oznanila oznanila oznanila - župnija Ljubljana Sv. Križ

,
oznanila
oznanila
župnije
župnijeljubljana
ljubljana
sv.
sv.križ
križna
nažalah
žalah
† †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †Avgust
Avgust
2008
2008 † †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †
november
2012
V IMENU OČETA IN SINA
IN SVETEGA
OO
DD
PR
PI
RDUHA.
IOO
ČI
Č I!AMEN.
!
Od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013 poteka leto vere, ki ga je
z apostolskim
pismom
Vrata
vere razglasil
papež
XVI.papež
Obha29.
29.junija
junijasmo
smo
stopili
stopili
v v»Pavlovo
»Pavlovo
leto«,
leto«,
ki kigaBenedikt
gaje jeoklical
oklical
papež
janje
tega
leta
nas
želi
spodbuditi
k
prepričanemu
izpovedovanju
vere,
k
Benedikt
Benedikt
XVI.
XVI.
kotkot
duhovno
duhovno
pripravo
pripravo
nana
2000-letnico
2000-letnico
rojstva
rojstva
tega
tega
praznovanju,
ki se odraža
predvsem
v bogoslužju,
zlastileto
v leto
evharistiji
in k
velikega
velikega
apostola
apostola
narodov.
narodov.
Sestavljavci,
Sestavljavci,
ki ki
vsako
vsako
pripravijo
pripravijo
pristnemu
življenjskemu
pričevanju.
Na
obhajanje
leta
vere
nas
opozarja
gradivo
gradivo
zaza
ORATORIJ,
ORATORIJ,
soso
zato
zato
letos
letos
izbrali
izbrali
življenjsko
življenjsko
zgodbo
zgodbo
in in
simbol
–
ladja
na
valovih
(Cerkev),
na
jamboru
v
obliki
križa
se
pne
jadro,
liklik
svetega
svetega
Pavla.
Pavla.
ki
spominja
na
evharistijo.
Pavel
Pavelje jejezdil
jezdil
v vDamask,
Damask,
Cerkev je od vsega začetka izražala in naprej posredovala vero s posebdada
bi bi
tam
tam
preganjal
preganjal
kristjakristjanimi obrazci – izpoved vere:
ne.ne.
Toda
Toda
nana
poseben
poseben
način
način
Verujem
v
enega
Boga,
je jev vnjegovo
njegovoživljenje
življenjestostoOčeta
vsemogočnega,
pilpilJezus:
Jezus:nenadoma
nenadomagagaje je
stvarnika
nebes
in
zemlje,
obsijala
obsijala
močna
močna
svetloba,
svetloba,
ki ki
vseh vidnih in nevidnih stvari.
gaga
je je
zaslepila
zaslepila
in in
padel
padel
je je
s s
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
konja.
konja.Kristjani
Kristjaniv vDamasDamasedinorojenega Sina Božjega,
ku
ku
so
so
nad
nad
njim
njim
molili.
molili.
Spet
Spet
ki je rojen pred vsemi veki
je
spregledal,
spregledal,
se se
dal
dal
krstiti
inje
je
Bog
od Boga,
Luč
odkrstiti
Luči,
in
in
postal
postal
eden
eden
izmed
izmed
najpravi Bog od pravega Boga. najbolj
bolj
zavzetih
zavzetih
razširjevalcev
razširjevalcev
Rojen,
ne ustvarjen,
enega bistva z
in
in
pričevalcev
pričevalcev
Jezusovega
Jezusovega
Očetom
veselega
oznanila.
oznanila.
inveselega
je po njem
vse ustvarjeno.
Lj_SV-KRIZ_oznanila_november_11_2012.indd 1
26.10.2012 15:26:31
Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device
in postal človek.
Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom,
je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa,
sedi na Očetovi desnici.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Verujem v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja.
Ki izhaja iz Očeta in Sina.
Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.
Ki je govoril po prerokih.
In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku. Amen.
Ta obrazec je sad prvih dveh veliki cerkvenih zborov: nicejskega (325) in
carigrajskega (381) in je še danes skupen vsem velikim Cerkvam.
