revija Prenova

Januar 2015 • Leto XXVI
1
Tıskovına • Poštnına plačana prı poštı 1102 Ljubljana • Cena 3 €
KAJ MI POMENI
KNJIGA?
JEZUS JE Z MENOJ
IN MI NOBENO ZLO
NE MORE NIČ
PASTORALNI NAČRT
NOTRANJE
OZDRAVLJENJE
PO MOLITVI
PO POteh SLAvLJeNJA
S psalmi Cerkev
slavi Boga
Svetopisemski psalmi so
bili napisani pod Božjim
navdihnjenjem. Že od začetka
Cerkve so hranili pobožnost
vernikov, ko so z njimi prinašali
Bogu daritev hvale, to je sad
ustnic, ki so hvalile Božje
ime. So pa tudi, kakor je bilo
to v navadi že v Stari zavezi,
zavzemali pomembno mesto
pri daritvenem in molitvenem
bogoslužju.
T
ak je začetek »glasu Cerkve«,
kakor ga naziva sv. Bazilij, petja
psalmov, ki ga je naš prednik
Urban VIII. označil kot »hčerko tiste
hvale, ki se neprestano oglaša pred
prestolom Boga in Jagnjeta«. Sv.
Atanazij pravi, da psalmi učijo zlasti
tiste, ki so posvečeni za bogoslužje,
kako naj hvalijo Boga in s kakšnimi
izbranimi besedami naj ga slavijo.
2
O tej zadevi pravi lepo sv. Avguštin:
»Da bi človek prav Boga hvalil, je
Bog prej sebe hvalil. Ker je Bog sebe
hvalil, zato človek sedaj ve, kako je
treba Boga hvaliti.«
Poleg tega imajo psalmi čudovito
moč, da v srcih vseh ljudi zbujajo
željo po krepostih. Četudi je vse
Sveto pismo Stare in Nove zaveze
navdihnjeno od Boga in koristno za
poučevanje, kakor je pisano, vendar je
knjiga psalmov kakor raj, v katerem so
zbrani sadovi vseh drugih knjig; navaja
speve in tem med petjem pridružuje
še lastne. Tudi te besede je izrekel sv.
Atanazij, ki z vso pravico dostavlja:
»Meni se zdi, da so za tistega, ki jih
prepeva, psalmi kakor zrcalo, da v njih
gleda sebe in življenje svoje duše, in z
njimi izliva svoja čustva.«
Zato tudi sv. Avguštin piše v svojih
Izpovedih: »Kolikokrat so mi prišle
solze, ko sem prepeval te himne in
pesmi! Kako so me ganili mili napevi,
ki jih je prepevala tvoja Cerkev! Spevi
so mi prodrli v ušesa, resnica pa mi je
prešla v srce, iz katerega mi je privrela
pobožnost, iz oči pa so mi lile solze,
pri vsem skupaj pa sem se dobro
počutil.«
Zares, kako bi mogli biti brez čuta
ob tistih mestih v psalmih, kjer se
tako vzvišeno hvali brezmejno Božje
veličastvo, Njegovo neizrekljivo
usmiljenje, Njegova vsemogočnost,
Njegova pravičnost, Njegova dobrota,
in druge Njegove brezkončne veličine.
Komu ne bi vse to navdihovalo
podobnih čustev: zahvalo za od Boga
prejete dobrote, ponižne in zaupne
prošnje za prihodnje dobrine, krik
duše, ki se kesa svojih grehov? Ali bi
mogli ostati hladni ob podobi Kristusa
- Odrešenika, ki je slikana s tolikšno
vztrajnostjo? Kajti sv. Avguštin je »v
vseh psalmih slišal Kristusov glas,
pojoči in zdihujoči, radujoči se v
upanju ali zdihujoči zaradi sedanje
stiske«.
Iz apostolske konstitucije
sv. Pija X., papeža, Divino afflatu, 1911
uvODNiK
PRENOVA je list
Prenove v Duhu,
2015, leto XXVI, št. 1
Odgovarja: Miodrag Kekić,
e-pošta: [email protected]
Ureja in zbira prispevke:
Marija Bukovec, Savlje 46,
1000 Ljubljana,
e-pošta: [email protected]
Uredniški odbor:
Niko Rupnik, Marjan Dvornik,
Janez Cerkovnik, Majda Ganzitti,
Andrej Justinek, Tanja Jenko
in Marija Bukovec, častni član
p. Marijan Šef
Lektorira: Marjeta Žebovec
Naročila revije in knjig:
Društvo Prenova v Duhu, Obrežna 1,
2000 Maribor, tel.: 02/420 11 37,
E-pošta: [email protected]
Strani na internetu:
http://prenova.rkc.si/
Postavitev in urejanje Prenove
na internetu: Helena Sernec
Založila: Prenova v Duhu
Tisk: Špes, grafični studio d.o.o.
Izdaja: Prenova v Duhu.
List izhaja enkrat mesečno.
Vrednost 3,00 EUR.
Letna vrednost (11 številk) znaša
20,00 EUR.
Plačali jo boste s položnico, ki vam
jo bomo poslali. Lahko se odločite
tudi za podporno naročnino; z njo
želimo zbrati denar, da bomo revijo
poslali tistim, ki si je ne morejo
kupiti.
Naročnino na Prenovo pa lahko tudi
podarite; sporočite nam svoj naslov
in naslov obdarjenca!
Transakcijski račun Društva
Prenova v Duhu:
24200 - 9004376942
ISSN (tiskana izdaja):
1581-3916,
ISSN (online): 1581-2924
Dragi bratje in sestre v Luči!
Ko sem šel pred kratkim v izolsko
bolnišnico na obisk k mojemu zelo
bolnemu bratrancu, sem v njegovi
sobi najprej naletel na presenečenje.
Koga sem zagledal? Bil je župnik Igor
Lovišček, tudi bolnik. Bil je dobre
volje, čeprav se bori z neprijaznimi
boleznimi. Z veseljem mi je povedal, da
sta se z mojim bratrancem že seznanila
in ugotovila, da me oba poznata, itd.
Nato še eno presenečenje! Nasproti
bratrančeve postelje odkrijem, da
leži Slavko Možina iz Portoroža (stric
novinarja Jožeta Možine). Bil je zelo
vesel, ko sva se zagledala. Lahko bi
rekel: tri muhe na en mah! Včasih se
mi zdi, da so presenečenja za Boga
kar neko pravilo. On je zelo rad Bog
presenečenj - Bog, ki preseneča - na
najrazličnejše načine.
Ko smo prestopili prag novega
leta 2015 si radi voščimo samo dobra
presenečenja v tem novem odmerku
časa, ki nam ga Gospod poklanja. Jaz
bi vam rad zaželel predvsem, da bi
hodili v Luči, kot pravi znana pesem.
Da bi živeli in delovali v Njem, ki
je Luč in se vedno znova veselili
Njegove topline in svetlobe.
Kristus, ki je Luč sveta, naj
pred vašimi koraki skozi vse
novo leto odganja temo in vas
napolnjuje z veseljem! Naj bo
vse bolj uresničena v nas Pavlova
spodbuda, ki si jo je naš novi
nadškof izbral za geslo svoje
službe: Veselite se v Gospodu!
Spodbujeni od papeževe
okrožnice Veselje evangelija so
angleški škofje sprožili pastoralno pobudo Oznanjaj ‚15
(Proclaim ‚15), s katero želijo čim
bolj konkretno v novem letu
spodbujati katoliške župnije k
veselemu posredovanju vere
drugim. Ustanovili bi naj tudi
posebne skupine za evangelizacijo, ki bi iskale konkretne nove
načine evangeliziranja.
Mi v duhovnem toku
Katoliške karizmatične prenove
bomo z neustrašeno in živo vero
sodelovali na najrazličnejših
MODRE MISLI
Karizmatičnost ni nekaj
novega, v Cerkvi so bile od
vsega začetka karizme,
darovi Svetega Duha so
bili vidni. Apostoli so
se podali vsevprek in
povsod oznanjali veselo
sporočilo. Ljudje so videli
mnogo čudežev in ozdravitev,
tako, da so prihajali vedno novi ljudje in
mlada Cerkev je rasla. Apostol Tomaž je
misijonaril v Indiji in tako sem jaz danes
lahko tukaj. Jezusova moč se tako pokaže v
čudežih in ozdravitvah. Cerkev obnavljamo
s karizmami Svetega Duha ter to označujemo za karizmatično.
Foto prva stran Klemen Lajevec in
zadnja stran Marjan Dvornik
p. Joseph Bill, Jezus te ljubi
prireditvah za
novo evangelizacijo,
kot jih že poznamo.
Najprej bodo to seminarji
za izlitje Svetega Duha, ki se
pridno širijo po mnogih krajih
naše domovine. Med njimi
bo prvi seminar Glej, Luč! na
Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani. Potem nekatera
romanja, kot npr. po veliki noči
v Medžugorje ali poleti v Parayle-Monial. Naj pa izpostavim
dva posebna dogodka, ki se nam
napovedujeta letos in sicer v Celju:
ekumenski duhovni seminar Catch
the fire (vodi Matteo Calisi) konec
aprila in pa novembra mednarodno
izobraževanje za voditelje in
animatorje (organizira ICCRS). Vse
te dogodke vzemimo zelo resno
kot posebne priložnosti (in morda
presenečenja!) od Gospoda in
goreče molimo za njihov uspeh.
Pridi, Sveti Duh in nas srečno
preseneti v novem letu 2015!
Vaš p. Mio Kekić, DJ
vSeBiNA
PO POteh SLAvLJeNJA
S psalmi Cerkev slavi Boga
2
BoŽJe ZApoVeDi
Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe
4
AKtuALNO
Kaj mi pomeni knjiga?
6
Sveti Duh
Svetost karizme
8
POGOvOR
Jezus je z menoj in mi nobeno zlo ne more nič 10
DA Bi BiLi vSi eNO
Načela ponovnega zedinjenja
Pastoralni načrt
12
13
poMeN oZDRAVLJeNJA
Notranje ozdravljenje po molitvi
14
MoŽJe SVeTeGA JoŽeFA
15
poRoČiLo
18
oBVeSTiLA
21
BoŽJe ZApoVeDi
Ljubi svojega
bližnjega kakor
sam sebe
I
n Bog vstopa v človekovo življenje
po skupnosti, ki jo je On hotel in
ustvaril, to je družina. Ta skupnost
lahko ponudi bodočim rodovom vse,
kar je potrebno za človekov duhovni,
duševni in telesni blagor. Zato je ta
skupnost na poseben način posvečena,
saj je v njej sam Bog postal človek in kot
človek živel velik del svojega zemeljskega življenja ter jo tako posvečeval.
Res sem neizprosen, jekleno trmast,
še več: trdovraten in zakrknjen, če me
4
ne ganejo besede, ki jih govori Jezus,
Bog in človek, svojim učencem: »Novo
zapoved vam dam, da se ljubite
med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn
13,34)
S temi Jezusovimi besedami, ki
preprosto kažejo na dejstva Božje
ljubezni do nas in pričakujejo naš
odgovor, namigujem na naslednji sklop
Božjih zapovedi (od četrte do desete),
ki nam jih daje Gospod, da nam ni
Ljubezen
Ljubezen, najvišja Božja krepost,
tudi najvišja vrednota, ki določa moje
in tvoje življenje, je torej prava takrat,
ko je podobna Jezusovi. In On je lahko
potrjeval z življenjem in besedo: »Jezus
je odgovoril: »Prva zapoved je:
Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog,
je edini Gospod. Ljubi Gospoda,
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse
duše, z vsem mišljenjem in z vso
močjo. Druga pa je tale: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga
zapoved.« (Mk 12,29–31).
foto Marija Maruša Maraž
4. BOŽJA ZAPOVED
treba šele odkrivati, kakšen pa naj bo
naš odnos do bližnjih in do samega
sebe. Trudimo se, da bi jih živeli.
Nekaj preprostih besed
Lahko jih le bežno preletim. Lahko
se jih naučim na pamet. Lahko si jih
vtisnem globoko v srce. Toda pravi
pomen dobivajo z življenjem. Če jih
torej živim. Kdo izmed nas lahko
stoodstotno potrdi, da ljubi Boga z vsem
srcem, vso dušo, vsem mišljenjem in
vso močjo ter svojega bližnjega kakor
samega sebe??? Dokler ne dosežemo
tega »vrha«, imamo dovolj razlogov,
da se »vzpenjamo«, da dovoljujemo,
da nam Ljubezen »jemlje nepotrebni
tovor« na tem »vzpenjanju« in dam
daje samega Sebe, ker le tako lahko
dosežemo »vrh«.
Apostol Pavel pojasnjuje to zapoved
z naslednjimi besedami: »Ne bodite
nikomur dolžniki, razen če gre za
medsebojno ljubezen; kdor namreč
ljubi drugega, je izpolnil postavo.
Kajti zapovedi Ne prešuštvuj! Ne
ubijaj! Ne kradi! Ne požêli! pa tudi
vse druge zapovedi so obsežene v
besedi: Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne
prizadeva hudega; ljubezen je torej
izpolnitev postave.« (Rim 13,8–10).
