DIMER Katalog Tesnilni materiali.pdf

TESNILNI MATERIALI
KALANDrirani TESNILNI MATERIALI
DIMERSIL10
10
DIMERSIL
DIMERSIL 20
20
DIMERSIL
DIMERSIL
Colour
Colour
Red
Red
Blue
Blue
Wireinsertion
insertion
Wire
Barva
Description
Description
Žična ojačitev
No
No
Rdeča
Theeconomic
economicversion
versionof
ofmaterial
materialcomposed
composed
The
fromblend
blendofoforganic
organicfibres
fibreswith
with NBR/SBR
NBR/SBR
ne
from
rubberbinder.
binder.
rubber
Yes
Yes
Modra
DIMERSIL 20
20 isis high
high quality
quality material
material based
based
DIMERSIL
on
a
blend
of
special
high
temperature
da
on a blend of special high temperature
resisting fibres
fibres and
and other
other agents
agents with
with NBR
NBR
resisting
rubber. 20 je visoko kvaliteten tesnilni material
DIMERSIL
rubber.
Opis
DIMERSIL je ekonomičen tesnilni material
izdelan iz mešanice organskih vlaken ter NBR/
SBR kavčuka.
Rangeusage
usage
Range
Uporaba
TEHNIČNI PARAMETRI
DIMERSIL10
10has
has
wide
areapodročje
usagein
inall
all
sorts
DIMERSIL
area
usage
sorts
DIMERSIL
10
imawide
široko
uporabe
of
industries
at
lower
parameters.
of industries
at lower
parameters.
pri
manj zahtevnih
pogojih
v različnih vrstah
industrije.
DIMERSIL20
20je
general
purpose
material
and
DIMERSIL
20
isis general
material
and
DIMERSIL
materialpurpose
namenjem
za široko
can
be
used
in
wide
range
of
industries
such
uporabo
v različnih
kotsuch
npr.
can be used
in widevrstah
rangeundustrije,
of industries
as petrochemical,
petrochemical,
chemical,
food
and oil
oil as
as
petrokemija,
kemična
industrija,
prehrambena
as
chemical,
food
and
wellas
asengineering
engineering
area.
industrija
ter strojna industrija.
well
area.
KTW
Germanischer Lioyd, DVGW, BAM, TZW/W270
FA-Z-12-0
GermanischerLIoyd,
LIoyd,KTW
KTW, ,GOST,
GOST,PZH
PZH
Germanischer
F712 120 M4
FA-Z-12-0
FA-Z-12-0
FA-MA-1-0 (ST)
Germanischer Lioyd,
Lioyd, DVGW,
DVGW, BAM,
BAM,
Germanischer
TZW/W270,
GOST,
PZH
TZW/W270,
F712
111 M5GOST,
(M7) PZH
FA-MA-1-0
(ST)
FA-MA-1-0 (ST)
(standardne vrednosti za debelino 2,0 mm)
Certifikati
Razvrstitev po standardu
(DIN
28 091-2)
Certification
Certification
Razvrstitev po standardu
(ASTM F 104)
Markingaccording
according
Marking
Max. delovna
temperatura*
Markingaccording
according
kratkotrajna
Marking
DIN28
28091-2
091-2
DIN
ASTMFF°C
104
ASTM
104
210
F712120
120M4
M4
F712
Max. temperature*
peak
210
stalna
°C°C°C 140
Max.
temperature*
peak
210
Max.delovni
temperature*
continous
140
Max.
pritisk* continous
Bar°C°C 40
Max.
temperature*
140
40
Max. pressure*
Bar 1,7-2,1
g/cm³
Spec.
gostota (DIN 28090-2)
40
Max.
pressure*
Bar
Density (ASTM F 36)
DIN 28090-2
g/cm³
1,7-2,1
%
12
Stisljivost
Density
DIN 28090-2
g/cm³
1,7-2,1
12
Compressibility
ASTM
36
(ASTMFFF36
36)
% %% 50
Povratna
stisljivostASTM
12
Compressibility
Recovery napetosti
ASTM F 36
%
50
Zaostanek
Recovery
ASTM F 36
%
50
≈ MPa
20
(175°C) (DIN 52 913)
Residual stress (175°C) DIN 52 913 ≈ MPa
20
Residual stress (175°C) DIN 52 913 ≈ MPa
20
≈ mg/(m*s) 0,1
Tesnost λ (DIN 3535-6/99)
Gas leakage λ DIN 3535-6/99 ≈ mg/(m*s)
0,1
Gas
leakage λna DIN
3535-6/99
≈ mg/(m*s)
0,1
Obstojnost
tekočine
Fluid resistance
- thickness
increase
sprememba
debeline
po namakanju
Fluid
resistance
- thickness
increase
Oil IRMOil903
(5h/150°C)
ASTM F 146
15
ASTM
IRM 903
Oil
IRM 903ASTM(5h/150°C)
ASTM F%146 15
15
(5h/150°C)
F 146
ASTM Fuel B (5h/23°C)
ASTM F 146
15
ASTM
ASTM F 146
15
ASTMFuel
FuelBB (5h/23°C)
%
15
* Maximum temperature and pressure values can not
* Maximum
temperature and pressure values can not
be used simultaneously.
be used simultaneously.
22
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
100
100
3
3
Pressure
(bar)
Pressure
(bar)
2
2
20
20
pritisk (bar)
pritisk (bar)
Pressure
(bar)
Pressure
(bar)
40
40
2 - suitable extended area, technical advice is
2 - suitable
extended area, technical advice is
recommended
recommended
3*Maksimalna
- for this area
technicalinconsultation
is mandatory
temperatura
pritisk ne smeta
biti
3 - for
this areaistočasno
technical consultation is mandatory
uporabljena
400
F712111
111M5
M5 (M7)
(M7)
F712
400
250
400 (para 200)
250 (steam 200)
100
250 (steam 200)
100
1,7-2,0
100
1,7-2,0
10
1,7-2,0
10
50
10
50
50
30
30
30
0,06
0,06
0,06
3
33
5
5
5
(5h/23°C) ASTM F 146
1 - varno področje uporabe (velja tudi za paro)
2 - področje uporabe je primerno, priporoča se svetovanje
1 -tehnične
suitableslužbe
area (even for steam application)
- obveznoarea
je posvetovanje
s tehnično
službo
1 -3suitable
(even for steam
application)
izdelan iz mešanice visoko temperaturno
odpornih vlaken in NBR kavčuka.
1
1
3
3
80
80
60
2
2
60
40
1
1
40
20
20
0
0 -40
-40
0
0
50
50
100
100
temperatura (°C)
150
150
Temperature (°C)
Temperature (°C)
200 210
200 210
0
0 -30 0
-30 0
50
100
150
200
250
300
350
400
50
100
150
200
250
300
350
400
temperatura (°C)
Temperature (°C)
Temperature (°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
GASKET MATERIALS
TESNILNI
MATERIALI
GASKET MATERIALS
KALANDrirani TESNILNI MATERIALI
DIMERSIL
DIMERSIL 30
30
DIMERSIL 40
40
DIMERSIL
Light blue
Black
Yes
Svetlo modra
DIMERSIL 30 is superior performance sealing
da
material containing a blend of special heat
resistant aramid fiber and high quality nitrile
DIMERSIL
30 je . tesnilni
vrhunske
rubber binder
Materialmaterial
is suitable
for
kvalitete izdelan iz mešanice ognjeodpornih
elevated temperatures and steam applications,
aramidnih vlaken in visoko kvalitetnega NBR
exhibiting excelent gas sealability.
