EFQM model_Grebenc.pdf

“EFQM model tudi kot orodje kontrolerjev”
Milko Grebenc
Srečanje kontrolerjev
Portorož; 28. oktober 2011
1
1. Namen in cilji prezentacije
2. Osebna predstavitev
3. Predstavitev Danfoss Trate
4. Moja “EFQM kilometrina”
5. EFQM model poslovne odličnosti – na najbolj
enostaven način
6. Zaključek, vprašanja, diskusija
2
1. Namen in cilji prezentacije
- Podati nove uporabne stvari, ideje, navdih. . .
(namig za dobro prakso, izboljšavo)
- Podati že znane stvari
(potrditev dobre prakse)
- Učiti se od vas
(pridobiti uporabno idejo, dobro prakso, navdih. . .)
Doseči osnovno poznavanje modela poslovne odličnosti, kot
pomoč kontrolerjem za celovito in dobro upravljanje
organizacije.
3
2. Osebna predstavitev
Rojen: Milko Grebenc 16.2.1965
Poklic: dipl. inženir strojništva
Zaposlitev: 1 julij 1988 (IMP, Danfoss od 1995)
Izkušnje: konstrukcija orodij, razvoj, tehnologija, prodaja izvoz, vodenje
proizvodnje, razni projekti . . .
Trenutna odgovornost (od 1998): Market Feedback System (MFS),
poslovna odličnost, lastnik znanja za orodja za kakovost
Ostale veščine in izkušnje: EQA ocenjevalec (12x), TPM inštructor - JIPM
Družina; žena Nataša in hčerki Ines (16) ter Maša (8)
4
3. Predstavitev Danfoss Trate
Proizvodnja in razvoj elektromehanskih
izdelkov za regulacijo v sistemih:
- ogrevanja,
- daljinskega ogrevanja,
- prezračevanja,
- klimatizacije.
Član skupine Danfoss
od leta 1995
Nova tovarna v
Kamniku od leta 2010
Pomemben del Danfossovega strateškega
poslovnega področja daljinsko ogrevanje
Promet 54 mio EUR (2010) in stabilni
finančni rezultati, ki jih trenutno ustvarja 450
zaposlenih.
ISO 9001/2000, ISO 14001, poslovna odličnost,
priprave na OHSAS ISO 18001. . .
5
3. Predstavitev Danfoss Trate
Balansirni ventili
Elektromotorni pogoni
Temperaturni regulatorji
Regulatorji tlaka in pretoka
6
Controls
Substations
3. Predstavitev Danfoss Trate
7
Omogočanje modernega življenja
Prihrani energijo in zmanjšuj izpuste CO danes
Rešitve so pripravljene!
517 milijonov
ton emisij CO2 lahko letno prihranimo
če Evropa podvoji uporabo daljinskega ogrevanja
(na 18-20%) in poveča zaupanje v obnovljive vire
energije.
3. Predstavitev Danfoss Trate
8
3. Predstavitev Danfoss Trate
Daljinska energija
113 milijonov
ton izpustov CO2 je prihranjenih na leto v Evropi preko daljinskega
ogrevanja, ki dobavlja 9 – 10 % celotne zahteve ogrevanja.
To je enako skupni letni emisiji CO2 Belgije .