BoŽJe ZApoVeDi
Najpomembnejši odnos
v Peti Mojzesovi knjigi: »Spoštuj
S čimer bi ti lahko koristil, je korbán‹
Takoj za določitvijo odnosa do
(namreč: dar Bogu, zaobljuba
(dobesedno: »slavi« (op.)) očeta in
Boga nas Bog vodi k pravemu odnosu
(op.)), to se pravi dar, mu ne dovolite
mater, kakor ti je zapovedal GOSPOD,
do naših največ, da bi kaj
v preteklih dneh smo spet
tvoj Bog, da se podaljšajo tvoji dnevi
bližjih in najpostoril za očeta ali
lahko doživljali veličastnost
in da ti bo dobro na zemlji, ki ti jo daje
membnejših, to
mater. S svojim
so naši starši, naši
izročilom, ki ga
dogodkov, ki edinstveno
GOSPOD, tvoj Bog!« (5 Mz 5,16)
predniki. Z njimi
posegajo v zgodovino človeštva izročate, razveNa te besede se opira tudi apostol
smo v duhovni,
ljavljate Božjo
in z njim povezanega odrešenja.
Pavel, ki takole spodbuja k spoštovanju
duševni in telesni
besedo. In še
Učlovečenje Božjega Sina. ob veliko podobnega in pravemu odnosu do staršev:
»navezi«, zato
je v odnosu do
»Otroci, ubogajte svoje starše v
Božjem Detetu se bi zares lahko delate.«
bližnjih ta odnos »omehčalo« vsako srce človeka, (Mk 7,8–13)
Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj
najpomembnejši.
Jezus se seveda
očeta in mater – to je prva zapoved
ko Vsemogočni kot Dete vstopa
Prve tri
opira na četrto
z obljubo: da ti bo dobro in boš
zapovedi se torej v moje in tvoje življenje. Kolikšna Božjo zapoved,
dolgo živel na zemlji.« (Ef 6,1–3)
ponižnost in ljubezen?!
nanašajo na
ki je zapisana
odnos do Boga,
takoj naslednja, četrta, pa na odnos
Robert Brest,
do staršev in prednikov: »Spoštuj
duhovni spremljevalec SLO Katoliške karizmatične prenove
očeta in mater, da se podaljšajo
tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje
Kristjani od sv. Frančiška naprej radi postavljamo jaslice GOSPOD, tvoj Bog!« (2 Mz 20,12).
figurice malega Jezuščka, Marije in Jožefa, angelov in pastirjev.
In ker tudi Bog ni poslal svojega
Pozneje dodamo še tri kralje. Jaslice nam pomagajo gledati v
Sina na svet zato, da bi razvezoval
skrivnost Božjega učlovečenja. Jezusovega rojstva se veselijo
postavo, marveč jo dopolnil (prim. Mt
Marija, Jožef, angeli, pastirji in zdi se, da tudi živali in narava želijo Detetu vse
5,17), je On sam najprej živel tako, kot
najboljše. Morda se komu postavlja vprašanje, zakaj za Jezusa ni bilo boljšega
je potem učil. Zato je največji zgled
prostora, boljšega kraja. Marija in Jožef bi morda odgovorila takole: „Tudi ta je
odnosa do staršev prav Jezus sam,
dober!“ Pomisli: „Je v mojem srcu moč najti boljši prostor?“ Tudi ti si „dober“,
čeprav nisi idealen, čeprav se bojiš, čeprav se morda včasih ne čutiš vrednega.
čeprav mu je bil Jožef zgolj krušni
Reci: „Pridi, Jezus!“
oče, saj je Njegov pravi Oče Bog.
V novem letu vam vsem želim skrivnostnega srečevanja z Jezusom, Marijo
Čeprav evangeliji le skopo poročajo
in Jožefom, lepega razmišljanja Božje ljubezni ter pogumnega oznanjevanja in
o Jezusovem skritem tridesetletnem
pričevanja lastne izkušnje Božje dobrote. Bog vas blagoslovi in naj vam podeli
življenju, vseeno iz teh nekaj besed
svoj mir!
lahko opazujemo, kako prisrčen,
spoštljiv, ljubeč in ubogljiv odnos je
imel do svojih zemeljskih staršev: »Bil
Cvetka Ajd,
jima je pokoren« (Lk 2,51).
koordinatorka SLO Katoliške karizmatične prenove
Jezus sam je tudi opozarjal na
Cenjeni Božji otroci,
pomembnost te zapovedi, ko je svaril
v medijih velikokrat slišimo o raznih preizkušnjah, ki
pred napačnim pojmovanjem in vreddolotevajo našo domovino in svet. Mi pa imamo kljub temu
notenjem te zapovedi: »In govoril jim
razlog za upanje, veselje in pogum.
je (namreč farizejem in pismoukom):
Tudi Sveta družina je bila preizkušana in so ji celo stregli po življenju. To pa
»Lepo zametavate Božjo zapoved, da
je ni zaustavilo slediti Gospodu – nebeškemu Očetu.
se držite svojega izročila! Mojzes je
Zato tudi mi danes nimamo razloga, da se ne bi veselili, nimamo razloga za
namreč rekel: Spoštuj očeta in mater
obup, ampak se zatečimo molitvi, tudi s prošnjo nebeškemu Očetu, da nam
in Kdor preklinja očeta ali mater,
pokaže pot poguma, vztrajnosti, vere skozi vse preizkušnje.
naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa
Lažje nam bo. V veselje nam bo. Ne bomo omagali.
pravite: ›Če kdo reče očetu ali materi:
Vsem želim blagoslovljeno novo leto, da bi imeli »življenje v izobilju«.
5
Kaj mi pomeni
knjiga?
foto Veronika Rijavec
AKtuALNO
V premislek v mesecu verskega tiska
Januar je mesec verskega tiska.
Ravno pravi, da se vsak pri sebi
vpraša, kaj mu pomeni katoliški
tednik Družina, mesečnik
ognjišče, člani duhovnega
toka pa tudi, kaj nam pomeni
naš mesečnik prenova; drugih
duhovnih gibanj, kaj jim
sporočajo njihove revije in druga
glasila.
PIŠE: JoŽeF pAVLiČ
a župnijski ravni, kaj mi
duhovnega daje župnijski list.
Širše gledano: kolikokrat zaidem
v katero od slovenskih založb, od založbe
Družina, Mohorjeve družbe, Ognjišča
do založbe Prenove v Duhu, kupim
katero od njihovih knjig in jo tudi zares
preberem. Se pravi z vsemi besedami in
ločili, celo s slovničnimi in korektorskimi
napakami in spodrsljaji vred. Potem
zame, za nas zares velja latinski pregovor:
Timeo lectorem unium libri (Bojim
se bralca ene knjige). Ker sem jo prebral
tako dobro, da jo znam skoraj na pamet,
vem vsak hip povedati bistvo njene
vsebine, pripovedi, sporočila.
N
6
Ali še znam ceniti dobro knjigo?
Hvala Bogu, da je še veliko Slovencev,
ki znajo ceniti dobro knjigo. To je
pokazal tudi lanski Slovenski knjižni
sejem, dober obisk in tudi nakup knjig
slovenskih »cerkvenih« založb. Nekatere
so postale prave uspešnice. Pri založbi
Družina knjiga češkega ekonomista
Tomaša Sedlačka Ekonomija dobrega
in zla pa Gremo kuhat o kuharskih
spretnostih z recepti podutiškega
župnika Marka Čižmana. Od knjig
založbe Prenova v Duhu še posebej
zadnja knjiga Ni poti nazaj ameriškega
spreobrnjenca Donalda H. Callowaya.
Lepa in pomembna opravila na
»stara leta«
Vesel sem, da sem v lanskem letu
k temu »bogastvu« (kakor za koga)
pridal majhen delež z uvodom v knjigo
o papežu sv. Janezu XXIII. Portret
svetnika in Dnevnik duše. In uredil
pesniško zbirko primorskega pesnika
Janeza Zupana Zepa z naslovom
Pesmi življenja. Ko sva mu jo z
našim tehničnim urednikom Robertom
Debevcem, ki se je zelo potrudil za njeno
lepo obliko, nesla, je bil močno presenečen nad njeno lično zunanjo in notranjo
podobo. Dejala sva mu, da si njegove
pesmi to zaslužijo, da ima vsak človek
raje lepo knjigo, tudi če je malo dražja,
kot pa na hitro in površno narejeno,
s premajhnimi črkami, natisnjeno na
nekakovostnem papirju. Povedala sva
mu, da si za 80. rojstni dan že zasluži res
lepo knjigo.
Kaj bo njemu in bralcem pomenila,
je odvisno od njih, midva ne moreva
vplivati. Rekla sva mu, da se bo s
svojo pesniško zbirko trajno zapisal
v slovensko književnost, bo ta vedno
spominjala nanj, ker je njena vrednost
neminljiva. Še tako lepo hišo je treba
prenavljati, drag avtomobil »nabira«
kilometre in se z leti obrablja, obleka se
ponosi, knjiga pa ostane.
Spet dobri stari Ronan!
Zvesta prijateljica v urah samote,
iskanja, celo obupavanja. Je najprej
pri roki. Kot je meni v teh dneh knjiga
Zaupaj, izroči se, veruj, sprejmi (ni
še prevedena) irskega slavilca Ronana
Johnstona, gosta lanskega srečanja molitvenih občestev duhovnega toka iz vse
Slovenije v Dravljah. Berem jo, kot pisec
svetuje, počasi, premišljeno, od sklopa
do sklopa. Ko to pišem, je za mano šesti
sklop z naslovom Zahvaljevanje.
Ravno pravi za prehod iz leta 2014 v
leto 2015, spominjanje starega leta, črto
podenj ter načrte v novem letu.
AKtuALNO
Hvaležni Bogu za vse dobro, pa
tudi za preizkušnje
Pisec me (nas) opozori, da moram
biti hvaležen Bogu za vse, kar mi pošilja
(tudi za preizkušnje), pa tudi ljudem
okrog sebe. Navaja irski pregovor: Štej
svoje blagoslove, ne križe! Z drugimi
besedami povedano: Bodi raje hvaležen
za dobre stvari v svojem življenju, kot pa
da takoj potarnaš nad slabimi! Svetuje,
da začnem živeti bolj preprosto, več časa
namenjam druženju z drugimi ljudmi, se
veselim srečanj z njimi, življenja v kraju,
v katerem živim, si vzamem več časa
za sprehode, igranje z otroki, uživanje
čistega zraka. Občudovanja čudovitih
Božjih del v meni, v drugih, bližnji in
daljni okolici. Božjega stvarstva in dela
človeških rok! To strnem v zahvalo Bogu,
v svojo molitev. Kako?
Ronan svetuje, naj si najprej vzamem
zadosti časa, se usedem in začnem
spraševati, ali mi kaj bistvenega, nujnega
manjka. Hrane, obleke, zakurjenega
prostora? Odgovor bo: »Ne!«
Od tega naj preidem na dobre
stvari v svojem življenju: lepoto narave,
dobrega prijatelja, družinske člane …
To je že malo bolj naporno. Po takšnem
samoizpraševanju pridem do ugotovitve,
da imam v tem trenutku vse bistveno, kar
potrebujem za življenje. Torej je odveč
tarnanje, kje vse me boli, kaj vse me skrbi,
česa vsega nimam, na kar nas je člane
molitvenega občestva v ljubljanskem
Mirju pred nedavnim opozoril eden
izmed duhovnikov v Katoliški karizmatični prenovi.
Gospodarska in finančna kriza
naj poglobi v nas čut za duhovne
vrednote
Avtor knjige gre še globlje, pove,
kako so Irci v času pred gospodarskim
razcvetom veljali za gostoljubne,
tople in med seboj trdno povezane
ljudi. Gospodarski razcvet jim je sicer
prinesel gmotno udobje, ne pa tudi
duhovnega zadovoljstva. Ljudje so bili
čustveno osamljeni, nervozni, celo
nesrečni; pozabili so na zahvalo Bogu!
Gospodarska kriza, Ronan jo imenuje
»keltski tiger«, je marsikoga streznila,
je bila pravi šok zanje, hud udarec,
povzročila obilo depresij. Marsikomu,
kot Ronanu, pa je pomagala, da je globlje
pogledal vase, si postavil temeljna
vprašanja o smislu svojega življenja in
poslanstva, najprej pa Božjega bitja in
dolžne hvaležnosti Bogu za vse dobro
poprej, pa tudi za sedaj, ko je za sedmimi
leti obilja tako kot pri Egipčanih prišlo
sedem suhih let. Odgovore na Božjo preizkušnjo je poiskal pri Njem in jih z Božjo
pomočjo našel v globini svojega bitja. Z
njim se je zgodilo to, na kar je ob začetku
slovenske gospodarske in finančne krize
opozoril nekdanji vseslovenski koordinator Katoliške karizmatične prenove
Janez Cerkovnik: da se bomo Slovenci še
zahvaljevali Bogu za krizo!? Tedaj smo
ga debelo gledali (jaz tudi), vendar je imel
prav. Mogoče je tudi prebral Johnstonovo
knjigo? Mogoče se je tudi on kot Ronan
nekega večera ob sončnem zahodu kje
v planinski koči (Ronan se je iz otroške
sobe) zagledal v lepoto narave, zapel
hvalnico s sv. Frančiškom Asiškim, mu
je na usta iz dna srca privrela pesem
Stvarniku? Želim vam, da vam čim
večkrat v tem letu za vse, kar vam je in
bo namenil dobri Bog. On že ve, zakaj,
na nas pa je, da kot preizkušeni Job
vztrajamo v zvestobi Bogu.