Yes
Črna
DIMERSIL 40 is premium quality carbon bibre
da
material with a high quality nitrile rubber
binder.
kavčuka. Material je primeren za uporabo pri
visokih temperaturah, ter za tesnjenje pare in
plinov.
DIMERSIL 40 je vrhunski material izdelan iz
karbonskih vlaken in visoko kvalitetnega NBR
kavčuka.
Due to its composition of high quality raw
materials, this particular grade is used in
Zaradi vsebnosti najkvalitetnejših vlaken je
petrochemical,
chemical,
food industries
and
DIMERSIL
30 posebej
primeren
za uporabo
wide
area
of
machinery.
It
is
suitable
for
oils,
v petrokemični, kemični in prehrambeni
fu els, lter
ubstrojni
r i c a ntindustriji.
s , a l coTesnilni
h o l , gmaterial
a s e s,
industriji
hydrocarbons
, water,zacooling
liquids
and
je
predvsem primeren
tesnjenje
olj, goriv,
most diluted
acids
andvode,
alkalies.
maziv,
alkohola,
plinov,
hladilnih tekočin
under alkaline
conditions
with good
steam
DIMERSIL
40 je posebej
primeren
za tesnjenje
resistance.
Material
hasZaradi
excellent
pare
in bazičnih
medijev.
odličnecreep
temresistanceinand
is suitable
for applications
peraturne
kemične
obstojnosti
je matewith
oils , fuels
, alkaline
and
rial
primerjen
za za tesnjenje
olj,medium
goriv, alkalnih
refrigerants.
medijev
in hladilnih tekočin.
Germanischer Lioyd, DVGW, BAM, GOST
Germanischer Lioyd, DVGW, BAM
GOST
FA-MA-1-0
FA-MA-1-0 (ST)
(ST)
FA-CA-1-0
FA-CA-1-0(ST)
(ST)
F712
F712111
111M6
M6(M7)
(M7)
F712
F712110
110M6
M6(M7)
(M7)
450
450
450
330 (para
(steam
250)
350
250)
120
120
350
1,7-2,0
1,7-2,0
250(para
(steam
250)
300
280)
100
100
ter večino kislin in lugov.
DIMERSIL 40 is especially suitable for use
10
10
55
55
32
32
0,04
0,04
1,6-1,9
1,6-1,9
9
9
50
50
32
32
0,05
0,05
3
3
35
35
5
5
100
80
2
60
1
40
Pressure (bar)
3
100
pritisk (bar)
pritisk (bar)
Pressure (bar)
120
3
80
2
60
40
1
20
20
0
-30 0
50
100 150 200 250 300 350 400 450
temperatura (°C)
Temperature (°C)
0
-30 0
50
100 150 200 250 300 350 400 450
temperatura (°C)
Temperature (°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
GASKET MATERIALS
TESNILNI
MATERIALI
3
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
KALANDrirani TESNILNI MATERIALI
DIMERSIL 10
Acetilen
Aceton
Aluminijev klorid
Amoniak
Amonijev hidogenfosfat
Bakrov sulfat
Barijev klorid
Benzen
Borova kislina
Cikloheksanol
Cikloheksanon
Di-butil ftalat
Dušik
Dušikova kislina 20 %
Etil eter
Etilen
Etilen glikol
Fenol
Glicerin
Iso-Octane
Kalcijev hidroksid
Kalijev cianid
Kalijev jodid
Kerozin
Klor suhi
Kloroform
Klorovodikova kislina 20 %
Ksilen
Metilen klorid
Mineralno olje
Mravljična kislina 10 %
Nasičena para
Natrijev hidrogen sulfit
Natrijev hidrogenkarbonat
Natrijev hidroksid
Natrijev karbonat
Natrijev klorid
Natrijev sulfat
Ocetna kislina 100 %
Ogljikov dioksid
Petrol
Petrolej
Pitna voda
Silikonsko olje
Sladkor
Surova nafta
Terpentin
Tetraklometan
Toluen
Transformatorsko olje
Vinska kislina
Vodikov klorid -suh
Zemeljski plin
Zrak
Žveplena kislina 65%
4
www.dimer-group.com
A
B
A
B
B
A
A
B
B
B
C
A
A
C
B
A
B
C
A
B
B
B
A
B
B
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
C
A
B
B
A
B
A
C
A
C
C
B
A
B
A
A
C
DIMERSIL 20
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A – primerno za uporabo
B – primernost uporabe je odvisna od delovnih pogojev
C- neprimerno za uporabo
DIMERSIL 30
DIMERSIL 40
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
C
V kolikor se uporablja medij, ki ni naveden
v tabeli, se obrnite na tehnično službo.
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA GRAFITA
DIMERGRAF
10
DIMERGRAF
DIMERGRAF
10
10
DIMERGRAF
20
DIMERGRAF
DIMERGRAF
20
20
Printing
Printing
colour
colour
Barva
tiska
Modra
white
whitebranding
branding
Rdeča
white
whitebranding
branding
Description
Descriptionand
andapplication
application
Opis in aplikacija
DIMERGRAF
DIMERGRAF
1010is10
isbasic
basic
sheet
made
madeofof
expanded
expanded
graphite
graphite
DIMERGRAF
jesheet
grafitna
folija
izdelana
iz
without
withoutany
anyinsertion.
insertion.DIMERGRAF
DIMERGRAF1010isisused
usedasasa agasket
gasket
expandiranega
grafita
brez
vložka.
DIMERGRAF
10
material
materialororasasa alayering
layeringmaterial
materialfor
forcamprofile
camprofilegaskets
gaskets
se uporablja
kotmaterial
samostojni
tesnilni
material,
kot
and
and
asasananinsert
insert
material
for
fordouble
double
jacketed
jacketed
gaskets.
gaskets.
zgornji sloj1010
pri
kovinskih
profiliranih
tesnilih,
ali
pa
DIMERGRAF
DIMERGRAF
sheets
sheets
are
areecellent
ecellent
for
forhanding
handing
and
andcutting.
cutting.
DIMERGRAF
DIMERGRAF20
20isis
graphitelaminate
laminate
(chloride
(chloride
- -free
free
DIMERGRAF
20
jea agraphite
kompozitni
laminat
izdelan
iz
adhesive
adhesivelayer)
layer)with
withone
oneorormore
moreflat
flat- -0,05
0,05mm
mmthick
thick
expandiranega grafita in enega ali več kovinskih
stainless
stainlesssteel
steel316
316insertion.
insertion.DIMERGRAF
DIMERGRAF2020isisgeneral
general
vložkov
iz nerjaveče
folije
debeline
0,05
mm.
service
servicematerial
material
for
forhigh
highpressure
pressure
and
andhigh
hightemperature
temperature
DIMERGRAF
20
je zelo
primeren
za tesnjenje
pri
applications
applicationsincluding
including
steam.
steam.
This
Thismaterial
material
isismainly
mainlyused
used
ininchemical
chemical
, ,petrochemical
petrochemical
and
and
other
otherje
industries.
industries.
visokih
temperaturah
in pritiskih.
