Primer dobre prakse SEAP Kamnik 2

Od lokalnega energetskega koncepta do akcijskega načrta za trajnostno energijo Primer dobre prakse SEAP Kamnik Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str.
Občina Kamnik površina 266 km2
Občina Kamnik 27021 prebivalcev 22 krajevnih skupnosD Lokalni energetski koncept I. 1993 – LEK je izdelal IBE, kot pilotni projekt v okviru avstrijsko-­‐
slovenskega sodelovanja Pomemben korak k urejanju energetske poliGke na nivoju občine Kamnik z naslednjimi glavnimi usmeritvami: • uvedba plinifikacije mesta in nekaterih krajevnih skupnosG, s ciljem zmanjšanja izpustov iz kurilnih naprav v okolje, • izvedba energetskega pregleda osnovnih šol, • vključitev daljinskega sistema ogrevanja iz kotlovnice Svilanit • izvajanje javnega razpisa za izvajanje ukrepov URE in OVE za občane, Plinifikacija Leta 1997 – podpisna je koncesijska pogodba Adriaplina d.o.o. za izvajanje distribucije zemeljskega plina v občini Kamnik. Dolžina plinovodnega omrežja : 42686 m Število odjemalcev : 1428 MoGv za priključevanje je v od 15 -­‐ 30 odstotkov boljšem izkoristku sodobnih kondenzacijskih plinskih kotlov in v povprečju za 15 odstotkov nižje cene zemeljskega plina, rezultat je znižanje stroškov za ogrevanje v gospodinjstvu za tretjino. Energetski pregled osnovnih šol Energetski pregled osnovnih šol v letu 1995 daje osnovo za ukrepe URE Kje smo trenutno? •  Izdelana je končna verzija SEAP-­‐a, ki je pripravljena za obravnavo na občinskem svetu, •  Vsebuje: – 
– 
– 
– 
Analizo rabe energije v občini za izhodiščno leto 1992 Strukturne in organizacijske ukrepe za zmanjšanje CO2 Tehnološke ukrepe Ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 • 
• 
• 
• 
• 
Stavbe in oprema Transport Lokalna proizvodnja elektrike Lokalni sistemi daljinskega ogrevanja Podpora občanom in zainteresiranim strankam –  Vire financiranja –  Primerjavo scenarijev brez in z ukrepi SEAP –  Zaključek in priporočila Ukrepi: -­‐  Javne stavbe v lasG občine J1 – J8 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Zamenjava ELKO z ZP v javnih stavbah Energetska obnova javnih stavb v lasG občine Vgradnja SSE za ogrevanje sanitarne vode Vgradnja TČ za ogrevanje sanitarne vode Racionalizacija rabe električne energije v javnih stavbah Vpeljava energetskega knjigovodstva v občinskih javnih stavbah Izdelava razširjenih EP javnih stavb Posodabljanje sistema javne razsvetljave z vpeljavo LED sijalk -­‐  Stanovanjske stavbe S1-­‐S7 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Zamenjava premoga z zemeljskim plinom in lesno biomaso Delna zamenjava ELKO z ZP in lesno biomaso v stanovanjskih stavbah Energetska obnova stanovanjskih stavb Zamenjava gospodinjskih aparatov z energijsko učinkoviGmi razreda A ali boljšimi Zamenjava uporovnih žarnic z energijsko varčnimi Vgradnja SSE za ogrevanje sanitarne vode Vgradnja TČ za ogrevanje sanitarne vode -­‐  Storitveni sektor P1 – P3 -­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
Zamenjava premoga z zemeljskim plinom Zamenjava 50 % ELKO z ZP stavbah storitvenega sektorja Energetska obnova stavb in tehnologije v storitvenem sektorju Transport T1 – T5 Lokalna proizvodnja elek. OVE1 – OVE2 Lokalni daljinski sistemi DS1 – DS3 Podpora občanom A1 – A3 •  Transport T1 – T5 • 
• 
• 
• 
• 
Predelava bencinskih motorjev osebnih vozil na UZP Predelava motorjev in zamenjava goriva za avtobuse javnega potniškega prometa Zamenjava 150 vozil s pogonom na fosilna goriva z električnimi vozili do l. 2020 v občini Kamnik OpGmizacija prometa in javnih prevoznih sredstev Zamenjava dveh službenih vozil Občine Kamnik na fosilna goriva za električni vozili do l. 2020 •  Lokalna proizvodnja elek. OVE1 – OVE2 • 
• 
Lokalna proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn Lokalna proizvodnja električne energije iz malih hidroelektrarn •  Lokalni daljinski sistemi DS1 – DS3 • 
• 
• 
Izgradnja in modernizacija daljinskega ogrevanja v mestu Kamnik Zamenjavo izolacije na sistemu daljinskega ogrevanja InvesGcija v sisteme mikro daljinskega ogrevanja z uplinjanjem lesne biomase ali sežiganjem lesne biomase v primestnih naseljih •  Podpora občanom A1 – A3 • 
• 
• 
Svetovanje in usposabljanje občanov Finančna podpora občanom pri izvajanju ukrepov URE in OVE Osveščanje, informiranje in izobraževanje ü  Se že izvaja ü  Izvajajo lastniki večstanovanjskih stavb