9
4. Moja “EFQM kilometrina” od leta 1998
- 2005+ pristop od njegovega začetka
- verzija EFQM 2010 model
- sodelovanju pri pilotnem projektu Global Award
- sodelovanje na prvem pilotnem ocenjevanju globalne
firme (dobitnik priznanja 2011)
- simulacija nagrade - izven uradnega procesa (pošta)
- vodja priprave vloge za PRSPO 1998, 1999 in 2000
(Danfoss Trata)
- koordinator pri pripravi vloge za evropsko nagrado
(divizija)
- veliko število ocenjevanj v korporaciji Danfoss
- razsodnik v proces PRSPO 2010
- povabljen v EVP (EFQM Valued Professional)
10
4. Moja “EFQM kilometrina” od leta 1998
- zavrnjen za ocenjevalca PRSPO
- 12 procesov EQA/EEA (9 obiskov na lokacijah)
- finalisti, dobitniki priznanj, zmagovalec
- kandidati; elektro-kovinska industrija, mobilna
telefonija, dobavitelji v avtomobilski industriji (zavore,
zračne air-bag blazine, ABS), avtomobilska industrija, IT,
logistika, proizvajalec konstrukcij, farmacevtska industrija,
javni sektor,
- število zaposlenih < 50 - > 3000
- ena lokacija. . . . 8 držav. . . . .3 kontinenti
11
5. Model poslovne odličnosti
RADAR
Results - rezultati
Approaches - pristopi
Deploy - razširi
Assess - oceni
Refine - izpopolnjevanje
 Doseganje uravnovešenih rezultatov
 Dodajanje vrednosti za kupca
 Vodenje z vizijo, navdihom in
celovitostjo
 Vodenje z procesi
 Uspeh preko ljudi
 Negovanje kreativnosti in inovacij
 Ustvarjanje partnerstva
 Prevzemanje odgovornosti za
trajnostno prihodnost
Kako delamo stvari in kakšen trud vlagamo
Zato da dosežemo rezultate
Vzrok
Učinek
4M + 1M +1I = (Man, Material, Machine,
Method) + Management + Information
Glas vseh deleženikov (vseh strani zainteresiranih v uspeh
organizacije)
Delamo prave stvari (RADAR)
Delamo jih na pravih področjih (RADAR)
Stvari delamo na sistematičen način
Stvari integriramo in “spravimo pod kožo”
Stvari merimo in pregledujemo (RADAR)
Učimo se in stvari nenehno izboljšujemo
(RADAR)
Naši Rezultati imajo pozitivne trend za daljše časovno obdobje
Naši Rezultati dosegajo lastne cilje
Naši Rezultati imajo ugodno primerjavo z zunanjimi organizacijami
Naši Rezultati so posledica stvari narejenih v modri škatli na levi
Naši Rezultati so segmentirani in pokrivajo vsa ustrezna področja
“Trde stvari”
“Mehke stvari”
Natačno izmerljive
V njih moramo verjeti
12
5. Model poslovne odličnosti
Način kako pojmujemo model poslovne odličnosti
100 t očk
100 t očk
100 t očk
2. S trategija
100 t očk
izdelki ,
proizvodi
150 t očk
100 t očk
100 t očk
100 t očk
EFQM model je kot lepo pripravljena (srebrni jedilni
pribor, prt, sveče, porcelanasti krožniki, kozarci itd.),
vendar prazna miza – mi pa jo bomo napolnili z okusno
hrano in pijačo ter povabili prave ljudi.
13
5. Model poslovne odličnosti
EFQM model je zbirka dobrih praks
“Greatest hits” ali “The best of”
14
5. Model poslovne odličnosti
Praktičen pogled na model poslovne odličnosti
Družina
15
5. Model poslovne odličnosti
Praktičen pogled na model poslovne odličnosti
Nogometni klub
REZULTATI
DEJAVNIKI
LJUDJE
REZULTATI LJUDJE
• Kdo je poškodovan?
• Koliko izkušenj imajo
igralci?
• Kakšna je tvoja vloga
v ekipi?
• Zadovoljstvo in mnenje
igralcev, trenerjev. . .
• Odhodi igralcev
VODITELJSTVO
• Kako trener motivira
igralce?
• Priznanje in kritike
igralcem s strani
trenerja
PROCESI
POLITIKA &
STRATEGIJA
• Obrambna/napadalna
taktika – koncept igre?
• Ali so agresivni prijemi
dovoljeni?