Material
posebej
primeren za tesnjenje pare in drugih agresivnih
medijev. DIMERGRAF 20 se najpogosteje uporablja v
kemični in petrokemični industriji.
(standardne vrednosti za debelino 1,5 mm)
kot polnilo pri kovinskih oplaščenih tesnilih. Tesnilne
plošče DIMERGRAF 10 so zelo primerne za izdelavo
mehkih prirobničnih tesnil.
Oznaka po standardu
GR-10
GR-10-O-1 K-Cr
GR-10
GR-10DVGW
BAM,
GR-10-O-1
GR-10-O-1
K-Cr
BAM,
DVGWK-Cr
BAM,
BAM,
DVGW,
DVGW,KTW
KTW
1,5
x 1,5
BAM,
BAM,
DVGW
DVGW
1,5
x 1,5
TEHNIČNI PARAMETRI
Marking
Markingaccording
accordingtoto
Certifikat
DIN 28 091-4
DIN
DIN28
28091-4
091-4
Approvals
Approvals plošče
Dimenzija
m
Sheet
Sheetsize
size
Debelina
mm
mm
1,0
1,0xx1,0
1,0
0,5
0,8
1,0
1,5
Thickness
Thickness
Število
vložkov
No.
No.
of
of
inserts
inserts
Deb.kovinskega vložka
mm
mm
kos
1,0
1,5
-1,0 1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
ps
ps
mm
---
11
11
0,05
-brez
- vložka
0,05
0,05
1.4401/SS316
(gladka pločevina)
without
without
insertion
od
-200insertion
do
+550
from
from-200
-200toto+450
+450
80
1,4401/SS316
1,4401/SS316
(flat)
(flat)
od
-200 do +550
Density
Density (ASTM F 36A-66)
g/cm3
g/cm3
%
Stisljivost
Compressibility
Compressibility ASTM
ASTMFF36A-66
36A-66
%%
Povratna stisljivost (ASTM F 36A-66)
%
Recovery
Recovery napetosti
ASTM
ASTMFF36A-66
36A-66
%%
Zaostanek
N/mm²
(DIN 52 913, 16h/300°C)
Residual
Residualstress
stressDIN
DIN52
52913,
913,16h/300°C
16h/300°CN/mm2
N/mm2
%
Vsebnost pepela ** (DIN 51 903)
Ash
Ashcontent
content****
DIN
DIN51
51903
903
%%
Vsebnost kloridov**
ppm
Chloride
Chloridecontent**
content**
ppm
ppm
Plinoprepustnost
cm³/min
Gas
Gaspermeability
permeability
cm3/min
cm3/min
Specifična tesnost λ
mg/s/m
Spec.
Spec.leak
leakrate
rate λλ
mg/s/m
mg/s/m
DIN E 2505
Tesnilni faktorji (bD = 20 mm)
Gasket
Gasketfactors
factors (bD
(bD==20
20mm)
mm) DIN
DINEE2505
2505
40
40
1,0
1,0
1,0- 50
40
140
140
1,0
1,0
1,0
40
- 50
40-50
40-50
10
- 15
10-15
10-15
> 47
>>47
47
≤ 2,0
≤≤2,0
2,0
≤ 50
≤≤50
50
< 0,30 <0,60 <0,80 <0,85
<<0,30
0,30 <0,60
<0,60 <0,80
<0,80 <0,85
<0,85
< 0,05 <0,08 <0,10 <0,15
<<0,05
0,05 <0,08
<0,08 <0,10
<0,10 <0,15
<0,15
40-50
40-50
10
- 15
10-15
10-15
> 45
>>45
45
≤ 2,0
≤≤2,0
2,0
≤ 50
≤≤50
50
≤ 0,60
≤≤0,60
0,60
≤ 0,06
≤≤0,06
0,06
vu
σσσvu
vu
N/mm²
N/mm2
N/mm2
20
20
20
10
10
10
DINfactor
factor
DIN
DIN
factor
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Thickness
Thickness
ofofinsertion
insertion
Material
kovinskega
vložka
Material
Material
of
of
insertion
insertion
Max. delovna temperatura *
mm
mm
DIN/ASTM
DIN/ASTM
DIN/ASTM
°C
Max.
Max.temperature
temperature
** *
Max.
delovni
pritisk
Max.
Max.pressure
pressure**
Spec.gostota
bar°C°C
bar
bar
g/cm³
m
m
m
2,0
3,0
1,0
1,0xx1,0
1,0 2,0
1,0
1,5
0,75
0,75
1,0
1,5 12,0
2,0 2 3,0
3,0
1
11,0 11,5
N/mm²
N/mm2
N/mm2
160
140
120
160
160 140
140 120
120 100
100
100
100
100
80
at
300°C
σσσ80
80at
at300°C
300°C
N/mm²
N/mm2
N/mm2
140
120
100
80
140
140 120
120 100
100 80
80
60
60
60
222
222
1500
1500
900
900
900
yy
y
psi
psi
psi
varno področje
uporabe
(velja tudi
za paro)
11-1siutable
-- siutable
subject
subject
totochemical
chemical
compactability
compactability
področje uporabe je primerno, priporoča se svetovanje
22-2siutable
-- siutable
extended
extendedarea,
area,technical
technicaladvice
adviceisis
tehnične službe
recommended
3 recommended
- obvezno
je posvetovanje s tehnično službo
33- for
- forthis
thisarea
areatechnical
technicalconsultation
consultationisismandatory
mandatory
*Maksimalna temperatura in pritisk ne smeta biti
uporabljena
istočasno
* *max.
max.
values
valuescan
cannot
notbebeused
usedsimultaneously
simultaneously
****ififrequired,
required,the
thematerial
materialcan
canbebesupplied
suppliedinin
**
Material je
na voljograde
tudi
v (in
takoimenovani
nuklearni
so-called
so-called
nuclear
nuclear
grade
(inthat
thatcase
caseash
ashcontent
content
kvaliteti z vsebnostjo pepela < 0,15% in vsebnostjo
isiskloridov
<<0,15%
0,15%
and
and
chloride
chloride
content
content
<
<
20
20
ppm)
ppm)
< 20 ppm
22
140
180140
33
3030
2020
1010
22
11
00
100 150
150 200
200 250
250 300
300 350
350400
500
400 500
0 05050 100
Temperature
Temperature
(°C)
temperatura (°C)
(°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI
MATERIALI
GASKET
GASKETMATERIALS
MATERIALS
11
200
4040
pritisk (bar)
Pressure
Pressure (bar)
(bar)
ASTM
ASTMfactor
factor
ASTM
faktor
m
Pressure
pritisk (bar)(bar)
Pressure
(bar)
mm
11
from
from-200
-200toto+450
+450
150
σvo
σvo
σvo
ASTM
faktor
ASTM
ASTMfactor
factor
3,0
160120
120
33
140100
100
120
100
8080
22
80 6060
60 4040
40 2020
20
0
11
00
100150
150200
200250
250300
300350
350400
400450
450500
500
0 05050100
Temperature
Temperature
(°C)
(°C)
temperatura (°C)
555
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA GRAFITA
DIMERGRAF
DIMERGRAF3030
DIMERGRAF
21
DIMERGRAF 21
21
DIMERGRAF
Printing
colour
Barva
tiska
Printing
colour
whitebranding
branding
Zelena
white
white branding
branding
Bela
white
Descriptionand
andapplication
application
Description
Opis in aplikacija
DIMERGRAF21
21isismade
ofpure
pureexpanded
expanded exfoliated
exfoliated
DIMERGRAF
of
DIMERGRAF
21 jemade
kompozitni
laminat izdelan
iz
graphite,reinforced
reinforcedwith
with flat nickelinsertion.
insertion.
graphite,
ekspandiranega
grafitaflatinnickel
kovinske folije iz niklja.
