Europass CV z izkušnjo izobraževanja in dela v tujini

Curriculum vitae
OSEBNI PODATKI
Benko Saša
Prule 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenija)
+ 386 (0)1 555 555
+386 (0)51 777 777
[email protected]
Spol Ženski | Datum rojstva 01. oktobra 1978 | Državljanstvo slovensko
PRIJAVA NA DELOVNO MESTO
Organizator kongresne dejavnosti
DELOVNE IZKUŠNJE
01. septembra 2004–v teku
Koordinator projekta PRO-MOBILITY
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana (Slovenija)
▪ Predstavitev projekta različnim ciljnim skupinam (mladi, iskalci zaposlitve,...);
▪ Sodelovanje s socialnimi partnerji na področju izobraževanja, zaposlovanja, mladinskega dela;
▪ Urejanje spletnih strani;
▪ Realizacija publikacij in promocijskih gradiv.
Vrsta dejavnosti ali sektor Javni zavod - področje izobraževanja
15. februarja 2003–15. julija 2003
Stažist v oddelku za upravljanje s človeškimi viri
Evropski ekonomski in socialni odbor (EESO)
Rue Ravenstein 2 BE-1000 Bruselj (Belgija)
▪ Organizacija študijskih obiskov na različne evropske ustanove;
▪ Priprava predstavitvene publikacije o stažistih;
▪ Priprava predstavitve stažistov na spletnih straneh EESO.
Vrsta dejavnosti ali sektor Posvetovalno telo
01. oktobra 1999–31. julija 2000
Stažist
Foundation Marcel Hicter
78 Rue Gachard BE-1050 Bruselj (Belgija)
▪ Pomoč pri realizaciji dveh raziskav (področje zaposlovanja v kulturnem sektorju);
▪ Pomoč pri koordiniranju mreže evropskih kulturnih managerjev (Oracle Cultural Network).
Vrsta dejavnosti ali sektor Management kulturnih delavcev
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
01. oktobra 1999–11. oktobra
2001
Diplome Etudes Approfondies (DEA) en Sciences Sociales
Raven 8 EOK
Universite Libre de Bruxelles
Avenue Fr. Roosvelt 50, 1050 Brussels (Belgija)
▪ Urbana sociologija, sociologija vsakdanjega življenja, organizacija kulturnih dogodkov
29.1 2014
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 1 / 2
Curriculum vitae
01. oktobra 1994–22. oktobra
1998
Benko Saša
Univerzitetni diplomirani antropolog in sociolog
Raven 7 EOK
Universite Libre de Bruxelles (Higher Education Institution)
Avenue Fr. Roosevelt 50 BE-1050 Bruselj (Belgija)
▪ Demografija, Kritika zgodovine, Psihologija, Kulturna antropologija, Metodologija raziskovanja,...
KOMPETENCE
Materni jezik
slovenščina
Drugi jeziki
RAZUMEVANJE
GOVORJENJE
PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje
Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
francoščina
C1
B2
C1
B2
B1
angleščina
B2
B2
B2
B2
B2
Govorno sporočanje
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir
Komunikacijske kompetence
▪ Predstavitve v javnosti (javno nastopanje na predavanjih, delavnicah, sodelovanje v amaterskem
gledališču);
▪ Izkušnje pri delu z otroci (pomoč pri učenju, poučevanje plesa, izkušnje kot varuška).
Organizacijske/vodstvene
kompetence
Strokovne kompetence
Računalniške kompetence
▪ Organizacija dogodkov (delovna srečanja, konference, študijski obiski).
Audiovizualno-komunikacijske spretnosti (realizacija publikacij, promocijskih gradiv, večletni tečaji,
grafike, spremljanje razstav s področja oblikovanja in ilustracije).
▪ Redna uporaba paketa Microsoft Office, Outlook, internet;
▪ Urednikovanje spletnega mesta (www.promobility.si)
Druge kompetence
▪ Izkušnje iz prevajanja in tolmačenja v francoščino (prevajanje poslovnih pogajanj - E.Leclerc)
Ostali dokumenti
Vozniško dovoljenje
B1
Ostali dokumenti
DODATNI PODATKI
Objave
▪ Opravljen enoletni komplementarni študij Menagement kulture (DEC Gestion Cluturelle) - 1998/99
▪ Kako napisati dober življenjepis, založba Društva samostojnih založnikov, Ljubljana, 2002.
PRILOGE
29.1 2014
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 2 / 2