Varsvo vinske trte nasveti Karsia 08-2012

IPG,
O
EK
L,
S, IP IPV,
IP
Pri me o za
rn
Kmetijsko Svetovanjeza Varstvoin Prehrano Rastlin
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Dutovlje 66, 6221 Dutovlje, Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana-SI
Tel.: ++386-8-387-89-31, Fax.: ++386-8-387-89-35; Splet: www.karsia.si, E-pošta: [email protected]
Svetovanje:
- Drago MAJCEN 031-394-227: Štajerska, Koroška, Prekmurje, Dolenjska do Krškega
- Primož ŠTEPIC 051-319-517: Primorska, Gorenjska, Notranjska, Dolenjska južno od Krškega, Bela Krajina
- Andrej KOS 041-689-120: marketing&razvoj
Nasvet številka:
08/2012
Datum:
08.05.2012
VREMENSKA
N A P O V E D(Vir: ARSO, torek, 08.05.2012, ob 09:00 uri)
Napoved za Slovenijo Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem danes popoldne bodo v hribovitem
svetu posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne danes od 18 do 22, jutri od 21 do 26
stopinj C.
Napoved za sosednje pokrajine V sosednjih pokrajinah bo danes in jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem
svetu bodo popoldne posamezne plohe.
Vremenska slika Nad srednjo Evropo, Alpami in zahodnim Sredozemljem je nastalo območje visokega zračnega tlaka. Z
jugozahodnim vetrom doteka nad naše kraje nekoliko toplejši in razmeroma suh zrak.
Obeti V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V severni Sloveniji bodo možne posamezne nevihte. V petek
bo sončno in zelo toplo.
Vremenska napoved za prihodnjih 10 dni (Vir: ARSO, torek 08.05.2012, 09:00 CET)
VINOGRADNIŠTVO
Varstvo VINSKE TRTE
Padavine, ki so ta vikend zajele naše vinorodniške pokrajine, so dale ugodne pogoje za primarno okužbo s peronosporo.
Razvojne faze so glede na področje in sorte zelo različne, mladice pa imajo dolžino od 5 cm, v povprečju 10-25, pa tudi do 50
cm na Primorskem, kjer je večina vinogradnikov že opravila prvo preventivno zaščito. Količine padavin bi naj bile od 10-30
2
L/m , najmanj na severovzhodu države, vendar bi se naj padavine okrepile že konec tedna. Vinogradnikom priporočamo, da
svoje vinograde v tem škropilnem oknu (od torka do petka), preventivno zaščitijo z dotikalnimi fungicidi kot so FOLPAN 80
WDG v konc. 0,15 % (150 g/hL) ali DITHANE DG NeoTec/M-45 ali MANFIL 75 WG v konc. 0,20 % (20 g/hL), na področjih,
kjer pa se napovedujejo intenzivnejše, obilnejše ali dolgotrajnejše padavine, pa ELECTIS 75 WG v konc. 0,18 % (18 g/hL). V
tej fazi je smotrno tudi dodajanje sredstev na osnovi fosfonatov, ki povečajo delovanje fungicidov, kot sta LABIFITO ali
PROTIFERT fosfit K v konc. oba v konc. 0,30 % (30 mL/hL). Proti spiranju priporočamo dodajanje močila/lepila NU-FILM-17
v konc. 0,25-0,50 % (25-50 mL/hL). Presledek do prihodnjega škropljenja, odvisno od lokacije, padavin in prirastka, naj ne bo
daljši od 7 dni.
Veliko vinogradnikov, ki v fazi C-D niso opravili preventivnega tretiranja pred črno pegavostjo, še kliče ali je še čas za zatiranje
te bolezni. Še enkrat ponavljamo: črna pegavost se učinkovito zatira le preventivno v času odganjanja brstov do dolžine
mladic 1-2 cm. Kasnejša tretiranja, pri dolžini mladic 5 in več cm, nimajo učinkovitosti saj je ukrep prepozen. Pri
zatiranju je najbolj pomemben čas in ne toliko sredstvo, ki ga uporabljamo!
1
Zelo občutljiva razvojna faza za peronosporo
Erinoza na listju
V vinogradih, kjer je oidij v lanskem letu povzročal težave, še vedno priporočamo uporabo fungicida KARATHANE GOLD v
konc. 0,06 % (6 mL/10 L vode), drugače pa se lahko uporabi MOČLJIVO ŽVEPLO v konc. 0,30 % (30 g/hL). Z uporabo
Karathana gold zatremo primarno okužbo, še posebej v primeru nižjih temperatur, ko drugi pripravki nimajo zadovoljive
učinkovitosti.
Erinoza se je ponekod začela pojavljati v večjem obsegu, še posebej na sortah kot so renski rizling, sauvignon, chardonnay, pa
tudi drugih. V tej fenološki fazi sta uradno na voljo le dva akaricida (fenpiroksimat, fenazakvin), vendar je njuno delovanje ob
pojavu šišk slabo. Če se vseeno odločite za uporabo omenjenih akaricidov vam priporočamo dodajanje aminokislin PROTIFERT
LMW v konc. 0,35-40 % (350-400 mL/hL).
Foliarna prehranaVINSKE TRTE
V večini vinogradov je bila rast do sedaj zelo intenzivna, vendar se prihodnji teden pričajuje
ohladitev, dolgoročne vremenske prognoze pa ne kažejo, da bi bil mesec maj posebno topel.
V primeru dognojevanja z dušikom priporočamo uporabo dušično foliarnega gnojila SLO N v
konc. 0,25 % (250 mL/hL). Poleg dušika je zelo pomembno hranilo fosfor, ki je pravzaprav
tista energija, ki jo trta nujno potrebuje za optimalno cvetenje in za stimulacijo, oziroma
aktivacijo koreninskega sistema. To je še posebej važno v primeru nizkih temperatur. V
letošnjem letu je v nekaterih vinogradih zaznano zelo neenakomerno odganjanje, ki je
posledica slabše lanske diferenciacije, pa tudi neobičajnih klimatskih pogojev v letošnji
pomladi. Da se izognemo takšnim pojavom, priporočamo uporabo posebnega fosfornega
foliarnega gnojila LABICUAJE v konc. 0,30 % (300 g/hL), enkrat že pred cvetenjem. Vinska
trta v času pred cvetenjem potrebuje določena mikrohranila, predvsem cink in bor. Cink je
mikrohranilo, ki vpliva na veliko encimatskih procesov v vseh rastlinah, predvsem pred
cvetenjem. Z uporabo foliarnih gnojil, ki vsebujejo to hranilo, kot sta ZINTRAC 700 v konc.
0,1-0,15 % ali PROTIFERT CINK v konc. 0,4-0,6 % (400-600 mL/hL), dosežemo pospešitev
teh procesov, predvsem pa pozitivni vpliv na podaljšanje pecljevine, ki je zelo pomembno za
doseganje bolj "zračnih" grozdov pri sortah s strnjenimi jagodami. To ni pomembno samo pri
sortah, občutljivih na sivo grozdno gnilobo, ampak tudi za oidij.
Bor je mikrohranilo, ki je pomembno pri cvetenju, od njega
je odvisna tudi struktura celičnih sten, ki vplivajo na trdoto
rastlinskih tkiv in organov. Če ga primankuje v času cvetenja,
lahko pride do pokanja pelodnih zrn ali do tvorbe prekratne
in deformirane pelodne cevi, zaradi česar ne pride do
oploditve in se cvet osipa. Če je pelodna cev vseeno pričela
rasti skozi tkivo pestiča, vendar semenske zasnove zaradi
deformiranosti ni dosegla, ne pride do osipa, ampak se
razvijejo zelo male jagode brez pečk. Pomanjkanja se
pojavljajo na rastiščih z nizkim pH (3,5-4,5), v izjemno suhih
letih/pomladih, še posebej na zelo lahkih, peščenih ali zelo
težkih tleh.
Bor lahko trti dodamo na dva načina:
- preko tal, ko uporabljamo herbicide, lahko dodamo sredstvo FOLIBOR L vsako leto v odmerku 2 L/ha ali na 2-3 leti v
odmerku 4-5 L/ha ali
- foliarno, 1-2 krat pred cvetenjem FOLIBOR L v konc. 0,10-0,15 % (100-150 mL/hL) ali nov PROTIFERT BOR v konc.
0,20-0,25 % (200-250 mL/hL). V primeru močnejšega pomanjkanja (analiza tal ali listja), lahko tretiranje ponovimo takoj po
cvetenju.
Zatiranje plevelov
Za zatiranje plevelov priporočamo neselektivni herbicid DOMINATOR ultra 306 SE v odmerku 5 L/ha. Za razširitev spektra
delovanja, predvsem na nekatere širokolistne plevele, priporočamo kombinacijo DOMINATOR + GOAL v razmerju 10:1 (3-4 L
Dominator : 0,3 - 0,4 L GOAL). Močila ni potrebno dodajati, saj ga Dominator že vsebuje.
2
Odstranjevanje koreninskih/debelnih izrastkov
Učinkovitost KABUKI-ja
Odstranjevanje koreninskih oziroma debelnih izrastkov je
ampelotehnični ukrep, ki ga lahko naredimo ročno ali s pomočjo
t.i. desikatorjev, ki jih lahko uporabimo istočasno s herbicidi za
zatiranje plevelov. Desikant KABUKI ima dovoljenje za
odstranjevanje koreninskih in debelnih mladic na vinski trti, kot
tudi na sadnem drevju. Uporabljamo ga v odmerku 0,8 L/ha.
Upoštevati moramo to, da za dobro učinkovitost moramo
porabiti do 400 L vode/ha, pritisk pa se naj giblje med 1-1,5 bara.
V tem primeru je koncentracija škropilne brozge 0,2 %, kar
zagotavlja dobro učinkovitost. Dodajanje močil izboljša
pokrovnost in s tem učinkovitost. Pri tretiranju pazimo, da ne
pride do zanašanja na rodne mladice ali kakšne druge kulture v
bližini. Da se izognemo dvem prehodom v nasadu, ga lahko
kombiniramo tudi s herbicidi na osnovi glifosata (DOMINATOR),
ki deluje predvsem na ozkolistne plevele.
SADJARSTVO
Varstvo PEČKARJEV
Zaradi padavin, ki so že bile in so napovedane za vnaprej,
priporočamo sadjarjem, da pred okužbo z jablanovim
škrlupom uporabijo kombinacijo sistemičnega fungicida
INDAR 5 EW v odmerku 0,9 L/ha (6-9 mL/hL) z enim
izmed dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba kot so
DITHANE M-45 ali DITHANE DG NeoTec ali MANFIL 75
WG vsi v odmerku 2 kg/ha (200 g/hLvode) ali THIRAM 80
WDG v odmerku 3 kg/ha (250-300 g/hL vode). V primeru,
da je prišlo do okužbe, priporočamo kombinacijo Indarja z
dotikalnim fungicidom MERPAN 80 WDG v konc. 0,15 %
(150 g/hL). V primeru dolgotrajnejših padavin priporočamo
tretiranje tudi v rahlem dežju ali na mokro listno površino,
vendar samo s fungicidi na osnovi mankozeba, saj le-ti niso
Jablanov škrlup - primarne okužbe
fitotoksični v takšnih pogojih! V nasadih z občutljivimi sortami
na jablanovo pepelovko priporočamo uporabo sistemičnega fungicida DOMARK 100 EC v odmerku 0,30 L/ha (3 mL/10 L
vode), v neobčutljivih pa se priporoča dodajanje MOČLJIVEGA ŽVEPLA v konc. 0,30 % (30 g/10 L vode).