DIMERSIL
2121
je isnamenjen
tesnjenje
vworking
srednje
DIMERGRAF
21
is designed
designedzafor
for
middle working
DIMERGRAF
middle
parameters.pogojih.
Materialisis
excellentje
forzelo
easyhanding
handingand
and
zahtevnih
Material
primeren
za
parameters.
Material
excellent
for
easy
cutting. in izdelavo mehkih prirobničnih tesnil.
cutting.
rokovanje
DIMERGRAF 30
30 is
reinforced with
with aa single
single insertions
insertions of
DIMERGRAF
DIMERGRAF
30is reinforced
je
kompozitni
laminat
izdelan of
iz
tanged 0,1mm
0,1mm thick
thick 316
316 stainless
stainless steel
steel for
for improved
tanged
improved
ekspandiranega
grafita
in
enega
ali
več
kovinskih
blow-out
resistance.
No
adhesive
is
used
to
bond
the
blow-out resistance. No adhesive is used to bond the
vložkov
perforirane
nerjaveče
folije
debeline 0,05
mm,
graphiteizlayers.
layers.
This sheet
sheet
is used
used
frequently
in
graphite
This
is
frequently
in flange
flange
connections
for
piping,
vessel
application
other
brez
uporabefor
lepila.
Material
se application
uporablja zaand
izdelavo
connections
piping,
vessel
and
other
machinery. ItIttesnil
is suitable
suitable
for vsteam
steam
systems, chemical,
prirobničnih
z uporabo
najzahtevnejših
pogijih.
machinery.
is
for
systems,
chemical,
petrochemical industries
industries ,, processing
processing industry
industry ,, etc.
petrochemical
DIMERGRAF
30 je
zelo primeren
za tesnjenje
pareetc.
in
kemikalij v parovodih, kemični in pare petrokemični
industriji ter predelovalni industriji.
GR-10-O-1 K-Ni
GR-10-O-1 M-Cr
GR-10-O-1K-Ni
K-Ni
GR-10-O-1
GR-10-O-1
M-Cr
BAM,
DVGW M-Cr
GR-10-O-1
1,5 x 1,5
BAM,
DVGW
1,5
x 1,5DVGW
BAM,
1,5 xx1,5
1,5 2,0
1,5
1,5
1,0
TEHNIČNI PARAMETRI
(standardne vrednosti za debelino 1,5 mm)
m
mmmm
mm
kos
mm
Thickness
Število vložkov
Thickness
No.ofofinserts
inserts
ps
No.
ps
Deb.kovinskega
vložka
mm
Thicknessofofinsertion
insertion
mm
Thickness
mm
DIN/ASTM
Material kovinskega
vložka
Materialofofinsertion
insertion
DIN/ASTM
Material
DIN/ASTM
Max. delovna
temperatura *
°C
Max.
temperature
*
°C
Max.
* *
Max.temperature
delovni pritisk
bar°C
Max.pressure
pressure* *
bar
Max.
bar
Spec.gostota
g/cm³
Density
g/cm3
Density
g/cm3
%
Stisljivost (ASTM F 36A-66)
Compressibility
ASTM F 36A-66
%
Compressibility
ASTM
F
36A-66
Povratna stisljivost (ASTM F 36A-66)
%%
Recovery
ASTM F 36A-66
%
Recovery
ASTM F 36A-66
%
Zaostanek napetosti
N/mm²
(DIN
52
913,
16h/300°C)
Residual stress DIN 52 913, 16h/300°C N/mm2
Residual stress DIN 52 913, 16h/300°C N/mm2
(DIN51
51 903
903)
% %
Vsebnost
pepela
Ash content
** ** DIN
Ash content **
DIN 51 903
%
Vsebnost
kloridov**
ppm
Chloride content**
ppm
Chloride content**
ppm
Plinoprepustnost
cm³/min
Gas permeability
cm3/min
Gas permeability
cm3/min
Specifična
tesnost
mg/s/m
Spec.
leak rate
λ λ
mg/s/m
Spec. leak rate λ
mg/s/m
DINEE2505
2505
Tesnilni
faktorji (bD
Gasket factors
(bD == 20
20 mm)
mm)
DIN
Gasket factors (bD = 20 mm)
DIN E 2505
N/mm2
σ vu
N/mm²
σ vu
N/mm2
m
DIN
factor
DINfactor
m
m
DIN
σvo
σvo
σvo
σ 80
80 at
at 300°C
300°C
σσ80
at 300°C
ASTM faktor
factor
ASTM
ASTM
factor
ASTM
factor
ASTMfactor
faktor
ASTM
m
m
y
y
N/mm2
N/mm²
N/mm2
N/mm2
N/mm²
N/mm2
m
psi
y psi
psi
11--siutable
subject
to chemical
compactability
varno področje
uporabe
(velja tudi
za paro)
1 2-2siutable
subject
to chemical
compactability
--siutable
technical
advice
is
področje extended
uporabe je area,
primerno,
priporoča
se svetovanje
2 - siutable
tehničneextended
službe area, technical advice is
recommended
obvezno
je posvetovanje
s tehnično službo
33recommended
--for
this area
technical consultation
is mandatory
3 - for this area technical consultation is mandatory
pritisk ne smeta biti
**Maksimalna
max. valuestemperatura
can not be in
used
simultaneously
uporabljena
istočasno
* max.
