Osnovni elementi vizualne komunikacije

Osnovni elementi vizualne
komunikacije
Franc Novak
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 1/48
uvod
Zaznavanje je proces zbiranja informacij o svetu okoli nas s pomočjo vida,
sluha, dotika, vonja in okusa.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 2/48
uvod
Zaznavanje je proces zbiranja informacij o svetu okoli nas s pomočjo vida,
sluha, dotika, vonja in okusa.
Zaznavanje sveta okoli nas je odvisno od konceptualne (pojmovne) strukture,
ki ponazarja lastnosti objektov pridobljene na osnovi izkušenj.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 3/48
uvod
Zaznavanje je proces zbiranja informacij o svetu okoli nas s pomočjo vida,
sluha, dotika, vonja in okusa.
Zaznavanje sveta okoli nas je odvisno od konceptualne (pojmovne) strukture,
ki ponazarja lastnosti objektov pridobljene na osnovi izkušenj.
Razumevanje (reasoning) povezuje zaznavanje sveta koli nas s konceptualno
strukturo.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 4/48
uvod
Zaznavanje je proces zbiranja informacij o svetu okoli nas s pomočjo vida,
sluha, dotika, vonja in okusa.
Zaznavanje sveta okoli nas je odvisno od konceptualne (pojmovne) strukture,
ki ponazarja lastnosti objektov pridobljene na osnovi izkušenj.
Razumevanje (reasoning) povezuje zaznavanje sveta koli nas s konceptualno
strukturo.
Človeški um aktivno zbira in ureja izkušnje – in torej ni le pasivni opazovalec
zaznavane informacije.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 5/48
uvod
Zaznavanje je proces zbiranja informacij o svetu okoli nas s pomočjo vida,
sluha, dotika, vonja in okusa.
Zaznavanje sveta okoli nas je odvisno od konceptualne (pojmovne) strukture,
ki ponazarja lastnosti objektov pridobljene na osnovi izkušenj.
Razumevanje (reasoning) povezuje zaznavanje sveta koli nas s konceptualno
strukturo.
Človeški um aktivno zbira in ureja izkušnje – in torej ni le pasivni opazovalec
zaznavane informacije.
Zaznavana informacija mora biti obdelana, da jo lahko razpoznamo, sicer
predstavlja zgolj šum.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 6/48
vizualno prijetna kompozicija
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 7/48
estetsko razumevanje forme
Jezikovni sistemi uporabljajo sintakso, ki določa pravila, po katerih so besede
in ostali elementi urejeni v slovnično pravilne stavke.
Jezikovna zasnova vsebuje hierarhično urejenost.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 8/48
estetsko razumevanje forme
Jezikovni sistemi uporabljajo sintakso, ki določa pravila, po katerih so besede
in ostali elementi urejeni v slovnično pravilne stavke.
Jezikovna zasnova vsebuje hierarhično urejenost.
Prostorska organiziranost elementov – vizualni jezik
Ima podobne zakonitosti.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 9/48
estetsko razumevanje forme
Estetsko razumevanje forme v kontekstu urejenosti prostora
Estetska vrednost je povezana s človekovim odzivom na vizualno stimulacijo.
Človek interpretira vizualno formo na osnovi subjektivnih kriterijev, ki so
čustveno pogojeni.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 10/48
estetsko razumevanje forme
Estetsko razumevanje forme v kontekstu urejenosti prostora
Estetska vrednost je povezana s človekovim odzivom na vizualno stimulacijo.
Človek interpretira vizualno formo na osnovi subjektivnih kriterijev, ki so
čustveno pogojeni.
Človek v bistvu išče urejenost v vizualni formi in zavrača kaos.
Principi vizualne organizacije sledijo ideji, da naj bo forma čim bolj enostavna.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 11/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 12/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 13/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 14/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 15/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 16/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 17/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 18/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 19/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 20/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 21/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 22/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 23/48
uravnoteženost
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 24/48
uravnoteženost
Leva in desna
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 25/48
uravnoteženost
Človeško mišljenje
ƒ drugi zakon termodinamike
ƒ v splošnem sistemi težijo k mirovnemu stanju
ƒ pri človeku: neprijetne napetosti povzročijo mentalne aktivnosti, ki težijo k
zmanjšanju napetosti
ƒ človek si stalno prizadeva, da bi porabil čim manj energije
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 26/48
oblika
Kako dojemamo obliko?
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 27/48
oblika
Vizualno zaznavanje v kontekstu časa
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 28/48
dojemanje oblike
vpliv preteklih izkušenj
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 29/48
dojemanje oblike
vpliv preteklih izkušenj
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 30/48
dojemanje oblike
vpliv preteklih izkušenj
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 31/48
oblika
Vizualno zaznavanje v kontekstu časa
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 32/48
oblika
Vizualno zaznavanje v kontekstu časa
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 33/48
oblika
Vizualno zaznavanje v kontekstu časa
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 34/48
oblika
Razpoznavanje oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 35/48
oblika
Razpoznavanje oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 36/48
oblika
Enostavnost oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 37/48
oblika
Enostavnost oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 38/48
oblika
Enostavnost oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 39/48
oblika
Enostavnost oblike
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 40/48
oblika
Enostavnost
Kako bi jo definirali?
Ockhamova britev, včasih imenovano tudi Ockhamovo rezilo (ime prvotno
pisano tudi Ocham) je raziskovalno načelo, ki ga pripisujejo angleškemu
logiku in frančiškovskemu redovniku iz 13. stoletja, Vilijemu iz Ockhama
(1287–1347).
Načelo zahteva, da pri oblikovanju hipotez in teorij privzamemo čim manj
predpostavk ter pojav pojasnimo s kar najmanjšim številom vplivnih
spremenljivk in delnih procesov.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 41/48
oblika
Enostavnost
Kako bi jo definirali?
Kadar imamo torej na razpolago več hipotez, izberemo najenostavnejšo.
Organiziranje strukture na najbolj enostaven način imenujemo urejenost.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 42/48
oblika
Osnovna zakonitost vizualnega zaznavanja:
dani objekt vidimo (interpretiramo) tako, da je njegova struktura čim
enostavnejša
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 43/48
oblika
Prizadevanje, da naredimo vizualno strukturo čimbolj jasno.
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 44/48
literatura
strani 12 – 15 in 18 – 44 so povzete po tej knjigi
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 45/48
literatura
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 46/48
Gestalt psihologija
Principi:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
figura/podlaga (medsebojna povezava)
simetrija
bližina
podobnost
kontinuiteta
celota
skupna usoda
zakon dobre oblike (Prägnanz)
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 47/48
Gestalt psihologija
Za ponazoritev navedenih principov najdemo na spletu številne primere, kot
na primer:
http://www.slideshare.net/rogerpitiot/gestalt-theory
http://www.scholarpedia.org/article/Gestalt_principles
Interakcija človek - računalnik (Osnovni elementi vizualne komunuikacije)
Slide 48/48