Foliarna prehrana PEČKARJEV
Dognojevanje z dušikom je v fazi po oplodnji zelo pomembno, saj se plodiči hitro razvijajo. Za nemoteno in dolgotrajno
oskrbo s tem hranilom priporočamo dušično gnojilo SLO N v konc. 0,25 % (250 mL/hL). Za optimalno izgradnjo celičnih sten,
ki je prevsem odvisna od fosforja in kalcija, v času po zavezanju plodičev priporočamo uporabo foliarnih gnojil kot je
STOPICAL v konc. 0,50 % (500 mL/hL) ali kombinacija LABICUAJE v konc. 0,30 % in PROTIFERT KALCIJ v konc. 0,25 %
(250 mL/hL). Za pospeševanje enakomernega in večjega premera plodov priporočamo specialno foliarno gnojilo GÖEMAR
CALIBRA v konc. 0,20 % (200 mL/hL). Uporabimo ga, ko imajo plodiči 10-12 mm premera in tretiranje ponovimo, ko so
plodiči premera 15-20 mm.
Zatiranje plevelov
Za zatiranje plevelov priporočamo neselektivni herbicid DOMINATOR ultra 306 SE v odmerku 5 L/ha. Za razširitev spektra
delovanja, predvsem na nekatere širokolistne plevele, priporočamo kombinacijo DOMINATOR + GOAL v razmerju 10:1 (3-4 L
Dominator : 0,3 - 0,4 L GOAL). Močila ni potrebno dodajati, saj ga Dominator že vsebuje.
Odstranjevanje koreninskih/debelnih izrastkov
Odstranjevanje
koreninskih
oziroma
debelnih
izrastkov
je
ampelotehnični ukrep, ki ga lahko naredimo ročno ali s pomočjo t.i.
desikatorjev, ki jih lahko uporabimo istočasno s herbicidi za zatiranje
plevelov. Desikant KABUKI ima dovoljenje za odstranjevanje
koreninskih in debelnih mladic na vinski trti, kot tudi na sadnem drevju.
Uporabljamo ga v odmerku 0,8 L/ha. Upoštevati moramo to, da za
dobro učinkovitost moramo porabiti do 400 L vode/ha, pritisk pa se naj
giblje med 1-1,5 bara. V tem primeru je koncentracija škropilne brozge
0,2 %, kar zagotavlja dobro učinkovitost. Dodajanje močil izboljša
pokrovnost in s tem učinkovitost. Pri tretiranju pazimo, da ne pride do
zanašanja na rodne mladice ali kakšne druge kulture v bližini.
Učinkovitost KABUKI-ja
Da se izognemo dvem prehodom v nasadu, ga lahko kombiniramo tudi s herbicidi na osnovi glifosata (DOMINATOR), ki deluje
predvsem na ozkolistne plevele.
3
Varstvo in foliarna prehrana KOŠČIČARJEV
Proti glivičnim boleznim koščičarjev, predvsem pred listno luknjičavostjo koščičarjev, priporočamo uporabo fungicida
MERPAN 80 WDG v konc. 0,12-0,20 % (12-20 g/10 L vode). Uporabimo ga lahko v vseh koščičarjih, razen na breskvi in
nektarini. Listne uši na breskvah odlično zatremo z insekticidom TEPPEKI v odmerku 140 g/ha (1,4 g/10 L vode), na slivah in
češnjah pa z insekticidom KOHINOR 200 SL v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/10 L vode). Za boljši razvoj priporočamo dodajanje
fizioloških stimulatorjev kot je GÖEMAR BM 86 v odmerku 3 L/ha (30 mL/10 L vode) ali PROTIFERT LMW v odmerku 3,5
L/ha (35 mL/10 L vode). Tržnim pridelovalcem priporočamo uporabo posebnega foliarnega gnojila GÖEMAR CALIBRA v
odmerku 2 L/ha, ki ga uporabimo 2-krat v razmaku na 14-16 dni, lahko tudi v kombinaciji s kalcijevimi gnojili kot je npr.
PROTIFERT KALCIJ v konc. 0,25 % (25 mL/10 L vode).
Varstvo in Foliarna prehrana ČEŠENJ
Češnjeva muha je največji škodljivec češenj, posebej srednje
poznih in poznih sort. Prezimi kot buba v zemlji, prve muhe
pa se izležejo sredi maja do julija. Muhe odlagajo jajčeca pod
povrhnjico ploda v času spreminjanja zelene barve plodu v
rumeno. Po 6-12 dneh se izležejo ličinke žerke, ki začrvičijo
plod do koščice, v plodu pa je navadno ena žerka. Za
zatiranje je na voljo novejši insekticid SPADA 200 EC v konc.
