sezona stagione 2011-2012 - Slovensko stalno gledališče

IÈRE
OL
IN M
EL
OQU
TE P
PTIS
A
N-B
JEA
GIA
/RE
O
SAM
EC
REL
T
M. S
IJA
REŽ
sezona stagione 2011- 2012
www.teaterssg.it
1
ˇ
neskoncno
je poti,
ki vodijo na sceno.
ˇ zagotavlja
nasa
ˇ
oporo najzanimivejsim
predstavam veliko prej,
kot pa se dvigne zastor.
generali.
Kjer je umetnost.
2
Naša prva premiera
Miro Gavran : Šoferji
za vse čase
),
Komar (Amanda
proti desni: Lara
e
lev
Z
se.
as
ča
ali
vse
di,
ji za
rek Rashid (A
Miro Gavran: Šofer
Jurc (Franček), Ta
efka), Vladimir
(Št
er
ud
Kj
u
in
M
i)
Sadam el Yemen
e
ji za vse čase. Z lev
Miro Gavran: Šofer
as
ali
di,
(A
id
sh
k Ra
proti desni: Tare
(Niko),
i), Primož Forte
Sadam el Yemen
anček)
Vladimir Jurc (Fr
e
ji za vse čase. Z lev
Miro Gavran: Šofer
k),
če
an
(Fr
rc
Ju
imir
proti desni: Vlad
),
efka, njegova žena
(Št
er
ud
Kj
u
in
M
a)
erk
hč
anda, njuna
Lara Komar (Am
ji za vse čase.
Miro Gavran: Šofer
inu Kjuder
M
i:
sn
de
Z leve proti
agovič
(Štefka), Maja Bl
Forte (Niko),
(Nives), Primož
Panizon
a
Nikla Petrušk
ra Komar
La
a),
sed
(Bruna, so
Rashid
(Amanda), Tarek
Yemeni),
el
(Adi, alias Sadam
ček)
an
(Fr
3
Vladimir Jurc
UfficioStampaRegioneFVG
4
J.B.P. Molière
TARTUFFE
(Tartuffe, ou l’imposteur)
Prevajalec Oton Župančič
Režiser in scenograf Samo M. Strelec
Kostumografka Marita Ćopo
Avtor glasbe Dinko Appelt
Oblikovalec videa Antonio Giacomin
Lektor Jože Faganel
Gospa Pernellova, Orgonova mati Miranda Caharija k.g.
Orgon, Elmirin mož Vladimir Jurc
Elmira, Orgonova žena Maja Blagovič
Damis, Orgonov sin Primož Forte
Marijana, Orgonova hči in Valerjeva ljubimka Nikla Petruška Panizon
Valer, zaljubljen v Marijano Romeo Grebenšek
Kleant, Orgonov svak Luka Cimprič
Tartuffe, svetohlinec Branko Šturbej k.g.
Dorina, Marijanina strežnica Lara Komar
Gospod Loyal, birič Sergej Verč
Policijski uradnik Vojko Belšak k.g.
Damisovo dekle Natali Papinutti
Strežnik 1 Alen Kermac
Strežnik 2 Andraž Jug
Inspicientka Sonja Kerstein
Šepetalka Neda Petrovič
Luč Peter Korošic
Ton Diego Sedmak
Odrski mojster Giorgio Zahar
Scenska tehnika Moreno Trampuž, Marko Škabar
Garderoberka in šivilja Silva Gregorič
Nadnapisi Mara Bogatec
Sezona 2011-2012 – 2. uprizoritev
Premiera: 13. januarja 2012 na velikem odru
5
JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE
Francoski klasicistični dramatik. *15. januar 1662 (Pariz), †17 februar
1673 (Pariz). Po študiju, ki ga je spravil v stik s plemstvom, je postal
igralec v potujoči gledališki skupini. Usoda je hotela, da je okrog
leta 1642 spoznal Madeleine Béjart in njeno gledališču posvečeno
družino. Jean-Baptiste Poquelin je tako postal Molière in se pridružil
hipijem tistega časa – igralcem. V tistem času so bili igralci na zelo
slabem glasu, bili naj bi razuzdanci, krivoverci, brezverci … Če so
hoteli prejeti poslednji zakrament, so se morali javno odpovedati
svojemu poklicu, drugače so jih pokopali za pokopališki zid,
kamor so spadali morilci in nekrščeni otroci. Kljub temu pa je ves
čas užival podporo kralja Ludvika XIV., ki ga je marsikdaj zaščitil
pred napadi klerikalnih krogov in plemiških dvorjanov. Molière
je s svojimi komedijami v Pariz prinesel nekaj novega, pristno
gledališkega, v svojem delu je združil kulturo vladajočega razreda
z ljudskimi elementi in živim jezikom. Meščan, ki se je dolga leta
kalil na francoskem podeželju, se je v svojih delih rogal takrat
popularnim plemiško-aristokratskim preciozam, jezikovnim
puhlicam, baročnim modnim muham oblačenja in ličenja,
gizdalinski estetiki in neumnosti literarnega donkihotstva. Molière
je vse do smrti igral na deskah Palais-Royala v Parizu. Natanko eno
leto po smrti Madeleine Béjart je Molière zadnjič nastopil v vlogi
Argana v Namišljenem bolniku. Med predstavo je namišljeni bolnik
začel resnično umirati …
6
SAMO M. STRELEC
Rojen l. 1966 na Ptuju. Po zaključku študija gledališke in radijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
v Ljubljani, ki ga je končal z diplomsko
predstavo “Življenje plejbojev” (AGRFT
in Cankarjev dom, 1991) avtorja Dušana
Jovanovića, se je v študijskem letu 1991/92
izpopolnjeval na Visoki šoli za igralsko umetnost Ernst Busch (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) v Berlinu pri prof.
Hartmutu Lorenzu. Od l. 1990 vodi doma in
v tujini delavnice ter seminarje s področja gledališke igre in režije. Med
letoma 1992 in 1997 je bil umetniški vodja gledališke skupine Zato na
Ptuju, iz katere je izšla ponovna profesionalizacija Gledališča Ptuj, za
kar je l. 1997 prejel nagrado Zlata ptica. Med letoma 1997 in 2001 je
bil kot direktor Gledališča Ptuj pobudnik ideje za festival monodrame,
natečaja mlada dramatika ter SKUP-a, festivala komornih gledališč.
Leta 2001 je prevzel umetniško vodstvo Drame Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru.
Na gledaliških festivalih doma in v tujini redno dobiva nagrade strokovnih žirij in občinstva, med katerimi velja posebej omeniti nagradi
žlahtne režije na Dnevih komedije v Celju za Turrinijevo “Krčmarico”
Gledališča Zato. (1996) in Huebnerjevo “Marjetko, str. 89” Gledališča
Ptuj (2001) ter več nagrad za režijo “Debeluhov v krilcih” Nickyja Silverja
(Drama SNG Maribor, 2002): SKUP, Ptuj 2003, Jutarnji list »Peristil« –
festival Splitsko ljeto 2003, mednarodni festival komornega gledališča
Zlati lev, Umag 2005.
Režira v vseh slovenskih institucionalnih gledališčih, kot režiserja ga
poznajo tudi na Reki, v Beogradu in Gradcu. Med njegovimi številnimi
režijami velja razen že omenjenih izpostaviti: “Zaprta vrata” J. P. Sartra
(Gledališče Zato., Ptuj, 1993), “Prikrita opolzkost vsakdana” M. A. de la
Parre (SLG Celje, 1994), “Weisman in Rdeče lice” G. Taborija (SNG Drama
Ljubljana, 1994), “Govor malemu človeku” W. Reicha (Gledališče Ptuj,
1996), “Pohujšanje v dolini šentflorjanski” I. Cankarja (SNG Drama Maribor, 1997), “Lederksiht” H. Krausserja (SNG Drama Maribor, 1997), “Dialog med prostitutko in njenim klientom” D. Marainijeve (SNG Drama
Maribor, 1999), “Quartett” H. Müllerja (HKD Rijeka, 2001), “Plešasta pevka” E. Ionesca (Drama SNG Maribor, 2004),”Norway.today” I. Bauersime
(Drama SNG Maribor in Narodno pozorište Beograd, 2004), “Z mislijo
na dramo Ivana Cankarja Hlapci.pdf” (Drama SNG Maribor, 2005).
7
KAKO SE VSE SKUPAJ ZAČNE
Kolega Verč nas je na prvi vaji za Tartuffa v imenu vodstva
gledališča najprej pozdravil, potem pa kar obsedel. Nato so v
bralno sobo pripeljali še vsaj ducat slušateljev gledališke šole - Art
studia, češ, da bi radi enkrat videli, kako se vse skupaj začne. Da so
že doživeli glavne vaje, pa generalke, ampak, da jih zdaj zanima
takole, kako je to, čisto na začetku … In prijazno vprašali, če nimam
nič proti, če bi prisostvovali prvi vaji. Kako češ neprijazno odgovoriti na prijazno vprašanje ;-)
Po tem pa mi na koncu vaje Verč reče, da naj nekaj od tega, kar
sem govoril, napišem za (v) gledališki list.
Kaj pa vem, kaj sem govoril!? Imel sem vendar tremo. Čeprav sem
skoraj z vsemi igralci že delal, kar pomeni, da se že »malo poznamo«, sta tu Šturbejev Brane in Cimpričev Luka. Braneta seveda že
dolgo gledam zmeraj odličnega na različnih odrih, prvi spomin mi
seže tja, do mariborskega, Magellijevega Vojčka… Luka sem spoznal pred nekaj leti prav v Trstu, ko je bil še igralec v Celju; in Luka mi
je že kar takoj uvodoma lepo povedal, da ne bi rad, da bi bilo vse
skupaj »kar nekaj, približno« …
Tole, s prvo vajo, je že itak najbolj podobno temu, kakor da bi sodelavcem spodnje gate kazal, potem pa še slušatelji šole in ta njihova
želja, da bi videli, kako se vse skupaj začne … Kaj pa če se user…
em v hlače?!
Seveda je to, da sem imel tremo, malo za lase privlečeno. Tako kot
Molierov konec igre o Tartuffu.  Kajti z Univerze v Mariboru, kjer
občasno predavam, sem že navajen, da me poslušajo in gledajo …
in si svoje mislijo.
In prav to, »si svoje mislijo« bo ena od tem našega druženja! Kaj si
mislijo o tej igri, teh likih, teh vlogah igralci? Kaj si mislijo igralci o
tem, o čemer si mislim jaz, režiser? Igra je namreč že 350 let takšna,
kot je. In o njej je bilo že toliko napisanega. Prebral sem nekaj od
tega, ne prav malo, a navdušilo, spodbudilo, navdihnilo me je
takisto malo. Kaj naj jim torej pripovedujem, igralcem, kaj vse sem
prebral, kako sem načitan in pameten? Naj se s tujim perjem in
lastno pridnostjo hvalim? Ne, ne bom.
Tako jim torej povem mojo »delovno hipotezo«: Poglejmo, kaj piše
v tekstu, poglejmo, kaj si o tem mislimo, vi - igralci, jaz – režiser
in bog ve, kam nas bo to za/neslo. Kdo ve, ali bo iz posameznikov, individualistov nastal »naš« Taratuffe, ali bomo iz »jaz« in »ti«
nastali »mi«, z našim videnjem, čutenjem, raz/umevanjem Tartuffa?
8
Predvsem pa, ali bodo »oni« - gledalci vstopili v naš odrski svet?
Bodo lahko vstopili? Bodo želeli vstopiti? Bodo sprejeli povabilo »na
ples«? Ali nam bodo dali »košarico«?
Tako nekako se je začelo. Približno o tem sem govoril na prvi vaji.
Zdaj, ko tole pišem, je dobra polovica vaj za nami. Oziroma še pol
pred nami. Kolega Verča smo povabili v ekipo in zaigral bo v vlogi
Loyala, v uprizoritev bomo vključili tudi Natali, slušateljico Studia
Art. Zdi se mi, da so se igralci sprijaznili z mojimi gatami; so, kakršne
pač so, četudi demode … Ampak tudi svoje so že malo pokazali.
Zdaj postaja zanimivo! Delo me začenja radostiti. Služba postaja
služenje. Ne le eurov ;-)
Samo M. Strelec, 12. decembra 2011
ept Sama M.
Idejni režijski konc
je Tartuffa
Strelca za V. dejan
9
A), režiser Giulio
pany, Boston (ZD
The Dell’Arte Com
Cesare Perrone
, Melbourne
Malthouse Theatre
tthew Lutton
Ma
r
ise
rež
(Avstralija),
elika Britanija),
Miracle Theatre (V
t
ot
režiser Bill Sc
lièru režiserja
Plakat filma o Mo
iz leta 2007
Laurenta Tirarda
rk (ZDA),
Company, New Yo
WorkShop Theater
Gerber
režiser Charles E.
aire, Pariz
Le Théâtre Lucern
ilippe Ferran
Ph
r
ise
rež
a),
cij
(Fran
10
TARTUFFE, ORGON IN OSTALI
V družino Orgonovih se vsili za hišnega prijatelja Tartuffe - mlad mož,
na videz zelo moralen in pobožen človek, toda v resnici je prekajen
in nevaren svetohlinec. Meščan Orgon in njegova pobožnjaška mati
sta vsa prevzeta od navidezno poštenega in pobožnega mladeniča; v
njem vidita svetnika. Sprva so tudi ostali prevzeti zaradi Tartuffa. Toda
Dorina, strežnica Orgonove hčere Marijane, kmalu spozna v njegovi
osebi potuhnjenca, priliznjenca. Tudi ostali kmalu spoznajo, le Orgon
ne in ga zato še bolj časti. Vsi ga prepričujejo o Tartuffovi potuhnjenosti, toda Orgon je popolnoma pod njegovim vplivom. Njegova
“ljubezen” ga privede celo do tega, da Tartuffu obljubi zakon s svojo
edino hčerjo, Marijano. Pri tem pa ga ne ovira to, da je Marijana že
zaročena z Valerom.
Ubogo dekle je nesrečno, ne ve kaj storiti. Strežnica Dorina, dekle z
zdravim razumom in humorjem, sklene pomagati svoji gospodarici.
Vse hoče popolnoma prepričati o značaju Tartuffa. Zvabi ga v sobo,
kjer je bila - čeprav priletna, pa kljub temu še vedno lepa - Orgonova
žena Elmira. Tartuffe in Elmira začneta ljubimkati, medtem pa pred
vrati prisluškuje pogovorom Elmirin sin. Ves razburjen odhiti k očetu
povedati o sramotnem dejanju in varanju, toda oče ga v svoji veliki
veri, da sin laže, nažene od doma ter ga razdedini. Za dediča pa določi
Tartuffa.
Končno hoče Orgonu odpreti oči sama Elmira. Posreči se ji, da ga
pregovori, naj se skrije pod mizo, v svojo sobo pa zvabi Tartuffa. Le-ta ji
zopet začne govoriti o ljubezni. (Preslepljeni) Tartuffe tako pade v past
samemu Orgonu, ki se šele sedaj prepriča o Tartuffovem hinavstvu in
zlikovstvu. Toda - prepozno! Orgon je bil hišo prepisal na Tartuffa in
le-ta zdaj vsem skupaj zagrozi, da jih bo vrgel iz hiše. Toda to še ni vse!
Nesrečnemu Orgonu grozi še aretacija zaradi nekih važnih političnih
listin, ki mu jih je podtaknil Tartuffe. Ko v hišo stopi policija, se Orgon
že vda v usodo, a v zadnjem hipu se vse spreobrne: policija postane
pozorna na samega Tartuffa in spozna, da se v njegovi osebi skriva
zlikavec, licemer in hinavec.
Komedija se konča s tem, da Tartuffa odvede policija, Orgonov sin
se vrne domov in zopet postane dedič, medtem, ko pa Valer zopet
pridobi lepo Orgonovo hčer - Marijano.
Zgodba se konča po principu - konec dober, vse dobro. Najlepše pa se
pokaže že zelo star izrek: “Laž ima kratke noge!”
Vir: baza.svarog.org
11
Jean-Baptiste Poquelin Molière
Odlomki iz predgovora Tartuffu
Markizi, preciozi, rogonosci in zdravniki so tiho trpeli, ko smo jih igrali,
in se celo delali, da so se kot vsi ostali zabavali nad podobami, ki smo
jih napravili iz njih; hinavci pa sploh niso razumeli smešenja; od vsega
začetka so bili sramežljivi in so se čudili, kako da sem dovolj nesramen, da si upam igrati njihove grimase, in da si upam napasti poklic, v
katerega se meša toliko poštenih ljudi. To je zločin, ki mi ga niso znali
oprostiti.
Po njihovi hvalevredni navadi so svoje interese prekrili s skrbjo za Boga
in Tartuffe je, po njihovem mnenju, igra, ki napada verovanje. Od konca
do kraja je polna gnusnosti in v njej ni najti ničesar, kar ne bi zaslužilo
grmade. Vsi zlogi v njej so neverni, same geste v njej so zločinske, in
tudi najmanjši pogled, najmanjši premik glave, najmanjši korak na
desno ali levo, v njej skriva skrivnosti, ki jih lahko razlagajo meni v zlo.
Če se bo kdo z dobrimi nameni potrudil, da bo preiskal mojo komedijo, bo brez dvoma videl, da so moji nameni v njej povsod nedolžni
in da se nikjer ne igram s stvarmi, ki jih je potrebno spoštovati, da sem
komedijo obravnaval tako previdno, kot narekuje zahtevnost snovi in
da sem vložil vso svojo umetnost in vso skrb, ki sem je bil sposoben,
da bi čimbolj razločil lik hinavca od lika pravega vernika. Za to sem
porabil dve cele dejanji za pripravo prihoda mojega sramotneža. Le-ta
v nobenem trenutku ne pusti gledalca v dvomih; najprej ga spoznamo
po oznakah, ki sem mu jih dal in, od začetka do konca, ne pove niti ene
besede, ne stori niti enega dejanja, ki ga pred gledalci ne bi slikal kot
značaja zlobneža in ki ne bi hvalil značaja resnično dobrega moža, ki
mu stoji nasproti.
Če je namen komedije popraviti grehe ljudi, ne vidim razloga, zakaj bi
lahko bil pri tem kdo izvzet. Tale tu je, v naši državi, dosti bolj nevaren
kot vsi ostali in videli smo, da ima gledališče veliko sposobnost odpravljanja takih napak. Najlepši odlomki resne moralitete so najpogosteje
šibkejši od tistih v satiri in večine ljudi ne prevzame nič tako, kakor
slika njihovih napak. Nič ne zadane greha tako kot to, da ga izpostaviš
posmehu vsega sveta. Lahko je trpeti grajanje, nemogoče je trpeti
posmeh. Človek si želi biti zloben, a nikoli smešen.
Ne morem zanikati, da so nekateri Cerkveni očetje obsodili komedijo,
ampak prav tako ni moč oporekati meni, da so bili nekateri, ki so jo
obravnavali malo bolj prijazno. Tako je avtoriteta, s katero si dovolijo
cenzuro, uničena zaradi tega razkola; in edina posledica, ki bi jo lahko
sklepali iz te različnosti mnenj v duhovih, razsvetljenih z isto lučjo, je,
12
da so na komedijo gledali drugače in da so jo eni obravnavali v njeni
čistosti, medtem ko so jo drugi gledali skozi njeno pokvarjenost in jo
zamešali z vsemi zločinskimi spektakli, za katere so imeli prav, ko so jih
imenovali spektakle podlosti.
In, res je, ker je potrebno razpravljati o stvareh in ne o besedah, in ker
večina nesoglasij izhaja iz nerazumevanja in pripisovanja nasprotnih
pomenov istim besedam, nam ne ostane drugega kot ustaviti let
nesporazumov in pogledati, kaj je komedija sama po sebi, da bi videli,
ali jo je moč obsoditi. Brez dvoma se bo izkazalo, da, glede na to, da ni
nič drugega kot navdahnjena pesnitev, ki s prijetnimi pouki predstavlja
človeške napake, je ni moč cenzurirati brez nepravičnosti, in če hočemo prisluhniti pričevanju antike, nam bo povedala, da so komediji peli
hvalnice najbolj slavni filozofi, tisti, ki jim je bil poklic resna modrost in
ki so brez prestanka kričali za grehi svojih stoletij.
Filozofija je dar z neba; podarjena nam je bila, da lahko svoje duše skozi
kontemplacijo naravnih čudes privedemo do spoznanja Boga; vseeno
pa vemo, da so jo večkrat uporabili proti svojemu namenu in jo zaposlili z namenom, da podprejo nevero. Tudi najbolj svete reči niso zakrite
pred pokvarjenostjo ljudi; in vidimo sramotneže, ki vsak dan zlorabljajo
verovanje in ga hudobno uporabljajo za najhujše zločine.
Vedno je potrebno ločiti zlorabo od namena umetnosti, in kot ne
pomišljamo braniti medicine, četudi je bila v Rimu prepovedana, niti
filozofije, ker je bila javno obsojena v Atenah, ne smemo tudi ne hoteti
prepovedati komedije, ker je bila v nekaterih obdobjih cenzurirana.
Ta cenzura je imela svoje razloge, ki zdaj ne vzdržijo več. Zaprla se je v
tisto, kar je mogla videti in ne smemo je nikoli potegniti iz mejnikov, ki
si jih je postavila, je raztegniti dlje in zamenjevati nedolžnega s krivim.
Komedija, ki jo je cenzura prepovedala ni niti približno komedija, ki jo
mi želimo braniti. Moramo paziti, da ne bi pomešali ene z drugo. To sta
dve osebi, katerih vrednote so povsem nasprotne. Ena z drugo nimata
ničesar, razen podobnosti v imenu; in storili bi grozljivo krivico, če bi
hoteli obsoditi Olimpo, ki je ženska, polna dobrega, ker je prej obstajala
druga Olimpa, ki je bila razuzdanka. Podobne obsodbe bi, brez dvoma,
v svetu napravile velik nered.
Priznam, da je nekatere kraje vredneje obiskovati kot gledališče; in če
želimo kriviti vse stvari, ki se ne nanašajo neposredno na Boga in naše
zdravje, je jasno, da mora komedija biti ena izmed njih in nič ne bo
narobe, če bo obsojena z vsemi ostalimi; vendar če predpostavimo, kot
je resnica, da se tudi dejanja vere kdaj prekinejo in da ljudje potrebujejo razvedrilo, trdim, da jim ne moremo najti bolj nedolžnega, kot je
komedija.
13
KRATKA KRONOLOGIJA NASTANKA
TARTUFFA
1664
12. maj: predzadnji dan slavnosti v Versaillesu, posvečene Užitkom Začaranega otoka, je Molièrov ansambel igral Tartuffa pred
Ludvikom XIV. v nepopolni obliki. Po tej uprizoritvi je bila igra
prepovedana in se ni pojavila ne v tiskani obliki v knjižnicah, ne na
odru. Zato o tej verziji igre ne vemo skoraj ničesar. Le pričevanje
La Grangea, igralca v Molièrovi skupini, namiguje na to, da je šlo za
prva tri dejanja komedije.
4. avgust: Molière prebere igro v Fontainebleauju pred papeževim odposlancem Chigijem, ki je s komedijo zadovoljen. Kasneje
duhovnik Pierre Roullé objavi v zvezi z igro izredno nasilen članek. V
tem članku zmerja Molièra z »demonom«, »najhujšim svobodomiselnežem, kar jih je kdaj v prejšnjih stoletjih obstajalo«. Pismo konča
s tem stavkom: »Za ta bogoskrunski atentat in nevernost si zasluži
smrtno kazen, javno in eksemplarično in celo ogenj, predhodnik
tistega v peklu«.
31. avgust: Molière odda prvo prošnjo kralju, v kateri se brani
predvsem napadov prej omenjenega župnika. Kralju piše: »Da
bi kar najbolj ohranil spoštovanje in ugled, ki ju uživajo v resnici
pobožni, sem se na vso moč potrudil in ločil hinavca od njih. [...] In
vendar je bila vsa moja previdnost zaman. [...] Po misli tega župnika
je moja igra, čeprav je ni videl, diabolična in diabolični tudi moji
možgani; jaz sem hudič v človeški podobi, razuzdanec, brezbožnik,
vreden eksemplarične kazni. Ni dovolj, da ogenj javno poravna
mojo žalitev, s tem bi jo še prepoceni odnesel; človekoljubna vnema tega poštenjaka se ni ustavila tu; on nikakor noče, da bi bil jaz
deležen usmiljenja pri Bogu; po vsej sili hoče, naj bom pogubljen,
to je sklenjena stvar.«
Molière bere igro ob nekaterih zaprtih, zasebnih priložnostih.
1667
5. avgust: Molière igra v Palais-Royal novo verzijo igre: Panulfe ali
prevarant. Kralj naj bi pred odhodom na Flamsko Molièru dal svoj
blagoslov, vendar o tem ni nobenega zapisanega sledu. Molière pa
je moral delo omiliti. Predstava je doživela ogromen uspeh, vendar
je naslednji dan predsednik parlamenta, ki je bil v kraljevi odsotnosti
odgovoren za policijo, prepovedal vse nadaljnje uprizoritve, z obrazložitvijo, da je komedija »zelo lepa in zelo poučna, ampak ni stvar
komedijantov poučevati ljudi o zadevah, ki se tičejo krščanske mo14
rale in vere: ni stvar gledališča, da se meša v pridiganje evangelija.«
6. avgust: Molière napiše drugo Prošnjo kralju, ki mu jo La Grange in
La Thorillière izročita v taboru pred Lillom, čeprav ju kralj ne sprejme.
11. avgust: Hardouin de Péréfixe, pariški nadškof, izda ukaz, s katerim
izrecno prepoveduje vsem osebam njegove nadškofije uprizarjanje,
branje ali poslušanje te komedije, javno ali zasebno, kazen za ta
prestopek je izobčenje.
Tudi druga verzija igre nam ni nič bolj poznana od prve, saj ni za njo
ostala nobena kopija. Le iz Molièrove Prošnje in iz anonimnega Pisma
o komediji o prevarantu, ki ga je avtor podpisal z »C«, je moč rekonstruirati nekaj podrobnosti predstave, ki se je zgodila 5.8.1664. Molière
sam trdi, da je »skrbno izpustil vse, kar bi moglo [...] prinesti vsaj senčico pretveze znamenitim izvirnikom podobe«, ki jo je želel naslikati.
1669
5. februar: Molière končno dobi od kralja dovoljenje, da uprizori
Tartuffa, ki zopet nosi originalen naslov. Ludvik XIV. pred izdajo dovoljenja zahteva teološko študijo o veljavnosti ukaza, ki ga je izdal
pariški nadškof. Odgovor je pomirjujoč. Igra doživi izreden uspeh. V
letu 1669 igrajo 55 ponovitev, od tega kar 28 zaporedoma, Molière
napiše še tretjo prošnjo kralju, ki pa z igro in njeno usodo v zvezi s
cenzuro nima več direktne povezave.
Marec: izide prva tiskana verzija Tartuffa, ki jo je avtor opremil s
Predgovorom.
Junij: izide še druga izdaja, h kateri so priložene še vse tri prošnje
kralju.
Vir: gled. list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2003
.
ljem Ludvikom XIV
lière na zajtrku s kra
Mo
e:
m
rô
Gé
on
Jean-Lé
ssachusetts
rary, Malden, Ma
Malden Public Lib
Olje, 1862.
15
NAIVNEŽI KOT PLEN ZA TARTUFFE…
Molièrova igra o svetohlinstvu sodi v vrh svetovne komediografije.
Avtor je tematiko igre svojemu kralju Ludviku XIV. komentiral tako:
“Hinavščina je prav gotovo ena najbolj razširjenih, najbolj neprijetnih in najbolj nevarnih napak, sem mislil, Veličanstvo, da bom vsem
poštenjakom v Vaši državi napravil največjo uslugo, če napišem
komedijo, ki bo podajala hinavce in kakor je treba razkrivala vse
naštudirano spakovanje teh do zoprnosti vrlih ljudi, vse skrite
poniglavščine teh ponarejevalcev pobožnosti, ki hočejo s hlinjeno gorečnostjo in izkrivljeno ljubeznijo do bližnjega vleči za nos
poštenjake.”
Igra govori o zvitem Tartuffu, ki se hoče dokopati do premoženja
naivnega Orgona, v imenu višjih duhovnih vrednot in cerkve.
Pridiga pobožnost in moralo, sam pa je poln najslabših namenov in
bi Orgonovo družino brez milosti uničil, ko se ne bi nepričakovano
pojavila odrešitev v podobi policijskega uradnika, ki Tartuffa razkrinka kot malopridneža.
Komedija je ena najlegitimnejših oblik pripovedovanja družbenih
resnic in nam tudi danes v svojem zrcalu reflektira sodobne
Tartuffe. Le-ti niso več predstavniki črnega klera, tartufovstvo je
našlo plodna tla v različnih posameznikih, ki v imenu dobrega
in višjega povsod izvabljajo finance. Naivneži pa so zmeraj bili
in bodo lahek plen za Tartuffe, domnevne nosilce metafizičnih
spoznanj in višjih duhovnih vrednot.
16
n Mevlja (Tomaž
proti desni: Duša
a
melj, 1944. Z leve
no
Čr
G,
ačič (Toineta), Em
SN
k.
Ah
a
lni
ag
Namišljeni bo
an (Diafoirus), Dr
Tir
o
vk
Sla
),
nt
ea
an (Kl
ngelika)
Diafoirus), Jože Tir
Ivanka Mežan (A
Potokar (Argan),
jze
Lo
a),
lin
(Be
rc
Sta
IME NASLOVNEGA JUNAKA...
Ime naslovnega junaka najbolj slovite Molièrove igre je postalo pojem,
takorekoč obče ime: Tartuffe je enako svetohlinec – kdor hlini vero, da
bi stregel lastnim interesom. Svetohlinstvo je pri Tartuffu strategija,
s katero obvladuje druge, na koncu kar družbo kot takšno. Njegova
strategija pa deluje samo v specifično politični-ideološki konfiguraciji,
v družbi, v kateri je s sklicevanjem na vero mogoče uresničevati moč
in dosegati oblast. Zato ni nenavadno, da je bila komedija takoj po
nastanku prepovedana, tako da je postala najslavnejši primer cenzure
v zgodovini gledališča. Tartuffe je bil velika bitka Molièrovega življenja,
v kateri je po mnenju nekaterih izgubil vero, veselje (pa je bil vendar
komediograf!) in zdravje. A če je Molière s to igro izzival pozicije moči
v Franciji 17. stoletja, se je Tartuffe kot obči pojem lahko uveljavil
samo zato, ker je prepoznaven tudi v drugih krajih in časih. Zdi se, da
tudi tukaj in zdaj ne bo ostal
brez resonanc. Ostra igra, ki
pa je hkrati neverjetno in nebrzdano smešna.
rizoritev
ski osnutek za up
Niko Matul. Scen
a, 1956
G Drama, Ljubljan
Šole za može, SN
ŠKOFOVA OBSODBA TARTUFFA
Kaj je v komediji Tartuffe tako vznejevoljilo in razburilo pariškega
nadškofa, da je z grožnjo izobčenja iz Cerkve prepovedal uprizarjanje in branje Tartuffa?
Škofova obsodba
»Zelo nevarna komedija, ki lahko še toliko bolj škodi veri, ker pod pretvezo, da obsoja svetohlinstvo in lažno pobožnost, brez razlike obsoja
tudi tiste, ki izkazujejo najresnejšo vernost, ter jih izpostavlja posmehu
svobodnjakov. Nadškof zato prepoveduje uprizoritev te komedije pod
katerimkoli naslovom, prepoveduje pa tudi javno ali privatno branje ali
recitacijo. Kazen za to je izobčenje.«
Uradni odlok (11. avgusta 1667)
17
Niko Smrekar
SLEDI TARTUFFOVSTVA DANES
Tartuffe je komedija, ki v sebi skriva veliko elementov resnejših žanrov. Z
zasmehovanjem svetohlincev in hinavcev se ta komedija na zelo resen,
skoraj tragičen način sprašuje o položaju človeka v svetu ter o silah, ki
na človeka delujejo, da zanemari svojo družino, svojo posest in svojo
lastno razsodnost. Ta igra, ki jo v komediji predstavlja Tartuffe, je tako
nevarna, da zaradi Orgonove zaslepljenosti na koncu tudi zmagovalci
končajo kot poraženci. Tartuffe namreč ni predstavnik le sebe, ampak
sil, ki so močnejše od enega samega človeka in zelo dobro organizirane. Take sile, ki razsodnega človeka pripravijo do tega, da vse svoje
ljubljene zavrže, pa je moč prepoznati tako v svetu, ki ga komedija
opisuje, kot v svetu, v katerem živimo danes. Spremenil se je le njihov
modus operandi. V času Molièra so za prepričevanje nedolžnih uporabljali mističen pogled na svet, danes pa prevladuje kapitalistični.
Tik preden znameniti policijski uradnik brez imena postavi na glavo celotno situacijo na prizorišču, se zdi, da se bo zgodba Tartuffa za še malo
prej zaslepljenega Orgona in njegovo družino končala na moč nesrečno. Ostali so brez vseh svojih materialnih dobrin, ki jih je Orgon prepisal
svetohlincu Tartuffu, obenem pa Orgona taisti svetohlinec poskuša
spraviti v zapor. Če bi dogajanje ustavili v tem trenutku, le nekaj replik
pred koncem, bi tekst ne bil več komedija, ampak bi se končal na moč
tragično. Pomirljiv konec, kot ga zahteva komedija, se post-festum zdi
vsiljen, prilepljen, prisoten le zato, da je Molière s tekstom lahko laskal
kralju in premagal cenzuro, ki mu je tekst dvakrat prej zavrnila, ter da bi
se podredil zahtevam komedijskega žanra, ki zahteva srečen konec.
Skorajda osladen konec Tartuffa se zdi tako očitno neskladen z dotedanjim potekom igre, da se je potrebno vprašati, ali ni nemara igre konec
že pred dejanskim koncem, torej, ali ni mogoče na Tartuffa gledati kot
na tragikomedijo, ki se v bistvu konča nesrečno, srečen konec pa je le
navidezen? Ne glede na to, da je Tartuffe komedija, je to namreč igra, v
kateri ni veliko zmagovalcev.
Na prvi pogled je z Orgonovo družino v trenutku, ko zastor pade, vse
v redu. Hčerka Marijana in njen ljubimec Valer se lahko poročita, sina
Damisa oče sprejme nazaj v hišo, Orgon in njegova žena Elmira sta
pobotana, vsiljivec Tartuffe, ki je bil razlog vseh težav, pa je aretiran. A
ni vse tako preprosto. Poleg Tartuffa, ki po zaslugi dobrega kralja izgubi
vse, kar je s svetohlinjenjem pridobil, zraven pa še svobodo, je Orgon
največji poraženec v igri. Gospodu srednjih let, kot je Orgon predstavljen, ki je v lažnem pobožnjakarju našel sistem vrednot, s katerim bi
18
lahko mirno pričakal smrt, ta možnost odrešitve postane nemogoča.
Skozi celo peto dejanje deluje Orgon na prizorišču izgubljen, saj ne ve,
kam bi šel, česa bi se lotil ali kaj ga čaka v prihodnosti. Tak ostane Orgon
tudi na koncu, saj so šle vse njegove predstave o prihodnosti v zapor
skupaj s Tartuffom. Tudi Kleantova dobra nasveta, da se naj vsi skupaj
najprej zahvalijo kralju, nato pa proslavijo Valerjevo in Marijanino zaroko,
ne pomagajo kaj dosti. Ceremonij bo v nekaj dneh konec, Orgon pa je
ostal brez vere, ki bi ga vodila v življenju naprej.
Tudi Elmiri in Kleantu se ne godi dosti bolje. Elmira se znajde na koncu
v položaju žene, ki jo je mož silil v varanje, saj ni prej nikakor hotel
uvideti, kako ga Tartuffe vleče za nos. Njen odnos tako do Orgona kot
do celotnega sveta se je moral nekje spremeniti, saj od ženske, ki ima v
začetku precej pomembno vlogo in obvladuje dogajanje v sredini igre
z njenima dvema prizoroma s Tartuffom, ostane le ženska, ki jo je strah
za njeno prihodnost z Orgonom in ji je žal, da se je v razkrivanju Tartuffa
spustila tako daleč.
Kleantov poraz je manj očiten. Vsaj na prvi pogled njegovi svetovni
nazori prevladajo nad tistimi, ki jih lažnivo zagovarja Tartuffe. A vendar
je Kleant na odru prisiljen ostati z zavestjo, da če ne bi bilo deux ex
machina rešitve s kraljevo pomočjo, bi vsi njegovi dobri nauki ne zalegli
nič. Kleantov poraz je v tem, da ni sposoben prepričati Orgona, kako je
zaslepljen. Orgon Kleantu v IV. dejanju zabrusi:
Vsi vaši svèti, svak, so zlate cene,
vendar se po njih ne bom ravnal.
Kleant torej vsej svoji razsvetljenosti in inteligenci navkljub ni sposoben
opraviti svoje glavne naloge, to je prepričati Orgona, da živi v zmoti, ko
občuduje Tartuffa in njegove nauke.
