjem, da okolje pomembno vpliva na razvoj različnih glasbenih
dejavnosti in posameznikov, Ambrož
mbrož Čopi s svojimi zasedbami vseskozi
z zanimivimi idejami in predanostjo organizira koncertne cikle s
katerimi pomembno soustvarja kvalitetno glasbeno ponudbo na Obali.
Tako je na njegovo pobudo nastal Mednarodni zborovski festival
Koper, katerega umetniški
niški vodja je bil od ustanovitve leta 2000 do
2007, ko je kot dirigent MePZ Obala svoje delo zaključil. Festival poleg
kvalitetnih koncertov ponuja delavnice in predavanja strokovnjakov na
področju vokalne glasbe.
S svojim razredom mladih skladateljev je večkrat povabil vrhunske
skladatelje, ki so predstavljali svoje skladbe. Tako je sčasoma zrasla
ideja o Mednarodnem bienalu sodobne glasbe Koper (2008, 2010,
2012), ki jo je oblikoval skupaj s Tatjano Jercog in ki sodi med
najzanimivejše tovrstne dogodke v Sloveniji, veliko odmevnost pa je
dosegel tudi pri izvajalcih v tujini.
Ob ustanovitvi društva ljubiteljev stare glasbe Tarsia Consort in nabavi
čembala so z zasedbo v sodelovanju z MOK pričeli z organizacijo
koncertnega cikla baročne glasbe Tarsine v Pretorski
retorski palači v Kopru. S
ciklom društvo skuša ohranjati tradicijo in bogato baročno zapuščino
obalnih mest na področju glasbe.
Z APZ UP in sodelovanjem z različnimi inštitucijami in JSKD RS se je
oblikoval sprva vokalni cikel Vox aeternum,, ki se je lani, z organizacijo
koncertov različnih orkestrov preimenoval v mednarodni cikel vokalne
in instrumentalne glasbe Simfonic voices.
dirigent
AMBROŽ ČOPI
OB 20. OBLETNICI
UMETNIŠKEGA POUSTVARJANJA
Nedelja, 1. julija 2012, ob 20. uri
Cerkev Device Marije v Polju,
Polju Bovec
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR
UNIVERZE NA PRIMORSKEM (APZ UP)
že osmo sezono deluje pod
okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem
(ŠOUP). V zboru, ki ga vodita
skladatelj in dirigent Ambrož
Čopi ter asistentka dirigenta
Andreja Hrvatin, poje približno
50 študentk in študentov
Univerze na Primorskem (UP) in drugih zborovskih zanesenjakov. V
preteklosti so z zborom
rom sodelovale tudi asistentki Maja Cilenšek in Eva
Jelenc ter vokalna pedagoginja Vida Matičič.
Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse do današnjih
dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih
skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje izvajana dela in
novitete mlajše generacije. V svojih projektih združuje primorske
glasbenike, sodeluje z različnimi
domačimi in tujimi zbori. S
prirejanjem kakovostnih koncerkoncer
tov vokalne in instrumentalne
glasbe v okviru ciklov Vox
aeternum in Simfonic voices,
voices pa
bogati kulturno dogajanje na
Slovenski obali.
APZ UP redno nastopa na prireditvah v okviru Univerze na
Primorskem in koncertira po Sloveniji ter v tujini. Uspešno se
predstavlja na državnih in mednarodnih tekmovanjih, povabljen pa je
bil tudi na zborovske festivale kot so Mokranjčevi dnevi,
dnevi Negotin
(Srbija, 2007), Cro Patria,, Split (Hrvaška, 2007), Concordia Vocis,
Cagliari – Sardinija (Italija, 2011) in Cori in coro,, Salerno (Italija, 2011).
Leta 2008 je zbor sodeloval pri snemanju filma Osebna prtljaga,
prtljaga ki ga
je režiral priznani slovenski režiser Janez
ez Lapajne, maja 2011 pa na
rock spektaklu skupine Elvis Jackson v ljubljanskih Križankah.
Leta 2008 je zbor izdal svojo prvo zgoščenko APZ UP – V ŽIVO, na
kateri so zbrani posnetki s koncertov prvega triletja, spomladi 2010 pa
se je z izborom skladb četrte
etrte in pete sezone predstavil na zgoščenki
MYSTERIUM. Sodelovanje z etno-skupino
skupino Vruja pri projektu istrskih
ljudskih pesmi in plesov bo predstavljeno na tretji zgoščenki
ISTRIANTICO, ki jo bo zbor izdal v tem letu.
Decembra
2010
je
Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije za
dosedanje delo in uspehe
zboru podelilo »status
društva
v
javnem
interesu« kar je pomeminteresu«,
bno priznanje za njihovo
delovanje in uspehe.
Za izjemne uspehe na državnih in tujih tekmovanjih je Zveza kulturnih
društev Mestne občinee Koper februarja 2012 zboru podelila zlato
plaketo.
Dosežki zbora
Mešani zbor
12. tekmovanje sakralne glasbe v Prèvezi (Grčija,
(Gr
2006):
- zlata plaketa in prvo mesto v kategoriji mladinskih mešanih pevskih
zborov.
20. državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem, Maribor
(Slovenija, 2007):
- zlata plaketa,
- posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse
Canta bell' Alba (Gabriello Puliti).
Puliti)
30. mednarodno tekmovanje Prof. Georgij Dimitrov, Varna
(Bolgarija, 2008):
- Velika nagrada mesta Varne 2008,
- prvo mesto v kategoriji mešanih pevskih zborov,
- posebna nagrada tujemu zboru za izvedbo skladbe bolgarskega
skladatelja Do utre (Zhul Levi).
21. tekmovanje v zborovskem petju za Veliko nagrado Evrope, Tours
(Francija, 2009):
- finalist.
21. državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem, Maribor
(Slovenija, 2010):
- zlata plaketa.
29. mednarodno zborovsko tekmovanje, Cantonigròs (Španija,
2011):
- prvo mesto v kategoriji mešanih zborov.
Mednarodni Ohridski zborovski festival
festi (Makedonija, 2011):
- 1. nagrada v kategoriji mešanih mladinskih zborov,
- posebno priznanje za izvedbo sodobne skladbe Vem, da je zopet
pomlad (Lojze Lebič).
5. tekmovanje primorskih pevskih zborov in malih skupin, Postojna
(Slovenija, 2011), pod
vodstvom asistentke Andreje Hrvatin:
Hrvatin
- zlato priznanje z odliko,
- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do
danes, Daemon irrepit calidus (György Orbán).
22. državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem, Maribor
(Slovenija, 2012):
- zlata plaketa,
- posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse
Unser keiner lebet sich selber (Heinrich Schütz).
Ženski zbor
12. tekmovanje sakralne glasbe v Prèvezi (Grčija,
(Gr
2006):
- zlata plaketa in prvo mesto v kategoriji
kateg
ženskih zborov.
29. mednarodno zborovsko tekmovanje, Festival internacional de
Música de Cantonigròs, Cantonigròs (Španija, 2011):
- drugo mesto v kategoriji ženskih zborov.
mednarodni Ohridski zborovski festival (Makedonija, 2011):
- 1. nagrada v kategoriji ženskih mladinskih zborov.
Koncert so podprli:
Društvo Ars Bovec, Župnija Bovec,
Bovec
Občina Bovec, Kulturni dom Bovec,
Dom Trenta.
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri izpeljavi koncerta.