Maj 2014 Številka 41

Maj 2014
Številka 41
Vsebina
Vsebina
Beseda urednika
Beseda urednika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uvodnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Catering
Igranje brbončic ob dnevu žena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Maturantski plesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Glavna tema
Global Chef Sodexo 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dnevno v Sodexu
Mesec maj - mesec talentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Poslovanje
EMSE CONA: Sodexo Češka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Naročnik se predstavi
Kogast Grosuplje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Izobraževanje
Kuharske delavnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj. . . . . . . . . . . . 13
HACCP izobraževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Naravoslovni dan na OŠ Kamnica pri Mariboru. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kulinarične delavnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marketinško srečanje skupine EMSE v Pragi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Priročnik Sodexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prehrana za zdravega in zadovoljnega delavca:
zdravo, okusno in lokalno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vodstveno srečanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
V korak s časom
Happy or Not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Novi naročniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Aktualno
Sodexo in reli Dakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informativni dan na SŠGT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Humanitarna akcija »STOP HUNGER«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Degustacije lokalnih dobaviteljev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kadri
Srečanje zaposlenih, podelitev kristalnega krožnika in priznanj. . . . . 26
Talenti Sodexa 2013 (Talents of Sodexo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sodexo – družba nadarjenih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uporabnica in hkrati pomočnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zavzetost zaposlenih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Varnost in zdravje pri delu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sodexo se predstavi
Delilnica Arcont Gornja Radgona: Kjer vsak najde nekaj zase. . . . . 32
Kuhinja OŠ prof. dr. Josipa Premlja Bled:
Kuhinja ustaljenosti in novosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dobavitelj se predstavi
Učinkovito in nadzorovano poslovanje v gostinstvu. . . . . . . . . . 35
Mozaik
Sodexo sponzor dobrodelnega projekta v Porodnišnici Kranj. . . . . . 37
Sodexo krepi vlogo vodilnega
na področju družbene odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mini Sodexo novice
Animacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
European works council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Srečanje predstavnikov evropskih držav Sodexa. . . . . . . . . . . . . . 39
EMSE CFO Meeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dragi bralci, prijatelji Sodexa,
Številka 41,
maj 2014
Izdajatelj: Sodexo d.o.o.,
Železna cesta 16, Ljubljana
telefon: 01 420 58 00
faks: 01 420 58 52
2
Pred vami je nova, že 41. številka Sotočja. Menim, da tokrat zelo
edinstvena, predvsem polna različnih vsebin, ki pa se zelo jasno
vrtijo okrog ene same osi. Osi, okrog katere se vrti ves Sodexo. Osi,
katere položaj vrtišča in hitrost njenega gibanja določajo zaposleni v Sodexu, naši naročniki in njihovi zaposleni, ki nam s svojo
navzočnostjo ponujajo možnost, da smo boljši, inovativnejši in
bolj predani delu, ki ga opravljamo. Vsakemu človeku se pogosto
porajajo vprašanja, kot so: kaj je moj smisel … kako naj bom danes
boljši, kot sem bil včeraj … kaj naj naredim, da bom uspešnejši,
drugačen od drugih. Ko iščem odgovore na ta vprašanja, največkrat zaključim z eno samo, preprosto mislijo: »Pravzaprav mi ni
treba nič, vse pride samo«. To, kar se mi zdi pomembno, je dejstvo,
da nihče ne more prehoditi poti namesto nas samih. Mi sami smo
tisti, ki si določamo cilje in premagujemo ovire na tej poti, si sami
določamo uspehe in neuspehe. Kaj pa je tisto najlepše na tej poti?
Zame je to možnost, da se gibljemo in vrtimo v družbi, ki si jo
ustvarimo sami.
Prijetno branje, veliko sonca in nasmehov v poletju, ki prihaja.
I gor Peček ,
odgovorni urednik
Uredniški odbor: Igor Peček, Nataša Krašovec,
Marija Meznarič, Cvetka Franko
Odgovorni urednik: Igor Peček
Oblikovanje in tisk: Schwarz print d.o.o.
Fotografije: Arhiv Sodexa, iStockPhoto
Naklada: 5200 izvodov
Po mnenju Ministrstva za kulturo RS se ta publikacija uvršča med proizvode,
od katerih se plačuje 9,5 odstotni davek na dodano vrednost
Uvodnik
Zavzetost
za zadovoljstvo strank
Sodexo smo v prvi vrsti ljudje. Zavedamo se, da bomo potrebe in
želje naših gostov in naročnikov lahko zadovoljili le s strokovno podkovanimi in zavzetimi delavci. To je ključen dejavnik našega uspeha,
zato si prizadevamo, da ga ohranjamo in spodbujamo, še posebej v
današnjih težkih časih. Pri tem igrajo pomembno vlogo naši vodje.
Osredotočati se morajo na pet pomembnih, prednostnih področij, ki
predstavljajo bistven del Sodexovega načina vodenja: na komunikacijo, izobraževanje in razvoj, priznanja, jasna navodila in dobro počutje
zaposlenih.
Vsakdo si želi nekomu pripadati. Zaposleni se počutijo del ekipe,
če vedo, kaj se dogaja v podjetju in širšem poslovnem okolju, ter če
lahko s predlogi in povratnimi informacijami sodelujejo pri spremembah, razvoju in napredku. Zato morda le par namigov za vodje: ali se
pogovorite s svojo ekipo vsak teden … ali razložite zakaj … ali omogočate priložnosti, da se pogovorite iz oči v oči … ali pokažete zanimanje za osebno življenje članov ekipe … ali vzpodbujate ekipo,
da deli svoje poglede in ideje … ali vedno izpolnite svoje obljube?
Dovolimo si praznovati uspehe, jubileje zaposlenih in naročnikov,
osebne dogodke, rojstne dneve … In prav v Sodexu je v dobri družbi
in ob odlični kulinariki lahko še posebej prijetno.
Talenti Sodexa so s svojimi svežimi idejami in predlogi ustvarili nove recepte, ki jih bodo gostje lahko okušali v naših restavracijah.
Dober tek, talentom pa čestitke in hvala za prispevek h kulinaričnim
dobrotam Sodexa.
Brian Dyson, bivši direktor Coca-Cole, je nekoč dejal: “V življenju
žongliramo s 5 različnimi žogami: žogo zdravja, žogo družine, žogo
prijateljev, žogo dela in žogo duhovnosti. Štiri od petih so izdelane iz
kristala. Če jih spustite, se bodo razbile. Samo ena žogica je narejena iz
gume in se odbija: žoga dela.”
M arija M eznarič
K adrovska direktorica
3
4
Catering
Igranje brbončic
ob dnevu žena
Dan žena je praznik, ki ga običajno posvetimo našim ženam, mamam oz. celotnemu nežnejšemu spolu. PRESTIGE
CATERING vsako leto pripravlja prireditev
ob tem dnevu in letos smo jo poimenovali IGRANJE BRBONČIC. Pripravili smo meni
s štirimi hodi, pri sestavi pa smo uporabili
predvsem živila slovenskega izvora – npr.
figov sladoled z lešnikovim drobljencem
in karamelno peno. Gostje so bili pozitivno presenečeni in večje število si je rezerviralo sedež že za naslednjo leto. Če pa
je pred vami morda organizacija praznovanja, se prav tako lahko obrnete na nas,
saj ob pripravi dogodka radi prisluhnemo
naročniku, še raje pa ponudimo nove jedi,
nove okuse, saj želimo svoje znanje deliti
z vami.
Darko M arin
Maturantski plesi
Tudi letos smo pripravili že kar nekaj gala
maturantskih plesov. Dijaki so s svojimi
starši, profesorji in gosti okronali štiriletno
druženje, sobivanje in izobraževanje. V večnamenskih športnih dvoranah v Brežicah,
na Otočcu in v Slovenskih Konjicah je te
večere plesalo mlado in staro, tudi veselja
in nasmehov na obrazih ni manjkalo.
Bili smo priča nepozabnemu spektaklu,
ko so nam maturanti zapeli večno maturantsko himno Gaudeamus ter zaplesali tradicionalno četvorko in številne druge
plese. Za glasbo do jutranjih ur so poskrbele priznane skupine. Plesišče skorajda ni
bilo prazno, nekaj odmora je bilo le med
obedovanjem, ko so uživali ob dobrih
okusih Prestige Cateringa.
Tomaž S latnar
5
Glavna tema
Global Chef Sodexo 2014
Kulinariko in okuse Slovenije je zastopal Chef Darko Marin
I nes M eznarič in N ataša K rašovec
Izbora za »Global Chef Sodexo« ste se – kljub temu, da
je to velik organizacijski in časovni zalogaj – verjetno
razveselili, saj gre za boniteto v okviru skupine Sodexo,
kjer se predstavljajo dejansko najboljši kadri? Kako so
potekale priprave na to avanturo?
Ja, izbora za projekt »Global Chef Sodexo« sem bil res vesel. Prva
naloga je bil posvet z ženo in sinom, ki me v takih projektih res spodbujata in mi vedno stojita ob strani. Projekt »Global Chef« sem že na
začetku vzel zelo resno, saj sem vedel, da me čaka veliko dela. To pa mi
da krila, saj sem prav v Sodexu v dobrih desetih letih »preletel« veliko
kuharsko razdaljo. Zato mi je vsak nov izziv doživetje. Po sestanku
oziroma izkušnjah mojega prijatelja Toma Iršiča, ki se je prvi udeležil
projekta, sem začel sestavljati različne menije za ZDA. Želel sem vključiti večji del tradicionalnih jedi iz celotne Slovenije, ki se še vedno pripravljajo v naši kulinariki, seveda z določenimi spremembami. Potem
so prišle na vrsto priprave normativov, kuhanje, fotografiranje … za
pomoč se moram seveda zahvaliti sodelavcem v Sodexu (ne morem
vseh naštevati – od vodstva pa do pomoči v kuhinji, kjer so za menoj
pomili zadnje krožnike), ravno tako mojemu fotografu – Zvonku
Strmšku, ki je kar nekaj dni preživel z menoj in kuhalnicami.
Koliko različnih krajev ste obiskali? Kateri so vam najbolj
ostali v spominu? In zakaj?
Prepotoval sem 5 držav (Vermont, New Hampshire, Connecticut,
New York, Massachusetts), najbolj pa mi je v spominu ostal Vermont,
saj na mestnih obrobjih ni trgovskih centrov kot v Sloveniji, zato pa
živi staro mestno jedro z veliko prijetnimi trgovinami in gostinskimi
lokali. Nepisano pravilo v ZDA so napitnine v gostinskih lokalih (od
10 pa tudi do 25% računa v boljših restavracijah).
Katere jedi so bile gostom, za katere ste kuhali, najbolj
všeč? Verjetno jim je bila slovenska kuhinja prava
neznanka? Kako so sprejeli vaše kulinarične izzive?
Najbolj priljubljene jedi so bile v kombinaciji z bučnim oljem,
slanino in jurčki, ki se v njihovi kuhinji ne pojavljajo, saj je cena
Program »Global Chef Sodexo« je mednarodna kuharska izmenjava, izobraževalni program, ki ponuja priložnost za kuharske mojstre
Sodexa, da potujejo v različne države in delijo znanja mednarodne
kuhinje s študenti in fakultetami ter zaposlenimi v Sodexu. Program
se izvaja že od leta 2003 in gosti vrhunske kuharske mojstre vsega
sveta. Slovenija je bila letos udeležena drugič, zastopal nas je Darko
Marin. Več kot mesec dni je kuhal na različnih ameriških univerzah in
menda so Američanom bile slovenske jedi nadvse všeč.
Darko Marin je v Sodexu zaposlen že več kot deset let. Pričel je
kot kuhar, kmalu je postal vodja kuhinje in prejel prestižno priznanje »Kristalni krožnik« za najboljšega vodjo restavracije. Ob delu je
diplomiral na Višji šoli za gostinstvo in turizem in napredoval v področnega vodjo. Zaradi znanja in veščin je odgovoren tudi za pogostitve, ki jih izvaja pod našo blagovno znamko »Prestige catering«
za področje Štajerske. Prav na področju cateringa lahko izraža svojo
ustvarjalnost in kulinarična znanja. Darko sledi trendom v kulinariki,
ki jo prepleta s tradicionalno kuhinjo na sodoben način.
O njegovi izkušnji v Združenih državah smo ga prosili za krajši
intervju:
6
Glavna tema
svežih ali zmrznjenih jurčkov zelo visoka. Če pripravljaš priloge iz
krompirja (prekmurski »dödöli«, planšarski krompir ), ne zgrešiš,
saj ga pojedo velike količine. Prav tako so v ZDA zelo priljubljene
ocvrte jedi – kvašeni flancati z mletim sladkorjem so potrebovali še vsaj čokoladno ali sadno omako, da so topli lažje spolzeli
po grlu.
Vaša prisotnost v Združenih državah nikakor ni
ostala skrita samo za zidovi univerz, na katerih ste se
predstavljali v okviru tega izobraževalnega programa
skupine Sodexo. Kontaktirali so vas s Slovenske ambasade
v Washingtonu in se vam zahvalili za odlično promocijo
Slovenije …
Ja, prav presenečen in vesel sem bil njihove elektronske pošte.
Zame je bil ta projekt zelo pomemben, saj sem želel slovensko
kulinariko, turizem in kraje po Sloveniji predstaviti v najlepši luči.
S seboj sem imel kar nekaj reklamnega materiala: od zloženk
»Taste Slovenia« do kuharskih knjig v angleškem jeziku ter odličnega bučnega olja iz oljarne Središče ob Dravi.
Katera izkušnja vam je najbolj ostala v spominu?
Zanimivo je bilo v vsakem kraju posebej. Najbolj pa mi
ostajajo v spominu kuharske delavnice, kjer so študentje na prvi
univerzi v Oneanti pod mojo taktirko in s pomočjo chefa Billyja
pripravljali slovenske jedi. Prav tako mi bo v zelo lepem spominu
ostala slovenska večerja za 1000 študentov v Vermontu, kjer so
tisti večer bile na jedilniku res samo slovenske jedi. Na menijih ni
bilo tradicionalne ameriške hrane, kot so burger, pizza, pasta ...
Tam sem srečal študente iz celega sveta, ki so tudi večkrat prišli
iskat hrano, svoje zadovoljstvo pa so mi izkazali tudi z objemi.
Če svoje delo opravljaš z ljubeznijo, ki se odraža na pripravljenem krožniku in v harmoniji okusov ter z zadovoljnimi študenti,
potem je to ZABAVA V KUHINJI. Kljub 12-urnim delovnikom in
napornemu potovanju, mi bo ta izkušnja ostala v spominu za
vedno.
Kako je izkušnja s tako mednarodno obarvanega
dogodka vplivala na vas v smislu razvoja vaše strokovne
poti?
Seveda dobro, saj se učimo celo življenje. Veliko zanimivih jedi,
načinov hitre priprave, postrežbe, predvsem pa sem spoznal,
kako se temu marketinško streže v ZDA, saj znajo zelo dobro
prodajati in reklamirati. O našem projektu na večini univerz se je
pisalo v lokalnih časopisih, potekali so intervjuji, fotografiranje ...
Kadar npr. nismo pripravljali hrane za študente, so slovenski meni
prodajali zunanjim gostom.
