tukaj

Karierni center FNM vas v soorganizaciji z
Zavodom poslovno proizvodna cona Tezno d.o.o.,
Slovensko kadrovsko zvezo,
Združenjem delodajalcev Slovenije in
Štajersko gospodarsko zbornico
vabi na dogodek:
KAKO DO MATEMATIČNEGA IN
NARAVOSLOVNEGA ZNANJA ZA VAŠO
ORGANIZACIJO
Kdaj: v četrtek, 14. 6. 2012, ob 9. uri
Kje: FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO UM,
Koroška cesta 160, 2000 MARIBOR
Predavalnica: 0.103
Iz organizacijskih razlogov vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite do
torka, 12. 6. 2012, po elektronski pošti na naslov: [email protected]
Osrednja tema dogodka bo predstavitev intenzivnega sodelovanja med gospodarstvom in fakulteto.
Pozdravu organizatorjev bo sledilo predavanje o dizajnerskem razmišljanju. To je pristop k reševanju
problemov, ki se osredotoči na uporabnika rešitve in njegovo dojemanje, ter izsledke tovrstnega
razmisleka preko hitrega prototipiranja in testiranja pripelje do rešitev, ki ne le da učinkovito rešijo
izhodiščni problem, ampak so tudi trajnostno naravnane in prijazne za končnega uporabnika.
Predstavnika NKBM d.d. in Energetske agencije za Podravje, ki sta v sodelovanju z našo fakulteto že
prepoznala priložnost za reševanje svojih problemov, bosta z nami delila svojo izkušnjo, analizirala
prednosti in slabosti, ter predstavila svojo videnje novih priložnosti, ki jih ima tako sodelovanje.
Sledijo predstavitve možnosti sodelovanja s področja matematike, fizike in biologije.
Dogodek bomo zaključili z debato, kjer bo čas za vsa še neodgovorjena vprašanja.
VLJUDNO VABLJENI!
Vljudno prosimo, da zaradi priprave materialov napoveste svojo udeležbo na naslov
[email protected], vsak udeleženec bo namreč prejel knjižico s povzetki in vizitko.
DNEVNI RED:
Četrtek, 14. junij 2012
9:00 – 9:30 Registracija in kava za udeležence
9:30 – 9:35 prof. dr. Blaž Zmazek, FNM UM: Pozdravni nagovor
9:35 – 9:40 Gorazd Bende, Zavod PPC Tezno: Nagovor soorganizatorja: direktor
9:40 – 9:45 dr. Andrej Kohont, Slovenska kadrovska zveza: Nagovor soorganizatorja:
podpredsednika
9:45 – 9:50 Jože Smole, Združenje delodajalcev
generalnega sekretarja
1 del
Slovenije:
Nagovor
soorganizatorja:
POVEZOVANJE INOVACIJSKEGA IN PEDAGOŠKEGA PROCESA V MATEMATIKI IN
NARAVOSLOVJU
9:50 – 10:30 prof. dr. Marko JAKLIČ, EF UL, mag. Blaž ZUPAN, EF UL, mag. Rok Stritar EF UL:
Dizajnersko razmišljanje kot model prenosa akademskega znanja v gospodarstvo
10:30 – 10:50 doc. dr. Drago BOKAL, FNM UM: Ciljni aplikativni predmet za vključitev inoviranja v
pedagoški proces
10:50 – 11:10 dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje: Optimalna razporeditev
investicij v energetsko obnovo stavb
11:10 – 11:30 Peter KUPLJEN, NKBM d.d.: Modeliranj stabilnosti vpoglednih vlog
11:30 – 12:00 ODMOR
2 del
PREDSTAVITEV VSEBINE S POSAMEZNIH PODROČIJ
12:00 – 12:05 doc. dr. Drago BOKAL, FNM UM: Operacijske raziskave
12:05 – 12:10 doc. dr. Drago BOKAL, FNM UM: Matematično modeliranje z aplikacijami
12:10 – 12:15 prof. dr. Blaž Zmazek, FNM UM: Kombinatorična optimizacija
12:15 – 12:30 Magdalena Gajšek, Jasmina Kolar in Dijana Slemenšek, študenti FNM UM:
Optimizacija pluženja in posip cest na območju občine Makole
12:30 – 12:45 Katja Horvat, Lidija Murko, Tanja Einfalt, Danijela Stojko, študenti FNM UM:
Problem diete na primeru vegana – v sodelovanju z Bio prodajalno Norma
12:45 – 13:00 izr. prof. dr. Ivan Gerlič, FNM UM: Prenos znanja skozi izobraževalne seminarje
FNM
2
13:00 – 13:15 mag. Robert Repnik, FNM UM: Partnersko sodelovanje inštitucij s študijem fizike
na FNM UM
13:15 – 13:25 Uroš Jagodič: Analiza embalaže mleka Pomurske mlekarne
13:25 – 13:35 Nejc Duh, BIOMED d.o.o. in PAZU: Fizikalni in fiziološki odziv človeka na inducirane
spremembe temperature z obleko z vodnimi cevkami
13:35 – 13:45 Avgust Brezovnik, Nt-BROG: Iskanje napak pri gradnji stavb in hišnih napeljav s
termografijo
13:45 – 13:55 mag. Robert Repnik, FNM UM: Primeri izvajanja različnih meritev študentov fizike
pri predmetih Uporabna fizika, Fizikalne aplikacije in Fizika okolja
13:55 – 14:15 doc. dr. Andrej Šorgo, FNM UM: Natura 2000 kot poslovna priložnost
14:15 – 14:30 Miro Puhek, Sinergise d.o.o.: Mladi raziskovalci iz gospodarstva – povezava med
znanostjo in gospodarstvom
14:30 – 15:00 Diskusija
15:00 – 15:30 Druženje
15:30 Zaključek
3