values can
be used
simultaneously
** if required,
thenot
material
can
be supplied in
** ifso-called
required, the material
can
supplied
incontent
(in be
that
case ash
** Material jenuclear
na voljograde
tudi v takoimenovani
nuklearni
so-called
grade
(in
that
case
ash
content
iskvaliteti
< 0,15%
and chloride
content
<in20vsebnostjo
ppm)
znuclear
vsebnostjo
pepela
<
0,15%
is <
0,15%<and
chloride content < 20 ppm)
kloridov
20 ppm
66
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
1,0xx1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
3,0
1,0 1,5
1,5
11,0
11
0,013
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
11,0
11
0,10
1,5
1,5
1
11
2,0
12,0
11
3,0
3,0
13,0
11
0,013***
0,013***
Nikelj
2.4066 (gladka pločevina)
Nickel
2.4066
(flat)
Nickel
(flat)
od
-2002.4066
do +550
0,10
0,10
1.4401/SS316
(perforirana pločevina)
1.4401/SS316
(tanged)
1.4401/SS316
od
-200 do +450(tanged)
from-200
-200to
to+450
+450
from
150
120
120
1,0
1,0
1,0
40
- 50
40-50
40-50
10 - 15
10-15
10-15
> 45
> 45
> 45
≤≤2,0
2,0
≤ 2,0
≤≤50
50
≤ 50
≤≤0,80
0,80
≤ 0,80
≤≤0,08
0,08
≤ 0,08
from -200
-200 to
to +450
+450
from
200
140
140
1,0
1,0
1,0
30
- 40
30-40
30-40
15 - 20
15-20
15-20
>48 >48 >48 >48
>48 >48 >48 >48
>48 >48 >48 >48
≤≤2,0
2,0
≤ 2,0
≤≤5050
≤ 50
<<0,60
0,60 <0,60
<0,60 <0,80
<0,80 <1,00
<1,00
< 0,60 <0,60 <0,80 <1,00
<<0,06
0,06 <0,06
<0,06 <0,08
<0,08 <0,10
<0,10
< 0,06 <0,06 <0,08 <0,10
10
10
10
1,3
1,3
1,3
20
2020
1,3
1,3
1,3
110
110
110
100
100
100
333
1000
1000
1000
180 160140
140 120
180
180 160
160 140120
120
160140
140120
120100
100
160
160 140 120 100
3
2,5
2,5
3
333
2,5
2,5
3
2,5
2,5
9000 9000 4000 4000
9000
9000 9000
9000 4000
4000 4000
4000
120
120
100
3
100
3
80
2
80
60
2
60
1
40
1
40
20
20
0
0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
200 250 (°C)
300 350 400 500
0 50 100 150Temperature
Temperature (°C)
temperatura (°C)
140
140
120
120
100
pritisk (bar)
Approvals
Dimenzija plošče
Approvals
Sheet
size
Debelina
Sheet
size
Pressure
(Bar)
Pressure
(Bar)
DIN28
28091-4
091-4
DIN
pritisk (bar)
Marking
accordingtoto
Certifikat
Marking
according
DIN 28 091-4
Pressure (Bar)
Pressure (Bar)
Oznaka po standardu
100
80
80
60
60
40
40
20
3
3
2
2
1
1
200
0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
(°C) 350 400 450 500
200 250 300
0 50 100 150Temperature
Temperature (°C)
temperatura (°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
GASKET MATERIALS
TESNILNI
MATERIALI
GASKET MATERIALS
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA GRAFITA
DIMERGRAF 10 DIMERGRAF 20 DIMERGRAF 21 DIMERGRAF 30
Acetilen
Aceton
Adipinska kislina
Alum
Aluminijev klorid
Amoniak
Amonijev hidrogenfosfat
Amonijev hidroksid
Amonijev klorid
Anilin
Aqua regia
Asfalt
Bakrov sulfat
Barijev klorid
Benzen
Borova kislina
Butan
Butil alkohol
Cikloheksanol
Cikloheksanon
Dibutil ftalat
Dušik
Dušikova kislina 20%
Dušikova kislina do 65%
Dušikova kislina nad 85%
Etan
Etil acetat
Etil alkohol
Etil eter
Etil klorid
Etilen
Etilenglikol
Fenol
Fluor - plin
Fluor dioksid
Fluor tekoči
Fluorovodikova kislina (do 40 %)
Formaldehid
Fosforjeva kislina 95 %
Glicerin
Gorivo
Izo oktan
Izopropilni alkohol
Kalcijev hidroksid
Kalcijev hipoklorid
Kalcijev sulfat
Kalijev dikromat
Kalijev cianid
kalijev jodid
Kalijev klorid
Kalijev nitrat
Kerozin
Kisik (do 350°C)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
C
A
A
A
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
A
A
C
A
C
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
A
A
A
A
C
A
A
A
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
A
A
C
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
A
A
C
A
C
7
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA GRAFITA
DIMERGRAF 10 DIMERGRAF 20 DIMERGRAF 21 DIMERGRAF 30
Klor - suhi
Klor tekoči
Klorirana voda
Klormetan
Kloroform
Klorovodikova kislina 20%
Kromova kislina (do 20%)
Ksilene
Kurilno olje
Metilen klorid
Mineralno olje
Morska voda
Motorno olje
Naravni plin
Nasičena para
Natrijev hidrogen karbonat
Natrijev hidroksid
Natrijev karbonat
Natrijev klorid
Natrijev sulfat
Nitrobenzen
Ocetna kislina 100 %
Odpadna voda
Ogljikov dioksid
Ogljikov disulfid
Oksalna kislina
Parafin
Pitna voda
Plin utekočinjen
Raztopina mila
Silikonsko olje
Sladkor
Suhi vodikov klorid
Surova nafta
Terpentin
Tetraklormetan
Tetrakloretan
Toluen
Vinilklorid
Vinska kislina
Voda
Vodik
Vodikov florid
Vodikov klorid
Vodikov klorid tekoči
Vodikov peroksid 6%
Zrak
Žveplena kislina 30%
Žveplena kislina 70%
A
C
C
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
A
B
C
A
C
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
A
B
C
A
C
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
A
B
C
A – primerno za uporabo
B – primernost uporabe je odvisna od delovnih pogojev
C- neprimerno za uporabo
8
www.dimer-group.com
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON
DIMERFLON
10
DIMERFLON10
10
DIN
091-3
DIN
2828
091-3
Certificate PARAMETRI
TEHNIČNI
Certificate
(standardne vrednosti za debelino 1,5 mm)
Sheet
size
Sheet
size
mm
Označevanje
po
standardu
(DIN
28
091-3)
Thickness
mm
Thickness
mm
Certifikati
Max.
temperature
Max.
temperature
**
°C°C
Dimenzija
plošč
Max.
pressure
Max.
pressure
* *
pH
Density
Density
m
bar
bar
g/cm³
g/cm³
Max.
delovna temperatura
*
Compressibility
(ASTM
F 36)
Compressibility
(ASTM
F 36)
Recovery
(ASTM
F 36)
Max.
delovni
pritisk
*
Recovery
(ASTM
F 36)
Pink
Pink
Roza
DIMERFLON1010is isa asuperior
superiorperformance
performancebiaxially
biaxially
DIMERFLON
orientatedPTFE
PTFE
sealingmaterial
material
with
more
orientated
sealing
with
more
DIMERFLON
10 sheet
jesheet
visokokvalitetni
PTFE
tesnilni
conformable
properties,
ideally
suited
irregularflanges.
conformable
ideally
suited
toto
irregular
material
z properties,
biaksialno
orientiranimi
vlakni flanges.
in je
DIMERFLON
specificallydesigned
designed
useininlow
lowbolt
bolt
DIMERFLON
1010
is isspecifically
forforuse
zaradi
svoje
sestave
idealna
izbira
za
tesnjenje
loatedflanges.
flanges.
Typical
flanges
include
glass
lined,
ceramic
loated
Typical
flanges
include
glass
lined,
ceramic
neravnih
prirobničnih
spojev.
DIMERFLON
10
or
plasticcoated
coated
uneven
and
badly
distoredflanges.
flanges.
or
plastic
oror
uneven
and
badly
distored
issuitable
suitable
chemical
media
across
jeDIMERFLON
namenjen
tesnjenje
prirobnic
z nizkim
DIMERFLON
1010isza
forforchemical
media
across
pH
- 14)
range,
withexception
exception
meltingalcali
alcali
metals,
pH
(0 (0
- 14)
range,
with
ofofmelting
površinskim
pritiskom.
