"Solze nas lahko slepijo" - žalovanje

delavnica za starše in strokovnjake,
ki jo vodi MONTESSORI TERAPEVTKA
Solze nas lahko slepijo
ŽALOVANJE
Ko pričakujemo rojstvo svojega otroka, se v času pričakovanja razvijejo različne podobe o njem. Ponavadi so te
podobe povzetek naših najglobljih hrepenenj in želja glede novega človeka, ki prihaja.
Rojstvo otroka z genskimi spremembami postavi družino pred probleme, o katerih prej niso vedeli nič.
Družine iščejo pomoč strokovnjakov in najdejo rešitve ter vodenje v različnih oblikah. Pogosto se pri tem
izgubi naravna starševska vzgojna kompetenca, večkrat pa tudi ni prostora za žalovanje nad izgubljenim
želenim otrokom. Zaradi nemoči in nepoznavanja vzrokov in simpotomov starši trpijo, poleg tega jih muči
negotovost glede prihodnosti svojega drugačnega otroka.
Trpljenje in stiska staršev gotovo vplivata na razvoj otroka in starši so pod pritiskom tudi zaradi tega.
Kako ravnati s svojo žalostjo in nemočjo, da bi vseeno kar najbolj poskrbeli za razvoj otroka? Ali sploh
smemo žalovati in kako žalovati?
Predelana žalost je nujna tako za starše, še bolj pa za otroka. Prej ko se starši okrepijo, prej in bolj bogato se
bo razvijal njihov otrok.
V vsakem otroku so skriti potenciali in možnosti, saj ima vsak svoje poslanstvo. Človekovo življenje je vrednota
že sama po sebi.
Cilj delavnice in komu je namenjena
Ta delavnica nas uvaja v to tematiko in nam preko igre vlog pokaže na možnosti, kako lahko starši živijo s
svojo žalostjo in kako jo lahko predelajo, ne da bi pri tem vplivali na razvoj svojega otroka.Cilj delavnice je, da
vsak udeleženec najde pravi prostor za svoje žalovanje in da njegova duša najde mir.
Seminar je zelo primeren in koristen tudi za strokovnjake in vse, ki neposredno delajo z ljudmi v stiski.
Datum: 1. in 2. oktober 2010
Petek: 1. oktober 2010 od 17.00-20.00
Sobota: 2. oktober 2010 od 9.00-18.00
Kraj: Pastoralni dom sv. Jožefa v Preski
Rahelin vrtec - hiša otrok montessori
Preška c. 33 A, 1215 Medvode
Delavnico bo vodila montessori pedagoginja (AMI) in priznana montessori terapevtka,
ki je tudi soosnovalka montessori terapije, gospa Lore Anderlik iz Nemčije.
Montessori terapija
nudi celosten pristop k odkrivanju teh potencialov.Starše in strokovnjake podpira pri njihovi vzgojni nalogi.
Montessori terapija temelji na pedagogiki montessori, ki je ponovno "odkrila" otroka in razvila vzgojni koncept, s katerim so otroci razvili svoje
potenciale hitreje in uspešneje. Znanstveno so jo zasnovali v Otroškem centru v Münchnu (dr. Hellbrügge) in jo postopoma izoblikovali (dr. Voss in
montessori terapevtka LoreAnderlik).
Z vključitvijo aktualnih spoznanj iz nevropsihologije in nevrofiziologije, socialne pediatrije in genetike gre monotessori terapija z roko v roki s
strukturirano in hkrati zelo idividualno pedagoško intervencijo, ki spodbuja oz. ponovno vzpostavlja otrokovo psihosocialno zdravje. Dejstvo je, da
znastvena dognanja o razvoju možganov vedno bolj napredujejo. Montessori terapija sledi tem spoznanjem.
Cilj montessori terapije je inkluzija (vključitev) otrok v socialno okolje, največja možna samostojnost in s tem samozaupanje, samozavest in pozitivna
samopodoba.
Le-te je mogoče doseči s spodbudami motorike, senzorike, socialno-emocionalnega področja in kognicije.
Izhodišče terapije je pripravljeno okolje, v katero spadajo materiali, ki pomagajo pri ekstrahiranju osnovnih spretnosti in zakonitostih jasne strukture in
funkcije. Sestava materialov je natančno premišljena, lahko jih razumemo kot abecedo čutov, ki omogoča spodbujanje zelo širokega spektra pri
prilagoditvenih motnjah in učnih težavah, kot tudi podporo pri čustvenih, telesnih in duševnih razvojnih zaostankih. Terapevt ceni in spodbuja otrokova
občutljiva obdobja, njegova močna področja in interese.
Združenje MONTESSORI Slovenije
Sojerjeva 9
1000 Ljubljana
www.zdruzenje-montessori.si
Vzgojno-izobraževalni zavodmontessori
Pot k Trojici 15
1360 Vrhnika
[email protected]
tel.: 041 481 777
Cena: 150 EUR / na osebo oz. na par (oče in mama otroka)
Predavanje bo prevajano.
Če ste član Združenja MONTESSORI Slovenije imate 15% popust.
PRIJAVNICA ZA SEMINAR "Solze nas lahko slepijo" - žalovanje,
ki ga vodi priznana MONTESSORI TERAPEVTKA in Nemčije
Podpisani/a: _______________________________________________________________________________
naslov:____________________________________________________________________________________
Se prijavljam/va na seminar "Solze nas lahko slepijo"- žalovanje, ki bo od 1. do 2. oktobra 2010 v Preski v Pastoralnem domu sv. Jožefa
in ga organizirata Vzgojno izobraževalni zavod montessori, Edvarda Šteblaj in Združenje MONTESSORI Slovenije,
po ceni 150 EUR na osebo oz. na par (oče, mama).
E-naslov udeleženca:_______________________________________________, tel.:_____________________________
Prijava je: A) samoplačniška
B) ustanova: ______________________________________________________________________________
(naziv, naslov, d.š.)
Sem:
A) oče, mama oz. skrbnik-ca otroka z drugačnimi potrebami
Datum:___________________________
B) strokovni delavec
Podpis:_____________________________ _____________________________
S podpisom te prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za seminar in dovoljujem organizatorju, da moje
osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in da mi v prihodnosti posreduje ponudbe za različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe. Organizator si
pridružuje pravico do odpovedi organizacije seminarja v primeru premajhnega števila prijav ali odpovedi predavateljice.
Cena kotizacije je 150 € in mora biti poravnana do 30. 9. 2010 na TRR št. 02027 0256724862. DDV na podlagi prve tročke 94. člena ZDDV-1 ni obračunan.
Prijavnice pošljite na naslov: Vzgojno izobraževalni zavod montessori, Pot k Trojici 15, 1360 Vrhnik, najkasneje do 29. 9. 2010,
ali po e-pošti [email protected]