Načrt izobraževanj za leto 2015

Načrt finančnih izobraževanj
2015
Omega Finance d.o.o.
Mivka 28
SI-1000 Ljubljana
Tel. ++386 59 064 502
Faks ++386 59 064 503
Mobilni ++386 41 647 502
www.omegafinance.si
[email protected]
www.omegafinance.si
Kraj izvedbe
Dni Jan.—Jun.
Sep.—Dec.
Finančni instrumenti in finančni trgi
Finančni instrumenti in finančni trgi
Ljubljana
Hotel Mons
Obveznice in strategije ščitenja dolžniških portfeljev
Bled
Hotel Lovec
Delnice in strategije ščitenja delniških portfeljev
Bled
Hotel Lovec
Upravljanje naložb in vedenjske finance
Ljubljana
Hotel Mons
1
Izdaja obveznic in repo posli
Ljubljana
Hotel Mons
1
1
2
21. 1.
22.–23. 4.
2
18.–19. 11.
4. 11.
Javni seminarji in delavnice
Izobraževalne programe poskušamo oblikovati
Privarčujte čas in denar z internim
usposabljanjem
tako, da bi bili čim bolj uporabni v praksi. Vsa
Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli
izobraževanja vključujejo poleg teoretičnih osnov
lokacija.
tudi praktične primere in nasvete za poslovanje v
Vsa naša javna izobraževanja so na voljo v obliki
vedno bolj spremenljivem in nepredvidljivem
internih izobraževanj, lahko pa za vas
finančnem okolju. V programe želimo vključiti čim
preoblikujemo oziroma pripravimo vam
več aktualnih primerov iz resničnega življenja, vaj
prilagojeno izobraževanje, ki bo vključevalo vaše
in interaktivnih razprav, da bi vas na ta način
zahteve. Naši programi internega usposabljanja
opremili s praktičnimi orodji, ki jih lahko takoj in
omogočajo več udobja in prihranek stroškov.
učinkovito uporabite v praksi.
2. 12.
Izvedeni finančni instrumenti
Izvedeni finančni instrumenti v praksi
Bled
Hotel Lovec
2
Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti
Bled
Hotel Lovec
2
6.–7. 5.
16.–17. 9.
Upravljanje finančnih tveganj
Najbolj priljubljene delavnice:
1
4. 3.
Likvidnostno tveganje
Ljubljana
Hotel Mons
1
18. 3.
Tržna tveganja in načini za njihovo zavarovanje
Ljubljana
Hotel Mons
1
31. 3.
Valutno in obrestno tveganje v podjetjih
Ljubljana
Hotel Mons
1
23. 6.
po posameznem udeležencu, kar predstavlja

Trgovanje in investiranje v obveznice ter
strategije varovanja dolžniških portfeljev
priložnost za znatne prihranke. Za dodatne

Izvedeni finančni instrumenti v praksi
vam z veseljem na voljo.
1.
Ljubljana
Hotel Mons
1
28. 1.
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Ljubljana
Hotel Mons
1
11. 2.
Ljubljana
Hotel Mons
1
3.
Finance
Finance za nefinančne menedžerje in strokovnjake
Bled
Hotel Lovec
2
14.–15. 10.
2.
3.
Interno izobraževanje
4.
5.
6.
Finančno svetovanje
Praktične izkušnje, pridobljene z delom na
finančnih trgih in obogatene z izkušnjami s
področja izobraževanja, nam dajejo
prednost pri učinkovitem svetovanju.
3. 6.
Zakaj izbrati podjetje Omega Finance:
1.
Vsi naši objavljeni programi so na voljo
tudi v obliki internih izobraževanj za
zaključene skupine, na vašo željo pa vam
lahko pripravimo tudi prilagojene
programe.
Finančna regulativa
informacije glede internega izobraževanja smo
Izobraževalni seminarji
Seminarji so namenjeni tako zaposlenim v
finančnem sektorju kot tudi finančnikom v
podjetjih. Posamezne teme so običajno
razdeljene na več stopenj.
2.
Basel III prinaša bankam spremembe
izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije
Finančni trgi in finančni instrumenti
je razdeljeno v tri segmente:
Ljubljana
Hotel Mons
posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo

Poslovanje podjetja Omega Finance
Osnove upravljanja finančnih tveganj
Priprava na MIFID II
Pri internem izobraževanju vam zaračunamo
5 enostavnih načinov za prijavo na 1. Internet
seminar ali za dodatne informacije: www.omegafinance.si
2. E-pošta
[email protected]
stalno prenavljanje in posodabljanje
izobraževalnih programov,
aktualnost izobraževalnih programov –
glede na spreminjajoče se tržne razmere in
regulativo,
omejena velikost skupine, kar zagotavlja
najoptimalnejši čas stika slušateljev z
izvajalcem programa,
ugodne cene seminarjev v primerjavi s
konkurenco,
dobra kombinacija finančne teorije in
prakse,
veliko praktičnih izkušenj predavateljev.
Oglejte si kratke videopredstavitve
delavnic:

izvedeni instrumenti: http://goo.gl/UFVbvV


upravljanje tveganj: http://goo.gl/wuVupw
obveznice: http://goo.gl/NVHUxI
3. Faks
5. Pošta
059 064 503
Omega Finance d.o.o.
Mivka 28
SI—1000 Ljubljana
4. Telefon
041 647 502