Tipična
uporaba
jemetals,
tesnfluorinegas,
gas,
hydrogenfluoride.
fluoride.The
Thesheets
sheetsare
areexcellent
excellent
fluorine
hydrogen
jenje
steklenih,
keramičnih
ali
plastičnih
ter
nerhandling
and
cutting.
forfor
handling
and
cutting.
DIMERFLON11
11isisa asuperior
superiorperformance
performancebiaxially
biaxially
DIMERFLON
orientatedPTFE
PTFE
sheet
sealingmaterial
materialwith
withsilica
silica
filler.
orientated
sealing
filler.
DIMERFLON
11sheet
je visokokvalitetni
PTFE
tesnilni
Ageneral
generalpurpose
gradefor
for
sealingapplications
applications
across
A
grade
sealing
across
material
zpurpose
biaksialno
orientiranimi
vlakni
in
thewhole
wholepH
pH(0(0-14)
-14)range.
range.DIMERFLON
DIMERFLON11
11isisparticulary
particulary
the
polnilom
iz
silike.
Splona
uporaba
materiala
je
suitablefor
foruse
usewith
withstrong
strongacids
acidshydrofluoric
hydrofluoricacid
acidand
and
suitable
tesnjenje
vseh
medijevinclude
na celotnem
ombočju
alkalis.Other
Other
applications
include
solvents,fuels,
fuels,
water,
alkalis.
applications
solvents,
water,
steam
andchlorine
chlorinecompounds.
compounds.
The
sheetsare
are
excellent
PH
(0-14).
DIMERFLON
11 jeThe
posebej
primeren
steam
and
sheets
excellent
handlingand
and
cutting. kislin in lugov. Poleg tega
for
cutting.
zaforhandling
tesnjenje
močnih
FDA,BAM
BAM
FDA,
1,0x x1,0
1,0 1,5
1,5x x1,5
1,5
2,0x x2,0
2,0
1,0
2,0
TF-G-O
0,75 1,0
1,0 1,5
1,5 2,0
2,0 2,5
2,5 3,0
3,0
0,75
FDA
from-200
-200toto+260
+260
from
1,0xx1,0
1,0
1,5xx1,5
1,5
2,0xx2,0
2,0
1,0
1,5
2,0
TF-M-O
0,75 1,0
1,0 1,5
1,5 2,0
2,0 2,5
2,5 3,0
3,0
0,75
FDA,
BAM
from-200
-200toto+260
+260
from
1,5
85x 1,5
85
0 1.4
- 14
1.4
1,5
85x 1,5
85
02.2
- 14
2.2
od
77 -200 do +260
°C%% 40
od40-200 do +260
30
bar%% 30
80
MPa 25
25
g/cm³
1,4
MPa
Residual
stress
7531,
175°
Gostota
Residual
stress
(BS(BS
7531,
175°
C)C)
40
85
40
32
2,2
32
%MPa 11
4111
MPa
35
%%% 35
37
0,02
Gas
pemeability
(DIN
3535)175° C) cm³/min
cm³/min
Zaostanek
napetosti
(DIN3535)
52913,
MPa
<33<0,02
Gas
pemeability
(DIN
Liquid
leakage
(ASTM
F 37)
mL/hod
Natezna
trdnost
(ASTM
F 152)
MPa
110.23
0.23
Liquid
leakage
(ASTM
F 37)
mL/hod
15
10
15
Tensile
strenght
F 152)
(ASTM(ASTM
F(ASTM
36) F 152)
Stisljivost
Tensile
strenght
Creep
relaxation
(ASTM
FF38)
(ASTM
36)
Povratna
stisljivost
Creep
relaxation
(ASTM
F 38)
Tesnost (DIN 3535/6)
mg/sm
Tesnost tekočin (ASTM F 37)
mL/h
1 - suitable subject to chemical compactability
1 - suitable subject to chemical compactability
2 - suitable in some cases but check your
2 - suitable in some cases but check your
application requirements with the technical team
application requirements with the technical team
3 - this area technical consultation is mandatory
3 - this area technical consultation is mandatory
* max. values can not be used simultaneously
* 1max.
values
canuporabe
not be used
- varno
področje
(velja simultaneously
tudi za paro)
2 - področje uporabe je primerno, priporoča se svetovanje
tehnične službe
3 - obvezno je posvetovanje s tehnično službo
*Maksimalna temperatura in pritisk ne smeta biti
uporabljena istočasno
23
41
23
0,01
31
<<0,01
0.21
15
0.21
31
35
< 0,002
/
Pressure (bar)
Pressure (bar)
%
pritisk (bar)
Lezenje (ASTM F 38)
se material uporablja tudi za tesnjenje topil,
goriv, vode, pare in klorovih spojin. Material je
zaradi svoje trdnosti in fleksibilnosti idealen za
rokovanje
TF-M-O in sekanje tesnil.
TF-M-O
avnih prirobnic. DIMERFLON 10 je odporen na
skoraj vse kemične medije v območju PH (0-14),
z TF-G-O
izjemo voidikovega florida, fluora v plinskem
TF-G-O
stanju. Material je zaradi svoje trdnosti in fleksiFDA idealen za rokovanje in sekanje tesnil.
bilnosti
FDA
120
120
100
3
100
3
80
80
2
2
60
60
40
40
1
20
1
20
0
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Temperature (°C)
Temperature (°C)
< 0,002120120
/
Pressure (bar)
Pressure (bar)
Marking
according
Marking
according
toto
Lightblue
blue
Light
Svetlo modra
100
3
100
2
3
2
80
80
60
60
1
40
1
40
20
20
0
0 0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
pritisk (bar)
Colour
Colour
Barva
Description
and
application
Description
and
application
Opis in aplikacija
DIMERFLON
DIMERFLON
11
DIMERFLON11
11
temperatura (°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
GASKET MATERIALS
TESNILNI
MATERIALI
GASKET
MATERIALS
Temperature (°C)
Temperature (°C)
temperatura (°C)
99
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON
DIMERFLON13
13
Colour
Barva
Description and application
Opis in aplikacija
Marking according to
white
Bela
DIMERFLON 13 is a high performance biaxially orientated
PTFE
sheet material
barium sulphate PTFE
filler. Atesnilni
general
DIMERFLON
13 jewith
visokokvalitetni
purpose grade for sealing applications across the whole pH
material
z
biaksialno
orientiranimi
vlakni
in
pol(0 -14) range. It is suitable for use with hydrofluoric acid,
nilom
iz
barijevega
sulfata.
Splona
uporaba
but not pure liquid hydrogen fluoride. DIMERFLON 13macan
teriala
je tesnjenje
medijev
na celotnem
also
be used
with alkalis,vseh
solvents,
fuels, water,
steam and
chlorine.
ThePH
sheets
are excellent
for handling
cutting.
ombočju
(0-14).
DIMERFLON
13 jeand
posebej
DIN 28 091-3
Certificate PARAMETRI
TEHNIČNI
primeren za tesnjenje fluorovodikove kisline,
vendar ne začisti tekoči fluorovodik. Poleg tega se
material uporablja tudi za tesnjenje lugov, topil,
goriv, vode, pare in klora. Material je zaradi svoje
trdnosti
TF-Z-O in fleksibilnosti idealen za rokovanje in
sekanje tesnil.