Leto vere nam je vsem močna spodbuda, da okrepimo svojo vero. Zato
bomo v tem letu pripravili posebne kateheze (»verouk«) za odrasle, ki bi
želeli utrditi tudi svoje versko znanje. Srečanja bodo vsak tretji četrtek v
mesecu po večerni maši, vodil pa jih bo župnik. Vabljeni.
SV. MAŠE:
s prestavitvijo urnih kazalcev na sončni čas bodo
od 29. oktobra dalje večerne maše ob 18. uri!
2
Lj_SV-KRIZ_oznanila_november_11_2012.indd 2
26.10.2012 15:26:31
Ne prezrite v mesecu novembru
Čet 1. 11. VSI SVETI: sv. maše bodo VSAKO POLNO - PRVA
OB 7h, ZADNJA OB 18h. Od jutra do 15. ure bo tudi
priložnost za SPOVED (v prvih dneh novembra nam
lahko prejmemo popolni odpustek, ki ga kot duhovni dar
lahko namenimo našim rajnim). G. nadškof dr. Anton
Stres bo imel mašo ob 15h. Molitve na pokopališču bodo
ob 14.15 pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo in ob
16.15 pri duhovniških grobovih. Ob 19h bo v cerkvi Vseh
svetih molitev rožnega venca za rajne, ob 20h pa molitev
mladih iz ljubljanskih župnij, ki jo bo vodil pomožni škof
dr. Anton Jamnik.
Pet. 2. 11. SPOMIN VERNIH RAJNIH: sv. maše ob 8h, 9h in 18h, v
Tomačevem tudi ob 18h. Ker je prvi petek, bo dopoldne
obhajilo bolnikov na domovih, po večerni maši pa
priprava staršev in botrov na krst otrok. Ob 20. uri bo
srečanje za katehumene iz prejšnjih let.
Sob. 3. 11. ob 15h sv. maša za prijatelje Centra Aletti in srečanje s
patrom Markom Rupnikom, ki bo predstavil svojo novo
knjigo. Vabljeni.
3
Lj_SV-KRIZ_oznanila_november_11_2012.indd 3
26.10.2012 15:26:31
Ned. 4. 11. ZAHVALNA NEDELJA: Ko se Bogu zahvaljujemo za vse
kar smo in kar imamo, pa ne memo spregledati dobrote in
naklonjenosti ljudi, po katerih smo deležni božje ljubezni.
Diakon Ivan, duhovni pomočnik Toni in župnik Tomaž
se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano dobroto in
podporo v molitvi. V župnijski knjižnici po vseh mašah
otroci lahko predstavite prebrano knjigo za Slomškovo
bralno priznanje. Ob15. uri bo sv. maša za žrtve
komunističnega nasilja.
Pon 5. 11. ob 18h bo v cerkvi Vseh svetih sv. maša za pokojne
sodelavce in dobrotnike Karitas ki jo bo daroval upokojeni
koprski škof msgr. Metod Pirih.
Tor. 6. 11. srečanje molitvene skupine bo po večerni maši.
Tor. 13. 11. srečanje skupine Knjiga in čaj bo po večerni maši v
župnijski knjižnici. Pogovarjali se bomo o knjigi, ki jo je
napisal ameriški duhovnik Larry Richards, Bodi mož.
Čet. 15. 11.leto vere – kateheze za odrasle: Kaj verujemo? Dobrodošli
po večerni maši ( ob 18.45) v veroučni učilnici.
Pet. 16. 11. Duhovne vaje za zakonce na Brezjah. Informacije in
prijava: www.zakonci.net
Ned. 18. 11.ob 19. uri srečanje članov ŽPS.
Tor. 27. 11. srečanje biblične skupine po večerni maši.
Pet. 30. 11. ob 17. uri priprava staršev in botrov, ki bodo imeli krst
otrok v decembru.
URNIK SV. MAŠ
PONEDELJEK – SOBOTA: 7h in 18h; NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO 8h
Župnijska pisarna (437 22 03, 437 20 03) je odprta v ponedeljek in torek (župnik),
četrtek in petek (duhovni pomočnik) od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.






















Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Tomaž Prelovšek, župnik.
Mail: [email protected], dobrodošli na naši spletni strani: www.zupnije.rkc.si/lj-svkriz
Lj_SV-KRIZ_oznanila_november_11_2012.indd 4
26.10.2012 15:26:31