Ko nam bo hudo, se ne zapirajmo
vase, marveč delujmo!
Ko bo hudo, pa, kot nam je na
duhovnih vajah svetoval p. Janez Sraka,
ne obupujmo, marveč delujmo. S tem
bomo izšli iz začaranega kroga samih
sebe, se odprli ljudem in stvarem okrog
sebe in Bogu. Svoja spoznanja zaupajmo
papirju in bralcem Prenove v pričevanjih.
Zakaj ne bi z njimi obogatili še drugih?
Sami sebe tudi z branjem katere od knjig
založbe Prenove v Duhu in drugih
slovenskih založb. Vemo, katerih, kajne?
Knjiga Irca Ronana Johnstona, od katere
sem vam približal le delček, naj vam bo
spodbuda za to. Pa tudi zgled pesnika
Janeza Zupana Zepa, ki je pri osemdesetih letih izdal prvo pesniško zbirko. To
pomeni, da naj počnemo kaj res lepega,
ustvarjalnega, smiselnega, kar bo za
vedno ostalo za nami. Najpomembneje
pa je, s čim se bomo »zapisali« pri Bogu.
Veselo na delo! In razveseljujmo druge,
s tem pa osrečujemo sami sebe!
Simona Golja Kosmač,
koordinatorka Katoliške karizmatične prenove
za koprsko škofijo
Kje se začenja ljubezen? Kje se začenja ljubezen? Doma
... Naučimo se ljubezni v naši družini. V naši družini imamo
morda zelo uboge ljudi in jih sploh ne opazimo. Nimamo
časa, da bi se jim nasmehnili. Prinesimo to ljubezen, to nežnost v našo družino
in videli bomo razliko. (sv. Mati Terezija)
Vsem vam želim, da bi v tem letu, ki je pred nami, opazili vse uboge ljudi, da
bi izžarevali ljubezen, se nasmehnili vsakomur, ki ga srečamo na cesti. In tako
bomo tudi v sebi začutili veliko spremembo.
Andrej Justinek,
koordinator Katoliške karizmatične prenove
za ljubljansko nadškofijo
Blagoslov Vsemogočnega Boga: Očeta, Sina in Svetega
Duha naj vas varuje vse leto 2015.
7
Sveti Duh
Svetost karizme
PIŠE: p. Mio KekDJ
Po drugi strani pa Pavel prepoznava
Svetega Duha kot notranje počelo
novega življenja. Duh je tista nova
postava, notranja postava, napisana v
srca, ki utemeljuje novo zavezo (prim.
Rim 8,2; 2Kor 3,3). On je tudi novo
življenje in počelo popolne notranje
prenove, do katere pride pri krstu (prim.
Rim 7,6; 8,2; 2 Kor 3,6; Tit 3,5). Nato je
Sveti Duh tudi počelo novega spoznanja
Boga. Saj so ga verniki prejeli, da bi
spoznali vse, kar jim je Bog dal. Tako
je celo „Božje globine“ in „stvari, ki jih
oko ne vidi“ Bog razodel po Svetem
Duhu (prim. 1 Kor 2,10–16). In končno
najpomembnejše od vsega: Sveti Duh
je tisti, ki vliva v srca ljubezen in daje
darovanjsko ljubezen (prim. Rim 5,5; 1
Kor 12,31–13,1sl.).
Vidimo lahko, da Pavel loči dva
temeljna načina delovanja Duha. Eno
je karizmatično delovanje, ki je bolj
usmerjeno „navzven“ (ad extra), saj
je namenjeno drugim, drugo je pa
delovanje „navznoter“ (ad intra), ki je
namenjeno tistemu, ki ga prejme in ima
glavni učinek v njem samem, ker prenavlja
ot smo lahko do sedaj opazovali,
njega samega. Očitno je razmišljal tudi
srečamo v Novi zavezi dve
o odnosu med tema dvema različnima
bistveni pojmovanji Svetega
delovanjema Duha. Pavlovo stališče bi
Duha. Na eni strani bolj karizmatično
lahko takole povzeli: priznanje karizem kot
pojmovanje kot ga poznajo Lukov,
odločujočega dejavnika za vzpostavitev
Matejev in Markov evangelij, ki predin rast Kristusovega telesa, vendar pa tudi
stavljajo Duha bolj kot „Božjo moč“ in
podreditev karizem ljubezni. Ko pravi:
predvsem preroštvo. Na drugi strani pa
„A vendar morate hrepeneti po večjih
bolj ponotranjeno pojmovanje kot ga
milostnih darovih. Naj vam pokažem še
srečamo pri Janezu, ki predstavlja Duha
odličnejšo pot“ (1 Kor 12,31), vzpostavi
bolj kot počelo ponovnega rojstva in
dvojno hierarhijo. Eno znotraj karizem,
novega življenja. Pri sv. Pavlu najdemo
ker pravi, da so nekatere od njih „večje“ od
sintezo obeh pojmovanj v smislu, da
drugih, in drugo hierarhijo med karizmami
sta pri njem navzoči in napovedani obe
in ljubeznijo. Slednja je končno nad
možni gledanji na Duha.
karizmami, ki bodo prešle, ljubezen pa ne
Po eni strani torej pozna Pavel
bo nikoli prešla (prim. 1 Kor 13,8). Tako je
Svetega Duha kot razdeljevalca karizem
„biti“ v Duhu nad „delovanjem“ (za druge)
in kot „Božjo moč“. O tem razpršeno
v Duhu. In to do te mere, da bi drugo brez
govori v svojih pismih (prim. 1 Kor
ljubezni ne koristilo ničemur.
12–14; Rim 12,6–8; Ef 4,11–16.) On
Podobno veliko kasneje razmišlja sv.
iz osebne izkušnje ve kako je, če se
Tomaž Akvinski zakaj je ljubezen (ki jo
on imenuje milost „gratum faciens“ - ki
izkazujeta „Duh in moč“ (prim. 1 Kor
nas dela všečne Bogu) večja od karizme
2,4; 1 Tes 1,5; 2 Kor 12,12.) Pojmovanje
(milost „gratis data“ - zastonjsko
Duha je tu podobno kot v Stari
podeljena) in ugotavlja, da je to zato,
zavezi, le da je sedaj vse podrejeno
ker ljubezen neposredno zedinja s
Dragi bratje in sestre v Svetem Duhu!
Kristusu, od katerega prihajajo
V
želji,
da
bi
poglobili
svoje
poznavanje
ciljem, ki je Bog sam, medtem ko
karizme in so namenjene
osebe in narave Svetega Duha, smo ob
karizma ustvarja samo predpogoje,
izgrajevanju njegovega telesa, ki
knjigi
p.
Raniera
Cantalamesse,
Sveti
Duh
pripravlja okoliščine, da bi se to
je Cerkev. Kristus je tudi določil,
in
binkošti,
‚predelali‘
sedem
njegovih
dogodilo v drugih. Zato bolj zadeva
da so nekateri apostoli, drugi
meditacij.
Sedaj
nam
ostane
še
zadnja
sredstva in ne cilj. Prek karizem mi
evangelisti, drugi preroki (prim.
– osma – z naslovom „Vse to pa dela en
ne moremo doseči v drugih tega,
Ef 4,11–12). Novo je tudi dejstvo,
sam Duh“, Pavlove binkošti in „oseba“
kar v nas dela ljubezen, namreč
da „se daje (posebno) razkritje
Svetega Duha.
pripadnosti Bogu.
Duha vsakomur“ (1Kor 12,7),
Če bi nadaljevali v smeri, ki jo je
ne le nekaterim privilegiranim
začel sv. Tomaž Akvinski, bi lahko
članom ljudstva ali le v posebnih
rekli, da je prav ljubezen tudi najboljši
primerih kot je to bilo v Stari
in najzanesljivejši način, kako
zavezi. Pavel tudi jasno pravi, da
delovati za druge in jim pomagati.
nimajo vsi vseh darov, vendar ima
Ker „ljubezen zida“, pravi apostol (1
vsakdo kak dar (1 Kor 12,29–30).
Kor 8,1) in izgrajuje tudi druge, ne
Osvetljuje več karizem, čeprav
le tistega, ki jim služi, povezuje in
posebej izpostavlja dar jezikov in
vzpostavlja skupnost. Končno pa
preroštvo (1 Kor 14).
ravno ljubezen ohranja karizme in
K
foto Marija Maruša Maraž
8
PRvA MiSeL
so težili k temu, da bi cenili
samo vidno delovanje
Duha kot je npr. govorjenje
v jezikih, Pavel silovito
opominja, da vse karizme
brez ljubezni niso nič.
Drugim Cerkvam pa, kjer so
bili v nasprotni nevarnosti,
da bi se namreč zapirali
karizmam – verjetno v
Tesaloniki -, je zabičeval
nasprotno „naj ne ugašajo
Duha“ in „naj ne zaničujejo
preroštev“ (1 Tes 15,19–20).
Verjetno bi Pavel tudi danes
v okoljih, kjer na karizme
gledajo s sumničenjem in
poudarjajo samo osebno
svetost ali institucionalno in
zakramentalno delovanje
Duha, dejal podobno:
„Duha ne ugašajte,
preroštev ne zaničujte. Vse
preskušajte, kar je dobro,
ohranite.“
Mojca Krajnc,
koordinatorka Katoliške karizmatične
prenove za celjsko škofijo
V adventnem času je bilo v temini našega
življenja z vsakim dnem vedno več svetlobe.
Vse do božične noči, ko je ljudstvo, ki je hodilo v temi, zagledalo
veliko luč in je nad prebivalci v deželi smrtne sence zasijala
svetloba (prim Iz 9,1). Tišino božične noči je zamenjalo veselo
oznanilo angelov: »Ne bojte se! ... oznanjam vam veliko veselje …
rodil se je Odrešenik … slava Bogu na višavah … mir ljudem na
zemlji …«
Veselo oznanilo zate, ki si bolan; zate, ki te je strah, si
zaskrbljen, žalosten; zate, ki nimaš več upanja, žaluješ, si potrt,
ranjen, utrujen; zate, ki iščeš službo, prijatelje, izhod iz zapletene
situacije. Veselo oznanilo zate, ki si srečen, preskrbljen, zadovoljen; zate, ki imaš srce polno upanja, topline; zate, ki si ljubljen,
zaželen, osvobojen; zate, ki se veseliš vsakega novega jutra.
Če nismo zmogli slišati tega oznanila v božični noči, prisluhnimo danes in vsak naslednji dan. Vseh naslednjih 300 in še nekaj
dni. Ker božič se ne zaključi v enem dnevu. Ampak se začenja
vedno znova, vsak dan, vse leto. Naj bo zato vsak dan novega leta
vesel, svetel ter poln miru, upanja in Božjega blagoslova!
Še eno
jutro!
Frančiškain Lovrenc VODUŠEK
jim omogoča delovanje tako,
da ohranja človeka v ponižnem
in stalnem stiku z Bogom, ki je
vir karizem. Brez resničnega
stalnega prizadevanja za svetost
karizme ne vodijo k dobremu
in jih je zlahka mogoče
uporabiti zgolj v sebične
namene. Jezus sam opominja
pred tako uporabo karizem,
ki vodijo proč od Boga, ker jih
nismo pripravljeni uporabljati
po Očetovi volji (prim. Mt
7,21–23).
Ob vsej previdnosti, ki je
potrebna, pa moramo paziti,
da ne bi preveč enostransko
poudarjali podreditev karizem
ljubezni in iz tega izpeljevali
napačnih posledic. Ko namreč
Pavel govori o karizmah,
upošteva okoliščine in potrebe,
lastne vsaki od Cerkva. Tako
v Korintu, kjer so očitno imeli
močno izkušnjo karizem in
Še to noč, Gospod, si me čuval.
Bodi pri meni ves dan,
bodi vir mojega veselja,
bodi kamen, na katerem gradim,
bodi dober z menoj,
čeprav si tega ne zaslužim.
Še eno jutro, Gospod, si mi podaril,
da pripravim dušo svojo,
da popravim, kar sem včeraj slabega storila,
da ti pojem slavo,
da vidim tebe na tem svetu.
Še ta dan , Gospod, Ti pojem,
pesem iz srca.
Pesem, ki mojo dušo žge,
je pesem le zate.
Pesem za našega očeta,
pesem za Njegovega Sina
in za Svetega Duha.
Vse dneve in vse noči, Gospod,
naj vse pesmi Tebe slavijo.
Naj vse naše delo bo Tebi dopadljivo,
naj te naši grehi preveč ne žalostijo,
naj vsi narodi pred teboj klečijo,
naj z angeli te častimo!
Frančiška VODUŠEK
9
POGOvOR
Jezus je z menoj
in mi nobeno zlo ne more nič
POGOVOR PRIPRAVILA:
MARiJA BuKOveC
nastalo iz tega, kar se ne kaže.
Nato se je zgodil upor in »veliki
zmaj, stara kača, ki se imenuje
Hudič in Satan in ki zapeljuje
vesoljni svet, je bil vržen na zemljo«
(Raz 12,9). Kakšne so posledice za
človeštvo?
Gospod Marijan, eksorcist ste že
od leta 2001. Kako ste spoznali
svoje poslanstvo?
To je dolga zgodovina. Kot kaplan
v Velenju sem se vsak večer srečeval
s kakšno skupino in številni so me
prosili za resne spovedne pogovore.
Pri mnogih sem opazil, da stopicajo
na mestu in se ne morejo znebiti
grehov in se vedno vrtijo okrog svojih
grehov. Ob tem sem si postavljal
vprašanje: če je Jezus Odrešenik, zakaj
jih potem ne reši. Odkril sem, da v
ozadju delujejo notranje rane in da za
vsem tem deluje še hudi duh. Začel
sem iskati rešitev in v tujini sem našel
ljudi in skupine, ki so se ukvarjali z
molitvijo za notranje ozdravljenje
in molitvijo za osvobajanje. Začel
sem obiskovati te seminarje v tujini
in sem se začel o tem izobraževati
… In ko je zbolel moj predhodnik,
eksorcist Rafko Vodeb, ki sem mu že
prej tudi večkrat pomagal, je verjetno
on svetoval škofu, naj me imenuje za
eksorcista. Vendar nisem takoj sprejel,
ampak sem se šele po enem letu
odločil, da sprejmem škofovo prošnjo.
Pomembneje, kakor poznati
hudičevo strategijo, je poznati Jezusa,
mu zaupati in verovati vanj, ker je On
premagal vsako zlo. Jezus je močnejši
in pomembnejši kot hudič. Hudičeva
strategija je v laži in zapeljevanju,
ker se vedno prikazuje kot angel luči
in nam zlo prikaže kot zanimivo,
privlačno, pomembno in dobro za
nas. Vendar ko nekaj storimo, šele
spoznamo, da nas je prinesel okoli in
da smo padli v greh …
Vsa kristjanova pozornost je vedno
na vstalem Jezusu Kristusu, Bogu
Primarno je obstajal samo duhovni
svet in po Heb je to, kar se vidi,
10
Posledice so katastrofalne. Vse, kar
danes doživljamo, od bolezni, stisk,
strahov, raznih grehov, vojn, nasilja,
sovraštva, smrt ..., vse to je njegovo
delo, mi pa smo velikokrat tudi orodje
v njegovih rokah zla, da to še bolje
deluje.
Da, to je njegova laž, ker je on oče
laži. Hudič ti ne more dati ničesar
boljšega, saj je padli angel, ne Bog, in
od njega prihaja lahko samo zlo.
Ljudje se pogosto lotevamo
reševanja posledic in skušamo
na duhovni svet vplivati z materialnimi, človeškimi rešitvami,
pomembno pa je dogajanje »za
zagrinjalom«.
Ljudje iščejo rešitve pri vseh
mogočih šarlatanih in so zato pripravljeni dati tudi vse premoženje, vendar
rešitve ne najdejo. Hudič človeka ne
more rešiti niti mu pomagati, ampak
ga vedno bolj zapleta v zlo in trpljenje,
fotografije arhiv Marjan Veternik
Nove zaveze. Kako pomembno je
poznati hudičevo strategijo?
Duhovni svet je zelo realen in
hudič tudi danes mami z osnovno
idejo: obstaja še nekaj boljšega in
Gospod ti tega ne da ...
POGOvOR
Kristusovo moč praktično, v
ki se lahko konča tudi s pogubljevsakdanjem življenju?
njem. Edina rešitev in edini, ki ima
Treba je odpreti vrata Jezusu, da
odgovore na vse probleme človeka
bo
po svojem Duhu in zakramentih
in človeštva, je Jezus Kristus. Treba
vstopil v naše življenje. Veliko moč
se je samo spreobrniti. To pomeni:
ima Božja beseda,
odvrniti se proč
če jo prebiram v
Marijan Veternik, župnik
od greha in zla
Duhu in če iz nje
ter se obrniti k
v Žičah v mariborski nadškoživim. Življenje
Jezusu.
fiji, je že trinajst let eksorcist
iz zakramentov
Božje kracerkve v Sloveniji. Ena najhujših
ter osebna in
ljestvo na
hudičevih prevar je po njegovih
občestvena
zemlji se širi,
besedah
mnenje,
da
Satana
molitev. Včasih
vojvoda tega
sploh
ni,
glavna
vstopna
mesta
je potrebna
sveta pa svoja
dela izvršuje
tudi molitev za
zla v življenje posameznika pa so
zelo prezentno:
notranje ozdravdružinsko deblo, notranje rane,
je avtor laži,
ljanje in molitev
osebni greh, satanistične prakse
vsakega
za osvobajanje …
in verska brezbrižnost.
prekletstva
in smrti. Ko
človek pogleda svet okoli sebe, so
njegova dela več kot očitna.
Ampak človek je zaslepljen, da
tega ne vidi. Rajši imamo tèmo
kakor luč, zlo kakor dobro, sovraštvo
kakor ljubezen, neodpuščanje kakor
odpuščanje …
Od padca človeka naprej nas
pot vodi k Jezusu Kristusu. Nova
zaveza ni samo nov list v Svetem
pismu, ampak je popolnoma nova
realnost, ker je Kristus Kralj prišel
na zemljo in uničil hudičeva dela.
Kje je ključ za zmagovito življenje?
Okleniti se Jezusa in biti z Njim,
kar je bistvo božiča, ki smo ga pravkar
praznovali. Jezus je prišel, da bi bil
z nami. Praznovanje božiča ni v
darilih, temveč v veselju, da je Bog s
človekom. To srečanje z Jezusom nam
je najbolj omogočeno prek zakramentov, zlasti prek zakramenta sprave
ali spovedi, zakramenta bolniškega
maziljenja in zakramenta evharistije.
Če sem izbral to pot, se nimam česa
bati, Jezus je z menoj in mi nobeno
zlo ne more nič.
Jezus je zelo jasno oznanjal
evangelij Kraljestva in demonstriral njegovo moč. Kako živeti
Živimo lahko
samo v enem kraljestvu: ali v
Božjem ali v hudičevem, saj ne
moremo služiti dvema gospodarjema. Bog nas je iztrgal iz oblasti
teme, in kdor je rojen od zgoraj, je
rojen iz Duha – to je kristjanova
bazična identiteta. Vendar hudič
zapeljuje ogromne množice – tudi
kristjanov ...
... in to zelo uspešno, ker pri hudiču
ni potrebno spreobrnjenje, Jezus
pa zahteva spreobrnjenje. Drugič
pa zato, ker so ljudje zelo naivni,
nepoučeni in neverni in jih lahko
vsak šarlatan obrne. Nase daš kakšen
amulet, obiščeš kakšnega šarlatana,
ki ga dobro plačaš, narediš kakšno
»vajo«, za vrata si zatakneš kakšen
»zapis« in zadeva se bo rešila. Tako
večina razmišlja in dela. Vendar stvari
niso tako preproste. Reši te lahko le
oseba: Jezus Kristus.
Naš Bog nima omejitev, zato vas
na koncu prosim, da prek naših
strani molite molitev zaščite in
za blagoslovljeno leto 2015 – za
vsako našo bralko in bralca.
Gospod Jezus Kristus, prišel si za
vsakega izmed nas in nas vse ljubiš.
Vsi smo tvoji dragoceni otroci in želiš,
da bi bili pri tebi. Toda mi velikokrat
kolovratimo po svojih poteh, ki niso
Tvoje poti. Pošlji svojega Svetega
Duha v naša srca, da bomo spoznali
svojo témo, svoje grehe, svoje
stranpoti …, in nas osvobodi vsega
zla. S svojo odrešujočo ljubeznijo nas
zaščiti pred vsakim zlom.
V imenu Jezusa Kristusa se odpovedujem vsakemu duhu greha, zla,
ki me napada … V imenu Jezusa
Kristusa lomim moč vsakega zla, ki
deluje v mojem življenje, da bi bil Tvoj
svoboden/na sin ali hči. Hvala Ti,
Jezus, da si me odrešil in osvobodil.
Hvala Ti.
Majda Ganzitti,
koordinatorka Katoliške karizmatične prenove za
mariborsko nadškofijo
Dragi prijatelji!
Skrivnost Svete noči nas je odela v prijetno toplino
domovanja Družine, kjer biva Luč, ki ožarja življenje
vsakogar. Kljub temu nas včasih zamika, da bi vsaj malce odstrli zastor
jutrišnjega dne, za katerega upamo, da bo svetlejši od včerajšnjega. In črv
vrta – vsak dan smo bombardirani z neurjem slabih novic - kaj pa, če se to
pričakovanje ne bo uresničilo? Ne skrbi, Gospod bo poskrbel zate (Ps 125,2), saj
te ljubi bolj kot punčico svojega očesa. Naša zmaga ni v številu vojske, pač pa
v moči iz Nebes! (1 Mkb 3,19) – tako je zmagoval Juda, pa pred pol tisočletja
kristjani pri Lepantu in pred četrt stoletja Slovenci z Marijo, ki nas je ljubeznivo
vodila v svobodo! Gospod je pripravil za nas vsakršne blagoslove (Ps 128),
vrzimo se torej v Njegovo naročje, zakaj kakor je velik, je tudi usmiljen!
Blagoslovljeno 2015!
11
DA BI BILI VSI ENO
Načela
ponovnega
zedinjenja
Konferenca držav srednje in
južne Evrope (ESCI) – o ponovni
edinosti (nadaljevanje)
Od osebnih do uradnih priznanj
Oče Peter je razložil, da se iniciative
za ponovno zedinjenje pričnejo na
osebni ravni, v molitvi in so vodene
po Svetem Duhu. Osebne iniciative
se kasneje združijo z iniciativami več
posameznikov, kot kažejo primeri iz
Slovaške. Niso še uradne, lahko pa imajo
reprezentativen značaj. Končno imamo
priznanja na vladnih in uradnih ravneh,
kot je na primer storil papež Janez Pavel
II. v imenu vse Rimsko katoliške cerkve.
Kaj Gospod za zedinjenje prosi
vsakega izmed nas, je odvisno od
položaja vsakega posameznika.
Sprememba razmišljanja,
vedenja in zdravljenje notranjih
ran
Ena od udeleženk iz Latvije je
povedala, da je bilo v letih od 1941 do
1949 okoli štirideset tisoč ljudi iz Latvije
deportiranih v ruska koncentracijska
taborišča. Zelo malo jih je preživelo.
Je kdo kdaj izrazil obžalovanje zaradi
poboja teh ljudi? Je kdo kdaj molil zanje?
Na zadnji seji je Eva podelila
spoznaje, ki jo je zadelo med konferenco.
Odrasla je kot Madžarka v Romuniji
(Transilvanija). Eden izmed njenih
starih očetov je bil Jud, drugi stari oče
pa je bil nasprotnik Judov. V Romuniji
so Madžarom ljudje včasih vpili: pojdite
12
domov na Madžarsko! Na Madžarskem
pa je včasih slišala: pojdite domov v
Romunijo. Eva je kasneje sodelovala v
mnogih srečanjih za ponovno združitev.
Spoznala je, da taka iniciativa lahko
spodbudi samo prvi korak v smislu: »Res
je, kljub vsemu niti nisi tako slab.« Toda
resnična ponovna združitev se prične, ko
te Sveti Duh spremeni od znotraj: tvoje
razmišljanje, tvoje ravnanje in se dotakne
tvojih ran.
1. poslušanje Gospoda – v obojem:
kaj moramo priznati in kako voditi
iniciative za zedinjenje, kje začeti, kako
nadaljevati;
2. pustiti se voditi Svetemu Duhu:
kaj reči, kdaj in kako;
3. uporaba karizem;
4. spontanost v izražanju, v govorjenju in v dejanjih, posebna spontanost v molitvi in v izražanju sočutja;
5. uporaba darov vsakega, duhovništvo vseh krščenih omogoča nov
odnos med kleriki in laiki;
6. vključevanje celostne osebe:
razuma, čustev, duha, solz, tožbe in
molitve obžalovanja.
Spoznanja
Zedinjenost se odraža v Kristusovem
telesu. Kristusovo telo je odrešeno, je
vstalo, je poveličano v Svetem Duhu.
Tudi zedinjenost je že odrešena in v
upanju gremo proti njej.
Če hočejo kristjani doseči zedinjenje
na lokalni ravni, morajo ugotoviti:
•kaj lahko kdo naredi;
•se pripraviti;
•spoznati lokalno zgodovino;
Dokler ne bomo v Sloveniji odpustili
drug drugemu, ne bo edinosti. –
Gledati je treba na pomembnost
zedinjenja, ne na malenkosti, ki
nas ločujejo. Edinost med ljudmi
je nad vsemi delitvami. Vse naj
delamo v človekoljubju in resnici.
