ZADEVA: Prošnja za finančno pomoč pri delovanju

Babiči, 16.9.2012
ZADEVA: Prošnja za finančno pomoč pri delovanju mladinske komisije in organizaciji
tekmovanja »Orientacija za gasilsko mladino«
Spoštovani,
smo Prostovoljno gasilsko društvo Babiči (PGD Babiči), ustanovljeno leta 1976 in opravljamo javno
gasilsko službo v okviru Sistema zaščite in reševanja Mestne občine Koper. Smo društvo 2. kategorije
in pokrivamo požarno območje KS Marezige, KS Boršt in KS Vanganel. Društvo skrbi za varnost in nudi
pomoč več kot 2500 ljudem iz lastnega požarnega okoliša ter po potrebi tudi na območju celotne
slovenske obale . Skupna površina požarnega okoliša, ki ga pokriva PGD Babiči je 3504,21 ha.
Delovanje društva temelji na prostovoljstvu in člani društva, za opravljeno delo ne prejemamo
nobenega plačila. V letošnjem letu smo opravili že čez 50 intervencij, skupno pa je bilo opravljenih
nad 10.000 ur prostovoljnega dela, vključujoč intervencije, redne vaje, redna usposabljanja in
izobraževanja operativnega kadra, preventivno delo, požarne straže in delo z mladino... V slednje
vlagamo vedno več truda, zato da svojo tradicijo in veselje do prostovoljnega gasilstva širimo tudi
med mladimi.
Na področju preventive smo v PGD Babiči zelo aktivni, saj
redno sodelujemo z OŠ Marezige, vrtcem Marezige in
vrtcem Vanganel. Otrokom in učiteljem predstavljamo
pravilno ravnanje z ognjem oz. z vnetljivimi snovmi ter
nevarnosti v vsakdanjem življenju. Pravtako sodelujemo
na rednih gasilskih vajah v primeru požara na teh objektih
in preverjanje evakuacije otrok in odraslih iz objekta.
Društvo danes šteje preko 130 članov, od tega kar 36
članov mladine, mladih bodočih gasilcev, ki so naše
bogastvo in prihodnost, zato je pomembno, da znamo
zanje dobro poskrbeti in jih navdušiti nad prostovoljnim gasilstvom in pomoč ljudem. Za nadaljen
obstoj in dobro delovanje društva danes in v
prihodnosti je bistvenega pomena izobraževanje in
vzgoja lastnega kadra. V zadnjih letih si prizadevamo
za stalen razvoj in rast. Vsako leto vpisujemo nove
člane. Strmo se povečuje število mladih, predvsem
otrok. In ravno naši otroci, so tisti, na katere smo
najbolj ponosni. V OŠ Marezige redno deluje gasilski
krožek, kateri je dobro obiskan. Redno imamo
tedenske vaje, udeležujemo se vseh občinskih,
regijskih in državnih tekmovanj iz orientacije, kviza za
gasilsko mladino, tekmovanj CTIF itd. ... V letošnjem
letu smo prvič nastopili s tremi trojkami na regijskem srečanju »Društvo mladi gasilec«, na katerem si
je z dobrim nastopanjem in doseženim prvim mestom v regiji, trojka starejših šolarjev izborila pravico
nastopa na državnem srečanju v Kranju. Mladina našega društva redno skrbi za dopolnjevanje naših
polic z raznovrstnimi priznanji in pokali. V mesecu oktobru bi, prvič v zgodovini našega društva, želeli
organizirati tekmovanje iz gasilske orientacije za mladino. To je tekmovanje, kjer se mladi gasilci, s
pomočjo zemljevida in kompasa, morajo sami orientirati v naravi, na označenih kontrolnih točkah pa
se morajo pomeriti na vajah iz gasilskih disciplin. Pričakujemo, da se bo tekmovanja udeležilo med
120 do 150 otrok, katerim bomo morali priskrbeti tudi topel obrok. Izvedba in uspešnost tekmovanja,
je odvisna od finančnih pomoči sponzorjev in donatorjev.
Poleg tekmovanj pa društvo organizira še veliko drugih
aktivnosti za mlade in tudi druge občane. V mesecu oktobru
organiziramo že tradicionalen »Dan odprtih vrat« našega
društva. V času poletnih počitnic organiziramo skupinska
kopanja v kopališču Debeli rtič v spremstvu staršev in
mentorjev. V spomladanskem delu leta pa organiziramo
pohode v naravi in obisk tematskih učnih poti v naši okolici.
Že drugič smo se udeležili državne čistilne akcije »Očistimo
Slovenijo v enem dnevu«. V času božičnih praznikov pa
skupaj s čanicami naši najmlajši izdelujejo voščilnice.
Dejavnosti, ki jih izvajamo poleg javne gasilske službe, je še
veliko, vse za dobrobit naše družbe in najmlajših. Veliko
prostega časa in energije namenimo za dobro delovanje
društva in »zdravo« rast naših otrok, vendar smo zelo omejeni
z denarnimi sredstvi. V času krčenja občinskih in državnih
proračunov
smo
primorani
iskati
finančno
pomoč
drugod, z namenom,
da bi ohranjali vse
dobro, kar smo do sedaj naredili. Obračamo se na Vas za
finančno pomoč za delovanje mladinske komisije našega
društva. Sredstva bodo namenjena zgolj za uresnničitev
letnega plana dela z mladimi v našem kraju, ker si ne
želimo, da bi v teh težkih časih bili otroci prikrajšani.
Iskreno upam na uspešno ugoditev naše prošnje, za vse dodatne informacije, smo vam na razpolago
na telefonski številki 040-218-402 (Iztok Umer). Sredstava lahko nakažete na naš TRR 10100-
0035201877 odprt pri Banka Koper. Vabljeni na našo spletno stran http://www.pgd-babici.si , na
kateri Vam lahko vzameno nudimo tudi oglaševanje, poleg same promocije na vseh društvenih
prireditvah in tekmovanjih.
Iztok Umer
Predsednik PGD Babiči