Nuška Zakrajšek z Veleposlaništva RS v Washingtonu je v svoji
zahvali med drugim povedala, da so predstavitve slovenske kulinarike
g. Marina izjemno odmevale v ameriških medijih in na spletnih
straneh univerz, kjer je g. Marin podajal svoje znanje za strokovno
javnost (več na: http://www.troyrecord.com/lifestyle/20140210/
slovenian-chef-brings-cuisine-to-rpi , http://www.insiderensselaer.
com/sodexos-2014-global-chef-program-brings-flavors-of-sloveniato-campus/ ). Da je za izredno uspešne dogodke, kjer je g. Marin
predstavljal tradicionalne in raznolike okuse Slovenije, izvedel širok
krog tako ameriških študentov, profesorjev, poslovnežev, kot tudi
slovenski izseljenci v ZDA, pa je poskrbelo Veleposlaništvo Republike
Slovenije v Washingtonu, ki je priskrbelo tudi promocijski material.
Dogodki, kjer bi ameriški državljani lahko poskusili avtentične jedi,
ki izvirajo iz različnih slovenskih pokrajin, so v ZDA izjemno redki.
Hkrati povpraševanje po slovenski kulinariki in slovenskem vinu
v ZDA narašča; visoka ter unikatna kulinarična in vinska kultura
pa sta tudi dva izmed razlogov, da se vse več Američanov odloča za
preživljanje počitnic v Sloveniji.«
7
8
Dnevno v Sodexu
Mesec maj - mesec talentov
V maju 2014 poskusite zmagovalne jedi s kulinaričenga tekmovanja talentov
I rena Ž olnir
Po uspešno izpeljanem tekmovanju talentov smo v Sodexu
izdali priročnik z recepturami in fotografijami, ki so nastale ob
projektu »Talenti Sodexa 2013«. V njem so mojstrovine, ki so plod
neizmerne ustvarjalnosti, dobrih idej in imenitnih okusov. Ker smo
v kulinarično tekmovanje vložili veliko truda, smo poleg priročnika receptov izdali tudi DVD doživetij s finala dogodka, ki ponuja
tudi vse postopke za jedi, ki so bile predstavljene v finalu. Priročnik in DVD naj bosta v pomoč pri pripravi zmagovalnih in izbranih
receptur naših tekmovalcev.
Brez dvoma so opisani recepti in jedi izvrsten dokaz kreativnosti
in talenta, ki ju ponuja Sodexo. Z njimi v mesecu maju ponujamo
priložnost, da izbrane mojstrovine poskusite tudi v naših restavracijah. Pričeli bomo s ponudbo bronastega menija, sledil bo srebrni
in za vrhunec zlati meni Sodexa. Prosimo, da sledite obvestilom na
oglasnih deskah in LCD zaslonih v naših restavracijah, kjer bomo
obveščali in promovirali izbrane menije – zmagovalni recepti so
izpostavljeni in označeni s posebnim simbolom.
Toplo vas vabimo, da se pridružite in poskusite pestro
ponudbo.
Dober tek!
ZLATI MENI
Rajko Rebernak,
kuhinja Impol,
file osliča malo
drugače
SREBRNI MENI
Miha Ankele,
kuhinja Sava,
piščančji file
z ingverjem in
ajdova kaša
z rdečo peso
BRONASTI MENI
Marko Sajovic,
kuhinja Golnik,
grški polmeseci
9
Poslovanje
EMSE CONA: Sodexo Češka
Sodexo na Češkem ima poleg zagotavljanja prehranskih storitev in storitev
upravljanja objektov, posebno enoto »Benefits and Rewards Services«
I gor P eček
storitve vzdrževanja in čiščenja izvajajo tudi
na skoraj 100 poslovalnicah po celi državi.
Koordinacija nad izvajanjem vseh storitev
poteka preko klicnega centra in je podprta s
posebnim CAFM sistemom.
Nabor storitev zajema prehrano in bifeje
(blagovni znamki »be…« in »Aspretto«),
tehnično vzdrževanje in čiščenje glavne
upravne stavbe in vseh poslovalnic, konferenčni center,…
• Procter & Gamble
P&G spada med najbolj zahtevne naročnike z zelo širokim spektrom izvajanja storitev,
kamor spadajo tehnično vzdrževanje, varovanje, čiščenje in vzdrževanje okolice, nadzor
in upravljanje z energijo … na več kot 40.000
m2 površin.
Pogodba je bila sklenjena leta 2009,
največja obveza pa je dogovor o 20 %
znižanju stroškov pri potrošnem materialu.
Daniel Čapek, generalni direktor
Sodexa Češke in Slovaške
Martina Brezinova, Glavna izvršna direktorica
»Benefits and Rewards Services«
Češka je majhna država, ki se ponaša
z izredno dolgo industrijsko tradicijo,
ki sega še v čas avstro-ogrske monarhije. Leži v osrčju Evrope: na severu
meji na Poljsko, na severozahodu in
zahodu na Nemčijo, na jugu na Avstrijo
in na vzhodu na Slovaško. Njeno glavno in
največje mesto, pomembna turistična destinacija, je Praga (češko Praha). Državo sestavljajo zgodovinski pokrajini Češka in
Moravska ter deli Šlezije. Češka šteje več kot
10 milijonov prebivalcev.
Zaposleni morajo imeti dobro razvit občutek
za odgovornost, obenem pa se morajo čutiti
svobodne in kreativne.«
Tako pravi Daniel Čapek, generalni direktor
Sodexa Češke in Slovaške.
Posebno področje dejavnosti Sodexa je
storitev »Benefits and Rewards Services«.
Gre za poseben sistem prodaje bonov, preko
katerih lahko različna podjetja ponudijo
svojim zaposlenim različne storitve. Gre za
storitve, ki jih uporabniki lahko koristijo v restavracijah, za nakupovanje izdelkov v različnih trgovinah, za prodajo turističnih aranžmajev in podobno, vse seveda z določenimi
ugodnostmi za naročnika in uporabnika.
Pogodbe za tovrstno storitev so sklenjene z velikim številom naročnikov. Največji je
ČSOB Bank, član skupine KBC Group, ki to
storitev nudi vsem svojim 7000 zaposlenim.
Sodexo izvaja storitve na vseh segmentih,
naročniki so podjetja, zdravstvo, šolstvo,…
Sodexo v Češki republiki
Sodexo je na češki trg vstopil že leta 1992.
Danes je edino podjetje na trgu, ki naročnikom nudi tako storitve prehrane, kot tudi
storitve upravljanja objektov – »Integrated
Facility Managment«.
»Zaposleni so za podjetje največja
vrednota, tega se močno zavedam, zato v
podjetju dajemo velik poudarek osebnemu
razvoju zaposlenih. Brez motiviranih zaposlenih ni poslovne uspešnosti. Ne glede na to,
da dejavnost, ki jo izvajamo, temelji na dobro
razvitem in razdelanem »know-howu« in
metodologiji, ključni elementi izhajajo iz sposobnosti posameznika.
V podjetju želimo gojiti timski duh in sposobnost sprejemanja skupnih odločitev.
Med naročnike spadajo
ustanove, kot so:
• Komerční banka, a.s.
(članica Societe Generale Group)
Sodexo je pogodbo z banko sklenil že leta
2003. Poleg glavne upravne stavbe, kjer je
velika in moderno opremljena restavracija, se
11
Naročnik se preds tavi
Kogast Grosuplje
Kogast Grosuplje d.d. je skrajšano ime za Kovinastroj Gastronom,
tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje. Gre za vodilnega
proizvajalca gostinske opreme v Sloveniji, ki kakovostno gostinsko
opremo nudi že vse od leta 1960. Pri razvoju proizvodov
se trudijo upoštevati posebne zahteve končnih uporabnikov,
pri izdelavi pa uporabljajo takšne materiale in sestavne dele,
ki sodijo med najbolj kakovostne v skladu z EN standardi.
K atja M lakar
Danes podjetje Kogast Grosuplje d.d. zaposluje 113 ljudi,
njihovo opremo pa ima precej gostinskih lokalov v Sloveniji.
Največ svojih proizvodov in storitev prodajo na domačem trgu,
prisotni pa so tudi na tujih trgih.
V podjetju Kogast Grosuplje d.d. se ne da dobiti le tistega,
kar boste našli v njihovem prodajnem katalogu. Poleg širokega
nabora standardnih elementov namreč izdelujejo tudi tako
imenovano specialno opremo, prilagojeno posebnim željam
kupcev.
Ni pomembno le, kako njihovi proizvodi izgledajo in kako
delujejo. V podjetju poudarjajo, da je pomembno, kako se
obnesejo tudi na dolgi rok. Tehnične značilnosti njihove gostinske opreme zato temeljijo na čim bolj ekonomični porabi
energije. Vso opremo nudijo tako v plinski, kot tudi v električni izvedbi, vključno z najnaprednejšimi indukcijskimi kuhalnimi
površinami. „Vsa gostinska oprema je izdelana skladno z načeli
HACCP in testirana v skladu s kvalitetnimi standardi podjetja in
v skladu z EN oz. IEC standardi,“ zagotavljajo v podjetju.
Ponosni na nagrade
Sicer pa v storitev grosupeljskega podjetja spada mnogo več
kot le gostinska oprema. Obsega tudi izdelavo kuhinjske tehnologije in izvedbenih projektov kuhinj, nadzor nad gradbeno
izvedbo vseh priključkov, dobavo in montažo celotne opreme,
zagon in primopredajo investitorju ter šolanje kuhinjskega
osebja.
Posebna dejavnost Kogasta Grosuplje pa je, izpostavljajo,
dobava velikih kuhinj in hotelskih objektov »na ključ«. V tovrstnih objektih poleg celotne kuhinje lahko dobavijo tudi
12
celotno opremo jedilnic, linije za delitev hrane, točilnice, hladilnice in pralnice. Seveda pa je pri takšni dejavnosti pomembna
tudi servisna služba. Nanjo so v podjetju zelo ponosni, saj prav
ta kupcu zagotavlja nemoteno uporabo opreme.
V podjetju pa so ponosni tudi na prestižna priznanja. Na
sejmu Izzivi gospodarskega razvoja 2013 v Ljubljani so prejeli
srebrno priznanje za novo Samopostrežno linijo TENDER S.
Na sejmu Izzivi gospodarskega razvoja 2012 v Ljubljani pa je
podjetje s svojima inženirjema (konstrukterja Tomaž Gruden
in Matej Adamlje) prejelo srebrno priznanje za novo termično
linijo Kogast 700 - TOP.
Vedno v koraku s časom!
Ker je podjetje sodobno in inovativno naravnano, so v
Kogast-u Grosuplje d.d. marca 2004 ustanovili RP Inštitut.
Njegova osnovna dejavnost je razvoj visokotehnoloških produktov, predstavlja pa vezni člen med grozdom GIZ VTG in
podjetjem Kogast Grosuplje d.d.. Z ustanovitvijo RP Inštituta so
omogočeni: učinkovitejši prenos znanja, razvoj specifičnih tehnoloških rešitev, preverjanje dosežkov razvoja v industrijskem
okolju. RP Inštitut se vključuje v mednarodne projekte in skrbi
za prenos znanja iz razvitega industrijskega okolja v slovensko
industrijo.
Da pa so v podjetju v koraku s časom, in da skrbijo tudi za
splošno prepoznavnost, pa še tale podatek. Kogast Grosuplje d.d. je že nekaj časa prisoten tudi na socialnem omrežju
Facebook. Tam so na voljo vsem, ki jim je njihovo delo všeč, ki
jih zanima še kaj več, in ki želijo biti vedno obveščeni o vseh
novostih. Imajo že več kot 200 oboževalcev.
Izobraževanje
Kuharske delavnice
na OŠ Franceta Prešerna Kranj
Na OŠ Franceta Prešerna Kranj in Kokrica se že drugo leto
zapored družimo na ponedeljkovih kuharskih delavnicah. Odločili
smo se, da prve ponedeljke v mesecu rezerviramo za pripravo
zdravih zajtrkov. Sodexova stalna ekipa je že dobro vpeljana,
seveda pa ne gre brez pomoči zagnanih učencev.
Potem, ko si zavežemo predpasnike, nadenemo kape, umijemo
roke, ko se skratka prelevimo v prave kuharje, začnemo z lupljenjem, rezanjem, sekljanjem, mešanjem in okušanjem. Ne ustavimo
se, dokler ne nastane zvrhan pladenj zdravih polnozrnatih sendvičev, 70 sadnih smoothijev, skutin namaz z drobnjakom, ribji
namaz in dve skledi ovsenih kosmičev z jogurtom, sadjem, orehi
in medom.
Mize v jedilnici pogrnemo s prti, nanje serviramo naše jedi in
povabimo sošolce in učitelje na zajtrk, ki ni samo zdrav, je res nekaj
posebnega, predvsem zato, ker smo ga sami pripravili. Za »piko na
i« so tu še zdrave lizike … ja, tudi to obstaja: rezina kivija na palčki,
oblita z malo čokolade.
Lucija N orčič
HACCP izobraževanje
Lansko leto se je izkazalo, da je HACCP izobraževanje s strani
naših zaposlenih pritegnilo veliko pozornosti. Zato smo letos
v Službi za kakovost in higieno to izobraževanje še izboljšali in
naredili še bolj zanimivo. Da bi čim lažje dosegli naš cilj in našim
zaposlenim predstavili HACCP vsebine, smo jim v ta namen pripravili priročnik, ki jim bo v pomoč pri reševanju težav, s katerimi
se srečujejo pri vsakdanjem delu. Ta pa vsebuje HACCP pravila,
pravila iz marketinga, pomembnost pri pripravi dietnih obrokov za
naše goste itd … V samo izobraževanje pa smo želeli vključiti več
primerov iz prakse in tako narediti izobraževanje še bolj razumljivo.
V novem priročniku smo predstavili vse naloge, ki so jih zaposleni reševali na delavnicah. Tako so se hkrati naučili uporabljati
priročnik. Če bodo sedaj v praksi naleteli na kakršno koli težavo
ali vprašanje s strani gostov, bodo lahko s pomočjo našega
prenovljenega priročnika le-te suvereno reševali. Čeprav smo
izvedli HACCP izobraževanje januarja in februarja, nam je bila zima
zelo naklonjena. Tako smo večino izobraževanj izvedli ob vnaprej
dogovorjenih dnevih in se tako izognili nevšečnostim z iskanjem
dodatnih terminov. Skupno smo po regijah izvedli 14 izobraževanj,
katerih se je udeležilo okoli 550 zaposlenih. Tako kot na vsakem
izobraževanju, smo tudi mi pripravili kratek test. Vsi zaposleni so
zelo pridno sodelovali na delavnicah in predstavitvi svojih odgovorov. Letos moramo še posebej pohvaliti vse zaposlene, ker so
teste rešili z 98% uspešnostjo. Čestitamo!
Se vidimo v naslednjem letu.
M iha B rdnik
13
Izobraževanje
Naravoslovni dan
na OŠ Kamnica pri Mariboru
Z OŠ Kamnica smo se dogovorili,
da bomo izvedli naravoslovni
dan na temo »ZDRAVA PREHRANA«, ki
bi učencem na drugačen način predstavila
ta pomemben vidik v našem življenju.
M ojca Š iker
Predavanj in praktičnih delavnic so se udeležili vsi učenci od 1. do
9. razreda (16 oddelkov), skupno okoli 300 otrok. Skupine so krožile
tako, da se je vsak učenec udeležil določenih delavnic. Vsebino tem
naravoslovnega dne smo določili skupaj z odgovornimi na šoli.
Naravoslovni dan se je odvijal 20. novembra 2013. Zaposleni v
Sodexu, živilski tehnologi, sanitarni inženirji, področni vodje, vodje
restavracij in ostali odgovorni smo se potrudili, da smo pripravili čim
bolj pestro vsebino in predavanja s praktičnimi delavnicami. Sodelovali smo tudi z zunanjimi sodelavci, živilskimi tehnologi iz podjetij
Žito in Mesnine Štajerske, ki so pripravili degustacije žitnih in mesnih
izdelkov.
