Šolske judo lige 2013/2014

Mala šola juda
v nedeljo,
9. 3.
2014
3. krog
Dostop do dvorane
je može tudi z Obvozne ceste ali
z mestnim avtobusom št. 14.
JUDO
Šolske judo lige
2013/2014
ŠC JEŽICA
Savlje 6
PRIJAVNICA – OBVEZNO PRINESTI S SEBOJ
PRIJAVLJAM
svojega otroka, da nastopi v sklopu tekmovanj Šolske judo lige 2013/2014
v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.
TEKMOVALNA
TAKSA
v višini 10,00 EUR
Priimek in ime otroka:
OŠ
M Ž
spol (obkroži)
razred
DOVOLJUJEM
da se fotografije in rezultati tekmovanj lahko objavijo na spletni strani Mala šola juda, v internem glasilu Mala šola juda
in v albumu Mala šola juda.
Ime in priimek starša (tiskano):
teža
Izpolni odgovorna oseba
PRI PRIJAVI in TEHTANJU
na dan tekmovanja.
Podpis odgovorne osebe:
Podpis starša / zakonitega zastopnika
Datum: 9. 3. 2014
Mala
Šola
Juda
Čeprav se v Šolski judo ligi tudi pomerimo med seboj,
ostajata glavna cilja druženje in spoznavanje otrok, njihovih trenerjev in staršev.
PRAVILA TEKMOVANJA
1. ŽREB:
Tekmovalci 1. in 2. razredov so razdeljeni v skupine glede na težo po 4, tekmovalci
3.–5. razredov pa po 8 tekmovalcev, odvisno od udeležbe. Deklice in dečki tekmujejo
v ločenih skupinah.
Borbe v skupinah s po 4 tekmovalci, potekajo po sistemu »vsak z vsakim«.
2. NAČIN TEKMOVANJA:
JUDO BORBE (BORBA ZA PASEK) – 1. razredi:
Tekmujejo v tachi wazi (borbi stoje) za »odvzem paska« na velikosti borilnega
prostora 3x3m. Sodnik nato obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva
pasova na sredini hrbta. BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD na sodnikov znak
»HAJIME«. Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.
Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi (maksimalno število borb je tri).
V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere
in s tem zmaga borbo. Če pasek pobere tekmovalec kateremu je pasek padel, mu
ga sodnik popravi in borba se prične na novo. V primeru, da je situacija v borbi
nevarna za tekmovalca lahko sodnik prekine in ponovi borbo. V primeru, ko enemu
od tekmovalcev pade na tla in mu nasprotnik takoj ne vzame paska, sodnik borbo
prekine, popravi paske obeh tekmovalcev in tekmovalca nadaljujeta borbo stoje.
V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta
istočasno), sodnik borbo ponovi. Maksimalna dolžina vseh borb za pasek je 1,5 min
(90 sek.) brez ustavljanja. Po 1,5 min se zmago upošteva trenuten rezultat. V primeru
izenačenega rezultata, zmagovalca določi SUMO borba na eno zmago.
JUDO BORBE (TACHI WAZA) – 2., 3., 4. in 5. razredi:
Tekmujejo v Judo borbah (tachi waza) na velikosti borilnega prostora 3x3m.
Borba traja 1,5 min (90 sek.) brez zaustavljanja. V primeru izenačenega rezultata,
zmagovalca določi SUMO borba na eno zmago.
Začetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem,
nato začnejo borbo v položaju:
– 2. razredi – judo borba se prične s prijemom za gard na sodnikov znak »HAJIME«.
– 3., 4. in 5. razredi – judo borba se prične brez predhodnega prijema za gard na
sodnikov znak »HAJIME«.
Borba poteka samo v stoječem položaju (v Tachi wazi), kjer se točno beležijo akcije
tekmovalcev (yuko - 5 točk, wazaari - 7 točk ali ippon - 10 točk).