• Igrati aktualno in
moderno igro
• Rdeči kartoni
• Treningi – testiranja
• Razvoj podmladka
• Nakup novih igralcev
REZULTATI
KUPCI
• Zadovoljstvo gledalcev
• Zadovoljstvo sponzorja
• Zadovoljstvo navijačev
PARTNERSTVO
& VIRI
REZULTATI DRUŽBA
• Izbira opreme in
• Problem hrupa
• Možnost za mlade
• Iztrošen, neuporaben
stadion
zunanjih strokovnjakov
• Stanje stadiona, terena
garderob
INOVACIJE IN UČENJE
KLJUČNI
REZULTATI
POSLOVANJA
• Položaj na tabeli
• Pokali, medalje
• Izgubljene/ dobljene
tekme
• Razlika v golih
16
5. Model poslovne odličnosti
Praktičen pogled na model poslovne odličnosti
Izgradnja garaže
REZULTATI
DEJAVNIKI
LJUDJE
REZULTATI LJUDJE
• Delegiranje
odgovornosti
• Koliko izkušenj ima
obrtnik?
VODITELJSTVO
• Kdo je odgovoren?
• Kako se bomo lotili
naloge?
• Kako bomo vključili
kupca in dobavitelje?
• Zadovoljstvo izvajalca
del z samim procesom
izgradnje
PROCESI
POLITIKA &
STRATEGIJA
• Ali naj garaža zdrži vsaj
20 let?
• Kakšno vrsto garaže si
želimo (odprto/zaprto)?
• Pridobivanje ponudb
• Risanje načrta
• Izgradnja garaže
• Nadzor nad potekom
del (časovno in
finančno)
• Sestanki in dogovori
z delovodjem
REZULTATI KUPCI
• Zadovoljstvo lastnika
hiše glede konstrukcije,
cene in trajnosti objekta
PARTNERSTVO
& VIRI
REZULTATI DRUŽBA
• Od kje bomo dobili
• Ugovori sosedov glede
izgleda okolice, meje
• Hrup med potekom del
denar?
• Kateri obrtnik ima
največ izkušenj?
INNOVATION AND LEARNING
KLJUČNI
REZULTATI
POSLOVANJA
• Varen dom za
jeklenega konjička,kolo
in orodje
• Manjši izdatki za
vzdrževanja avta
17
5. Model poslovne odličnosti
Praktičen pogled na model poslovne odličnosti
Tenis
ENABLERS (500 points)
RESULTS (500 points)
7. People
Results
3. People
90 points
1. Leadership
100 points
EFQM model; dejavniki => tvoj
najboljši udarec ter pazljivo in
neprestano opazovanje žoge
90 points
2. Policy &
Strategy
5. Processes
80 points
140 points
6. Customers
Results
200 points
9. Key
Performance
Results
150 points
8. Society
Results
4. Partnership
& Resources
90 points
60 points
INNOVATION
INOVACIJE
INAND
UČENJE
LEARNING
ENABLERS (500 points)
RESULTS (500 points)
7. People
Results
3. People
90 points
1. Leadership
100 points
90 points
2. Policy &
Strategy
5. Processes
80 points
140 points
4. Partnership
& Resources
90 points
6. Customers
Results
200 points
9. Key
Performance
Results
EFQM model; rezultati => osvojena
točka, dobljen gem, set, igra, turnir
150 points
8. Society
Results
60 points
INNOVATION
INOVACIJE
INAND
UČENJE
LEARNING
18
5. Model poslovne odličnosti
Managing by Processes
Achieving Balanced
Results
Adding Value for
Customers
Osnovna načela odličnosti so uporabna za vse organizacije
ne glede na sektor, branžo, industrijo ter njeno velikost in
podpirajo EFQM model poslovne odličnosti.