Predvsem pa se moramo vseeno ob gledanju Tartuffa vprašati, zakaj so
Tartuffovi nauki slabi in zakaj jih je Molière smatral za tako zelo škodljive
in nevarne, da je tekst ne enkrat, ampak dvakrat popolnoma predelal,
ter kralju dvakrat pisal prošnje, da mu je ta dovolil uprizoritev. Kje je
Molière videl tolikšno nevarnost tartuffovstva, da je vztrajal pri tem
tekstu, dokler ga ni na koncu v tretji verziji le uspel predstaviti širšemu
občinstvu (na dvoru so videli tudi obe zgodnejši verziji, preden sta bili
prepovedani)? In seveda se samo po sebi ponuja tudi drugo vprašanje:
zakaj so nekateri krogi to komedijo smatrali za tako nevarno, da so
vztrajali na njeni popolni prepovedi? Saj se nauki o vzdržnosti, odpovedi užitkom ter pobožnem življenju, ki jih Tartuffe zagovarja, sami po sebi
ne razlikujejo preveč od naukov, ki jih še danes zagovarjajo nekateri
krogi v sveti rimsko-katoliški Cerkvi.
Odgovorov na ta vprašanja je več, vsi pa se skrivajo v besedilu ko19
medije. Prvi in poglavitni razlog je seveda ta, da je Tartuffe lažnivec in
hinavec. Že v dramatis personae je označen kot svetohlinec, lažni vernik
in kot takega ga skorajda uspe razkriti tudi Kleant na začetku četrtega
dejanja. Tartuffe na eni strani pridiga nauke o vzdržnosti in odpovedi
užitkom, na drugi pa sam požrešno jé in pije ter se vdaja nasladi ob
misli na Elmiro. Zaradi te lažnivosti so Tartuffovi nauki, kakršnekoli že
zagovarja, že vnaprej osmešeni in prignani do absurda.
Vendar je problem globlji. Vprašati se je potrebno, kaj je v naukih
tartuffovstva tisto, zaradi česar se je Molière toliko let zadrževal pri njih
obsodbi. Posredno, skozi ironijo, nam ponuja odgovor sam Orgon,
zaslepljen kakršen je. V svojem nastopnem prizoru v I. dejanju pove
odkrito Kleantu za Tartuffa:
ORGON: Njegov mi uk pokazal je nov tir;
za nič na svetu nimam več srca;
prijateljstva mi dušo je odrešil,
če umre mi brat, otroci, mati, žena,
skomizgnil bi samo in se potešil.
V teh verzih tiči največja perverzija in največja nevarnost tartuffovstva.
To, da Orgon zaradi Tartuffa izgubi posest, je manj pomembno kot to,
da je Orgon zaradi naukov, takšnih ali drugačnih (še hujši so seveda
zato, ker so lažnivi), zavrže vse, ki so mu dragi. Orgon v svojem govoru
ne govori o posvetnem blagu, govori le o ljudeh, o svoji družini, za katero mu od vstopa Tartuffa v njegovo življenje ni več mar. Kleant lahko
na tako radikalne izjave, ki mu jih govori Orgon, izjavi le:
KLEANT: Človeška čustva, krasno požlahtnjena!
Princip tartuffovstva torej teži k temu, da bi žrtve tega, v igri predstavljenega kot nedvomno lažnega moralnega sistema, zavrgle svoje
čustvene vezi do družine in prijateljev in se s tem umaknile iz igre življenja. Tartuffe prodaja moralni sistem, kjer je dajanje vtisa svetosti bolj pomembno od družinskih vezi. V tem sistemu imajo plitki moralni nauki
tolikšno težo, da premagajo ljubezen, ki jo Orgon čuti do svoje družine.
Molière nas skozi Orgona in njegov odnos do družine, predvsem pa
skozi dejstvo, da na koncu celotna družina praktično emocionalno
razpade, opominja, da je vsak moralno-etični sistem, ki od nas zahteva,
da pozabimo na svoje bližnje, v osnovi pomanjkljiv in škodljiv.
Poleg nevarnosti, ki jo za Orgona in za zdravo pamet predstavlja Tartuffe, je pomembno za princip tartuffovstva tudi dejstvo, da Tartuffe ni
edini predstavnik svoje vrste. Kleant v svojem govoru v I. dejanju pove,
da »le teh potuhnjencev je velik roj«. Katero čisto določeno skupino
svetohlincev iz Molièrovega časa je imel avtor v mislih, ko je pisal to
komedijo o svetohlincu, ni povsem jasno, vendar imajo strokovnjaki
20
na sumu vsaj tri povsem določene katoliške skupine iz tedanjega časa:
janzeniste, jezuite in skrivnostno Družbo Svetega Zakramenta. Vse te tri
družbe so po svojem ustroju in načinu delovanja močno spominjale na
način delovanja, ki ga uporablja Tartuffe.
Argumentov za trditev, da je Tartuffe predstavnik katerekoli izmed teh
treh organizacij, je dovolj. Na koncu koncev pa niti ni pomembno, predstavnik katere določene skupine je, pomembno je to, da za njim stoji
močna organizacija. Za Tartuffom stoji sistem z močnim ideološkim
aparatom, ki se je sposoben sklicevati na edino avtoriteto, ki ji še kralj
ne more oporekati, na Boga.
Položaj Orgonove družine (in na koncu teksta tudi Orgona) je tako resnično zastrašujoč. Pod obljubo, da se lahko umaknejo iz igre, se ljudje
okoli njih spreminjajo in jih začenjajo napadati, ker se ne podrejajo
istemu, za racionalnega človeka škodljivemu in nevarnemu moralnemu
kodeksu. In za vsem tem stoji močna propagandna mašinerija neke
temačne mistične organizacije. Pri vseh teh silah proti njim ni čudno, da
mora vstopiti sam kralj, da jih lahko vsaj navidezno še reši.
Nevarnosti tartuffovstva se torej skrivajo v moralnem sistemu, ki od nas
zahteva odpovedovanje in zavračanje lastne družine, ter v dejstvu, da
za tem sistemom stoji organizacija z zelo dobro utečenim propagandnim sistemom. Če zdaj na hitro zavrtimo čas naprej nekako tri in četrt
stoletja, do leta 2003, pa se lahko vprašamo, kje lahko iščemo tartuffovstvo danes.
Prvi in najočitnejši osumljenci so seveda »instant« religiozni sistemi,
katerih želja je čim hitrejše ločevanje človeka od njegovega denarja
in njegovih bližnjih in ki se včasih končajo s horror-prazniki samouničevanja, kot so masovni samomori. Te sekte so vsekakor eden izmed
današnjih izvorov tartuffovstva, vendar jim manjka tako učinkovita
propaganda, kot jo je imelo tartuffovstvo v času Molièra.
Resnično tartuffovstvo je v današnjem svetu obrnilo obraz. Največja
nevarnost za medčloveške odnose, podprta s propagando, se skriva v
kapitalističnem diktatu uspešnosti, ki zavaja svoje žrtve z upanjem, da
je v igri življenja moč zmagati. Tartuffovstvo se namreč, če želi uspeti
v popolnosti, mora opirati na prevladujoč odnos do sveta, saj ima le
tako ideološki dostop do največ potencialnih žrtev. V letu 2003 pa je
prevladujoča življenska filozofija kapitalizem.
Diktatura uspešnosti ima namreč v sodobnem svetu skorajda enak negativni vpliv na družino in medčloveške odnose, kot ga lahko opazimo
v Tartuffu. Kultura korporacij nas prav tako kot tartuffovska lažna svetost
sili v podrejanje nekemu vrednostnemu sistemu, ki od nas zahteva, da
se odpovemo osnovnim človeškim vrednotam, kot so družina, svoboda
21
življenja in, na nek perverzen način, tudi užitki. Diktat uspešnosti
namreč zahteva podrejanje korporaciji do te mere, da zahteva 24-urno
dostopnost, prihajanje v službo ob nemogočih časih, odpovedovanje
dopustov, predvsem pa kronično zmanjševanje količine časa, ki ga ima
človek na voljo za uživanje v lastnih interesih, t.j. interesih, ki nimajo s
kulturo korporacije nič skupnega. Skratka, diktat korporacij zahteva,
da človek pred svoje lastne vrednote postavi vrednote korporacije, za
katero dela.
Kultura korporacij pa ima za seboj tudi močno propagandno mašinerijo. Le malo ljudi se namreč zaveda, da je v kapitalističnem svetu tisti,
ki ima v lasti medije tudi tisti, ki odloča o čem in na kakšen način bodo
mediji o določeni stvari pisali. In v kapitalističnem svetu imajo medije v
lasti korporacije. V Ameriki, na primer, so ugotovili, da ima le 5-7 velikih
korporacij nadzor nad 95% najbolj branega dnevnega časopisja. V
interesu financ in velikega kapitala pa je, da sta resnica in zdrava pamet
mnogokrat postavljena v drugi plan ali pa povsem ignorirana.
Skraja se sicer zdi, da obstajajo med tartuffovstvom sedemnajstega stoletja in tartuffovstvom začetka 21. stoletja velike razlike, saj je današnje
tartuffovstvo v nasprotju s tedanjim in ne zahteva odpovedi denarju
ter tuzemskim užitkom. Vendar je razlika v bistvu zelo majhna, saj je le
posledica zamenjave osnovnega pogleda na svet. V sedemnajstem stoletju je bil osnovni pogled na svet mističen in je poskušal žrtve prepričati, da lahko izstopijo iz igre življenja, medtem ko morajo danes Tartuffi
poskušati v ljudeh vzbuditi občutek, da lahko zmagajo. Zmaga pa se
meri v količini zasluženega denarja. Zanka pa je v dejstvu, da je medijski
stroj taistih velikih korporacij usmerjen primarno v oglaševanje, to je v
vzpodbujanje večje porabe. Več kot zaslužiš, več si lahko privoščiš, več
moraš potrošiti. Uspeh v filozofiji kapitalizma se meri s tem, kolikšna je
posameznikova kupna moč. Na cesti, tako kot skorajda člani Orgonove
družine, pa ostanejo medčloveški odnosi.
Pa vendar situacija s pozicije komedije ni nikoli tako hudo tragična, četudi je mogoče danes malce omajana vera v sposobnost absolutnega
vladarja, da reši žrtve tartuffovstva. Sončnega kralja Ludvika XIV. danes
ni in včasih se zdi, kot da nekateri oblastniki niti nimajo prave volje
preprečiti tartuffovstva korporacij. In če verjamemo Ginsbergovemu
teoremu, potem tudi v prejšnjem sistemu ni moglo biti dosti bolje (saj
smo ga sami zavrgli, mar ne?). Možnost življenja po kleantovski ali Dorinini zdravi pameti pa vendar obstaja. Poglavitno je, da tako kot onadva
vidimo, kje in v komu se skrivajo Tartuffi in se jim ne pustimo preslepiti.
Vir: gled. list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2003
22
Marta Gregorčič
KREPOST SVETOHLINSTVA
IN BARBARSTVA
Humanist in pesnik s karibskega otoka Martinique Césaire Aimé na
prvi strani spisa Razprava o kolonializmu (Ljubljana: Založba, 2009)
pravi nekako takole, da evropska civilizacija ni zmožna rešiti obeh
glavnih problemov, ki ju je porodil njen obstoj: problema proletariata in problema kolonializma; da se ni zmožna zagovarjati ne
pred sodiščem “razuma” ne pred sodiščem “vesti”; in da se vse bolj
in bolj zateka v hipokrizijo, ki je toliko bolj gnusna, kolikor manj ima
možnosti ljudi voditi za nos.
Vladimir
Žedrinski.
Scenski osnutek
za uprizoritev
Improvizacije v
Versaillu. SNG
Drama, Ljubljana, 1950
Petinpetdeset let po Césairejevem zapisu smo spet presenečeni in
ogorčeni. Spet pravimo: “To je nacizem, pa saj bo minil,” in čakamo in
upamo ter si prikrivamo resnico; smo sokrivci, ki še niso postali žrtve;
si zatiskamo oči pred njim, ga upravičujemo in kultiviramo. Vsaj štirje
primeri te nevarne oholosti so se nabrali v zadnjih dneh, ki bi morali
zdramiti še tako nejevernega humanista. V prvem nastopa Berlusconi;
nad drugim ima monopol Netanjahu; tretji se napaja v čarobnosti
ideje o slovenski Silicijevi dolini; četrti je žrtvoval Ferida Saitija.
Prvič: ni naključje, da je Silvio Berlusconi že tistega davnega in lepega
leta, ko je Slovenija zaprosila za članstvo v OECD, izjavil, da je bil
Mussolini v primerjavi s Prodijevimi politiki, ki da so statisti, zgodovinska osebnost. Na letošnjem zadnjem ministrskem svetu, kjer je bil
italijanski premier v funkciji predsedujočega OECD in kjer je Slovenija
skupaj z Izraelom in Estonijo slovesno vstopila v “klub najbolj razvitih
23
držav na svetu”, kot je dogodek poimenoval premier Pahor, pa spet ni
bilo ovire, ki bi Berlusconija odvrnila od ponovnega citiranja dnevnikov “velikega Mussolinija”.
Ko je Slovenija dobila to “čast in privilegij”, kot je poudarjal premier
Pahor, ki je “zelo čustveno doživljal” obred iniciacije v OECD, ali kot
se je izrazil minister Gaspari, ko smo dobili prosto pot v “krog držav z
visokim intelektualnim nabojem”, je Berlusconi Mussolinija uporabil
za to, da se je ognil nadležnemu novinarskemu vprašanju o svojem
vplivu: “O meni se govori, kot da imam popolno oblast, vendar to ni
res. Samo svojemu konju lahko ukažem, da pelje levo ali desno.”
Bojan Stupica.
Scenski osnutek za
uprizoritev Šole za
žene. SNG Drama,
Ljubljana, 1942
Da bi se voditelj države na visokem zboru skliceval na glavnega fašista
20. stoletja, se v Sloveniji najbrž ne more pripetiti. Tu politiki brez resne
izjeme “izhajajo iz sebe” in ne iz leposlovnih ali drugih humanističnih
liturgij. Se jim pa redno dogaja nekaj drugega - da s pretirano vnemo
častijo tisto, kar ne obljublja prihodnosti ne Sloveniji ne svetu. V Italiji,
EU, zdaj pa še v OECD postajajo Berlusconijeve humoristične improvizacije moteče - vanje drezajo novinarji, politični establishment
pa molči in jih z zadrego tolerira. Glasno govorijo le nekateri jekleni
humanisti, kot je denimo Umberto Eco, ki Berlusconijevo politiko ne
imenuje diktatura, ampak “počasno drsenje v državni udar”.
Drugič: sredi od sreče raztopljene slovenske diplomacije poleg
Berlusconija nemo ždi izraelski predsednik Netanjahu, ki bi moral biti
občutljiv za fašizem in reprodukcijo fašizmov. Molči, a že čez štiri dni
po vrhu OECD s svojimi protiterorističnimi silami mori, obstreljuje in
zapira mirovne aktiviste, ki skušajo z zdravili in hrano oskrbeti Palestince v največjem zaporu na prostem in največjem še nerazglašenem
koncentracijskem taborišču 21. stoletja - v Gazi, kjer po znanstvenih
ocenah Univerze Johna Hopkinsa živi več kot 80 odstotkov družin
24
pod mejo revščine. Politični dvor v zadržanem in togem diplomatskem odtenku obžaluje pomor in ohranja status quo v Gazi brez
gospodarskih ali političnih sankcij za Izrael (zdaj člana OECD). Vsak
dan nova trupla Palestincev, katerih število in imena ne bodo nikdar
zapisana ali objokovana, še naprej trkajo na našo civiliziranost.
Zajetne doze hipokrizije, o čemer govori Césaire, ni moč dobiti le v
Parizu, na vrhu OECD, niti se zanjo ni treba nastavljati sredi razburkanega morja izraelskim bojnim flotam. Na domači prag jo vsak teden
nanese tak kup, da ga ni mogoče prestopiti.
Tretjič: na seji Sveta za znanost in tehnologijo RS je premier poskušal
animirati znanstvene svetnike, da bi oblikovali program, s katerim bi
se Slovenija umestila med tehnološko najbolj napredne države na
svetu. V kalifornijski Silicijevi dolini bi odprli pisarno, prek katere bi
podjetja “osvajala” visokotehnološko svetovno okolje, premier osebno
pa bi tujim poslovnežem predstavil razloge, zakaj bi bila Slovenija
davčno, poslovno, po stroških dela ipd. bolj atraktivna lokacija za tuje
investicije od drugih držav v Evropi.
Če se je premier pred znanstvenim svetom brez zadrege bahal, da je
izkoriščenost delavstva dovolj visoka, obdavčitev kapitala pa dovolj
nizka, da bi bila lahko atraktivna za tuje naložbe, pa je pred socialnimi
partnerji in javnostjo ubral drugo vižo - da bo Slovenija propadla zaradi previsokih plač in pokojnin ter da bo treba zategniti pasove. Gnus
hipokrizije pa gre še naprej, ko vlada nadaljuje “boleče, a nujne reforme” trga dela, v zdravstvu in pokojninskem sistemu, da le postanemo
dovolj “konkurenčni”. “To je težka in nepopularna naloga, a nekdo jo
mora opraviti,” se je na vrhu OECD na svoj edinstven način šalil Pahor.
Četrtič: komaj je slovenska policija izgnala štiri delavce iz Bosne in
Hercegovine, ki so brez plačila garali za Vegradovo hčerinsko podjetje
Gradve, potem pa obupani zasedli pisarno Vegrada v Velenju, že se je
politična estrada čudila in objokovala, da je v Sloveniji mogoče, da delavec umre zaradi nezakonitega ravnanja delodajalcev in medicinskega osebja. Vrednost življenja ali smrti se je za makedonskega delavca
Ferida Saitija gibala med 20 in 100 evri. Kot izbrisani in zdaj tudi že vse
več drugih delavcev je Saiti (ne vedoč, da nima urejenega zavarovanja)
iskal nujno zdravniško pomoč. Medtem je policija Vegradove delavce
iz Bosne, ki jim samo podjetje Gradve dolguje 110.000 evrov, pospravila “na varno” - daleč od pravice, tam nekam sredi Balkana.
Vsi bomo plačali davek protagonistov krepostnega svetohlinstva in
barbarstva, kajti, kot je že pokazala zgodovina in je zapisal tudi Césaire: “Na koncu kapitalizma, ki hoče preživeti še svojo smrt, je Hitler.”
Vir: Kolumne.Dnevnik.si – junij 2010
25
Uroš Pinterič
POLITIČNO SVETOHLINSTVO
Nekatere zadeve me vržejo iz tira. Pa ne zato, ker bi bila moja politična
prepričanja tako stabilna, ampak zato, ker ljudje pozabijo povedati zgodbo do konca. Tokrat me je kot državljana in nenazadnje kot prisilnega
člana RKC (nihče me ni vprašal za mnenje o tem, da bi prejel katerega od zakramentov) užalila izjava mariborskega nadškofa dr. Stresa.
1. Je sistematično nedosleden - ko govori o visokem šolstvu, govori o
pravici staršev do odločanja o otrokovem šolanju. Ko govori o otroku,
pravico staršev postavi za pravico nerojenega bitja. Torej najprej ima
otrok pravico biti - potem mu pa imajo ostali do ne vem kdaj (državno
do polnoletnosti po Stresovo pa verjetno do smrti staršev) starši pravico
sprejmati odločitve v njegovem imenu. Če po sili razmer starši nimajo
pravice tej pravici se odpovedati, potem seveda nima smisla, da imajo
kakršno koli pravico odločanja v nadaljevanju. Kar je dejansko princip,
ki je v preteklosti deloval - otroka v sirotišnico potem pa kar bo pač bo.
2. Zapis pravice do odločitve o rojstvu v Slovenski ustavi ni edina disfunkcija ustave. Večina držav ima pravice in dolžnosti urejene z posebnim aktom, sama ustava pa definira zgolj politični sistem države.
S tega vidika je celotno poglavje o pravicah v Slovenski ustavi nenavadno. Odraža pa zavedanje pomembnosti človekovih pravic s strani
piscev ustave. Stres ponovno sprevrača vlogo ustavnega dokumenta.
Nekatere države definirajo dodatno zgolj temeljne pravice (navadno
politične), druge ostalo prepuščajo zakonodaji.
3. Zadnja zadeva mimo katere je nemogoče (pri čemer se strinjam, da
bo do poenotenja glede polpretekle zgodovine prišlo, ko ne bodo več
živi tisti, katerih spomin je še vezan na to obdobje - vključno s Stresom
in mano). Torej nam Stres želi, da nas kmalu pobere? Po državni statistiki
mene še 50 let ne bo pobralo - kar pomeni, da se bomo z zgodovino
pomirili nekje okrog leta 2100, kar je dejansko precej dobra ocena časa
potrebnega za prebolevanje temeljnih družbenih premikov. Pa vendar
ni to bistvo. Bistvo je da ne more mimo Titove ceste, češ da gre za aroganco z imenovanjem kraja po zložincu, ki je masovno teptal človekove
pravice. Hm, no, pa dajmo. Baraga je načeloma razsvetljeval Indijance
- ampak Indijanci so pred Barago živeli bolje kot potem (Baraga - slovenski misonar, po katerem se imenuje kar nekaj lokacij), Slomšek (takisto, samo da se je ukvarjal s Slovenci), Ciril-Metodov trg (dva svetnika),
kopica krajev nosi ime po svetnikih. In g. Stres pri udrihanju čez del naše
zgodovine pozabi povedati, da na tem območju krščanstvo ni naravna
vera, temveč je zgolj dlje prisotna kot je bil komunistitčni režim, da je
26
krščanstvo prišlo na območje Slovenije z mečem, da je katolištvo zatiralo razvoj slovenščine (Trubar je bil v pregnanstvu pri nemških protestantih), da je taisto krščanstvo z “ognjem in mečem” nasprotovalo znanosti
(Kopernik, Gallileo,...), da je nasprotovalo znanosti, ker je slednja zanikala
samoumevnost stvarstva. Čeprav ista znanost omogoča, da se danes
njihove eminence vozijo z avtomobili, ki jih lahko navadni verniki zgolj
sanjajo. In če Cerkev prizna in prosi odpuščanja - to ne spremeni realnosti. Belo-rumena zastava je enako krvava kot peterokraka zvezda. K temu
lahko dodamo še, da RKC zanika nekatere pravice, ki jih priznava civiliziran svet - kot je enakopravnost moških in žensk, pravica do svobode
verovanja (tukaj falijo vse religije), pravica do svobodne izbire partnerja
itd itd. (Mimogrede - homoseksualnost ni človeška bolezen ali psihična
motnja temveč naravno stanje značilno za delež celotne žive populacije
- menda me ne bo kdo poskušal prepričati, da so se sloni, delfini, bizoni,
rjavi medvedje tega nalezli od ljudi. In če pristanemo na versko zgodbo
o nastanku sveta - ali moramo priznati naravnost homoseksualnosti ali
pa lahko trdimo, da je Bog naredil več kot samo eno vrsto z napako.
Čarovnice so bile kot državni sovražniki v preteklem obdobju zažgane oz drugače uničene, procesi proti njim pa enako pravični kot po drugi svetovni vojni. Edina razlika je bila v
deležu tistih, ki so bili slučajno res krivi kake očitane napake.
Nikogar ne opravičujem - zgolj trdim, da RKC nima pravice pridigati
morale ker je pokvarjena do dna institucije kot vsaka druga politično
ideološka struktura in bo po njeni lastni dejavnosti sojena, ko pride konec sveta. In če gre verjeti razvoju konca sveta in naravi boga,
sta samo dve opciji - ali bomo jogurtno beli s Titom, Hitlerjem in
Rodetom plesali po nebesih (ker je Bog neskončno dober in odpustljiv), ali pa se bomo v isti družbi skupaj cvrli v peklu (ker Bog kaznuje greh, ki ga imamo na glavi sistematično vsi več kot dobrote).
Tretja opcija obstaja samo v vicu, ko prideta pred Petrova vrata
kamionđija in kaplan pa spusti Peter tovornjakarja not, kaplana pa
nažene v pekel z obrazložitvijo, da ko je kamionar vozil, so vsi molili, ko je pa kaplan pridgal, so pa vsi spali pa še lagal je med pridigo.
Do takrat bo pa zgodovina stvar politične interpretacije, kjer bo vedno
nekdo kalimerovsko razlagal, da ga tisti ki je bil demokratično izvoljen,
ignorira v njegovi resnici. Vsak ima svojo, zgodovina je pa neskončna
rola sekret papirja iz dveh slojev - zmeraj jo zlorabljajo usrane riti.
Vir: New Social Sciences Academic Journal, avgust 2009
27
NAŠI GOSTJE
MIRANDA CAHARIJA
foto Agnese Divo
Slovenska gledališka in filmska igralka, rojena v Križu pri Trstu. Končala
je srednjo šolo Igo Gruden v Nabrežini, leto kasneje še Glasbeno šolo
(harmonika) ter Dramsko in baletno šolo v Trstu. Že med šolanjem je
nastopala v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kjer so jo leta 1960
sprejeli v stalni angažma. Tu se je razvila v karakterno igralko predvsem sodobnega repertoarja. Leta 2005 je prejela prestižni Borštnikov
prstan, najvišje priznanje za igralske dosežke. Za vlogo beračice Šobe
v Leskovškovi drami »Dva bregova« je leta 1975 prejela nagrado na
Borštnikovem srečanju v Mariboru. Nastopila je tudi v več filmih. V Slakovem istoimenskem filmu je odigrala naslovno vlogo Eve (1983), v
Košakovem filmu »Outsider« (1997) pa Marijo Mulahasanović. Veliko
let je s priljubljenim pokojnim igralcem Livijem Bogatcem nastopala v
radijski oddaji »Za smeh in dobro voljo« na Radiu Trst A, z že omenjenim igralskim kolegom in režiserjem Mariom Uršičem pa v predstavah, ki so jih poleti igrali na odprtem v Križu pri Trstu.
28
Orgonovo mati
gospo Pernellovo,
iji »Tartuffe« igra
ed
m
ko
i
rov
liè
v Mo
Miranda Caharija
NAŠI GOSTJE
BRANE ŠTURBEJ
foto Agnese Divo
Igralec Brane Šturbej je diplomiral na AGRFT. Veliko let je bil član
ansambla SNG Drama Ljubljana, občasno pa sodeloval s SNG Maribor in drugimi slovenskimi gledališči. Je med največkrat nagrajenimi
igralci za igro na Borštnikovem srečanju v Mariboru (Mefist/Goethe
- Faust, Drama SNG Maribor,1990; Vojček/Büchner -Vojček, Drama
SNG Maribor, 1991; Sganarelle/Molière - Don Juan ter Salvador/Carmen, Drama SNG Maribor, 1992; Dante/Dante-Prokić-Pandur - La
divina commedia, SNG Drama Maribor, 1993; Karl Rossman/Kafka
- Amerika, Drama SNG Maribor, 1996; Miškin/Dostojevskij-Korun Idiot, Drama SNG Ljubljana, 2000; Peer Gynt/Ibsen - Peer Gynt, Drama SNG Maribor, 2008)
, svetohlinca
ffe« igra Tartuffa
iji »Tartu
Molièrovi komed
Brane Šturbej v
ati
29
NAŠI GOSTJE
VOJKO BELŠAK
foto Agnese Divo
Rodil se je 1.9.1970 na Ptuju. Po srednji družboslovni šoli odšel na
študij igre na AGRFT v Ljubljano. Diplomiral je z vlogo Iveka v uprizoritvi Cankarjeve dame »Za narodov blagor«. Med študijem je bil
član Gledališča Zato. Najprej se je zaposlil pri našem gledališču, nato
pa odšel najprej v Gledališče Koper, potem pa še v Dramo SNG Maribor in v SNG Nova Gorica. Leta 1999 je za vlogo Maksa v uprizoritvi
»Kralja na Betajnovi« Ivana Cankarja na AGRFT prejel študentsko Prešernovo nagrado.
30
ega uradnika
ffe« igra policijsk
rtu
lièrovi komediji »Ta
Vojko Belšak v Mo
NAŠI GOSTJE
MARITA ĆOPO
Hišna kostumografka zagrebškega gledališča »Gavella«. Leta 2010 je
za kostume (glej sliko) komedije J.B.P. Molièra »Tartuffe« v uprizoritvi
gledališča »Gavella« in režiji Marca Sciaccaluge prejela pomembno
nagrado »Hrvatskog glumišta«. Podpisala je kostume za uspešne
predstave kot »Dundo Maroje«, »Balade Petrice Kerempuha«, »Peery
Gynt«, »Ilijada 2001« ter »Gospoda Glembajevi«. Že večkrat je sodelovala tudi s slovenskimi gledališči.
dališču “Gavella”
gle
ffa” v zagrebškem
e Ćopo za “Tartu
j kostumov Marit
Neka
31
NAŠI GOSTJE
DINKO APPELT
Dirigent, aranžer in skladatelj, diplomiranec zagrebške Glasbene akademije. Kot dirigent je zaposlen v gledališču »Komedija« v Zagrebu,
kjer je leta 2004 za dirigiranje mjuzikola »Chicago« prejel prestižno
nagrado »Hrvatskoga glumišta«. Vodi orkester in zbor gledališča
»Komedija«, dirigira pa tudi orkestru Zagrebške filharmonije,
Simfoničnemu pihalnemu orkestru hrvaške vojske ter mešanemu
zboru zagrebške Radiotelevizije.
32
IGRALEC LUKA CIMPRIČ
(izposojeni intervju)
Član našega umetniškega kolektiva, dramski igralec Luka Cimprič, se letos lahko pohvali kar z dvema nagradama. Na 14. festivalu slovenskega
filma v Portorožu je za igralske dosežke v letu 2011 prejel nagrado tednika “Stop”, na Borštnikovem srečanju v Mariboru pa za prestavo Mihe
Nemca in Nejca Valentia “Life®antje” kolektivno nagrado (pri predstavi
je sodeloval v dvojni vlogi človeka intendanta in človeka občudovalca).
Iskreno čestitamo!
Kako bi se okarakteriziral?
Nasmejan, simpatičen, poln humorja, brez zaključka.
Kako poteka tvoj dan?
Živim med Ljubljano-Koprom-Trstom. Tako, da imam vsak dan
drugačen. Nekaj dneva preživim v avtu, nekaj na vajah v gledališču,
zvečer pa imam ponavadi predstave. Dan poizkušam preživeti, kar
se da zanimivo. Kakšno je tvoje mnenje o ljubezni?
Brez tega ne gre v življenju. Se spomniš svojega prvega resnega poljuba?
Bil je žur na prostem, bili smo srednješolsko petkovsko razpoloženi, prišlo je do stave ali se upam poljubit z neko punco in se je zgodil
prvi poljub. Imena punce se ne spomnim, poljuba pa.
Kako razvajaš svojo ljubljeno?
Veliko presenečenj vedno zažge. Na kakšen način se pa ti pustiš razvajati?
Dobra hrana, dober film, dobra predstava.... Vse kar ima levi ujemalni prilastek dobro. Kadar želiš imeti čas samo zase, kaj takrat storiš?
Ponavadi tega časa ni, ker mi ga drugi planirajo. Ko pa ima čas zase,
ponavadi lenarim. Koga v življenju občuduješ?
Ljudi, ki delajo presežke v svojem življenju. Katere ljudi pa preziraš?
Nesposobne ljudi, ki ne znajo opravljati dela, za katerega so plačani. Imaš med slovenskimi igralci kakšnega vzornika?
Vzornika ne, jih pa mnogo občudujem. Katero knjigo bi priporočal in zakaj?
1984 George Orwell, zato ker sem se rodil 1984, ne sej ne… (smeh).
Knjiga je bila napisana leta 1948 in kar je Orwell takrat pisal, se je
33
zgodilo in se še dogaja v našem svetu. Verjamem pa tudi, da se stvari
iz knjige še bojo zgodile. Kaj počneš v prostem času?
Šport, šah, poker. Moram pa priznati, da si iščem nov hobi. Odkar je
igra postala moj kruh, nimam več hobija. Kakšni so tvoji načrti v bližnji prihodnosti?
Ustvarjati presežke na vseh področjih. Katere pa so tvoje življenjske želje?
Biti srečen, zdrav, zaljubljen in živeti polno življenje. Vir: ona-on.net
Igralec
34
alu
m filmskem festiv
m na portoroške
nagrajevanje
Luka Cimprič med
50 SVEČK!
Besedilo Franja Frančiča »Imej se rad«, v kateri nastopa tudi član
našega gledališča Luka Cimprič, je v režiji Katje Pegan ter v koprodukciji Gledališča Koper in SSG iz Trsta dočakalo 50. ponovitev.
O predstavi, v kateri nastopata še Maruša Kink in Andrej Zalesjak, je
Maja Pertič Gombač napisala:
»Poučna predstava, v kateri otroci prepoznavajo nekatere znane vzorce
vedenja iz lastnih družin, odrasli pa jo na trenutke doživljajo kot prefinjeno kritiko, nagovarja neposredno in nepretenciozno, kar je za celoto
– ne pozabimo,namenjeno najmlajšim – prej prednost kot slabost« (Primorske novice, 26.1.2011).
Čestitamo!
35
NAPOVEDUJEMO
Dušan Jelinčič
KOBARID ‘38 – KRONIKA ATENTATA
Dokumentarna drama
Priredba Boris Kobal
Scena in video Darjan Mihajlovič
Lekor: Jože Faganel
Režiser: Jernej Kobal
Igrajo
Franc Primož Forte
Danilo Romeo Grebenšek
Just Luka Cimprič
Borut Jure Kopušar (AGRFT)
Ferdo Matija Rupel (AGRFT)
Mačeha Maja Blagovič
Premiera 23. marca 2012 na velikem odru
Claudio Magris
SAJ RAZUMETE
(Lei dunque capirà)
Prevod Veronika Brecelj
Dramatizacija, režija, izbor glasbe Igor Pison
Scena in kostumi Nicola Minssen
Korepetitor Igor Zubin
Igrajo
Ona Lučka Počkaj k.g.
Umetnik 1 Gojmir Lešnjak-Gojc k.g.
Umetnik 2 Vladimir Jurc
Umetnica 1 Lara Komar
Umetnica 2 Nikla Petruška Panizon
Premiera 12. in 13. aprila 2012 na malem odru
36
foto Agnese Divo
foto Agnese Divo
a Panizon
), Nikla Petrušk
Blagovič (Elmira
a
aj
M
je:
va
ra Komar
z
La
k
ffe. Posnete
Cimprič (Kleant),
J.B.P. Molière: Tartu
Pernellova), Luka
a
sp
(go
a
rij
ha
a Ca
(Marijana), Mirand
rte (Damis)
Fo
ož
im
Pr
),
na
(Dori
e Šturbej
ijski uradnik), Bran
jko Belšak (polic
Vo
je:
is),
va
am
z
k
(D
ete
rte
sn
ffe. Po
orina), Primož Fo
J.B.P. Molière: Tartu
r, Lara Komar (D
ise
rež
c
le
re
St
.
M
arijana)
(Tartuffe), Samo
ška Panizon (M
eant), Nikla Petru
Luka Cimprič (Kl
37
foto Agnese Divo
38
(Marijana),
truška Panizon
k z vaje: Nikla Pe
ete
sn
Po
.
ffe
rtu
Ta
J.B.P. Molière:
rgon)
Vladimir Jurc (O
foto Agnese Divo
mira),
aja Blagovič (El
Posnetek z vaje: M
.
ffe
rtu
Ta
re:
liè
J.B.P. Mo
(Tartuffe)
Brane Šturbej
39
40
foto Agnese Divo
ffe),
e Šturbej (Tartu
rc (Orgon), Bran
Ju
ir
im
ovič
ad
ag
Vl
Bl
je:
i uradnik), Maja
ffe. Posnetek z va
Belšak (policijsk
o
J.B.P. Molière: Tartu
jk
a
Vo
kl
a),
Ni
ov
),
ell
nt
Cimprič (Klea
rija (gospa Pern
Miranda Caha
rte (Damis), Luka
orina), Primož Fo
(D
ar
m
Ko
ra
(Elmira), La
n (Marijana)
Petruška Panizo
41
foto Agnese Divo
Vladimir Jurc v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Orgona, Elmirinega moža
42
foto Agnese Divo
Maja Blagovič v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Elmiro, Orgonovo ženo
foto Agnese Divo
Primož Forte v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Damisa, Orgonovega sina
foto Agnese Divo
Nikla Petruška Panizon v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Marijano, Orgonovo hči
in Valerjevo ljubimko
45
foto Agnese Divo
Romeo Grebenšek v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Valerja, zaljubljenega v
Marijano
foto Agnese Divo
Luka Cimprič v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Kleanta, Orgonovega svaka
47
foto Agnese Divo
Lara Komar v Molièrovi komediji »Tartuffe« igra Dorino, Marijanino strežnico
48
foto Agnese Divo
Natali Papinutti v
Molièrovi komediji
»Tartuffe« igra
Damisovo dekle
49
foto Agnese Divo
Sergej Verč v Molièrovi
komediji »Tartuffe« igra
gospoda Loyala, biriča
foto Agnese Divo
foto Agnese Divo
Alen Kermac v Molièrovi
komediji »Tartuffe« igra
Strežnika 1
Andraž Jug v Molièrovi
komediji »Tartuffe« igra
Strežnika 2
50
J.B.P. Molière
Il TARTUFO
(Tartuffe, ou l’imposteur)
Traduzione di Oton Župančič
Regia e scenografia di Samo M. Strelec
Costumi di Marita Ćopo
Musiche di Dinko Appelt
Video di Antonio Giacomin
Lettore Jože Faganel
Con:
Madama Pernella, madre di Orgone Miranda Caharija, attrice
ospite
Orgone, marito di Elmira Vladimir Jurc
Elmira, moglie di Orgone Maja Blagovič
Damide, figlio di Orgone Primož Forte
Marianna, figlia di Orgone e innamorata di Valerio Nikla Petruška
Panizon
Valerio, innamorato di Marianna Romeo Grebenšek
Cleante, cognato di Orgone Luka Cimprič
Tartufo, falso devoto Branko Šturbej, attore ospite
Dorina, cameriera di Marianna Lara Komar
Signor Loyal, ufficiale giudiziario Sergej Verč
Ufficiale di polizia Vojko Belšak, attore ospite
Fidanzata di Damide Natali Papinutti
Servitore 1 Alen Kermac
Servitore 2 Andraž Jug
Direttrice di scena Sonja Kerstein
Suggeritrice Neda Petrovič
Tecnico luci Peter Korošic
Tecnico del suono Diego Sedmak
Capo macchinista Giorgio Zahar
Macchinisti Moreno Trampuž, Marko Škabar
Guardarobiera e sarta Silva Gregorič
Sovratitoli Mara Bogatec
Stagione 2011-2012 – seconda rappresentazione nel TSS
Debutto: 13 gennaio 2012, Sala principale
51
JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE
*15 gennaio 1662 (Parigii), †17 febbraio 1673 (Parigi). Fu un
magistrale autore teatrale nonché mirabile attore francese. Ad
un certo punto della sua vita iniziò una relazione con Madeleine
Béjart, un'attrice di quattro anni più anziana di lui. Con l'aiuto di
tale donna organizzò una loro compagnia che servì a Molière
per capire la propria vocazione di attore. A fine ottobre del
1658 recitarono davanti al re il quale, annoiatosi durante la
rappresentazione, si entusiasmò solo con la farsa Docteur
amoureux (Il dottore amoroso), scritta da Molière (il testo fu
ritrovato e pubblicato nel 1960). La compagnia venne autorizzata
ad occupare, alternandosi con la troupe degli Italiani, il teatro del
Petit-Bourbon, e quando nel 1659 gli Italiani se ne andarono, lo
stesso teatro fu a sua completa disposizione. Iniziò così a mettere
in scena delle tragedie ma con scarso successo. Molière allora
capì che la commedia era la sua aspirazione Nel 1660 vi fu il gran
successo di Sganarelle ou le Cocu imaginaire (Sganarello). Nel
frattempo venne demolito il salone Petit-Bourbon, ma il re fece
prontamente assegnare alla compagnia la sala del Palais Royal, ed
in giugno vi fu la presentazione dell'Ecole des maris, (La scuola dei
mariti). Il 20 febbraio 1662, sposò Armande Béjart ufficialmente
sorella, ma quasi sicuramente figlia, di Madeleine, ed anch'essa
entrò a far parte della troupe. In dicembre, venne rappresentata
l'Ecole des femmes (La scuola delle mogli) che superò in successo
ed in valore tutte le commedie precedenti. Tuttavia, l'opera
portò però allo scontro con i rigoristi cristiani, e nel 1663, egli
fu interamente occupato
dalla querelle
della Scuola
delle mogli,
parallelamente
al suo successo.
