Nagradna igra - Varčna soseska

Pravila nagradne igre »Varčuj z Varčno sosesko«
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »Varčuj z Varčno sosesko« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje SPEM
Komunikacije d.o.o., Ulica Maksimiljana Držećnika 6, SI-2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 30.08.2014 do 18.09.2014 do 12.00 na promocijskem pultu Varčna soseska
na Trgu Svobode (30.08.; 6.09.; 13.09.2014) med 10.00 in 13.00 uro.
2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri, v kolikor pa prejmejo nagrado, bodo od
organizatorja nagradne igre prejele obrazec – izjavo, ki jo morajo izpolniti njihovi starši ali zakoniti
zastopniki, in s tem v njihovem imenu prevzeti nagrado. Za sodelovanje v nagradni igri mora
udeleženec (če tega še ni storil predhodno) posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, e-mail,
podpis).
Organizator nagradne igre bo med vsemi sodelujočimi izžrebal petindvajset (25) nagrajencev, ki bodo
prejeli nagrade partnerja projekta, družbe Petrol d.d. (več o podrobnostih nagrad v točki številka tri z
naslovom Nagrade).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta)
nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema
splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da
bo vse spremembe objavil na spletni strani »Varčna soseska«. V nagradni igri ne morejo sodelovati
zaposleni v podjetju SPEM Komunikacije d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki
neposredno sodelujejo pri izvedbi aktivnosti in njihovi ožji družinski člani.
Posamezni sodelujoči lahko sodeluje samo enkrat.
3. Nagrade
Nagradni sklad obsega: 10 paketov LED sijalk, 5 stikal Monitel, 10 majic Občuti energijo družbe Petrol.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna
zamenjava nagrad.
4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo 20.09. 2014 do 12.00 ure med vsemi sodelujočimi izžrebal vse.
Organizator bo žreb izvedel na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije. Organizator bo
najkasneje do 25.09.2014 na spletni strani »Varčna soseska« objavil imena in priimke nagrajencev.
Vsi nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, ki so ga podali ob sodelovanju.
Nagrajenci morajo najkasneje do 30.09.2014 do polnoči (do 00.00) organizatorju na elektronski naslov
[email protected] sporočiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko).
V kolikor nagrajenci, organizatorju do 30.09.2014 do polnoči (00.00) ne sporočijo potrebnih podatkov
(ime, priimek, naslov, davčna številka), si organizator pridružuje pravico da nagrad ne podeli.
V kolikor je nagrajenec mladoleten, bo od organizatorja prejel izjavo, ki jo bodo izpolnili njegovi starši
ali zakoniti zastopniki in se s tem strinjali, da v njegovem imenu prevzamejo nagrado.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih osebnih podatkov lahko organizator zavrne
podelitev nagrade in nagrado podeli drugim sodelujočim.
5. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti na naslov, ki so ga posredovali organizatorju igre preko
elektronske pošte.
6. Varovanje podatkov
Vsi sodelujoči v nagradni igri »Varčuj z Varčno sosesko« na spletni strani »Varčna soseska« dovoljujejo
objavo osebnih podatkov (ime in priimek), obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o
nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične
obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske
namene organizatorja nagradne igre SPEM Komunikacije d.o.o. Sodelujoči v nagradni igri
organizatorju, kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in
registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št.
86/2004, 67/2007, 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to
potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in
partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli
zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega
sporočila po e-pošti [email protected] ali pisno na naslov organizatorja SPEM Komunikacije d.o.o.,
Ulica Maksimiljana Držećnika 6, SI-2000 Maribor, do preklica.
8. Razno
SPEM Komunikacije d.o.o. si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične,
pravne ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah in novostih
izvedbe nagradne igre bo SPEM Komunikacije d.o.o. sodelujoče obvestila z objavo na spletni strani
Varčna soseska. Za dodatne informacije se lahko sodelujoči obrnejo na naslov [email protected]
SPEM Komunikacije d.o.o.
Maribor, dne 29.08.2014