Preuzeti - schoeck

Katalog proizvodov
Gradite na uspehih
Gradite z inovativnimi proizvodi Schöck
Že več kot štirideset let so proizvodi Schöck sinonim za inovativno gradnjo. Posebni mejniki v zgodovini podjetja so
iznajdba Schöck Isokorb® za preprečevanje toplotnih mostov, Schöck Tronsole® kot elementa za izolacijo udarnega
zvoka v stopniščih in Schöck trn za prenos strižnih sil v dilatacijskih stikih. Danes so elementi iz Baden–Badna važna
sestavina naprednega grajenja. Omogočajo bolj racionalen način gradnje pa tudi trajno ohranjanje vrednosti
gradbene substance. O tem so sedaj prepričani že investitorji, projektanti, obrtniki in številni obrati za montažne
elemente po vsej Evropi.
Toplotna izolacija
Schöck Isokorb® in Schöck
Novomur®: učinkoviti sredstvi
proti toplotnim izgubam,
vlažnim stenam in posledičnim
gradbenim poškodbam.
Izolacija udarnega zvoka
Schöck Tronsole®: tehnika
prekinitve udarnega zvoka pri
masivnih stopnicah skrbi za
mir v hiši.
Tehnika armiranja
Protiprebojna armatura Schöck
Bole®, Schöck trn.
Schöck Isokorb®
4 – 15
Schöck Novomur®
16 – 17
Schöck Tronsole®
18 – 21
Sistemi Schöck trn
22 – 25
Schöck Bole®
26 – 27
3
Schöck Isokorb®
Nosilen toplotno izolacijski element
4
Toplotni mostovi so pogosto vzrok za povečane izgube grelne toplote, za vlažne stene in nastajanje plesni. Problem se
pojavi ravno pri konzolnih gradbenih elementih, na primer pri balkonih. S Schöck Isokorb® imajo gradbeniki v rokah
učinkovit protiukrep. Schöck Isokorb® toplotno ločuje gradbene elemente med seboj, hkrati pa je tudi del statike. Zato
govorimo o nosilnem toplotno izolacijskem elementu. Če Schöck Isokorb® ne bi obstajal, bi ga morali iznajti!
Definicija toplotnih mostov
Toplotni mostovi so mesta v ovoju stavbe, skozi
katera zaradi materiala in/ali konstrukcije prehaja
večji toplotni tok kot skozi sosednja področja.
Razlikujemo geometrijske (princip povečanja
površine zaradi »učinka hladilnih reber«) in
konstrukcijske toplotne mostove (sestavi
gradbenih elementov z različno toplotno
prevodnostjo). V praksi pogosto nastopa
kombinacija obeh vrst delovanja. Klasičen primer
za to je balkonska plošča.
Povečano uhajanje toplote lahko na nazoren način prikažemo s pomočjo
termografije.
Nevarnosti zaradi toplotnih mostov
Na območju toplotnega mostu se temperatura
notranje površine zniža in v mrzlih letnih časih se
pojavi velika nevarnost, da bo padla pod rosišče.
Vlaga kondenzira iz zraka v prostoru in povzroča
poškodbe ter dostikrat tudi plesen.
Če pade površinska temperatura pod temperaturo rosišča sobnega zraka, se
površina orosi.
Potraten stranski učinek
Zaradi povečanega odtoka toplote skozi toplotni
most je treba dovesti več grelne energije za
ohranjanje konstantne temperature v prostoru.
Toplotni mostovi lahko povzročijo za eno tretjino
večjo porabo energije.
Schöck Isokorb® je pomemben dejavnik pri varčevanju z energijo.
5
Na čelu toplotne in zvočne zaščite
Novi Schöck Isokorb® XT s HTE–modulom
Izboljšan toplotno izolacijski
material
Neopor® (λ = 0,031 W/mK) zniža
njegovo toplotno prevodnost.
Prilagojena debelina toplotno izolacijskega jedra
Debelina izolacijskega jedra v Schöck Isokorb® XT
znaša 120 mm.
Optimirane strižne palice
Manjši naklon strižnih palic pri enaki nosilnosti v
primerjavi z Isokorb® z d = 80 mm. Za boljšo toplotno
izolacijo in izolacijo udarnega zvoka.
Optimirani HTE–modul
Schöck je znova izboljšal že dolga leta uveljavljeni
HTE–modul (HTE je kratica za »High Thermal
Efficiency«). Z novo sestavo z jeklenimi vlakni
mikroarmiranega betona visoke trdnosti z
agregatom Kronolith3) se poveča toplotna
izolativnost HTE–modula za več kot 40 % pri
nespremenjenem preseku. Poleg tega HTE–modul
prepriča z nadpovprečno nosilnostjo in preskušeno
trajno varnostjo. Tako nastane odlična kombinacija
visoke nosilnosti in optimalne toplotne izolativnosti.
Ta inovativna rešitev je eden od ključnih vzrokov za
nizko toplotno prevodnost Schöck Isokorb® XT.
6
Schöck kot izumitelj in inovator Schöck Isokorb® na novo določa zadnje stanje tehničnega razvoja. Schöck Isokorb® XT
je naslednji korak v bodočnost. S 25 % večjo toplotno izolativnostjo1) in 50 % večjo izolacijo udarnega zvoka2) je
posebno učinkovit izolacijski element s preskušeno zaščito pred udarnim zvokom za balkone in arkadne hodnike.
Poleg tega je samo on dobil certifikat Inštituta za pasivne hiše.
Certifikat Inštituta za pasivne hiše
Najboljši toplotno izolacijski element za konzolne
balkone. Sedaj se lahko z konzolnimi balkoni brez
težav gradijo tudi pasivne hiše. Novi Schöck Isokorb®
XT je certificiran kot ”konstrukcija z majhnim
toplotnim mostom”.
1)
Primerjava srednje vrednosti ekvivalentnega Rekv tipov Schöck Isokorb®
KXT in QXT z vrednostjo tipov K in Q pri d = 80 mm
2)
Primerjava ΔLn,v,w med pripadajočimi tipi Schöck Isokorb® pri d = 80 mm
in višini 180 mm
3)
Kronolith je zaščitena blagovna znamka KRONOS ecochem
Najbolje tehnično opremljeni proti udarnemu zvoku
S Schöck Isokorb® boste dosegli za 50 % boljšo
izolacijo udarnega zvoka2). S tem boste v glavnem
tudi brez dodatne plavajoče obloge zadostili bodočim
minimalnim zahtevam za balkone in obstoječim za
arkadne hodnike.
7
Toplotna izolacija za armiranobetonske balkone
Originalni Schöck Isokorb® s HTE–modulom
80
m
m
Original
Optimiran po več kot 25 letih izkušenj in raziskav.
Schöck Isokorb® toplotno ločuje zunaj ležeče armiranobetonske elemente od
zgradbe.
8
Zelo dobra toplotna izolacija
Zaradi tlačnih ležajev HTE–modula, zmanjšane
vsebnosti armature in izboljšane izolacije Neopor®.
Schöck Isokorb® s HTE–modulom z debelino izolacijskega jedra 80 mm ali 120 mm nudi dokumentirano varnost in
ekonomičnost. Iz zelo dobrih rešitev detajlov izhajajo številne gradbeno–fizikalne, statične in montažne prednosti za
dovršeno delo na gradbišču.
STS-10/0005
Optimalno prirejen za vgrajevanje
Naj bo na gradbišču ali v obratu za montažne
elemente: pri vgrajevanju in armiranju ni več zastojev
in motenj. Za to skrbijo posebni sestavni deli
proizvoda Isokorb. Pri Schöck Isokorb® se namreč
fiksiranje nateznih palic na ležaje ne izvaja kot
običajno z varjenjem na prečno delilno armaturo,
ampak je rešeno s škatlastim plastičnim profilom, ki
obenem ščiti protipožarne plošče.
Ob tem domiselna tehnologija pripenjanja HTEmodula v izolacijskem materialu zagotavlja pravilno
oporo strižnim palicam in tlačnim ležajem. Zaradi
posebne ukrivljenosti strižnih palic in kompaktnosti
izolacijskega jedra HTE-modula s tlačnimi ležišči si
hkrati prihranite čas in stroške pri vgrajevanju. V
vsaki situaciji. To so dokazale praktične študije.
9
Toplotna prekinitev v priključkih jeklenih
ali lesenih balkonov na armirani beton
Schöck Isokorb® tip KS/KSH
Zanesljiv
Za toplotno izoliran priključek jeklenih konstrukcij
na armiranobetonske gradbene elemente.
Idealen
Bistveno zmanjša toplotne izgube v priključku.
Varnost pri projektiranju
Nudi varnost zaradi tekoče notranje in zunanje
kontrole.
Schöck Isokorb® tip KS omogoča toplotne prekinitve modernih balkonov z
modernimi tehničnimi postopki.
10
Idealen priključek jeklenih konstrukcij na armiranobetonske gradbene elemente ne prenaša le visokih obremenitev,
ampak odlično toplotno ločuje elemente med seboj. S Schöck Isokorb® tip KS/KSH dosega Schöck največji učinek pri
jeklenih in lesenih konstrukcijah. Na ta način je mogoče brez težav tehnično in fizikalno oblikovati moderne balkone.
Enostavno vgrajevanje
Skrajša čas montaže na gradbišču.
Kakovost
Trajna protikorozijska zaščita zaradi sestavnih delov
iz nerjavečega jekla.
Ekonomičnost
Graditeljem jeklenih konstrukcij omogoča visoko
stopnjo prefabrikacije.
Za priključke jeklenih konstrukcij
Schöck Isokorb® tip KS:
za konzolne jeklene nosilce na armirani beton
Za priključke lesenih konstrukcij
Schöck Isokorb® tip KSH:
za konzolne lesene konstrukcije
leseni balkon
Schöck Isokorb® tip QS:
za prenašanje prečnih, nateznih in tlačnih sil
balkon
strop
Schöck Isokorb® tip QSH:
za prenašanje prečnih sil pri lesenih konstrukcijah
leseni balkon
na stebru
armiranobetonski strop
steber
11
Izpolnjuje zahteve toplotne zaščite
Schöck Isokorb® tip KST
Svoboda projektiranja
Brez zahtevnih konstrukcij in brez omejitev
pri projektiranju in izvedbi.
Velika nosilnost
Velika odpornost proti upogibnemu momentu
in strižnim silam.
Najvišja kakovost
in zanesljiva protikorozijska zaščita,
ker je v celoti iz nerjavnega jekla.
Zanesljiv
Za toplotno izoliran priključek jeklenih konstrukcij
na jeklene konstrukcije.
Schöck Isokorb® tip KST za konzolne jeklene konstrukcije. Nosi in hkrati
toplotno izolira pri maksimalni svobodi projektiranja.
Modularna zgradba
Primeren za vse velikosti profilov
in statične obremenitve.
Varnost pri projektiranju
zaradi tipske statike, obširne projektne dokumentacije
in strokovnega svetovanja.
Raziskovalni inštitut potrjuje učinkovitost Schöck Isokorb® KST:
Da je globalno zmanjšanje emisije CO2 pomemben cilj tudi pri gradnji jeklenih konstrukcij, je potrdil
evropski raziskovalni projekt EEBIS. Projekt EEBIS je bil hkrati tudi pobuda za nadaljnje podrobne
preiskave RWTH Aachen na področju toplotnih mostov pri gradnji jeklenih konstrukcij. Rezultat je
nedvoumen: nobena izmed trenutnih rešitev ni izpolnila predpisanih zahtev toplotne zaščite in varčevanja
z energijo, razen ene izjeme: Schöck Isokorb® tip KST. Kot enkratna toplotna prekinitev pri gradnji jeklenih
konstrukcij izpolnjuje KST vse direktive in tako nudi 100 %–no varnost pri projektiranju in zmanjšanje
stroškov za energijo na minimum brez nevarnosti gradbenih poškodb. Primerjajte: Poročilo o raziskavah
RTWH Aachen pod www.schoeck.de
12
Naj gre za nadstreške, balkone ali jeklene stebre, naj bodo proste konzolne ali podprte konstrukcije, s Schöck Isokorb®
KST je mogoče izdelovati in toplotno prekinjati različne priključke jeklenih nosilcev. »Fraunhoferjev inštitut za
gradbeno fiziko« je preskusil tri primerljive gradbene izvedbe: jeklen nosilec brez toplotne prekinitve, jeklen nosilec,
prekinjen s plastmi Teflona® (PTFE) in jeklen nosilec, prekinjen s toplotno izolacijskim elementom Schöck Isokorb® tip
KST. Rezultat: zmagovalec preskusa je Schöck Isokorb® KST.
-5 °C
fRsi = 0,74
+20 °C
si, min =
13,6 °C
Jekleni nosilec,
prekinjen s Schöck
Isokorb® KST
-5 °C
fRsi 1 = 0,48
fRsi 2 = 0,58
si, min 1 =
si, min 2 =
-5 °C
fRsi = 0,44
si, min =
6,1 °C
Neprekinjen jekleni
nosilec HEA 220
+20 °C
-5 °C
7,1 °C
9,6 °C
fRsi = 0,55
Jekleni nosilec,
prekinjen z vmesno
plastjo iz plastike
(1. primer, debelina
10 mm in 2. primer,
debelina 20 mm)
+20 °C
+20 °C
si, min =
8,7 °C
Jekleni nosilec,
prekinjen z vmesno
plastjo iz plastike
(debelina 10 mm) in
dodatno izolacijo
30 mm
Termogrami kažejo: samo Schöck Isokorb® tip
KST dosega zahtevani temperaturni faktor
fRsi ≥ 0,7 °C. S tem zanesljivo preprečuje
nastanek toplotnih mostov na mestih
priključkov jeklenih konstrukcij.
13
Schöck Isokorb® tip KXT/QXT
Nosilni element za toplotno izolacijo in izolacijo udarnega zvoka
konzolnih in s stebri podprtih armiranobetonskih balkonov.
Schöck Isokorb® tip K
Nosilni toplotno izolacijski element za konzolne balkone. Element
prenaša upogibne momente in prečne sile. Serijsko vgrajeni armatura
za obešenje in robna natezna armatura prihranita potrebna natična
stremena ali stremenske mreže na balkonski strani.
Schöck Isokorb® tip KF
Za konzolne balkone iz montažnih elementov. Deljena izvedba,
posebej prilagojena zahtevam obrata za montažne elemente.
Schöck Isokorb® tip K–HV, K–BH,
K–WO, K–WU
Za konzolne balkone z zamikom po višini navzdol ali navzgor (HV,
BH) glede na strop ali za odprte balkone/nadstreške z zapognitvijo
palic v steno (WO, WU).
Schöck Isokorb® tip Q
Za prenašanje prečnih sil, tudi za velike in točkovne
obremenitve.
Schöck Isokorb® tip D
Za izoliranje balkonskih plošč, ki se zajedajo v stropna polja.
Prenaša pozitivne in negativne upogibne momente in prečne
sile.
Schöck Isokorb® tip O
Za izoliranje stropnih konzol kot podpor za predzidke. Točkovna
namestitev. Razmak elementov v skladu s statičnimi zahtevami.
Schöck Isokorb® tip F
Točkovna namestitev za izoliranje med navzven postavljenim
nadzidkom in etažnim stropom. Razmak elementov v skladu s
statičnimi zahtevami.
Schöck Isokorb® tip A
Za izoliranje med atiko in etažnim stropom. Točkovna
namestitev. Razmak elementov v skladu s statičnimi zahtevami.
14
Schöck Isokorb® tip S
Za izoliranje konzolnih nosilcev. Točkovno prenašanje velikih
upogibnih momentov in prečnih sil. Dimenzioniranje v skladu s
statičnimi zahtevami.
Schöck Isokorb® tip W
Za izoliranje stenskih plošč etažne višine. Upogibni momenti in
prenašanje prečnih sil v navpični in vodoravni smeri.
Dimenzioniranje v skladu s statičnimi zahtevami.
Schöck Isokorb® tip KS/QS
Toplotno izoliran jekleni priključek prostih in podprtih jeklenih
nosilcev na armiranobetonske gradbene elemente.
Schöck Isokorb® tip KSH/QSH
Toplotno izoliran priključek konzolnih in podprtih lesenih
konstrukcij na armiranobetonske gradbene elemente.
Schöck Isokorb® tip KST
Toplotno izolacijski element za priključke jeklenih konstrukcij, ki
so obremenjeni na moment in prečne sile.
Schöck Isokorb® tip KST–QST
Toplotno izolacijski element za priključke jeklenih konstrukcij, ki
prenašajo prečne in normalne sile.
15
Podobno kot nogavice za hišo
Schöck Novomur®
Svoboda projektiranja
Zaradi tipske statike, obširne projektne dokumentacije
in strokovnega svetovanja.
Zelo zanesljiv
Sedaj z zobatim čelnim stikom.
Zanesljiva povezava
zagotavlja natančno
in kljub temu
enostavno vgrajevanje.
Pri Novomur® nima dvigajoča se vlaga v zgradbah nobenih možnosti.
Zidak z visoko prostorninsko
maso, λ = 1,0 W/(mK)
12,6 °C
Temperatura
znatno pod
rosiščem
Slika ponazarja, kako nastane
Enostavno kompleten
Na voljo za debeline
sten 11,5 cm,
15 cm, 17,5 cm,
20 cm in 24 cm.
Točne širine zidakov,
ni mogoče zamenjati,
kje je zunaj in kje znotraj.
Drugačni elementi dobavljivi na zahtevo.
toplotni most zaradi previsoke
toplotne prevodnosti neizoliranega
podzidka stavbe. S tem gre v izgubo
dragocena energija in pojavijo se
gradbene poškodbe v obliki plesni.
Schöck Novomur® light,
λ = 0,193 W/(Km)
Schöck Novomur®,
λ = 0,266 W/(Km)
Temperatura 12,6 °C
znatno nad
rosiščem
Podzidek, izoliran s Schöck
Novomur® preprečuje toplotne
mostove in s tem skrbi tudi za suhe
zidove brez plesni.
16
Močna zadeva
Trdnostni razred zidakov od 6 in 20 = zelo velika
nosilnost. Dimenzioniranje tudi po poenostavljenem
postopku po DIN 1053–1.
Posebno priročen
Dolžina elementov 0,75 m omogoča dobro rokovanje.
Ustreza običajnemu rastru zidanih sten.
Schöck Novomur® in Novomur® light sta v skladu z zadnjimi tehničnimi spoznanji. Zaradi njunih izrednih izolacijskih
lastnosti učinkovito preprečujeta toplotne mostove in s tem igraje izpolnjujeta zahteve odredbe o varčevanju z
energijo. Schöck Novomur® je tako suh in energetsko varčen osnovni zidak za moderne zgradbe.
Na tem lahko gradite!
Argumenti za kakovostno gradnjo
—Na gradbiščih je skoraj vedno prisotna vlaga,
tudi in predvsem zaradi dežja.
Dobra izolacija
Visoka izolacijska
sposobnost z λ = 0,266 W/
(m·K) za Schöck Novomur®
in λ = 0,193 W/(mK) za
Schöck Novomur® light.
Tehnično soglasje
Za zidove iz apneno–silikatnih zidakov, po želji z
normalno ali tankoslojno malto in za zidove iz polnih
opečnih zidakov (po DIN V 105) z normalno malto.
—Običajni porozni toplotno izolacijski zidaki
ob vznožju zidu navzemajo vlago in jo
shranjujejo. Toplotna izolativnost se s tem
močno zmanjša ali postane enaka nič.
—V vgrajenem stanju z ometi ti zidaki le zelo
počasi oddajajo shranjeno vodo.
—Ravnovesna vlaga zidaka (in s tem njegove
izolacijske lastnosti) se tako doseže šele po
več letih (glejte diagram).
Najboljša zaščita
Element praktično ne vpija kapilarne vode. Preprečen
je vnos vlage v steno v fazi grajenja. Primeren tudi
za vgradnjo v obešene fasade. Uvrščen je med
vodoodbojne materiale po DIN 4108, 3. del.
—Vlažni materiali, nikakršna toplotna izolacija,
Schöck Novomur® light:
Posebno toplotno izolativen in
ekonomičen element za
enodružinske in vrstne hiše.
močne toplotne izgube, znižana površinska
temperatura, nevarnost nastajanja kondenzata in plesni so vzrok za dodatne ukrepe
kasnejših obrtnikov.
Gradite zato z vodoodbojnim toplotno
izolacijskim elementom Schöck Novomur®!
17
Končno zavlada mir
Schöck Tronsole®
Varnost pri projektiranju
Zaradi tipske statike,
obširne projektne
dokumentacije in
strokovnega svetovanja.
Posebno toga oblika
izrezov
Je primerna tudi za velike
višine betoniranja.
Schöck Tronsole® učinkovito loči stopnice in podeste od zgradbe. S tem se zelo
zmanjša prenos udarnega zvoka s stopnišča.