52
SAMO M. STRELEC
Nato nel 1966 a Ptuj, si è diplomato in regia teatrale e radiofonica
all’Accademia di Teatro, Radio, Film e Televisione (AGRFT) di Ljubljana con lo
spettacolo Življenje plejbojev (‘La vita dei playboy’, AGRFT e Cankarjev dom,
1991) di Dušan Jovanović. Nell’anno accademico 1991/92 si è perfezionato
alla Scuola Superiore di Arte Drammatica Ernst Busch (Hochschule für
Schauspielkunst Ernst Busch) di Berlino sotto la supervisione del prof.
Hartmut Lorenz. Dal 1990 dirige laboratori e seminari d’interpretazione
scenica e regia sia in Slovenia che all’estero. Tra il 1992 e il 1997 è stato
direttore artistico del gruppo teatrale Zato di Ptuj, che ha portato il teatro
Gledališče Ptuj a riconquistare lo status di teatro professionale; per questo,
nel 1997, Strelec ha ottenuto il premio Zlata ptica. Tra il 1997 e il 2001, in
qualità di direttore del Teatro di Ptuj, ha promosso l’idea di un festival del
monodramma, di un concorso dedicato alla drammaturgia giovanile e
di un festival di teatro da camera, lo SKUP. Nel 2001 è subentrato come
direttore artistico al teatro di prosa di Maribor (Drama SNG Maribor).
In Slovenia e all’estero, Strelec viene regolarmente premiato dalla regia
e dal pubblico in occasione di diversi festival. Vale la pena menzionare
soprattutto i due premi per la miglior regia, ottenuti alle Giornate della
commedia di Celje (Dnevi komedije), per la La locandiera di Turrini (Teatro
Zato, 1996) e per lo spettacolo Marjetka, str. 89 (Gretchen 89 f.f.) di Lutz
Hübner (Teatro di Ptuj, 2001). Per la regia di Debeluhi v krilcih (Fat Men in
Skirts,‘Grassoni in gonnella’) di Nicky Silver (Drama SNG Maribor, 2002) è
stato premiato diverse volte: premio SKUP, Ptuj 2003; premio Peristil dello
Jutarnji list, festival Splitsko ljeto/Estate spalatina 2003; premio al festival
internazionale di teatro da camera Zlatni lav (Leone d’oro), Umago 2005.
Strelec dirige spettacoli in tutti i teatri stabili sloveni, e in qualità di regista
è noto anche a Fiume, Belgrado e Graz. Tra i suoi numerosi lavori vanno
ricordati inoltre: A porte chiuse di J. P. Sartre (Gledališče Zato, Ptuj, 1993), La
segreta oscenità di ogni giorno di M. A. de la Parre (SLG Celje, 1994), Weisman
et Copperface di G. Tabori (SNG Drama Ljubljana, 1994), Ascolta, piccolo
uomo di W. Reich (Gledališče Ptuj, 1996), Pohujšanje v dolini šentflorjanski
(‘Lo scandalo nella Valle di San Floriano’) di Ivan Cankar (SNG Drama Maribor,
1997), Faccia di cuoio di H. Krausser (SNG Drama Maribor, 1997), Dialogo di
una prostituta con un suo cliente di D. Maraini (SNG Drama Maribor, 1999),
Quartett di H. Müller (HKD Rijeka, 2001), La cantatrice calva di E. Ionesco
(Drama SNG Maribor, 2004), Norway.today di Igor Bauersim (Drama SNG
Maribor e Narodno pozorište Beograd, 2004), Z mislijo na dramo Ivana
Cankarja Hlapci.pdf (‘Pensando al dramma di Ivan Cankar Servi.pdf’, Drama
SNG Maribor, 2005).
53
Come tutto comincia
Durante la prima prova di lettura del Tartufo, il collega Verč è
intervenuto per salutarci in nome della direzione artistica, ma poi
è rimasto letteralmente incollato alla sedia. Subito dopo, nella sala
di lettura è entrata almeno una dozzina di uditori della scuola di
teatro Studio Art; della serie - vorremo vedere, per una volta, come
tutto comincia; abbiamo già assistito a prove principali, a prove
generali, ma adesso ci interessa sapere com’è l’inizio vero e proprio
… Hanno chiesto gentilmente se non avessi nulla in contrario
alla loro presenza durante la prova: come si può rispondere
scortesemente a una domanda cortese? ;-)
In aggiunta, a fine prova, Verč mi ha chiesto di scrivere qualche riga
su ciò che avevo detto per il libretto di sala.
Ma che ne so di cosa ho detto!? In fondo, ero pervaso anch’io da
un filo d’ansia. Certo, ho già lavorato con quasi tutti gli attori, e
quindi “un po’, già ci conosciamo”, ma ci sono Brane Šturbej e Luka
Cimprič. Ammiro Brane da lungo tempo sui vari palcoscenici che
calca, sempre eccelso; il primo ricordo risale al Woyczek di Magelli,
a Maribor … Luka, invece, l’ho conosciuto qualche anno fa proprio
a Trieste, quando lavorava ancora al Teatro di Celje; ed è stato lui a
dirmi subito, cortesemente, che avrebbe preferito evitare un lavoro
“raffazzonato, approssimativo”... …
La prova di lettura è già di per sé simile al calarsi i pantaloni, al
rimanere in mutande di fronte ai propri collaboratori; e poi c’erano
anche gli uditori della scuola e quel loro desiderio di vedere come
tutto inizia … E se me la faccio sotto?!
Naturalmente, la mia presunta fifa è poco convincente, proprio
come il finale del Tartufo di Molière . In realtà, occasionalmente
tengo delle lezioni all'Università di Maribor, perciò sono abituato
che mi si guardi e ascolti ... e che poi ognuno pensi a modo suo.
I punti di vista personali: ecco uno dei temi del nostro stare
insieme! Che cosa pensano gli attori di quest'opera, dei
personaggi, dei ruoli? E di ciò che penso io, regista? L'opera è
in fondo la stessa da ormai 350 anni. E se n’è scritto di tutto. Ho
letto alcuni di questi lavori, non pochi per la verità, ma sono rari
quelli che mi hanno entusiasmato, stimolato, ispirato. Cosa dovrei
raccontare agli attori? Dire loro quanto ho letto, quanto sono colto
e intelligente? Dovrei forse farmi bello con piume altrui, vantarmi
della mia diligenza? No, non intendo farlo.
54
Perciò spiego loro la mia “ipotesi di lavoro”: valutiamo cosa dice
il testo, vediamo cosa ne pensiamo, voi attori ed io regista, e dio
solo sa dove questo ci condurrà e/o svierà. Chissà se noi, singoli
individualisti, creeremo un “nostro” Tartufo, oppure se “io” e “te”
diverremo “noi”, con una “nostra” visione, percezione, comprensione
del Tartufo? Ma soprattutto, “loro”, gli spettatori, penetreranno
nel nostro mondo scenico? Potranno farlo? Vorranno farlo?
Accetteranno l’invito “al ballo”? O declineranno l’offerta?
Questo è pressappoco il modo in cui tutto è cominciato.
Suppergiù, questo è quanto ho detto durante la prima prova.
Ora, mentre scrivo, siamo già oltre la metà dell’opera. Ovvero,
ce ne attende ancora metà. Abbiamo invitato il collega Verč nel
nostro team perché interpreti il Signor Loyal, e nello spettacolo
coinvolgeremo anche Natali, uditrice di Studio Art. Alla fine,
mi sembra che gli attori abbiano preso confidenza con le mie
“mutande”: sono quel che sono, anche se un po’ datate … Ma
anche loro hanno già fatto emergere qualcosa di sé. Ora la cosa
sta diventando interessante! Il lavoro comincia a darmi gioia. Il
mestiere diventa guadagno. E non solo in termini di euro ;-)
Samo M. Strelec, 12 dicembre 2011
segno
Branko Gavella. Di
na
sce
lla
de
a
in piant
ro
at
Te
fo.
rtu
Ta
Il
per
ama,
nazionale SNG Dr
.
47
Ljubljana, 19
55
TARTUFO, ORGONE E GLI ALTRI
Nella casa di Orgone si insinua come amico di famiglia Tartufo. Il giovane
uomo, apparentemente un fervido credente di elevati principi morali, è
in realtà un falso devoto, particolarmente subdolo e astuto. Il borghese
Orgone e sua madre, la bigotta Madama Pernella, rimangono del tutto
rapiti da questo giovane in apparenza onesto e pio, al punto da considerarlo un santo. Sulle prime, anche gli altri rimangono affascinati da
Tartufo; ma Dorina, la cameriera di Marianna, figlia di Orgone, riconosce
ben presto nella sua persona un dissimulatore, un leccapiedi. Poco dopo,
anche gli altri membri della famiglia se ne rendono conto, eccezion
fatta per Orgone che, proprio a causa del loro giudizio negativo, venera
il nuovo arrivato ancor di più. Tutti tentano di convincerlo che Tartufo è
un ipocrita bello e buono, ma Orgone ne è totalmente soggiogato. Il suo
“amore” lo induce persino a promettergli la mano della sua unica figlia,
Marianna, senza che il fidanzamento tra lei e Valerio rappresenti ai suoi
occhi un ostacolo.
La povera ragazza si ritrova infelice e non sa che fare. La cameriera Dorina,
giovane dotata di ironia e buonsenso, decide di aiutare la propria padrona. Vuole convincere tutti, senza lasciar spazio ad alcun dubbio, della
vera natura di Tartufo. Riesce così ad attirarlo nella propria camera, dove si
trova Elmira, la moglie di Orgone; nonostante l’età, la signora vanta ancora una rara bellezza. Tartufo ed Elmira iniziano ad amoreggiare, mentre il
figlio della donna origlia dietro la porta per sentirne i discorsi. Sconvolto,
corre dal padre per raccontargli dell’atto vergognoso e del tradimento,
ma Orgone, nella sua infinita fede, è convinto che il figlio menta; perciò lo
caccia di casa diseredandolo e nominando come nuovo erede Tartufo.
A questo punto, è Elmira a voler tentare di far rinsavire Orgone. Riesce a
convincerlo a nascondersi sotto il tavolo, mentre lei attira Tartufo nella
propria stanza, dove l’impostore (ingannato) cade nella trappola ricominciando a parlarle d’amore. Solo così Orgone si persuade dell’ipocrisia e
della malvagità dell’uomo, ma ormai è troppo tardi! La casa è già intestata
a Tartufo, che ora minaccia di buttare fuori tutta la famiglia. E questo non
è tutto! Sullo sfortunato Orgone incombe il rischio di un arresto a causa
di certi importanti documenti politici che Tartufo gli ha rifilato. Quando la
polizia entra in casa, Orgone si sta già arrendendo al crudele destino, ma
all’ultimo tutto si capovolge: la polizia si concentra su Tartufo, smascherandolo come un furfante, un impostore e un ipocrita.
Nel finale, Tartufo viene portato via dalla polizia, il figlio di Orgone torna
a casa e riassume il ruolo di erede, mentre Valerio ritrova la bella figlia di
Orgone, Marianna.
La storia termina secondo il principio ‘tutto è bene quel che finisce bene’.
Ciò che però lo spettacolo rende in maniera eccellente è il vecchio detto
delle bugie con le gambe corte!
56
Fonte: baza.svarog.org
Jean-Baptiste Poquelin Molière
Brani tratti dalla prefazione al Tartufo I marchesi, le preziose, i cornuti e i medici hanno pazientemente
tollerato che io li rappresentassi sul palcoscenico, dando addirittura a vedere di divertirsi come tutti gli altri dei ritratti che se ne
facevano; ma gli ipocriti non accettano scherzi: si sono immediatamente inferociti, trovando inaudito che io avessi avuto l’audacia
di rappresentare le loro messinscene e di gettare discredito su una
professione su una professione cui si dedica tanta gente di rango
elevato. Questo è un delitto che essi non potevano perdonarmi.
Attenendosi a quella che è una loro lodevole abitudine, hanno
mascherato i loro interessi con la cause di Dio; e Il Tartufo, sulle loro
labbra, è diventata una commedia che offende la pietà religiosa.
È colma di cose abominevoli dalla prima riga all’ultima, e non vi si
trova niente che non meriti il rogo. Non vi è una sillaba che non
sia empia; perfino i gesti che vi si compiono sono gesti scellerati;
e così, ogni minima occhiata, ogni minimo cenno col capo, ogni
minimo passo a destra o a sinistra nasconde cose misteriose che
essi si affrettano a chiarire a mio danno.
Se ci si prende la briga di esaminare in buona fede la mia commedia, si vedrà senza dubbio alcuno che le mie intenzioni sono del
tutto innocenti, e che essa non si propone affatto di prendere in
giro cose degne di venerazione: che le ho anzi trattate con tutte
le precauzioni richieste dalla delicatezza dell’argomento, e che ho
impiegato tutta l’abilità e le cure possibili per distinguere bene il
personaggio dell’ipocrita da quello del devoto sincero. Per questo
motivo ho impiegato due atti interi a preparare l’ingresso del mio
scellerato. Ed egli non lascia in dubbio lo spettatore neppure per
un istante, dal modo in cui l’ho descritto lo si riconosce immediatamente, e dal principio alla fine egli non dice una parola, non
compie un gesto che non riveli al pubblico il suo carattere di uomo
malvagio, e che non faccia brillare per contrasto quello del vero
onest’uomo che gli contrappongo.
Se scopo della commedia è quello di correggere i vizi degli uomini,
non vedo per quale ragione si debbano fare eccezioni di favore.
Questo vizio, oltretutto, ha per lo Stato conseguenze assai peggiori
di qualsiasi altro; e noi sappiamo per esperienza che il teatro ha
questo grande potere di correggere i vizi. Le più belle espressioni
di un serio discorso morale hanno quasi sempre meno efficacia
57
di una satira; e nulla fa più effetto sulla maggioranza degli uomini
quanto il ritratto dei loro difetti. È una grande minaccia per il vizio,
quella di vedersi esposto alla derisione del mondo. Noi infatti sopportiamo tranquillamente un rimprovero, ma una presa in giro ci
risulta insopportabile. Accettiamo di passare per malvagi, ma non
di risultare ridicoli.
Io non nego che vi siano stati dei Padri della Chiesa che hanno
condannato la commedia, ma non si può negare che qualcuno di
loro l’ha trattata un po’ più benevolmente, e pertanto l’autorità con
cui si pretende avallare questa censura viene distrutta da questa
distinzione; e la sola conclusione che si può trarre da questa diversità d’opinione presso menti illuminate dagli stessi lumi, è che essi
hanno interpretato la commedia in modi diversi, e gli uni l’hanno
considerata nella sua purezza mentre gli altri l’hanno visto nella sua
corruzione, e confusa con tutti quei cattivi spettacoli che giustamente sono stati definiti spettacoli di turpitudine.
E in effetti, poiché bisogna discutere di cose e non di parole, e
poiché la maggior parte delle difficoltà provengono dall’incomprensione e dal coinvolgere in una stessa parola cose opposte tra
loro, non c’è che da togliere il velo dell’equivoco e esaminare che
cos’è la commedia in sé, per vedere se è davvero condannabile. Si
riconoscerà senza dubbio che la commedia non è altro che una
poetica opera dell’ingegno che riprende, con sgradevoli insegnamenti, i difetti degli uomini, e che non può essere che condannata ingiustamente; e se vogliamo sentire a questo proposito la
testimonianza dell’antichità, vedremo che i più celebri filosofi,
quelli proprio che facevano professione di tanta austera saggezza e
che non cessavano di lanciare invettive contro i vizi dei tempi loro,
sono stati larghi di elogi alla commedia.
La filosofia è un dono dal cielo: ci è stata data per elevare il nostro
spirito, attraverso la contemplazione della natura, alla conoscenza
di Dio; e tuttavia si sa che spesso l’uomo l’ha distolta dal suo fine e
l’ha pubblicamente impiegata a sostegno dell’empietà. Neppure
le cose più sacre sono al riparo dalla corruzione degli uomini; e
noi vediamo che vi sono degli scellerati che ogni giorno abusano
della pietà religiosa e la pongono malvagiamente al servizio dei più
grandi delitti.
Sappiamo sempre distinguere l’intenzione di un’arte dall’uso
malvagio che può venirne fatto; e come ci guarderemo bene dal
proibire la medicina perché è stata bandita da Roma, o la filosofia
perché è stata pubblicamente condannata in Atene, così non biso58
gna interdire il teatro solo perché in certi periodi è stato censurato.