Katoliška karizmatična prenova
in ponovno zedinjenje
Izkustvo Svetega Duha v Karizmatični
prenovi je eden najmočnejših dejavnikov
za zedinjenje. Kako lahko sodeluje
Katoliška karizmatična prenova? Oče
Peter: izkustvo Svetega Duha v Prenovi
opremi kristjane, da so delavci za
ponovno zedinjenje:
•določiti mesta velikega zla in
nepravičnosti;
•pustiti se voditi Svetemu Duhu.
Edinost
•Opravičiti se moramo za storjene
napake v preteklosti – lahko
enostransko;
•prositi za odpuščanje (javno, ponižno):
kar vodi v odpuščanje med narodi,
skupinami in posamezniki.
Andrej Justinek
NoVA eVANGeLiZACiJA
Pastoralni načrt
PIŠE: MARJAN DvORNiK
Običajno za januarsko številko zapišem
nekaj misli o delu, ki smo ga opravili v
minulem letu. Tokrat pa bi rad pogledal v
prihodnost kot prispevek k pastoralnemu
načrtu, ki ga v naši škofiji pripravlja Škofijski
pastoralni svet.
V preteklem letu se je v meni utrdilo
spoznanje, da je prav Katoliška karizmatična prenova lahko eden od nosilcev
nove evangelizacije, seveda ob primernem
prizadevanju, da smo vse bolj vključeni v
živo tkivo pastorale v vsaki župniji. Dve
izhodišči bi rad poudaril. Naprej poslanstvo
karizmatične prenove, ki je v tem, da čim
večjemu številu verujočih omogoči osebno
izkušnjo Božje ljubezni, izkušnjo da Jezus
živi, je v polnem soglasju s ciljem nove
evangelizacije. To poslanstvo je vezano
na izkušnjo Cerkve v prvih stoletjih, ki je
bil vitalna, prepričljiva in je živela iz moči
Svetega Duha. Kot drugo pa bi spomnil
na to, da je bil sedanji papež Frančišek
v Argentini kot kardinal duhovni vodja
Katoliške karizmatične prenove in
prav prek sodelavcev, animatorjev, vodil
proces nove evangelizacije v državi. Ta
dva poudarka sta tudi dovolj dober razlog,
da tudi duhovniki, ki za sedaj zavračajo
duhovnost karizmatične prenove, omehčajo
svoja stališča in odprejo vrata za oblikovanje
slavilnih skupin.
Zadnji trije seminarji so ponovno
dokazali, da Bog ne skopari s svojo bližino
in se razodene vsakomur, ki je za Njegove
dotike dovzeten. Prav ozdravitve, tako
telesne kot duševne, so mnoge nagovorile,
da so se odločili, da bodo po seminarju stalni
sodelavci slavilnih skupin. Redovnica, ki je
dobila napotnico za operativno odstranitev
bule na obrazu, je zdravniku povedala,
da je po molitvi bula izginila in ga s tem
razveselila, žena, ki je trpela za nespečnostjo,
se sedaj veseli večera, ko bo legla k počitku,
mati, ki svoji najstniški hčeri pripoveduje,
Duhom, so vzljubili Jezusa in v sebi nosijo
potrebo, da bi Božje kraljestvo doseglo
vsakega človeka. Za dosego kvalitete je
potrebno najprej izkoristiti obstoječe
kako živa je beseda Svetega pisma, je dobila možnosti, mislim predvsem na študij
potrditev, ko je hči sama odprla knjigo in
na Katehetsko-pastoralni šoli, ki daje
prebrala stavek, ki ji je zaprl sapo, mati, ki je vsakomur temeljna znanja za delo z ljudmi.
doma položila roke na sina, molila zanj in
Ta izobrazba pa odpira tudi možnost
bolečine so ponehale in se niso ponovile,
za može, da zaprosijo za diakonsko
… Vsi so s prepričanjem povedali: Jezus
posvečenje. Prepričan sem, da bo v Cerkvi
živi!
zavel nov, močnejši veter, ko bomo lahko
Kaj želimo? Da
med animatorji imeli
V premislek:
bi na vsakih tisoč
veliko poročenih
Premisli, koliko slavilnih skupin
katoličanov imeli
mož, diakonov.
bi lahko imeli v tvoji župniji, koliko
slavilno skupino!
Vsa ostala
animatorjev, voditeljev slavljenja
V naši župniji to
duhovna ponudba,
potrebujete?
pomeni šest slavilnih
ki jo prakticiramo na
Ali nosiš v svojem srcu gorečnost
skupin, šest parov
naših srečanjih in v
za Božjo hišo? Poklican si za delo v
animatorjev –
zasebni duhovnosti,
Gospodovem vinogradu! Če še nisi
voditeljev in vsake
bo potem postala
zaoral, to lahko storiš v naslednjem
tri leta ponovitnaravni sestavni del
letu.
veni seminar. Za
pastorale v župnijah.
Slovenijo to pomeni nekaj prek tisoč
Na tej stopnji pa se odpira potreba po
slavilnih skupin. Mesečna srečanja
stalni lokaciji, po »hiši«. Ko me je Dušan
bodo potem v vsaki dekaniji, saj bo kar
lani navduševal za to idejo, se mi je zdela
težko najti dovolj velik prostor. Drugi
neuresničljiva. Duh pa mi je pokazal pot.
cilj je, da vsaka slavilna skupina postane
Vse več župnij je v soupravi in nekatera
odprt prostor za vse ljudi, ki potrebujejo
župnišča ostajajo prazna. Lahko bi
molitev, osvobajanje, ozdravitev. Ko bo
zaprosili škofa, da dovoli uporabo takega
lahko Gospod prek odprtih src molitvene
župnišča za potrebe Katoliške karizskupine razlival svojo ljubezen na brate in
matične prenove v škofiji. To bi potem
sestre v stiski, bodo tudi slavilne skupine
postali centri, v katerih bi se odvijale
dobivale nove molivce.
dejavnosti, srečanja, usposabljanja,
Ključ za dosego tega cilja pa je vzgoja
duhovne obnove, ….
animatorjev, tistih, ki so bili vžgani s Svetim
Prišli smo do prve stopnje poslanstva.
Marjan Dvornik,
koordinator Katoliške karizmatične prenove
za novomeško škofije
Praznovali smo! Božje učlovečenje je vredno praznovanja.
Pa ne le v veselem mesecu, prav vsak dan, na vsakem koraku,
v vsaki misli. Okoli nas pa se širi prepričanje, da je vse, kar je
prinesel Kristus v naš narod, zastarelo in je potrebno revizije, spremembe.
Nemoralno postaja uzakonjena pravica, nasprotovanje nemoralnim praksam
pa kaznivo. Želim vam, da bi v živem Jezusu premogli najti moč in voljo, da
vsak med nami postane žarišče Božje ljubezni. Svetite kakor svetilniki vsem
ljudem! Svetite in presvetlite temo, ki lega na našo deželo. Naj bo to leto čas,
v katerem boste sprejeli Gospodovo povabilo in postali njegovi učenci in
sočasno njegovi ambasadorji.
13
poMeN oZDRAVLJeNJA
Notranje ozdravljenje
po molitvi
Bil sem presenečen in hkrati
navdušen, da sem lahko
Gospodovo orodje. Nekaterim se
morda zdi to prevzetno, češ ta
pa misli, da je nekaj posebnega,
ker Bog deluje po Njegovi
molitvi. Rečem lahko samo to,
da Jezus znova in znova vabi, da
se odzovemo in molimo tako, kot
je molil on.
PIŠE: DAMJAN MLiNARiČ
O
spominov in čustvenih
problemov), molitev
za fizično ozdravljenje
(za fizične bolezni) ter
molitev za osvobojenje
(od demonskega
obleganja in pravi
eksorcizem od posedovanja). Benny Hinn
pravi, da je molitev
tista cena, ki jo je treba
plačati za ozdravljenje,
MacNutt pa dodaja,
da je pri molitvi za
ozdravljenje bistvena
ljubezen – da se torej vse dogaja v
ljubeči atmosferi. Moč ozdravljenja
izhaja iz Boga samega. Pri tem pa je
pomembno, da odgovor na molitev
prepustimo Bogu, ki včasih odgovori
na nepričakovan način, včasih odloži
odgovor, vendar pa vedno odgovori.
snova za notranje ozdravljenje je seveda vera v to, da
Bog ozdravlja. Da pa pride do
ozdravljenja, je potrebna določena
molitev, ki se izvrši v Jezusovem
imenu. Božja beseda postane
resnčno živa, ko se besede iz Svetega
pisma uresničijo – torej, ko oseba
1. Polaganje rok
doživi izkušnjo ozdravljenja preko
Evangeliji nas večkrat vabijo k
molitve. Ko pa oseba doživi, da je
temu, da bi med molitvijo polagali
njena molitev
roke – torej, da
Izkušnja, da molitev deluje, je nekaj bi se dotaknili
uslišana, to
najlepšega. Najbolj vidno je to takrat,
povzroči v njej
tistih, za katere
ko molimo za koga čisto konkretno
veliko veselje.
molimo. V
Francis MacNutt in Bog tudi konkretno ozdravlja. To je Mr 16,17–18
res neverjetno. Sam sem najprej mislil,
razlaga, da bi
beremo: »Tiste,
da nisem dovolj svet, da bi lahko
ljudje morali
ki bodo sprejeli
sploh molil za ozdravljenje, potem
razumeti štiri
vero, bodo
pa sem spoznal, da Bog k tej molitvi
bistvene načine
spremljala
kliče vsakogar. In potem sem znova
molitve, da bi
ta znamenja;
in znova, videl, kako so ljudje po moji
lahko celovito
/…/ na bolnike
molitvi ozdravljali.
opravljali službo
bodo polagali
notranjega
roke in bodo
ozdravljanja, in sicer: molitev za
ozdravljeni.« Očitno se Marko
kesanje (za osebne grehe), molitev
zaveda ozdravljajoče moči, ki jo ima
za notranje ozdravljenje (ozdravitev
že sam dotik druge osebe. Ko mati
14
vzame v naročje svojega jokajočega
otroka in ga poljubi, njegova bolečina
izgine. Mati intuitivno ve, da
držanje v naročju otroka potolaži in
pomiri. Seveda pa je veliko globlji in
močnejši dotik nekoga, ki zraven še
moli. Ko se to dogaja, se velikokrat
občuti nežni tok, ki pri molitvi
priteka iz roke. Lep primer je žena,
ki je krvavela in je prišla do Jezusa,
da bi se dotaknila samo njegove
obleke; in res, ko je to storila, je
nemudoma ozdravela (Mr 5,25–34).
Tudi pri apostolih zasledimo nekaj
podobnega (Apd 19,11–12). Poleg
tega ljudje, na katere se polagajo
roke, občutijo občestvo in ljubezen
veliko globlje in doživijo tudi boljše
rezultate ozdravljenja.
2. Posredniška molitev za
ozdravljenje
V svojem pričevanju o moči
posredniške molitve Hunter omenja
izkušnjo čudežnega ozdravljenja, ko
je molil za bolnike nekaj kilometrov
stran. V Jakobovem pismu 5,15–16
lahko preberemo o potrebnosti
posredniške molitve za ozdravljenje:
MoŽJe SVeTeGA JoŽeFA
3. ”Namakalna” molitev za
ozdravljenje
Tommy Tyson govori o »namakalni«
molitvi, v kateri pomakaš osebo v Božjo
ljubezen. MacNutt pravi, da je v svoji
tridesetletni izkušnji pri molitvi za
bolne odkril, da ima namakalna molitev
neverjetno moč. V molitvi za ozdravljenje so včasih takojšnji rezultati, drugič
postopni, in ravno takšna je namakalna
molitev. Ta molitev ima svoje korenine v
Lk 11. V zgodbi, zapisani v tem poglavju,
vztrajen prijatelj trka na vrata svojega
prijatelja zaradi treh hlebov kruha, in
to sredi noči. Zaprošeni je šel in zaradi
prijateljeve nadležnosti dal prosilcu
to, kar je želel, da bi ga utišal. Bog nas
torej vabi k vztrajnosti: da prosimo,
dokler ne dobimo, kar hočemo – npr.
ozdravljenje. Drugi odlomek, ki kaže na
to vrsto molitve, pa je v Jezusovi molitvi
za slepega iz Betsajde (Mr 8,22–26). Ko
je slepi prejel ozdravljenje, je sprva videl
ljudi kot drevesa; šele po drugi molitvi
je prejel popolno ozdravljenje. Če je
že Jezus dvakrat molil, potem bi moral
vernik moliti še večkrat, da bi po njegovi
molitvi ozdravela oseba, ki trpi zaradi
kroničnih bolezni. Še posebej je treba
potrpežljivo, vneto in vztrajno moliti
za osebe, ki trpijo zaradi čustvenih ran,
da bi jih Bog lahko ozdravil. V zakup
je treba vzeti predvsem njihovo dolgo
trpljenje in vztrajno moliti, da bi Sveti
Duh ozdravil njihove rane. V nekaterih
primerih se za to moli ure, dneve ali
celo leta. Pomembno pa je predvsem
to, da oseba prejme vso molitev, ki jo
potrebuje, da bi ozdravela. Moli se tako
dolgo, dokler molivci čutijo, da je to v
skladu z Božjo voljo.