Najbolj zanimiva je bila delavnica, ki jo imenujemo »slepi test«,
kjer učencem prevežemo oči z rutko in nato poskušajo prepoznati 30-40 različnih okusov živil (sadje, zelenjava, sladice, začimbe …).
Najboljša skupina je bila nagrajena. Za najmlajše učence od 1. do 3.
razreda smo pripravili poučno zgodbico o Mihcu Dobrojedcu.
Učenci so konec dneva spoznali, da je tudi zdravo lahko dobro,
učenka petega razreda pa nam je poslala tudi svoj spis na to temo.
Neko lepo sredo se je na Osnovni šoli Kamnica odvijal
naravoslovni dan. Ta naravoslovni dan ni bil kot vsak
navaden, ampak je govoril o hrani in prehrani.
Imeli smo veliko razlage, ki smo je bili veseli, ker smo
izvedeli nekaj novega in zanimivega. Mislim, da se je
naravoslovni dan zaključil dobro.
5. razredu je bilo najbolj všeč, ko smo imeli zadnjo delavnico:
Slepi testi. Bilo je zelo zanimivo, ker na tej delavnici nismo
samo poslušali, ampak tudi ugotavljali in tekmovali. Na koncu
smo se lahko malo posladkali s čokolado. Veseli smo bili, ker
smo se naučili nekaj novega in zdravega.
Mislim, da se bo ta naravoslovni dan vsem vtisnil v spomin,
tudi tistim, ki se niso zabavali in imajo raje učenje.
Zala Tepeh, 5.b
14
PRIPRAVA POGRINJKOV
- pravila priprave mize, pogrinjkov, jedilnega pribora in kozarcev
- priprava mize za 4 osebe s pogrinjki po skupinah (slavnostna
večerja, rojstnodnevna zabava)
- izdelava 2 prtičkov
»SLEPI TEST« IN PREHRANSKA PIRAMIDA
- spoznati prehransko piramido
- »slepo pokušanje« oz. kako z zavezanimi očmi težje prepoznamo
živila in jedi
- sestavljanje zdravega jedilnika malic in kosil
BONTON PRI PREHRANJEVANJU
- spoznavanje bontona pri mizi (kako se posedemo za mizo, drža rok,
kako uporabljamo jedilni pribor, kako jemo določene jedi …)
Izobraževanje
Kulinarične delavnice
Mehiške in tajske jedi
Dve popolnoma različni kuhinji, tako kot so različni okusi naših
gostov. Pa vendar imata nekaj skupnega: veliko sveže, hrustljavo pripravljene zelenjave. Pobuda je prišla prav od naših gostov. Mehiška
kuhinja je v splošnem kar razširjena, poznana in priljubljena med
Slovenci, medtem ko tajsko poznajo bolj ljubitelji eksotike. Tako je
tudi pri naših kuharjih, ki so znanje o pripravi mehiških jedi le nekoliko
osvežili, tajske jedi pa so novost tako v pripravi kot v okusih.
Zavihali smo rokave, na pomoč poklicali »Meksiko«, našega dobavitelja živil mehiške kuhinje, sedaj tudi tajske. S kuharjem Sebastjanom Kraševcem iz gostilne Majolka iz Kamnika pa smo zasnovali
jedi in skupaj z njim izvedli izobraževanje za naše kuharje. V mesecu
aprilu bo tako v naših restavracijah najprej zadišalo po mehiški kuhinji:
tortilje, nacho sir, sladka zelenjava, rahlo pekoči okusi; na jesen pa še
po tajski kuhinji: curry, jasminov riž, sojina omaka, pad thai, sladko-pikantni okusi.
Tako skrbimo, da pri nas ni nikoli dolgčas, združimo prijetno s koristnim, »pika na i« pa so seveda naši zadovoljni gostje. Vabljeni.
S imona Korošec
Priprava domačih omak
V mesecu aprilu smo izvedli izobraževanje na temo omake.
Udeležili so se ga vodje kuhinj in kuharji vseh Sodexovih kuhinj
in restavracij.
Ker kulinarika postaja iz dneva v dan zahtevnejša, posebno pri
delih, ki dajejo krono jedi, to pa so omake, upravičeno pravimo,
da je kuhar omak solist v kuharskem orkestru.
V sodobno urejeni večji kuhinji je delo omakarja strogo ločeno
na dopoldanski (priprava osnov, kjer si lahko pomagamo s svojimi
osnovami ali fondi) in popoldanski del, kjer se posvetimo izdelavi
jedi oziroma omak, ki dajo jedem specifičen okus in izgled.
Naj bo omaka redka ali gosta, svetla ali temna, naj bo iz teh ali
onih temeljnih sestavin, v vsakem primeru mora imeti naslednje
lastnosti: ustrezati mora svoji temeljni značilnosti, okusi morajo
biti mili in pikantni, omaka mora jed povzdigniti tudi barvno.
Enako pomembna je konsistenca, kajti preredka ali pregosta
omaka lahko pokvarita okus celega krožnika.
Popolna omaka dobi zadnji, odločilni - pretanjeni okus ob
začinjanju. Domišljena omaka potrebuje pravo ravnovesje
mnogih sestavin, kjer nobena ne prevladuje. Misliti je treba tudi
na jed, h kateri jo pripravljamo: da ji okusa ne bo prikrila, ampak
dopolnila.
»Nadvse težko je dati natančna navodila za začinjanje …
kuharja nauči samo izkušnja.«
Tomaž S latnar
Omaka s čemažem
za pet osebčas priprave: 15 minut
- 250ml goveje juhe
- 125ml sladke
smetane
- 250ml bešamela
(20 g masla, 20 g
moke, 2,0 dl mleka,
sol, poper, muškat)
- 30g sesekljanega
svežega čemaža
- sol, poper
Priprava
Goveji juhi dodamo bešamel, sladko smetano, sol in poper. Nekoliko
povremo, dodamo drobno sesekljan čemaž in pustimo, da omaka
vre približno 5 minut.
Omako ponudimo z njoki, testeninami, ravioli …, lepo pa se poda
tudi k piščančjemu mesu in puranu.
Pa dober tek!
15
Izobraževanje
Marketinško srečanje
skupine EMSE v Pragi
Gostiteljica tokratnega srečanja je bila Češka. Poleg pregleda
poslovanja smo se ob obisku fokusirali predvsem na Sodexove
strateške iniciative za nadaljnji razvoj. V dveh dneh smo vestno
beležili, kateri so najvitalnejši fokusi za prihodnje obdobje našega
delovanja.
Z ekipo smo obiskali tri restavracije, pri čemer smo podrobno
opazovali, podelili svoje najboljše prakse in ponudili nekatere
predloge izboljšav. Zaključili smo s predstavitvijo marketinških aktivnosti v posameznih državah in glavnih kazalnikov
učinkovitosti.
V ekipi, ki se je udeležila dogodka v Pragi, ocenjujemo, da so
tovrstna srečevanja in izmenjave zelo dobrodošle, ker ponujajo
priložnosti spoznavanja dobrih izkušenj, praks in trendov v partnerskih državah, kjer deluje Sodexo.
Predstavniki marketinga in operative s Češke, Poljske, Madžarske ter iz Rusije, Romunije, Turčije, Maroka in Slovenije.
Priročnik Sodexo
V letošnjem letu smo izdali nov priročnik za zaposlene,
ki združuje več dosedanjih publikacij s področij, s katerimi
se vsakodnevno srečujemo pri našem delu. Oblikovali smo
ga zgoščeno in z željo po kar največji uporabnosti, vanj smo
umestili ključne informacije, ki jih naši zaposleni potrebujejo pri
svojem delu.
V prvem sklopu smo se posvetili HACCP pravilom, ki jih
moramo upoštevati pri pripravi varne hrane. Oblikovali smo jih
kot osnovna »Zlata pravila« ravnanja z živili in okoljem. Drugi sklop
se nanaša na delo na delilni liniji, na organizacijo linije, pravilno
postavitev izdelkov ter pravilno komunikacijo z gosti v različnih
situacijah. Tretji del je namenjen skrbi za zdravje in varnost pri
delu, vključuje priporočila, kako se izogniti nezgodam pri delu ter
ravnanju v izrednih razmerah (v primeru požara, poplav, potresa,
ob izpadu električne energije in podobno). V zadnjem delu smo
predstavili splošne značilnosti enajstih temeljnih zdravniških
diet, pri čemer smo dodali tudi tabelo skupin posameznih živil v
obliki barv semaforja, ki označujejo, katera živila so priporočena,
katera omejena in katera prepovedana pri posamezni dieti.
Želimo si, da bodo ponujene informacije v pomoč in koristen
napotek za vse situacije, tudi in še posebej tiste, kjer naletimo
na dileme in jih lahko priročnik pomaga uspešno razrešiti.
Vodilo našega dela je zadovoljen gost, ki se bo rad vračal v naše
restavracije.
I rena Žolnir
16
Izobraževanje
Prehrana za zdravega in
zadovoljnega delavca:
zdravo, okusno in lokalno
Februarja je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal seminar
»Prehrana za zdravega in zadovoljnega delavca«. Prišli smo predstavniki iz 15 različnih podjetij, med drugim tudi predstavniki Sodexa, saj
se zavedamo te problematike tako na delovnem mestu kot doma
ter predvsem, da bi pripomogli k ustreznejši prehrani in krepitvi ozaveščenosti o njeni pomembnosti. Raziskave namreč kažejo, da sodi
aktivna populacija v Sloveniji glede varovanja in krepitve zdravja
med ogroženo skupino prebivalcev. Hkrati pa slabe prehranjevalne navade predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za nastanek
kroničnih bolezni.
Mnogi v svojih podjetjih že vlagamo veliko truda v prepotrebne
spremembe na tem področju. Potrebno pa jih je uvajati postopno,
načrtno (zmanjševanje soli, maščob in sladkorja v obrokih, vpeljevanje večjih količin zelenjave in sadja) in ob sočasnem ozaveščanju delavcev o njihovi koristnosti. Izjemnega pomena je vloga
podjetij in oseb, ki v podjetju skrbijo za prehrano, saj so ti ključni
za spodbujanje zaposlenih k pozitivnim spremembam prehranskih
navad. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je ključ do uspeha, poleg
ustrezne prehrane in prehranjevalnih navad, tudi gibanje.
Petra K asenburger
Vodstveno srečanje
Vodstveno srečanje se je odvijalo konec novembra v Ljubljani. Prisotnih je bilo okoli 80 ključnih kadrov, skupaj z vodji kuhinj.
Obravnavali smo poslovanje podjetja Sodexo v Sloveniji in cilje
za leto 2013/2014. Poleg tega je bilo precej časa namenjenega
trendom v prehrani in projektu »Talenti Sodexa 2013«. Chef Uroš
Štefelin, ki je sodeloval tudi v komisiji za ocenjevanje talentov, je
predstavil izboljšave, ki jih lahko vključimo v priprave jedi.
Zelo pomembna pri naši storitvi je zavzetost zaposlenih, zato
smo z izobraževalno delavnico skušali ob podpori podjetja
Develor doseči cilj programa »S komunikacijo do večje zavzetosti sodelavcev«. Poslovni bonton smo osvežili s podjetjem Mars
Venus.
Delavnica »S komunikacijo do večje zavzetosti delavcev«
Chef Uroš Štefelin, mentorja Tomaž Slatnar in Darko Marin in šest
finalistov tekmovanja »Talenti Sodexa 2013«
I nes M eznarič
17
Kuhan in pečen pršut
- sladke rezine, ki vam polepšajo dan
Strokovnjaki za prehrano vse bolj
opozarjajo na vse odlične lastnosti
Kuhan pršut ekstra
Pečen pršut
in pomen kuhanega pršuta v naši
prehrani.
Nič čudnega, če vemo, da ima pršut
praktično enake hranilne lastnosti,
kot njegov “sovrstnik” kraški pršut.
Ima izredno nizko vrednost maščob
in je bogat z vitamini in minerali.
Sodobna tehnologija nam danes
omogoča, da cela sveža svinjska
stegna izkostimo, razsolimo, ustrezno začinimo in toplotno obdelamo. Pečen pršut potem še
rahlo dimimo, kar mu doda še posebej prefinjeno aromo in specifičen okus.
zelo pomembno je, da vakumiran
Kuhan pršut
Pečen pršut narezek
izdelek ponovno pasteriziramo, kar
bistveno podaljša rok trajanja teh
odličnih in okusnih izdelkov.
Tudi v tej skupini ponujamo tržišču
večje število različnih izdelkov, radi
pa bi opozorili na kuhan pršut extra,
ki je zaradi svojih hranilnih lastnosti
še posebej primeren in pomemben
za prehrano otrok.
Šepulje 31
6210 Sežana
Slovenija
Tel.: +386 5 731 03 00
18
e-mail: [email protected]
www.kras.si
V korak s časom
Happy
or Not
Happy or Not – le kaj je to? In to še beseda »happy«? Tako kot pesem,
ki jo dnevno vrtijo na radijskih sprejemnikih (glasbenika Pharrella W.).
Aha, pa smo zbudili zanimanje.
U rška R udel
Ja, tudi nekaj takega se je pripetilo na
naših lokacijah. Kot otroci so nekateri začeli
pritiskati po napravi, ki smo jo postavili v že
kar nekaj restavracijah v Ljubljani.
Kaj predstavlja ta naprava? Dobavitelj
pravi, da je to trenutno na slovenskem trgu
najboljši sistem za merjenje zadovoljstva
strank, ki izboljšuje raven kakovosti storitve,
zadovoljstvo kupcev in njihovo pripadnost,
1
Po končanem anketnem
obdobju kreiramo novo
vprašanje in napravo po
potrebi tudi prestavimo na
drug oddelek.
*Opozorilo:
V prostorih, kjer uporaba
mobilne telefonije
ni dovoljena, tudi ni
dovoljeno uporabljati
naprave.
odločili, da preizkusimo ta preprost in
učinkovit sistem, ki bi nam vsakodnevno pomagal izboljševati kakovost naše
ponudbe.
Namen naprave je, da spremljamo
dnevno zadovoljstvo naših gostov, ki nam
preko tako preproste naprave sporočajo
odgovore na vprašanje: KAKO STE DANES
ZADOVOLJNI S PONUDBO?
3
Naprava deluje 24 ur
dnevno, popolnoma
brezžično in je takoj
pripravljena za uporabo.
Strankam zastavimo željeno
anketno vprašanje, te pa
svoje mnenje izražajo
anonimno s pritiskom na
gumb z ikono.
spodbuja in predvsem motivira zaposlene
pri doseganju ciljev, ki jih podjetje določi.
Sam sistem zagotavlja potrebne informacije, na osnovi katerih vodstvo hitro sprejme
učinkovite rešitve. Sistem je prejel nagrado
Retail award 2011.
Kljub temu, da v Sodexu za preverjanje zadovoljstva gostov 1x letno izvajamo
na vsaki lokaciji klasično anketo, smo se
2
Izražena mnenja se
preko mobilne povezave
zbirajo na severju, kamor
dostopate z uporabniškim
imenom.
Na osnovi zbranih
podatkov lahko
management ugotavlja
zadovoljstvo strank s
storitvami in osebjem,
zadovoljstvo s ponudbo in
urejenostjo posameznih
oddelkov.
Omogočena je tudi analiza
odziva strank na nove
storitve ali nove izdelke.