ENABLERS (500 points)
Building Partnerships
RESULTS (500 points)
7. People
Results
3. People
90 points
1. Leadership
100 points
2. Policy &
Strategy
80 points
4. Partnership
& Resources
90 points
Leading with Vision,
Inspiration & Integrity
90 points
5. Processes
6. Customers
Results
140 points
200 points
9. Key
Performance
Results
150 points
8. Society
Results
60 points
INNOVATION
IN
OVACIJE INAND
UČENJE
LEARNING
Nurturing Creativity
& Innovation
Succeeding through
People
Taking Responsibility
for a Sustainable Future
19
5. Model poslovne odličnosti
Corporate Social
Responsibility
Result Orientation
ENABLERS (5 0 0 points )
RE SULTS
Customer Focus
(5 0 0 points )
7 . Pe ople
Re s ults
3 . Pe ople
9 0 points
Partnership
Development
9 0 points
9 . Ke y
1 . Le a de rship
2 . Polic y &
5 . Proc e s se s
Stra tegy
1 0 0 points
6 . Cus tom ers
Re s ults
Pe rform a nc e
Poslovanje
1 4 0 points
8 0 points
4 . P a rtne rs hip
& Re s ourc e s
9 0 points
2 0 0 points
Re s ults
1 5 0 points
Leadership &
Constancy of
Purpose
Atletika
8 . Soc ie ty
Re s ults
6 0 points
INNOVATION
IN
OVACIJ E IN
AND
CUENJ
LEARNING
E
Continuous Learning
Improvement &
Innovation
People
Development &
Involvement
Plavanje
Management by
Processes & Facts
Alpsko smučanje
20
5. Model poslovne odličnosti
3D prednosti ocenitve/samoocenitve
Prednosti
Moramo nadaljevati ter jih ohraniti
Področja za
izboljšave
Moramo se izboljšati
Moramo postaviti prioritete
Profil rezultatov (1 - 9)
Zunanje ocenitve
(EQA, PRSPO) Zunanje neodvisne oci
Notranje samoocenitve
Notranje oci – ucenje in
konsenz (soglasje)
Ucenje in delitev dobrih praks
Primerjave, benchmarking,
21
5. Model poslovne odličnosti
Potrditev dobrih praks, ki so že vpeljane v lastni organizaciji
Moramo nadaljevati ter jih ohraniti
Pridobitev in osvajanje dobrih praks, ki
bi bile lahko uporabne in vpeljane v
lastni
Mordaorganizaciji
jih bomo vpeljali
Pomagali bomo pri vpeljavi
“Ponudba” dobrih praks, ki so že vpeljane v lastni organizaciji
Koristi za ocenjevalca in njegovo/njeno organizacijo
- to je najboljša praktična šola iz poslovanja, vodenja . . . .
- najboljši tečaj pogovorne in poslovne angleščine
- timsko delo (Belbin . . .)
- povratne informacije o svojem delu iz večih strani
22
6. Zaključek
Pomen in namen
Namen jedilnika – da vam pomaga izbrati nekaj za pojesti
Pomen jedilnika – da vam da informacije o možnih izbirah
23
6. Zaključek
Pomen in namen
Namen jedilnika – da vam pomaga izbrati nekaj za pojesti
Pomen jedilnika – da vam da informacije o možnih izbirah
Če ste v Grčiji in ne znate grškega jezika in grške abecede
vam jedilni list vam jedilni listi ne bo nič pomenil čeprav
poznate njegov namen.
Torej lahko oseba najde namen brez pomena.
24
6. Zaključek
Pomen in namen
Namen jedilnika – da vam pomaga izbrati nekaj za pojesti
Pomen jedilnika – da vam da informacije o možnih izbirah
Predstavljajte si nekoga, ki ne zna brati in nikoli bil v
restavraciji. Jedilnik zanj ne bo imel pomena in mu ne bo
rabil za nobem namen.
Torej ta oseba ne pozna niti namena, niti pomena.
25
6. Zaključek
Pomen in namen
Namen jedilnika – da vam pomaga izbrati nekaj za pojesti
Pomen jedilnika – da vam da informacije o možnih izbirah
Jedilnik ima lahko dodane tudi fotografije tek vzbujajočih
glavnih jedi. Predstavljajte si nekoga, ki namesto da bi naročil
hrano začne jesti fotografije.
Taka oseba je pomešala med seboj pomen in namen.
26