ODENITE SE V CELOTNO
BOŽJO BOJNO
OPREMO
(Ef 6,10–17)
N
a novembrskem srečanju mož
svetega Jožefa v Ljubljani smo
obravnavali zelo zanimivo temo
– našo nagnjenost h grehu in kako
jo premagovati. Vsi smo soočeni s tem,
da v našem življenju obstaja navzočnost
greha.
Moja osebna izkušnja je ta, da bi
potreboval to polno Božjo opremo,
ko se prebijam skozi duhovne boje in
dvome. Ko čutim, da me breme grehov
in slabosti vedno znova potiska iz
svobode v sužnost. V obhajanju prvih
petkov z zakramentom sprave sem
ponovno občutil moč vere in moč
molitve. Zavedanje, da živim v svetu,
v katerem polna pravičnost nikoli ne
bo sedanjost, me spodbuja k iskanju
drugačne gotovosti. Le kot novi človek
lahko gradim novo družbo. Le ponovno
rojen od zgoraj sem lahko kot grešen,
nepopoln človek odrešen bremen, ki
jih nosim in mi onemogočajo, da bi,
odet v polno božjo opremo, z mirom v
sebi lahko oznanjal evangelij miru. Ko
ponižno klečim pred Vsemogočnim
v hvaležnosti za spoznanje, da sem
nemočen, vse pa premorem v Njem,
prosim za odpuščanje za vsak trenutek
nehvaležnosti, ko zaradi dnevnih skrbi
pozabljam na čudovite darove družine,
prijateljev, toplega doma, domovine
... Hvala ti, Gospod, za vsak pridih
spoznanja čiste sreče. In hvala Ti za
preizkušnje, za temne noči duše, ko
Te iščem, ko ne morem razumeti, kje
se skrivaš, ko se sprašujem, kje je sled Tvojih
korakov ob meni in ne dojamem, da takrat
edina vidna sled niso moji koraki, ampak Tvoji,
ko me nosiš.
Sveto pismo nas opogumlja z besedami:
«Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico,
oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami,
obutimi v pripravljenost za oznanjevanje
evangelija miru. Predvsem pa vzemite
ščit vere« (Ef 6,10–17). V tej popolni Božji
opremi lahko prepoznam le novega, ponovno
rojenega človeka. Le tak se zmore spopasti in
zmagovati v boju, «ki se ne bije proti krvi
in mesu, ampak proti vladarstvom, proti
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem
te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim
silam« (Ef 6,10–17).
Ob koncu naj bo to naša skupna molitev:
Gospod, prerodi me in prerodi nas,
da bomo na Tvojo besedo pripravljeni
na ta boj kot novi ljudje v Tvoji polni
bojni opremi. Vsak od nas. Kot človek, ki
verjame v moč molitve, posta, dobrih del,
odpuščanja drug drugemu. Odpuščanja,
ki zmore roditi kesanje. Kot človek, ki
verjame v moč Božjega usmiljenja. Kot
človek, ki ne obsoja nikogar. Kajti, kdo mi
je dal pravico, da obsojam kogarkoli? Kdo
sem, da bi sodil, kdo se je, kdo se ni, kdo
se bo in kdo se nikoli ne bo spreobrnil? Ali
ne blatim mučencev in njihove čiste žrtve,
če obsojam, namesto da bi odpuščal? Kaj
bi storil Jezus? Obsojal ali odpuščal? Zob
za zob ali odpuščanje za blagoslov sebe,
družine, naroda, domovine ...?
Marjan podobnik
15
foto Veronika Rijavec
»Zato izpovedujte grehe drug
drugemu in molite drug za
drugega, da boste ozdravljeni.
Veliko moč ima dejavna molitev
pravičnega.« Ko je poveljnik molil
posredniško molitev za svojega
služabnika, je Jezus le-tega ozdravil
zaradi poveljnikove vere (Mt 8,5–13).
PSALMi
KViZ
Kviz pripravlja Neda Milos
JOŽEF
V življenju se nam stvari včasih
obračajo tako, kot si najmanj
želimo. Morda celo pomislimo: „Če
bi bil Bog z menoj, se mi to ne bi
dogajalo.“ Toda ko čez čas
pogledamo nazaj, vidimo, da je Bog
deloval tako, da je bilo najbolje za
nas in za ljudi okoli nas. Kadar
omahujemo, pomislimo na Jožefa in
njegovo zgodbo, in naše zaupanje v
Boga se bo zagotovo spet okrepilo! 1. Zakaj so bratje Jožefa zasovraži-
li? (1 Mz 37)
a) ker ga je oče ljubil bolj kot njih
b) ker se jim je zdel sanjaški
c) ker je bil najmlajši 2
. Kdo je predlagal, naj Jožefa
raje prodajo, kot pustijo umreti v
vodnjaku? (1 Mz 37)
a) Ruben
b) Juda
c) Benjamin
3. Kdo je faraonu povedal, da
mu bo Jožef znal razložiti sanje?
(1 Mz 41)
MOLITEV V SKRAJNI
STISKI
Molitev ob Psalmu 88
Foto Andrej Štremfelj
a) veliki točaj
b) faraonov pek
c) načelnik telesne straže
4
. Česa je Jožef obtožil svoje
brate, ko so prišli v Egipt po
žito? (1 Mz 42)
a) kraje
b) ogleduštva
c) bratomora
5. Kako je bilo ime Jožefovima
sinovoma? (1 Mz 46)
a) Jemuel in Cohar
b) Er in Onan
c) Efrajim in Manase
JANUAR 2015
Izmed prispelih pravilnih rešitev bomo
vsak mesec izžrebali tri nagrajence, ki
bodo prejeli knjižne nagrade. Izpolnjene
in na dopisnico nalepljene kupone
pričakujemo na naslovu uredništva (glej
kolofon) najkasneje do 20. v mesecu.
Pravilne rešitve za kviz v decembrski
številki se glasijo: A C B A C
Knjižne nagrade, ki jih izžrebanci dobite
po pošti, tokrat prejmejo: Helena Š.
Travnik, Žužemberk, Petra Kosi, Ptuj in
Anica Špindler, Sv. Ana. Nagrajenkam
čestitamo!
VPRAŠANJE
1.
2.
3.
4.
5.
Ime in
priimek:
Naslov:
ODGOVOR (A, B ali C)
Zakaj moja duša se je nasitila
z nesrečami,
moje življenje je prispelo do
podzemlja.
Prištet sem med tiste, ki se
pogrezajo v jamo,
postal sem kakor mož brez
moči.
Stoletne poplave se v našem času
dogajajo dvakrat na leto, zmrzal
in požled lomita drevesa, suša
klesti poljske pridelke, toča uničuje
vinograde in sadno drevje. Ljudi
mučijo bolezni, slabosti, strahovi
in bolečine vseh vrst, fizične in
duševne. Takšno je življenje danes.
Znamenja in preganjanja napoveduje tudi Jezus: »Veliki potresi
bodo na mnogih krajih, kužne
bolezni in lakota, grozota in
velika znamenja z neba.«
(Lk 21,11) »Ljudje bodo hirali od
strahu in pričakovanja tega, kar
pride nad ves svet, kajti nebeške
sile se bodo majale.« (Lk 21, 26)
Zdi se, kot da se izpolnjujejo časi
narodov, ko bo Sin človekov prišel
»na oblaku z veliko močjo in
slavo« (Lk 21,27).
A vendar beremo v Novi zavezi
tudi Jezusove besede: »Mir vam
zapuščam, svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga
poRoČiLo
Zaceljenje in
ozdravljenje
daje svet. Vaše srce naj se ne
vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)
Ta mir, ki nam ga obljublja
Gospod, pa je utemeljen v veri, da
nam je s svojo smrtjo na križu že
zagotovil zmago. Ko vzpostavimo
svoj odnos z Bogom in prenehamo
biti osredotočeni samo nase, se
pomnožita milost in mir. V veri
popolnoma zaupamo, da Bog živi v
nas in s svojo vsemogočno ljubeznijo in dobroto vsak trenutek bedi
nad nami. Tako postanemo popolni
služabniki našega Boga, zaznamovani s pečatom, kraljevskim
znamenjem, ki nas postavlja v vlogo
zmagovalcev. In kot pravi apostol
Pavel: Vse zmoremo v njem, ki nam
daje moč. Še bolj nas opogumlja
v Ef 3,20: Njemu pa, ki more po
moči, katera deluje v nas, v vsem
napraviti neznansko več od tega,
kar prosimo ali mislimo.
Jezus je v času svojega delovanja
izkazoval obilo sočutja vsem, ki so
zaupali in verovali vanj. Ozdravljal je
bolnike vseh vrst. Nobena človeška
težava zanj ni bila pretežka ali
nepomembna. Jezus je vse ozdravil,
če so se le obrnili nanj. Tudi danes
je tako. Z vero in zaupanjem se
obračajmo nanj, ki je vsemogočen,
da nas potegne iz jame in dvigne
naše življenje iz podzemlja.
Ljubljana – Redno mesečno
srečanje Katoliške karizmatične
prenove se je decembra dogajalo v
dvorani Teološke fakultete v Ljubljani.
Posebna gosta sta bila Kristina in
Dražen Bušić. Dražen Bušić je imel
dva sklopa predavanj o ozdravljenju in
zaceljenju (na predavanju nismo našli
ustreznega izraza za besedo »isceljenje«,
zato bom uporabila kar to besedo).
V prvem delu je predavatelj
osvetlil razliko med »isceljenjem« in
ozdravljenjem. Po njegovih besedah
»izceljenje« vključuje vse naše bitje,
telo, dušo in duha, medtem ko gre pri
ozdravljenju le za fizično ozdravljenje
od bolezni. Več o tem lahko najdemo
v Božji besedi (Iz 53,4–5, Mt 8,17 in Iz
60,1).
V drugem delu je bilo govora o
Abrahamovem blagoslovu, na katerega
imamo vsi pravico. Kljub temu včasih
zaradi prekletstev, ki so navedena v 5
Mz 28, ne moremo popolnoma vstopiti
v blagoslov. Jezus pa je prišel, da bi bili
blagoslovljeni vsi in imeli življenje
v polnosti. Zato nas je predavatelj
popeljal v molitev, da nas Gospod
osvobodi od vsakega prekletstva,
po njej pa je sledila še molitev za
ozdravljenje duha, duše in telesa. Pred
molitvijo nas je Dražen opozoril na
pomembna dejstva, ki jih moramo pred
molitvijo narediti in sicer: Bogu priznati
vse, prav vse grehe, vsem odpustiti in se
odpovedati vsemu okultnemu.
Po molitvi, kjer je Sveti Duh v
polnosti deloval, smo imeli sveto
daritev, ki jo je vodil p. Mio Kekić, DJ.
Pri sveti daritvi sta sodelovala tudi Peter
Nastran in Andrej Justinek, po sklepu
pa je sledila še molitev za potrebe
posameznikov.
Slavljenje je s svojo skupino vodil
Marko Selšek, besedo hrvašega
predavatelja pa odlično prevajal p. Mio
Kekić, DJ.
Marjana Perkovič
foto Marjana Perkovič
Piše:
Marija
Štremfelj
Piše:
Marija
Štremfelj
17
poRoČiLo
Spodnja Idrija – Vera
prinaša ljubezen, moč,
svobodo, veselje, zdravje
… In z vero v srcu smo se
udeležili svete maše, ki jo
je v soboto, 29. novembra,
daroval domači župnik
Miro Marinič.
Cerkev je bila polna
domačih vernikov pa tudi
vernikov iz drugih župnij.
V navzočnosti Svetega
Duha nas je duhovnik
popeljal skozi prošnje za
notranje ozdravljenje z
željo, da začnemo novo
življenje v Gospodu.
Svoja srca smo odprli
Jezusu in ga prosili, da se
dotakne naših notranjih
ran, ki so potrebne ozdravitve. Prosili smo za tolažbo
in toplino, ki jo zmore dati
samo On.
Vsi odnosi in dogodki
puščajo sledi. Jezus pa
jemlje nase vse naše
grehe in prekletstva in
nas čaka, da bomo z
odpuščanjem, kesanjem in
ljubeznijo prišli k Njemu,
da bo prekinil tok krivde
prednikov in zlih posledic,
ki jih krivde povzročajo.
Njegova milost in ljubezen
trajata večno.
In ko je človek tako
ozdravljen od svoje preteklosti, lahko hvali Boga
za vse, kar se je zgodilo
v njegovem življenju.
Sposoben je odpuščati in
začeti novo življenje, v
katerem ni več sam.