Na morebitna
nezadovoljstva strank
lahko takoj ustrezno
odreagiramo, prav tako pa
Podatki so na razpolago
managementu za nadaljnjo lahko sistem uporabljamo
tudi za povečanje
analizo.
motivacije osebja in
Na voljo so dnevni, tedenski morebitno nagrajevanje.
in mesečni podatki, ki jih
je mogoče pretvoriti v
poročila, PDF, itd.
19
Novi naročnik i
Novi naročniki
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ,
prehranske storitve od 1.4.2014
S Centrom za socialno delo Kranj sodelujemo na
področju zagotavljanja obrokov za potrebe Ljudske
kuhinje. Obroke dostavljamo vse dni v letu.
Kranj
Domžale
Ljubljana
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU,
storitve čiščenja od 1.4.2014
Na Okrožnem sodišču v Kranju skrbimo za
čistočo prostorov na 5 dislociranih lokacijah.
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM LJUBLJANA,
storitve čiščenja od 1.12.2013
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem skrbimo
za prehrano dijakov od leta 2009. Konec leta
2013 smo začeli tudi z izvajanjem storitev čiščenja
šolskih prostorov.
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO LJUBLJANA,
storitve čiščenja od 1.1.2014
Z začetkom leta se je začelo tudi naše
sodelovanje na področju čiščenja poslovnih
prostorov Urada RS za intelektualno lastnino.
20
Novi naročnik i
Murska
Sobota
Maribor
AHA MURA d.o.o., MURSKA SOBOTA,
prehranske storitve od 2.12.2013
Za zaposlene na AHA Mura dnevno
poskrbimo za obrok med delom za
cca 1.000 delavcev.
MLADINSKI DOM MARIBOR,
prehranske storitve od 1.2.2014 dalje
Za mladostnike stanovanjske skupine
Mladinskega doma Maribor dnevno
zagotavljamo kosila.
Črnomelj
MLINOSTROJ D.D., DOMŽALE,
prehranske storitve od 6.1.2014 dalje
VDC ČRNOMELJ,
prehranske storitve od 1.12.2014
Zaposlenim v družbi Mlinostroj od
začetka letošnjega leta vsak dan
postrežemo s toplimi obroki.
Za varovance Varstveno delovnega centra Črnomelj
skrbimo za malice in kosila na treh lokacijah: za enoto
v Črnomlju, enoto v Vinici in bivalno enoto v Črnomlju.
21
Ak tualno
avtor
N ataša K rašovec
Po vrnitvi z dirke reli Dakar smo slovenskega puščavskega lisjaka
Mirana Stanovnika prosili za krajši pogovor.
Pred dnevi ste se vrnili z dirke reli Dakar 2014. Najprej vam
iskreno čestitamo za v skupnem seštevku doseženo 26. mesto.
Tokrat ste se dirke udeležili že osemnajstič! Verjetno ste v teh
letih pridobili toliko izkušenj, da greste zdaj na dirko drugače
pripravljeni, manj napeti?
Mogoče grem na dirko malo manj napet, vendar še z večjo odgovornostjo, saj se zdaj zavedam, na kakšno dirko grem. Na leto se udeležim
od 22 do 25 dirk na vseh nivojih, od državnega prvenstva do najvišjega nivoja, kot je dirka Dakar in svetovni pokal v Abu Dhabiju. Morda
je kdaj videti, da delam določene stvari že rutinsko. A rutina ni najbolj
koristna pri tem, kar počnem, zato jo uporabim le pri pakiranju opreme
in urejanju logistike. Mentalna priprava na tekmo, izdelava taktike oz.
načrta tekmovanja pa je vsako leto drugačna, saj se tudi tereni zelo razlikujejo. Potrebno se je pripraviti za dirko in za vsako etapo posebej.
Letos je bila trasa dirke od Rosaria v Argentini do Valparaisa
v Čilu, torej sta bila start in cilj v pristaniških mestih Južne
Amerike. Kaj so bile glavne značilnosti trase, po kateri ste vozili?
Letošnja trasa je bila zelo raztegnjena, skupno blizu 9.000 km.
Potekala je tudi čez Bolivijo in po terenih z zelo visoko nadmorsko
višino do cilja v Čilu. Visoka nadmorska višina izredno izčrpa telo, naš
organizem ni adaptiran, da bi z lahkoto dirkal na višinah od 3.500 pa
tudi do 5.000 m nadmorske višine. Vemo, da je v tamkajšnjem zraku
bistveno manj kisika in zaradi tega smo se tekmovalci tudi močno
utrudili. Poleg tega pa je bila dirka zelo nevarna, saj smo dirkali ob
prepadih (glede na nadmorsko višino je jasno, da smo dirkali po
goratih predelih). Spominjam se, da sem bil na koncu te etape tako
izčrpan, da nisem mogel dati niti intervjuja.
Dirko Dakar nas večina pozna še pod imenom Paris - Dakar.
Katere so glavne razlike med takratno dirko, ki je potekala na
relaciji od Pariza do Dakarja in zdaj, ko poteka trasa po Južni
Ameriki?
Če gledam s športne plati, ni bistvenih sprememb. Športniki gremo
do skrajnih zmogljivosti svojega telesa tako v Afriki, kot v Južni Ameriki.
Sigurno pa je blagovna znamka Dakar dobila glavni navdih, pečat in
duh te dirke v Afriki. Duh te dirke je tam močnejši kot v Južni Ameriki.
Je pa bila letošnja dirka v Južni Ameriki po težavnosti zelo primerljiva z dirkami v Afriki, ki so bile res težke. Prav zaradi tega je zelo malo
22
fotografije: Črt Slavec
Sodexo
in reli Dakar
tekmovalcev dejansko končalo dirko. Bistvena razlika pa je v številu navijačev: v Južni Ameriki jih je ob trasi izredno veliko, okrog 5 milijonov,
v Afriki pa je bilo gledalcev bistveno manj, včasih bi jih lahko preštel
na prste ene roke.
Vi tekmujete v kategoriji motociklistov. Kako se pripravljate
na dirko, kje trenirate, glede na to, da v Sloveniji taka vožnja v
naravi ni mogoča, celo prepovedana? In seveda tudi primernih
terenov pri nas ni …
Po tej plati smo Evropejci prikrajšani, vsaj tisti, ki si ne moremo
privoščiti treningov v Afriki ali Južni Ameriki. Pri nas je vožnja v
naravnem okolju z motocikli prepovedana, treniram lahko na maloštevilnih poligonih za motokros, za večje, večdnevne treninge
pa se odpravim na Madžarsko ali na Hrvaško. Vsekakor pa so najboljši treningi tekmovanja, zato se jih poskušam tudi čim več udeležiti. Moja specialnost so visoke sipine - na mehkem pesku sem
najboljši. Tega pri nas seveda ni, a ko pridem na tak teren, sem v
trenutku adaptiran in z užitkom dirkam.
Ali imate pred dirkami kakšen poseben režim prehrane?
Pri prehrani poslušam svoje telo in to je zame najboljši pokazatelj, kaj organizem rabi. Poskušam se čim bolj »domače« prehranjevati, jem normalno hrano. Ne predstavljam si, da bi bil odvisen od
raznih »šejkov«, ploščic in gelov, ki so v določenih situacijah seveda
nujni in dobrodošli, vendar poskušam običajen način prehranjevanja zadržati vse do dirke in med samo dirko. Seveda si pomagam
tudi z izotoničnimi napitki in prej naštetim, vendar so to le dodatki
k prehrani. Prisegam na lokalno hrano, lokalno in sezonsko zelenjavo in sadje … Ugotavljam, da to zagotavlja najboljše rezultate.
Koliko pa je prehrana pri vašem športu pomembna pri
doseganju dobrih rezultatov?
Prehrana je neizmerno pomembna, kot bencin za avto. Nepravilna prehrana za telo ima isti učinek, kot če bi v bencinski avto natočil
dizelsko gorivo. Ne bo šlo. Poznam ljudi, ki so na dirki shujšali tudi do
8 kg, kar pomeni, da niso mogli končati tekme. Energija in življenjska
moč preveč padeta. Sam na teh dirkah ne izgubljam telesne mase. To
mi omogoča, da v zadnji etapi lahko enako intenzivno dirkam, kot sem
na samem začetku. Hrana pomeni tudi vir regeneracije. Vnašanje primernih beljakovin je zelo pomembno za regeneracijo, tako telo koristi
hrano, ki smo jo vnesli in ne izčrpava organizma samega. Pomembni
so npr. tudi hidrati, ki pomagajo napolniti glikogenske zaloge itd.
Na dirki že nekaj let za prehrano skrbi družba Sodexo.
Kakšne izkušnje imate z nami in na kak način je prehrana
na dirki organizirana?
Velik kvalitetni preskok v prehrani je bil narejen, ko smo se iz Afrike
preselili v Južno Ameriko. Prvo leto tekmovalci nismo niti vedeli, da za
našo prehrano skrbi Sodexo, bili pa smo navdušeni nad oskrbo in smo
hrano hvalili, vendar smo bili prepričani, da to kuhajo lokalni asadorji iz
Argentine. Hrana je sveža in zares zelo okusna, tako da sem naslednje
leto komaj čakal, da grem spet tja na dirko (smeh). Bili smo presenečeni, ko smo ugotovili, da za prehrano skrbi Sodexo – še vedno namreč
vlada prepričanje, da če za prehrano skrbi podjetje, predvsem tako
veliko, kot je Sodexo, potem pričakuješ preproste obroke in ne kulinaričnih presežkov. Tako sem bil dejansko tudi sam presenečen, kako
lahko v tako težkih razmerah zagotavljate tako kvalitetno in svežo
prehrano za 3.500, včasih celo 4.500 udeležencev. To je ogromen
zalogaj! Kar se storitve tiče, res lahko govorim samo v superlativih. V
celotnem času dirke nisem srečal človeka iz Sodexa, ki bi bil nejevoljen, pa so tam 24 ur, 7 dni na teden in tekmovalec lahko vsak trenutek
dneva ali noči dobi hrano. To nam veliko pomeni.
Če primerjate storitev prvo leto, ko je Sodexo skrbel za
prehrano, s storitvijo na zadnji dirki, je opaziti tudi s strani
Sodexa napredek?
Tako kot mi športniki tehnološko rastemo, se razvijamo, dosegamo
vsako leto boljše rezultate, tako tudi Sodexo skrbi za nas vsako leto
boljše. Zagotovo se pozna uporaba nove tehnologije pri pripravi
prehrane in tudi to, da je hrana res sveže pripravljena in iz najbolj
kvalitetnih surovin. Že prvo leto je bilo dobro, zdaj pa je vsako leto
še boljše.
Kakšna prehrana je predvidena v času dirke? Predstavljam si,
da med samo etapo niti ne jeste, niti ne pijete? Torej je verjetno
zelo pomembna prehrana pred in po dirki?
Včasih opažam, da v času dirke jem še bolj kvalitetno in bolj redno
kot doma. Med samo etapo nimamo časa za klasično prehranjevanje,
takrat skrbimo za vnašanje izotonika (torej vnašamo preko tekočine
elektrolite, minerale, soli), medtem ko točimo gorivo, pa pojemo
kakšno rezino energetske ploščice za energijo ali regeneracijo. Za to
poskrbimo torej z dodatki športne prehrane, tako da organizem vzdržujemo na tistem nivoju, ki je potreben za dirkanje. Ena etapa traja
povprečno 12 ur, to je res velik zalogaj dnevno in je zato po dirki in
pred dirko pravilna in kakovostna prehrana še toliko bolj pomembna.
Diet takrat ni, čim več energije vnesemo v telo, ko pa pridemo v cilj, je
prva misel Sodexo in prehrana.
Če se vrneva nazaj na dirko: na eni izmed etap se vam je
pokvaril motor – popravili ste ga sami. Torej z vami ali
za vami ni servisne ekipe (kot npr. pri kolesarjih), ki bi
poskrbeli za servis motorja? Najbrž morate imeti tudi veliko
tehničnega znanja?
Ni tako kot na Touru, mi ob sebi nimamo spremljevalnih vozil. Po izobrazbi sem inženir strojništva, kar sicer samo po sebi še ne pomeni,
da bi moral znati popraviti motor, vendar ga znam. Do določenega
nivoja, seveda. Če pride do vitalnih okvar notranjosti motorja, te priložnosti ni. V tem primeru letos sem zajel veliko vode, ko sem prečkal
reko. Voda je prišla v cilinder. To je pomenilo velik časovni zalogaj.
Potrebno je bilo razdreti vse do cilindra, kar pomeni pri tem motorju
kar veliko dela. Res je, da so mi na koncu pomagali tudi lokalni gledalci,
vendar oni le ne poznajo motorja tako dobro kot jaz in sem jih komaj
usmerjal in miril, da niso bili preveč »pridni« in bi v tistem pesku še kak
del izgubili. Okoli motorja se je zbralo okoli 2.000 gledalcev in praktično vsi so želeli pomagati. Tam sem izgubil kakšni dve uri dragocenega časa, ampak sem bil zelo zadovoljen, ker sem uspel motor sanirati
in nadaljevati dirko. Ker se je to zgodilo že v drugi etapi, bi mi bilo
zelo težko, če bi moral zaradi tega odstopiti. Pomagale so mi izkušnje,
uspelo mi je obdržati trezno glavo in se umirjeno lotili popravila. Je
pa vseeno težko – prej se boriš s tekmovalci za sekunde, boriš se s
terenom, potem pa naenkrat to ni več pomembno, ampak le še ali
boš lahko nadaljeval dirko.
Kakšno vzdušje sicer vlada med udeleženci dirke? Letos ste
enemu izmed sotekmovalcev odstopili svoje gume. Si vsi med
seboj tako pomagate?
Z zmagovalcem letošnje dirke Marcom Como sva bila nekakšna
tiha partnerja. Vedeli smo, da je on favorit za zmago, jaz pa sem voznik,
ki spada med najbolj zanesljive na Dakarju, in da če bo potrebno, da
mu tudi odstopim svoje gume, v kolikor bi bile njegove toliko iztrošene, da ne bi mogel kvalitetno voziti naprej. In v tem smislu sva tudi
sodelovala. Tudi sicer sva prijatelja, skupaj sva v testni ekipi KTM, sem
pa ponosen, da je v meni videl človeka, ki mu lahko zaupa in pomaga
do zmage. To je zame velika čast. Zaradi tega jaz nisem nič počasneje
dirkal. Večina tekmovalcev, ki se poznamo med seboj, smo dobri prijatelji. Ni važno, s katerega dela sveta nekdo prihaja. Tudi mlajši tekmovalci mi povedo, da me dobro poznajo, me vprašajo za nasvet, kako
se obleči v določenih etapah, kaj pričakovati od določenega terena.
Dober občutek je tudi to, ko grem na dirko ne samo dirkat, ampak
tudi med prijatelje.
23
Ak tualno
In še enkrat nazaj k treningom: verjetno poleg spretnosti na
motociklu trenirate tudi fizično? Kakšne vrste treningi so to?
Zaposleni ste v Slovenski vojski, kot poveljnik Športne enote
SV. Verjetno pa treningi potekajo tudi izven službe?
To, s čimer se ukvarjam, je način življenja. To ne pomeni, da je moja
družina terorizirana z moje strani zaradi športa, daleč od tega. Skrbim,
da tudi v mojih letih ohranjam vrhunsko telesno pripravljenost in
to z različnimi aktivnostmi: od teka, do turnega smučanja, hoje v
visokem snegu, v hribe s krplji, izogibam se seveda plazovitih področij.