0,25-0,30 % (25-30 mL/10 L vode), ki ga uporabimo v času
spreminjanja barve plodov iz zelene v rumeno. Ker je
insekticid SPADA nevaren za čebele, moramo imeti
pokošeno vso cvetočo podrast, pri tretiranju pa pazimo, da
ne pride do zanašanje škropilne brozge.Lahko se doda tudi
insekticidna vaba NU-LURE v konc. 1,0 % (100 ml/10 L
vode).
Za povečanje odpornosti proti pokanju povrhnjice, lahko pridelovalci v tej fazi uporabijo foliarno gnojilo STOPICAL v konc.
0,50 % (50 mL/10 L vode). V fazi debeljenja in pričetka zorenja priporočamo dodajanje foliarnega gnojila GÖEMAR CALIBRA
v konc. 0,20 %, s čimer dosežemo večje in enakomernejše plodove, zadnji termin pa je ob pričetku otrditve koščice. Za
povečanje trdote plodov, ki izboljša skladiščno in transportno sposobnost, priporočamo PROTIFERT KALCIJ v konc. 0,25 % ali
LabiMOVICAL v konc. 0,30 % ali StoPiCAL v konc. 0,50 %. Za pospeševanje dozorevanja, doseganje višjih sladkorjev in
boljše obarvanosti priporočamo foliarna gnojila na osnovi kalija kot so FOLIPLUS v konc. 0,4-0,5 % ali PROTIFERT KALCIJ v
konc. 0,30 % ali PROTEOLEAF v konc. 0,40 %.
Varstvo in foliarna prehrana OLJK
V oljčnikih, okuženih s pavjim očesom in oljkovo sivo
pegavostjo, lahko uporabite foliarno gnojilo LABICUPER v
konc. 0,30 % (300 mL/hL), ki ima stransko delovanje proti
tem boleznim, kakor tudi proti oljkovemu raku. Oljke v tem
času potrebujejo tudi magnezij, ki ga dodamo s pripravki kot
je PROTIFERT MAGNEZIJ v konc. 0,40-0,60 % (400-600
mL/hL) ali PROMAG v konc. 0,10-0,20 % (100-200
mL/hL)ali HYDROMAG v konc. 0,20-0,40 % (200-400
mL/hL). Za dober nastavek je potreben tudi bor, ki ga lahko
dodate z novim gnojilom iz skupine "PROTIFERT", to je
PROTIFERT BOR v konc. 0,25 % (250 mL/hL) ali uporabite
FOLIBOR L v konc. 0,10 % (100 mL/hL).
Za prehrano s fosforjem in kalijem priporočamo uporabo posebnih foliarnih gnojil, ki vsebujejo kalijev fosfonat. To sta
LABIFITO ali PROTIFERT fosfit K, oba pa uporabljamo v konc. 0,30 % (30 mL/hL). Oplodnja oljk je v veliki meri odvisna tudi
od vremena in v neugodnih razmerah pride do slabe oplodnje. Da omilimo te negativne razmere in/ali jih iozboljšamo,
priporočamo pred med in po cvetenju uporabo fiziološkega stimulatorja GÖEMAR BM 86 v konc. 0,30 % (300 mL/hL), ki
močno pospeši oploditev in poviša pridelek.
Za boljšo oprijemljivost in preprečevanje spiranja škropilnega depozita zaradi padavin priporočamo dodajanje sredstva
NU-FILM-a 17 v odmerku 150mL/ha pri porabi 300 L vode.
OPOZORILO
Fitofarmacevtska sredstva moramo uporabljati varno, upoštevati navodila glede varstva čebel, upoštevati varnostne pasove
do voda in drugo. Pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za
uporabnika in okolje!
Lep pozdrav do prihodnjič!
KARSIA, Dutovlje, d.o.o.
Marketing&Razvoj
  
4