FDA, BAM
(standardne vrednosti za debelino 1,5 mm)
Sheet size
m
1,0 x 1,0
1,5 x 1,5
Označevanje
Thickness po standardu (DIN 28 091-3)mm
TF-Z-O
0,75 1,0
Max. temperature *
Certifikati
FDA,
fromBAM
-200 to +260
°C
1,5
Max. pressure
*
Dimenzija
plošč
mbar
85 x 1,5
1,5
Density
pH
g/cm³
03.0
- 14
Compressibility
(ASTM F 36)*
Max.
delovna temperatura
°C %
5 -200 do +260
od
Recovery
(ASTM
F 36)
Max.
delovni
pritisk
*
bar %
40
85
MPa
g/cm³
30
2,0
%MPa
14
12
Residual stress (BS 7531, 175° C)
Gostota
Tensile strenght
F 152)
(ASTM F(ASTM
36)
Stisljivost
Lezenje (ASTM F 38)
%
Tesnost (DIN 3535/6)
mg/sm
Tesnost tekočin (ASTM F 37)
mL/h
1 - suitable subject to chemical compactability
2 - suitable in some cases but check your
application requirements with the technical team
3 - this area technical consultation is mandatory
* max. values can not be used simultaneously
1 - varno področje uporabe (velja tudi za paro)
2 - področje uporabe je primerno, priporoča se svetovanje
tehnične službe
3 - obvezno je posvetovanje s tehnično službo
*Maksimalna temperatura in pritisk ne smeta biti
uporabljena istočasno
www.dimer-group.com
2,5
3,0
0.22
17
mL/hod
Natezna trdnost (ASTM F 152) MPa
10
2,0
21
40
< 0,01
31
33
< 0,002
Pressure (bar)
Liquid leakage (ASTM F 37)
% %
cm³/min
MPa
0,22
120
100
3
2
80
60
1
40
20
0
pritisk (bar)
Creep relaxation
(ASTM
(ASTMF F38)
36)
Povratna
stisljivost
Gas
pemeability
(DIN
3535)
Zaostanek napetosti (DIN 52913, 175° C)
2,0 x 2,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Temperature (°C)
temperatura (°C)
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNIMATERIALS
MATERIALI
GASKET
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON10
Acetaldehid
Acetamid
Acetil Klorid
Acetilen
Acetonitrile
Acetonnitril
Adipinska kislina
Akrilna kislina
Akrilonitril
Alil klorid
Aliminijev klorid
Alumimijec acetat
Aluminij
Aluminijev hidroksid (trdno stanje)
Aluminijev sulfat
Amil acetat
Amil alkohol
Amoniak
Amonijev hidroksid
Amonijev karbonat
Amonijev klorid
Amonijev sulfat
Anhidrid maleinske kisline
Anhidrid ocetne kisline
Anilin
Asfalt
Bakrov acetat
Bakrov sulfat
Barijev klorid
Belilo
Bencin
Bencin
Benzen
Benzen aldehid
Benzil alkohol
Benzil klorid
Benzojska kislina
Benzonitrile
Boraks
Borova kislina
Brom
Butadien
Butan
Butanol
Butil acetat
Butil alkohol
Butil metakrilat
Butilamin
Ciklohehsanol
Cikoheksan
Cikoheksanon
Cinkov klorid
Cinkov sulfat
Citronska kislina
Dibenzil eter
Dibutil ftalat
Diesel
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DIMERFLON 11
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
DIMERFLON 13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
11
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON10
Dietanolamin
Dietilamin
Di-iso butil etanol
Dimetil formamid
Dimetilamin
Dioksan
Dušik
Dušikova hidroklorna kislina
Dušikova kislina
Etan
Etanol
Etil acetat
Etil akrilat
Etil eter
Etil klorid
Etil klorid suhi
Etilalkohol
Etilbenzen
Etilen
Etilen glikol
Etilen klorid
Fenol
Fluor plin
Fluorov dioksid
Fluorovodikova kislina > 65%
For
Formaldehid
Formamid
Fosforna kislina <45%
Fosforna kislina >45%
Fosgen
Ftalna kislina
Fuorovodikova kislina <65%
Glicerin
Glikol
Glukoza
Heksan
Heptan
Hidravlično mineralno olje
Hidravlično olje
Hladilna tekočina
Hydrofluosillicic Acid
Izo-oktan
Izopropil acetat
Izopropil alkohol
Izopropil eter
Kalcijev hidroksid
Kalcijev hipoklorit
Kalcijev klorid
Kalcijev sulfat
Kalijev acetat
Kalijev bikromat <20%
Kalijev cianid
Kalijev hidroksid < 50%
Kalijev hipoklorid
12
www.dimer-group.com
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
A
C
A
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
DIMERFLON 11
DIMERFLON 13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
A
C
A
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON10
Kalijev karbonat
Kalijev klorat
Kalijev klorid
Kalijev nitrat
Karbonska kislina
Katran
Kerozin
Kisik
Klor mokri
Klor suhi
Klor tekoči
Kloracetanhidridna kislina
Klorobenzen
Kloroform
Klorometan
Klorotrifluorid
Klorov dioksid
Klorovodikova kislina 37%
Kondenzirana voda
Kreozot
Kresin
Krezol
Kromova kislina
Ksilen
Kurilno olje
Laneno olje
Magnezijev sulfat
Maleinska kislina
Maslena kislina
Metan
Metanol
Metil alkohol
Metil klorid
Metil metakrilat
Metilen klorid
Metiletil keton
Milo
Mineralno olje
Mlečna kislina
Morska voda
Motorno olje
Motorno olje
Mravljična kislina 85%
Nafta
Naftalin
Natrijev aluminat
Natrijev bikarbonat
Natrijev bisulfid
Natrijev cianid
Natrijev hidroksid < 25%
Natrijev hidroksid < 50%
Natrijev karbonat
Natrijev klorid
Natrijev silikat
Natrijev sulfat
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
DIMERFLON 11
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
DIMERFLON 13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
13
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON10
Natrijev sulfid
Nikljev klorid
Nikljev sulfat
Nitrobenzen
Nizkotlačna para
Ocetna kislina
Ocetna kislina zmznjena
Ogljikov dioksid
Ogljikov disulfid
Ogljikov monoksid
Ogljikov tetraklorid
Oksalna kislina
Oktan
Olje oljne ogrščice
Olje za mazanje
Olje za reduktorje
Palmitinska kislina
Para
Parafin
Pentan
Perkloretilen
Perkloretilen
Petrolej
Piridin
Pitna voda
Plavžni plin
Plin za generatorje
Plinsko olje
Propan
Rastlinsko olje
Rdeča dušikova kislina
Ricinusovo olje
Salicinska kislina
Silikonsko olje
Sladkor
Slanica
Srebrov nitrat
Stearinska kislina
Stiren
Surova nafta
Škrob
Taninska kislina
Termalno olje
Termalno olje
Terpentin
Tetrakloetilen
Tetrakloretan
Toluen
Transformatorsko olje
Trikloretilen
Utekočinjen naftni plin
Utekočinjen plin LPG
Vinil acetat
Vinil bromid
Vinil klorid
14
www.dimer-group.com
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DIMERFLON 11
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DIMERFLON 13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
TESNILNI MATERIALI IZ PTFE S POLNILI
DIMERFLON 10
Vinska kislina
Visokotlačna para
Voda
Voda - kotlovnica
Vodik
Vodikov florid
Vodikov klorid
Vodikov klorid suhi
Vodikov peroksid 6%
Vodikov sulfid
White Spirit
Zemeljski plin
Zrak
Žganje
Žveplena kislina
Žveplena kislina (dim)
Žveplena kislina 96%
Žveplo
Žveplov dioksid suhi
Žveplov trioksid
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DIMERFLON 11
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
DIMERFLON 13
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
15
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA IN ČISTEGA PTFE
DIMERFLON 20
DIMERFLON 30
Barva
Bela
Bela
Opis in aplikacija
DIMERFLON 20 je izdelan iz čistega PTFE,
ki ga odlikuje odlična kemična obstojnost,
razen na alkalno taljene kovine in flourove
pline.
