TEHNIKA TENISA

Tečaj za trenerje tenisa D
TEHNIKA TENISA
Delovni zvezek
Ljubljana, 2014
1
1. Izberite udarec vašega igralca.
2. Pozorno opazujte, kako igralec izvaja izbrani udarec med tekmo in na treningu.
3. Primerjajte obe izvedbi (tekma – trening).
4. Naredite video posnetek izvajanja izbranega udarca, po navodilih, ki so zapisana
v ITF Teniškem priročniku.
5. Analizirajte igro igralca s pomočjo spodnjih preglednic.
6. Z drugim trenerjem, ki pozna igralca, primerjajte rezultate analize.
7. Predstavite rezultate analize vašemu igralcu in pridobite njegovo mnenje
(starost).
8. Dodajte igralčevo mnenje v vašo analizo.
9. Pripravite program (vaje) za razvoj in naredite video posnetek začetnega in
končnega stanja.
POZOR: TISTI, KI ŠE NE DELUJETE KOT TRENERJI, NAREDITE SAMO-ANALIZO SVOJE
IGRE.
2
ANALIZA FORHENDA
Ime učenca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
Rešitev
1 Prijem
2 Začetni položaj
3 Zaskuk, zamah in
pospeševanje skozi
točko zadetka
a) Lopar
b) Zapestje
c) Komolec
d) Ramena
e) Točka zadetka
f) Delo nog & ravnotežje
4 Izmah
Druga opažanja:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati (kaj in kako):
1.
2.
3.
3
ANALIZA ZA BEKEND (DVOROČNI ALI ENOROČNI)
Ime učenca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
Rešitev
1 Prijem
2 Začetni položaj
3 Zaskuk, zamah in
pospeševanje skozi
točko zadetka
a) Lopar
b) Zapestje
c) Komolec
d) Ramena
e) Točka zadetka
f) Delo nog & ravnotežje
4 Izmah
Druga opažanja:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati (kaj in kako):
1.
2.
3.
4
ANALIZA SERVISA
Ime igralca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
1
Rešitev
Prijem in začetni položaj
Lopar
Položaj neigralne roke
2 Zamah, diagonalni položaj
in pospeševanje
Gibanje igralne roke
-
Komolec
-
Ramena
-
Zapestje
Točka zadetka
Delo nog in ravnotežje
Usklajenost gibanja obeh rok
4 Izmah in končni položaj
-
Igralna roka
-
Neigralna roka
-
Trup
-
Noge
Drugi vidiki:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati: kako in kdaj:
1.
2.
3.
5
ANALIZA FORHEND VOLEJA
Ime igralca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
Rešitev
1 Prijem
2 Začetni položaj
3 Priprava in udarec
a) Lopar
b) Zapestje
c) Komolec
d) Ramena
e) Točka zadetka
e) Delo nog in ravnotežje
4 Izmah
Drugi vidiki:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati; kako in kdaj:
1.
2.
3.
6
ANALIZA BEKEND VOLEJA
Ime igralca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
Rešitev
1 Prijem
2 Začetni položaj
3 Priprava in udarec
a) Lopar
b) Zapestje
c) Komolec
d) Ramena
e)
Točka zadetka
e) Delo nog in ravnotežje
4 Izmah
Drugi vidiki:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati; kako in kdaj:
1.
2.
3.
7
ANALIZA SMEŠA
Ime igralca: ______________________________________ Datum: ________
Težava Da/Ne
Rešitev
1 Prijem
a) Postavitev in ravnotežje
b) Diagonalni položaj
2 Pospeševanje in točka zadetka
b) Gibanje igralne roke
-
Komolec
-
Ramena
-
Zapestje
c) Točka zadetka
d) Delo nog in ravnotežje
e) Uskalejnost rok
4 Izmah
a)
Položaj loparja
b) Ravnotežje
Drugi vidiki:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Stvari, ki jih je potrebno izboljšati; kako in kdaj:
1.
2.
3.
8
1.
Kaj ste spoznali novega? Zapišite tri nove stvari, ki jih boste vključili v treninge.
1.
2.
3.
2.
Zapišite kako se imenuje analiza, ki ste opravili in ali obstaja tudi drugačen način vrednotenje
teniške tehnike/igre.
1.
2.
9