Mene zanima, ali je v islamu dovoljeno moliti (``doviti``) proti nekomu

Mene zanima, ali je v islamu dovoljeno moliti (''doviti'') proti nekomu, ki nam je storil krivico?
Prispeval Resnica
Sobota, 24 September 2011 08:19
A.K.: Esselamu alejkum! Mene zanima, ali je v islamu dovoljeno moliti (''doviti'') proti nekomu, ki
nam je storil krivico?
Odgovor:
Zahvala pripada Vzvišenemu Allahu. Samo Njega častimo in samo od Njega iščemo pomoč. K
Njemu se zatekamo pred zlom naših duš. Kogar On napoti, ga nihče ne more odpeljati v
zablodo, in kogar On pusti v zablodi, ga nihče ne more napotiti na Pravo pot. Pričam, da ni
drugega božanstva, ki si zasluži biti čaščeno (ibadet), razen Allaha, Vzvišenega in Slavljenega,
in pričam, da je Muhammed, naj je Allahov mir z njim, Njegov suženj in poslanec.
''O, verniki! Bojte se Allaha in govorite le resnico! On vas bo nagradil za dobra dela,
odpustil vam bo vaše grehe. Kdor se bo pokoraval Allahu in Njegovemu poslancu, bo
dosegel, kar bo želel.'' (33:70-71)
Resnično je najresničnejši govor Allahov govor, najboljša napotitev pa je napotitev
Muhammeda, naj je Allahov mir z njim. Najhujše stvari so (verske) novotarije. Vsaka novotarija
je zabloda. Vsaka zabloda pelje v Ogenj.
1/3
Mene zanima, ali je v islamu dovoljeno moliti (''doviti'') proti nekomu, ki nam je storil krivico?
Prispeval Resnica
Sobota, 24 September 2011 08:19
Zatem, kot odgovor na zastavljeno vprašanje, pravim sledeče:
We alejkumus-selam we rahmetullahi we berekatuh.
Osnova dove (molitve) proti nekomu, ki nam je storil krivico, je dovoljenost. Pri tem se ne sme
pretiravati, niti doviti (prositi) več, kot nam je bila storjena krivica. Kot dokaz za dovoljenost
navajamo sledeča pripovedovanja:
Tirmizi je zabeležil hadis z dobro verigo prenašalcev, v katerem je Poslanec, naj je mir z njim,
rekel: ''Dova ne bo zavrnjena od treh ljudi: osebe, ki se posti, dokler se ne iftari (prekine
post), pravičnega vladarja in osebe, ki ji je bila storjena krivica.''
Amr ibn As, naj je Allah z njim zadovoljen, navaja, da je Poslanec, naj je Allahov mir z njim,
rekel: ''Pazite se dove (molitve, prošnje) mazluma (oseba, ki ji je bila storjena krivica), ker
prispe do nebes kot strela.''
(Hakim)
Allahov Poslanec, naj je mir z njim, je dejal: ''Tri dove so sprejete in ni dvoma v to. Dova
očeta za otroka, dova mazluma in dova musafirja (potnika).''
(Buhari)
Allahov Poslanec, naj je mir z njim, je dejal: ''Izpolnjuje se pet dov. Dova mazluma, dova
hadžija (romarja v Meko), dokler se ne vrne s hadždža (romanja), dova borca, dokler se
ne vrne z borbe, dova bolnika, dokler se ne pozdravi, in dova brata za odsotnega brata
(po veri), vendar najbližje se izpolnjuje dova brata za odsotnega brata.''
(Bejheki)
Opomba: Bolje je odpustiti tistim, ki so nam povzročili neko krivico, saj bo le-to čistejše za naša
srca in dobro dejanje na Sodnem dnevu. Na to nakazujejo besede Vzvišenega Allaha v prevodu
pomena: ''Na krivico se lahko odvrne z isto mero, toda Allah bo nagradil tistega, ki bo
odpustil in se pobotal. On resnično ne mara tistih, ki delajo krivico.''
(42:40)
2/3
Mene zanima, ali je v islamu dovoljeno moliti (''doviti'') proti nekomu, ki nam je storil krivico?
Prispeval Resnica
Sobota, 24 September 2011 08:19
Ebu Hurejre pripoveduje, da je Glasnik vere, naj je Allahov mir z njim, dejal: ''Ni močan tisti, ki
premaga druge, temveč je močan tisti, ki samega sebe kontrolira, ko je jezen.''
(Buhari in Muslim)
Odgovoril: Ifet ef. Zukorlić
Imate vprašanje? Pišite nam.
(Na vaša vprašanja odgovarja Ifet ef. Zukorlić)
3/3