Občasno boksam, kolesarim cestno in gorsko, igram igre z žogo. V
mojem poklicu se tudi dnevno srečujem s športnimi aktivnostmi. V
službi moram biti kot pripadnik SV primerno telesno pripravljen, saj
smo izpostavljeni določenim testiranjem, kjer dosegam najvišje standarde. Moje življenje je že vrsto let prepleteno s športom.
Kako pa potekajo psihične priprave na dirko, imate tudi
kakšnega strokovnjaka, s katerim sodelujete?
Skozi vsa ta leta sem ugotovil, da sem za svoje dirke največji strokovnjak sam. Glede na vse pretekle aktivnosti sem imel priložnost
spoznati svojo notranjost, svoje obnašanje, svoje meje. Vem, kako
reagiram v specifičnih situacijah. Psihična priprava je zame predvsem
to, da si dirko predstavljam in naredim v glavi načrt, kako bom dosegel
cilj, ki sem si ga zadal.
Poleg dirke Dakar se verjetno udeležujete
še kakšne druge? Kaj vam te dirke pomenijo
v primerjavi z Dakarjem?
Tekmujem v pokalu Alpe Adria, Ednuro pokalu, na pokalu
sosednjih držav – Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, potem nekaj dirk za »cross country«, skratka, vse kar je
povezano z »umazanim« delom motociklizma. Razen motokrosa dirkam vse tovrstne dirke. Večina teh dirk se odvija čez
vikend, tako lahko potujem nanje z družino. Imam sina, ki je
star dobra tri leta in je navdušen, če me lahko spremlja. Sigurno
pa je Dakar najbolj prestižna dirka v tem trenutku, tako kot je
za kolesarje Tour de France. Zame je zelo pomembna in na
zelo visokem nivoju tekma za svetovni pokal v Abu Dhabiju,
kjer je praktično vsa dirka speljana po peščenih sipinah, kar
meni najbolj odgovarja in tam tudi dosegam najboljše rezultate v svetovnem pokalu. Praktično ni sezone, da ne bi končal
med prvo deseterico. Tudi dirke v Mavretaniji se rad spominjam, vendar tam zaradi varnostnih razlogov ne moremo več
tekmovati. Ne želim pa dirkati v najbolj negotovih okoliščinah, kjer je veliko prahu, kjer se praktično zelo malo vidi in
si nehote na visokem nivoju tveganja. Rad dirkam na odprtih
terenih, kjer je vidljivost dobra in imaš dober občutek, kdaj
lahko daš plin do konca.
Informativni dan na SŠGT
S Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani Sodexo sodeluje
od leta 2009 na področju dijaške prehrane, konec leta 2013 pa smo z naročnikom podpisali tudi pogodbo za storitev čiščenja. Pred nami je bil
velik izziv, saj smo želeli, da je šola kakovostno očiščena za t.i. tržni dan,
ko jo obiščejo potencialni dijaki. Šolo je letos obiskalo rekordno število
obiskovalcev. Letošnji informativni dan je potekal v znamenju obletnice
»2000 let od ustanovitve rimske Emone«, zato so dijaki tretjega letnika
smeri «turizem« uprizorili kratko igro na to tematiko. Po zelo zanimivi in
pristno izpeljani igri so se obiskovalci razporedili po skupinah in odšli po
učilnicah, kjer so dijaki in učitelji obiskovalcem predstavili utrip na šoli.
V učilnici pouka angleškega jezika je potekala predstavitev
rimskega Londona. Obiskovalcem so postregli z rdečo žametno torto
ter kolački, ki jih je pripravil prof. Miha Uršič z dijaki prvega KA razreda
in angleškim čajem.
Pri »Špancih« so kuharji v živo pripravljali morsko paello, obiskovalcem so postregli tudi z brezalkoholno sangrijo, ki so jo pripravili
dijaki strežbe. Za slikovitost predstavitve so poskrbeli dijaki »turizma«,
oblečeni v bike, profesor Aleš Benko pa v bikoborca.
V »nemški« učilnici so dijaki s profesoricama Keček in Naglič obiskovalcem postregli z znanjem nemškega jezika, predstavili zanimivosti
Nemčije in Švice, postregli pa so jim tudi tradicionalno jed teh dežel
- klobaso s česnovim namazom. Najpogumnejši pa so lahko vzeli tudi
recept za domačo uporabo.
V učilnicah kuharstva so bodoči gastronom hotelirji - kuharji poskrbeli za predstavitev poklica ter s svojimi izdelki želeli pokazati svoje pridobljeno znanje. Vsi, ki so to poskusili, so bili z videnim in okušenim zelo
zadovoljni. V učilnicah strežbe so gostom pokazali pripravo kave ter
raznih toplih in hladnih napitkov.
Informativni dan je vsem pokazal, zakaj so poklici v gostinstvu tako
zanimivi, atraktivni, polni posebnih praktičnih znanj in vznemirljivi. Da
so to poklici prihodnosti, so s svojo prisotnostjo potrdili tudi mediji,
ki so obširno in izčrpno poročali s tega informativnega dneva. K še
boljšemu vzdušju med dijaki pa je prispevala tudi Sodexova restavracija Pr' Čebelci - s toplim obrokom za vse sodelujoče.
J elka B urkeljca
24
Ak tualno
Humanitarna akcija
»STOP HUNGER«
V letu 2014 smo se v Sodexu odločili, da v okviru humanitarnega
projekta »Stop hunger«, na pomoč priskočimo starostnikom.
Starostniki so brez dvoma tista skupina prebivalstva, ki potrebuje posebno oskrbo. Kakovost njihovega življenja je povezana
z zadovoljevanjem njihovih osnovnih potreb. Ena od teh je tudi
skrb za ustrezno prehrano. V Sodexu na območju Ljubljane
dnevno dostavimo topel obrok približno 250 starostnikom.
V okviru projekta »Stop hunger« smo izbrali šest starostnikov, naših dolgoletnih naročnikov, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij. V mesecu aprilu smo jim brezplačno pripravili
obroke, podjetje Avtoprevozništvo, Zdravko Mitrovič, s.p., ki skrbi
za prevoz oz. dostavo obrokov, pa je obroke tudi brezplačno
dostavilo.
Naša humanitarna gesta jih je zelo presenetila in ganila.
Sodexu se prisrčno zahvaljujejo in nam želijo še veliko poslovnih uspehov.
L idija Čož
Degustacije lokalnih dobaviteljev
V skrbi za naše goste, ki si zaslužijo le najboljšo hrano, smo se
odločili, da vam predstavimo nekaj naših lokalnih dobaviteljev.
S tem želimo zvišati zavedanje, da lokalna hrana, zaradi kratkih
»prehranskih kilometrov« ostaja sveža, s tem pa tudi kakovostnejša in bolj okusna. Ponudba lokalnih proizvodov, ki so pristni, tradicionalni, izvirni, trajnostni, sezonski ali imajo druge značilnosti,
cenjene na lokalni ravni, prispeva k socialni koheziji in duhu skupnosti ter spodbuja skupnost k okolju prijaznemu ravnanju.
V marcu smo na nekaj lokacijah predstavili ˝Družino Jabolčnik˝ z domačije Grčin, ki se nahaja ob vznožju Vinskega vrha
v Savinjski dolini. »Družina Jabolčnik« so visoko kakovostni in
biološko polnovredni jabolčni sokovi iz slovenskih jabolk, brez
dodanih aditivov. Med štirimi različnimi okusi se je za hit izkazal
jabolčni sok z ingverjem.
Sokove lokalnega dobavitelja ponujamo v izbranih bifejih in
v sklopu malice z imenom Vital duo in Menu duo.
Petra K asenburger
25
K adri
Srečanje zaposlenih, podelitev
kristalnega krožnika in priznanj
Konec novembra smo se vsi zaposleni srečali na prednovoletnem srečanju
v Ljubljani. Zbralo se nas je več kot 300, vzdušje je bilo enkratno, saj nas to
povezuje, združuje, motivira in prispeva k večji zavzetosti vseh zaposlenih.
I nes M eznarič , Janja S latnar
Najpomembnejši del večera je bila podelitev kristalnega krožnika najboljšemu
vodji restavracije, ki je bila že 16. po vrsti.
Za leto 2013 ga je prejela Brigita Kropivnik, vodja restavracije Tosama iz Domžal.
Podelili smo priznanja za »naj« sodelavca po regijah in na upravi ter »naj« sodelavca Sodexa, torej tistega, ki je prejel največ
glasov sodelavcev. Glasovali in dobili smo
tudi najboljše kuharje po regijah, najboljše
pomočnike in čistilce.
Za leto 2013 smo prvič nagradili »Talente
Sodexa« in jubilante Sodexa za 10 in 20 let
dela.
Seveda smo tako kot vsako leto podelili
priznanja za najbolj urejene obrate, za najboljše dosežke lokacij, vsega skupaj je bilo
nagrajenih več kot 160 različnih dosežkov.
Dobrih, produktivnih, zavzetih, odgovornih, ustvarjalnih, inovativnih zaposlenih in
lokacij je v Sodexu zelo veliko.
Čestitke vsem!
«Kristalna« Brigita Kropivnik v družbi zmagovalcev »Talenti Sodexa«, Rajka Rebernaka in Draga Petročnika
Kristalni krožnik
O Brigiti Kropivnik, dobitnici Kristalnega
krožnika, je nekaj besed povedala njena
nadrejena, Janja Slatnar:
Brigita je kuharsko šolo je zaključila na
Bledu in se po končani šoli zaposlila v restavraciji na letališču Brnik.
Ker smo se včasih poročile bolj mlade,
je kmalu nastopilo obdobje družinskega življenja. Rada pove, da ima najboljšega moža, ki ji je iz dneva v dan bolj všeč.
Skupaj imata dva že odrasla otroka, 22letnega sina in 19-letno hčerko.
Brigiti družina veliko pomeni in doma
se zelo dobro počuti. Poleg družine, je
njena velika ljubezen vrtnarjenje. Tam si
polni baterije. Ima velik vrt – pravzaprav
bolj polje, kjer pridela vso zelenjavo zase
in malo tudi za sosede.
Ob obronku gozda, malce naprej
od vrta, sta z možem postavila prostor
za oddih, ki je kot v pravljici. Sicer to
pomeni tudi veliko dela, da vse ostane
tako skrbno negovano in je potem
tistega oddiha bolj malo. Je le eno veliko
veselje.
26
Za vse obilje, ki ga je v življenju deležna,
je Brigita hvaležna. Znan pregovor
Melody Beattie pravi:
»Hvaležnost razkrije polnost življenja.
Spreobrne tisto, kar imamo, v zadostno in
ne samo to - spreobrne zanikanje v sprejetje, nered v red, zmedo v jasnost ... Hvaležnost da smisel naši preteklosti, prinese
mir današnjemu dnevu in ustvari vizijo jutrišnjega dne.«
In Brigita resnično živi to modrost.
Danes je hvaležna za vse izkušnje z napornimi sodelavci in težkimi pogoji dela,
ki jih je imela v preteklih obdobjih in
posledično skuša najti dobro v vsakem
človeku. Ve, da ima vsaka težava, ki jo
prebrodiš, nek smisel, čeprav tega takrat
ne vidiš. Tudi ob najbolj napornih delovnikih delo opravlja z veseljem in
odgovornostjo.
Včasih je težko razumeti, kako da nekaterim to z lahkoto uspeva. Odgovor je
v dejstvu, da tisti, ki uživamo v tem kar
počnemo, smo uspešni več ali manj v
vsem česar se lotimo, ker to počnemo
resnično z veseljem. Ne gledamo toliko na
lastno korist, temveč na to, kaj to prinese
tudi drugim ali širši skupnosti. In Brigita je
resnično ena izmed tistih, ki ji to uspeva.
Za Brigito bi lahko tudi rekli, da je
večna mladenka. Mladost sicer ni eno od
obdobij v življenju, temveč stanje duha. Je
izraz volje, občutkov in predvsem predstavlja zmago poguma nad strahopetnostjo.
Zmago iznajdljivosti in podjetnosti nad
vdajanjem udobnemu in brezskrbnemu
življenju .
Kar pa še ne pomeni, da dobitnice kristalnega krožnika ni nikoli strah. Leta
nazaj, ko smo njeni sodelavci v njej videli
potencial, se je zelo branila biti vodja in je
le s težavo pristala in sprejela ta izziv. In kot
ugotavljamo, je pri tem nadvse uspešna.
Pravijo, da težave v življenju pridejo,
da nas zlomijo ali okrepijo. Sami pa se
odločamo ali bomo zmagovalci ali poraženci. Brigita se vsak dan znova odloča,
da bo zmagovalka. Včasih potrebuje le
kakšno spodbudno besedo, da zopet
dvigne pogled in gre pogumno naprej …
K adri
Talenti Sodexa 2013
(Talents of Sodexo)
Ob koncu leta smo v Sodexu Slovenija izbrali finaliste
kulinaričnega tekmovanja “Talenti Sodexa 2013” in z novimi
jedmi popestrili našo ponudbo v restavracijah.
I nes M eznarič
Z inovativnimi in kreativnimi idejami
naših kuharskih mojstrov so skozi tekmovanje nastajale jedi, ki vsebujejo svežino,
ljubezen do dela in jih lahko ponudimo
širšemu krogu naših gostov, z njimi pa
lahko tudi začnemo povsem nov trend v
naši zdravi kuhinji, kjer gost začuti kulinariko kot umetnost doživljanja hrane.
Finalni del je potekal pod budnim
očesom tričlanske komisije, od naših finalistov pa je veliko pričakoval in zahteval
predvsem znani slovenski kuharski mojster
Uroš Štefelin iz Vile Podvin. Tekmovanje je
potekalo v dveh sklopih: na začetku so se
tekmovalci pomerili v kategoriji “Menu”,
saj so od polfinalnega tekmovanja morali
izboljšati svoje jedi in seveda pokazati,
čigava jed bo zmagovalna.
Drugi del tekmovanja je potekal v bolj
razburljivem duhu, napetost se je stopnjevala in tekmovalci so se izkazali kot
pravi bojevniki, saj so na “bojno črto
Zmagovalca obeh kategorij, Rajko in Drago
zmagovalnih jedi” prikuhali atraktivnost
in kreativnost jedi za ponudbo “Le Chef”
(meni je bil sestavljen iz predjedi, glavne
jedi in sladice).
Zmagovalec v kategoriji “Meni” je bil
Rajko Rebernak iz restavracije Impol,
Komisija in finalisti ob ocenjevanju jedi
Finalisti v akciji
njegova zmagovalna jed pa se je imenovala “ File osliča malo drugače”.
Z najboljšo “Le Chef” ponudbo, ki
je bila sestavljena iz predjedi “Mousse
dimljene postrvi s slanim mladim sirom
in pesinim »tartarom«, glavne jedi
“Jagnječja zarebrnica in skutni štruklji
z rdečim zeljem ” in sladice “Pavlova z
mascarpone kremo in svežimi gozdnimi
sadeži”, pa je na zmagovalno stopničko stopil Drago Petročnik iz Restavracije
Tosama.
27
K adri
Sodexo – družba nadarjenih
Med našimi zaposlenimi se skriva mnogo talentov, ne le kuharskih.
V nekaj naslednjih številkah Sotočja vam bomo predstavili naše zaposlene, ki imajo zelo zanimive hobije.
Marjeta Rupnik
Verjetno se s športom ukvarjate že
dalj časa? Kdaj pa ste začeli trenirati
triatlon?
Že od nekdaj sem se ukvarjala s športom,
pozimi sem smučala, tekla na smučeh in
drsala, spomladi in poleti pa rolala, kolesarila. Želja po aktivnostih na prostem me je
spodbudila, da sem pred osmimi leti začela
teči. Priključila sem se klubu 3K Šport in dve
leti pridno obiskovala tekaške treninge.