Questa censura ha avuto le sue ragioni, ma ora queste ragioni non
sussistono più. Quella censura si fondava su quello che allora era
dato vedere; ma noi non dobbiamo farla uscire dai limiti che essa
stessa si è data,estenderne gli effetti oltre il lecito e farla ricadere
tanto sull’innocente quanto sul colpevole.
La commedia cui essa si rivolge non ha nulla a che fare con la
commedia che noi vogliamo difendere. Bisogna guardarsi bene dal
confondere l’una con l’altra. Si tratta di due persone dai costumi
di vita del tutto opposti. Non hanno alcun rapporto tra di loro, ad
eccezione dell’identità dei loro nomi; e sarebbe una spaventosa
ingiustizia condannare Olimpia che è una donna dabbene, solo
perché c’è stata un’Olimpia che era una donna corrotta. Sentenze
di questo genere creerebbero senza dubbio una gran confusione
nel mondo.
Ammetterò che esistono luoghi che più del teatro meritano d’essere frequentati; e se davvero bisogna biasimare tutto ciò che non
riguarda direttamente Dio e la salute dell’anima nostra, certamente
questo riguarda anche il teatro, che dovrà essere condannato
assieme a tutto il resto. Ma supponendo, il che del resto è vero, che
la pratica della pietà religiosa tolleri qualche intervallo e che gli uomini abbiano e che gli uomini abbiano bisogno anche di qualche
svago, io sostengo che non si potrà trovargliene uno che sia più
innocente del teatro.
o
Mile Korun. Bozzett
etsp
di scena per lo
o il
tacolo Sganarello
ina
ag
m
im
o
cornut
le
na
zio
na
ro
at
Te
.
rio
aSNG Drama, Ljublj
na, 1955
59
BREVE CRONOLOGIA DELLA
NASCITA DEL TARTUFO
1664
12 maggio: il penultimo giorno di celebrazioni dedicate ai Piaceri
dell’isola incantata a Versailles, la compagnia di Molière recita Il Tartufo in forma incompiuta di fronte a Luigi XIV. Dopo questa rappresentazione, l’opera viene vietata e non appare né in edizione stampata
nelle biblioteche, né tantomeno sui palcoscenici. Si sa quindi davvero poco di questa versione della commedia, se non ciò che si evince
dalla testimonianza di La Grange, attore della compagnia di Molière,
il quale accenna al fatto che si sia trattato dei primi tre atti dell’opera.
4 agosto: Molière legge l’opera a Fontainebleau, di fronte al legato
pontificio Cardinale Chigi, che ne rimane soddisfatto. Poco dopo, il
curato Pierre Roullé pubblica un libello particolarmente aggressivo
sulla commedia, nel quale insulta Molière definendolo un “demonio”
e “il più segnalato empio e libertino che mai si sia visto nei secoli
passati”; infine, scrive che “per questo attentato sacrilego ed empio,
[merita] un estremo supplizio esemplare e pubblico, e il rogo stesso,
precursore del fuoco dell’inferno”.
31 agosto: Molière presenta al re una prima Istanza, nella quale si
difende soprattutto dagli attacchi del curato Roullé. Ecco cosa scrive
al sovrano: “[...] e per non toccare in nulla la stima e il rispetto che si
devono a chi è sinceramente devoto, ne ho distinto quanto più ho
potuto il carattere che avevo preso di mira [l’ipocrita]. [...] Ciononostante, tutte le mie precauzioni sono state inutili. [...] [Secondo questo curato] la mia commedia, senza averla neanche vista, è diabolica
e diabolico è il mio cervello: io sono un demonio, ricoperto di carne
e vestito come un uomo, un libertino, un empio degno di un supplizio esemplare. Non basta che il rogo mi purifichi in pubblico del mio
peccato, poiché con questo me la caverei troppo a buon mercato;
il caritatevole zelo di questo brav’uomo si guarda bene dall’accontentarsi di questo; gli preme che io non trovi misericordia neppure
presso Dio; vuole assolutamente che io sia dannato: la cosa è decisa.”
Molière legge l’opera in alcune occasioni private, chiuse al pubblico.
1667
5 agosto: Molière porta in scena la nuova versione della commedia,
Panulfe ou l’imposteur, al Palais Royal. Si suppone che il re, prima
di partire per le Fiandre, gli abbia dato la propria benedizione, ma
di ciò non rimane alcuna traccia scritta. Molière è però costretto ad
60
alleggerire l’opera. Lo spettacolo riscuote grande successo, ma il
giorno seguente il Presidente del Parlamento, responsabile dell’ordine pubblico in assenza del sovrano, vieta tutte le repliche, con la
motivazione che la commedia “è molto bella ed istruttiva; ma non
tocca agli attori istruire la gente in materia di morale cristiana e di
religione, né tocca al teatro predicare il Vangelo.”
6 agosto: Molière scrive la seconda Istanza al Re, che viene consegnata da La Grange e La Thorillière nell’accampamento davanti alla
città di Lille, nonostante il sovrano non li accolga.
11 agosto: Hardouin de Péréfixe, arcivescovo di Parigi, emette un’ordinanza con la quale vieta esplicitamente a tutte le persone della sua
diocesi di rappresentare, leggere o sentir recitare la commedia, in forma pubblica o privata, prevedendo come pena, in caso di infrazione
dell’ordinanza, la scomunica.
Come della prima, anche della seconda versione della commedia si
hanno poche notizie, non essendone rimasta copia alcuna. Unicamente dall’Istanza di Molière e dall’anonima Lettera sull’Impostore,
firmata dall’autore con la lettera C, è possibile ricostruire alcuni dettagli dello spettacolo portato in scena il 5 agosto 1667. Molière stesso
sostiene di aver “tagliato con cura tutto ciò che [gli] sembrava poter
fornire un pretesto ai celebri originali del ritratto che [ha] voluto fare”.
1669
5 febbraio: Finalmente, Molière ottiene dal re l’autorizzazione a rappresentare Il Tartufo, che porta nuovamente il titolo originale. Prima
di emettere l’autorizzazione, Luigi XIV richiede uno studio teologico
sulla validità dell’ordinanza emessa dall’arcivescovo di Parigi. La risposta è tranquillizzante e lo spettacolo ottiene enorme successo. Nel
1669 le repliche sono 55 e, di queste, 28 si svolgono senza soluzione
di continuità. A questo punto, Molière scrive una terza Istanza al Re,
che però non ha più alcun nesso diretto con l’opera e la sua sorte per
quanto riguarda la censura.
Marzo: Il Tartufo esce in prima edizione stampata, corredata dall’autore da una Prefazione.
Giugno: esce la seconda edizione dell’opera, corredata dalle tre
Istanze al Re.
Fonte: libretto di sala del teatro Slovensko ljudsko gledališče
Celje, 2003
61
UNA PREDA PER I TARTUFI:
GLI INGENUI
L’opera di Molière sull’ipocrisia religiosa è un sommo capolavoro
del teatro comico mondiale. L’autore ha commentato il tema del
proprio lavoro rivolgendosi al proprio re, Luigi XIV, in questi termini:
“Dal momento che l’ipocrisia è senza dubbio uno dei vizi più alla
moda, più fastidiosi e più pericolosi, ho pensato, Sire, che avrei
reso un non piccolo servigio a tutte le persone dabbene del vostro
regno preparando una commedia che descrivesse gli ipocriti, smascherando a dovere tutte le studiate messinscene di questa gente
dall’onestà ad oltranza, tutte le sotterranee birbonate di questi
falsari della devozione, che si propongono di far cadere in trappola
il prossimo loro con un finto zelo e una sofisticata carità.”
L’opera narra dell’astuto Tartufo che, in nome dei supremi valori
dello spirito e della Chiesa, vuole impossessarsi del patrimonio
dell’ingenuo Orgone. Il protagonista predica la devozione e la morale, ma cela intenzioni maligne e spietate, tanto da riuscire quasi
a rovinare la famiglia di Orgone. Inaspettatamente, la salvezza si
presenta nelle vesti di un ufficiale di polizia che smaschera Tartufo,
facendolo apparire per quello che è: un farabutto.
La commedia è una delle forme più legittime per raccontare le
verità sociali, e quella di Molière riflette ancora oggi, come in uno
specchio, i tartufi contemporanei. Non si tratta più dei rappresentanti del clero nero; nel mondo contemporaneo, il tartufismo
ha trovato terreno fertile presso diversi individui che in nome di
qualche bene superiore riescono a ottenere finanziamenti da ogni
dove. Come controparte rimangono gli ingenui, oggi come allora
facili prede degli svariati tartufi, supposti portatori di conoscenze
metafisiche e valori spirituali superiori.
di
Bozzetto di scena
ki
ins
dr
Že
ir
Vladim
6)
per l’Atto V (scena
del Tartufo. Teatro
anazionale SNG Dr
47
19
a,
an
blj
ma, Lju
62
IL NOME DEL PROTAGONISTA...
Il nome del personaggio che dà il titolo all’opera più nota di Molière si
è elevato a concetto: nella forma di nome comune, il Tartufo è per antonomasia sinonimo di baciapile, una persona che ostenta una devozione ipocrita per favorire i propri interessi. Nel Tartufo, tale ostentata
devozione è una strategia che gli consente di dominare non solo gli
altri, ma alla fine addirittura la società stessa. Eppure la sua strategia è
efficace solamente in una configurazione politico-ideologica specifica, in una società nella quale il mero richiamo alla religione è condizione sufficiente per ottenere ed esercitare il potere. Non sorprende
quindi che la commedia sia stata proibita immediatamente dopo la
sua comparsa, divenendo il più clamoroso esempio di censura nella
storia del teatro. Quest’opera ha rappresentato una grande lotta nella
vita privata di Molière, a causa della quale, secondo alcuni, ha perso
la fede, la gioia (pur essendo un commediografo!) e persino la salute.
Ma se con questo lavoro l’autore ha sfidato le posizioni di potere nella
Francia del XVII secolo, il Tartufo si è potuto affermare come concetto
generale unicamente perché riconoscibile anche in altre dimensioni
spazio-temporali. Tutto fa presagire che anche qui ed ora i riverberi
non mancheranno: preparatevi ad uno spettacolo tagliente e al
contempo incredibilmente, sfrenatamente divertente.
LA CONDANNA DEL TARTUFO DA
PARTE DELL’ARCIVESCOVO DI PARIGI
Cos’ha contrariato e irritato l’arcivescovo di Parigi al punto da
indurlo a vietare la rappresentazione e la lettura del Tartufo con la
minaccia della scomunica?
La condanna dell’arcivescovo
“Una commedia molto pericolosa, e tanto più in grado di nuocere alla
religione in quanto, sotto pretesto di condannare l’ipocrisia o la falsa
devozione, dà occasione di accusarne indifferentemente tutti quelli che
fanno professione della più solida pietà, esponendoli così agli scherni
e alle continue calunnie dei libertini. L’Arcivescovo vieta quindi a tutte
le persone della diocesi di rappresentare, leggere o sentir recitare la
suddetta commedia, sia pubblicamente che in privato, sotto qualsiasi
nome e con qualsivoglia pretesto, e questo sotto pena di scomunica.”
Ordinanza ufficiale (11 agosto 1667)
63
Niko Smrekar
LE TRACCE DEL TARTUFISMO OGGI
Il Tartufo è una commedia che cela in sé molti elementi di generi
teatrali più seri. Deridendo i falsi devoti e gli ipocriti, l’opera pone in
maniera quasi tragica una questione particolarmente seria: non ci si
chiede solo quale sia la posizione dell’uomo nel mondo, ma addirittura quali forze agiscano sull’essere umano al punto da indurlo a trascurare la propria famiglia, il proprio patrimonio e la propria capacità di
discernimento. Forze impersonate nella recita da Tartufo, e talmente
pericolose da portare, a causa della cecità di Orgone, a una conclusione in cui persino i vincitori terminano come vinti. Tartufo quindi
non rappresenta solamente se stesso, ma tutte quelle forze straordinariamente organizzate che sono più potenti di un singolo essere
umano. Forze riconoscibili sia nel mondo descritto dalla commedia
che in quello attuale, che inducono un uomo ragionevole a rinnegare
tutti i propri cari. Da allora ad oggi, si è modificato solamente il loro
modus operandi: ai tempi di Molière, per convincere gli innocenti si
usava una visione più mistica della realtà, mentre oggi prevale quella
capitalistica.
Poco prima che il noto ufficiale di polizia senza nome sconvolga l’intera situazione sul palcoscenico, sembra che la storia del Tartufo stia
per finire in maniera particolarmente infelice per Orgone, rinsavito da
poco, e per la sua famiglia, ormai rimasta priva di tutti i suoi beni materiali, perché intestati dal padrone di casa all’impostore. Inoltre, Tartufo sta tentando di far finire in galera lo stesso Orgone. Se si tentasse
di fermare gli eventi a questo punto, a qualche battuta prima della
conclusione, il testo non sarebbe più una commedia, ma finirebbe in
tragedia. Il finale tranquillizzante, di rigore per una commedia, appare
a posteriori imposto, aggiunto; presente probabilmente solo perché
Molière potesse ingraziarsi il re e sfuggire alla censura, che già aveva
rigettato il suo testo due volte, e per sottomettersi ai dettami del
genere comico, che richiede una conclusione felice.
Il finale quasi melenso del Tartufo, talmente incongruo con lo svolgimento della recita fino a qualche istante prima, induce a porsi una
domanda: la conclusione effettiva non avviene forse prima del finale
vero e proprio? O ancora, non è forse possibile considerare Il Tartufo
come una tragicommedia che, di fatto, termina in tragedia, mentre
il finale positivo è soltanto apparente? Indipendentemente dal fatto
che Il Tartufo sia una commedia, si tratta in realtà di un’opera in cui i
vincitori sono davvero pochi.
64
Di primo acchito, quando cala il sipario, con la famiglia di Orgone
tutto sembra andare per il meglio. La figlia Marianna e il suo amato
Valerio possono sposarsi, il padre riaccoglie in casa il figlio Damide,
Orgone e sua moglie Elmira fanno pace, l’intruso Tartufo, vera causa
di tutti i problemi, viene arrestato. Eppure, non è tutto così semplice.
Oltre a Tartufo, che per merito del buon re perde non solo tutti i beni
dei quali si è impossessato fingendo devozione, ma addirittura la
propria libertà, l’altro grande sconfitto è Orgone. Questo signore di
mezza età, come viene rappresentato, aveva trovato nel falso devoto
un sistema di valori che gli avrebbe consentito di attendere la morte
in pace: alla fine, questa possibilità di redenzione diviene per lui
impossibile. Durante l’intero quinto atto, Orgone appare smarrito,
non sa dove andare, di cosa occuparsi, né cosa lo attenda in futuro.
Rimane in questo stato anche nel finale, perché tutte le sue proiezioni
sul futuro sono finite in prigione con Tartufo. Non sono di grande
aiuto nemmeno i buoni consigli di Cleante, che suggerisce anzitutto
di ringraziare congiuntamente il re, per poi celebrare il fidanzamento
tra Valerio e Marianna. Ma le cerimonie, si sa, durano pochi giorni, e
Orgone ha ormai perduto quella fede che gli avrebbe dato la forza di
andare avanti.
Nemmeno per Elmira e Cleante la situazione non è migliore. Nel finale,
lei si ritrova nella posizione di una donna costretta dal marito stesso a
tradirlo per riuscire a convincerlo degli imbrogli di Tartufo. Il suo rapporto nei confronti di Orgone, come anche del mondo in generale, a
un certo punto cambia: all’inizio, Elmira ha un ruolo piuttosto rilevante; a metà spettacolo, nelle due scene tra lei e Tartufo, è padrona degli
eventi; alla fine, rimane solamente una figura femminile impaurita del
futuro che le si prospetta con il marito, una donna che rimpiange di
essersi spinta tanto lontano pur di smascherare l’impostore.
La sconfitta di Cleante è meno evidente. Almeno a prima vista, la sua
visione del mondo prevale su quella meschinamente professata da
Tartufo. Eppure, egli si ritrova costretto a rimanere in scena sapendo
che, se l’aiuto del re non fosse intervenuto come un deus ex machina,
tutti i suoi buoni insegnamenti non sarebbero valsi a nulla. La sua
vera sconfitta è data dalla sua incapacità di far aprire gli occhi al
cognato. Nel quarto atto, Orgone gli ribatte:
ORGONE: Tutti i tuoi consigli, cognato, valgono oro,
ma non intendo avvalermene.
Per quanto sia intelligente e saggio, Cleante è incapace di svolgere
il proprio compito principale: convincere Orgone dell’illusione in cui
vive venerando Tartufo e i suoi precetti.
65
Da spettatori del Tartufo, dobbiamo però chiederci soprattutto perché
gli insegnamenti del protagonista siano negativi, e per quale motivo
Molière li considerasse tanto dannosi e pericolosi da rielaborare il
testo da cima a fondo, non una, ma ben due volte, indirizzando al re
due istanze per ottenere l’autorizzazione a rappresentare l’opera. In
quali punti l’autore ha intravisto nel tartufismo un pericolo tanto grave
da insistere su un testo finché, solo nella terza versione, è finalmente
riuscito a presentarlo la pubblico più vasto (mentre la corte aveva assistito a entrambe le versioni precedenti prima del loro divieto)? Infine
si pone da sé anche un’altra questione: perché alcuni ambienti hanno
considerato la commedia tanto pericolosa da insistere fermamente
sul suo totale divieto? In fondo, i precetti professati da Tartufo sull’astinenza, sulla rinuncia ai piaceri terreni e sulla vita all’insegna della fede
non si discostano particolarmente da quelli ancor’oggi difesi da alcuni
ambienti della Santa Chiesa Cattolica Romana.
Le risposte a queste domande sono molteplici, e tutte velatamente presenti nel testo della commedia. La prima, fondamentale, sta
naturalmente nel fatto che Tartufo è un bugiardo e un ipocrita. Già
nella dramatis personae viene definito come un baciapile, un falso
devoto; come tale, Cleante riesce quasi a smascherarlo all’inizio del
quarto atto. Se da un lato Tartufo predica i precetti sull’astinenza e
sulla rinuncia ai piaceri terreni, dall’altro è il primo a mangiare e bere
con ingordigia, ad arrendersi alla voluttà pensando a Elmira: proprio
perché menzogneri, i suoi principi, di qualsiasi natura siano, sono
ridicolizzati e portati all’assurdo fin dal principio.
Eppure la questione è più profonda. Bisogna chiedersi quali elementi
dei precetti di Tartufo hanno portato Molière a trattenersi dal condannarli per lungo tempo. Indirettamente, attraverso l’ironia, la risposta ci
viene offerta dallo stesso Orgone, del tutto cieco di fronte alla realtà.