Borba poteka po pravilih JZS za starejše in mlajše dečke/ce. Dovoljeni so vsi meti in
vse tehnike (razen tehnik z obeh ali enega kolena, telesnih metov, kansetsu waze,
shime waze in prijemov za hlačnico oz. objemanje noge). Sodnik ne prekinja borbe
dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega
telesa. Ko tekmovalca padeta na tla se borba prekine (NI borbe v parterju) in se
nadoljuje zopet v borbi stoje. V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca
sodnik prekine borbo in borba se nadaljuje stoje iz prijema.
URNIK TEKMOVANJ
Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas ali enostranski gard dobi
kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:
– SHIDO 1 nasprotnik dobi YUKO (5 TOČK)
– SHIDO 2 nasprotnik dobi WAZARI (7 TOČK)
– HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON (10 TOČK)
Zmaga tekmovalec, ki ima večje število točk ali manjše število kazni!!!
V KOLIKOR KATERI OD TEKMOVALCEV POSKUŠA DIREKTNI NAPAD POD PAS DOBI
HANSOKUMAKE IN IZGUBI BORBO!!!
POLIGON – vsi razredi:
Tekmovalec prične na časomerilčev znak »HAJIME«. Poligon mora opraviti točno
po navodilih. Poligon prične v obroču in ga konča v obroču – šele ko tekmovalec
doskoči v obroč, časomerilec ustavi štoparico. Na sredi poligona mora tekmovalec
prenesti 2 tenis žogice, vsako posebej, v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim
krajšem času. Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil)
jo mora pobrati, jo dati v obroč ter šele nato gre lahko po drugo žogico). Ko sta obe
žogici v drugem obroču, je konec poligona in časomerilec ustavi štoparico.
Med prenašanjem žogic mora tekmovalec premagati oviro (se splaziti pod oviro) in
teči čez obroče. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek (od 1
do 3 sekund) oz. mora ponoviti vajo (ne celega poligona ampak samo vajo).
Če tekmovalec:
– izpusti kakšen obroč – za vsak obroč pribitek 1 sek
– podre konstrukcijo za preskakovanje – 3 sek.
– Žogica mu uide iz obroča – popraviti mora žogice, preden lahko nadaljuje s
poligonom.
Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in poligon.
V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo
borbah.
Podrobnejša pravila si lahko preberete na www.malasolajuda.si
2. OBVEZNA OPREMA
kimono – zgornji del, hlače in pas
Možen je nakup kimona na tekmovanju.
3. TEKMOVALNA TAKSA
Tekmovalna taksa znaša 10 eur.
PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE!!!
RAZRED
ZAČETEK
TEHTANJA
ZAČETEK
TEKMOVANJA
PREDVIDEN KONEC
TEKMOVANJA
8.45–9.00
9.15
10.45
– judo borba
– poligon
NAČIN TEKMOVANJA
2. RAZREDI
DEČKI DO 26 kg
in VSE DEKLICE
2. RAZREDI
DEČKI NAD
26 kg
10.45–11.00
11.15
12.45
– judo borba
– poligon
1. RAZREDI
DEČKI DO 22 kg
in VSE DEKLICE
12.45–13.00
13.15
14.45
– borba za pasek
– poligon
1. RAZREDI
DEČKI NAD
22 kg
14.45–15.00
15.15
16.45
– borba za pasek
– poligon
3., 4. IN 5.
RAZREDI
VSI DEČKI
IN DEKLICE
16.45–17.00
17.15
19.00
– judo borba
– poligon
Vsi udeleženci
prejmejo medalje in
priznanja.
Vsi
tekmovalci
dobijo tudi
krofe.
PROSIMO NE
ZAMUJAJTE NA
TEHTANJE!!!
Mala
Šola
Juda
DEČKI
1. IN 2. RAZRED
Potrebno je, da starši poznate
okvirno težo vašega otroka
in pridete na tekmovanje ob
predpisanem urniku. Zaradi velike
udeležbe otrok v preteklih letih smo
namreč dečke 1. razredov razdelili v
skupine (do 22 kg in nad 22 kg),
dečke 2. razredov pa v
skupine (do 26 kg in
nad 26 kg).
Mala šola juda
www.malasolajuda.si