Pesem mladih 2013

ZVEZA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
in SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE
vabita na
Revijo otroških in mladinskih zborov
Pesem mladih 2013
Kulturni dom
Ul. Petronio 4 – TRST
Nedelja, 7. aprila 2013, ob 16.00 uri
Nekaj misli ob sklepnem koncertu
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem mladih, ki jo že več kot štiri desetletja prireja
ZCPZ, je na Tržaškem pomemben dogodek. Vsako pomlad se zbere rekordno število otrok in
mladine, ki poje v šolskih zborih ali v pevskih skupinah in zborih nekaterih župnij in mnogih
kulturnih društev od Devina pa do Doline. Letos je na skupno petih koncertih v soboto, 16. marca,
v Boljuncu in v nedeljo, 17. marca 2013, v Bazovici nastopilo 32 zborov.
Gre torej za pomemben zborovski dogodek, ko lahko izmerimo utrip dela, ki ga na tem področju
opravljajo številne učiteljice in zborovodje. Pogoji dela in pristopi so seveda zelo različni, vendar
lahko na splošno ugotavljamo, da se navkljub zborovstvu ne posebno naklonjenim časom na ravni
otroškega petja vseeno veliko dela in gradi.
Menimo, da je pedagoški pristop do tega dela temeljnega pomena. Nekateri zbori prav zaradi
premišljenega izbora programov in ustreznih vaj za vokalno tehniko dobro napredujejo in se
razvijajo. S tem se vzgajajo tudi nove generacije pevcev. Izkušnje in veselje do petja, ki si jih ti
mladi ljudje pridobijo v otroškem ali mladinskem zboru, pa so neprecenljivo bogastvo, ki ga bodo
vzeli s seboj v življenje. Prav je, da se starši zavedamo, da sodelovanje v zboru za naše otroke ni le
prijetno druženje, ni preprosta zabava, kakor tudi ni le temelj glasbene vzgoje. Petje je
neprecenljiva obogatitev za vsakogar, saj se ob prepevanju v zboru na najbolj neposreden in
enostaven način učinkovito povezujeta in izostrujeta čustveni in racionalni vidik, kar pomeni, da je
otrok, ki tudi poje, bolje opremljen za soočenje z vedno novimi izzivi našega časa.
Naj se ob tej priložnosti ponovno zahvalimo Slovenski prosvetni matici za mecensko pozornost, ki
jo izkazuje vsem sodelujočim zborom na reviji Pesem mladih.
Vsem voščimo veliko pevskega zadoščenja!
M.T.
Spored
OPZ Alojz Gradnik - Col
vodi Jana Drasič, spremlja Klavdija Sedmak
Pred dežjem, Nande Razboršek - Blaž Rojko
Stonoga, Boris A. Novak - Vitja Avsec
Čuk se je oženil, sl. ljudska - prir. Walter Lo Nigro
OPZ Slomšek - Bazovica
vodi Zdenka Kavčič Križmančič, spremlja Eva Sikirica
Ježek, Gregor Strniša - Janez Kuhar
Sonce za krta - besedilo in glasba Mira Voglar
Muca na klavir igra, Vera Šolinc - Igor Podpečan
OPZ Fran Venturini - Domjo
vodi Suzana Žerjal, spremlja Neda Sancin
Bolj pravljica kot res, Donald Harron - Elaine in Norman Campbell
La rana e il bue - Maurizio Longo
Sanjam sen - Ed Robertson
Otroški pevski zbor OV Vesela račka - Trst
vodi Jana Drasič, spremlja Klavdija Sedmak
Abraham ‘ma sedem sinov, sl. ljudska
Čarovnica - besedilo in glasba Lenčka Kuper
Sonce za krta - besedilo in glasba Mira Voglar
OPZ OŠ Pinko Tomažič - Trebče
vodi Giorgina Piščanc, spremlja Petra Grassi,
otroci na Orff instrumentih
Moj očka, sl. ljudska - prir. Pavle Kalan
Dekle je po vodo šla, sl. ljudska - prir. Mojca Prus
Če bi se svet nazaj vrtel - Tadej Vasle
OPZ COŠ Prežihov Voranc - Dolina
vodi Neda Sancin, spremlja Martina Jazbec
Škrat Dobrošin, Srečko Kosovel - Danilo Švara
N'mav čez izaro, kor. Ljudska - prir. Matija Tomc
Počakaj, odrasti, Ivan Sivec - Tomaž Habe
MlPZ Anakrousis - Gropada
vodi Maurizio Marchesich, spremlja Aljoša Starc
A little Jazz Mass: Kyrie - Bob Chilcott
Lullabye - Billy Joel
Zelena dežela – Victory
Odmor
OPZ Ladjica - Devin
vodi Olga Tavčar, spremlja Barbara Corbatto
Zbogom mama, Jan Jovanović Zmaj - Janez Kuhar
Ukradena putka, sl. ljudska - prir. Slavko Mihelčič
Miška in mavrica, Dragica Sojer - Jakob Jež
Glasbena kambrca - SKD Barkovlje
vodi Aleksandra Pertot, spremlja Beatrice Zonta,
otroci na Orff instrumentih
Petelinček lepo poje, sl. ljudska
Zvonček -- besedilo in glasba Lenčka Kuper
Mali potepuh, sl. besedilo Jože Humer - W. A. Mozart
MlPZ Srednje šole Sv. Ciril in Metod - Sv. Ivan
vodi Maurizio Marchesich, spremlja Aljoša Starc
Bayushki Bayu - besedilo in glasba Dave in Jean Perry
Dišeča jesen, Jože Hamer - Petr Eben
Čuk se je oženil, sl. ljudska
MlPZ Igo Gruden - Nabrežina
vodi Mirko Ferlan, spremlja Jan Grbec
Tekma, Ivan Kranjčev - Adi Danev
Jadro, Igo Gruden - Stane Malič
Sound the trumpete - Henry Purcell
MlVS Vesela pomlad - Opčine
vodi Andreja Štucin, spremlja Jana Zupančič
Ena ptička priletela, sl. ljudska - prir. Albinca Pesek
Burja, Piroška Sič - Birsa - Bojan Glavina
Ko se smeješ, Mark Fisher, slov. prevod Irma Močnik - Joe Goodwin in Larry Shay, prir.
Pete Schmutte
Spored napoveduje in povezuje Urška Šinigoj