Nella sua scena principale del primo atto si rivolge con sincerità a
Cleante, parlandogli di Tartufo:
ORGONE: I suoi insegnamenti mi hanno mostrato una nuova via;
per nulla al mondo ho più cuore;
dell’amicizia ha liberato la mia anima,
e se muore mio fratello, i miei figli, mia madre, mia moglie,
scrollerò le spalle e mi placherò.
Questi versi rivelano la più grande perversione e il maggior pericolo
del tartufismo. Che Orgone perda i propri beni a causa di Tartufo
conta meno del fatto che, per precetti di varia natura (tanto più
subdoli perché menzogneri), egli rinneghi tutti i propri cari. Nel suo
discorso, Orgone non parla di beni terreni, ma di persone, della pro66
pria famiglia, della quale non gli importa più nulla da quando Tartufo
si è insinuato nella sua vita. Di fronte a queste sue dichiarazioni così
radicali, Cleante risponde semplicemente:
CLEANTE:
Che sentimenti umani, straordinariamente nobili!
Il principio del tartufismo tende quindi a indurre le vittime di questo
sistema morale, presentato nel testo come indubbiamente menzognero, a rinnegare i propri legami sentimentali con la famiglia e
gli amici, emarginandole così dal gioco della vita. Tartufo vende un
sistema morale in cui apparire come santi conta più dei legami familiari. E in questo sistema, i suoi vacui precetti morali hanno un peso
tale da prevalere sull’amore che Orgone prova per la propria famiglia.
Orgone e il suo rapporto con i familiari, ma soprattutto il crollo emotivo dell’intera famiglia nel finale, sono strumenti che Molière usa per
ammonirci sul fatto che qualsiasi sistema etico-morale che ci impone
di dimenticarci dei nostri cari è, fondamentalmente, carente e nocivo.
Il principio del tartufismo, infine, non si rivela solo nel pericolo che
Tartufo rappresenta tanto per Orgone quanto per la capacità di
discernimento in generale, ma anche nel fatto che Tartufo non è
l’unico rappresentante del suo genere. Nel proprio discorso del primo
atto, Cleante dice che “di queste false nature esiste un grande sciame”.
Purtroppo, non è del tutto chiaro a quale specifico gruppo di falsi
devoti della sua epoca Molière si volesse riferire nella stesura della
commedia; gli esperti sospettano si tratti di almeno tre specifici gruppi cattolici dell’epoca: i giansenisti, i gesuiti e la misteriosa Compagnia
del Sacro Sacramento. Tutti questi gruppi, per la loro struttura e il loro
modus operandi, ricordavano fortemente il modo di agire di Tartufo.
Gli argomenti che permetterebbero di sostenere come Tartufo sia
il rappresentante di una qualsiasi di queste tre organizzazioni non
mancano davvero. Ad ogni modo, non conta tanto sapere quale
specifico gruppo egli rappresenti, quanto piuttosto prendere atto
che alle sue spalle c’è un’organizzazione potente, un sistema con un
forte apparato ideologico, capace di fare riferimento all’unica autorità
che neppure il re può contestare: Dio.
La situazione della famiglia di Orgone e, nel finale, di Orgone stesso,
incute seriamente paura. Chi li circonda, avendo ottenuto la “promessa” di poter uscire dai giochi della vita, inizia a mutare atteggiamento
e ad attaccarli perché non si sottomettono al loro stesso codice
morale (dannoso e pericoloso per l’uomo raziocinante). Inoltre, dietro
a tutto ciò si cela il potente macchinario propagandistico di una qualche oscura organizzazione mistica. Considerando tutte le forze che
67
si muovono contro la famiglia, non appare per nulla strano che, per
salvare la loro situazione, almeno in apparenza, debba intercedere il
re in persona.
I pericoli del tartufismo si celano quindi anzitutto in un sistema
morale che ci impone di rinnegare e rinunciare alla nostra famiglia.
E il pericolo è accresciuto dal fatto che tale sistema è sostenuto da
un’organizzazione con un apparato propagandistico straordinariamente ben oliato. Se ora facciamo un rapido salto nel tempo, di tre
secoli e cinque lustri, per arrivare al 2003, possiamo chiederci dove sia
possibile cercare il tartufismo oggi.
I primi e più evidenti sospettati sono naturalmente i sistemi religiosi
“istantanei”, che ambiscono a separare la gente dal loro denaro e dai
loro cari nella maniera più rapida possibile, terminando a volte con
feste horror di autoannientamento, come ad esempio i suicidi di
massa. Queste sette sono indubbiamente una delle odierne fonti di
tartufismo, ma manca loro la propaganda tanto efficace del tartufismo dei tempi di Molière.
Nel mondo attuale, il vero tartufismo ha cambiato volto. Il più grande
pericolo per i rapporti interpersonali, sostenuto dalla propaganda, si
cela nel diktat capitalistico del successo, che fuorvia le vittime facendo loro sperare che nel gioco della vita si possa vincere. Se si propone
di riuscire fino in fondo, il tartufismo deve basarsi sulla visione del
mondo più comune, poiché solo così ottiene accesso ideologico al
maggior numero di potenziali vittime. E nel 2003 la filosofia di vita
prevalente è il capitalismo.
Nel mondo contemporaneo, la dittatura del successo ha la stessa
influenza negativa sulla famiglia e sui rapporti interpersonali che si
può rilevare nel Tartufo. La cultura delle grandi corporazioni, al pari
della falsa santità di Tartufo, ci impone di sottometterci a un sistema
di valori che ci richiede la rinuncia ai valori umani fondamentali, quali
la famiglia, la libertà e, in un certo modo perverso, anche i piaceri. Il
diktat del successo richiede la sottomissione alle grandi corporazioni
al punto da richiedere una reperibilità permanente, la presenza sul
luogo di lavoro in orari indicibili, la rinuncia alle ferie e, soprattutto, la
cronica riduzione del tempo che l’essere umano ha a disposizione per
dedicarsi con piacere ai propri interessi, ossia quelli che con la cultura
delle grandi corporazioni non hanno nulla in comune. In breve, il
diktat delle grandi compagnie richiede alle persone di anteporre ai
propri valori quelli dell’azienda per la quale lavora .
La cultura delle grandi corporazioni è inoltre dotata di un apparato
propagandistico di tutto rilievo. Pochi si rendono conto che, nel
68
mondo capitalista, chi detiene i media decide anche di cosa e in che
modo i mezzi d’informazione debbano scrivere. E nel mondo capitalista, i media sono di proprietà dei grandi gruppi societari. Negli Stati
Uniti, ad esempio, è stato appurato che 5 o 7 grandi gruppi controllano il 95% dei quotidiani più letti. Così, nell’interesse delle finanze e dei
grandi capitali, la verità e il buonsenso non solo passano frequentemente in secondo piano, ma vengono spesso del tutto ignorati.
Apparentemente, tra il tartufismo del Seicento e quello del XXI secolo
esistono grandi differenze, se si considera che quello contemporaneo
è, di fondo, in contrapposizione a quello dell’epoca molièriana, e non
richiede la rinuncia al denaro e ai piaceri terreni. A ben vedere, però,
le differenze non sono poi tante: gli elementi di distinzione sono
solo una conseguenza della nuova visione del mondo. Nel Seicento,
questa era di natura mistica, e tentava di convincere le proprie vittime
che potevano uscire dal gioco della vita terrena, mentre i tartufi
odierni devono provare a indurre nelle persone la sensazione di poter
vincere. E la vittoria si misura nella quantità di denaro guadagnato. Il
vero nodo è rappresentato dal fatto che l’apparato mediatico delle
grandi corporazioni è rivolto in primis alla pubblicità, vale a dire alla
promozione di maggiori consumi. Più guadagni, più cose ti puoi
concedere, più devi spendere. Nella filosofia capitalista, il successo si
misura con il potere d’acquisto del singolo. Così, a rimanere in strada
sono i rapporti interpersonali, esattamente come sarebbe potuto
accadere ai membri della famiglia di Orgone.
Tuttavia, dal punto di vista della commedia, la situazione non è mai
terribilmente tragica, anche se oggi la fiducia nella capacità di un
governatore assoluto che possa salvare le vittime del tartufismo sta
leggermente scemando. Il Re Sole non c’è più, e a volte sembra che
certi uomini di potere non abbiano una reale volontà per prevenire il
tartufismo delle grandi corporazioni. Se vogliamo credere al teorema
di Ginsberg (Non puoi vincere. Non puoi pareggiare. Non puoi nemmeno abbandonare.), allora nemmeno il sistema precedente offriva
di meglio (in fondo, lo abbiamo spodestato noi stessi, non è vero?).
Malgrado ciò, la possibilità di vivere secondo il buonsenso di Cleante
o Dorina esiste: per poterlo fare, è di vitale importanza saper vedere,
come loro due, dove e dietro quale maschera si celano i tartufi. Solo
così potremo evitare che ci rendano ciechi.
Fonte: libretto di sala del teatro Slovensko ljudsko gledališče
Celje, 2003
69
Marta Gregorčič
LE VIRTù DELL’IPOCRISIA E DELLA
BARBARIE
Nella prima pagina del suo Discorso sul colonialismo, il poeta e
umanista dell’isola caraibica della Martinica, Aimé Césaire, dice
fondamentalmente che la civiltà europea non è capace di risolvere
i due principali problemi generati dalla sua stessa esistenza, quello
del proletariato e quello del colonialismo; che non è capace di
difendersi di fronte al tribunale della “ragione”, né di fronte a quello
della “coscienza”; che si va rifugiando sempre più nell’ipocrisia,
tanto più ripugnante quanto meno riesce a ingannare la gente.
Cinquantacinque anni dopo lo scritto di Césaire ci ritroviamo
ancora una volta sorpresi e indignati. Ci ripetiamo che “questo è
nazismo, ma, suvvia, terminerà,” e rimaniamo in attesa, speranzosi
e cechi di fronte alla realtà dei fatti. In fondo, non siamo altro che
dei complici non ancora divenuti vittime; ci foderiamo gli occhi di
prosciutto, giustificando e alimentando questo stato delle cose.
Negli ultimi giorni, siamo stati testimoni di almeno quattro esempi
di tale infida superbia. Esempi che dovrebbero scuotere anche il
più incredulo degli umanisti: protagonista del primo è Berlusconi;
sul secondo, è Netanyahu ad avere il monopolio; nel terzo, la Slovenia si crogiola nell’incanto dell’idea di una propria Silicon Valley; il
quarto ha richiesto la vita di Ferid Saiti.
Primo: non è un caso che Silvio Berlusconi, già in quel meraviglioso anno, ormai lontano, in cui la Slovenia ha richiesto l’adesione
all’OCSE, abbia dichiarato che Mussolini, rispetto ai supposti statisti
dell’entourage di Prodi, sia stato un grande protagonista della
storia. Durante l’ultima riunione del Consiglio dell’OCSE a livello dei
Ministri, in cui il premier italiano svolgeva le funzioni di Presidente,
la Slovenia, con Israele ed Estonia, è stata solennemente accolta nel
“club dei Paesi più sviluppati al mondo” (definizione del Primo ministro sloveno Pahor): ancora una volta, niente ha potuto dissuadere
Berlusconi dall’ennesima citazione dei diari del “grande Mussolini”.
Quando la Slovenia ha ottenuto l’“onore e privilegio” di aderire
all’OCSE (parole del premier Pahor, che ha “partecipato con grande
slancio emotivo” al rituale dell’iniziazione), ovvero di entrare nella
“cerchia degli Stati ad alto tasso intellettuale” (dichiarazione del
Ministro Gaspari nella stessa occasione), Berlusconi è ricorso ancora
a Mussolini per evitare un’insidiosa domanda giornalistica sulla sua
70
influenza: “Dicono che ho potere, ma io non ho nessun potere. Io
so che posso solo ordinare al mio cavallo di andare a destra o di
andare a sinistra.”
Che un dirigente di Stato, in occasione di un vertice internazionale
ai massimi livelli, si richiami al più importante fascista del XX secolo,
è qualcosa che in Slovenia probabilmente non potrebbe mai accadere. Qui, i politici, senza eccezioni degne di tale nome, “prendono
spunto da se stessi” e non da liturgie letterarie o di altre branche
umanistiche. Accade loro però immancabilmente qualcos’altro:
venerano con eccessivo zelo ciò che non promette alcun futuro né
alla Slovenia, né al resto del mondo. In Italia, nell’Unione europea,
ed ora anche nell’OCSE, le improvvisazioni umoristiche di Berlusconi stanno diventando un elemento di disturbo: i giornalisti vi si
gettano a pesce, mentre l’establishment politico rimane in silenzio
e le tollera con malcelato imbarazzo. A parlare a voce alta rimangono pochi, inossidabili umanisti, come, per esempio, Umberto Eco,
che non definisce la politica berlusconiana una dittatura, ma un
“colpo di Stato strisciante”.
Il Tartufo. Teatro
nazionale sloveno
ero
per il Territorio lib
r
pe
S
(TN
e
est
Tri
di
.
50
TLT), Trieste, 19
Da
7.
na
Atto IV, sce
sinistra a destra:
Nada Gabrijelčič
keš
(Elmira), Jožko Lu
do
Ra
(Orgone),
Nakrst (Tartufo).
Secondo: nel bel mezzo della diplomazia slovena, ebbra di felicità,
e accanto a Berlusconi, siede muto il Presidente israeliano Netanyahu, che dovrebbe essere particolarmente sensibile agli argomenti riconducibili al fascismo e alle sue riproduzioni. Rimane invece in
silenzio. A quattro giorni dal vertice OCSE, scatena le proprie forze
antiterrorismo contro gli attivisti della pace, facendo fuoco, uccidendoli e rinchiudendoli, perché tentano di rifornire di medicinali
e cibo i palestinesi. Quelli che si trovano nel più grande carcere
71
all’aperto al mondo, o, in altre parole, nel più grande campo di
concentramento del XXI secolo, non ancora dichiarato tale: a Gaza.
Dove, secondo le stime scientifiche della Johns Hopkins University,
oltre l’80% delle famiglie vive sotto la soglia della povertà. La corte
politica, in trattenuto e rigoroso stile diplomatico, compiange
l’eccidio, mantenendo però lo status quo a Gaza senza alcuna
sanzione economica o politica per Israele (ora membro OCSE). Cadaveri palestinesi, il cui numero e i cui nomi non saranno mai messi
per iscritto, e che nessuno avrà modo di piangere, si accumulano
giorno per giorno, bussando alla porta delle nostre coscienze di
paesi civili.
Il malato
immaginario,
TNS, Črnomelj
(Slovenia), 1944.
Gli attori nei
camerini prima
del debutto.
Dosi copiose di ipocrisia, delle quali scrive Césaire, non sono rinvenibili solamente al vertice OCSE di Parigi. Per scorgerle non è nemmeno necessario esporsi, in mezzo ai mari agitati, alle flotte militari
israeliane: ogni settimana, ne giunge una tale quantità direttamente sulla soglia di casa [ndt.: in Slovenia] da impedirci di varcarla.
Terzo: alla riunione del Consiglio per la scienza e la tecnologia della
Repubblica di Slovenia, il premier Pahor ha tentato di indurre i
consiglieri scientifici a lanciare un programma grazie al quale la Slovenia potrebbe inserirsi tra i paesi tecnologicamente più avanzati
del mondo. Nella Silicon Valley californiana dovrebbero aprire un
ufficio per consentire alle aziende slovene di “conquistare” le vette
dell’alta tecnologia mondiale. Il premier si riserverebbe invece di
incontrare in prima persona gli uomini d’affari stranieri ed elencare
loro le ragioni (fiscali, imprenditoriali, di costi del personale ecc.)
per le quali la Slovenia sarebbe più attraente di altri Stati europei
per gli investitori stranieri.
72
Se, di fronte al Consiglio scientifico, il premier si è vantato senza
alcun imbarazzo riguardo al fatto che lo sfruttamento della forza
lavoro è sufficientemente alto e la tassazione dei capitali sufficientemente bassa per attrarre investimenti stranieri, alle parti sociali
e all’opinione pubblica ha propinato un’altra litania: la Slovenia
è in procinto di crollare a causa delle paghe e pensioni troppo
alte, perciò sarà necessario tirare la cinghia. E questa ripugnante
ipocrisia non si ferma qui, dato che il governo prosegue operando riforme “dolorose, ma necessarie” del mercato del lavoro, del
sistema sanitario e di quello pensionistico, perché infine si possa
davvero diventare sufficientemente “competitivi”. “Si tratta di un
compito gravoso e impopolare, ma qualcuno lo deve pur fare,” è
stata la battuta di Pahor al vertice OCSE, nel suo stile così caratteristicamente inimitabile.
Quarto: quattro operai provenienti dalla Bosnia Erzegovina che
avevano lavorato duramente, senza paga, per la Gradve (società
controllata della Vegrad), hanno occupato, disperati, gli uffici della
Vegrad a Velenje; al momento della loro espulsione da parte della
polizia, l’elite politica si è detta sorpresa di come sia possibile che,
in Slovenia, un operaio muoia a causa della condotta illegale di
un datore di lavoro e del personale medico. Per l’operaio macedone Ferid Saiti, il valore della vita o della morte si attestava tra i
20 e i 100 euro. Al pari dei “cancellati” e di altri operai, sempre più
numerosi, Saiti, ignaro di non essere coperto da assicurazione, ha
richiesto l’aiuto medico d’urgenza. Nel frattempo, gli operai della
Vegrad originari della Bosnia, ai quali la sola azienda Gradve deve
110.000 euro, sono stati messi “al sicuro” dalla polizia: lontano dalla
giustizia, da qualche parte nel bel mezzo dei Balcani.
Alla fine, tutti pagheremo il debito contratto dai protagonisti di
quest’ipocrisia e barbarie virtuosa, poiché, come la storia insegna
e come lo stesso Césaire ha già scritto, “alla fine del capitalismo,
desideroso di sopravvivere a se stesso, c’è Hitler”.
Fonte: Kolumne.Dnevnik.si – giugno 2010
73
Uroš Pinterič
L’IPOCRISIA POLITICA
Alcune questioni mi spiazzano. Non perché le mie convinzioni
politiche siano particolarmente stabili; piuttosto perché la gente si
dimentica di raccontare la storia fino in fondo. Stavolta, sia come
cittadino, sia come membro della Chiesa Cattolica Romana (costretto, e nessuno ha mai chiesto il mio parere sul fatto se volessi
ricevere dei sacramenti o meno), mi sono sentito offeso dalle
dichiarazioni dell’arcivescovo di Maribor, dott. Stres.
1) Egli è sistematicamente incoerente: quando parla dell’istruzione
universitaria, chiama in causa il diritto dei genitori di decidere sulla
scolarizzazione dei figli. Quando parla dei bambini, pone il diritto
dei genitori in secondo piano rispetto ai diritti dell’essere che non
ha ancora visto la luce. Ne consegue che il bambino ha anzitutto il
diritto di esistere, mentre in seguito, i genitori hanno il diritto di decidere in suo nome (fino a quando, non si sa: per lo Stato fino alla
maggiore età, mentre per Stres, probabilmente, fino al decesso dei
genitori). Se, per cause di forza maggiore, i genitori non possono
rinunciare a questo diritto, allora naturalmente non ha senso che
abbiano alcun diritto decisionale successivo. Il che è, di fatto, un
principio che in passato funzionava: il bambino finisca all’orfanotrofio e sia quel che sia.
