Kakšna je kakovost kislega zelja in kisle repe slovenskih

Posvet
Dvig uspešnosti
zelenjadarske
kmetije
Novo mesto, 19.2.2014
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kakšna je kakovost kislega zelja in
kisle repe slovenskih pridelovalcev?
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Ocenjevanje kislega zelja
in kisle repe
27 vzorcev kislega zelja
13 vzorcev kisle repe
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Komisija ocenjevanja
KGZS Zavod Celje, 14. 2. 2014
o Irena Kos, KGZS – Zavod CE
o Leonida Gregorič, KGZS – Zavod MB
o Igor Škerbot, KGZS – Zavod CE
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kriterij ocenjevanja
Kakovost kislega zelja se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za posamezno
lastnost skupaj, maximalno 20 točk:
VONJ od 0 do 3 točke
OKUS od 0 do 7 točk
0 - tuj, neprijeten
1 - 3 - neharmoničen, zadovoljivo karakterističen
4 - 5 - dober, karakterističen
6 - 7- izvrsten prijeten
0 - tuj, neprijeten
1 - 2 - karakterističen, dober
3 - prijeten, karakterističen
BARVA od 0 do 3 točke
0 - preveč mehka, razpadlost
1 –2 = mehka
3- trda, žilava
4 - zelo dobra, značilno čvrsta
0 - 1- nekarakteristična
2 - dobra, izenačena
3 - svetla, privlačna
KONSISTENCA od 0 do 4 točke
IZGLED od 0 do 3 točke
0 - slab in neprivlačen
1 – 2 - dober
3 - privlačen
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kriterij za priznanja
Razvrstitev v kakovostne razrede za kislo zelje in kislo repo:
o 19,00 - 20.00 točk = zlato priznanje
o 18,00 - 18,99 točk = srebrno priznanje
o 17,00 - 17,99 točk = bronasto priznanje
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Opažanja iz ocenjevanja ?
Manj vzorcev na ocenjevanju kot 2013
(36 vzorcev kislega zelja, kisle repe nismo
ocenjevali)
Specifično pridelovalno leto – vpliv na kakovost!
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kislo zelje
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Okus
Dodatki ?
Zelje + sol!
- Prevladuje kislo zelje brez dodatkov
- Če so dodatki – celi poper, kumina
- Netipični okusi, grenko, nekajkrat preslano.
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Barva
Raznoliko !
Sorta – hibrid
Zelo belo kislo zelje
Rumeno – zeleno
Zeleno
OKSIDIRANO (sivo, rjavo,… netipično, neprivlačno
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Vonj
Tipičen po kislem zelju
Netipični vonji
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Konsistenca
Optimalne čvrstosti
Pretrdo
Mehko
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Izgled
Ribanje zelja!
Način tlačenja!
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Ocenjevanje kislo zelje 2014
Zlato priznanje 6 kmetij
Srebrno priznanje 7 kmetij
Bronasto priznanje 1 kmetija
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kisla repa
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Kisla repa
Vpliv pridelovalne sezone –
velik!
Kakovost surovine – kakovost
izdelka!
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Okus in vonj
Repa + sol! (brez ostalih dodatkov!)
Pogosto HRENAST ali nečist vonj
Premalo kisla !
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Barva
Bela
ali
OKSIDIRANA (sivo, rdečkasta, rjavo,… netipično,
neprivlačna).
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Konsistenca
Mehka
Ali
Optimalne čvrstosti (trdote)
Vpliv ribanja oz. sorte (okrogla, podolgovata).
Drobno ribana ali lepi dolgo in 4 mm rezanci.
Velikokrat – slabo očiščena surovina
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Ocenjevanje kisle repe 2014
Zlato priznanje 1 kmetija
Srebrno priznanje 3 kmetije
Bronasto priznanje /
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Zaključek
Več kot polovica
vzorcev kislega zelja
je VISOKE kakovosti !
Kisla repa –
nekaj slabša pridelovalna sezona,
ki je vplivala na kakovost!
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave