NAVODILA ZA UPORABO VINSKE VITRINE

NAVODILA ZA UPORABO
VINSKE VITRINE
MODEL
Wood Classic 14/S
Wood Classic 40/S
Wood Classic 60/S
Wood Classic 80/S
VISTA 40X
VISTA 40N
PRESTIGE 40
PRESTIGE 60
VISON 14/N
VISON 40/N
VISON 60/N
Oznaka na artiklu:
Je v skladu z naslednjimi direktivami:
2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE
97/23/CE
In je poleg tega v skladu z naslednjimi tehničnimi usklajenimi standardi:
UNI EN 292-1 Edit. 1991
UNI EN 292-2 Edit. 1991
CEI EN 50106 Edit. 1997
CEI EN 55014-1 Edit. 1998
CEI EN 55014-2 Edit. 1998
CEI EN 50081-1 Edit. 1993
CEI EN 61000-3-2 Edit. 1993
CEI EN 61000-3-3 Edit. 1994
CEI EN 60335-1 Edit. 2004
CEI EN 60335-2-89 Edit. 2004
EN 50366 Edit. 2003
Hvala za nakup naše vinske vitrine, želimo da bo naš najkakovostnejši izdelek poskrbel
za vaše vino. Pred začetkom uporabe vinske vitrine prosimo preberite in sledite
varnostnim navodilom in navodilom za uporabo.
1
KAZALO
1 – NAJBOLJŠE MESTO ZA POSTAVITEV VITRINE DUNAVOX BACCUS GENIUS?
stran. 3
2 – NASTAVITEV – ZAČETEK DELA
stran. 5
3 – FUNKCIJE IN OPCIJE
stran. 9
4 – OKOLJSKE RAZMERE
stran. 10
5 – NASVETI ZA OHRANJEVANJE OKOLJA
stran. 11
6 – PERIODIČNO VZDRŽEVANJE
stran. 11
7 – NEPRIJETNOSTI IN NAPAKE
stran. 12
Zahvaljujoč preprostim in pametni razlag nadzora, naša Dunavox Bacchus Genius vitrina
je pravilen izbor za hranjenje in prikazovanje vina.
Naš nadzor omogoča enostavno uporabo hladilnika za končnega uporabnika in doda vitrini
edinstveno prilagodljivost. Govorimo o le en temperaturi ali več(multi) temperaturni nastavitvi,
izbira je preprosta pri namestitvi hlajenje, ali med uporabo, le izberemo v meniju, kar želite.
MULTITEMPERATURE
VEČTEMPERATUR
ONE TEMPERATURE
ENATEMPERATURA
Večtemperaturni-sistem
je kot nalašč, za hranjenje
različnih vin in vsako vino je
tako ohlajeno na pravo
temperaturo
Enotemperaturni-sistem, vam
omogoča, nastavitev enake
temperature za ohranjanje
vašega vina in staranje.
Temperatura se lahko nastavi
od +2 ° +20 °. To je najboljša
alternativa v kolikor nimamo
vinske kleti.
2
CANTINA
BAR
Novi Cantina-sistem omogoča
ohranjanje vaših steklenic v
idealni mikroklimi, brez
potreb nastavitev.
Naš nasvet za hranjenje vina
Multi-temperaturne vitrine ponujajo možnost, da vino ohranjajo na pravi
temperaturi. Prosimo, oglejte si spodnjo tabelo z nasveti za hranjenje različnih
vin. Za ohranitev in staranje vašega vina, izberite možnost ena temperatura
(MONO TEMPERATURE) in nastavite pravo delovno temperaturo, ki jo želite
ali se namesto tega odločite za tako nastavitev bar (Cantina), kjer bo vaše vino
vedno hlajeno pri stalni temperaturi 12 °C.
Priporočene temperature vina:
- Rdeče vrhunsko vino +17°C +19°C
- Rdeče vino +15°C +17°C
- Rose +9°C +11°C
- Peneče vino +7°C +9°C
- Belo vino +5°C +7°C
1 – NAJBOLJŠE MESTO ZA POSTAVITEV DUNAVOX BACCUS GENIUS
VITRINE?
-
Ne nameščajte vitrine na odprtih prostorih in je ne izpostavljajte dežju
Vitrina mora biti nameščena na ravno površino in jo je treba popolnoma
izravnati: za pridobitev tega uporabite nastavljive noge.
Vitrino namestite na dobro prezračevanem mestu daleč stran od virov
ogrevanja (radiatorji, kuhalniki) in neposredno izpostavljeno soncu. Da
3
-
osvetlite vitrino je priporočljiva uporaba fluorescentnih svetil.
Preverite vitrino, da ugotovite, da ni nastala škoda med prevozom.
Začetek delovanja NAVODILA
Preden priključite vtikač v vtičnico naj vitrina miruje na mestu vsaj eno uro. V primeru, da je
transport bil opravljen na način da je bila vitrina postavljena horizontalno je priporočeno da
miruje 24ur. Preverite, da je dejanska napetost omrežja ustreza tistemu, ki je naveden na tablici
tehničnih podatkov. Ne polagajte ničesar na ohišju (rastline, škatle, itd.) In pustite prostor za
najmanj 50cm nad vitrino.
Električna vtičnica kjer bo vitrina vključena naj bo zaščitena z visoko občutljivim stikalom (V
= 16A, Id = 30mA) in povezan z ozemljitvijo.
OZEMLJITEV NAPELJAVE JE OBVEZNA IN JE ZAHTEVANA PO ZAKONU.
PODJETJE JE UREDILO TO POVEZAVO V SKLADU Z OBSTOJEČIMI STANDARDI
TOREJ ODKLANJAMO VSAKO ODGOVORNOST ZA MOŽNE POŠKODBE NA
LJUDEH ALI STVAREH.
Pod nobenimi pogoji ne priključite vitrino na napetost z adapterji, več vtičnimi vtičnicami ali
podaljški, in se prepričajte, da je sposobnost električne napeljave in električne vtičnice v skladu
s predpisi ki so primerni za nazivno moč enote navedene na tablici. Če ste v dvomih ali za
redno preverjanje varnosti električne napeljave in priključenih enot, se obrnite na usposobljeno
osebje *.
Po priklopu naj bo vitrina vključena približno 2 uri s izključeno osvetlitvijo in prazna.
Nato vstavite steklenice: ne postavljajte steklenic preko roba polic, saj preko sprednjega
roba polic temperatura ni zadovoljiva za dobro hranjenje in preko zadnjega roba kjer
prekinemo pravilno kroženje zraka v vitrini.
Vitrina je lahko opremljena s ključavnico (neobvezno). V tem primeru hranite ključe izven
dosega otrok.
OPOZORILO: NIKOLI NE ZMOČITE DELE VITRINE KJER SO ELEKTRIČNE
KOMPONENTE PRISOTNE. NIKOLI NE SPREMINJAJTE DELOV VITRINE KJER SO
HLADILNE KOMPONENTE PRISOTNE. VITRINA NI PRIMERNA ZA UPORABO V
NEVARNIH PROSTORIH Z MOŽNOSTJO POŽARA, EKSPLOZIJ ALI SEVANJA.
Otroci ali ljudje s telesno, čutno, duševno ali gibanja invalidnosti, ali ljudje, ki nimajo
potrebnega znanja in izkušenj naj ne uporabljajo vitrine kajti to lahko vodi do nevarne situacije.
Osebe, odgovorne za njihovo varnost naj jim podajo natančna navodila ali naj prikažejo
uporabo te opreme;
Poskrbite da se otroci ne igrajo z to napravo.
* Nekatere naloge ki so opisane v teh navodilih morajo biti izvedena s strani strokovnjaka: oseba z ustreznim
usposabljanjem in potrebnimi izkušnjami, da se zaveda tveganja, medtem ko izvaja neko operacijo, zaradi česar
mu je omogočeno, da sprejme prave ukrepe za zmanjšanje možnosti poškodb za sebe ali drugo osebo.
4
2 – NASTAVITEV – ZAČETEK DELA
1. Menu
2. OK
3. Shift
4. Shift in Luč
SPLOŠNI OPIS
Termostat ima štiri različne gumbe in en prikazovalnik:
1. Meni: To stikalo je za vklop in izklop (on/off), in se aktivira pritiskom na MENU, ko vitrina
deluje (ko lahko vidite glavni okvir). Ko ste znotraj katerega koli menija pritisnete meni in
izstopite ven iz njega.
2. Ok: potrdite svojo izbiro
3. Gor: Uporablja se za dvig nastavitve, in izbiro parametra
4. Dol: To se uporablja za nižanje nastavitve in za svetlobo ter izbiro parametrov
ZAČETEK DELA – ZAČETEK NASTAVITEV
1) V trenutku ko vključite vitrino se bo na prikazovalniku prikazalo: STAND BY
2) Izberite jezik:
Ko izberete želeni jezik pritisnite OK za potrditev.
3) Izberite kako boste uporabljali vašo vitrino.
5
4) Izberite temperaturo:
Prikaz možnosti – CANTINA (BAR)
Med delovanjem bo prikazana dejanska temperatura v vitrini
Dejanska temperatura v vitrini.
Takšen je prikaz v kolikor izberete eno
temperaturo.
Note: ko vključite vitrino bo na prikazovalniku prikazana trenutna temperatura v vitrini počakajte da bo dosežena
nastavljena temperatura.
Prikaz možnosti – MULTI TEMPERATURE (VEČ TEMPERATUR)
Med delovanjem bo prikazana dejanska temperatura v vitrini ali nastavljene vrednosti
(set)
6
Dejanska temperatura v vitrini.
Takšen je prikaz v kolikor izbirate
temperaturo.
Glavni Menu delovanje
• UPORABA / MENU
7
• NASTAVITEV TEMPERATURE (NI ZA FUNKCIJO CANTINA)
OPOZORILO: vsakič ko spremenite način uporabe preverite da je temperatura primerna za vas (poglejte
TEMPERATURE m2)
Pritisnite za izbiro področja v katerem
želite spremeniti temperaturo.
Pritisnite
za
izbiro
področja v katerem želite
spremeniti temperaturo.
• ODTAJANJE
Vitrina se samodejno odtaja, možnost je vključiti tudi ročno odtajanje.
Vklop ročnega odtajanje izberite MENU izbira odtajanje »DEFROSTING« in potrdite, da
pritisnete OK
• SERVICE
Termostat ima svoje nastavitve v meniju v katerega lahko vstopite le z geslom. V servisnem
meniju so določene nastavitve parametrov vitrine in drugih diagnostičnih podatkov. Servisni
meni je namenjen za pooblaščene tehniki za reševanje morebitnih hladilnih ali termostatskih
napak.
• IZKLOP
Za izklop hladilnika pritisnite tipko MENU in izberite s pomočjo shift gumba »SWITCHING
OFF« in potrdite s tipko OK. Nato se bo izpisalo sporočilo »good bye«. Ko je vitrina
izključena na prikazovalniku bo prikazano sporočilo:
8
Opomba: Če hladilnik izključimo s tipko MENU je potrebno ponovno nastaviti vse nastavitve ponovno (glej
začetno zaporedje - začetek nastavitev). V kolikor se dogodi prekinitev napajanja bo nadaljevanje delovanja
avtomatsko kakor so bile nastavitve pred prekinitvijo napajanja.
3 - FUNKCIJE IN OPCIJE
a - OHRANJEVALNIK ZASLONA
Med normalnim delovanjem (brez napak ali meni operacij) bo prikazovalnik prikazoval
"BACCHUS GENIUS". Napis se ponovi 4-krat zaporedoma potem se izpisuje od desne proti
levi in od leve proti desni.
b - OSVETLITEV
Če želite izklopiti osvetlitev pritisnite na gumb in takoj se bo izklopila luč v notranjosti vitrine.
c – AKTIVNI KARBONSKI FILTER
Vina običajno absorbirajo zunanje vonjave, ki lahko poškoduje njihov vonj, zato se uporablja
Bacchus Genius filter z aktivnim ogljem, ki skrbi za kakovost zraka.
Priporočamo, da se nadomesti enkrat letno.
d - ANTI-UV STEKLO
Dvojno, izolacija, brez megle, kristalno steklo je obdelano da zaščititi notranjost pred UV žarki.
e - ALARM
• ALARM za odprta vrata
Če pozabite zapreti vrata se bo po nekaj minutah vključil alarm, (dvojni tako svetlobni in tudi
zvočni).
Če želite ustaviti alarm je pritisnite na katero koli tipko.
• TEMPERATURNI ALARM
Sistem nenehno meri temperaturo v vitrini
V kolikor se zgodi, da je temperatura nekaj časa drugačna od nastavljene, potem se vključi
alarm.
Kadarkoli se vključi temperaturni alarm si lahko ogledate sporočilo na zaslonu povezan z njim,
zaslon prične utripati in slišali boste zvočni signal.
Če se vključi alarm, ki vas obvešča, da je temperatura višja, boste videli izpisano "" HT ""
izmenično z vrednostjo temperature na katero se nanaša alarm.¸
Če se vključi alarm, ki vas obvešča, da je temperatura nižja, boste videli izpisano "" LT ""
izmenično z vrednostjo temperature na katero se nanaša alarm.
• ALARM za recilkulacijo (samo v VERSION MONO-temperatura)
Ko temperatura posode z hladilnim plinom ni homogena (običajno zaradi napak pri delovanju
sistema za kroženje zraka), se na zaslonu izpiše naslednje sporočilo izmenično z vrednostjo
temperature na spodnji strani.
9
Lahko se ta alarm pojavi v primeru spremembe iz multi-temperature v mono-temperaturo pri
polni obremenitvi. V tem primeru počakajte nekaj ur in preverite konec signala.
Primeri vključenega alarma:
Opcija ena temperatura: alarm
previsoka temperatura je vključen.
Prikazovalnik
osvežuje
na
sekunde
se
2
Opcija več temperatur:
alarm
previsoka
temperatura je vključen.
Opcija več temperatur:
alarma
previsoka in
prenizka temperatura sta
vključena.
Prikazovalnik
se
osvežuje na 2 sekunde
OPOMBA: DA USTAVITE ZVOK MED ALARMOM PRITISNITE KATERIKOLI GUMB
POLICE:
Največja obremenitev polic je 27kg (40kg za 600l model)
2. lesene police iz
materiala odpornega od
plesni
1. črne police
iz plastike
3. drsni predal
4. drsne police z
lesenim prednjim
delom
ZAMENJAVA NAČINA ODPIRANJA VRAT
Na zahtevo je mogoče obrniti smer odpiranja vrat, v kolikor želite zamenjati smer odpiranja
vrat pokličite proizvajalca.
Opozorilo: Naslednji postopek lahko izvede le specializiran tehnik ali strokovna oseba.
4 – OKOLJSKE RAZMERE
Če želite, da bodo podnebne razmere na območju, kjer je nameščen BACCHUS GENIUS v
mejah navedenih v serijski številki oznake bo morda potrebno namestiti klimatsko napravo. Ta
klimatska naprava mora imeti nadzor relativne vlažnosti, ker prekomerna vlažnost lahko
poslabša optimalno delovanje vitrine. Vitrina naj ne bo nameščena na prepihu. Vitrina ne sme
biti postavljena v bližino vrat ali v bližini naprav, kjer se giblje zrak (kot so klimatska naprava /
prezračevalno / ogrevalni sistem za izstop zraka).
5 – NASVETI ZA OHRANJANJE OKOLJA
10
Pakiranje
Pakiranje je iz 100% recikliranih materialov in logotip recikliranje je natisnjen na njemu.
Za odpadke poskrbite kakor zahteva lokalna zakonodaja.
Plastične vrečke in polistirena dele se mora odstraniti od otrok, saj je lahko nevarno.
OHIŠJE
V kolikor želite zavreči vitrino in odstraniti kompresorsko olje in plin freon sledite
lokalnim smernicam za odpad in reciklažo.
Odstranite vrata in napajalni kabel pred odstranitvijo.
Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadkih Električni in
elektronski opremi (WEEE). Z pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja tega izdelka. Simbol na izdelku in na dokumentih, ki spremljajo izdelek, kaže
da s tem aparatom ni dovoljeno ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega pa se
izroči na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti izvedena v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odlaganje
odpadkov. Za podrobnejše informacije o zdravljenju, predelave in recikliranja tega izdelka se
obrnite na pristojen mestni organ, odstranjevanje odpadkov, komunalno ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
6 – PERIODIČNO VZDRŽEVANJE
Pred začetkom morebitnih popravkov na vitrini izključite vitrino iz omrežja.
Mehanski deli ohišja vitrine ne potrebujejo rednega vzdrževanja, vendar je za dobro ohranitev
vitrine potrebno natančno periodično čiščenje:
• ZUNANJI DEL OHIŠJA: kadar je to potrebno, je treba zunanji del ohišja očistiti z mehko
suho krpo. Če želite odstraniti madeže uporabite toplo vodo in nevtralno milo nato dobro
sperite in posušite.
• POVRŠINE IZ NERJAVEČEGA JEKLA: sperite s toplo vodo in nevtralnim milom, dobro
sperite milo in osušite do suhega z mehko krpo. Izogibajte se uporabi alkohola, acetona topila
ali drugih topil.