Jean-Francois de
Troy (1679-1752):
ni
Molière legge bra
rie
op
pr
lle
de
a
un
di
opere a un gruppo
selezionato di
uditori.
2) Nella Costituzione slovena, l'introduzione del diritto di decidere
sulla nascita non è l’unico elemento disfunzionale: in gran parte
74
dei paesi, i diritti e i doveri sono regolati da atti specifici, mentre la
carta costituzionale definisce unicamente il sistema politico dello
Stato. Da questo punto di vista, l'intero titolo della Costituzione
slovena sui diritti è inconsueto; riflette, però, la consapevolezza dei
padri costituenti sull'importanza dei diritti umani. L’arcivescovo
Stres sta quindi di nuovo distorcendo il ruolo della carta costituzionale. Infine, alcuni paesi aggiungono alla costituzione soltanto
i diritti fondamentali (di solito politici), mentre altri vi introducono
delle bozze dei diritti, rimandando il resto alla legislazione. Sia
come sia, si tratta indubbiamente di faccende importanti.
3) L'ultima questione che non si può tralasciare è quella della visione unitaria della storia semirecente. Al riguardo, concordo che sarà
possibile raggiungerla solo quando i portatori di memorie legate a
quel periodo (compresi Stres e me stesso) saranno passati a miglior
vita. Stres ci sta forse augurando una morte precoce? Secondo le
statistiche nazionali, io rimarrò a questo mondo ancora 50 anni, e
ciò significa che faremo pace con la storia attorno al 2100, il che è
di fatto una stima piuttosto attendibile del tempo necessario per
superare il dolore causato da cambiamenti sociali strutturali. Eppure non è questo il punto cruciale, quanto piuttosto il fatto che Stres
non riesca a passare accanto alla via Titova cesta perché secondo
lui è segno di grande arroganza intitolare un luogo a un criminale
che ha massicciamente calpestato i diritti umani. Eh, su, facciamolo.
In linea di principio, Baraga, un missionario sloveno che dà il nome
a svariati luoghi, ha illuminato le coscienze degli Indios; eppure,
gli Indios avevano vissuto meglio prima del suo avvento. E poi abbiamo Slomšek, missionario che si occupò in modo analogo degli
sloveni, e ancora la piazza dei santi Cirillo e Metodio: sono molti i
luoghi intitolati a dei santi. E il Sig. Stres, quando si scaglia contro
una parte della nostra storia, si dimentica di dire che in questo territorio il Cristianesimo non è una religione naturale, ma solamente
presente da più tempo di quanto sia durato il regime comunista.
Tralascia di dire che il Cristianesimo è giunto nell’area dell’odierna
Slovenia con la spada, che ha tentato di reprimere lo sviluppo della
lingua slovena (Trubar è stato in esilio dai protestanti tedeschi), che
ha perseguitato la scienza a ferro e fuoco (vedi Copernico, Galileo,
ecc.) e che l’ha fatto perché questa aveva negato l’evidenza della
creazione divina. Eppure, questa stessa scienza consente oggi alle
lor eminenze di usare automobili che i credenti semplici possono
solamente sognarsi. E se la Chiesa ammette e chiede perdono,
75
ciò non cambia la realtà dei fatti. La bandiera bianca e gialla non è
meno imbrattata di sangue della stella a cinque punte. A ciò si può
anche aggiungere che la Chiesa Cattolica Romana nega alcuni diritti che il mondo civilizzato riconosce: la parità tra donne e uomini,
la libera scelta della confessione religiosa (riguardo a questo, tutte
le confessioni sono lacunose), la libera scelta del partner e così via.
Tra l’altro: l’omosessualità non è una malattia umana o un disturbo
psichico, ma uno stato naturale, caratteristico di una parte dell’intera popolazione di esseri viventi; spero nessuno voglia provare a
convincermi che l’uomo abbia trasmesso questa caratteristica agli
elefanti, ai bisonti o agli orsi bruni. E se accettiamo la storia della
creazione proposta dalla religione, due sono le cose: o dobbiamo
ammettere la naturalità dell’omosessualità, oppure dobbiamo
sostenere che Dio abbia creato più di una specie con dei difetti.
Le streghe, al pari dei nemici dello Stato nel passato più recente,
venivano mandate al rogo o annientate in altro modo, e i processi
contro di loro erano altrettanto giusti quanto quelli del secondo
dopoguerra. L’unica vera differenza è la percentuale di persone
effettivamente ree degli errori di cui venivano accusate.
na
La poltrona di sce
ale
di Molière, sulla qu
o
raf
iog
il commed
lo
è spirato durante
to
ala
m
Il
olo
ac
ett
sp
73).
immaginario (16
Non sto tentando di discolpare nessuno, ma solo di sostenere
che la Chiesa Cattolica Romana non ha il diritto di predicare la
morale, perché è marcia fino alla radice della propria istituzione,
come qualsiasi altra struttura politico-ideologica, e verrà giudicata
76
per propria mano, quando giungerà la fine del mondo. Inoltre, se
c’è da credere allo sviluppo della fine del mondo e alla natura di
dio, allora esistono solamente due possibilità: o saremo candidi
come lo yoghurt e balleremo in cielo assieme a Tito, Hitler e Rode
(poiché Dio è infinitamente buono e remissivo), oppure friggeremo all’inferno tutti insieme (perché Dio punisce il peccato, di cui
siamo tutti, sistematicamente, portatori in misura assai maggiore
della bontà).
La terza possibilità esiste solamente in una barzelletta: di fronte
alle porte di San Pietro giungono un camionista e un cappellano;
San Pietro consente al camionista di entrare e invia il cappellano
all’inferno. La motivazione? Mentre il camionista guidava, tutti pregavano; durante le prediche, invece, tutti dormivano, e per giunta il
cappellano, predicando, mentiva.
Fino a quel momento, la storia sarà questione di interpretazione
politica, e in questo contesto esisterà sempre qualche Calimero
che vorrà spiegarci come il soggetto democraticamente eletto
lo ignori nella sua verità. In fondo, ciascuno ha una propria verità,
mentre la storia è un rotolo infinito di carta igienica a doppio strato: viene sempre abusata da culi sudici di escrementi.
Fonte: New Social Sciences Academic Journal, agosto 2009
ts, Toronto
Theatre of the Ar
Jim Warren
(Canada), regia di
n Court, Boston
The Theatre Bosto
sh Chambers
(USA), regia di Jo
77
I NOSTRI OSPITI
MIRANDA CAHARIJA
Attrice slovena di prosa e cinema, originaria di Santa Croce presso
Trieste. Diplomatasi alla scuola media Igo Gruden di Aurisina, l’anno
successivo ha concluso gli studi di fisarmonica alla Glasbena šola
(scuola di musica), oltre a quelli di recitazione e balletto alla Dramska
in baletna šola di Trieste. Già durante gli studi ha calcato le scene del
Teatro Stabile Sloveno di Trieste, dove, nel 1960, è stata definitivamente
ingaggiata, divenendo nel tempo un'ottima caratterista, soprattutto del
repertorio contemporaneo. Nel 2005 le è stato conferito il prestigioso
premio Borštnikov prstan, massimo riconoscimento alla carriera per gli
attori sloveni. Nel 1975, l’attrice ha ottenuto anche il premio del Festival
Borštnikovo srečanje di Maribor per il ruolo dell'accattona Šoba nel
dramma di Leskovšek Dva bregova (‘Le due sponde’). Ha recitato in diversi
film, interpretando, tra l’altro, Eva nell’omonimo film di Slak (1983) e
Marija Mulahasanović nell'Outsider di Košak (1997). Assieme all’attore
Livij Bogatec, molto amato dal pubblico e purtroppo compianto, ha
condotto per lunghi anni la trasmissione radiofonica Za smeh in dobro
voljo (‘Buonumore alla ribalta’) di Radio Trst A (programmazione RAI
in lingua slovena), mentre con il collega e regista Mario Uršič è stata
interprete di spettacoli teatrali estivi, recitati all’aperto a Santa Croce.
BRANE ŠTURBEJ
L’attore Brane Šturbej, diplomatosi all’Accademia di teatro, radio,
film e tv AGRFT di Ljubljana, è stato per diversi anni membro della
compagnia stabile del teatro SNG Drama di Ljubljana, collaborando
occasionalmente con altri teatri sloveni, tra cui lo SNG di Maribor. Si
annovera tra gli attori che hanno conquistato il maggior numero di
premi per la migliore interpretazione al Festival Borštnikovo srečanje di
Maribor, nello specifico per i ruoli di Mefisto nel Faust di Goethe, Drama
SNG Maribor,1990; Woyzeck nell’opera omonima di Büchner, Drama
SNG Maribor, 1991; Sganarello nel Don Giovanni di Molière e Salvador
nella Carmen diretta da Pandur, Drama SNG Maribor, 1992; Dante nella
Divina Commedia di Dante-Prokić per la regia di Pandur, SNG Drama
Maribor, 1993; Karl Rossman nell’America di Kafka, Drama SNG Maribor,
1996; Myškin ne L’idiota di Dostojevskij per la regia di Korun, SNG Drama
Ljubljana, 2000; Peer Gynt nell’opera omonima di Ibsen, Drama SNG
Maribor, 2008.
78
I NOSTRI OSPITI
VOJKO BELŠAK
Nato il 1° settembre 1970 a Ptuj, dopo le scuole superiori a indirizzo
sociologico ha studiato recitazione all’accademia AGRFT di
Ljubljana, diplomandosi con l’interpretazione di Ivek nel dramma
di Cankar Za narodov blagor (‘Per il bene del popolo’). Durante gli
studi è stato membro del teatro Gledališče Zato di Ptuj. Dopo
un periodo d’ingaggio nel nostro teatro, è passato a quello di
Capodistria e in seguito ai teatri SNG Maribor e SNG Nova Gorica.
Nel 1999, l’accademia AGRFT gli ha conferito, per il ruolo di Maks
nello spettacolo Kralj na Betajnovi (Il re di Betainova) di Ivan Cankar, il
premio Prešeren per studenti.
MARITA ĆOPO
Costumista del teatro Gavella di Zagabria, nel 2010 è stata insignita
dell’importante premio teatrale croato Nagrada Hrvatskog glumišta
per i costumi (vedi foto) creati per la commedia di J.B.P. Molière Il
Tartufo, prodotta dal teatro Gavella e diretta da Marco Sciaccaluga.
Portano la sua firma i costumi di spettacoli di grande successo, quali
Dundo Maroje, Balade Petrice Kerempuha, Peer Gynt, Ilijada 2001 e
Gospoda Glembajevi. Vanta inoltre diverse collaborazioni con teatri
sloveni.
DINKO APPELT
Direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore, diplomatosi
all’Accademia di Zagabria. Lavora come direttore d’orchestra
nel teatro Komedija di Zagabria, dove, nel 2004, ha ottenuto il
prestigioso premio del teatro croato (nagrada Hrvatskog glumišta)
per aver diretto il musical Chicago. Dirige, oltre all’orchestra e al coro
del teatro Komedija, l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra
sinfonica di fiati militare croata e il coro misto della Radiotelevisione
di Zagabria.
79
L’ATTORE LUKA CIMPRIČ
(Un’intervista presa in prestito)
L’attore di prosa Luka Cimprič, membro del nostro collettivo
artistico, quest’anno può fregiarsi di ben due premi. In occasione
del 14° Festival del film sloveno di Portorose gli è stato conferito
il premio del settimanale ‘Stop’ per i successi attoriali conseguiti
nel 2011, mentre al Festival Borštnikovo srečanje di Maribor si è
aggiudicato il premio collettivo per lo spettacolo di Miha Nemec e
Nejc Valenti ‘Life®anti’, al quale aveva partecipato nel doppio ruolo
dell’uomo-intendente teatrale e dell’uomo-ammiratore. Complimenti vivissimi!
Come ti descriveresti?
Sono sorridente, simpatico, ironico, senza fine.
Come si svolge la tua giornata?
Vivo tra Ljubljana-Capodistria-Trieste. Perciò, ogni giorno è completamente diverso dagli altri. Passo parte della giornata in macchina,
parte alle prove a teatro, mentre la sera di solito sono in scena.
Tento di vivere le mie giornate in modo quanto più interessante.
Che opinione ti sei fatto dell’amore?
Non si può vivere senza. Ti ricordi il tuo primo vero bacio?
C’era una festa all’aperto, l’atmosfera era quella del venerdì studentesco delle superiori, mi hanno sfidato scommettendo che
non avrei avuto il coraggio di baciare una ragazza, ed ecco arrivare
il primo bacio. Il nome della ragazza non lo ricordo, ma il bacio
indubbiamente sì.
Come vizi la tua amata?
Molte sorprese infiammano sempre. E in che modo ti lasci viziare?
Con del buon cibo, un buon film, un buono spettacolo... Tutto ciò
che è possibile definire con l’aggettivo buono. Cosa fai quando desideri avere del tempo per te stesso?
Di solito non ne ho, perché i miei ritmi vengono pianificati dagli altri. Quando però mi capita di averne, solitamente mi dedico all’ozio. Chi ammiri nella vita?
Chi, nella propria vita, riesce a migliorarsi sempre. E chi invece disprezzi?
Gli incapaci, quelli che non sanno svolgere il lavoro per il quale
sono pagati. 80
Hai un modello tra gli attori sloveni?
Un modello no, però ne ammiro molti. Quale libro raccomanderesti e perché?
1984 di George Orwell, perché sono del 1984, no, dai, non è per
questo … (risata). Il libro è stato scritto nel 1948, e ciò che Orwell
scrisse allora è già successo e continua ad accadere nella nostra
epoca. Inoltre, sono convinto che certe cose scritte debbano
ancora avvenire. A cosa ti dedichi nel tempo libero?
Allo sport, agli scacchi, al poker. Devo però ammettere che sto cercando un nuovo hobby. Da quando mi guadagno il pane facendo
l’attore, non ho più un vero hobby. Che piani hai per il futuro più prossimo?
Migliorarmi in tutti gli ambiti. E cosa desideri nella vita?
Essere felice, sano, innamorato e vivere la vita con pienezza.
Fonte: ona-on.net
50 CANDELINE!
Festeggia le 50 repliche l’opera di Franjo Frančič Ci vogliamo bene!,
coproduzione del Teatro di Capodistria e del TSS di Trieste diretta
da Katja Pegan, nella quale recita, oltre a Maruša Kink e Andrej
Zalesjak, anche il membro della nostra compagnia Luka Cimprič.
Maja Pertič Gombač lo ha recensito così:
“Uno spettacolo istruttivo, nel quale i bambini riconoscono alcuni
modelli comportamentali delle proprie famiglie, mentre gli adulti vi
percepiscono, a tratti, una critica acuta e sottile. La messinscena si
rivolge al pubblico in modo diretto e non pretenzioso, elementi che, per
una recita destinata ai più piccoli, rappresentano più un pregio che un
difetto.” (Primorske novice, 26/1/2011)
Congratulazioni!
81
PROSSIMI SPETTACOLI
Dušan Jelinčič
CAPORETTO ‘38 – CRONACA DI UN
ATTENTATO
Dramma documentaristico
Adattamento Boris Kobal
Scenografia e inserti video Darjan Mihajlovič
Revisione dei testi di Jože Faganel
Regia di Jernej Kobal
Con
Franc Primož Forte
Danilo Romeo Grebenšek
Just Luka Cimprič
Borut Jure Kopušar (Accademia d’arte drammatica di Ljubljana)
Ferdo Matija Rupel (Accademia d’arte drammatica di Ljubljana)
Mačeha Maja Blagovič
Debutto il 23 marzo 2012 nella Sala principale
Claudio Magris
LEI DUNQUE CAPIRà
(Saj razumete)
Traduzione di Veronika Brecelj
Adattamento, regia e selezione musicale di Igor Pison
Scenografia e costumi di Nicola Minssen
Maestro concertatore Igor Zubin
Con
Lei Lučka Počkaj, attrice ospite
Artista 1 (M) Gojmir Lešnjak-Gojc, attore ospite
Artista 2 (M) Vladimir Jurc
Artista 1 (F) Lara Komar
Artista 2 (F) Nikla Petruška Panizon
Debutto il 12 e 13 aprile 2012 nel Ridotto
82
UPRAVNI SVET / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dr. Maja Lapornik (predsednica / presidente)
dr. Alessandro Malcangi (podpredsednik / vicepresidente)
dr. Andrej Berdon, Paolo Marchesi, Adriano Sossi, Gianni Torrenti
NADZORNI ODBOR / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Pierlugi Canali (predsednik / presidente), Giuliano Nadrah, Boris [email protected]
Umetniško vodstvo / Direzione artistica
Jaša Jamnik, Boris Kobal, Sergej [email protected]
IGRALSKO JEDRO / COMPAGNIA
Maja [email protected], Luka [email protected], Primož Forte, Romeo Grebenšek, Vladimir
Jurc, Lara Komar, Nikla Petruška Panizon
OSEBJE / PERSONALE
dr. Valentina Repini dr. Rossana Paliaga Barbara Briš@ik Nadja Puzzer Katja Glavina Martina Clapci organizatorka / reponsabile organizzativa
odnosi z javnostmi / relazioni esterne
vodja [email protected] / responsabile contabilità
[email protected] / impiegata
[email protected] / impiegata
[email protected] / biglietteria
Peter Furlan [email protected] vodja / direttore tecnico
Silva [email protected][email protected] garderoberka in šivilja / guardarobiera e sarta
Sonja Kerstein inspicientka in rekviziterka / direttrice di scena e attrezzista
Neda [email protected] šepetalka / suggeritrice
Rafael Cavarra [email protected] osvetljevalec / tecnico luci
Peter Korošic [email protected] osvetljevalec / tecnico luci
Diego Sedmak tonski mojster / tecnico del suono
Giorgio Zahar odrski mojster / capo macchinista
Marko Škabar odrski delavec / macchinista
Moreno Trampuž odrski delavec / macchinista
Alen Kermac
odrski delavec / macchinista
Marko Emili
Peter Auber
Dušan [email protected]
Giuliana Brandolin
hišnik / custode
[email protected] in vratar / caldaista e portinaio
vratar in pomožni [email protected] / portinaio e aiuto caldaista
@istilka / pulitrice
Gledališki list je uredil Sergej [email protected]
Prevod v italijanš@ino Tamara Lipovec
[email protected] podoba SINTESI
Reklama STEFANI PUBBLICITÀ
Tisk Graphart Printing srl
Libretto di sala a cura di Sergej [email protected]
Traduzione a cura di Tamara Lipovec
Veste grafica SINTESI
Pubblicità STEFANI PUBBLICITÀ
Stampa Graphart Printing srl
83
84