Ker pa je bilo v klubu kar nekaj triatloncev, sem se tudi sama začela zanimati za ta
šport. Leta 2010 sem teku dodala še plavanje
in isto leto še kolesarjenje s specialko.
Pri triatlonu je najboljše prav to, da se
nikoli ne naveličaš treningov, ker so tako raznovrstni. Posebej zanimivo pa je tudi na
tekmah, ki se vedno dogajajo ob vodi, tako
kolesarski kot tekaški del pa sta speljana
okoli kakšnega središča, da lahko gledalci
spremljajo čim večji del dogajanja.
Koliko časa ste zaposleni v Sodexu in
kakšno je vaše delovno mesto?
19-to leto že teče, od kar sem se zaposlila v bifeju na Telekom Slovenije, d.d. v
Stegnah.
Doma ste z Brezovice. V prostem času
imate zelo zanimiv hobi. Nam lahko kaj
več poveste o njem?
Smešno res, kako sem preko teka prišla
do – triatlona. To je kombinacija treh disciplin: plavanja, kolesarjenja in teka.
Pred dvema letoma sem se udeležila prve tekme na triatlonu za vsakogar:
200 m plavanja, 12 km kolesarjenja in 2,5
km teka. Kmalu sem se začela udeleževati daljših tekem, najprej «sprint« triatlona
(750 m plavanja, 20 km kolesarjenja, 5 km
teka) in potem še »olimpik« triatlona (1500
m plavanja, 40 km kolesarjenja, 10 km
teka), septembra 2012 pa tudi že prvega
polovičnega »Ironmana« (1,9 km plavanja,
90 km kolesarjenja, 21,1 km teka). Na vseh
tekmah sem neizmerno uživala, verjetno
ravno pravšnja telesna pripravljenost mi je
zagotovila nastop brez težav in triatlon mi
je zlezel pod kožo.
Najbolj mi je všeč, da moraš vse tri discipline narediti v enem kosu, saj se v končni
čas tekmovanja šteje tudi t.i. menjava
(izhod iz vode, preoblačenje za na kolo,
preobuvanje za tek).
28
Bi lahko izpostavili kako tekmovanje,
kjer ste bili najbolj ponosni na svoj
rezultat?
V športu sem najprej zato, ker izredno
uživam v njem. Najbolj sem ponosna na rezultata dveh tekov: leta 2011 sem na Teku
na Bevkah na 14 km s časom 1:02:44 celo
zmagala med vsemi ženskami, na maratonu
v Trstu pa sem med 80 ženskami s časom
3:29 dosegla 11. mesto. Na triatlonu 5150 v
Celovcu na olimpijski razdalji sem dosegla 2.
mesto v kategoriji, lani pa sem na polovičnem
»Ironmanu« v avstrijskem Kaprunu s časom
5:27 bila tretja. Na »olimpiku« na Bledu sem
že zmagala v kategoriji, letos na polmaratonu
v Gorici sem dosegla drugo mesto. Rezultatov se je nabralo kar nekaj, vsaj toliko pa mi
pomenijo doživetja z vsake tekme posebej.
Koliko časa tedensko posvetite
treningom? In kako treningi potekajo?
Trenutno se pripravljam na nov podvig:
konec junija bom nastopila na »Ironmanu«
v Celovcu. To pomeni 3,8 km plavanja, 180
km kolesarjenja in 42,2 km teka. Sliši se res
veliko, ampak s postopnostjo se da natrenirati tudi te razdalje. Ker so letos moji treningi
usmerjeni v »Ironmana«, treniram 13-15 ur
na teden. Dvakrat na teden plavam, trikrat
tečem in trikrat grem na kolo.
Imate tudi družino. Kako vas podpira
pri vašem hobiju?
Dejstvo je, da sem šele ob ukvarjanju s
triatlonom spoznala pomen besed: «Ob
podpori družine mi je uspelo.« Mož Igor
in hčerka Špela sta moja glavna navijača,
brez njune podpore in razumevanja bi bilo
veliko težje. Treningi zahtevajo usklajevanje, prilagajanje in sodelovanje, ampak oba
razumeta mojo ljubezen do športa in se o
vsem dogovorimo. Ko sodelujem na večjih
tekmah, gresta velikokrat z menoj in takrat
se še posebej veselimo mojih uspehov.
K adri
Klavidja Brolih
Koliko časa ste zaposleni
v Sodexu in kakšno je vaše
delovno mesto?
Sem Klavdija Brolih in v Sodexu delam
Moje delovno mesto je na lokaciji Srednje
ekonomske, storitvene in gradbene šole
v Kranju.
Kolikokrat na teden se dobite z vašo
dramsko skupino na vajah?
Z vajami ponavadi začnemo marca, imamo
pa jih enkrat na teden.
vedno zadovoljni, saj nas ljudje pridejo z zanimanjem pogledat, večina zaradi igre, nekaj pa
tudi zato, ker imamo po igri vedno veselico s
pogostitvijo.
Koliko članov šteje vaše društvo?
V skupini nas je 10. Vsako leto poleg
drugih aktivnosti pripravimo tudi igro na
vaško tematiko. Včasih si malo sposodimo
župana, kritiziramo vaško skupnost - no, kar
je pač aktualno. Tekst za igro ponavadi spiše
domačin, ki je tudi predsednik KUD-a.
Imate tudi družino. Kako vas vaši družinski
člani podpirajo pri vašem hobiju?
Koliko predstav letno pripravite in kje se
predvajajo?
Eno predstavo pripravimo, ki ima potem
dve do tri ponovitve.
Na katere vloge ste najbolj ponosni?
Ker sem po naravi »dobrovoljčica«, največkrat dobim tudi vlogo, ki mi je pisana na kožo.
V letošnji igri sem tajnica direktorja fakultete.
Najbolj všeč pa mi je bila lanska igra
Šranga, saj sem lahko po 20 letih še enkrat
doživela čar kmečke poroke.
V prostem času imate zelo zanimiv hobi.
Nam lahko kaj več poveste o njem?
V prostem času, kar ga že ostane, se
ukvarjam z amaterskim igranjem v vaški
dramski skupini Hotimir.
Katero igro pripravljate trenutno? Kdaj
bo predvajana in kje, če se kdo od naših
bralcev odloči in pride na predstavo?
Letošnja igra je že 6 v vrsti in sicer z aktualnim naslovom Diplomska naloga. Govori
o tem, kako v današnjih časih po najlažji poti
priti do diplome. Premiero igre imamo vedno
na vaški praznik, prvo soboto v septembru,
na prostem ob reki Kokri. Z obiskom igre smo
Sem mama treh otrok, najstarejši Jaka že
drugo leto študira, mlajši Gašper letos končuje
srednjo šolo, naša scrkljanka Jerca pa končuje
drugi razred. Poleg službe in šole pa vsi
pomagamo atiju doma na kmetiji.
Uporabnica in hkrati pomočnica
Maja Manova - pomočnica v kuhinji in hkrati uporabnica VDC Tončke Hočevar
Maja je mlada, pridna mravljica, ki preko
integrirane zaposlitve dela v kuhinji že osem
let, zadnja tri leta pod Sodexovim okriljem, ko
smo prvič podpisali pogodbo z VDC Tončke
Hočevar.
Maja je tečaj za kuharsko pomočnico
opravila na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Ljubljani. Upošteva stroga higienska pravila v kuhinji, tudi letošnji HACCP
izpit je opravila z odliko. Dobro se je vključila v ekipo, ki vse dni v letu pridno skrbi za
prehrano uporabnikov in zaposlenih. Vsi, ki
Majo poznamo, lahko potrdimo, da ji delo
v kuhinji predstavlja izziv in da ga opravlja
z vso odgovornostjo. Zgodnje vstajanje ter
delo ob vikendih in praznikih ji ne predstavlja nikakršnih težav. Kot sama pravi: »Odkar
je Sodexo prisoten, sem postala bolj zrela
oseba, odgovornejša, več se smejem, vzdušje
je sproščeno in z ekipo se odlično razumem.«
Maja živi v stanovanjski skupnosti na
Vrhovcih še s petimi sostanovalkami. Uporabniki živijo samostojno in imajo vso
podporo odgovornega strokovnega delavca
ter gospodinje, s katerima rešujejo različne življenjske situacije.
Tudi v prihodnosti se Maja vidi v živilski dejavnosti. Želi si pridobiti izobrazbo pomočnice kuharja, slaščičarja ali peka. Čim prej bi
rada opravila vozniški izpit, ki ji že nekaj časa
ne da miru, saj ji je žal že dvakrat spodletelo. Maja se zaveda, da je potrebno za dosego
cilja trdo delati in verjamemo, da ji bo ob
naši moralni podpori in z vso strokovnostjo
Zavoda v katerem biva, to tudi uspelo.
J elka B urkeljca
29
K adri
Zavzetost zaposlenih
Anketa Zavzetost zaposlenih, ki jo izvajamo vsaki dve leti, nam pomaga
razumeti mišljenje o delovanju podjetja, odnosih med zaposlenimi in delodajalcem
ter na katerih področjih si zaposleni želite sprememb, izboljšav, zamenjav.
ines meznarič
2014 ANKETA
ZAVZETOST
ZAPOSLENIH
Vsako leto izboljšamo in poiščemo nove
poti komuniciranja. Še večji poudarek
dajemo nagrajevanju poslovne in individualne uspešnosti. Cenimo in prepoznamo
najboljše in najbolj produktivne zaposlene. Vsi zaposleni prispevamo k uspešnosti
in produktivnosti podjetja, skupaj oblikujemo skupnost, v kateri se počutimo dobro ~
ohranimo to miselnost!
Sodexa, promocija receptov na različnih
lokacijah.
Nadaljevanje kuharske delavnice Trendi v
stroki za vodje in kuharje.
Za vodstvo dodatna znanja s področja
komunikacije in vodenja ter zavzetosti
zaposlenih.
Letni razgovori in razvoj v okviru sistema
Probit.
Anketa se je letos izvajala od 14. aprila
do 2. maja, rezultati bodo znani konec
avgusta.
Vsi vodje imajo namestnika, ki ga
usposobijo.
IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ
Novost: kuharske delavnice v okviru izobraževanja – kuharskega tekmovanja Talenti
DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH
Vodje poskušajo pri delu upoštevati
tudi osebne potrebe in čas delavcev.
Izvajajo razgovore, vzpodbujajo timsko
Srečanja zaposlenih z vodstvom podjetja
30
delo, pozitiven pristop, poslušanje, izmenjavo idej,…
V letu 2014 2 dni dodatnega dopusta za
vse zaposlene.
KOMUNIKACIJA
Nadaljevanje sestankov vodstva z zaposlenimi; enkrat letno srečanje na večjih lokacijah (skupaj 30 opravljenih srečanj).
Mesečni sestanki vodij in področnih vodij z
zaposlenimi.
Mesečni regijski sestanki, telekonference.
Nadaljevanje neformalnih srečanj: piknik, novoletno srečanje, druženje na lokacijah, …
Letni/polletni vodstveni sestanki, srečanja.
Informiranje preko Informatorja, Sotočja, intraneta in internih obvestil.
Sproščeno vzdušje na neformalnih srečanjih
K adri
Za zaposlene pripravljen nov Sodexo priročnik in vodnik Talenti Sodexa 2014.
PRIZNANJA, NAGRADE
Nadaljevanje priznanj in nagrad za
posebne dosežke posameznikov in
lokacij (165 v preteklem letu), podeljene
na novoletnem srečanju.
Objave najboljših v Informatorju in Sotočju.
V letu 2013 prvič izvedeno kuharsko tekmovanje kuharjev Talenti Sodexa, izbor
zlati, srebrni, bronasti Talenti, nagrade za
najboljše.
V letu 2013 prvič nagrajeni jubilanti Sodexa
za 10 in 20 let dela.
Nagrade za najbolj zavzete zaposlene
(mesečna, kvartalna uspešnost).
Paketi, boni, ugodnosti za zaposlene,
družino.
Varnost in zdravje pri delu
Uvajanje novega standarda OSHAS 18001
Skupina Sodexo daje zelo velik poudarek
varnosti in zdravju pri delu, v prihodnosti
bo postala ena izmed vrednot Sodexa,
poleg obstoječih vrednot, ki so storitev,
razvoj, timsko delo. Po vseh državah, tudi
v Sloveniji, poteka projekt HSMS (Health
Safety Management System), katerega
cilj je z upoštevanjem načel varnosti in
zdravja pri delu zmanjšati tveganje za ljudi
in lastnino. Za zagotavljanje varnosti in
zdravja so vključeni vsi zaposleni v Sodexu,
prav tako pa tudi naročniki, dobavitelji, vsi,
ki so povezani v sistem Sodexo. Skupina
Sodexo je sprejela politiko varnosti in
zdravja pri delu, s katero se zavezuje, da
bo ustvarila kulturo varnosti in zdravja pri
delu. Politika je sestavni del standarda o
varnosti in zdravju, kjer se poleg vseh
lokalnih predpisov posamezne države
upošteva tudi obvezni standard Skupine,
ki je nadgradnja zakonodaje in standarda
OSHAS 18001.
M arija M eznarič
Politika varnosti in zdravja pri delu
Varnost in zdravje pri delu sta
sestavni del Sodexove misije, da
izboljša kakovost življenja. Skupina
Sodexo se zavezuje, da bo ustvarila
kulturo varnosti in zdravja pri delu
ter delovala v skladu z načeli varnosti
in zdravja pri delu v vseh svojih podružnicah po svetu. Prepričani smo,
da bomo z integracijo načel varnosti
in zdravja pri delu v vse pore našega
poslovanja zmanjšali tveganje za
ljudi in lastnino.
Spodaj navedena obvezna načela opredeljujejo naša pričakovanja in vodijo naša
dejanja:
1. načelo - Zagotovili bomo varne in
zdrave delovne pogoje ter storitve.
Varnost je pogoj za zaposlitev vseh zaposlenih v Skupini Sodexo.
2. načelo - Ravnali bomo v skladu z
veljavnimi
zakonskimi
zahtevami,
ustreznimi industrijskimi standardi ter
dogovorjenimi standardi v državah,
kjer poslujemo. Ocenili bomo tveganje,
vzpostavili sisteme varnosti pri delu in
vpeljali postopke, s katerimi bomo zaščitili zaposlene, stranke, potrošnike in
druge osebe, ki so povezane z našim
poslovanjem.
3. načelo - Skupina Sodexo spodbuja timski
duh, duh napredka ter razvoj dobrih
storitev, ki predstavljajo temelj Sodexove
kulture varnosti in zdravja pri delu. Od
vodilnih in drugih zaposlenih pričakujemo, da izkažejo svojo predanost podpori
in izboljševanju kulture varnosti in zdravja
pri delu.
4. načelo - Jasno bomo opredelili odgovornosti vodilnih oseb in ostalih zaposlenih
glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri
delu. Od zaposlenih zahtevamo, da glede
varnosti in zdravja pri delu upoštevajo
načela, izvajajo postopke in uporabljajo
ustrezno opremo.
5. načelo - Zagotovili bomo, da bodo
zaposleni razumeli načela varnosti in
zdravja pri delu, ki ustrezajo njihovim odgovornostim, za kar jim bomo ponudili
informacije in izobraževanja.
6. načelo - Za zagotavljanje varnosti pri
delu je potrebna angažiranost vseh zaposlenih, strank in potrošnikov, zato
jim bomo svetovali in pojasnili nacela
varnosti in zdravja pri delu.
7. načelo - Vzdrževali bomo varen dostop
in izhod iz delovnih prostorov. Uveljavljene postopke za izhod v sili bomo redno
testirali in preučili ali potrebujejo kakšno
dopolnitev.
8. načelo - Zahtevamo, da so prijavljene
vse nesreče ter da se upoštevajo izkušnje.
9. načelo - Izboljševali bomo storilnost in poslovanje, za kar bomo zagotovili sredstva.
10. načelo - Redno bomo spremljali in
poročali o našem sistemu nadzorovanja
varnosti in zdravja pri delu, s čimer bomo
zagotovili, da bo ostal učinkovit.
31
Sodexo se preds tavi
Delilnica Arcont Gornja Radgona:
Kjer vsak najde nekaj zase
K atja M lakar
V Arcontu v Gornji Radgoni bi težko našli človeka, ki po delovnem
dnevu ostane lačen. Njihova ponudba je tako pestra, da vsak najde
nekaj zase. Še več. Svoje vloge se zaposleni dobro zavedajo, zato
obroke postrežejo z veliko mero prijaznosti. Pogovarjali smo se z
vodjo delilnice Violeto Šaruga.
Violeta Šaruga, vodja delilnice:
Koliko časa že delate v tej delilnici?
Odkar smo začeli sodelovati z Arcontom, torej dobrih 6 let.
Jo ves čas tudi vodite?
Tako je, že od vsega začetka.
Koliko je zaposlenih v tej delilnici?
Štirje smo tu od jutra, trije pa se nam pridružijo ob dvanajstih in
pri tem se menjavamo.
Zaposleni v delilnici Arcont
Imate kakšna posebna načela vodenja?
Zame je najpomembnejša čistoča. Pri meni vse temelji na tem.
službe, zato sem tukaj. Cvetje pa mi je ostalo. Doma z veseljem
urejam vrt. Sicer pa je pri nas v Gornji Radgoni to pogosto, povsod
imamo zelo veliko cvetja.
Kaj pa odnosi, ste odločna in nepopustljiva vodja?
Moji sodelavci ne občutijo, da sem jaz njihova nadrejena, tukaj
smo si vsi enaki. Tako uspešno sodelujemo že vrsto let.
Kako pa reagirate, ko nastopijo težave?
Ne gre drugače, kot da jih sproti rešujemo.
Kako motivirate zaposlene, da radi pridejo v službo?
Vsaj jaz moram biti dobre volje. Ne smem biti stroga in zategnjena. Moja vloga je zelo pomembna.
Koliko obrokov razdelite vsak dan?
Okoli 500. Od devetih do desetih pridejo na malico zaposleni v
proizvodnji, opoldne pa še tisti, ki delajo v pisarnah.
Kaj najraje jedo vaši gostje?
Zrezek je vedno na prvem mestu, zelo pa imajo radi tudi
enolončnice.
Koliko pa je vašim gostom pomembna zdrava prehrana?
Precej. Zato imamo v menijih na voljo tudi razne diete, na primer
»Montignacovo«, ločevalno, dieto z manj ogljikovimi hidrati.
Se je v zadnjih desetih letih kaj spremenilo glede želja v
prehrani?
Okusi ostajajo različni. Zdi se mi, da imajo toliko različnih stvari na
voljo, da zagotovo vsak najde nekaj zase.
Koliko menijev pa jim vsak dan nudite?
Sedem.
Kaj pa vi osebno radi počnete v prostem času?
Jaz sem velika ljubiteljica cvetja, takšno imam tudi izobrazbo.
Hodila sem v kmetijsko šolo, vendar nisem v svoji stroki dobila
32
Violeta Šaruga, Danijel Pučko, Silva Ozmec, Klavdija Časar, Mojca Hamler,
Liljana Novak, Simona Karba
Kako pa poteka vaš delovni dan?
Začne se lahko že zelo zgodaj, največkrat ob štirih, lahko pa tudi
ob petih, šestih. Najprej je treba malice v kuhinji Panvita MIR skuhati,
potem pa gremo v delilnico na delilno linijo, kjer smo do nekaj čez
eno. Ko so vsi siti in je vse pospravljeno, se vrnemo v kuhinjo. Dela je
tam vedno dovolj. Pogosto pripravljamo kaj za prihodnji dan ali pa
čistimo kuhinjo. Mene čaka še delo z računalnikom in s papirji. Ker
ga je veliko, ga moram opraviti sproti, da se ne nabira. Okoli dveh ali
treh pa običajno zaključimo.
Predstavljamo Violetin priljubljen recept
Enostavna ajdova juha
Potrebujemo:
ajdo, čebulo, malo olja, nekaj poljubne zelenjave, sol , poper
Razmerje med ajdo in vodo mora biti 1:3, torej en kozarček ajde
zalijemo s tremi kozarčki vode. En kozarček ajde zadostuje za eno
osebo.
Priprava:
Ajdova juha je zelo okusna in izjemno enostavna za pripravo.
Najprej je treba na malo olja prepražiti nasekljano čebulo. Ajdo
operemo in jo damo na čebulo in mešamo. Dodamo na koščke
narezano zelenjavo – po okusu ali glede na to, kaj je v hladilniku: na primer korenje, zelena ali kaj podobnega. Treba je dodati
le še malo popra in sol ter kuhati okoli 15 do 20 minut in juha je
pripravljena.
Pa dober tek! !
Sodexo se predstavi
Kuhinja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled:
Kuhinja ustaljenosti in novosti
K atja M lakar
Ljudje, ki skrbijo za prehrano otrok, morajo imeti malodane čarovniške spretnosti. Po eni strani morajo ves čas uvajati novosti, kajti
otrokom hitro postane dolgčas, če na krožniku videvajo ene in iste
jedi. Treba jim je postreči s pestrimi in zdravimi obroki, čeprav bi sami
raje ugriznili v kaj sladkega, mastnega in ne najbolj zdravega. V kuhinji
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled vse to dobro obvladajo. Otroci z veseljem prihajajo na malico in kosilo, navdušeni so nad
novostmi, ki jim jih že ustaljena ekipa pod vodstvom Francke Bremec
postreže. Zadovoljstvo pa je vsestransko.
Francka Bremec, vodja kuhinje:
Ali se je v zadnjih letih pri šolski prehrani kaj spremenilo?
Seveda se je. Predvsem moramo vsako leto gledati na to, da
otrokom ponudimo kaj novega.
Se je spremenil njihov okus ali morda jedo drugačne stvari, kot
so jih pred leti?
Niti ne. Ves čas jim moramo pripravljati kaj zanimivega in hkrati
zdravega. Branimo se mastne, sladke hrane.
Česa je na primer več kot včasih?
Namesto belega otrokom nudimo več vrst črnega kruha, polnozrnatega. Pa tudi več zelišč in zelenjave je v prehrani. Otroci ob šoli sami
obdelujejo svoj vrtiček in potem zelenjavo, ki jo pridelajo, uporabljamo pri malicah in kosilih: zelišča, peteršilj, korenje, solato.
Kakšen pa je vpliv staršev, so zadovoljni z jedilniki?
Zelo so ozaveščeni in veseli so, da tudi mi skrbimo za zdravo
prehrano. Precej pa so se v šoli spremenili tudi trendi pri pitju. Zadnje
čase učenci v šoli popijejo veliko več vode, nesladkanih čajev in
100-odstotnih sadnih sokov. Včasih je bilo neprimerljivo več sladkih
pijač.
Kaj pa učenci najraje jedo?
Pico, burek, viki kremo, palačinke, ...
Kako pa potem uspete vzdrževati ustrezno razmerje med
njihovimi željami in med zdravo prehrano?
Enkrat na teden jim ponudimo obrok, ki je popolnoma po
njihovem izboru.
Jim to zadostuje?
Seveda bi svoje priljubljene jedi, ki niso vedno najbolj zdrave, radi
jedli pogosteje. Ampak vedo, da ne gre, razumejo, da je zdravje na
prvem mestu, saj se o tem veliko pogovarjajo s starši.
Kako pa je kaj z gospodarsko in socialno krizo, se pozna tudi v
jedilnici? Kako?
Se, tudi. Na primer vse, kar nam ostane od malice, postavimo na
mizo v kotu jedilnice. Včasih je hrana ostajala, danes otroci pojedo tudi
to.
Koliko obrokov pripravite?
600 malic in kar 400 kosil.
Zaposleni v kuhinji
Francka Bremec – vodja kuhinje, Kristina Lučič , Jelka Soklič,
Suzana Vovk, Dragica Žnidar.
Koruzni namaz
Potrebujemo:
1 kg kisle smetane, 30 dag koruze v pločevinki, sol
Priprava:
Vse sestavine zmešamo skupaj. Namaz je najbolj okusen, če ga
namažemo na zelo temen kruh. Najboljši bo, če bo dobro ohlajen.
Pa dober tek!
Verjetno pa k spoštovanju šolske prehrane pripomorete tudi
zaposleni v kuhinji.
Seveda. Moramo biti prijazni, otroke spodbujamo, naj jedo, tudi če
jed ni čisto po njihovem okusu. Otroci nas spoštujejo in radi jedo. Se
pa tudi mi zelo potrudimo.
Se je vaše vodenje v zadnjem času kaj spremenilo?
Ne ekipa ne moje vodenje se v zadnjem času ni spremenilo. Vsi smo
vsega že vajeni. Vemo, kaj moramo narediti, kakšne so naše naloge. Če
se kje zatakne, sproti vse rešimo.
Delovni dan Francke Bremec:
Prva sodelavka pride ob pol šestih, Francka se ostalim pridruži
zadnja, „šele“ ob sedmih in zaključi po tretji uri. Vse več je dela z računalnikom in papirji, pa tudi otroci so vse dlje v šoli, tako da je tudi
njen delovni dan vse daljši. Popoldanske malice na primer razdelijo
šele po tretji uri. A zjutraj blejska ekipa že leta in leta prične dan s
kavo in zajtrkom. Takrat si razdelijo delo, kar ni težko, ker v ustaljeni
ekipi vsaka ve, kaj so njene naloge. Šele po drugi uri pa je največkrat čas za delo z računalnikom in papirji, ki se mu dandanes nihče
več ne more izogniti. Običajno se delovni dan Francke Bremec tako
zaključi po tretji uri.
33
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj
Komaj čakam,
da bo piknik
je zakon. Pleskavice, nabodala,
čevapčiči, ražnjiči, ribsi ... Vse iz
prvovrstnega piščančjega mesa
slovenskega porekla. Razrezano,
začinjeno in pripravljeno, da zacvrči na
žaru ali v ponvi. Poskrbeti morate le
še za dobro družbo. In ne pozabite na
začinjene perutničke!
34
Dobavitelj se preds tavi
Učinkovito in nadzorovano
poslovanje v gostinstvu
V podjetju POS Elektronček ponujajo tretjo
generacijo programske opreme za področje gostinstva,
hotelirstva, trgovine, wellness in storitvenih
dejavnosti pod blagovno znamko PRESTIGE.
Razvili so jo v podjetju POS Elektronček in je plod lastnega znanja,
izkušenj in sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, ter z vrhunskimi
strokovnjaki s področja gostinstva in hotelirstva v Sloveniji. Programska rešitev GIS Prestige je zasnovana enostavno, funkcionalno in je namenjena za podporo gostinskemu poslovanju v manjših, kot tudi v
večjih gostinskih objektih (restavracije, družbena prehrana, hoteli, bari,
casinoji…).
Na strežniku ali samostojno
GIS Prestige je razvit za uporabo na operacijskih okoljih MS Windows
in uporabljajo SQL podatkovno zbirko. Omogoča celovito informacijsko
podporo v gostinstvu in trenuten pregled nad materialnim in finančnim poslovanjem enega ali več podjetij na vseh nivojih, od poslovne
enote, skladišč, posamezne blagajne – nudi centralni nadzor.
Enostavno in hitro delo, ki poveča učinkovitost
Aplikacija GIS Prestige pripomore k učinkovitemu in nadzorovanemu poslovanju, ki omogoča najrazličnejše analize iz finančnega
in materialnega poslovanja na nivoju podjetja, poslovne enote, skladišča ali posamezne blagajne. Na prodajni strani pa omogoča enostavno in hitro delo z blagajnami, kar poveča delovno učinkovitost zaposlenih. Z uporabo programa GIS Prestige dosežemo optimizirano
nabavo in s tem zmanjšanje stroškov zaloge. Za uporabnike, ki imajo
še dodatne zahteve so v ponudbi POS Elektrončka še dodatni moduli,
ki pripomorejo k učinkovitejšemu poslovanju v gostinstvu. Dodatni
moduli so: ' Prednaročanje', 'Pogodbeni cenik dobaviteljev', 'Naročilo
dobavitelju', 'Navidezna poraba', 'Blagajniški dnevnik', 'Plačevanje
faktur z odloženim načinom plačila na blagajni', 'Geoffrey – Osebni
butler', 'Cenovne akcije', 'Match and Mix akcije' in modul 'Moneta'. Za
potrebe družbene prehrane v podjetjih, šolah, bolnicah, vojašnicah
so še dodatni moduli: 'DP Prestige', 'Opcijski normativi', 'Dinamični
normativi', 'Planiranje porabe', 'Zahtevnica' in modul 'Proizvodnja'. Za
ponudnike catering storitev, pa je kot novost omogočena prodaja na
Android tablicah.
Družbena prehrana
Z dodatnimi moduli za potrebe družbene prehrane še povečamo
učinkovitost poslovanja (zmanjšanje odpadnih surovin, večja kontrola
nad porabo, večje zadovoljstvo gostov in tako dalje). Uporabniki
družbene prehrane predhodno naročijo meni iz jedilnega lista preko
blagajne, terminala ali interneta. Na podlagi števila naročil za posamezno jed, izvajalec družbene prehrane v back officu izvede plan potrebnega nabavnega materiala na osnovi normativov (modul 'Planiranje') in nato izvede naročilo dobavitelju (Modul naročilo dobavitelju).
S pomočjo modula 'Dinamični normativi' se vnese v naprej prodajne
artikle, ki se dnevno spreminjajo (malice, kosila), z možnostjo vnosa
opcij, kjer gost iz jedilnega lista lahko kombinira določene sestavine
(npr. priloge ali sladice). Prednosti uporabe opcijskih normativov je,
da se zaloge odbijajo bolj natančno. V primeru, ko ima podjetje več
delilnic lahko uporabnik delilnice sporoči zahtevo v centralno kuhinjo
po potrebi določenih izdelkov oz. polizdelkov. Na podlagi zahtevnice
oziroma plana se izvede proizvodnja s pomočjo modula 'Proizvodnja'.
Svetovanje, podpora in servis
POS Elektronček s svojimi zaposlenimi skrbi, da strankam pravilno
svetujejo glede na njihove zahteve in specifike že ob nakupu novih programskih rešitev. V fazi uvajanja uporabnika usmeri v pravilno uporabo
njihovih rešitev, s tem da skozi sistem postavijo kontrolne točke, da
vodstvo lahko učinkovito vodi in nadzira poslovanje določenega
segmenta v poslovanju, oziroma celotnega poslovanja v hotelu ali gostinskem obratu. Servisna služba deluje preko Help deska ali direktno na
terenu vse dni v tednu.
Shema rešitve za družbeno prehrano
RAČUNOVODSTVO
KADROVSKA SLUŽBA
TEHTNICA
GIS
PRESTIGE BLAGAJNA
GIS
PRESTIGE MANAGER
PLANIRANJE
PRESTIGE
SERVIS
DP
PRESTIGE
podatki za obračun obrokov
podatki uporabnikov (zaposleni)
NAROČILA DOBAVITELJU
PROIZVODNJA
DINAMIČNI NORMATIVI
GIS PRESTIGE
BLAGAJNA IZI
OPCIJE
PREDNAROČANJE
INFO TOČKA
35
Telekom Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana
DELITE VESELJE
S PAKETI MOBITEL
ENOSTAVNI.
Veselje množimo, ko ga delimo. S paketi Mobitel
Enostavni ga lahko delite v vrhunskem omrežju
že za 990€* na mesec in enote za klice, sporočila
SMS/MMS in prenos podatkov porabite povsem
po svoje. Izberite tudi nov mobitel z možnostjo
plačila na obroke.
PAKETI MOBITEL
ENOSTAVNI
100
ENOSTAVNI
300
Minute v vsa
SLO omrežja
Sporočila
SMS/MMS
Prenos
podatkov
100 enot 300 enot
Mesečna
naročnina
9 €
90
*
13 €
*
90
9 €
90
*
LG Optimus
MESEČNA
NAROČNINA
ZA NAROČNIKE
STORITEV SiOL*
L4 II
24x
3
54 €**
ali 85 €**
Veselje množimo, ko ga delimo.
www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketoma Enostavni 100 ali Enostavni 300 sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Paket Enostavni 100 vključuje 100 enot storitev za ceno 9,90 EUR mesečno, paket Enostavni 300 pa
300 enot storitev za ceno 13,90 EUR mesečno. Znižana mesečna naročnina naročniškega paketa Enostavni 300 za 9,90 EUR namesto 13,90 EUR velja, če je naročnik navedenega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in
ima naročen skupni račun. V primeru prekinitve storitve SiOL in/ali skupnega računa se naročniku zaračuna polna mesečna naročnina 13,90 EUR. Naročniki lahko vključene enote storitev porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu
z običajno uporabo storitve, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB prenesenih podatkov. Količine veljajo
za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi
storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne
namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje
pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
**Akcijska ponudba za paket Enostavni 100 ali Enostavni 300 velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 3,54
EUR (skupaj 85 EUR) za LG Optimus L4 II na podlagi računa za storitve Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Količina mobitelov je omejena. Slike so simbolične. Cene
so v EUR z DDV. Več informacij o prodajni ponudbi, obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev, ceniku drugih storitev ter o možnosti vezave za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000, ali v Telekomovih Centrih.
Moz aik
Sodexo sponzor dobrodelnega
projekta v Porodnišnici Kranj
Novembra 2013 je Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj v enem dnevu dobila
novo prepleskane prostore. V okviru 15. tekmovanja slikopleskarjev, ki ga organizira OZS,
je v dotrajani stavbi, zgrajeni leta 1964, več
kot 80 slikopleskarjev in članov humanitarnih
skupin prepleskalo približno 4.000 m2 površin
v prostorih ginekološkega in oddelka intenzivne nege, v pritličju pa so mojstri prenovili še bolniško sobo za pripravo na porod in
bolniško sobo za alternativni porod.
Na dogodek je sekcija slikopleskarjev pri OZS
povabila tudi Alenko Bratušek, da jo opozori
na slabo stanje nekaterih slovenskih bolnišnic
ter hkrati tudi na upadanje interesa mladih za
slikopleskarski poklic. Tik pred zaključkom del
je premierka tudi sama poprijela za pleskarski
valjček, prepleskala del zidu ter tako simbolično podprla ta dobrodelni projekt.
Dijaki srednje gradbene šole so pod
vodstvom humanitarnih delavcev in mentorice že skoraj teden dni pred dogodkom
pripravljali površine, da je tekmovanje lahko
nemoteno potekalo.
Sodexo je to dobrodelno akcijo podprl tako,
da smo pripravili pogostitev za vse udeležence. Iskreno se zahvaljujemo tudi Osnovni šoli
Franceta Prešerna Kranj, ki je v ta namen odstopila večnamenski prostor.
Tomaž S latnar
Sodexo krepi vlogo vodilnega na
področju družbene odgovornosti
Ponovno najvišje uvrstitve v publikaciji »RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2014
Ponovno prepoznani po
pozitivnem vplivu na lokalno
okolje in kot vodilni zaposlovalec
Sodexo je že sedmo leto zapored najboljše
podjetje na področju družbenih, okoljskih in
ekonomskih pokazateljev. Prejeli smo priznanji »Sector Leader« in »Gold Class«, ki sta objavljeni v publikaciji »RobecoSAM'S Sustainability Yearbook 2014«.
Kljub spremembam v metodologiji, ki so
kriterije ocenjevanja še bolj zaostrile, smo v
Sodexu, vodilnem podjetju v zagotavljanju
»Facility management« storitev, ponovno
presegli standarde v svoji panogi in smo
edino podjetje v sektorju s priznanjem Gold
Class. Dosegli smo najvišji skupni rezultat v
svoji panogi, 80% (v primerjavi s povprečjem
v sektorju, ki znaša 48%).
Dosegli pa smo izjemen rezultat za pozitiven vpliv na lokalno okolje po vsem svetu,
kjer smo prisotni s svojimi storitvami.
»Zelo smo ponosni, da smo ponovno
prepoznani kot vodilno podjetje v panogi,
in da naša prizadevanja doprinesejo k ekonomskemu, družbenemu in okoljskemu
razvoju mest, regij in držav, kjer delujemo«, je
povedal Damien Verdier, vodja marketinga v
skupini in vodja strateškega planiranja.
Prav tako smo dosegli najvišji rezultat v
svoji panogi na področju družbenih pogojev,
kar je še posebej impresivno zaradi velikega
števila zaposlenih (skoraj 428.000) in decentralizirane narave našega poslovanja (33.300
lokacij pri naročnikih v 80 državah).
Elisabeth Carpentier, direktorica HRM na
nivoju skupine Sodexo, je izrazila svoje zadovoljstvo z rezultati: »Zadovoljni smo in
ponosni, da Sodexo ohranja vlogo vodilnega na področju družbene odgovornosti
in enakih možnosti za vse zaposlene, saj se
zavedamo, da so človeški viri vodilni dejavnik,
kar nam daje prednost pred konkurenco zdaj
in v prihodnosti. Z vzpostavitvijo politike, ki je
osredotočena na razvoj enakopravno tako za
ženske kot za moške na vseh ravneh v organizaciji, bo podjetje postalo še močnejše in
kakovost življenja ne bo rezultat njihovega
uspeha, temveč temeljna sestavina le-tega.«
Metodologija
Publikacijo »Sustainability Yearbook«
izdaja družba RobecoSAM (več na http://
www.robecosam.com/), vodilno podjetje
za upravljanje premoženja, osredotočeno na naložbe na področju trajnostnega
razvoja. Letos je bilo ocenjevanih več kot
2.000 podjetij, z uporabo več kot 120 finančnih, okoljskih, družbenih in ekonomskih
kazalcev, ocenjevali pa so podjetja iz 59
različnih panog. »RobecoSAM Sustainability Yearbook« velja, v svetovnem merilu, za
najcelovitejšo publikacijo s področja trajnostnega razvoja, tudi zaradi stalnega dvigovanja kriterijev za vključitev v ocenjevanje.
Sodexo in družbena odgovornost
Devet let zapored je Sodexo prepoznan
kot vodilna družba, upoštevajoč kazalnike
»Dow Jones Sustainability«, razvrščen na 1.
mesto med top 50 podjetji (2013) s seznama
podjetij z največjo diverzifikacijo in imenovan
za enega izmed najbolj zaželenih delodajalcev, ki jih izbira Fortune Magazine, v sektorju
raznovrstnih »outsourcanih« storitev.
Sodexo je bil odlikovan tudi za preglednost poslovanja. Podjetje posreduje informacije o trajnostnem razvoju v skladu s smernicami »Global Reporting Initiative (GRI)«,
poročanje pa je tudi zunanje revidirano. Več
informacij na http://www.sodexo.com/, corporate responsibility.
Nataša K rašovec
37
Mini Sodexo novice
Animacije
Ruska animacija v času zimskih OI v Sočiju
V dokaj toplem februarju smo na nekaterih lokacijah v duhu olimpijskih iger v Sočiju
prijetno presenetili naše goste z animacijo
ruskih jedi. Tako smo v naših restavracijah
soustvarjali olimpijsko vzdušje, po tihem pa
dajali močno podporo našim tekmovalcem
pri Črnem morju.
V dveh dnevih smo gostom pripravili jedi, ki so tipične za največjo državo na
svetu. Med jedmi je bila najbolj priljubljena
klasična narodna jed v Rusiji, t.i. boršč (po
rusko: борщ). To je juha iz govejega ali svinjskega mesa, zelenjave in glavne sestavine,
rdeče pese. Beseda izhaja iz staroslovanske
besede »brsch«, ki pomeni peso. Boršč ima
veliko oblik in se pripravlja na različne načine
(glede na regijo). Samo v Ukrajini poznajo
več kot 20 različic. Skrivnost priljubljenosti boršča je v rdeči pesi, saj je zaradi svoje
visoke vzdržljivosti na razpolago vse leto.
Drugi dan pa smo pripravili piščanca z
zeliščnim maslom in ajdovo kašo po rusko.
To je neke vrste musaka, ki ima za nadev
podušene gobe, namesto krompirja pa
ajdovo kašo. V tem času smo v 30 restavracijah skuhali približno 4.000 obrokov z ruskim
pridihom.
Urška Rudel
Dnevi balkanskih jedi
V zadnjem tednu januarja smo našim
gostom pripravili dneve balkanskih jedi. Postregli smo jedi, ki so nam poznane, pa se jih
vendar nikoli ne naveličamo.
Na jedilniku se je zvrstilo kar nekaj jedi,
predvsem so bile značilne za Srbijo, nekaj
receptov pa smo si sposodili tudi iz Makedonije in Bosne. To so jedi, ki jih doma redko
pripravljamo, v naših restavracijah pa so jih
gostje z veseljem poskusili. Trudili smo se biti
čim bolj izvirni. V času animacije smo skuhali
približno 13.300 obrokov z balkanskimi jedmi
v kar 50 restavracijah.
Urška Rudel
European Works Council
V Parizu je potekalo tridnevno srečanje Evropskega sveta predstavnikov delavcev in sindikatov (EWC) in letos je bila prvič prisotna tudi
Slovenija. Dotaknili smo se veliko tematik, ki
so vključevale pravice, raznolikost in delovne
pogoje delavcev, dogodke Skupine Sodexo za
prihodnost, predvsem pa je bil dnevni red zapolnjen z novimi projekti Skupine, kot na primer
Izum 2020 (Invent 2020), Ustavimo lakoto (Stop
Hunger), kadrovskimi posodobitvami in finančnimi rezultati. Veliko smo se pogovarjali tudi
o problematiki starajočega se prebivalstva in
višanju starostne meje za upokojitev. Srečanje
je bilo zelo uspešno, pa tudi prijetno, predvsem
večer, ki smo ga preživeli na ladji Bateaux Parisiens, obdani z lepoto pariških znamenitosti, reke
Sene in mamljivih dobrot prestižnega Sodexa.
I nes M eznarič
38
Sodexo ponuja unikatno kulinarično izkušnjo na prestižni ladji Bateaux Parisiens,
katera je gostila tudi udeležence srečanja
Mini Sodexo novice
Srečanje predstavnikov
evropskih držav Sodexa
Vsakoletno srečanje vseh predstavnikov
evropskih držav je priložnost za neformalne
pogovore, predvsem pa izmenjava izkušenj, ki
jih lahko koristno uporabimo tudi na domačih
trgih.
Letošnje srečanje je potekalo v Marseillu, v
mestu, kjer se je leta 1966 Sodexova uspešna
pot pravzaprav začela. Danes skupina šteje že
blizu 428.000 ljudi na vseh kontinentih sveta,
podjetja imamo v 80 državah in ustvarimo več
kot 18,8 milijard € prometa.
Kot smo lahko slišali v Marseillu, se po nekaj
letih vrača optimizem na vsa področja gospodarstva in tukaj so tudi priložnosti za naše
storitve.
Želimo ustvariti in nuditi storitve, ki bodo
našim gostom in naročnikom izboljšale kvaliteto življenja na vseh področjih - v službi,
na poti domov ali doma. Slednje, individualne storitve, nudimo predvsem v Severni
Ameriki. To pa ne pomeni, da ni priložnosti za
njihov razvoj tudi v Sloveniji. Tudi mi nudimo
starostnikom pomoč tako pri pospravljanju
stanovanja, kupovanju živil ali dostavi kosila na
dom. Te storitve bomo še razvijali.
V Marseillu smo veliko časa posvetili našim dolgoročnim ciljem, ki pa se nikakor
ne odmikajo od našega glavnega poslanstva: prisluhniti našim naročnikom, njihovim
potrebam in ciljem in jim s svojimi izkušnjami
in znanjem pri doseganju le-teh tudi aktivno
pomagati .
Po srečanju v Marseillu smo se srečali tudi s
kolegi naše regije. Sestali smo se v Budimpešti,
kjer smo bili mnogo bolj operativni in konkretni. Naše vizije smo predstavili v konkretnih zadolžitvah in številkah. Tudi na našem območju
vlada optimizem, prav tako tudi v Rusiji, saj
le-ta ostaja še vedno ena izmed najbolj perspektivnih dežel. Za Slovenijo pa velja, da
smo pridni, in da se v vseh okoliščinah odlično
znajdemo. Verjamemo, da bo tako tudi v prihajajočih mesecih.
Cvetka Franko
EMSE CFO Meeting
Széchenyjev verižni most (Szécheny
lánchíd, na sliki zgoraj) je najstarejši most
čez Donavo ter pravi simbol Budimpešte.
Zgradili so ga leta 1849 po načrtih Angležev
Tierneyja Williama in Adama Clarka. Proti
koncu 2. svetovne vojne ga je nemška vojska
ob umiku razstrelila, novega, 1 meter širšega
od starega, pa so odprli leta 1949, natanko
100 let po prvi otvoritvi.
Konec marca 2014 sem se udeležila
srečanja finančnikov naše regije oz. tako imenovanega EMSE CFO Meetinga. Srečanje je
bilo organizirano na Madžarskem, v glavnem
mestu Budimpešti. S kolegi iz drugih držav
(Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Rusije,
Turčije in Romunije) sem preživela dva zelo
intenzivna dneva, kjer smo delali od jutra do
večera. Srečanje je bilo namenjeno predvsem
izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks
po posameznih državah. Srečanje smo pričeli
s predstavitvijo polletnih rezulatov naše
regije, kjer prednjači Rusija, sledita ji Poljska in
Madžarska.
Nadaljevali smo z ogledom enega večjih
naročnikov Sodexa na Madžarksem – British
Petroleum, britanska korporacija s poslovnim
centrom v centralnem delu Evrope. Sodexo
v tem podjetju upravlja 12.000 m2 površine,
katera zajema čiščenje, vzdrževanje prostorov in opreme, urejanje pošte in kurirski servis,
varovanje, recepcija, prehrana in vending
aparati.
Ena izmed pomembnejših točk našega
srečanja je bila tudi priprava plana za prihodnje poslovno leto. V Sodexu poslovno leto
prične teči septembra in se zaključi avgusta.
Plan za prihodnje poslovno leto, je potrebno
oddati najkasneje meseca maja. Predstavili so
nam pomembne roke za oddajo plana, ter
smernice kako plan pripraviti.
Kolegica iz Poljske nam je predstavila dobro
prakso povišanja produktivnosti, kolega iz
Madžarske pa nam je predstavil, kako uspešno
izvajati ter kontrolirali terjatve do kupcev.
irena zupan
Finančniki EMSE skupine
39