• LESENO OHIŠJE: lesene površine so zaščitene z lakom, da ostane čista uporabite samo
mokro krpo, z vodo ali z zelo nežnim milom. Ne uporabljate gobic z grobimi deli. Nikoli ne
uporabljajte izdelkov kot so alkohol, aceton topilo, sredstvo za odstranjevalec madežev.
• POVRŠINE IZ PLASTIČNIH MATERIALOV: sprati z vodo in nevtralnim milom. Dobro
izperite in posušite z mehko krpo. Izogibajte se uporabi alkohola, acetona topil ali drugih topil.
• STEKLENE POVRŠINE: uporabite le čistila namenjena čiščenju stekla. Izogibajte se rabe
vode saj lahko pusti film kalcija na steklenih površinah.
Za tank za čiščenje ravnajte kot sledi:
1. Izklopite enoto in izvlecite vtikač iz vtičnice GENIUS BACCHUS
2. Odstranite izdelke (steklenice) in police iz omare
11
3. Pustite vrata odprta in počakajte, da je temperatura v kabinetu enaka kakor v okolici
4. Sperite notranjost omare z vodo in nevtralnim milom nato pa ga obrišite s krpo
5. Ne uporabljajte vodnega curka za čiščenje vitrine: električne napeljave se lahko poškodujejo
nato zamenjajte police, vključite vitrino in izključite osvetlitev: po 1 uri lahko vstavite izdelke
(steklenice)
Enkrat letno očistite tesnilo vrat s toplo vodo in nevtralnim milom. Dobro izperite in posušite,
potem nanesite tanko plast vazelina, da bo spoj mehak in prilagodljiv. Ne uporabljajte
koničastih ali ostrih predmetov, saj lahko poškodujete tesnjenilo.
POZOR TO DELO NAJ BO IZVEDENO S STRANI SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ALI
STROKOVNE OSEBE.
7 – NEPRIJETNOSTI IN NAPAKE
NAPAKE PRIKAZOVALNIKA
V primeru okvare boste videli na zaslonu sporočilo začel bo utripati prikazovalnik in slišali
boste zvočni alarm.
Če pritisnete katerokoli tipko na zaslonu se bo zvočni alarm ustavil in sporočilo z napako bo
izmenično prikazana na glavnem meniju.
V primeru, da se zgodi več napak boste videli na prikazovalniku videli sporočilo v zvezi s
predhodno napako.
NAPAKE NA PRIKAZOVALNIKU:
KADARKOLI SE DOGODI NEPRIJETNOST KAKOR SPODAJ OPISANO PROSIMO
KONTAKTIRAJTE SERVIS.
OPIS
SPOROČILO NA
PRIKAZOVALNIKU
Napaka termostata
PROBE S1
Napaka uparjalnika
PROBE S2
Napaka termostata
Preobremenitev kompresorja
Najdaljše odtajanje
PROBE S3
COMPRES. WORK
DEFROST TIME
Izklop tipk
LCD REMOVED
RAZLOG
Vrednost preko meje uničenja
termostata
Vrednost preko meje uničenja
uparjalnika
Vrednost preko meje
Kompresor se ne izključi
Konec odtajanja, temperatura
ni bila dosežena v določenem
času
V KOLIKOR JE NAPAJALNI KABEL POŠKODOVAN JE POTREBNO, DA SE
IZOGNEMO MOŽNOSTI POŠKODB, ZAMENJATI KABEL S STRANI
SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ALI STROKOVNE OSEBE.
Naše podjetje zavrača vsako odgovornost, če so v vitrini izvirne delovne funkcije bile
spremenjene s kakršno koli spremembo (dodajanje ali odstranjevanje električnih in mehanskih
komponent) ali zaradi ne spoštovanja ali sledenja navodilom, ki so v tem dokumentu.
POPRAVILO ALI ZAMENJAVA LUČI MORA BITI IZVEDENA S STRANI
KVALIFICIRANE OSEBE, IZKLJUČITI JE POTREBNO NAPAJALNI KABEL.
ZAMENJATI LUČ Z IDENTIČNO.
12
Za pravilno kroženje zraka v notranjosti vitrine, kakor je prikazano v ilustraciji, ne ovirajte
mesta ki so označena za kroženje zraka z steklenicami.
13