Določene pomanjkljivosti čistega PTFE se
lahko izboljšajo z uporabo različnih polnil,
kot npr. grafit, bronza in steklena vlakna.
DIMERFLON 30 je večsmerno orientiran
ekspandiran PTFE v obliki plošč, z odlično
mehansko trdnostjo ter minimalnim lezenjem
pri povišanih temperaturah. DIMERFLON 30 je
uporaben za tesnjenje skoraj vseh medijev pri
širokotemperaturnem območju. Material je
čist in netoksičen, zato se lahko uporablja za
aplikacije v živilski in farmacevtski industriji.
mm
do 50
0,5 do 6,0 / do 9,0 na zahtevo
°C
-240°C do +260°C
-240°C do +260°C
0 - 14
0 - 14
g/cm³
0,90
0,90
Stisljivost (ASTM F 36)
%
45
45
Povratna stisljivost (ASTM F 36)
%
14
14
31
31
Mpa
15
15
mg/sm
0,002
0,002
mm
Plošče
Plošče
Tehnični podatki
Debelina
Max. delovna temperatura *
pH
Gostota
Natezna trdnost (ASTM F 152) MPa
Zaostanek napetosti (DIN 52913)
Plinoprepustnost (DIN 3535/6)
Dimenzije
1000 x 1000
1200 x 1200
1500 x 1500
1500 x 1500
Folije
širina do 120, debelina do 1
Palice
od 5 do 300
Cevi
od 6 do 300 (zunanji premer)
16
www.dimer-group.com
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA IN ČISTEGA PTFE
DIMERFLON ST-HD
DIMERFLON ST-U
DIMERFLON ST-M
Bela
Bela
Bela
DIMERFLON ST-U je tesnilni trak izdelan iz 100
% expandiranega PTFE z odličnimi tesnilnimi
lastnostmi.
Tipična uporaba so tesnjenje prirobnic,
ohišja črpalk, kompresorjev, toplotnih
izmenjevalcev ter drugih naprav.
DIMERFLON ST-HD je tesnilni trak izdelan iz
100 % ekspanidiranega zgoščenega PTFE z
odličnimi tesnilnimi lastnostmi.
Tipična uporaba so deformirane (neparalelne)
ali poškodovane tesnilne površine toplotnih
izmenjevalcev, velikih tankov in rezervoarjev
ter ohišja črpalk. Pogosto se uporablja tudi
kot tesnilo kotla.
DIMERFLON ST-M je tesnilni trak izdelan iz 100
% expandiranega PTFE z odličnimi tesnilnimi
lastnostmi.
Tipična uporaba so tesnjenje prirobnic,
ohišja črpalk, kompresorjev, toplotnih
izmenjevalcev ter drugih naprav.
-240°C do +260°C
-240°C do +260°C
-240°C do +260°C
0 - 14
0 - 14
0 - 14
0,65
1,00
0,65
Trakovi
Trakovi
Trakovi
3 x 1,5
3 x 1,5
4 x 2,5
5x2
5x2
5x2
7 x 2,5
7 x 2,5
6 x 4,6
10 x 3
10 x 3
8 x 5,5
12 x 4
12 x 4
10 x 7
14 x 5
14 x 5
17 x 6
17 x 6
ostale dimenzije so na voljo na zahtevo
20 x 7
25 x 5
25 x 10
30 x 10
40 x 5
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
17
17
www.dimer-group.com
TESNILNI MATERIALI IZ EKSPANDIRANEGA IN ČISTEGA PTFE
DIMERFLON ST-F
DIMERFLON ST-B
Barva
Bela
Bela
Opis in aplikacija
DIMERFLON ST-F je izdelan iz čistega
ekspandiranega PTFE in polnil. Kombinacija
ekspandiranega PTFE in anorganskih polnil
rezultira v izboljšanih lastnostih pri višjih
temperaturah in neravnih prirobnicah.
DIMERFLON ST-B je tesnilni trak namenjen
za tesnjenje odprtin pri bojlerjih in kotlih.
Večsmerna orientiranost vlaken zagotavlja
dolgo življenjsko dobo tesnila.
-240°C do +260°C
-240°C do +260°C
0 - 14
0 - 14
1,00
0,90
Trakovi
Trakovi
6 x 2,5
10 x 3 / za tesnilno površino 15 mm
8 x 3,5
24 x 3 / za tesnilno površino 25 mm
Tehnični podatki
Debelina
Max. delovna temperatura *
mm
°C
pH
Gostota
g/cm³
Stisljivost (ASTM F 36)
%
Povratna stisljivost (ASTM F 36)
%
Natezna trdnost (ASTM F 152) MPa
Zaostanek napetosti (DIN 52913)
Plinoprepustnost (DIN 3535/6)
Dimenzije
Mpa
mg/sm
mm
10 x 5
18
www.dimer-group.com
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
DIAGRAM O UPORABI TESNILNIH MATERIALOV
Temperatura (°C)
1000
800
600
400
200
0
50
100
150
200
-200
Površinski pritisk (bar)
Tesnilni materiali iz sljude
Tesnilni materiali iz ekspandiranega grafita
Kalandrirani tesnilni materiali
Tesnilni materiali iz PTFE
Tesnilni materiali iz gume
Vse informacije v pričujočem katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega pomena, saj nimamo
vpliva na posamično vrsto uporabe.
TESNILNI MATERIALI
19
19
www.dimer-group.com
PALETA IZDELKOV
Hidravlična tesnila
Industrijska tesnila
Tesnilni materiali
Mehanska tesnila
Pletenice
Izolacijske pletenice in tehnični tekstil
Storitve
KONTAKTNI PODATKI
Dimer s.r.o.
Češka republika
Zelená 505, 760 01 Zlín-Kudlov
T: +420 577 224 343
F: +420 577 224 007
E: [email protected]
www.dimer.cz
Dimer Engineering s.r.o.
Češka republika
Na Pohoří 43, 273 53 Hostouň
T: +420 312 665 000
F: +420 312 665 200
E: [email protected]
www.dimer-ing.cz
Dimer Slovakia s.r.o.
Slovaška republika
Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
T: +421 465 430 208
F: +421 465 121 310
E: [email protected]
www.dimer.sk
Dimer Slovenija d.o.o.
Slovenija
Brodarska ulica 14, 1270 Litija
T: +386 1 620 08 01
F: +386 1 620 08 02
E: [email protected]
www.dimer.si
DIMER GROUP V 2012-01
Fotografije: Lilik Aleksander