PREVERI SVOJE ZNANJE.pdf - Osnovna šola Sladki Vrh

OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
PREVERI SVOJE ZNANJE
1. Iz pomešanih črk sestavi po dve besedi:
IZMA ____________________, ___________________
OLK ____________________, ___________________
VAER ___________________ , ___________________
2. Naslednje besede, v tabeli, razvrsti glede na število zlogov.
ČEBELA, NEBO, NOS, VESLO, ČUK, NOGAVICA, VLAK, DIMNIKAR, LESTEV,
ČAROVNICA, BARVICA, VIJOLICA
EN ZLOG
DVA ZLOGA
TRIJE ZLOGI
VEČ ZLOGOV
3. Obkroži besede, ki nimajo nobenega zapisanega samoglasnika.
ČMRLJ
ČRV
JAGNJE
KROGLA
GRM
PRST
ŽEMLJA
VRV
4. Napiši po dve besedi, ki:
se končata na soglasnik k: __________________, __________________
se začneta na samoglasnik i: _________________, _________________
vsebujeta samoglasnika a in e: _______________, __________________
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
5. Preberi besedilo in vanj vpiši manjkajoče besedice.
Uporabiš lahko besedice: k, pod, z, na, iz, v.
Barbarina soba je velika. _____ pisalni mizi so pisani lončki. _____ vazi so lepe
rože. _____ omare je vzela svojo najljubšo obleko. Odločila se je, da gre na obisk
_____ sošolki Tini. Med potjo je zavila v bližnji gozd. Znašla se je _____ jasi polni
gozdnih jagod. _____ roko je zamahnila proti čebeli, ki ji je pribrenčala ______
ušesu. Tedaj je zaslišala prijateljičin glas. Pogledala je proti drevesom in jo zagledala
________ visoko smreko. Stekla je ______ njej in skupaj sta se odpravili naprej.
6. Poišči pravopisne napake. Uporabi popravna znamenja.
Tekmovanje na vranjem vrhu je privablo dosti tekmovalceu Prišli so tudi naši prijatli iz
Zgornje velke. Zaradi Gripe je mankal sandi hojnik. Prijatelice barbara vojka in eva so
pripravile glazbeni program blo je Zelo lepo!
Popravljeno besedilo LEPO prepiši.
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
7. Napiši pismo! Izberi komu ga boš poslal in o čem mu boš pisal.
Komu boš pisal? ______________________________________________
Pisal bom o: _________________________________________________
Sedaj pismo še napiši! Pazi, kako bo sestavljeno!
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH