Letak - Prava pot - Krajevna skupnost Sebenje

NOSILEC LISTE:
Marko Poljanc, rojen leta 1969, doma v Sebenjah. Po
izobrazbi je univ.dipl.inž. računalništva, od leta 1990
podjetnik in solastnik firme Spin d.o.o. V obdobju
2011-2014 je predsednik Krajevne skupnosti Sebenje,
kjer je naredil prve (in ne zadnje) korake po ‘Pravi poti’ na
področjih kulture, tradicije, športa, druženja.
V tem obdobju je bil organizator oz. eden izmed glavnih
akterjev vaškega sejma v KS Sebenje, prireditve Žive
jaslice, izgradnje telovadnice v skakalnem centru Sebenje,
določitvi trase in opremljanju ‘Poti treh zvonov’, prireditve
Stari orli, ponovne izvedbe Žabarske veselice, obuditvi
družabnega dogajanja v KS Sebenje, ...
Na občinskem nivoju je sodeloval v dveh komisijah. Vse
dosedanje aktivnosti v KS Sebenje je opravil popolnoma
volontersko. Brezplačno je oblikoval in še vedno gostuje in
vzdržuje internetni strani za Rožnovensko pot ter Krajevno
skupnost Sebenje. S svojim podjetjem je bil zlati sponzor
Pihalnega orkestra Tržič, večkratni sponzor Nordijskega
smučarskega kluba Tržič Trifix ter tudi sponzor vseh večjih
prireditev v organizaciji KS Sebenje.
Vse to pa mu uspeva ob podpori njegove družine, žene
Neže in štirih sinov: Matevža, Miha, Benjamina in Luka.
Nestrankarska lista
‘Prava pot’ - pravi
ljudje za občinski
svet občine Tržič
Z namenom, da v občinski svet
pridejo ljudje, ki bi delovali
v splošno dobro in ne le za
svojo stranko oz. svoje interese,
smo se odločili za prihajajoče
lokalne volitve sestaviti svojo
nestrankarsko listo s kratkim
imenom Prava pot.
Listo kandidatov sestavljamo
pošteni, odgovorni občani, ki
že sedaj poleg svojega poklica
namenimo veliko časa
za
delovanje v lokalni skupnosti.
Dejavni smo pri humanitarnih
akcijah, v lokalnih društvih, v
krajevnih skupnostih, v športnih
klubih, v svetih zavodov, v
odborih
za
organiziranje
prireditev...
Vsi pa smo mnenja, da v občinski
svet strankarska politika oz.
strankarske razprtije ne sodijo.
Kot občinski svetniki se bomo zavzemali:
• za sprejem kratkoročnih in srednjeročnih strategij v občini Tržič
na področjih gospodarstva, turizma, športa, kulture, … ker nobena
organizacija niti podjetje ne more delovati brez načrta,
• za premišljeno in uravnoteženo porabo sredstev občinskega
proračuna po vseh delih občine,
• za ustrezno in pravično komunalno službo ter predvsem za svobodno
izbiro izvajalca komunalnih storitev tudi na področjih pogrebov in
praznjenja greznic oz. čistilnih naprav, kar bo privedlo do nižjih cen,
• za ureditev področja nekdanjega BPT-ja,
• za ureditev športnih objektov: predvsem nogometnega igrišča,
manjše žičnice, kolesarskih stez v dolini in po hribih,
• za izboljšanje cestno-prometne varnosti,
• za sodelovanje zainteresirane javnosti pri razgrnitvi predlogov
vseh pomembnih investicij ter pri pripravi strategij občine Tržič,
• za spodobno delovanje krajevnih skupnosti in večanje pooblastil
ter nalog, ki jih lahko izvajajo v svojem okolišu.
Obljubljamo vam, da bomo kot občinski svetniki:
• skrbno predelali gradivo za občinski svet in odgovorno sprejemali
odločitve,
• konstruktivno sodelovali v razpravah in argumentirano ter
civilizirano posredovali svoja stališča,
• obveščali javnost o dogajanju na sklicih občinskega sveta,
• v občinski svet prenašali pobude občanov.
Zaupajte nam svoj glas,
obkrožite številko 9 in skupaj bomo
naredili ‘Pravo pot’ v boljšo prihodnost.
Kdo smo kandidati
Nestrankarske liste
´Prava pot´:
Marko Poljanc
(nosilec liste)
Alenka Golmajer Terziev
Bojan Žepič
Ana Gradišar
Primož Studen
Andreja Markič
Anton Lavtar
Barbka Čenčič
Gregor Stegnar