18
»Veličina Svetega Duha
je neizmerna,« je na enem
izmed srečanj slavilne
skupine v naši župniji
povedala njena članica
Marija Likar in povzela
veličino vseslovenskega
srečanja Katoliške
karizmatične prenove, ki
je potekalo v draveljski
cerkvi v Ljubljani.
Kot velika družina, z
občutkom sreče, miru in
veselja so se stari znanci
Prenove iz vse Slovenije
objeli, skupaj slavili, peli
in se zahvaljevali.
Močno navzočnost
Svetega Duha je Marija
občutila tudi pri birmi
nečaka v isti cerkvi.
Maša, obred sv. birme,
nagovor škofa Jamnika,
petje mladih in druženje
po maši, vse je bilo
navdihnjeno in je povezovalo vse prisotne.
Velik blagoslov pa je
bilo diakonsko posvečenje Blaža Lapajneta
v naši župnijski
cerkvi Device Marije
Vnebovzete v Sp. Idriji.
Božja ljubezen se je
dotaknila naših src in
hvaležni smo za ta Božji
blagoslov.
Razmišljanje pa je
zaokrožila s hvaležnostjo
dobremu Bogu, da nam
je poslal za vodnika
župnika Mira Mariniča,
ki nas opogumlja s
pristno, preprosto
vero in zaupanjem v
Vsemogočnega.
Sveti Duh deluje,
če mu dovolimo, da
vstopi. Zato odprimo
srca in odpadli bodo
sumničavost, napuh,
prevzetnost, zavist,
vsaka zamera. Ostal bo
svetal, čist prostor, v
katerega smo sprejeli
novorojeno Božje dete,
nežno, preprosto, čisto
in navdihujoče.
Branka Hladnik
Molitev, ki predre
oblake
Maribor – V nedeljo, 14. decembra 2014, smo
se zbrali na rednem mesečnem srečanju v Slomškovi
dvorani. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim,
da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini,
neizmirno vreden Jezus, moj prijatelj čudovit …
Po doživetem slavljenju smo poslušali gosta Zorana
Kodelo, ki je spregovoril o molitvi. Vse naše življenje je
molitev in je tista, ki rojeva vse, kar potrebuješ – je mati
vseh dobrin, kadar je izražena s pozornostjo, razumevanjem in dejavnostjo. Pomembno je, da je molitev k
pravemu Bogu, obraz Boga je obraz Jezusa Kristusa - s
tem razumevanjem in pravo vero lahko pravilno moliš
z namenom, dušo in srcem. Vsaka molitev je slišana
in je tudi uslišana, na najboljši način kot Bog more
uslišati v danem trenutku (nekatere molitve so uslišane
šele v nebesih). Premišljevanje o Bogu z razumevanjem
molitve ter
življenjem po
njej s pravo
vero, nam vse
skupaj daje nekaj
več – cilj - večno
življenje. Najvišja
prava molitev je
v Svetem Duhu,
krščansko življenje se zlije z Njim, ki nato prevzema
vodstvo in nas popelje v Božji bližino. Bog najbolj
dobro vé, kaj
potrebujemo, torej
ne pozabimo na
Boga Očeta, na
Boga Stvarnika.
Sledila je sveta
maša in molitev
nad posamezniki.
Cvetka Ajd
foto Cvetka Ajd
Veličina Svetega Duha
je neizmerna
FOTOREPORTAŽA
Ni mehke postelje in popolna nemoč
Tako izgleda tipična malavijska vas.
Devetdeset odstotkov malavijskega
prebivalstva (13 od 15 milijonov) živi v
takšnih domovih.
Bolnike, ki so že oslabeli, smo
obiskali na njihovem domu. Ni
mehke postelje. Kljub oslabelosti
je bil bolnik neizmerno vesel
našega obiska.
Besedilo in fotografije Majda Pezdirc
To je običajna malavijska
kuhinja. Ponavadi se
kuha samo ena jed in
navadno je to „nsima“,
po naše bela polenta.
Malo boljšemu obroku
je dodana še zelenjava,
podobna naši blitvi.
Še en
otrok z
napihnjenim
trebuščkom,
ki je poln
zajedalcev
in bakterij.
​Majda Pezdirc obiskuje MO KKP pri
Sv. Jožefu v Ljubljani in enkrat mesečno v
Črnomlju. Septembra lani je obiskala laiška
misijonarja Marijo in Tomaža Porenta, ki
delujeta na jugu Afrike v državi Malawi,
enomesečni misijon v osmi najrevnejši
državi na svetu pa je preživela zelo pestro. Z
Marijo in Tomažem je sodelovala pri oskrbi
bolnikov, ki so zboleli za aidsom, pri oskrbi
podhranjenih otrok, pa tudi pri programu
„botrstvo«. Upa, da se letos spet vrne med
otroke, ki so ostali sirote, saj so v njenem
srcu pustili globok pečat. Kratke utrinke je
pripravila tudi za našo revijo, za kar se Majdi
najlepše zahvaljujemo, vse misijonarje in
ljudi pri nas in po svetu, ki prav ta trenutek
brez človeškega dostojanstva živijo na robu
preživetja, pa priporočamo v molitev.
Malo boljši hiši, zidani z opeko in
nekoliko dvignjeni, ker so tukaj v
deževnem obdobju močni in pogosti
nalivi, ki za krajši čas posamezne
predele dobesedno poplavijo.
To je v Malaviju običajen taksi
prevoz, še vedno pa ljudje dolge
kilometre prepešačijo.
Malavijsko
drevo
imenovano
flamboja z
prelepimi
vijoličnimi
cvetovi.
Kako zanimive so zgodbe, ki jih
pripoveduje „azungu“ (beli človek).
Pri malavijskih otrocih ne naletiš na
zdolgočasenost. Vse jih zanima in
hitro jih lahko animiraš.
Takole prodajajo
ribe pri 35
stopinjah. Hasapa
seveda ne poznajo.
Ob gledanju tega
podhranjenega otroka sem
se spraševala, ali sploh še
diha. Včasih starši prinesejo
svojega otroka v dispanzer
za podhranjene otroke, ko
je skoraj že prepozno.
Šolska kuhinja. V takšnih
kotlih se vsak dan kuha
polenta, ki je v Malaviju bela.
Eden od kulinaričnih
priboljškov: miške.
Malawijci so tako
revni, da se recimo
piščanec znajde na
mizi samo ob zares
posebnih priložnostih.
Malawijski vsakdan. Koliko kilometrov
je še pred njima? Preživitveni obrok
hrane je treba skuhati. Tukajšne žene so
občudovanja vredne.
19
pRiČeVANJA
pRiČeVANJA
Ozdravljenje
Ko sem danes zjutraj prebirala Sveto pismo, me je nagovorilo, da naj napišem pričevanje o dogodku, ki se je zgodil lani
avgusta. Moj prst se je ustavil na besedah »zapiši pričevanje«.
Začela bom z malo zgodovine. Nekega jutra, ko sva se z
možem odpravljala v službo, sem hotela popiti še kozarec vode.
Medtem ko sem pila vodo, je s police poletela steklenička z
blagoslovljeno vodo, na kateri je bila podoba Marije. Hotela
sem jo uloviti, vendar je padla pod moje noge na tla. Takoj sem
pomislila, kaj pa to pomeni: ali bom trpela. Nisem razumela,
kako je lahko padla s police, saj je bila postavljena na varnem
mestu, jaz pa se je nisem niti dotaknila.
Še isto poletje sem šla na fizioterapijo, ker sem imela težave
z vratnimi vretenci. Ko sem odhajala iz službe, mi je rekla
sodelavka, da bom sedaj pa imela čas priti na kavo, saj bom
doma in po terapiji bom morala počivati. Brez premisleka sem ji
odgovorila: ne vem,
če bom sposobna priti do tebe.
Začela sem terapijo, vsak dan sem bila res bolj slabotna.
Šesta terapija pa je spremenila moje življenje. Nekaj se je
zgodilo, naenkrat nisem več dobro slišala, vid je postal meglen,
noge me niso držale, močno me je bolelo v vratu. Hodila sem
lahko samo, če so me močno držali. Življenje se mi je povsem
obrnilo na glavo. Kar naenkrat sem postala odvisna od drugih.
Postavljali so razne diagnoze, a nazadnje so le priznali, da je
prišlo do premika vretenca. Po dveh letih okrevanja in raznih
terapij sem postala invalid III. kategorije z omejitvami, zaradi
katerih sem izgubila službo. Bog mi daje ves ta čas moč, da ne
klonem pod težo tega križa.
Nikoli nisem izgubila upanja, da se bom pozdravila. Večkrat
pa se spomnim, kako mi je podobica Marije povedala, da se bo
nekaj močno spremenilo v mojem življenju.
Ker sem doma in imam veliko časa, sem se odločila vključiti
v skupino Prenove v Duhu. Prej sem težko obiskovala kakšno
skupino, saj kot medicinska sestra v domu starejših nikakor
nisem mogla uskladiti časa.
Letos avgusta sta prišla v našo župnijo zakonca Turbitt. Z
veseljem sem sodelovala pri tem obisku. Med slavljenjem so
bile tudi molitve nad posamezniki. Odločila sem se prositi, naj
molijo tudi nad menoj.
Meni je bilo to povsem neznano. Sledila sem njunim
navodilom. Povedali naj bi samo eno prošnjo, druge pa nosili v
srcu. Jaz pa sem si seveda želela dvoje: službo in zdravje. Nisem
vedela, kako naj to naredim. Ko sem prišla pred njiju, sem
prosila za službo, ker sem jo izgubila zaradi invalidnosti. Po teh
beseda me je odneslo. Ničesar več se ne spomnim. Spomnim se
samo, da me je nekaj streslo, ustrašila sem se, da bom padla, in
zopet sem ju slišala, dala sta mi še blagoslov. Bila sem v nekem
čudnem stanju, še kar nekaj časa sem bila v odmaknjenosti,
dokler me ni moja mami stresla in vprašala, če je z menoj vse v
20
redu, ker sem bila bleda kot smrt. Odgovorila sem: »Ja, nič mi
ni.« Odšle smo še na zadnje predavanje.
Naslednji tedni so bili grozni. Imela sem močne bolečine v
vratu, glavobole, zopet sem težko hodila. Tisti, ki so vedeli, kje
sem bila, so rekli, poglej, kaj se ji je zgodilo, ko je šla tja. Še naj
hodi na take seanse.
Ker je bilo moje stanje res čudno, me je zdravnica poslala na
specialistični pregled. Dobila sem ga neverjetno hitro. Slike so
pokazale, da retrolize – premika vretenca ni več. Glede na moje
čudno stanje so pričakovali še večji premik. Ja, premik je bil,
vendar nazaj na pravo mesto.
Vera v Božjo pomoč mi je pomagala, nikoli nisem niti
pomislila, da mi ne bo. Vem, da me je s to preizkušnjo Jezus
hotel samo obvarovati še hujše stvari. Pomagal mi bo najti tudi
službo, in to tako, ki jo bom sposobna opravljati.
Božji načrti so nam povsem nerazumljivi, samo zaupati
jim moremo in se jim prepustiti. Hvala Ti, Jezus, in tebi,
Mati Marija, za ta blagoslov in pomoč, ostanita z menoj še
naprej in me vodita, saj brez vajine pomoči ne bi zmogla nositi
tega bremena, ki bo postal blagoslov za našo družino.
Erika
Veselje in mir
Letos sva z možem obiskovala sedemtedenski seminar za
izlitje Svetega Duha v župniji Kranj Zlato polje, ki je potekal
od 29. septembra do 10. novembra. Sama sem bila na takem
seminarju petič.
Zahvaljujeva se Mileni Pavuna Lampe za dobro organizacijo
ter odlične predavatelje in pričevalce. Hvala tudi vsem animatorjem za vodenje skupin in pomoč pri molitvi za izlitje Svetega
Duha.
Sama sem ob molitvi dobila potrditev molitve v jezikih, ki
sem jo dobila na lanskem seminarju na Breznici, ko je Toni
Kmet vodil molitev za prejetje tega daru za vse udeležence.
Nisem bila prepričana, ali je to res ta dar. Letos se je to potrdilo
in ga z veseljem uporabljam vsak dan v osebni molitvi. Po
molitvi sem občutila veliko veselje in mir, ki me je še posebno
spremljal drugi dan in ga čutim še sedaj, kljub preizkušnjam in
težavam.
Za seminar sem se odločila na moževo željo, sama nisem
čutila potrebe, da grem. Poročena sva 36 let in nama v odnosu
ne gre vedno prav lahko. Zato sem še toliko bolj vesela, da sem
se ga udeležila in Bogu izročila vse zahvale in prošnje za naju,
za otroke ter njihove družine in vse, za katere vem, da doživljajo
duhovne in materialne stiske.
Od začetka seminarja so se otrokom dogajale vseh vrst
preizkušnje. Starejši sin, ki je poročen in ima tri otroke, je dobil
hudo vnetje sinusov, s tem da je letos imel že hudo pljučnico.
OBVESTILA
Ena od hčera je takoj na začetku seminarja doživela že drugo izvenmaternično nosečnost. Potreben je bil poseg z laparaskopijo,
ker ni bilo druge rešitve. Milostno je bilo to, da je pred posegom
prejela bolniško maziljenje in je duhovnik oba otročka krstil s
krstom želja in imata oba imeni. Ima pa dve leti staro hčerko.