Točke v dobro na vsakem koraku
—Izolativnost proti udarnemu zvoku Schöck
Tronsole je dokazana z meritvami na preskusni mizi.
—Stabilnost je zagotovljena s tipskim
preskušanjem.
—Za vgradnjo brez zvočnih mostov skrbi
posebna plošča Schöck za stike.
—Zaradi množice različic se ponuja velika
svoboda oblikovanja.
—Optimalna požarna zaščita zaradi uvrstitve v
razred požarne odpornosti R 90.
18
Zelo kakovostno ležišče
iz poliuretanskega
elastomera
Zagotavlja največjo
izolacijo pred udarnim
zvokom tudi pod
obremenitvijo.
Varno načrtovanje
Tipsko preskušen za
varno projektiranje,
preskušen po postopkih
akustične in protipožarne
tehnike.
Vstavljiv okvir
za enostaven priključek
plošče za stike Schöck
brez zvočnih mostov.
Umik v tišino je elementarna potreba. Ravno v času velike dejavnosti in hrupa si ljudje vse bolj in bolj želijo miru in
sprostitve. Zato tudi zvočna zaščita v zgradbah nikakor ni razkošje, ampak vedno nujnejša potreba. Zato bi morali
projektanti posvečati več pozornosti stopniščem v večstanovanjskih hišah. Ker je hrup v tem prostoru pogost, tako rekoč
vsakodneven vzrok prepirov. In temu v prid še posebej jasno govorijo pravni argumenti.
Sistemi za zvočno zaščito Schöck
Sistemi za zvočno zaščito Schöck kot celovite
montažne rešitve omogočajo lažje projektiranje
in vgrajevanje elementov za dušenje udarnega
zvoka v stopniščih brez zvočnih mostov.
Obstajajo naslednji sistemi:
• Sistem tip T
• Sistem tip F
• Sistem tip QW
• Sistem tip AZ
• Sistem tip AZT
• Sistem tip ZF
Sestavljajo jih naslednje komponente:
—
—
—
—
Schöck Tronsole
Schöck plošče za stike tip PL
Pomoč pri vgrajevanju
Izračuni in atesti
19
Schöck Tronsole® tip T
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med stopnicami in
podestom.
Schöck Tronsole® tip F
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med montažnimi
stopnicami in podestom. Z linearnim elastomernim ležiščem.
Schöck Tronsole® tip AZ
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med podestom
iz gradbiščnega betona in steno stopnišča.
Schöck Tronsole® tip AZT
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med podestom
iz gradbiščnega betona in steno stopnišča (z montažnim
nosilnim elementom).
Schöck Tronsole® tip ZF
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med popolnoma
montažnim podestom in steno stopnišča.
Schöck Tronsole® tip QW
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med zavitimi stopnicami
in steno stopnišča.
Schöck diletacijska plošča tip PL
Izdelava stikov brez zvočnega mostu med stopnicami/podestom
in steno.
Schöck Tronsole® tip B
Tehnična prekinitev udarnega zvoka med stopnicami
in talno ploščo. Z linearnim elastomernim ležiščem.
Povečana zaščita pred udarnim
zvokom po DIN 4109, Priloga 2
20
Kar je javno napisano, mora biti tudi notri
Pri vgrajevanju šteje vsaka podrobnost
Enakovredno! Ali morda ne?
§
Pogled v prakso pokaže: projektanti skrbno izbirajo
gradbene elemente glede na njihov namen in s
pomočjo znanja in izračunov. In potem? Pri izvedbi
gredo v uporabo pogosto povsem drugi proizvodi, ne
pa tisti iz popisov. To ravnanje pa je problematično, kar
nazorno prikazuje sodba Višjega deželnega sodišča v
Münchnu z dne 9.7.1983:
”Če je verjetnost škode zaradi vgradnje proizvoda
mimo popisa del samo en odstotek, enakovrednost ne
obstaja več.”
Materiali in proizvodi iz popisa del se morajo zato tudi
uporabiti. Zamenjava se lahko izvede samo tedaj,
kadar je drug proizvod najmanj enakovreden ali boljši,
oziroma če investitor da svoje pisno soglasje k
zamenjavi.
Tema: Obveznost jamstva
”Če hoče podjetnik izključiti tveganje posledične škode med uporabo in s tem obveznost jamstva, mora
informirati investitorja o tveganjih ali tudi o tem, da še ni dovolj znanja o gradbenem materialu ali
postopku, in si zagotoviti njegovo privoljenje. To je treba tem bolj svetovati tudi zato, ker se za gradbeno
pomanjkljivost smatra že to, da obstaja negotovost glede nevarnosti med uporabo.“
Višje deželno sodišče München, Gradbeno pravo 1981, 577
21
Olajšajte si stvari
Sistemi Schöck trn
S sistemom Schöck trn je prenašanje velikih strižnih sil v konstrukcijah stikov
enostavno in zanesljivo. Brez nosilcev in konzol, ki služijo kot opora za strop.
Močna tehnika
Velika nosilnost do okoli 300 kN na element
R 90
22
Skozi ogenj
Prikladna oprema: protipožarna manšeta. Uvrstitev v
razred požarne odpornosti R 90 je potrjena z
izvedenskim mnenjem Inštituta za gradbene
materiale, masivno gradnjo in požarno zaščito
Tehnične univerze Braunschweig. Požarno izvedensko
mnenje boste našli tudi na www.schoeck.de
Enostavno bolje, enostavno hitreje, enostavno ceneje: projektiranje dilatacijskega stika s pomočjo inovativne
konstrukcije nudi številne prednosti v primerjavi s klasično konzolo. Rezultat je namreč vsota mnogih detajlov. Za
vse, ki do sedaj še niste imeli priložnosti: naredite primerjavo! Schöck trn za velike obremenitve vas bo prepričal.
Konzola – znana in priljubljena, toda …
•Zahtevno vodenje armature, veliko dela s
projektiranjem in vgrajevanjem
•Veliko dela z opaženjem, ni možno opaženje
velikih površin
• Ni vzdržljiva, ker je možna obraba drsnih ležajev
•Ovira zaključna dela, premik stroškov od grobih
proti zaključnim delom
Tehnično soglasje DIBt,
Berlin Z–15.7–236
PO
DIN 1045–1
Varnost pri velikem razmaku
Velika nosilnost pri odpiranju stika do maksimalni
širini 60 mm nudi še večjo varnost pri projektiranju.
Izvedba s trni. Inteligentna, dosledna,
premišljena!
•Enostavno projektiranje, enostavnejše vodenje
armature, enostavnejša izvedba
•Hitrejše in cenejše opaženje, možno opaženje
velikih površin
•Trajna in brez vzdrževanja, korozijsko
obstojnejše legirano jeklo
•Enostavnejša notranja gradnja brez vogalnih in
robnih profilov
Čisto enostavno
Več prostora med stremenom in Trnom/pušo.
Enostavna montaža Trna in armature v zgradbi.
Manj je več
Večja nosilnost na trn (s tem je potrebno manj trnov).
Zaključek: Izvedba s sorniki nudi večjo svobodo
projektiranja in stroškovne prednosti ter
omogoča vitkejše in bolj filigranske konstrukcije!
23
Konstrukcije stikov
Enostavno, varno in racionalno
Puša S
Kombinirana puša iz
legiranega jekla.
Krožnik za pritrditev z žeblji
Služi za pritrditev na opaž.
Posamično potisni trni Schöck so vitka konstrukcija in se s tem prilagodijo
vsakemu oblikovanju.
Posamično potisni trn (ED)
Pocinkano jeklo St 52
ali legirano jeklo, material
št. 1.4362, 1.4426, 1.4571.
Varnost
Izvedba v razredu požarne odpornosti R 90 s
protipožarno manšeto, ki se dobavi na zahtevo.
Obstajajo požarna izvedenska mnenja Inštituta za
gradbene materiale, masivno gradnjo in požarno
zaščito Tehnične univerze Braunschweig. Več
informacij na www.schoeck.de.
24
Puša K
Kombinirana puša iz
plastike se na gradbišču
natakne na krožnik za
pritrditev z žeblji.
Za prenašanje prečnih sil v dilatacijskih stikih so postavljene visoke zahteve, za katere so pogosto potrebne
komplicirane konstrukcije stikov. S posamično potisnimi Schöck trni imate na voljo priključne elemente, ki so
zanesljivi, premišljeni in enostavni. Kompaktna izvedba tega sistema je primerna za uporabo pri relativno majhnih
debelinah gradbenih elementov in manjših obremenitvah. Enostavno vgradljivi elementi, ki se dobijo v različnih
kakovostih materiala, so s tem primerni za najrazličnejše vrste uporabe.
Prevleka
Iz plastične cevi z
zaključno kapico.
Posamično potisen trn ESD–B
Trn iz pocinkanega jekla
St 52 ali legiranih jekel
1.4362, 1.4462, 1.4571
Puša SQ
Kompletna iz legiranega
jekla, material št. 1.4301,
možni so tudi pomiki v
vzdolžni smeri stika.
Protipožarna manšeta za izvedbe R 90
s prevleko iz plastike.
Bogastvo različic
Posebne konstrukcije, tako po dolžini in premeru kot
tudi v drugih materialih, so vedno možne.
25
Proti preboju
Schöck Bole®
Opozorilna zastavica
Na prvem sidru z natančno tipsko oznako.
S Schöck Bole® se točkovno podpirajo ravni stropi. To omogoča svobodnejše
tlorisno oblikovanje in varuje strope pred prebojem.
Optimalna zanesljivost pri vgrajevanju
Kompletne protiprebojne letve omogočajo kar najbolj
natančno lego sider.
Premišljeno izdelan
Ravni stopi omogočajo bolj filigransko arhitekturo v primerjavi s konstrukcijami s stropnimi
konzolami, še posebej zaradi opuščanja ojačitev
na vrhu stebrov. Tako se lahko pripravi enaka
koristna površina pri manjši bruto prostornini
zgradbe. Schöck Bole® pri tem zagotavlja
optimalno prenašanje sil ob stebrih in znatno
povečanje obremenitev v primerjavi z običajnimi
armaturnimi rešitvami.
26
Enostavna identifikacija
Po potrebi (veliki gradbeni projekti ali veliko število
pozicij) sta na opozorilni zastavici natisnjeni številka
načrta in številka pozicije.
Primeren za vse zahteve
Dobava v gotovi izvedbi omogoča fiksno vgradnjo na
gradbišču in v obratu za montažne elemente.
Prebijanje ob stebrih je znan problem v tehniki armiranja. Tukaj ponuja Schöck Bole® strokovno rešitev. Ta povezuje
varnost pri projektiranju s prednostmi pri vgrajevanju in tako odločilno prispeva k varnemu in ekonomičnemu
načinu gradnje ravnih stropov.
Tehnično soglasje DIBt,
Berlin Z–15.7–236
PO
DIN 1045–1
Schöck Bole®–O
Vgrajevanje: po polaganju celotne armature.
• Naknadno vgrajevanje
• V gotovi izvedbi
Uporaba na gradbišču
Schöck Bole®–Standard
Gotovo izdelan za vgradnjo
Pokrivni sloj betona se lepo ohrani z distančniki.
Debeline pokrivnega sloja so 20, 25, …50 mm.
Zelo udobna montaža
Podporna stremena se pri Bole® Standard lahko
pomikajo in nagibajo med sidri.
Enostavno vgrajevanje
Po polaganju spodnje armature se namešča od zgoraj.
Schöck Bole®–U
Vgrajevanje: s posebnimi distančniki pred
polaganjem armature v polju.
• Enostavno se nataknejo ceneni distančniki
• Debelina pokrivnega sloja betona 20–35 mm
Uporaba v obratu za montažne elemente in na
gradbišču
Schöck Bole®–F
Vgrajevanje: vstavlja se v obratu za montažne
elemente med mehaniziranim procesom
proizvodnje.
•Položite razmestitveno letev z vdelanimi
položajnimi ploščicami za sidra na mizo za
opaženje
•Po polaganju vse nosilne armature privijte
sidra na položajne ploščice
•Debeline pokrivnega sloja betona 20 mm,
25 mm in 30 mm
•Možno je skladiščenje v obratu za montažne
elemente
Uporaba v obratu za montažne elemente
27
Schöck Bauteile Ges.m.b.H
Thaliastraße 85/2/4
1160 Wien
Avstrija
Telefon: +386 (0)31 807 077
Telefax: +386 (0)5 992 34 34
[email protected]
www.schoeck.si
05.2011/SI/110082