Druga hči je letos imela hude težave s hrbtenico, ki se je
delno pozdravila, ni pa popolnoma dobro. Poročena je civilno,
ker je bil njen mož prvič poročen cerkveno.
V času seminarja je dobila dva napada, ki sta se pojavila
kot težave z enim očesom z meglenim vidom, glavobolom,
slabostjo, mravljinčenjem v rokah in izgubo koncentracije
pri govoru in pisanju. Sedaj gre na nadaljnje preiskave. Njen
mož je pred štirimi leti ostal brez želodca, ker je imel tumorje,
ki k sreči niso bili rakavi. Zelo težko pa prenaša svojo fizično
nemoč, ker je zelo hitro utrujen in mora večkrat jesti manjše
obroke. Njuna triletna hči je po več kot enem letu bolečih
ušes, pljučnic in bronhialitisov zdrava že dva meseca, hvala
Bogu.
Naša tretja hči letos pavzira in je bilo treba urediti prošnje,
status in vse druge obveznosti na fakulteti in v zvezi s štipendijo.
Potrebovala je veliko spodbude, ker je bila zelo razočarana, da
izpitov ni opravila po pričakovanjih, in se je čutila nesposobno.
Sedaj vidi, da sama zmore več, kot je mislila, in da noben neuspeh
ne pomeni konec poti, ampak potrebuje vztrajnost, potrpljenje in
iskanje druge smeri. Vse pa je treba izročiti v Božje roke.
Drugi od sinov se je oktobra civilno poročil, česar sem kljub
vsemu vesela, ker vidim, da jima z ženo zakon nekaj pomeni,
čeprav v krščanstvu ne vidita smisla.
Tretji od sinov se od verske prakse vedno bolj oddaljuje,
četrti pa je postal zelo aktiven v Cerkvi in potrebuje molitveno
podporo, da bi vztrajal na tej poti. Vse to sem še posebej izročila
Jezusu in Mariji.
Hvaležna sem za vse preizkušnje in milosti, ki smo jih kot
družina že bili deležni, in vsem, ki so v osebni ali družinski
preizkušnji, takšen seminar toplo priporočam.
Marinka
Srečanja novomeških občestev v Novem mestu in
Črnomlju
Katoliška karizmatična prenova vabi na mesečno srečanje s slavljenjem, poučevanjem in molitvijo nad posamezniki:
- v nedeljo, 1. februarja 2015, ob 17. uri v Pastoralni center v
Črnomlju
- v nedeljo, 11. januarja 2015, ob 17. uri v Zavod Friderika Barage.
Gost bo Toni Kmet.
Redna srečanja molitvenih občestev škofije Koper
Koordinatorka Katoliške karizmatične prenove za koprsko škofijo:
Simona G. Kosmač, gsm: 031/335-621,
e-naslov: [email protected]
Maša za ozdravljenje in osvoboditev v Ljubljani
Maša za ozdravljenje in osvoboditev, ki jo v Ljubljani, v cerkvi
Kristusovega učlovečenja v Dravljah daruje p. Mio Kekić, DJ, bo tretji
ponedeljek v januarju, to je 19. januarja, ob 20. uri. Lepo vabljeni!
Maša za notranje ozdravljenje v Novem mestu
Maša za notranje ozdravljenje in ozdravljenje družinskega debla
ter molitev za potrebe posameznikov, ki jo daruje p. Peter Vrabec
vsak drugi četrtek v mesecu, bo v četrtek, 8. januarja, ob 18. uri v
cerkvi Svetega Lenarta v Novem mestu. Prisrčno vabljeni!
Maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev v
Kranju
Maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev bo v cerkvi Sv. Modesta Kranj Zlato polje v torek, 13. januarja 2015, ob 18. uri. Daroval
jo bo Martin Mlakar. Pred mašo bo molitev rožnega venca, na voljo
pa bo tudi spovednik. Po maši bo blagoslov olja, soli in vode ter
molitev za potrebe posameznikov. Prisrčno dobrodošli!
Srečanje MO Prenove v Duhu Gorenjske
Molitveno srečanje MO Prenove v Duhu Gorenjske je vsako tretjo
nedeljo v mesecu v cerkvi na Primskovem pri Kranju, z začetkom
ob 14. uri z litanijami in duhovnim nagovorom tamkajšnjega
župnika g. Godca. Sledi slavljenje in čaščenje z besedo in pesmijo.
Prisrčno vabljeni vsi častilci Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
molitveno
občestvo
MO Slovenska
Istra
MO Ilirska
Bistrica
MO Vipava
kraj
srečanja
Srečanje pri
frančiškanih v
cerkvi sv. Ane
v Kopru
dan in ura
duhovni vodja kontakt
ob torkih - 19h v
g. Igor Lovišček
zimskem - 20h v
poletnem času. Vsak
zadnji torek v mesecu
je maša za ozdravljanje
družinskega debla.
Ilirska Bistrica vsako drugo sredo po kaplan g. Niko
večerni maši v cerkvi sv. Čuk
Jurija (poletni čas), oz. v
samostanu (zimski čas)
Vipava,
Škofijska
gimanzija
ponedeljek ob 20. uri
(maj - avgust), 19.30
(september - april)
g. Pavel Kodelja
g. Bogdan
Saksida
MO Spodnja Kapela v
Idrija
župnišču
sreda po večerni maši g. Miro Marinič
MO Tolmin
Četrtek ob 19.45h - po g. Niko Rupnik
sveti maši
V župnjiski
cerkvi
MO Šempas Šempas cerkev
MO Biljana Biljana župnijska
dvorana
MO Goriška
MO Bovec
sreda po večerni maši g. Joško
Tomažič
sobota ob 20. uri
g. Lojze Kržišnik
Šempeter pri torek po večerni
Gorici
sv. maši, pozimi v
dvorani v župnišču
g. Boris Kretič
g. Janez Kavčič
g. Boštjan Febic
Martin Vuk:
040 /585- 312,
[email protected];
Irma Vuk : 041/872- 801,
[email protected]
Doris Ribič ;
tel.: 040/727-447 in
Ana Štavar Valenčič;
tel. : 041/782-784
[email protected]
Niko Ličen ;
tel.: 05/368-04-76,
031/600-770 ,
[email protected]
Simona Golja Kosmač;
[email protected];
031/335-621
Danica Gabršček;
[email protected]
gmail.com
Danjel Bregar;
040/746-324
Borut Cukjati;
041/349-205;
[email protected]
siol.net
Monika Pegan;
040/601-505;
[email protected]
Karizmatična srečanja za celjsko škofijo
Karizmatična molitvena srečanja za ozdravljenje so za celjsko škofijo
v Celju vsako drugo nedeljo v mesecu ob 17. uri v cerkvi Sv. Jožefa.
Okvirni program: slavljenje, vesela sveta maša, osebna pričevanja,
molitve za potrebe posameznikov. Veselo povabljeni in dobrodošli!
21
OBveStiLA
Katoliška karizmatična prenova ljubljanske nadškofije
Pisarna Katoliške karizmatične prenove za Nadškofijo Ljubljana
posluje v prostorih Centra Živi na polno, Kongresni trg 14, 1000
Ljubljana, gsm: 064/110-020
Uradne ure so vsak ponedeljek dopoldne od 9. do 11. ure in
popoldne od 15. do 17. ure, ko vam je za vse informacije o
molitvenih občestvih, seminarjih, animatorjih in literaturi na voljo
Sabina.
Katoliška karizmatična prenova mariborske nadškofije
Info: Majda Ganzitti: 040/834-389.
Katoliška karizmatična prenova celjske škofije
Info: koordinatorka Mojca Krajnc 041/972-068, prek e-pošte: [email protected] Na oba kontakta lahko sporočite
tudi svoj e-naslov ali telefonsko številko, kamor vas bomo redno
obveščali o mesečnih srečanjih in drugih dogodkih celjske KKP. Katoliška karizmatična prenova novomeške škofije
Kontakti prek e-pošte, koordinator: [email protected]; pomočnik: [email protected]; tajnica: Marinka Kocjan, tel.:
041/379-278.
Katoliška karizmatična prenova mariborske nadškofije
Pisarna društva slovenske Prenove v Duhu
Obrežna 1, 2000 Maribor
E-naslov: [email protected]
Tel.: 02/420 11 37
Uradne ure: vsak torek in četrtek od 14. do 16. ure
Anita vas ali vaš klic z veseljem pričakuje!
GOSPOD nas vabi, da se osvobodimo napuha, sebičnosti,
arogance, večvrednosti, objestnosti, hinavščine, zagledanosti
v svoj prav, samovšečnosti, sovraštva, nesprejemanja, zavisti,
maščevalnosti, besa, zagrenjenosti, neodpuščanja, strahov, travm,
fiksnih idej, kompleksov, fobij, slabih miselnih vzorcev, bolezni, …
Vabimo vas na
MOLITEV
ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN
OSVOBODITEV,
Molitev poteka po metodi petih ključev:
1. ključ: KESANJE
2. ključ: ODPUŠČANJE
3. ključ: ODPOVED
4. ključ: OBLAST
5. ključ: BLAGOSLOV
Prijave za molitev, ki bo v soboto, 14. marca 2015, pri
Svetem Duhu nad Škofjo Loko, sprejemamo vsak torek in
četrtek od 17. do 19. ure na telefon: 041/364-668 ali na enaslov [email protected] ter po pošti na naslov Pisarna
Katoliške karizmatične prenove, Center živi na polno, Kongresni trg 14, 1000 Ljubljana. Pri prijavi navedite svoj naslov
ali telefonsko številko, da bomo z vami lahko kontaktirali.
Pogoj za pristop k molitvi je osebna priprava vsakega prijavljenca po knjigi (prebrati morate vsaj prvi del knjige do
vključno devetega poglavja), ker molitev poteka po metodi
Neala Lozana, kot jo opisuje v knjigi OSVOBOJEN.
Katoliška karizmatična prenova
tudi na Facebooku:
http://www.facebook.com/KatoliskaKarizmaticnaPrenova
Vezana revija Prenova
Naročila za celoten letnik
2014 revije Prenova v vezani
obliki po ceni 20 eur s
poštnino sprejema:
Marjan Dvornik, Prapreče 15,
8310 Šentjernej ali na e-naslov:
[email protected]
Prenova na internetu:
http://prenova.rkc.si/
Pridi in poglej!
24KUL.SI
WWW.
22
NAPOVEDNIK
Novomeška škofija
Seminarji za izlitje Svetega Duha v novomeški škofiji se bodo januarja začeli v naslednjih župnijah:
Sv. Lenart v Novem mestu: začetek v četrtek, 29. januarja, po
večerni maši
Kočevje: začetek v torek, 20. januarja, po večerni maši
Podzemelj: začetek v petek, 23. januarja, po večerni maši
Osvobojeni
 Prijave na molitev za osvoboditev
za novomeško škofijo, ki je vsako prvo
soboto v mesecu, zbira Vinko Kocjan na
tel.: 040/590-613. Za pripravo ste vabljeni
k branju knjige Osvobojen Neala Lozana.
Zaželeno je, da se na molitev pripravite z
molitvijo in pisnim delom, kot priporoča
knjiga.
OBveStiLA
Napovedujemo tradicionalno
povelikonočno romanje KKP v
Medžugorje, več informacij pa poiščite
v naših prihodnjih številkah.
Mednarodna šola za
usposabljanje animatorjev
Napovedujemo ICCRS-ovo mednarodno šolo za usposabljanje
animatorjev (LTC 2015), ki bo namenjena animatorjem in
vsem, ki se pripravljajo na animatorstvo v molitvenih skupinah,
povezanih s Katoliško karizmatično prenovo, in sicer od 15. do
22. novembra 2015 v Domu Sv. Jožefa v Celju. Usposabljanje
bodo vodili priznani predavatelji in voditelja ICCRS: Jim Murphey, Michelle Moran in Christof Hemberger.
Več informacij boste lahko prebrali v naših prihodnjih številkah.
VABLJENI NA DUHOVNE
VAJE
BOG JE
LJUBEZEN!
ki jih bo vodil Toni Kmet
Od petka, 23., do nedelje,
25. januarja 2014
V domu duhovnosti
Sveti Jožef v Celju
2015 ob 18. uri
ZA SPOZNANJE ŽIVEGA
JEZUSA,
OZDRAVLJENJE IN
OSVOBODITEV
IZPOD VPLIVOV ZLA!
Seminarja se lahko udeležite tudi,
če ne boste prespali v domu, v
vsakem primeru pa je potrebna
predhodna prijava. Vaša prisotnost
je zaželena na celotnem seminarju.
Informacije in prijave:
Petra Schintler
na gsm: 070/273-880 ali na
e-naslov: [email protected]
com
Katoliška
karizmatična
prenova Slovenije
23
Reka! Njeni tokovi
razveseljujejo Božje
mesto, najsvetejše med
bivališči Najvišjega.
Ps 46,5